Åben Dagsorden. til. Integrationsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben Dagsorden. til. Integrationsrådet"

Transkript

1 Varde Kommune Åben Dagsorden til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødetidspunkt: 18:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Abder Razak Jenayah, Keld Jacobsen, Dianna Haydan, Lars R. Schmidt, Marianne Bruun Kristiansen, Heidi Bundgaard Fraværende: Saida Guled, Samah Tahah, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen, Sakiba Krunesic, Krystyna Kwapinska, Søren Erichsen, Yasin Akdenix, Baris Akdeniz, Johan Evensen Referent: Nikolaj Winther

2 Varde Kommune Integrationsrådet Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Orientering - Status på integrationsområdet November Orientering vedr. Galschiøts dialogprojekt Godkendelse af integrationspris i Varde Kommune Godkendelse af Integrationsrådets mødekalender Orientering om Mentornetværket...11 Bilagsliste...12 Underskriftsblad...13 Side 1

3 Varde Kommune Integrationsrådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 9700 Sagsid.: 15/7858 Initialer: niwi Åben sag Anbefaling Forvaltningen anbefaler At dagsordenen godkendes Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Saida Guled, Samah Tahah, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen, Sakiba Krunesic, Krystyna Kwapinska, Søren Erichsen, Yasin Akdenix, Baris Akdeniz, Johan Evensen Dagsorden blev godkendt. Side 2

4 Varde Kommune Integrationsrådet Gensidig orientering Dok.nr.: 9699 Sagsid.: 15/7858 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Orientering v./formanden Frivillig- og Integrationsdøgn Indsatsen for integration Samskabelsesprojekt/-indsats Orientering v./ Sekretariatet Mindre opdatering på Facebook-siden Gensidig Orientering Rådet ønsker en redegørelse vedr. beslutningen i Børn og Undervisningsudvalgets møde 15. december 2015, vedr. spredningen af børn i børnehaverne (pkt. 335). Nye modtageklasser på Brorsonskolen. Heidi Jacobi inviteres til at give et oplæg om digitale muligheder for sproglæring med udgangspunkt i villeby.dk. Anbefaling Forvaltningen anbefaler At orienteringen tages til efterretning Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Saida Guled, Samah Tahah, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen, Sakiba Krunesic, Krystyna Kwapinska, Søren Erichsen, Yasin Akdenix, Baris Akdeniz, Johan Evensen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 3

5 Varde Kommune Integrationsrådet Orientering - Status på integrationsområdet November 2015 Dok.nr.: 9953 Sagsid.: 15/8457 Initialer: pimn Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har anmodet om en status på integrationsområdet vedr. nye flygtninge og familiesammenførte, omfattet af integrationsloven. Status pr. november 2015 og som fremgår af vedlagte notat, vil omhandle følgende emner: Antal modtagne og visiterede flygtninge og antal familiesammenførte både voksne og børn Boligsituationen Oversigt over, hvor flygtningene i 2015 har fået anvist bolig ved ankomst Samarbejde med lokalsamfundene Antal flygtninge og familiesammenførte i tilbud rettet mod beskæftigelse og uddannelse Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der arbejdes målrettet med strategier og handlinger på området, der er i tråd med de politiske intentioner. Retsgrundlag Bek. nr af 7/12/2014 af Lov om Integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). Bek. nr af 19/9/2014 af Udlændingeloven. Økonomi --- Høring Til orientering i Integrationsrådet. Bilag: 1 Åben Notat til orientering status på integrationsområdet november /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 4

6 Varde Kommune Integrationsrådet Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Saida Guled, Samah Tahah, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen, Sakiba Krunesic, Krystyna Kwapinska, Søren Erichsen, Yasin Akdenix, Baris Akdeniz, Johan Evensen Integrationsrådet ønsker en opfølgning ift. tilgængeligheden af offentlig transport, navnlig i de områder med færrest placerede. Rådet foreslår at inddrage velkomstambassadørerne i modtagelsen af flygtninge i landsbyerne. Side 5

7 Varde Kommune Integrationsrådet Orientering vedr. Galschiøts dialogprojekt Dok.nr.: 9952 Sagsid.: 15/5688 Initialer: ssre Åben sag Sagsfremstilling Varde Kunstforening har i samarbejde med Varde Kommune arrangeret, at en større udstilling med kunstværket Abrahams Børn af Jens Galschiøt kommer til Varde by. Udstillingen er et kunst- og dialogprojekt, hvis hensigt er at starte en konstruktiv og inkluderende religionsdebat, der skal bygge bro mellem de tre monoteistiske religioner: Jødedommen, Kristendommen og Islam. Debatten iscenesættes af en gigantisk kobberskulptur Fundamentalism som viser 600 af de lyseste og mørkeste citater fra Toraen, Biblen og Koranen. Selve værket består af kobberskulpturen som placeres på torvet, samt flere skriftsøjler som kan placeres rundt i kommunen. Der er yderligere tilknyttet forskellige formidlingsog undervisningstiltag til udstillingen. Udstillingen er et spændende projekt som kommer til kommunen og i den forbindelse ligger Kultur og Fritid op til et samarbejde mellem flere af kommunens aktører. Varde Kommune og Varde Kunstforening vil derfor gerne invitere integrationsrådet til at indgå i et samarbejde. Selve samarbejdet er endnu ikke defineret, men kan omhandle alt fra undervisning og foredrag til arrangementer. Varde Kommune har stor fokus på, at projektet bliver dialogbaseret og inddragende. Kulturkonsulent Signe Mejstrup Sørensen giver en orientering på integrationsrådsmødet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen har ingen bemærkninger. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Deltagelse i samarbejdet har ingen økonomiske konsekvenser for integrationsrådet. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Koncept /15 2 Åben Orientering til Integrationsrådet /15 Side 6

8 Varde Kommune Integrationsrådet Anbefaling Forvaltningen anbefaler At integrationsrådet tager orienteringen til efterretning At integrationsrådet drøfter eventuel deltagelse i samarbejdet. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Saida Guled, Samah Tahah, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen, Sakiba Krunesic, Krystyna Kwapinska, Søren Erichsen, Yasin Akdenix, Baris Akdeniz, Johan Evensen Integrationsrådet ser på projektet med interesse. Møde i gruppen for kunstværket den tirsdag 12. januar kl. 20 på Bytoften. Abderrazak og Dianna deltager på integrationsrådets vegne. Side 7

9 Varde Kommune Integrationsrådet Godkendelse af integrationspris i Varde Kommune Dok.nr.: 9955 Sagsid.: 15/7858 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling På integrationsrådsmøde den 17. juni 2015 blev det besluttet at indstifte en integrationspris med henblik på at synliggøre de mange integrationsindsatser i kommunen samt anerkende aktørerne bag disse indsatser. Efterfølgende opstod der forvaltningsmæssige spørgsmål om proceduren for prisens indstiftelse samt for kriterierne for modtagelse af prisen. Prisens indstiftelse behandles derfor igen på integrationsrådsmøde med henblik på at få integrationsprisen godkendt. Forslag til grundlag for integrationsprisen: Integrationsprisen uddeles én gang årligt på initiativ af Integrationsrådet. Prisen uddeles første gang i Integrationsprisen tildeles som en påskønnelse af en aktør, f.eks. en forening eller virksomhed som har gjort en særlig indsats på integrationsområdet. Prismodtageren har for eksempel: Arbejdet vedholdende med sin integrationsindsats gennem en årrække og kan fremvise dokumenterede resultater af indsatsen Været nytænkende i sin tilgang til integrationsindsatsen og dermed skabt nye muligheder og perspektiver for integrationsarbejdet. Inspireret og opmuntret andre til at tage del i integrationsindsatsen og dermed øget engagementet og virkelysten på området. Integrationsrådet modtager indstillinger, og udvælger på baggrund af disse en modtager. Integrationsprisen foreslås at være på kr. og overrækkes af integrationsrådet i forbindelse med Varde Fest- og Kulturuge. De fulde kriterier kan læses i vedhæftede bilag. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at indstiftelsen af prisen skal godkendes af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Det er forvaltningens vurdering, at prisen vil skabe synlighed for og interesse omkring integrationsindsatserne i Varde Kommune. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 8

10 Varde Kommune Integrationsrådet Økonomi Udgifterne i forbindelse med overrækkelse af integrationsprisen afholdes indenfor Integrationsrådets budgetramme. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Kriterier for tildeling af Integrationsprisen /15 Anbefaling Integrationsrådet anbefaler: At Udvalget for Arbejdsmarked og Integration drøfter kriterierne for integrationsprisen, At Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkender stiftelse af integrationsprisen Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Saida Guled, Samah Tahah, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen, Sakiba Krunesic, Krystyna Kwapinska, Søren Erichsen, Yasin Akdenix, Baris Akdeniz, Johan Evensen Integrationsrådet beslutter, at det tilføjes kriterierne at enkeltpersoner kan modtage prisen. Integrationsrådet beslutter, at integrationsrådet midtvejs i rådets valgperiode tager prisen op til overvejelse. Med disse ændringer, godkender Integrationsrådet anbefalingen. Side 9

11 Varde Kommune Integrationsrådet Godkendelse af Integrationsrådets mødekalender 2016 Dok.nr.: 9957 Sagsid.: 15/7858 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Integrationsrådets mødekalender vil blive drøftet på mødet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler At: Integrationsrådet drøfter og godkender mødekalender for 2016 Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Saida Guled, Samah Tahah, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen, Sakiba Krunesic, Krystyna Kwapinska, Søren Erichsen, Yasin Akdenix, Baris Akdeniz, Johan Evensen I udgangspunktet 2. onsdag i hver måned. Sekretæren forholder sig til byrådsrepræsentanternes kalendre i koordineringen. Side 10

12 Varde Kommune Integrationsrådet Orientering om Mentornetværket Dok.nr.: 9959 Sagsid.: 15/7858 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Der vil blive givet en orientering om mentornetværkets fremtid. Karen Margrete Nielsen deltager under punktet, og giver orienteringen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen har ingen bemærkninger. Anbefaling Forvaltningen anbefaler: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Saida Guled, Samah Tahah, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen, Sakiba Krunesic, Krystyna Kwapinska, Søren Erichsen, Yasin Akdenix, Baris Akdeniz, Johan Evensen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 11

13 Varde Kommune Integrationsrådet Bilagsliste 3. Orientering - Status på integrationsområdet November Notat til orientering status på integrationsområdet november 2015 (155360/15) 4. Orientering vedr. Galschiøts dialogprojekt 1. Koncept (165663/15) 2. Orientering til Integrationsrådet (170351/15) 5. Godkendelse af integrationspris i Varde Kommune 1. Kriterier for tildeling af Integrationsprisen (141901/15) Side 12

14 Varde Kommune Integrationsrådet Underskriftsblad Abder Razak Jenayah Saida Guled Samah Tahah Ida Sørensen Lone H. Pedersen Keld Jacobsen Sakiba Krunesic Krystyna Kwapinska Dianna Haydan Søren Erichsen Lars R. Schmidt Marianne Bruun Kristiansen Yasin Akdenix Baris Akdeniz Heidi Bundgaard Johan Evensen Side 13

15 Bilag: 3.1. Notat til orientering status på integrationsområdet november 2015 Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 16. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

16 Sag dok.nr Fagkoordinatorene Integration Pia Maria Kirkgaard Nielsen og Frederik Jeppesen Notat til orientering Status på Integrationsområdet til november mødet 2015, baseret på opgørelse pr. 30. november 2015 Dette notat vil indeholde en status for integration pr. 31. oktober 2015 med følgende emner: Status over ankomne og visiterede flygtninge i 2015 Boligsituationen Oversigt over, i hvilke byer flygtninge i 2015 har fået anvist bolig ved ankomst Samarbejde med lokalsamfundene Tilbud rettet mod beskæftigelse og uddannelse Status over ankomne og visiterede flygtninge i 2015 Statistik visiterede og modtagne flygtninge, kommunekvoten samt antal modtagne børn pr. 30. november 2015 Måned Visiteret fra Udl. styrelsen Rest kvoten 2015 UNHCR flygtninge Ankomne familiesammenføring I alt ankommet Heraf børn 151 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar I alt Boligsituationen Permanente boliger Vi modtager fortsat mange henvendelser fra personer, der ønsker at udleje deres bolig. Der har indtil videre været permanente boliger til alle der har fået deres familie hertil. Midlertidige boliger

17 Sag dok.nr Fagkoordinatorene Integration Pia Maria Kirkgaard Nielsen og Frederik Jeppesen Vi har fortsat 33 pladser i midlertidige boliger. Der er fortsat ledige pladser. Antal borgere til anviste boliger ved ankomst i 2015, opgjort pr. 30. november Houstrup Øse Samarbejde med lokalsamfundet Udkast til en artikel til de lokale blade blev, på anmodning fra Udviklingsråd Hodde, Horne, Sig og Tistrup, i november 2015 udsendt til formændene for de 9 udviklingsråd som inspiration til artikler i de lokale sogneblade. Dansk Flygtningehjælps Frivillignet havde den 25. november 2015 informationsmøde i Nr. Nebel. 13 frivillige meldte sig. Der er således nu oprettet Frivillignet Blaabjerg.

18 Sag dok.nr Fagkoordinatorene Integration Pia Maria Kirkgaard Nielsen og Frederik Jeppesen Opgørelse over antal flygtninge og familiesammenførte i tilbud rettet mod beskæftigelse og uddannelse pr. 30. november 2015 Integrationsgruppen varetager indsatsen i forhold til flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven. Herudover også indsatsen i forhold til udlændinge, som er ude over det 3-årige integrationsprogram. Personer under integrationsloven 256 Personer, udover det 3-årige integrationsprogram 76 Et antal borgere er fritaget for deltagelse i beskæftigelsesrettede tilbud på grund helbredsmæssige problemer - fysiske eller psykiske. Borgerne er som hovedregel er i gang med danskuddannelse og parallelt hermed i praktik eller vejledning og opkvalificering. Personer i tilbud fordeler sig således: Vejledning og opkvalificering: Kompetencecenter 70 A2B 35 Virksomhedspraktik og løntilskud 70 Danskuddannelse 219 *Siden den er i alt 18 personer kommet i uddannelse og arbejde. Heraf er 10 personer omfattet af resultattilskud

19 Bilag: 4.1. Koncept Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 16. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 ABRAHAMS BØRN En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer. Med 600 af de lyseste og mørkeste citater fra Toraen, Biblen og Koranen.

21 Baggrund Jeg har siden 2003 arbejdet på en idé om at skabe en skulptur-installation, der omhandler de religiøse dogmer indenfor de tre religioner, der fylder vores del af verden; kristendommen, islam og jødedommen. Med kunst og dialogprojektet Abrahams Børn vil jeg give et afbalanceret kunstnerisk bud på diskussionerne omkring religionernes indflydelse. Siden 2009 har jeg konkret arbejdet med at fremstille en skulptur omkring emnet. Skulpturen hedder Fundamentalism. Jeg har valgt at bruge ordet fundamentalisme, da det er det ord offentligheden bruger om en helt tekstnær tolkning af religionerne. Dette projekt er ikke antireligiøst. Religion er vel dybest set menneskehedens forsøg på at finde meningen med sig selv. Religionerne er ikke principielt dårlige for menneskeheden. Tværtimod har alle de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam ofte haft en god indvirkning på samfundene især gennem kravet om barmhjertighed over for de fattige og andre grundlæggende retningslinjer til fremme af tolerance og fredelig sameksistens imellem mennesker. Der er mange smukke ord og regler i monoteismens bøger, men der er også mange forældede og afstumpede regler, der hører en anden kultur og inhuman civilisation til. Hvis man tager alt i de religiøse skrifter for pålydende og lever bogstaveligt efter dem, risikerer både menneskene og de samfund, de lever i, at blive hjerteløse og afstumpede. Med Abrahams Børn vil jeg give mit bidrag til at skabe en (inter)national dialog, der skal starte en slags healingsproces mellem de forskellige religioner og deres befolkningsgrupper. Religionerne stilles overfor hinanden og det bliver klart, hvor ens de faktisk er, og at man kan læse en human og antihuman tolkning ud fra alle tre religioners bøger. De enkelte mennesker og grupper er altså ansvarlige for deres egne handlinger og kan ikke gemme sig bag religionerne. Jeg har valgt at lave en helt tekstnær og fundamentalistisk udvælgelse af de religiøse citater, som et værktøj til at tydeliggøre forskelligheden og ligheden imellem religionerne. Personligt er jeg ikke enig i den tekstnære fortolkning, da jeg mener, at man er nødt til at fortolke de religiøse bøger i lyset af menneskehedens civilisationsmæssige fremskridt og en tolerant human holdning til medmennesker. Jeg har kaldt projektet Abrahams Børn, fordi de tre religioner alle anerkender Abraham som deres fælles stamfar, så man kan sige, at uenighederne imellem disse religioner er en slags familiestridigheder imellem Abrahams børn. Jens Galschiøt Model af skulpturen Fundamentalism

22 Præsentation af Abrahams Børn Jens Galschiøts kunst- og dialogprojekt Abrahams Børn sætter fokus på de tre monoteistiske religioner, jødedommen, kristendommen og islam. Kunstprojektet består af 4 elementer: Fundamentalism-skulpturen. En monumental kunstinstallation i form af en skulptur, der iscenesætter de monoteistiske religioners dogmer, med 3,5 m høje bogstaver af kobber og stål. 600 af de mørkeste og lyseste citater. Fra Toraen, Biblen og Koranen, Vises bl.a. på Fundamentalismskulpturens 28 monitorer og bruges i citatquizzen osv. Skriftsøjlerne. En række kobberskulpturer, der udstilles separat for at inddrage befolkningen i dialogen. Dialogprojektet. Abrahams Børn-sekretariatet formidler projektet og igangsætter dialogen med en lang række tiltag. Skulpturen Fundamentalism Skulpturen består af bogstaverne i ordet Fundamentalism. Skulpturen er 3,5 meter høj og har en diameter på 9 meter. En lille åbning i soklen er den eneste indgang til midten af installationen. Bogstaver af bøger: Hvert bogstav i skulpturen er bygget op af kobber-modeller af religiøse bøger fra de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam. Et bogstav er opbygget udelukkende af Koraner, et andet af Bibler, et tredje kun af Toraer. Bøgerne er stablet uregelmæssigt, så bogstavskulpturen fremstår med et lidt vakkelvornt udtryk. Kunstinstallationen er opbygget af over kobberbøger. De monoteistiske religioner kaldes også bogens folk fordi de alle har en hellig skrift, givet af Gud, som grundlag for deres religion. For at undgå at komme ind i en ufrugtbar blasfemi-diskussion har Galschiøt valgt ikke at bruge afstøbninger af rigtige religiøse bøger, men derimod at modellere bøgerne op i hånden i voks, så de kun ligner rigtige religiøse bøger. Fladskærme i soklen: Integreret i den cirkelformede sokkel af nittet kobber er to skærme for hvert bogstav. Skærmen på ydersiden viser de lyse og humanistiske citater fra den bog som bogstavet er opbygget af. Skærmen på indersiden viser de mørke og antihumanistiske citater fra den samme bog. De i alt 28 skærme viser citaterne på udstillingslandets lokale sprog. Der er kun én indgang til installationens indercirkel: igennem en lille korridor i soklen. Inde fra cirklen kan man kun komme ud af den samme indgang, men her står der et skilt med NO EXIT. Fakta om skulpturen Højde m sokkel: 340 cm. Diameter: 9 meter. Materiale: kobber/stål Samlet vægt: ca. 14 tons. Bygget af: bøger. Citatskærme: 28 Officiel hjemmeside: 3

23 Galschiøt om skulpturen: Skulpturen er med sine store dimensioner og monumentale udstråling med til at understrege, at her er kræfter på spil, der gør det enkelte menneske ubetydeligt og som let vil kunne tilintetgøre det. De religiøse kobberbøger i skulpturen emmer af ælde, tyngde og betydningsfuldhed. Jeg har arbejdet med at få kunstinstallationen til at have en udstråling, der er en mellemting mellem biblioteket i Rosens Navn (af Umberto Eco) og det mystiske oldtids-monument Stonehenge. Skærmenes uophørlige projektioner af religiøse citater giver en næsten meditativ fornemmelse. De smukke og menneskekærlige citater på skulpturens ydersider virker tiltrækkende, og man går tillidsfuld ind cirklen hvor man opdager den chokerende kraft fra religionernes mørke side. Jeg er ikke antireligiøs, tværtimod bruger jeg til dels alle religionernes lyse sider som moralske guidelines. Jeg har skabt denne kunstinstallation for at iscenesætte den religiøse diskussion, som ofte bliver brugt som instrument til at stigmatisere de andre. I min optik er de religiøse tekster så ens, at det er svært at skelne imellem dem. Derfor mener jeg ikke at det er det, der konkret står i bøgerne, der er det afgørende, men hvordan og hvem der fortolker det. Som jeg ser det, er den enkelte person altså ansvarlig for sine egne handlinger, ikke religionen. Alle religioner indeholder modsætningsfyldte tekster og vil kunne bruges til både at retfærdiggøre de mest bestialske-, og begrunde de ædleste gerninger. Mange mennesker bliver fanget ind af de smukke citater, men ender med at lide under de mørke. Når man først er kommet ind i en fundamentalistisk fortolkning af religionen er det svært at komme ud, fordi man forbryder sig imod Guds regler. Man skal bryde reglen (skulpturens NO EXIT-skilt) for at komme ud af cirklen. De 600 citater Citaterne som vises på sokkel skærmene er en vigtig del af Fundamentalism-skulpturen. De er udvalgt fra de tre monoteistiske religioners hellige bøger. Stonehenge, 4000 år gammel, England 200 af de mørkeste og lyseste citater fra Den jødiske Tora (Mosebøgerne fra Det Gamle Testamente) 200 af de mørkeste og lyseste citater fra den kristne Bibel. Kunstneren har valgt kun at tage citater fra Det Nye Testamente. 200 af de mørkeste og lyseste citater fra islams Koran. De lyse citater: udtrykker en human holdning til emner som forsoning, tilgivelse, kvinders rettigheder, omsorg for de svage, lighed, klogskab, skønhed, barmhjertighed, tro, håb og kærlighed m.m. De mørke citater: udtrykker en inhuman holdning. F.eks. at syndere og de vantro skal udsættes for grusom afstraffelse, forfølgelse og intolerance over for religiøse, seksuelle og andre mindretal, at kvinden skal adlyde manden, tie i offentlige forsamlinger, skal bære slør, osv. Citaterne er nøje udvalgt. Galschiøts akademiske medarbejdere har gennemlæst og analyseret Toraen, Det Nye Testamente og Koranen og ekstraheret tusindevis af lys og mørke citater. Dernæst har Galschiøt selv udvalgt de 600 citater der er blevet en del af kunstinstallationen. Kunstneren har valgt at vise en fuldstændig tekstnær, konkret og fundamentalistisk fortolkning af teksterne- heraf navnet på skulpturen. Derved tydeliggøres det, hvor ens de monoteistiske religioners tekster er, og hvordan de med ond eller god vilje kan bruges til at retfærdiggøre både det gode og onde. Denne fortolkning er i sin substans middelalderlig og religiøs ekstremistisk. Mange tilhængere af religionerne vil være uenige i denne fortolkning når det gælder deres egen religion, som de mener skal fortolkes metaforisk, litterært og ses i lyset af den historiske kontekst som de religiøse tekster er skrevet i. Dette er Galschiøt enig i og han bruger den fundamentalistiske fortolkning for at skabe en dialog om netop dette. Når Galschiøt har valgt at lave denne helt tekstsnære fortolkning af bøgerne er det for at iscenesætte at man i samfunds og religionsdebatten ofte tillægger andres religioner den bogstavelige tolkning. Denne form for ufrugtbart citatrytteri er ødelæggende for enhver dialog. 4

24 Skriftsøjlerne Et element i kunstprojektet er de 10 Skriftsøjler. Kobberskulpturer der hver især er 2 meter høje og 80x80 cm brede, er bygget af omkring 900 kobberbøger og har en 1:10 model af den store Fundamentalismskulptur monteret på toppen. Skriftsøjlerne har integreret 6 skærme, der viser de 600 citater. Skulpturerne fungerer som en slags satellit-udstillinger, i og med at de bringer kunsten og debatten ud i områder som af praktiske årsager ikke har mulighed for at udstille selve Fundamentalism-skulpturen. Dette kan både være som supplement til den store udstilling, eller som helt selvstændige udstillinger. Skriftsøjlerne udstilles på museer, biblioteker, uddannelsessteder, butikscentre m.m. for at igangsætte dialogen. Galschiøt om værdidebatten I den offentlige debat siges det ofte at den vestlige verden bygger på respekt for det enkelte individ, demokrati og menneskerettigheder og at disse værdier stammer fra kristendommen. Efter min opfattelse er det ikke rigtigt. Vores værdier bygger primært på oplysningstiden, de græske filosoffers tanker om demokrati og den franske revolutions principper om frihed, lighed og broderskab. En revolution hvor disse idealer mødte voldsom modstand fra toneangivende dele af både adelen og kristne gejstlige, som var meget imod tankegangen om lighed og demokrati. Hvis man f.eks. læser Det nye Testamente er det for mig yderst tvivlsomt, om nogen kvinde er blevet frigjort eller har fået stemmeret med Biblen i hånden. En af de 10 Skriftsøjler Invitation til dialog Sekretariatet formidler dialogen Abrahams Børn skal være med til at igangsætte en national debat. Derfor er det vigtigt med aktiv deltagelse fra skoler, belastede boligområder og religiøse grupper o.l. På Abrahams Børn-sekretariatet på Galleri Galschiøt i Odense arbejdes der på højtryk med at fundraise, udvikle dialogværktøjer og planlægge projektets udstillinger. Kommunikationsplatforme: På facebook mm. findes skulpturbeskrivelser, billeder, undervisningsmateriale og links, og man kan hente og søge i de mange citater fra bøgerne. Via maillister sendes løbende orientering ud om projektet, dets dialogdel og udvikling. Mail-kampagne: Der er iværksat en omfattende informationskampagne omkring projektet i forbindelse med lanceringen af udstillingerne. Via Galschiøts omfattende netværk til pressen, ngo er, kunstinstitutioner, gallerier, religiøse organisationer og privatpersoner sikres det at mange kender til projektet og har mulighed for at se det og engagere sig i dialogen. 5

25 Abrahams Børn tager fat i et svært emne der ofte har tendens til at ende i ufrugtbare og skingre debatter, der mere går ud på at positionere sig selv end at have en åben dialog. For at undgå dette har vi siden starten af projektet taget forskellige initiativer og tiltag, der skal sikre en god og åben dialog, uden at det tager brodden af kunstinstallationen og idéen bag den. Kunstneren Jens Galschiøt er i øvrigt kendt for at have godt samarbejde med personer inden for alle tre religioner. Offentlig dialog: Vi søger at etablere et direkte samarbejde med institutioner, TV og anden presse, der kunne være interesseret i at bakke op om at skabe en frugtbar og nuanceret dialog om emnet. 3 online-initiativer der gør det er nemt at tage del i debatten: Fordoms-citat-quizzen På nettet og mobiltelefon kan man deltage i en quiz hvor man skal gætte hvilke bøger 3 forskellige citater stammer fra. Man samler points for rigtige svar, til et få et lod i konkurrencen om en signeret kobber-bog fra skulpturen. I hvilken bog står der f.eks. "det er vanærende for en mand at have langt hår". Se Online-citat-oversigt Alle 600 citater er præsenteret digitalt. Her kan de inddeles i emner, kategorier og religion og der kan søges frit i citaterne. Hvad står der om emner som påklædning, slaver og kvinder. Se Citat-pauseskærm Man kan hente en pauseskærm til sin PC som skifter mellem de 600 citater fra kunstinstallationen. Det konstante flow af citater giver en stof til eftertanke og skaber en nærmest meditativ, melankolsk stemning. Se Find det hele på Udstillinger For at teste projektets kommunikationspotentiale har Galschiøt gennem de seneste par år præsenteret dele af Fundamentalism-skulpturen ved udstillinger med enkelte bogstaver og citatskærme. Disse testudstillinger har indtil nu vist, at skulpturinstallationens iscenesættelse af de religiøse tekster er med til at fremme en god og konstruktiv dialog. En dialog, hvor vi taler fordomsfrit med hinanden om både religionernes indflydelse, kulturel identitet og vores forskelligheder og ligheder. Den første udstilling af Abrahams Børn er tilknyttet kunstinstitutionen i form af KunstCentret Silkeborg Bad. Derefter tager installationen på turné i det offentlige rum og andre udstillingssteder både nationalt og internationalt. Se hvor Fundamentalism er udstillet lige nu, find materiale, billeder og info på mange sprog på: 6

26 Abrahams Børn-kunstinstallation med mening af Iben From, direktør på KunstCentret Silkeborg Bad Religionsdebat: Kunstprojektet Abrahams Børn er vigtigt fordi det rummer et reelt ønske om forandring og kvalificeret debat på et samfundsaktuelt område. I takt med at også Danmark bliver et mere og mere multikulturelt samfund er det vigtigt at forholde sig til de forskellige kulturers baggrund, også den religiøse dimension. Med en bedre forståelse og viden, vil vi - ideelt - bedre kunne sondre mellem den snævre men farlige fundamentalisme, når denne stikker ansigtet frem og de brede mainstream kulturbaggrunde som folk flest tilhører og blot ønsker at leve med, i sameksistens med andre kulturer. Kunstværket: I installationen Abrahams Børn stilles 3 religioners mørke og lyse sider overfor hinanden, men også sammen. Beskueren udfordres på én gang af værkets voldsomme fysiske dimensioner og uomgængelighed og af det stærke budskab: ingen af disse monoteistiske religioners hellige tekster kan sige sig fri for at rumme dimensioner, som er uforenelige med humanisme og moderne demokrati. Samtidig springer humanisme og demokrati også ud af blandt andet værdier fra disse religioner. Abrahams Børn er et værk, som benytter kunstens stoflige og kommunikative muligheder til at belyse og sætte det valgte stof i scene. Budskabet fremstår skærpet, sat på spidsen. Værket indskriver sig kunsthistorisk i en kategori af kunstnere som vil at deres kunst skal provokere, vække debat, være samfundskommenterende og gerne samfundsforandrende i deres egen samtid. Politisk kunst: Nogle vil forblive provokerede og afvise værkets muligheder, andre vil gradvist åbne sig for det som en mulighed. Politisk kunst handler om at have et budskab og at ville ændre på samfundet. Her kritiseres både uvidenhed og fundamentalisme. Politisk kunst har ofte også beskæftiget sig med uretfærdighed, krigsdeltagelse, undertrykkelse, racisme, social ulighed og miljøforhold og lignende som bl.a. i dansk kunst i 1970erne. Med Abrahams Børn bliver betragteren påvirket til at reflektere over lighedspunkter og faldgruber for det moderne samfund i de monoteistiske religioners tekster og dogmer. Man kan kritisere værket for helt at forbigå den religionsforkyndelse og tolkning, som er en bærende del af alle religionernes praksis og kultur. Det er Jens Galschiøts kunstneriske frihed. Også heri ligger en debatmulighed. Iben From, cand.mag. i kunsthistorie og religion, Master i Museologi 7

27 De mørkeste og lyseste dogmer 600 af jødedommens, kristendommens og islams lysteste og mørkeste citater præsenteres herunder. Stillet overfor hinanden ses det hvor svært det er at skelne mellem dem. Citaterne er nøje udvalgt af Jens Galschiøt som er kunstneren bag projektet. De er udtryk for en tekstnær og fundamentalistisk læsning af bøgerne, heraf navnet på skulpturen Fundamentalism. Citaterne er en del af Abrahams Børn-projektet og vises på Fundamentalism-skulpturens skærme, på pauseskærmen og i citatquizzen. JØDEDOM MØRKE CITATER Udvælgelsen af lyse og mørke citater er et udtryk for kunstnerens vurdering og hans personlige værdigrundlag med udgangspunkt i et humanistisk menneskerettighedsperspektiv. Citaterne er taget ordret fra nedenstående bog. Af hensyn til forståelse og læselighed er enkelte ord udeladt. Dette er markeret med firkantede parenteser. Der tages forbehold for mindre unøjagtigheder. Udvalgte citater fra de 5 Mosebøger (Toraen). Det Danske Bibelselskab "Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed" Toraen, 3. Mosebog 18 vers 22 [Gud] "Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn" Toraen, 1. Mosebog 03 vers 16 "Hvis en mand har samleje med en mand [ ], har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden" Toraen, 3. Mosebog 20 vers 13 "Hvis en præstedatter vanærer sig ved at bedrive hor, er det sin far, hun vanærer. Hun skal brændes" Toraen, 3. Mosebog 21 vers 09 "Du skal begære din mand, og han skal herske over dig" Toraen, 1. Mosebog 03 vers 16 "så førte de ham, der havde udtalt forbandelsen, uden for lejren og stenede ham [ ] som Herren havde befalet." Toraen, 3. Mosebog 24 vers 23 [Mand, der samlede brænde på sabbatsdagen] "Så førte de ham uden for lejren og stenede ham til døde, sådan som Herren havde befalet" Toraen, 4. Mosebog 15 vers 36 "Du må ikke have andre guder end mig" Toraen, 2. Mosebog 20 vers 03 [Gud] "Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig" Toraen, 2. Mosebog 20 vers 05 "Du må ikke bryde et ægteskab." Toraen, 2. Mosebog 20 vers 14 [Pigen der ikke var jomfru da hun blev gift, skal føres] "til hendes fars hus, og byens mænd skal stene hende til døde" Toraen, 5. Mosebog 22 vers 21 "Hvis en mand har samleje med en kvinde med menstruation og blotter hendes køn [ ] De skal begge udryddes fra deres folk" Toraen, 3. Mosebog 20 vers 18 "Når en kvinde har blødning, er hun [ ] uren i syv dage, og enhver, der rører ved hende, er uren indtil aften" Toraen, 3. Mosebog 15 vers 19 "Hvis to mænd [ ] slås, og den enes hustru [ ] får fat i den andens kønsdele, så skal du hugge hendes hånd af. Vis ingen barmhjertighed!" Toraen, 5. Mosebog 25 vers "en uomskåret mand, en hvis forhud ikke er omskåret, skal udryddes fra sit folk" Toraen, 1. Mosebog 17 vers 14 "Jeg [Lot] har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. Dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har lyst til" Toraen, 1. Mosebog 19 vers 08 "jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg" Toraen, 2. Mosebog 12 vers 12 "Herren [dræbte] alle førstefødte i Egypten [ ]. Der var ikke det hus, hvor der ikke var en, der døde" Toraen, 2. Mosebog 12 vers "Den, der slår en mand ihjel, skal lide døden" Toraen, 2. Mosebog 21 vers 12 "Hvis nogen derimod begår overgreb mod en anden og snigmyrder ham, skal du tage ham væk fra mit alter, for at han kan lide døden" Toraen, 2. Mosebog 21 vers 14 "Den, der slår sin far eller mor, skal lide døden" Toraen, 2. Mosebog 21 vers 15 "Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden" Toraen, 2. Mosebog 21 vers 17 "En troldkvinde må du ikke lade blive i live" Toraen, 2. Mosebog 22 vers 17 8

28 "Enhver, der parrer sig med et dyr, skal lide døden" Toraen, 2. Mosebog 22 vers 18 [Vantro] "Du må ikke slutte pagt med dem og deres guder. De må ikke blive boende i dit land" Toraen, 2. Mosebog 23 vers [Sabbatten] "Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk" Toraen, 2. Mosebog 31 vers 14 "Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden" Toraen, 2. Mosebog 31 vers 15 "Gud:»Spænd hver især jeres sværd om lænden, og gå lejren rundt [ ] og slå både broder, ven og nabo ihjel«" Toraen, 2. Mosebog 32 vers 27 "Tag dig i agt for at slutte pagt med indbyggerne i det land, du rykker ind i" Toraen, 2. Mosebog 34 vers 12 "Du må ikke slutte pagt med landets indbyggere, for når de horer med deres guder og ofrer til dem, vil de indbyde dig" Toraen, 2. Mosebog 34 vers 15 [Om vantro] "hvis du lader dine sønner gifte sig med deres døtre, [ ] vil de også få dine sønner til at hore med deres guder" Toraen, 2. Mosebog 34 vers 16 [Vantro] "Deres altre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse" Toraen, 2. Mosebog 34 vers 13 "Når en kvinde er gravid og føder en dreng, er hun uren i syv dage" [Onan lod] sin sæd gå til spilde på jorden [ ]. Det, han gjorde, var ondt i Herrens øjne, så Herren lod også ham dø. Toraen, 1. Mosebog 38 vers 9-10 "Alt, hvad hun ligger på under sin menstruation, er urent, og alt, hvad hun sidder på, er urent" Toraen, 3. Mosebog 15 vers 20 "I må ikke tage varsler eller drive trolddom" Toraen, 3. Mosebog 19 vers 26 "I må ikke klippe håret kort, og du må ikke studse skægget" Toraen, 3. Mosebog 19 vers 27 "I må ikke tilføje jer selv snitsår på kroppen for en afdød eller lade jer tatovere" Toraen, 3. Mosebog 19 vers 28 "Når nogen rører ved noget urent [ ] og så spiser af kødet af måltidsofferdyret [...] skal det menneske udryddes fra sit folk" Toraen, 3. Mosebog 07 vers 21 "Enhver, der spiser fedt fra dyr, hvoraf man bringer offer til Herren, det menneske skal udryddes fra sit folk" Toraen, 3. Mosebog 07 vers 25 "enhver, der spiser blod, det menneske skal udryddes fra sit folk" Toraen, 3. Mosebog 07 vers 27 "Hvem som helst, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden" Toraen, 3. Mosebog 20 vers 09 "Hvis en mand begår ægteskabsbrud med en anden mands hustru, skal han lide døden, både manden og kvinden, som bryder ægteskabet" "Hvis en mand har samleje med sin fars hustru, har han blottet sin fars køn. De skal begge lide døden." Toraen, 3. Mosebog 20 vers 11 "Hvis en mand har samleje med sin svigerdatter, skal de begge lide døden." Toraen, 3. Mosebog 20 vers 12 "Hvis en mand har seksuel omgang med et dyr, skal han lide døden. Også dyret skal I dræbe" Toraen, 3. Mosebog 20 vers 15 "Hvis en mand gifter sig med sin søster [ ], er det en modbydelighed. De skal udryddes for øjnene af deres landsmænd" Toraen, 3. Mosebog 20 vers 17 "Når en mand eller en kvinde har en dødemaners eller en sandsigers ånd i sig, skal de lide døden. I skal stene dem" Toraen, 3. Mosebog 20 vers 27 [Forsoningsdagen] "enhver, der udfører noget som helst arbejde den dag, det menneske vil jeg udrydde fra hans folk" Toraen, 3. Mosebog 23 vers 30 [Gud:] "Før den mand, der udtalte forbandelsen, uden for lejren [ ] så skal hele menigheden stene ham" Toraen, 3. Mosebog 24 vers 14 "Den, der bespotter Herrens navn, skal lide døden; hele menigheden skal stene ham" Toraen, 3. Mosebog 24 vers 16 "Hvad enten det er en fremmed eller en af landets egne, skal han lide døden, fordi han bespottede navnet " Toraen, 3. Mosebog 24 vers 16 "Når nogen tilføjer sin landsmand en legemsskade, skal der gøres det samme ved ham, som han selv har gjort" Toraen, 3. Mosebog 24 vers 19 "Den, der slår et husdyr ihjel, skal erstatte det, og den, der slår et menneske ihjel, skal lide døden" Toraen, 3. Mosebog 24 vers 21 "I skal forfølge jeres fjender, og foran jer skal de falde for sværdet" Toraen, 3. Mosebog 26 vers 07 "Fem af jer skal forfølge hundrede, og hundrede af jer skal forfølge ti tusind, og foran jer skal jeres fjender falde for sværdet" Toraen, 3. Mosebog 26 vers 08 [Ved brud på moseloven] "I bliver slået af jeres fjender, og jeres modstandere kommer til at herske over jer" Toraen, 3. Mosebog 26 vers 17 [Ved brud på moseloven] "Jeg vil sende vilde dyr mod jer, de skal gøre jer barnløse og udrydde jeres kvæg" Toraen, 3. Mosebog 26 vers 22 [Ved brud på moseloven] "Jeg vil bringe sværdet over jer [ ], og når I trækker jer tilbage i jeres byer, vil jeg sende pest blandt jer" Toraen, 3. Mosebog 26 vers 25 [Ved brud på moseloven] "I skal æde kødet af jeres egne sønner og døtre" Toraen, 3. Mosebog 26 vers 29 [Ved brud på moseloven] "Jeres byer lægger jeg [Gud] i ruiner, jeg ødelægger jeres helligdomme" Toraen, 3. Mosebog 26 vers 31 Toraen, 3. Mosebog 12 vers 02 Toraen, 3. Mosebog 20 vers 10 9

29 [Ved brud på moseloven] "med draget sværd vil jeg [Gud] forfølge jer" Toraen, 3. Mosebog 26 vers 33 "den, der synder med vilje, [...] skal udryddes fra sit folk" Toraen, 4. Mosebog 15 vers 30 "Jeres sønner skal leve som hyrder i ørkenen i fyrre år, og de skal bære straffen for jeres utroskab, indtil I alle sammen ligger som lig" Toraen, 4. Mosebog 14 vers 33 "Herren sagde til Moses:»Tag folkets overhoveder og henret dem«" Toraen, 4. Mosebog 25 vers 04 "De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de dræbte alle mænd" Toraen, 4. Mosebog 31 vers 07 "Moses blev vred [...]»Har I ladet alle kvinderne leve? [ ] Dræb nu alle drenge og alle kvinder«" Toraen, 4. Mosebog 31 vers [Slut ikke pagt med den besejrede] "Da vil Herrens vrede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig" Toraen, 5. Mosebog 07 vers [Slaver] "De skal være jeres ejendom, og I kan lade dem gå i arv til jeres børn" Toraen, 3. Mosebog 25 vers 46 [Vantro] "I skal ødelægge alle de steder, hvor de folk, I fordriver, har dyrket deres guder" Toraen, 5. Mosebog 12 vers 02 [Andre guder] "I skal rive deres altre ned og knuse deres stenstøtter" Toraen, 5. Mosebog 12 vers 03 [Vantro] "Vis ham ingen barmhjertighed, og skån ham ikke, dæk ikke over ham, men slå ham ihjel!" Toraen, 5. Mosebog 13 vers [Vantro] "Du skal stene ham til døde, for han har forsøgt at lede dig bort fra Herren din Gud" Toraen, 5. Mosebog 13 vers 11 "i de folks byer, som Herren din Gud vil give dig i eje, må du ikke lade en eneste beholde livet" Toraen, 5. Mosebog 20 vers 16 "Kvinder må ikke bære mandsdragt, og mænd må ikke gå i kvindeklæder. Herren din Gud afskyr enhver, som gør den slags" Toraen, 5. Mosebog 22 vers 05 "Når en mand gribes i at have samleje med en gift kvinde, skal de begge dø" Toraen, 5. Mosebog 22 vers 22 [Ved voldtægt, hvis] "han griber fat i hende og har samleje med hende, så er det kun ham, der skal dø" Toraen, 5. Mosebog 22 vers "hun skal være hans kone, fordi han voldtog hende. Han må ikke sende hende bort, så længe han lever" Toraen, 5. Mosebog 22 vers 29 "Ingen, der er født i blandet ægteskab, har adgang til Herrens forsamling. Selv hans efterkommere i tiende slægtled får ikke adgang" [Ved voldtægt skal du] "stene dem til døde; pigen, fordi hun ikke råbte om hjælp [ ] og manden, fordi han voldtog en anden mands kvinde." Toraen, 5. Mosebog 22 vers 24 "Du skal fortære alle de folk, Herren din Gud giver dig; vis dem ingen barmhjertighed" Toraen, 5. Mosebog 07 vers 16 [Menstruerende] "Enhver, som rører ved noget som helst, hun har siddet på, skal vaske sit tøj og bade sig i vand; han er uren indtil aften" Toraen, 3. Mosebog 15 vers 22 "brud for brud, øje for øje, tand for tand. Den legemsskade, man påfører en anden, skal man selv påføres" Toraen, 3. Mosebog 24 vers 20 [Ved brud på moseloven] "jeg dynger jeres lig oven på ligene af jeres møgguder, og jeg vrager jer" Toraen, 3. Mosebog 26 vers 30 [Vantro] "Du skal være den første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes" "i hver eneste by lagde vi band på mænd, kvinder og børn; der var ingen, der overlevede" Toraen, 5. Mosebog 02 vers 34 [Hvis afgudsdyrkelse] "har fundet sted hos dig, skal du hugge indbyggerne i den by ned med sværd" Toraen, 5. Mosebog 13 vers Toraen, 5. Mosebog 23 vers 03 "Ingen, der har fået sine testikler knust eller sit lem skåret af, har adgang til Herrens forsamling" Toraen, 5. Mosebog 13 vers 10 "Ingen af dine efterkommere i slægt efter slægt, som har en legemsfejl, må komme nær og frembære sin Guds føde" [Gud] "Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig" Toraen, 5. Mosebog 05 vers 09 [Beboerne af det land, du skal erobre] "Du må ikke slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed" Toraen, 5. Mosebog 07 vers 02 [Beboerne af det land, du skal erobre] "Du må ikke bringe dig i familie med dem" Toraen, 5. Mosebog 07 vers 03 "Udlændingen må du gøre krav hos, men hvad du har til gode hos din landsmand, skal du eftergive" Toraen, 5. Mosebog 15 vers 03 "Vis ingen barmhjertighed! Liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod!" Toraen, 5. Mosebog 19 vers 21 "kvinder og børn og dyrene og alt, hvad der er i byen, det du har røvet i den, kan du tage som krigsbytte" Toraen, 5. Mosebog 20 vers 14 Toraen, 5. Mosebog 23 vers 02 "Forbandet være den, der laver et udskåret eller støbt gudebillede" Toraen, 5. Mosebog 27 vers 15 [Frafaldne] "så bliver I meget snart udryddet fra det herlige land, som Herren vil give jer" Toraen, 5. Mosebog 11 vers 17 [En by] "når Herren din Gud giver den i din magt, skal du hugge alle dens mænd ned med sværd" Toraen, 5. Mosebog 20 vers 13 Toraen, 3. Mosebog 21 vers 17 "Ingen mand, som har en fejl, må komme nær, hvad enten han er blind eller halt" Toraen, 3. Mosebog 21 vers 18 "Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være tegn på pagten mellem mig og jer." Toraen, 1. Mosebog 17 vers 11 10

30 KRISTENDOM MØRKE CITATER Udvælgelsen af lyse og mørke citater er et udtryk for kunstnerens vurdering og hans personlige værdigrundlag med udgangspunkt i et humanistisk menneskerettighedsperspektiv. Kunstneren har valgt kun at tilskrive kristendommen citater fra Det Nye Testamente. Den kristne bibel indeholder også Det Gamle Testamente, hvori jødedommens hellige Mosebøger (toraen) findes. Citaterne er taget ordret fra nedenstående bog. Af hensyn til forståelse og læselighed er enkelte ord udeladt. Dette er markeret med firkantede parenteser. Der tages forbehold for mindre unøjagtigheder. Udvalgte citater fra Det Nye Testamente. Den autoriserede oversættelse. Det Danske Bibelselskab "Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder" Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 12 vers 30 "En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt" til Timoteus 02 vers 11 [Vantro] "De skal straffes med evig undergang" Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 2. brev til Tessalonikerne 01 vers 09 "at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde" til Timoteus 02 vers 12 [En kvinde skal ikke] "bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed" "Hverken [ ] ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd [ ] skal arve Guds rige." til Korinterne 06 vers "ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige." til Korinterne 06 vers [Jesus] "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig" Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 14 vers 06 "jøderne, der slog både Herren Jesus og profeterne ihjel, og som har fordrevet os [ ] er imod alle mennesker" til Tessalonikerne 02 vers [Jesus] "Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt" Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 15 vers 06 [Gud] "Hævnen tilhører mig, [ ] hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise [ så] samler du glødende kul på hans hoved." Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Romerne 12 vers [Kvinderne] "hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme" til Korinterne 14 vers 35 "enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved [...]; hun kunne lige så godt have raget håret af" til Korinterne 11 vers 05 "det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede" til Timoteus 02 vers 14 "Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte" Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 28 "den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud" Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 32 [Falske profeter] "Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden" Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 07 vers 19 "Jeg er ikke kommet for at bringe fred [på jorden], men sværd" Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 10 vers 34 [Jesus] "Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd" Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 10 vers 37 "den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd" Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 10 vers 38 [Vantro] "Enhver plante, som min himmelske fader ikke har plantet, skal rykkes op med rode" Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 15 vers 13 [Jesus] "den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd" Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 10 vers 37 [Jesus] "Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far" Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 10 vers 35 "det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden" til Korinterne 14 vers 35 [Mand og hustru] "skal blive ét kød [ ]. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille" Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 10 vers "Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende" Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 10 vers 11 "Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden" Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 03 vers 09 [Jesus] "jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner" Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 10 vers 19 [Jesus] "Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder" Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 11 vers 23 [Jesus] "Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid" Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 12 vers 51 [Jesus] "Hvis nogen kommer til mig og ikke hader [ ] sit eget liv, kan han ikke være min discipel" Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 14 vers 26 [Frafald] "hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig" Bibelen, Det Nye testamente, Matthæus 18 vers 09 "Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes" Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 16 vers 16 [Skilsmisse] "Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille" Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 19 vers 06 til Timoteus 02 vers 12 11

KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad KunstCentret Silkeborg Bad 17. januar - 19. april 2015 Jens Galschiøt: Abrahams Børn En kunstinstallation med skulpturen FUNDAMENTALISM af Jens Galschiøt om Jødedommen, Kristendommen og Islam 1 Om begrebet

Læs mere

Udkast: opdateret jan. 2013 FUNDAMENTALISM. En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer

Udkast: opdateret jan. 2013 FUNDAMENTALISM. En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer Udkast: opdateret jan. 2013 FUNDAMENTALISM En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer Baggrund: Jeg er i mange år blevet spurgt om, hvorfor jeg ikke har lavet en kunstinstallation,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

ABRAHAMS BØRN En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer.

ABRAHAMS BØRN En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer. ABRAHAMS BØRN En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer. Med 600 af de lyseste og mørkeste citater fra Toraen, Biblen og Koranen. Baggrund Jeg har siden 2003 arbejdet på en idé om at

Læs mere

ABRAHAMS BØRN. af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer. Dette dokument indeholder projektbeskrivelse og 600 citater fra Toraen, Biblen og Koranen.

ABRAHAMS BØRN. af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer. Dette dokument indeholder projektbeskrivelse og 600 citater fra Toraen, Biblen og Koranen. Koncept: opdateret 19. Maj 2014. ABRAHAMS BØRN En kunstinstallation med skulpturen FUNDAMENTALISM af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer Dette dokument indeholder projektbeskrivelse og 600 citater fra

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantine BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Lone H. Pedersen,

Læs mere

Referat. til. Integrationsrådet

Referat. til. Integrationsrådet Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe

Læs mere

Disse ca 600 Citater er foreløbigt udvalgt til at vise på Fundamentalism skulpturen og til Citatquizzen

Disse ca 600 Citater er foreløbigt udvalgt til at vise på Fundamentalism skulpturen og til Citatquizzen Disse ca 600 Citater er foreløbigt udvalgt til at vise på Fundamentalism skulpturen og til Citatquizzen Opdateret d. 3. marts 2014 JØDEDOM MØRKE CITATER Disse citater er kun foreløbigt udvalgt. Vi har

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Integrationsrådet

Åben Dagsorden. til. Integrationsrådet Åben Dagsorden til Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Shazia

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: BCV, kantinen Abder Razak Jenayah, Haughe Hein Hansen, Keld

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-21:30 Mødested: Kantinen, BCV (lille del) Deltagere: Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Sahra Abdi, Lone H.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4, 06-12-2015 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2015. Tekst. Lukas 4, 16-30. Revolution eller indre forandring. Det er ofte vanskeligt at høre evangeliet. Det kommer så enkelt og stærkt til os, klædt

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Pressemeddelelse fra kunstneren Jens Galschiøt om terror i københavn

Pressemeddelelse fra kunstneren Jens Galschiøt om terror i københavn 1 af 5 30-01-2017 14:09 Problemer med læse mailen -klik her Afmeld mig fra dette infobrev Send denne mail videre til en ven Pressemeddelelse fra kunstneren Jens Galschiøt om terror i københavn Så kom terroren

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 18. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled,

Læs mere

21 s e Trin. 9.nov.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

21 s e Trin. 9.nov.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 21 s e Trin. 9.nov.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 7-308/ 591-599 Vinderslev kl.10.30: 7-500- 308/591-475- 599 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Kantinen, BCV (lille del) Deltagere: Saida Guled, Sahra Abdi, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Det er forår. Trods nattekulde og morgener med rim på græsset, varmer solen jorden, og det spirer og gror.

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

DEN STORE FEST. Tales of Glory

DEN STORE FEST. Tales of Glory Jesus indbyder til fest i Himlen. De, der siger ja tak til indbydelsen; får lov til at være med 1 DEN STORE FEST Tales of Glory Til brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Lukas 14, 15-24 Rekvisitter:

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere