Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014"

Transkript

1 Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning.

2 Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale? Fri bolig / tjenestebolig Beklædning / tøjkonto Kørsel i privat bil / fri bil Fribilletter / sponsorbilletter Den skattefri bagatelgrænse og nye satser i 2014 til ulønnede bestyrelsesmedlemmer Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Beklædning / tøjkonto Godtgørelser / refusion af udgifter som følge af bestyrelseshvervet Fribilletter / sponsorbilletter 2

3 til ansatte Fri mobiltelefon Skattemæssige værdi er kr./år i 2014, hvis telefonen må bruges privat. Rabat på op til 25 %, hvis ægtefællen også er beskattet Ingen mulighed for at modregne husstandens private udgifter til telefon Forudsætter privat rådighed! OBS: Det er uden betydning, om medarbejderen faktisk bruger telefonen privat; hvis medarbejderen må/kan, skal der ske beskatning Fastnettelefon i hjemmet er altid privat Hvis mobiltelefonen én gang tages med hjem, er der formodning for, at den bruges privat Skattefrihed for arbejdsmobiler kræver: God grund, tro- og love-erklæring samt arbejdsgivers kontrol 3

4 til ansatte Fri ipad/computer Ingen beskatning, hvis ipad/computer stilles til rådighed af arbejdsgiver til brug for arbejdets udførelse - Privat brug, fx download af private Apps, udløser ikke beskatning - Er en bærbar computer og en ipad stillet til rådighed for samme medarbejder, kræves reel arbejdsmæssig begrundelse -> ellers beskatning Fri bredbånd/internet Ingen beskatning, hvis medarbejderen hjemmefra har adgang til stort set samme funktioner som på arbejdspladsen - Adgang til , kalender og hjemmeside er ikke nok -> beskatning af værdi af fri telefon - Privat brug udløser ikke beskatning - Internetadgang via arbejdsgiverbetalt SIM-kort? 4

5 Kan det betale sig med en bruttolønsordning? Eksempel: Medarbejderen får stillet en iphone til rådighed af arbejdsgiveren til privat brug Nuværende lønpakke Ny lønpakke Bruttoløn, årlig Nedgang Ny bruttoløn Beskatning af fri telefon Skat og AM-bidrag Nettoløn ( *reduceret med værdi af fri telefon) * Egne omkostninger til iphone Nettoløn efter betaling af iphone Besparelse for medarbejderen Kr. Kr. september

6 til ansatte Fri bolig beskattes med markedsværdien Den faktiske leje, hvis arbejdsgiver lejer boligen Et skøn over udlejningsprisen, hvis arbejdsgiver ejer boligen Fraflytningspligt reducerer den skattemæssige værdi med 10 % Evt. egenbetaling med beskattede midler modregnes krone for krone Tjenesteboliger for viceværter/ejendomsfunktionærer Som udgangspunkt anvendes den konkrete markedsværdi - Bopæls- og/eller fraflytningspligt reducerer markedsværdien med 30 % eller 10 % Den skattemæssige værdi er maksimeret - Må højst udgøre 15 % af pengelønnen, dog mindst kr. pr. måned Forbrugsudgifter betalt af arbejdsgiver Beskattes med den faktiske værdi, dvs. ingen reduktion som følge af bopæls- og/eller fraflytningspligt eller andet 6

7 til ansatte Beklædning (tøj, sko og anden beklædning) Tøj er en privat udgift som skal beskattes, hvis arbejdsgiver betaler - Undtagelser: 1. Egentligt arbejdstøj (Sikkerhedsbeklædning, uniformer o.lign samt tilbehør til uniformer) er skattefrit 2. Tøj, som overvejende stilles til rådighed af hensyn til arbejdets udførelse omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder, kr. i 2014 Krav om direkte sammenhæng mellem tøjet og arbejdets udførelse og at tøjet tydeligt fremstår som firmabeklædning med synligt logo og primært anvendes i arbejdstiden Tøjkonto til fri disposition Medarbejderen køber selv tøjet, og arbejdsgiver refunderer udlæg efter regning - Beskattes på samme måde som løn (A-indkomst, så indeholdelses- og indberetningspligt for arbejdsgiver) 7

8 til ansatte Kørsel mellem et almennyttigt boligselskabs forskellige ejendomme er erhvervsmæssig kørsel Ved kørsel i privat bil er der mulighed for: Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, eller Almindeligt befordringsfradrag Ved kørsel i firmabil hvor firmabilen tages med hjem Krav for at beskatning af fri bil undgås: Ingen privat kørsel (OBS 60-dages reglen) Rådighedsfraskrivelsesaftale Førelse af kørebog inkl. kilometerstand for hver kørsel Arbejdsgiver skal føre kontrol med kørebogen og kunne dokumentere dette Sammenholdes/kontrolleres med eksterne bilag, fx benzinregninger, værkstedsregninger mv (sørg for at værkstedet noterer km-stand) 8

9 til ansatte Fribilletter i sponsorater (årskort, sæsonbilletter mv.) til sportslige og/eller kulturelle begivenheder Skattefri, hvis: Arbejdsgiver er sponsor for klubben og/eller arrangementet Tillægsydelse til sponsorat, dvs. hovedformålet med sponsoratet er opnåelse af reklameværdi Mad- og drikke ifbm. arrangementet Skattefrit hvis indregnet i fribillettens pris Skattepligtigt hvis arbejdsgiver betaler særskilt herfor, medmindre det er et personalearrangement Transportudgifter til arrangementet Skattepligtigt gode Intet loft over, hvor mange fribilletter hver medarbejder kan få i løbet af året 9

10 Den skattefri bagatelgrænse for mindre goder (1.100 kr. i 2014) Arbejdsgiver kan skattefrit give gaver/goder op til en samlet værdi på kr./år pr. medarbejder Eksempler: Blomster, vin og chokolade, Årskort til zoologisk have eller Tivoli Billetter til sportsbegivenhed, hvor arbejdsgiveren ikke er sponsor Der er ikke begrænsninger på, hvor mange goder á maks kr. arbejdsgiver kan give i løbet af året - men så er gaverne ikke længere skattefri Overstiger den samlede værdi af gaver/goder kr. pr. år, er medarbejderen skattepligtig af det hele værdien OBS: Julegaver! Lejlighedsgaver, skattefri goder og personalepleje skal ikke medregnes Erfa-gruppe for generel HR maj

11 Nye satser Ændring af satser fra 2013 til 2014 OBS: Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse er sat ned! kørsel til og med km årligt 3,82 kr./km 3,73 kr./km kørsel ud over km årligt 2,13 kr./km 2,10 kr./km Beskatning af fri telefon kr./år kr./år Bagatelgrænse for private personalegoder kr./år kr./år Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder kr./år kr./år Julegave-grænsen 700 kr./år 800 kr./år Erfa-gruppe for generel HR maj

12 Ulønnede bestyrelsesmedlemmer 12

13 Ulønnede bestyrelsesmedlemmer Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd/internet Beskattes ikke heller ikke ved privat brug - Goderne skal være stillet til rådighed til brug for foreningens skattefri virksomhed Må ikke samtidig modtage skattefri godtgørelser eller få udgiften godtgjort via refusion - Hvis fri telefon til rådighed, må der ikke samtidig modtages skattefri godtgørelse af telefonudgifter men udgifter til internet må godt godtgøres skattefrit, hvis bestyrelsesmedlemmet ikke får frit bredbånd/internet - Stilles en computer uden bredbåndsadgang til rådighed, kan udgifter til internet dækkes via skattefri godtgørelse/refusion Anses fortsat for ulønnede, selvom der stilles fri telefon mv. til rådighed. Kontant tilskud til telefon - uanset omfang af faktiske udgifter til telefon - er skattepligtigt 13

14 Ulønnede bestyrelsesmedlemmer Samme regler som for ansatte vedr. arbejdsgiverbetalt beklædning (tøj, sko og anden beklædning) Tøj er en privat udgift som skal beskattes, hvis hvervgiver betaler - Undtagelser: 1. Egentligt arbejdstøj (Sikkerhedsbeklædning, uniformer o.lign samt tilbehør til uniformer) er skattefrit 2. Tøj, som overvejende stilles til rådighed af hensyn til arbejdets udførelse omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder, kr. i 2014 Krav om direkte sammenhæng mellem tøjet og arbejdets udførelse og at tøjet tydeligt fremstår som firmabeklædning med synligt logo og primært anvendes i arbejdstiden 3. Ulønnede medhjælpere i sportklubber eller lign! Tøjkonto til fri disposition Anses for kontant løn 14

15 Ulønnede bestyrelsesmedlemmer Befordringsgodtgørelse Kan udbetales til dækning af udgifter til kørsel i egen bil med Skatterådets satser - Udbetales på baggrund af kørselsregnskab, som skal kontrolleres af hvervgiver - 60-dages reglen gælder ikke for ulønnede bestyrelsesmedlemmer Rejsegodtgørelse Kan udbetales til dækning af rejseudgifter efter de almindelige regler - For rejser med en varighed over 24 timer - En række øvrige betingelser, bl.a. om lang afstand mellem sædvanlig bopæl og det midlertidige arbejdssted, skal opfyldes For en-dags-arrangementer af en varighed på mindst 5 timer - Merudgifter til fortæring godtgøres med 70 kr. pr. dag 15

16 Ulønnede bestyrelsesmedlemmer Godtgørelse af administrative udgifter Til dækning af egne udgifter til kontorartikler, porto og administrative omkostninger ved deltagelse i møder: - Der kan skattefrit udbetales op til kr. pr. år for udokumenterede udgifter Godtgørelse af udgifter til telefonsamtaler Til dækning af egne udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug: - Der kan skattefrit udbetales op til kr. pr. år for udokumenterede udgifter Regler for skattefrihed af godtgørelser Godtgørelse for udokumenterede udgifter må maks. udbetales med de nævnte satser ellers er hele beløbet skattepligtigt Foreningen kan også godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne originale bilag Godtgørelse kan ikke udbetales skattefrit, hvis udgiften allerede er godtgjort ved refusion efter regning eller omvendt 16

17 Ulønnede bestyrelsesmedlemmer Fribilletter i sponsorater Er et skattepligtigt gode - Skattefriheden for fribilletter gælder kun for ansatte! Også selvom der uden tvivl er en arbejdsmæssig tilknytning til sponsor 17

18 18

19 Spørgsmål?

20 Tak for nu! This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity Lone Bak

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014 www.pwc.dk/c20 27. Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Frederik Lotz Group CFO, Arla Foods amba Claus Berner Møller Porteføljeforvalter, ATP Bjørn Sibbern Adm. direktør,

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere