Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni"

Transkript

1 Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

2 Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser Film Kanalbutik...31 Pauseskærm Waoo!...38 Opsætning...40 Profiler...44 Open Source Software...48 Kontaktinformation...49 Fiberbredbånd TV Telefoni 2

3 Velkommen Kære kunde Du er nu kommet godt igennem installationsguiden og har fået installeret din nye TV boks og aktiveret dit TV-abonnement. Nu kan du begynde at bruge alle de tjenester, som Waoo! s TV portal tilbyder. I denne brugervejledning finder du informationer om, hvordan Waoo! s TV portal virker. Brugervejledningen gælder for både TV boksen og TV boksen med harddisk. Hvor funktionaliteten kun gælder for én TV boks, vil dette være nævnt. Fiberbredbånd TV Telefoni 4

4 Motorola Fjernbetjening På næste side finder du en guide til betjening af Motorola Fjernbetjeningen. Vigtigt! HUSK at vælge din fjernbetjening, når TV boksen tændes. Tryk på den gule knap ( ) på fjernbetjeningen til din TV boks, så der fremkommer en boks på dit TV, hvordu kan vælge fjernbetjening. Brug pile-knapperne til at vælge den fjernbetjening, du benytter og tryk på OK. STB: Skifter til betjening af TV boks TV: Skifter til TV betjening (hvis programmeret). SET: Benyttes ved programmering af fjernbetjening. AV: Benyttes til valg af TV-kilde (hvis TV er programmeret) Symbol-knap: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes symboler her. Mellemrum-knap: Ved SMS indtastningsmetode, forefindes mellemrum her. Mute: Slukker eller tænder for lyden. Lydstyrke: Justerer lydstyrken. OK: OK benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen. Start Forfra: Pil til venstre benyttes til at starte programmer forfra, hvor dette er tilkendegivet i menuen. Tilbage-knap: Går tilbage til forrige kanal, valg eller side. INFO: Viser eller lukker information omkring det valgte program. PORTAL: Viser eller afslutter hovedmenuen. STOP: Standser indlæsning af internetside. REC-knap: REC-knap benyttes til programoptagelse. DVR: Genvej til planlagte og gemte optagelser. MUSIC: Åbner Film-menuen. Standby: Sætter TV boksen på standby ved tryk. Tryk på standby- knappen igen for at tænde for TV boksen AUX: Skifter til betjening af DVD el. lign. (hvis programmeret) MENU: Viser eller afslutter hovedmenuen. Numeriske knapper (0-9): For direkte adgang til kanaler. Ved tocifrede kanalnumre skal det andet kanalnummer indtastes umiddelbart efter første nummer. Ved SMS-indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken. TV-Guide: Viser programguiden over de tilgængelige programmer Lydstyrke: Justerer lydstyrken. Kanalvalg: Skift til næste kanal Pile-knapper: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem menuer. Kanalvalg: Skift til forrige kanal Scroll-lås/Viser kanalliste: Tryk på Scroll-lås én gang og benyt derefter programvalg/ pile-knapperne. TV: Gå til TV TEXT: Åbner Tekst TV Tastatur: Adgang til virtuelt tastatur Farve-knapper: Bruges til at vælge farvekodede genveje i TVportalen eller Tekst TV-sider. Profil: Genvej til skift imellem profiler. Video-knapper: Kontrollerer Video on Demand (VoD) film, TVpause, eller optagede sekvenser. Spol-tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem RADIO: Skift imellem Radio og TV. Fiberbredbånd TV Telefoni 6

5 Hovedmenu Daglig betjening Al daglig betjening kan styres med de fire pile HØJRE, VENSTRE, OP og NED, knappen PORTAL/MENU, knappen OK og de fire farvede knapper RØD, GRØN, GUL og BLÅ på fjernbetjeningen. Du kan desuden få adgang til mange af funktionerne ved hjælp af genvejsknapper (se detaljeret på side 7). Figur 1: Hovedmenuen i Waoo! s TV portal Visning af hovedmenu: Tryk PORTAL/MENU. Hovedmenuen kommer til syne oven på TV-billedet (figur 1). Navigation i hovedmenu: Brug pilene HØJRE og VENSTRE. Det valgte menupunkt markeres med en orange ramme. Tryk OK for at vælge et menupunkt. Navigation i undermenuer: Brug pilene OP og NED. Tryk OK for at vælge et menupunkt. Valg af funktioner: Tryk OK, når du vil vælge funktioner inde i de forskellige menuer. Visning af hjælpemenu: Tryk på BLÅ knap ( ). Hjælpemenuen forklarer, hvilke funktioner der er knyttet til de farvede knapper i den pågældende undermenu (figur 2). Tryk igen på BLÅ knap ( ) for at lukke menuen. Luk hovedmenu: Tryk PORTAL/MENU. Vigtigt! HUSK at vælge en PIN-kode og en Master PIN-kode første gang du logger på Waoo! s TV portal (se side 46). Figur 2: Hjælpemenuen for kanalliste Fiberbredbånd TV Telefoni 8

6 TV portalens undermenuer TV Kanalliste TV-Guide Favoritter Trailerkanal Låste kanaler Tekst-TV Hør radio/se TV Film Waoo! Bio TV 2 FILM Trailerkanal Waoo! X Video Optagelser Waoo! Information Vejledning Opsætning TV & Lyd Profiler Betalings-pin Master-pin Systeminfo TV on demand DR NU Boomerang OD Cartoon OD Pauseskærm Ildsted Piratfisk Akvarium Kanalbutik Fiberbredbånd TV Telefoni 10

7 TV Når du tænder TV boksen, vil den automatisk starte op på den første kanal i kanallisten (eller på din favoritkanal ifølge din profil, se side 38). Når TV boksen tændes, vil du se 3 prikker i øverste venstre hjørne. De indikerer, at portalen er ved at starte op. Når prikkerne er væk, kan du begynde at bruge portalen. Skift kanal: Brug knapperne Ch+ og Ch- og knapperne 0-9. Når du skifter kanal, vil du se en informationsboks, som viser kanalnavn, det aktuelle program og næste program. Du kan altid få denne informationsboks frem ved tryk på OK. Du skifter mellem nuværende og sidst sete kanal med knappen ( ). Figur 4: Kanallisten i smal udgave Figur 3: Aktuel kanalinformation ved kanalskift Kanallisten Kanallisten giver dig et overblik over, hvilke kanaler du kan se, og hvilke programmer der sendes på kanalerne nu. Den findes i en smal og en bred udgave (figur 4 og 5). I begge udgaver vises kanalens nummer i venstre side. I højre side finder du ud for kanalernes navne de programmer, der vises nu. Visning af Kanalliste: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Kanalliste eller tryk på knappen. Navigation i kanalliste: Brug pilene OP og NED for at vælge kanal. Skift kanal: Tryk på OK. Luk kanalliste: Tryk på eller Tilbage ( ). Kanallisten lukker efter 10 sekunder, hvis du ikke har benyttet den. Farvede knapper: RØD knap: Skift mellem smal og bred udgave GRØN knap: Spring en side tilbage GUL knap: Spring en side frem Figur 5: Kanalliste i bred udgave Fiberbredbånd TV Telefoni 12

8 TV-Guide (indeholder også radio kanaler) TV-Guiden giver dig et hurtigt og nemt overblik over de programmer, der vises på de forskellige kanaler de næste to timer. Den viser dig otte kanaler ad gangen. Den lodrette linje viser det nuværende tidspunkt. Visning af TV-Guide: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg TV-Guide (figur 6) Alternativ adgang: Tryk på knappen EPG. Navigation: Brug pilene OP og NED for at finde den ønskede kanal. Brug pilene HØJRE og VENSTRE for at se, hvilke programmer der sendes på kanalen. Én side frem ( ), én side tilbage ( ), én side op ( ), én side ned ( ). Vælg program: Vælg det program, du ønsker at se. Tryk OK. Programinfo: Tryk INFO. Tryk INFO for at lukke infoboksen. Optag/Planlæg optagelse. Tryk på REC-knap ( ). Farvede knapper: GRØN knap: Spring en dag tilbage GUL knap: Spring en dag frem BLÅ knap: Hjælpemenu RØD knap: Optag program/annuller optagelse Luk TV-Guide: Tryk på knappen eller knappen EPG. en blå ramme. Bekræft eller fortryd kanalskifte ved påmindelse eller afvent automatisk kanalskifte. Planlæg påmindelse: Få en diskret påmindelse på skærmen, når det er tid til at skifte kanal. Vælg Planlæg påmindelse. Programmet markeres med en blå ramme. Tryk på GRØN knap ( ) for at skifte til programmet ved påmindelse. Søgning i TV-Guide Det er muligt at søge efter bestemte udsendelser i TV-Guiden. Du kan søge på alt det, der står i programomtalen. Figur 6: TV-Guiden Søgning: Vælg Mere i menuen TV-Guide. Vælg Søg. Indtast søgeord vha. knapperne 0-9 på fjernbetjeningen (se bogstaver ved 0-9) eller brug et tastatur (ekstra udstyr). Hvis du har et tastatur, skal du muligvis aktivere indtastningen ved først at trykke på GUL knap( ). Når du har indtastet dit søgeord, skal du trykke på GRØN knap ( ) for at starte søgningen. Du kan se søgeresultatet i en liste. Udsendelserne er listet med dagens programmer først, dernæst morgendagens programmer osv. Påmindelser Du kan få en påmindelse, før et program starter på en anden kanal. Visning af hjælpemenu: Tryk på BLÅ knap ( ). Planlæg kanalskift: Vælg Planlæg kanalskift. Programmet markeres med Fiberbredbånd TV Telefoni 14

9 Favoritter Kanallisten er som udgangspunkt opbygget i den rækkefølge, som Waoo! har defineret. Du kan dog opbygge en favoritliste, som efterfølgende vil være knyttet til din profil (se side 44: Profiler) Visning af Favoritter: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Favoritter. Vælg Favoritlister: Brug pil NED og tryk OK på Favoritter. Aktiv liste: viser, hvilken liste der er valgt (figur 7). Alle kanaler: viser alle tilgængelige kanaler (figur 7). Favoritter: viser dine valgte favoritkanaler (figur 8). Oprettelse af favoritliste: Vælg Favoritter i Aktiv liste. Vælg kanaler på listen Alle kanaler (figur 8) og tryk OK for at vælge. Ændring af favoritliste: Vælg kanal i listen Favoritter. Tryk pil OP eller NED for at placere kanalen på det ønskede sted (figur 9). Sletning af kanal: Tryk på RØD knap ( ). Hvis du ønsker at have flere favoritter, skal du oprette en ny profil (se side 44: Profiler) og oprette en ny favoritliste. Figur 8: Oprettelse af en favoritliste Hvis du har valgt en favoritliste, kan du kun se de kanaler, der ligger i denne liste, indtil du igen vælger Alle. Figur 9: Flytning af kanal i favoritlisten Figur 7: Aktiv liste og Alle kanaler Låste kanaler Hvis du har nogle kanaler, som du gerne vil have spærret, så fx dine børn ikke kan se dem, kan du låse kanalerne. Derved skal du benytte en Master PIN-kode for at kunne se kanalerne. Aktivering af Låste kanaler: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Låste kanaler og indtast Master PIN-kode (figur 10). Aktivering af lås på kanaler: Vælg kanalen, der skal låses og tryk OK. Deaktivering af lås på kanaler: Vælg kanalen, der skal låses op og tryk OK. Fiberbredbånd TV Telefoni 16

10 (Når du skifter til en låst kanal, vil du se kanalinfobjælken med angivelse af, at kanalen er låst) (figur 12). Lås kanal op: Vælg kanalen, der skal låses op indtast Master PIN-kode og tryk OK. Kanalen låses igen, når du skifter til en anden kanal. Figur 12: Programinfo for en låst kanal Tekst-TV På Waoo! s TV portal har du også adgang til Tekst-TV, som du kender det fra dit analoge TV. Du kan altså finde programoversigter og -omtaler, som du plejer. Visning af Tekst-TV: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Tekst-TV. Du kan også trykke TEXT på fjernbetjeningen. Luk Tekst-TV: Tryk på knappen. Figur 10: Login for låsning af kanaler Radio Du kan også høre radio via dit TV. Hør radio-programmer: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Hør Radio. Skift tilbage til TV-programmer: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Se TV. Alternativ adgang: Tryk RADIO på fjernbetjeningen. Dermed skifter du mellem radio og TV. Figur 11: Oversigt over låste kanaler Radio-Guide Radio-Guiden giver dig et hurtigt overblik over de programmer, der sendes de næste to timer. Den viser dig otte kanaler ad gangen. Visning af Radio-Guide: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg TV-Guide (figur 6). Navigation: Brug pilene OP og NED for at finde den ønskede kanal. Brug pilene HØJRE og VENSTRE for at se, hvilke programmer der sendes på kanalen. Én side frem ( ), én side tilbage ( ), én side op ( ), én side ned ( ). Fiberbredbånd TV Telefoni 18

11 Programinfo: Tryk INFO. Tryk INFO igen for at lukke infoboksen. Farvede knapper: GRØN knap: Spring en dag tilbage GUL knap: Spring en dag frem BLÅ knap: Hjælpemenu RØD knap: Optag program Luk Radio-Guide: Tryk på knappen eller knappen TV-Guide. Programinformation Hvis du vil vide mere om, det program du ser, har markeret i TV guiden, eller i dine optagelser, kan du få vist information om programmet. For programnavn, start- og sluttidspunkt samt næste program skal du trykke OK (figur 13). For yderligere information: Tryk INFO for at få programinformationen. Tryk INFO eller for at fjerne programinformationen. Optagelse af program: Vælg Mere og derefter Optag. Pausefunktion Med en TV boks med harddisk har du mulighed for at sætte det TV-program, du er ved at se, på pause. Aktivering af Pause: Tryk PLAY/PAUSE ( ) på fjernbetjeningen. TV-billedet fryser (figur 15). Aktivering af TV-program: Tryk PLAY/PAUSE ( ) igen. Programmet fortsætter blot tidsforskudt (figur 16). Afbryd Pause: Tryk på STOP ( ) på fjernbetjeningen. Pause afbrydes, såfremt der skiftes kanal. Figur 15: TV-program sat på pause Figur 13: Aktuel programinfomation Figur 16: Genstart af pauset TV-program Figur 14: Aktuel programinfomation udvidet Start Forfra Med Waoo! s TV portal har du mulighed for at starte visse programmer forfra. I det tidsrum, som programmet er programsat til, er det muligt at starte programmet forfra. Aktivering af Start Forfra: Tryk pil VENSTRE. Programmet fortsætter blot tidsforskudt og forfra (figur 17). Afbryd Start Forfra: Tryk på STOP ( ). Fiberbredbånd TV Telefoni 20

12 Du kan kun starte programmer markeret med ( ) forfra. Det er af rettighedsmæssige årsager ikke muligt at se alle programmer på alle kanaler forfra, herunder sportsudsendelser. Du kan ikke spole eller pause, så længe programmet vises med Start Forfra. Figur 17: Indikation af, at et TV-program kan startes forfra Optagelser Optagefunktion Med TV boksen med harddisk har du også mulighed for at optage et TV-program og se det på et senere tidspunkt. Du kan se et andet program, mens du optager. Du kan optage op til 60 timers TV afhængig af kvaliteten. HD fylder mere end almindelig digital kvalitet. Planlæg programoptagelse Du kan planlægge dine programoptagelser, så du kan optage programmer uden at være til stede, når de vises. Planlægning af programoptagelser sker via TV-Guide (se side 14), hvilket betyder, at du kan planlægge optagelser op til 14 dage frem i tiden. Som alternativ kan du også planlægge en optagelse fra menuen Planlagte optagelser. Du skal blot bruge kanalnr. og tidspunkt for programmet. Optagelse af program fra TV-Guide: Markér det program, du ønsker at optage. Tryk på den RØDE optageknap ( ). Optagelse af igangværende program: Tryk på den RØDE optageknap ( ). Stop optagelse af igangværende program: Tryk på STOP ( ), når programmet vises. Du kan kun optage ét program på et givent tidspunkt. Hvis du planlægger to programoptagelser på samme tid, vil du blive bedt om at slette én af de planlagte optagelser. Når du optager et program, lægges der automatisk 5 min. til optagetiden, så du er sikker på at få slutningen med. Har du valgt at optage to på hinanden følgende programmer, lægges der kun 5 min. ekstra til den sidste optagelse. Fiberbredbånd TV Telefoni 22

13 Planlagte optagelser Planlagte optagelser giver et overblik over alle de optagelser, som du har planlagt. Visning af igangværende og planlagte optagelser: Vælg Optagelser under Video i hovedmenuen. Vælg Planlagte optagelser. En igangværende optagelse vises med en blinkende rød knap i listen over optagelser. Alternativ adgang: Tryk på knappen DVR på fjernbetjeningen. Manuel optagelse: Tryk på GRØN knap ( ). Indtast kanal, tidspunkt og programtitel. Tryk OK (figur 18 og 19). Slet igangværende eller planlagt optagelse: Tryk på RØD knap ( ). Vælg Slet optagelse. Stop igangværende optagelse: Vælg TV-visning af programmet. Tryk på knappen STOP ( ). Vælg Stop igangværende optagelse. Du kan ændre i start og sluttidspunktet for en planlagt optagelse. Vælg Planlagte optagelser, og vælg den optagelse, du ønsker at ændre. Tryk på BLÅ knap ( ) og tilføj nyt start og/eller sluttidspunkt (figur 20). Figur 20: Planlæg optagelse Figur 18: Planlagte optagelser Figur 19: Planlæg Manuel optagelse Fiberbredbånd TV Telefoni 24

14 Gemte optagelser Dine gemte optagelser bliver vist i en tabel, hvor du til venstre finder kategorierne fra TV-Guiden og til højre de optagede programmer (figur 21). Visning af gemte eller igangværende optagelser: Vælg Optagelser under Video i hovedmenuen. Vælg TV optagelser. Alternativ adgang: Ved tryk på DVR, kommer du til menuen Optagelser. Sortering af gemte optagelser: Du kan sortere dine gemte optagelser alfabetisk eller efter dato. Tryk på BLÅ knap ( ) og vælg sorteringsmetode. Afspil optagelse: Brug pilene OP, NED, HØJRE og VENSTRE for at vælge programoptagelse. Stop afspilning: Tryk på knappen STOP ( ). Film Leje af Film Med Waoo! s TV portal kan du leje film direkte fra din sofa døgnet rundt. Du finder filmene i videobutikkerne Waoo! Bio og Waoo! X. Hver af de to videobutikker er bygget op, så du til venstre finder forskellige genrer og til højre omslagene for filmene i den valgte genre (figur 22). Funktionerne i videobutikkerne er de samme. Waoo! X indeholder erotiske film og er derfor beskyttet med en Master PIN-kode. Koden skal indtastes, før du kan se, hvilke film der er tilgængelige i butikken. Figur 21: Gemte optagelser Filmleje Visning af Film: Vælg MUSIC på fjernbetjeningen eller vælg Film i hovedmenuen. Vælg Waoo! Bio eller Waoo! X. Navigation i kategorier: Brug pilene OP og NED til at bevæge dig rundt i kategorierne. Vælg en kategori (og evt. underkategori). Navigation i film: Brug pil HØJRE for at flytte markeringen over til omslagene (figur 22). Brug pil OP, NED, HØJRE og VENSTRE for at vælge film. Den valgte film markeres med en rød ramme. Når du har valgt en film, får du en informationsside frem i højre side af skærmen (figur 23). Lej film: Vælg Lej Film. Indtast PIN-kode og tryk OK. Filmen starter umiddelbart efter. Ønsker du ikke at leje filmen, tryk på RØD knap ( ). Tilbage til TV-visning: Tryk på. Når du afspiller filmen, kan du bruge videofunktionerne på din fjernbetjening - PLAY/PAUSE ( ), SPOL FREM ( ), SPOL TILBAGE ( ), STOP ( ), SKIP FREM ( ) og SKIP TILBAGE ( ). Ved valg af vilkårligt tidspunkt trykkes et tal efterfulgt af OK. Ved indtastningen af din PIN-kode accepterer du købet af filmen. Eftersom filmen Fiberbredbånd TV Telefoni 26

15 starter straks efter indtastning af PIN-koden, giver du hermed afkald på din 14 dages fortrydelsesret for køb af den specifikke film. Mine Film Normalt har du filmen i 24 timer fra, du har lejet den (der er mulighed for andre lejetidsrum for tilbud etc.). De film, du har til rådighed, kan du finde i de forskellige videobutikkers menuer under menupunktet Mine Film. Her står også, hvornår filmlejen udløber, så du kan se, hvor lang tid der er tilbage af lejeperioden. Figur 22: Valg af film i Waoo! Bio Figur 24: Lejede film med angivelse for udløb af filmleje Figur 23: Detaljer om en valgt film Leje historik Under menupunktet Leje historik, kan du få et overblik over, hvornår du har lejet hvilke film. For at få adgang til din leje historik, skal du benytte din Master PINkode. De lejede film vil være vist med lejetidspunkt, titel og pris. Ligeledes vil der være vist, hvilke film der er til rådighed for visning i lighed med menuen Mine Film. Søgning i videobutikkerne Det er muligt at søge efter bestemte film i videobutikkerne. Du kan søge på filmtitel, skuespiller, instruktør eller en kombination af alle tre ting. Indtast søgeord vha. knapperne 0-9 på fjernbetjeningen (se bogstaver ved 0-9) eller brug et tastatur (ekstra udstyr). Hvis du har et tastatur, skal du muligvis aktivere indtastningen ved først at trykke på GUL knap ( ). Når du har indtastet dit søgeord, skal du trykke på GRØN knap ( ) for at starte søgningen. Du kan se søgeresultatet i listen. Bogmærker Hvis du gerne vil vende tilbage til et bestemt sted i filmen på et senere tidspunkt, har du mulighed for at indsætte et bogmærke i filmen. Indsæt bogmærke: Tryk på GRØN knap ( ). Fjern et bogmærke: Tryk på RØD knap ( ), når du står ved bogmærket. Spol til næste eller forrige bogmærke: Tryk på pil HØJRE eller pil VENSTRE. Fiberbredbånd TV Telefoni 28

16 Trailerkanal Waoo! s trailerkanal er en kanal, der viser trailere fra de nyeste film i Waoo! Bio. Visning af Trailerkanal: Vælg TV i hovedmenuen. Vælg Trailerkanal. Næste eller forrige trailer: Vælg Næste trailer eller Forrige trailer. Lej film: Vælg Lej Film. Du vil nu få detaljer om filmen og mulighed for at leje filmen. Stop visning af Trailerkanal: Tryk på TV. Når du afspiller trailere via Trailerkanal, kan du kun bruge PLAY/PAUSE ( fjernbetjening. ) på din Kanalbutik Kanalbutik På Waoo! TV portalen kan du som Waoo! TV kunde købe Frit Valg TV kanaler og Ekstra TV Pakker og få dem leveret med det samme. Det kræver kun få tryk på din fjernbetjening, og så har du dine nye TV kanaler og TV pakker på skærmen med det samme. Inden du går i gang, skal du have din Pinkode klar, da du skal bruge den til at bekræfte din bestilling. Du finder i menupunktet Kanalbutik. Figur 25 I Kanalbutikken har du to valgmuligheder: Du kan vælge at tilkøbe Ekstra TV Pakker Du kan vælge at tilkøbe og ændre i dine Frit Valg TV kanaler Forskellen er, at Ekstra TV Pakker er sammensatte TV kanaler, der er inddelt i temabaserede pakker. I Frit Valg TV kan du selv vælge, hvordan dine TV kanaler skal sammensættes. Det er kun dine Frit Valg TV kanaler, du kan ændre. Du kan ikke ændre dine Ekstra TV Pakker, du kan kun tilkøbe flere. Vil du opsige en Ekstra TV Pakke, skal du kontakte dit lokale energiselskab. Se side 49 for kontaktinformation. Fiberbredbånd TV Telefoni 30

17 Bestilling af Ekstra TV Pakker Gå til menupunktet Kanalbutik og aktivér Ekstra TV Pakker Når du har fundet den Ekstra TV Pakke, du ønsker at bestille, trykker du på OK og på GRØN knap ( ) for at komme videre til din Indkøbskurv. Figur 26 Figur 28 Figur 27 I venstre side kan du se alle de Ekstra TV Pakker, du kan vælge imellem, og som du kan få leveret med det samme. Til højre kan du se hvilke TV kanaler, pakken indeholder. Ønsker du at læse mere om pakken tryk på GUL knap ( ). Du lukker Info ved at trykke på GUL knap ( ) igen. Indkøbskurven viser dit valg af Ekstra TV Pakker, og hvad pakkerne vil koste pr. måned. Nederst kan du se det beløb, som du skal betale hver måned Samlet pr. md.. Beløbet I alt er den pris, der vil fremgå af din første regning, da der er et engangsgebyr på 49,- pr. gang, du køber en Ekstra TV Pakke. Tryk på RØD knap ( ) for at komme videre. For at acceptere Waoo! s vilkår og betingelser skal du trykke på OK og på RØD knap ( ) for at bekræfte. Herefter skal du indtaste din Pinkode og tryk på OK for køb. Du kan nu se dine nye Ekstra TV Pakker med det samme. Tryk på OK for at komme tilbage til TV. De TV-kanaler, der er i den valgte Ekstra TV Pakke, vil automatisk blive tilføjet din favoritliste. Fiberbredbånd TV Telefoni 32

18 Bestilling af Frit Valg TV kanaler Under Frit Valg TV har du i venstre side alle de Frit Valg TV kanaler, som du kan vælge imellem. Til højre har du dine valgte Frit Valg TV kanaler. Figur 29 Figur 30 Vil du vide mere om den enkelte TV kanal, så tryk på GUL knap ( ) for mere Info og på OK, hvis du vil vælge kanalen til din Indkøbskurv. Du kan sagtens vælge kanaler til og fra flere gange, inden du bestiller. Det totale beløb for dine Frit Valg TV kanaler står nederst på skærmen. Når du har valgt de Frit Valg TV kanaler, som du vil bestille, så tryk på GRØN knap ( ) for at gå til din Indkøbskurv. Nederst kan du se det beløb, som du skal betale hver måned Samlet pr. md.. Beløbet I alt er den pris, du skal betale den første måned, hvor du udover dine valgte Frit Valg TV kanaler også betaler et ændringsgebyr på 49,- pr. gang, du bestiller eller ændrer Frit Valg TV kanaler. Er der nogle kanaler, som du vil have rettet til, skal du trykke på GRØN knap ( ) for at gå et skridt tilbage til kanaloversigten. De Frit Valg TV kanaler du har tilføjet er markeret med + og kanaler, som du har fjernet, er markeret med - foran kanalnavnet. Tryk på RØD knap ( ) for at gå til bestillingen. Er det første gang du skal købe Frit Valg TV, skal du betale et engangsgebyr på 99,- i oprettelse. For at acceptere Waoo! s vilkår og betingelser skal du trykke på OK og tryk på RØD knap ( ) for at bekræfte. Herefter skal du indtaste din Pinkode og tryk herefter på OK for køb. Du kan nu se dine nye Frit Valg TV kanaler med det samme. Tryk Fiberbredbånd TV Telefoni 34

19 på OK for at komme tilbage til TV. De Frit Valg kanaler du har valgt, vil automatisk blive tilføjet din favoritliste. Ændring af Frit Valg TV kanaler Du kan ændre i din sammensætning af Frit Valg TV kanaler, så længe du har haft kanalen i over en måned. Har du ikke haft kanalen i over en måned, vil den fremstå som låst ( ). Pauseskærm Pauseskærme Pauseskærmen giver dig mulighed for at have en filmsekvens kørende med en pejs, et akvarium eller andet for hyggens skyld. Start pauseskærm: Vælg Pauseskærm i hovedmenuen. Brug pil OP og NED for at vælge den pauseskærm, du ønsker og tryk herefter på OK. Stop pauseskærm: Tryk på knappen STOP ( ). som låst (vis hængelås). Eksempel på Pauseskærm Figur 31 Du kan dog købe nye Frit Valg TV kanaler til enhver tid, du vælger blot dem, du ønsker på listen og bekræfter med din Pinkode. Fiberbredbånd TV Telefoni 36

20 Waoo! Under menupunktet Waoo! har du mulighed for at se information fra Waoo!. Information Her finder du nyheder og information fra Waoo!. Visning af Information: Vælg Waoo! i hovedmenuen. Vælg Information. Vælg information: Brug pil OP og NED. Luk information: Tryk på knappen Tilbage ( ). Vejledning Her finder du en kort vejledning til, hvordan du bruger Waoo! s TV portal. Visning af Vejledning: Vælg Waoo! i hovedmenuen. Vælg Vejledning. Vælg emne: Brug pil OP og NED for at vælge emne. Luk Vejledning: Tryk på knappen Tilbage ( ). Lignende information kan findes for dit energiselskab. Se i hovedmenuen og derefter se menuen med dit energiselskabs navn. Figur 33: Side i menuen Vejledning Figur 32: Forside i menuen Information Fiberbredbånd TV Telefoni 38

21 Opsætning Du har mulighed for at ændre indstillingerne for billede, lyd, undertekster og PIN-kode. Opsætningsmulighederne i Waoo! s TV portal er et supplement til de opsætningsmuligheder, du har på dit TV. Du skal derfor regne med, at du også skal ændre opsætningerne på dit TV. Billedformat følger TV boksen. Billedformat Du tilpasser billedformatet til dit TV i menuen TV-skærm og beskæring. Visning af TV-skærm og beskæring: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg TV-skærm og beskæring (figur 34). Min TV-skærm: 4:3 standardformat: anvendes til traditionelle TV (billedrørs-tv og nogle LCD TV). 16:9 bredformat: anvendes til widescreen TV. Beskæring af udsendelse: 4:3 TV: Du kan beskære en 16:9-udsendelse til Strakt billede, Sorte bjælker eller Forstørret. Vælg beskæring. Anbefaling: Vælg Sorte bjælker. 16:9 TV: Du kan beskære en 4:3-udsendelse til Strakt billede, Sorte stolper eller Forstørret. Vælg beskæring. Anbefaling: Vælg Sorte stolper. Figur 34: Indstilling af TV-skærm og beskæring Lydformat Du tilpasser lydformatet til dit TV og et evt. stereoanlæg eller surround-anlæg i menuen Lydsignal. Visning af Lydsignal: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg Lydsignal (figur 35). Skift mellem analog og digital lyd: Vælg Stereo eller Digital AC3. Stereo: Analog/digital lyd. Afhænger af, hvilket lydspor kanalen udsender. Digital AC3: Vælges, hvis du fx har et surround-anlæg tilsluttet. Lydformat følger TV boksen. Du kan med fordel kontrollere formatopsætningen for at opnå det maksimale portalbillede til netop dit TV. Hvis du fx har et TV, som automatisk skifter mellem 16:9 og 4:3, kan du opleve at få et billede i fejlformat, hvis den valgte kanal sender i 16:9-format. Prøv at ændre opsætningen på dit TV fra automatisk skift til fast 16:9 eller 4:3. Figur 35: Indstilling af lyd Fiberbredbånd TV Telefoni 40

22 Undertekster og lydspor Ved nogle udsendelser og film kan du vælge, om du vil have danske, engelske eller ingen undertekster samt dansk eller engelsk lydspor. Du tilpasser visningen af undertekster og indstiller lydspor i menuen Undertekster og lydspor. Visning af Undertekster og lydspor: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg Undertekster og lydspor (figur 36). Vælg sprog og/eller lydspor. Ikke alle kanaler understøtter indstilling af undertekster og skift mellem lydspor. Desuden skal dit TV evt. indstilles. Se i brugervejledningen til dit TV. Undertekster og lydspor følger den aktuelle profil. Figur 37: Indstilling af menusprog Info timeout Du kan ændre den tid som kanalinfoboksen vises på skærmen ved at vælge et kortere eller længere tidsinterval. Info timeout: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd og vælg Info timeout. Figur 36: Indstilling af undertekster og lydspor Optagelser Du kan ændre i de generelle start- og sluttidspunkter for planlagte optagelser. Dette slår ikke igennem på allerede planlagte optagelser. Du tilpasser optagelserne i menuen Opsætning. Tillægstid til optagelser: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg Optagelser og vælg Tillægstid til optagelser (figur 38) Tilføj tid før starttidspunkt, tryk OK og vælg med HØJRE/VENSTRE pil. Tilføj tid efter sluttidspunkt, tryk OK og vælg med HØJRE/VENSTRE pil. Menusprog Du kan vælge, om du vil have vist menuen i Waoo! s TV portal på dansk eller engelsk. Du tilpasser sproget i menuen Menusprog. Visning af Menusprog: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg Menusprog (figur 37). Vælg sprog. Menusprog følger den aktuelle profil. Figur 38: Indstilling af tillægstid til optagelser. Fiberbredbånd TV Telefoni 42

23 Profiler I Waoo! s TV portal har du mulighed for at tilpasse betjeningen af menuerne til dine personlige behov. Du tilpasser betjeningen i menuen Profiler. Visning af Profiler: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg Profiler eller tryk på BLÅ knap ( ). Farvede knapper: GRØN knap: Opret profil GUL knap: Kopier profil RØD knap: Slet profil Når du har oprettet en ny profil, kan du ændre indstillingerne for denne fx lyd- eller billedformat, menusprog eller favoritkanaler. Aktivér profil: Vælg profil. Omdøb profil: Tryk på BLÅ knap ( ) og vælg Omdøb profil (figur 39). Indtast navn vha. knapperne 0-9 på fjernbetjeningen (se bogstaver ved 0-9) eller brug et tastatur (ekstra udstyr). Du kan ikke slette den aktive profil. Du kan ikke slette en profil, der er i brug på en anden TV boks i hjemmet. Figur 40: Håndtering af profiler PIN-kode PIN-koden er den kode, du benytter ved leje af fx film i Waoo! s videobutikker. Du kan altid ændre din PIN-kode. Visning af Betalings-PIN: Vælg Opsætning i hovedmenuen og vælg Betalings- PIN. Ændring af PIN-kode: Indtast Master PIN-kode i Master pinkode. Indtast ny PIN-kode i Ny betalings-pinkode (figur 41). Din Master PIN-kode er den samme som den PIN-kode, du modtog sammen med din TV boks. Har du ændret din Master PIN-kode, skal du bruge denne. Har du glemt koden, kan du kontakte dit lokale energiselskabs kundecenter, som efterfølgende fremsender en ny kode. Figur 39: Oprettelse af profiler Figur 41: Ændring af PIN-kode Fiberbredbånd TV Telefoni 44

24 Master PIN-kode Master PIN-koden er den kode, du benytter til ændring af PIN-kode og ved køb af fx erotiske film i Waoo! s TV portal. Du kan altid ændre din Master PIN-kode. Visning af Master-PIN: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg Master-PIN. Ændring af Master PIN-kode: Indtast Master PIN-kode i Nuværende masterpinkode. Indtast ny Master PIN-kode i Ny master-pinkode (Figur 42). Din Master PIN-kode er den samme som den PIN-kode, du modtog sammen med din TV boks. Har du glemt koden, kan du kontakte dit lokale energiselskabs kundecenter, som efterfølgende fremsender en ny kode. Systeminfo I menuen Systeminfo finder du information omkring din TV boks o.a., som kan være relevant, hvis du skal i kontakt med dit lokale energiselskabs kundecenter ved fejl. Visning af Systeminfo: Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg Systeminfo (figur 43). Vigtigste informationer: De vigtigste informationer finder du under Set-top boks. Her finder du informationer omkring din TV boks, fx type, softwareversion, MAC-adresse og serienummer. Figur 42: Ændring af Master PIN-kode Figur 43: Systeminfo til hjælp ved opkald til support Fiberbredbånd TV Telefoni 46

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Register your product and get support at www.philips.com/welcome DA Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 /

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere