KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet badboy.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 12. november 2009 med 23 bilag (1-23) og svarskrift af 20. februar 2009 med 15 bilag (A-O). Registreringsdato: Domænenavnet badboy.dk er registreret den 23. september Sagsfremstilling: Klageren har oplyst følgende: Bad Boy Europe ApS er stiftet til at varetage Bad Boy Mowers' (USA) interesser i hele Europa, ved at distribuere deres produkter til hele Europa. Dere produkter består af plæneklippere og MTV til brug til have, park og skov. Bad Boy Europe ApS, blev stiftet 30/01-08 til at overtage distributionen af Bad Boy fra det konkursramte firma Søegaard Motor & Maskinteknik. Vi har rettighederne fra Bad Boy Mowers i USA, til at distribuere deres produkt i Europa, samt bruge alle deres marketingsmaterialer - derunder deres navn Bad Boy og logoet Bad Boy, med en bulldog. 1

2 Da Bad Boy har været solgt igennem Søegaard Motor & Maskinteknik er blevet brandet derigennem og blevet kendetegnet for logoet med bulldoggen, samt produkterne. Da Bad Boy Europe ApS overtager distributionen, bruger vi stadig badboy.dk og får lavet t-shirts, visitkort og reklamer på bl.a. der refererede til badboy.dk. Vi har statistik over vores hjemmeside (www.badboyeurope.com) og hvor mange der besøger den, der kan vi også se hvad der bliver søgt på, og i mange tilfælde er Top search string der umiddelbart beviser at vi er mest kendt under badboy.dk. Vi har brandet produkterne aggressivt på logoet med bulldoggen, navnet Bad Boy samt vort tidligere domæne - hvorfor mange forbinder Bad Boy plæneklippere med logoet, og som er nemt at huske. Søegaard Motor har også haft brugt inden de fik fat i badboy.dk til at brande produktet, som der ses på den hjemmeside viderestiller den til badboy.dk. Den 22/01-08 bliver domænet overført til Holsteen Byg (Som er stifteren af Bad Boy Europe ApS), da den tidligere ejer af domænet er gået konkurs og under afvikling af kurator, bliver ejerforholdene fastlåst indtil sagen bliver klargjort. Den 30/01-08 bliver Bad Boy Europe ApS stiftet, som skal varetage Bad Boy Mowers' interesser i hele Europa med det formål at distribuere deres produkter. er stadig brugbart, og vi brugere det til at promovere vort produkt, samt får lavet diverse marketingsmaterialer så som t-shirts, reklamer, visitkort osv. med Den 30/01-08 modtager vi en mail om at badboy.dk tilbageholdes af advokat. Den 26/03-08 skriver vi os selv på venteliste og betaler ventelistegebyret til domænet badboy.dk med kontaktmail - efter råd fra dk-hostmaster via. Telefon. I starten af Maj tager vi kontakt til DK-hostmaster for at høre hvor langt sagen er kommet, og får at vide at domænet bliver suspenderet i slutningen af Maj og at det vil blive slettet i August. I slutningen af Maj registrerer vi til brug for firmaets hjemmeside, da badboy.dk er suspenderet hvormed vores badboy.dk mail-adresser også er lukket ned. Den 18/06-08 og 11/08-08 tager vi kontakt til DK-hostmaster via for at få en klargøring på hvor langt sagen er, og gør det klart at vi står på venteliste på badboy.dk Den 22/08-08 udsender DK-hostmaster en mail til som er blevet lukket ned, selvom vi har haft kontakt med dem 2 gange med badboyeurope.com hvor vi spørger på sagens gang. Den mail, send til har vi i sagens natur ingen mulighed for at modtage da de selv har lukket for domænet. Ydermere, har vi lagt mærke til at man får fejlmeddelelser når man sender en mail efter det blev suspenderet, hvorfor vi ikke forstår at dk-hostmaster ikke har taget fejlen til efterretning og brugt mails, som vi har haft kontaktet dem med. 2

3 Den 08/09-08 bliver der så sendt en mail til hvor de siger domænet er blevet slettet, da vi ikke har svaret. Igen har vi ingen mulighed for at tjekke denne mail. Den 23/09-08 bliver domænet registreret af indklagede. Den 24/09-08 tager vi kontakt med indklagede, for at tilbyde et køb af domænet som bliver afslået. Indtil videre ser det ud til at indklagede kun har privat interesse i badboy.dk til at skabe en portal med underholdning. Citat fra infocell.dk Vi forventer, at vi indenfor de kommende måneder vil gå i luften med vores sider badboy.dk og infocell.dk som vil bringe dig det nyeste indenfor internet og underholdning. Klageren har som bilag 14 fremlagt kopi af en korrespondance fra maj 2008 mellem klageren og DK Hostmaster, hvori klageren via mailadresser endende spørger til status på sagen omkring domænet og oplyser at stå på venteliste hertil. I korrespondancen fraråder sagsbehandleren hos DK-Hostmaster klageren at betale registrantens restancer med bl.a. følgende begrundelser: Jeg synes ikke i skal betale rykkeren, da i står på venteliste til det Hvorfor jeg fraråder jer at betale det er, at der jo køre en sag på domænet fra den tidligere ejere omkring overdragelsen af det til Holsteen Byg og taber Holsteen Byg den får i jo aldrig domænenavnet og så har i betalt for noget der aldrig bliver jeres. Men det er jo op til jer selv at vurdere hvad i vil gøre. Som bilag 15 og 16 er fremlagt kopier af korrespondancer mellem klageren og DK Hostmaster i juni 2008 vedrørende procedurerne omkring domænenavnets forventede sletning. Klageren benytter adressen i korrespondancen. Som bilag 17 er fremlagt en korrespondance mellem klageren og DK Hostmaster, der indledes med klagerens af 24. september 2008, hvori klageren klager over, at domænenavnet er overdraget til en anden part, når klageren har været registreret på ventelisten til domænenavnet. DK Hostmaster svarede den 25. september 2008 blandt andet følgende: Det historiske forløb fra Bad Boy Europe ApS satte sig på venteliste er: I sætter jer på venteliste til domænet via selvbetjening på vor hjemmeside. Som kontakt til jer benytter I Domænet suspenderes på grund af manglende betaling af årsgebyret I henhold til reglerne for.dk fjerner vi efter 3 måneders suspendering domænet fra databasen over registrerede domænenavne. Da der er venteliste til domænet bliver domænet ikke slettet men sat på hold. 3

4 Vi sender helt fuldautomatisk en til den som er blevet meddelt i forbindelse med, at I satte jer på venteliste, om, at nu er domænet ledigt til brug for ansøgeren på venteliste. Vi beder jer indsende en formular så vi har den i hænde senest 14 dage fra d Vi sender en påmindelse pr. til hvor vi fortæller, at vi har slettet jer fra ventelisten Vi modtager en registreringsanmodning via webhosting med anmodning om nyregistrering af domænet til nuværende registrant, Anders Møller Pedersen. I har ikke benyttet en som I kunne modtage s på da I satte jer på venteliste og har derfor ikke fået de s vi har sendt om, at domænet nu var ledigt til registrering. Indklagede har oplyst følgende: D.23.september 2008 registrerede indklagede domænet badboy.dk efter at dette var blevet frigivet af DK-Hostmaster. På dette tidspunkt havde indklagede igennem et stykke tid arbejdet med ideen til en ny hjemmeside som skulle være et slags semi-privat Community site som skulle indeholde artikler om emner af interesse for unge mennesker samt andre relevante nyhedsemner inden for underholdning. Derudover er det planen at hjemmesiden på sigt skal have et debatforum hvor unge kan debattere emner relateret til det at være ung mv. Navnet var ideelt til sitet, idet det fint repræsenterede målgruppen for sitet som er unge mennesker, hvorfor det var oplagt at registrere det da det blev ledigt efter sletning d.23. september D.24. September 2008 bliver indklagede ringet op af en repræsentant, Claus Petersen fra Bad Boy Europe APS som fortæller at DK-Hostmaster har begået en fejl og at de har ret til indklagedes domæne og fordi de er venlige vil betale 500,- kr. for det da de eller kan tage det fra ham uden erstatning. Claus Petersen hævder at DK-Hostmaster har oplyst ham, at han bare ved at indsende en klage vil få domænet overdraget uden indklagede kan gøre noget ved det. Indklagede fortæller, uden at gå i detaljer, om hans egne planer med domænet og antyder på intet tidspunkt at han er villig til at sælge domænet Da indklagede ikke vil lade sig presse til at overdrage domænet, beder han Claus Petersen om at sende en mail med de informationer han omtaler i telefonsamtalen hvilket Claus Petersen indvilliger i. D.25. september kontakter Indklagede DK-Hostmaster telefonisk for at høre om han har gjort noget forkert i sin registrering af domænet. Dette afvises klart af DK-Hostmaster, da de har opfyldt alle krav i forbindelse med Klagers optagelse på venteliste, herunder udsendelse af alle varsler om domænets suspension og sletning samt Klagers egen manglende respons på domænets skiftende status. 4

5 D.26.september modtager indklagede den lovede (bilag A) fra Claus Petersens kollega Kristian Pelle. I mailen genfortæller Kristian Pelle hændelsesforløbet med DK-Hostmaster som fortalt af Claus Petersens og fremsætter igen påstanden om at de gennem en klage vil få domænet uden videre da de har erhvervsmæssig brug for det. Kristian Pelle fremsætter endvidere påstanden at de har rettighederne til navnet Bad Boy i hele Europa. Samme dag mailer indklagede tilbage til Kristian Pelle (bilag B), hvori han fortæller, at han har talt med DK-Hostmaster som afviser Claus Petersens påstand om at de ville få medhold med det per automatik. Indklagede gør gældende, at Klager har modtaget de relevante varsler fra DK-Hostmaster jf. gældende regler og derfor ikke har noget krav på domænet da de har misligholdt deres pligter overfor ventelisteregistreringen. Endvidere henviser han til DK-Hostmasters gældende regler for optagelse på venteliste, hvori det hedder Optagne på en venteliste til et domænenavn er forpligtede til at orientere DK Hostmaster om ændringer i de med ansøgningen fremsendte oplysninger. Manglende orientering om ændringer kan medføre bortfald af ventelisteregistreringen" Jf. Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk version 4, 1.marts 2008 [ ] Indklagede udtrykker i sin mail endvidere forundring over at Klager, i forbindelse med venteliste registreringen, har anvendt en mailaddresse på et domæne, som efter Klagers eget udsagn, er tilbageholdt af en advokat. Efter modtagelsen af Kristian Pelle s første af 26. september (bilag A) undersøger Indklagede Klagers påstand om eneret på ordene eller navnet Badboy/Bad Boy og finder absolut intet belæg for denne påstand, da opslag i Google viser vidt forskellig anvendelse af disse ord inden alt fra profil navne på dating sites, bil sider, til at disse indgår i f.eks. andre domænenavne f.eks. og Alle sider som intet har med Klager at gøre. Endvidere var det indklagedes opfattelse, at der er tale om to helt almindelig anvendte sammensatte ord bad og boy hvorfor han vurderede at have handlet rigtigt og i god tro. Opslag på CVR.dk viser desuden at andre selskaber bruger ordet/ordene/navnet BadBoy/Bad Boy i deres navne, hvilket klart viste at Klager ingen eneret havde på brugen af navnet. Desuden konstaterer indklagede, at det amerikanske firma som Klager hævder at repræsentere ikke selv benytter sig at et domæne som hedder Badboy.com/us/net eller andre endelser men benytter domænet hvilket også er firmaets fulde navn. 5

6 Disse påstande fremsætter Indklagede også i sine svar til Kristian Pelle af 26.september 2008 (bilag B og D) D.26.september 2008 svarer Kristian Pelle tilbage på Indklagedes mail (bilag C) I sin mail erkender Kristian Pelle, at de har fejlet i forbindelse med deres venteliste registrering, hvilket af Indklagede tolkes som at Klageren erkender misligholdelse af deres forpligtigelser til at holde navne- og mail adresser opdateret i henhold til DK-Hostmasters gældende regler [ ] I samme mail (bilag C) anerkender Bad Boy Europe Aps at de ikke har eneret på navnet Bad Boy idet Kristian Pelle skriver følgende som svar til Indklagedes påstand om, at der er flere andre som bruger navnet Bad Boy i hele eller dele af deres navn: Vi er klar over at vi langt fra er de eneste der bruger "Bad Boy" - det lyder jo godt Ovenforstående tolker Indklagede som en klar anerkendelse af at ordet/navnet Bad Boy/badboy i Klagers øjne er almindeligt forekommende ord og derfor i deres øjne ikke kan krænke deres varemærke da de frit anerkender andres brug af ordene og navnet Samme dag mailer Indklagede tilbage til Kristian Pelle (bilag D)og udtrykker forundring over at Bad Boy Europe Aps påkalder sig retten til navnet Bad Boy i hele Europa men ikke har sikret sig nogen andre landeendelser i Europa såsom.se/.de/.no etc. Indklagede gør det ligeledes klart, at hans formål med registreringen intet som helst har at gøre med Klagers forretning som er handel med plæneklippere og lignende. Endvidere anmoder Indklagede om, at Klager redegør for om han har nogen sammenhæng med øvrige selskaber, personer, foreninger eller lignende som anvender navnet Badboy i nogen form for at klargøre om der er nogen sammenfald. Indklagede gør gældende, at han gerne ser denne sag løst hurtigst muligt så han kan komme videre med sit projekt. Indklagede modtager ikke noget svar på hans sidste mail. Samme dag har Indklagede taget en hjemmeside i brug under domænet Badboy.dk, hvorpå klart fremgår at siden skal handle om underholdning mv. [ ] Indklager finder det endvidere ikke godtgjort af klager at Holsteen Byg skulle være stifter af firmaet Bad Boy Europe Aps(Klager) som angivet i klageskriftet, idet en fuldstændig rapport fra CVR registret (bilag F) klart viser, at Holsteen Byg ikke er blandt stifterne. [ ] 6

7 Indklagede finder det endvidere dybt kritisabelt, at Klager hævder at have brandet domænenavnet badboy.dk. Et domænenavn som de ingen juridisk ret har til idet Klager som juridisk person aldrig har ejet domænet. Desuden bør der stiller store spørgsmålstegn ved Klagers påstand om at have brandet navnet grundet Klagers meget korte eksistens som juridisk person. Klager blev først grundlagt som juridisk enhed 30/ og var i perioden frem til suspenderingen i Maj fuldt bevidst om at de ingen ret havde til domænet da det ikke tilhørte dem. Desuden understøtter det faktum, at domænet ikke har kunnet anvendes af nogen grundet suspension fra Maj 2008 frem til Indklagedes registrering i september 2008 den påstand at Klager umuligt har kunnet nå at brande domænet. Klagers påstand om at top search string skulle være badboy.dk bør afvises idet antallet af hits på søgeordet badboy.dk udgør hhv.1 i bilag 4, 1 i bilag 5, 2 i bilag 6, 4 i bilag 7, og 5 i bilag 8, hvilket er et meget lavt tal som ikke kan uvildigt bekræftiges. [ ] En søgning på Google foretaget d.8.februar 2009 på henholdsvis Badboy og Bad Boy viser henholdsvis og hits hvilket klart viser at disse ord/navne er helt almindelig brugt i utallige forskellige sammenhænge. (bilag J og K) Nedenfor følger en kort oversigt over andre personer/firmaers/organisationer etc. hele eller delvise brug af ordet/ordene/navnet bad boy Eksempler på brug af navnet Bad Boy - Cykelserie til salg på bikes4sale.dk (Producenten har ingen kendt sammenhæng med Klagers selskab eller det amerikanske selskab hvis produkter Klager sælger og markedsfører) - Bad Boy Records Amerikansk pladeselskab ejet af Sean Puffy Combes - Bad Boys 1+2 amerikansk actionfilm - Bad Boys of Boogie Dansk band, - Bad Boys Butik I Lyngby Storcenter - Bad Boy Holding, dansk selskab - Bad Boy, Sang sunget af sangerinden Cascada Sekretariatet kunne ved opslag den 5. februar 2009 på domænenavnet badboy.dk konstatere, at domænenavnet ikke blev anvendt aktivt for en hjemmeside. Ved opslag den 1. juni 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: 7

8 Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er indehaver af rettighederne til domænenavnet badboy.dk, da klageren tidligere har markedsført sig under dette navn, og da indklagede kun har haft mulighed for at registrere domænenavnet som følge af en fejl fra DK Hostmaster, og at hensynet til klagerens interesse i domænenavnet badboy.dk må vægtes tungere end indklagedes, da indklagede kun har til hensigt at benytte domænenavnet for en underholdningsportal. Indklagede har gjort gældende, at betegnelsen bad boy / badboy er så almindeligt anvendt og udbredt, at der ikke kan opnås eneret hertil, at klageren ikke har en eneret til betegnelsen bad boy / badboy, at klageren aldrig har haft rettigheder til domænenavnet badboy.dk, da det var registreret af en anden juridisk enhed, inden indklagede registrerede domænenavnet, og at klageren dermed ikke kan have markedsført sig under dette navn, som klageren har oplyst, at indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet badboy.dk registrere, og at denne registrering er sket i god tro, at klageren ikke har en fortrinsret til domænenavnet badboy.dk frem for indklagede, 8

9 at klageren ved sin registrering på ventelisten til badboy.dk har været klar over, at man ikke disponerede over domænenavnet badboy.dk, at klageren selv bærer ansvaret for, at klageren ikke har modtaget DK Hostmasters orienteringer, idet klageren i strid med pkt. 5 i DK Hostmasters Generelle Vilkår har undladt at orientere DK Hostmaster om ændringer i de af klageren fremsendte oplysninger, at det forhold, at klageren har benyttet en anden adresse end den, som klageren er registreret med på ventelisten til badboy.dk, i forbindelse med korrespondancer med DK Hostmaster, ikke forpligter DK Hostmaster til at benytte denne adresse i korrespondancer med klageren vedrørende ventelisten, at DK Hostmaster således har opfyldt alle sine forpligtelser over for klageren i relation til klagerens registrering på ventelisten til domænenavnet badboy.dk, at klageren selv har erkendt, at klagerens manglende modtagelse af DK Hostmasters meddelelser skyldtes en fejl fra klageren, jf. bilag C, at indklagede ikke udbyder varer eller ydelser af samme art som klagerens, og at indklagede ikke påtænker at udbyde sådanne varer eller ydelser, at der således ikke er risiko for, at indklagedes brug af domænenavnet badboy.dk vil skabe forveksling med klageren, at klageren ved at vælge at bruge to almindelige ord som Bad Boy som en del af sit virksomhedsnavn løber den risiko, at andre også vælger at bruge denne betegnelse, og at indklagedes påstand og anbringender har støtte i klagenævnets afgørelse i sag nr. 505 og 916 vedrørende henholdsvis domænenavnet danishbedandbreakfast.dk og autofix.dk. Nævnets bemærkninger: Da domænenavnet badboy.dk ud fra indklagedes oplysninger må antages hovedsagelig at have ikke-erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelsen i 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden om behandlingen af sager, som involverer forbrugerkrav. Klageren har under sagen gjort gældende, at DK Hostmaster har begået en fejl, da man frigav domænenavnet badboy.dk til registrering, idet klageren var registreret på ventelisten til domænenavnet, idet DK Hostmaster har haft korrespondancer med klageren, hvor klageren benyttede en anden adresse end den, som klageren havde registreret sig med på ventelisten, nemlig og idet DK Hostmaster dermed har været bekendt med klagerens brug af denne adresse og dermed burde have orienteret klageren om sletningen af domænenavnet på adressen DK Hostmasters regler vedrørende registrering på ventelisten til domænenavne og tildeling af domænenavne som følge heraf fremgår af pkt. 5.3 i DK Hostmasters Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk, version 04 af 1. marts Af pkt i de Generelle Vilkår fremgår følgende: Tildeling af domænenavn Når registreringen af et domænenavn, hvortil der er oprettet en venteliste, bliver slettet fra registrering, orienteres de ventende herom via til de af de ventende opgivne adresser. De optagne på ventelisten gives herefter 14 dage til at tilkendegive, om de fortsat er interesserede i det pågældende domænenavn. Domænenavnet tildeles herefter i henhold til indplaceringen på ventelisten, således at den første ventende, der ønsker det, tildeles domænenavnet. 9

10 Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 26. marts 2008 lod sig registrere på ventelisten til domænenavnet badboy.dk, herunder med angivelse af adressen at DK Hostmaster, da den tidligere registrering af badboy.dk blev slettet, via en fuldautomatisk sendte en orientering herom til adressen at der ikke blev reageret på DK Hostmasters henvendelser til denne adresse, og at domænenavnet herefter blev frigivet til registrering. Da DK Hostmaster således i overensstemmelse med de Generelle Vilkår har fremsendt en orientering til den af klageren opgivne adresse, og da der ikke er grundlag for at lægge til grund, at DK Hostmaster som følge af korrespondancen med klageren via adressen har været forpligtet til også at anvende denne adresse i forbindelse med korrespondancer vedrørende ventelisten, finder nævnet ikke anledning til at antage, at der er begået fejl i forbindelse med DK Hostmasters behandling af klagerens ventelisteregistrering. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, som giver grundlag for at lægge til grund, at klageren i forhold til indklagede skulle have en fortrinsret til domænenavnet badboy.dk, der er en sammensætning af to velkendte engelske ord, som har en velkendt betydning i Danmark som den engelske betegnelse for en uartig dreng, og da indklagede ikke ses at have anvendt domænenavnet på en måde, der må anses som retsstridigt i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Bad Boy Europe ApS, medhold i, at indklagede, Anders Møller Pedersen, skal overdrage domænenavnet badboy.dk til klageren. Dato: 7. juli 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo Jeppe Juul Jane Eis Larsen 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere