BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014"

Transkript

1 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts BESTYRELSENS BERETNING FOR har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har gjort nogle rigtig gode tiltag, der styrker vores forening og gør os bedre rustet til fremtidens udfordringer. Bestyrelsens arbejde På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen fuldtallig igen, idet Klaus Skov Madsen indtrådte som syvende medlem og som ny suppleant sagde vi velkommen til Torben Knudsen. På det efterfølgende og konstituerende bestyrelsesmøde var der genvalg til formands- og næstformandsposten og forretningsudvalget består således af formand og næstformand, bestyrelsesmedlem Claus Bonde Mikkelsen og foreningens forretningsfører Hans Nielsen. Bestyrelsen i Odder Antenneforening holder bestyrelsesmøde én gang om måneden, undtagen juli måned, og I kan møde den, når vi holder åbent til de fleste af de Køb Odder- og DownTown-arrangementer, der afholdes i løbet af året, f.eks. Open-by-night, Halloween og Høstfest. Der er ikke ret meget decideret salg af fx tilslutninger de aftener, men der kommer altid medlemmer forbi til en kop øl eller kaffe og en snak om kanaler, teknik og foreningen i al almindelighed. Det er vigtigt for os at være til stede for vores medlemmer, mærke efter hvad der rører dig - hvad også placeringen af vores foreningslokale ud for Polititorvet giver os fin mulighed for - det er her, tingene sker. Foreningen og bestyrelsen var derfor også markant tilstede ved Odder Messen 2014, de sidste dage i marts i Spektrum. En flot stand, der i fin stil profilerede

2 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts vores forening ud til medlemmer og, ikke at forglemme, til ikke-medlemmer. En sådan messe er i høj grad også for mulige tilflyttere, og her skal vi være synlige. På sidste års generalforsamling og en deraf flg ekstraordinær, blev der vedtaget 3 forslag til vedtægtsændringer: Det første, paragraf 1, handlede om indsættelse af navnet Odder Antenne som binavn. Nummer to ændring var vedr paragraf 4 og 8, der gav medlemmer med lejekontrakt mulighed for at afgive stemme ved den vejledende brugerafstemning inden programmødet. Og den tredje ændring var i paragraf 12, der åbner mulighed for overdragelse af andel til tredjemand der vel at mærke vil bruge tilslutningen aktivt. Foreningens administration For snart to år siden begyndte vi at servicere vores medlemmer med salg af YouSee bredbånd, programkort til ekstrakanaler, CA-moduler og YouSee Plusbokse til at tage med hjem med det samme. Og sammen med en kompetent rådgivning om den hjemlige installation, kan vi såmænd også være behjælpelige med godkendte stik og ledninger så ingen går forgæves. Antallet af henvendelser på kontoret blev ikke færre, da Odders sidste radio- og tv-forhandler, Expert, lukkede midt i sidste år. Henvendelser med særligt tekniske spørgsmål stiger, og det kan indimellem resultere i mindre kødannelse på vores kontor. Vi prøver at servicere så godt vi kan, men som helhed er det ærgerligt, at det ikke kan lade sig gøre at drive en TV-forretning i en by af Odders størrelse, men at byens borgere nu skal til nabobyerne for at hente råd og vejledning om køb og indstilling af tv. Man kan dog stadig, som altid, få teknisk assistance ved henvendelse til antenneforeningens autoriserede installatører.

3 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts På forslag fra kontoret åbnede vi før sommerferien op for den mulighed, at vores medlemmer nu også kan betale månedsvis foruden mulighederne for at betale årligt og kvartalsvis. Vi arbejder også med mulighed for øget selvbetjening fra flere platforme og dermed øget service for vores medlemmer. Markedsføring De tider er længst forbi, hvor de der ønskede kabel-tv i Odder, Boulstrup og Hou skulle omkring Odder Antenneforening. Det var nemt for os at få nye medlemmer, det var nemt at beholde dem, der var ikke andre muligheder. Sådan er det ikke længere vi beklager det ikke, men konstaterer, at vi skal ud at sælge hver eneste tilslutning. Det afspejler sig helt naturligt på vores udgifter til annoncer og anden markedsføring. Vi skal ud at fortælle om os selv, vores produkter og vores fordele. Vi skal sælge os på vores flotte og store udbud af tv-kanaler, at det er nemt at bruge os, vi er altid i nærheden og vi er der lige nu. OG det hele til foreningspriser. Foruden at være tilstede i byens liv, når der sker noget, er en anden af måderne vi gør os synlige på, er ved at udsende vores magasin Update. I 2014 udsendte vi igen to numre af Magasinet - det uddeles til alle godt husstande i de områder vi signalforsyner, og vi får megen positiv respons fra læsere og annoncører. Magasinet og dets kvalitet er klart med til at fastholde interessen for vores forening og vores produkter på en god og positiv måde. Det er helt sikkert et medie vi også vil bruge i år. Hjemmesiden Vores hjemmeside har fungeret godt i det forløbne år og antallet af besøgende på siden stiger hele tiden. Hjemmesiden er med responsive design, dvs den tilpasser sig det medie, man bruger til at tilgå hjemmesiden med smartphone, tablet osv. Antallet af tilmeldte til vores informations- og nyhedsmail er lige nu 323 så der et stykke vej op til de næsten medlemmer. I dag har vores private

4 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts mailadresse en lige så stor betydning som den fysiske postkasse altid har haft. Det absolut optimale for os vil være, at vi i vores medlemsdatabase har alle medlemmers mailadresse, på samme måde som vi har et telefonnummer. Blandt andet derfor vil vi gerne have så mange som muligt til at tilmelde sig vores informationsmail så I hurtigt og nemt kan få information fra jeres antenneforening. Brugerafstemning og programmøde Sidste efterår havde vi vores årlige brugerafstemning. Foreningen modtog i alt 393 gyldige stemmesedler, hvilket igen var lidt færre end året før og igen, efter bestyrelsens opfattelse ikke, hvad vi kunne ønske, men en stemmeprocent på lidt over 8 pct. af de stemmeberettigede er dog stadig repræsentativt, og 393 afgivne stemmer er, igen, stadig langt flere end da afstemningen fandt sted på selve programmødet med ca. 60 deltagere. På antenneforeningens programmøde den 5. november aftalte vi bidraget til foreningen, som forblev uændret på 46 kr pr måned her i Tilbage i april måned introducerede vi sammen med YouSee Bland-selv-tv muligheden til vores medlemmer. Grundlaget var allerede lagt ifm med den nye Grundpakke for 2014, der ganske mod vores hidtidige principper også indeholdt betalingskanalerne TV3, Kanal 5 og DK4, foruden TV2 selvfølgelig. At de var at finde her i den hellige grundpakke bunder i de store leverandører SBS og Viasat s betingelser for, at det blev muligt at købe mellempakken og så selv bestemme, hvilke (i Odder) 5 kanaler, man ville have i denne pakke. At disse kanaler nu lå i grundpakken var vi ikke så kede af, fordi det betød en stor konkurrencemæssig fordel at have en attraktiv grundpakke til en attraktiv pris. Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen vores relativt lille fuldpakkedel med 15 kanaler lagde en begrænsning på, hvor mange kanaler vores medlemmer reelt kunne blande med i bland-selv, eller tilkøbe som ekstrakanal. Kanaler som Canal 8 og Canal 9 ville ikke være med, når de ikke lå i vores fuldpakke og meldingen i efteråret var fra flere kanaler, bl.a. TV3 sport

5 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts og Eurosport, at hvis de ikke efter årsskiftet var i foreningens fuldpakke, ville de ikke fremover være til rådighed for bland selv eller som tilkøbskanaler. Bestyrelsen så denne begrænsning i kanaludbuddet som en hindring for det relativt frie kanalvalg, som vi var på vej til at kunne tilbyde vores medlemmer og derfor valgte vi at lægge 2 forslag til en fuldpakke frem for vores medlemmer på programmødet: Én pakke som hidtil, med det udbud, der var valgt ud fra brugerafstemningens tal og en prisstigning på 30 kr pr måned og en pakke med yderligere mindst 14 kanaler i fuldpakken for 15 kr pr måned. Det var den største pakke og pris bestyrelsen kunne mindes at have sat til afstemning, men vi syntes at det var nødvendigt at give jer muligheden for at få det hele og stadig - i Danmark til en virkelig god pris. I begge vores forslag ville fuldpakkeprisen nu komme over kr!! Programmødet stemte, med stor majoritet, for den største pakke og en årlig pris på kr. Ved en senere forhandling med YouSee fik vi én kanal mere i mellempakken og 3 kanaler mere i fuldpakken i forhold til oplægget, dvs for 15 kr mere fik vi 18 kanaler i fuldpakken og dermed fuld mulighed for vores medlemmer at blande kanaler i mellempakken og fuldpakken og købe ekstrakanaler - fra alle hylder. På samme møde lagde bestyrelsen op til, at vi fra januar måned 2015, i forbindelse med kanalomlægningen, nu fjernede de analoge kanaler i mellem- og fuldpakken. Det er over 5 år siden, at det var slut med at se DR og TV2 via det gamle luftbårne analoge sendenet, og man kan sige, at allerede dengang begyndte afviklingen af de analoge signaler også i kabelnettene. I 2014 havde vi 20 analoge kanaler tilbage ud af 46 i alt, og i grundpakken var der kun 7 analoge kanaler tilbage efter introduktionen af bland-selv, der er et rent digitalt produkt.

6 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts Forberedelserne i 2014 til kanalomlægning til den nye mellem- og fuldpakke Beslutningen om at fjerne de analoge kanaler traf vi sidste år og forberedelserne til skiftet til den store fuldpakke hører også til 2014, så set i historiens skarpe lys kan vi spørge: Hvordan gik det? I november og december informerede vi meget om datoen den 12. januar OG at det var dagen, hvor vi skiftede til den nye store pakke. MEN vi var slet ikke gode nok til at fortælle om, hvad det betød for hvilke tv, medlemmerne havde og, ikke mindst, hvordan man skulle forholde sig, for at være forberedt til dette skifte. Vi informerede ikke godt nok! På bestyrelsens vegne må jeg sige, at vi helt klart undervurderede antallet af ældre analoge tv, der stadig var i brug. Jeg var selv overrasket over, at der faktisk var en del medlemmer, med fuldpakke med 46 kanaler, der kun så de 20 analoge kanaler. Vi undervurderede også rigtig mange medlemmers problemer med at ny indstille deres TV - og for at gøre tingene endnu mere bøvlede, så betød fjernelsen af de analoge kanaler, at forstyrrelserne og indstrålingen fra 4G-nettet, nu blev en stærk kilde til forstyrrelser, pixeleringer og udfald, så TV-tunernes søgefunktion havde svært ved at finde de mange nye kanaler. Med baggrund i et direktiv fra EU-kommissionen besluttede Folketinget i sensommeren 2012, sammen med de øvrige europæiske lande, at 800 MHzfrekvensbåndet fra 1. januar 2013 skulle åbnes for de elektroniske kommunikationstjenester, herunder det mobile bredbånd 4G/LTE. 800 MHzfrekvensbåndet er stort set lig med de frekvenser, der også bruges til kabel-tv. Baggrunden for EU-kommissionens beslutning var ønsket om at fremme det mobile bredbånds udbredelse, hvor 4G/LTE (4. generation/long Term Evolution) ville være et stort skridt fremad for at imødekomme det stærkt stigende behov for mobildata.

7 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts Udbredelsen af 4G telefoner er steget kraftigt det seneste år i takt med, at de store mobilselskaber ruller deres 4G-antennenetværk ud over landet, og med den store opgradering af den store pakke og ibrugtagningen af de berørte frekvenser i 800 MHz-båndet til de mange digitale kanaler er vi også i Odder Antenneforening ramt af indstråling både fra antennerne og 4G telefonerne. Med digitalt tv er kravene til husstandens antenneinstallationer markant øget, og de skal være skærmet af indvendig, så de ikke generes af udefrakommende signaler. Mange forbrugere kan få problemer - uanset om de ser tv via luftantenne, fællesantenneanlæg eller kabel-tv. Et tv-signal er ikke kun et tvsignal, men en kæde af informationer om billedformat, lyd, elektronisk programguide, undertekster osv. Så det er en kompleks ting, hvor meget kan gå galt. Risikoen for forstyrrelser er større, jo tættere man befinder sig på støjkilden. Men da både sendemaster og mobiltelefoner kan forstyrre tv-signalerne, er man ikke beskyttet, blot fordi boligen ligger langt fra en mobilmast. Støjen kan komme fra hjemmets egen mobiltelefon eller sågar naboens, hvis de rette forhold er til stede. Har man anskaffet sig en digital boks eller brugt flere tusind kroner på et nyt digitalt tv, kan det absolut betale sig at sikre, at ledninger og stik også er af en tilsvarende ordentlig kvalitet. Alt for mange glemmer, at de ledninger og stik, der de sidste år har ligget trygt og relativt upåagtet hen bag ved tv et, med stor sandsynlighed ikke er beskyttet mod indstråling udefra. For ikke at glemme stikket i væggen og/eller fordeleren på loftet, der selv med lidt god vilje kan se fusket ud! Kabelnettets tilstand og fremtiden Vores kabler har det godt i det store hele. Teknikken i skabe og forstærkere er lige nu up to date men alderen trykker hist og her, og ser vi bare 3-5 år frem skal vi påregne at skulle investere en større sum penge i ny teknik. Behovet for udskiftning til ny og fremtidssikret teknik kommer ikke umiddelbart fra den del af nettet, der fremfører tv-signalerne, men derimod fra den del at

8 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts nettet, der fremfører bredbåndet, hvor brugerne, dvs de af vores medlemmer, der har bredbånd, stiller større og større krav til hastighed og stabilitet. I Odder Antenneforening arbejder vi hele tiden på at fremtidssikre vores net og her er udfasningen af de analoge signaler (som jeg omtalte tidligere) en af måderne til at gøre plads i kablerne til den kraftigt stigende bredbåndstrafik OG øgede krav om meget bedre billedkvalitet, flere HD-kanaler og fremtidens 4K Ultra HD. Hvor er så Odder Antenneforening i denne udvikling? Vi holder et meget vågent øje med udviklingen indenfor kanaludbyderne og bredbåndstjenesterne, særligt fra YouSee, der pt. er den udbyder, der har plads på vores kabelnet. Og den kommende tid vil vise os, hvordan vi skal agere, så vores medlemmer får den størst mulige fordel af at være med i en forening, der udelukkende er til for dem. Vi er en forening og som forening balancerer vi mellem at være en rigtig forening, der styres af en medlemsvalgt bestyrelse og en forretning, der skal operere i et marked med store kapitalstærke konkurrenter og en teknisk udvikling, der løber fra selv de mest optimistiske. Vi var selv én af de første antenneforeninger i Danmark, der indførte returveje tilbage i 1999, og vores medlemmer har siden dengang haft bredbånd til absolut rimelige og konkurrencedygtige priser. Igennem flere år har vi i bestyrelsen fulgt med i, hvordan markedet for bredbånd i kabel-tv-nettene har udviklet sig fra udelukkende at være en sag for de store teleudbydere som TDC, YouSee og Stofa - i en verden, der i hvert fald i starten ikke var så konkurrencepræget som den er i dag, hvor flere byder sig til, og hvor det mobile bredbånd fylder mere og mere. Vi har, først fra dansk kabel tv og siden fra YouSee, hvert år fået et beløb til foreningen for retten til at bruge kabelnet til deres bredbånd, og der var ikke lagt skjul på, at dette beløb udgjorde godt og vel en tiendedel af den omsætning, der var på at sælge bredbånd til Odder antenneforenings medlemmer. Det var sådan set fint nok, men bestyrelsen kunne godt se, at der måske kunne være en forretning i dette her bredbånd og valgte i den

9 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts forbindelse at sætte en undersøgelse i gang og spurgte i den forbindelse mig, om jeg ville lave det forarbejde, der skulle opklare, hvorvidt det var en forretning, Odder Antenneforening skulle gå ind i. Det skulle ske som en ansættelse i en tidsbegrænset periode. Da det trods alt er ret kontroversielt at en forening ansætter sin bestyrelsesformand skulle medlemmerne naturligvis spørges og dette skete ved en ekstraordinær generalforsamling, afholdt her på stedet den 9. september Den ekstraordinære generalforsamling sagde ja til dette forslag med 27 stemmer for og 2 imod, 1 undlod at stemme. Jeg vil gerne fortælle nærmere om mulighederne for at etablere eget internet, med fokus på den fremtidige økonomi, umiddelbart efter den egentlige beretning. Afslutning Tv contra streaming eller tv OG streaming billedet ændrer sig, og så alligevel ikke. Der er ikke meget der tyder på, at kabel-tv med de traditionelle tv-pakker er på retur men vi ser en tydelig bevægelse fra Fuldpakken og til mellem- eller grundpakken og med disse pakker som grundlag at bruge bland-selvmuligheden og/eller så at tilkøbe de ekstra kanaler, man lige står og mangler. Det er vel den situation man som kabel-tv-seer altid har ønsket sig: Det frie tvvalg eller så tæt på, det nu er muligt at komme. For der er visse krav, der skal være opfyldt, og som er kommercielt betingede, for at det næsten frie valg kan opfyldes. For ligesom husholdningsregnskabet derhjemme skal balancere, så skal regnskabet også balancere hos leverandørerne, når programindkøb, rettigheder og reklameblokke skal afstemmes over til, hvad der kan opkræves hos os, køberne af tv-kanalerne. Lad mig her til sidst udtrykke bestyrelsens tak til foreningens personale, der gør et stort stykke arbejde for foreningen og foreningens medlemmer og særligt her i årets første måneder har været i front.

10 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts Og så en tak til vore medlemmer og især de medlemmer, der er mødt op i aften og de medlemmer der ringer eller mailer, når de opdager fejl eller andet ved programforsyningen, internettet eller hjemmesiden. Det hjælper os med at få rettet fejl så hurtigt som muligt. Hermed overlades bestyrelsens beretning til medlemmernes debat og godkendelse.

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

VELKOMMEN MEDLEMSBLAD I ANTENNEFORENINGEN AARHUS NYE MEDLEMSBUTIK TVAARHUS FLYTTER MED TV-PAKKER 2015 OG FRIT VALG

VELKOMMEN MEDLEMSBLAD I ANTENNEFORENINGEN AARHUS NYE MEDLEMSBUTIK TVAARHUS FLYTTER MED TV-PAKKER 2015 OG FRIT VALG Af Thomas Møller // Foto Thomas Bjørn 1 MEDLEMSBLAD NUMMER 1 // 1. ÅRGANG // JANUAR 2015 VELKOMMEN I ANTENNEFORENINGEN AARHUS NYE MEDLEMSBUTIK TVAARHUS FLYTTER MED SIDE 8 TV-PAKKER 2015 OG FRIT VALG SIDE

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Kære antenneforeninger

Kære antenneforeninger ContentCo skal være dem, der sætter agendaen. Det vil være tv, der både nu og senere, er skabt af antenneforeningerne til antenneforeningerne. ContentCo vil være dem, som får det gamle BoxDanmark til at

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening

Gug - Visse - Dall Antenneforening Gug - Visse - Dall Antenneforening Oktober 2007 Få tv-oplevelser med GVD...og fortæl det til dine venner på GVD-Net Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere