KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet badboy.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 12. november 2009 med 23 bilag (1-23) og svarskrift af 20. februar 2009 med 15 bilag (A-O). Registreringsdato: Domænenavnet badboy.dk er registreret den 23. september Sagsfremstilling: Klageren har oplyst følgende: Bad Boy Europe ApS er stiftet til at varetage Bad Boy Mowers' (USA) interesser i hele Europa, ved at distribuere deres produkter til hele Europa. Dere produkter består af plæneklippere og MTV til brug til have, park og skov. Bad Boy Europe ApS, blev stiftet 30/01-08 til at overtage distributionen af Bad Boy fra det konkursramte firma Søegaard Motor & Maskinteknik. Vi har rettighederne fra Bad Boy Mowers i USA, til at distribuere deres produkt i Europa, samt bruge alle deres marketingsmaterialer - derunder deres navn Bad Boy og logoet Bad Boy, med en bulldog. 1

2 Da Bad Boy har været solgt igennem Søegaard Motor & Maskinteknik er blevet brandet derigennem og blevet kendetegnet for logoet med bulldoggen, samt produkterne. Da Bad Boy Europe ApS overtager distributionen, bruger vi stadig badboy.dk og får lavet t-shirts, visitkort og reklamer på bl.a. der refererede til badboy.dk. Vi har statistik over vores hjemmeside (www.badboyeurope.com) og hvor mange der besøger den, der kan vi også se hvad der bliver søgt på, og i mange tilfælde er Top search string der umiddelbart beviser at vi er mest kendt under badboy.dk. Vi har brandet produkterne aggressivt på logoet med bulldoggen, navnet Bad Boy samt vort tidligere domæne - hvorfor mange forbinder Bad Boy plæneklippere med logoet, og som er nemt at huske. Søegaard Motor har også haft brugt inden de fik fat i badboy.dk til at brande produktet, som der ses på den hjemmeside viderestiller den til badboy.dk. Den 22/01-08 bliver domænet overført til Holsteen Byg (Som er stifteren af Bad Boy Europe ApS), da den tidligere ejer af domænet er gået konkurs og under afvikling af kurator, bliver ejerforholdene fastlåst indtil sagen bliver klargjort. Den 30/01-08 bliver Bad Boy Europe ApS stiftet, som skal varetage Bad Boy Mowers' interesser i hele Europa med det formål at distribuere deres produkter. er stadig brugbart, og vi brugere det til at promovere vort produkt, samt får lavet diverse marketingsmaterialer så som t-shirts, reklamer, visitkort osv. med Den 30/01-08 modtager vi en mail om at badboy.dk tilbageholdes af advokat. Den 26/03-08 skriver vi os selv på venteliste og betaler ventelistegebyret til domænet badboy.dk med kontaktmail - efter råd fra dk-hostmaster via. Telefon. I starten af Maj tager vi kontakt til DK-hostmaster for at høre hvor langt sagen er kommet, og får at vide at domænet bliver suspenderet i slutningen af Maj og at det vil blive slettet i August. I slutningen af Maj registrerer vi til brug for firmaets hjemmeside, da badboy.dk er suspenderet hvormed vores badboy.dk mail-adresser også er lukket ned. Den 18/06-08 og 11/08-08 tager vi kontakt til DK-hostmaster via for at få en klargøring på hvor langt sagen er, og gør det klart at vi står på venteliste på badboy.dk Den 22/08-08 udsender DK-hostmaster en mail til som er blevet lukket ned, selvom vi har haft kontakt med dem 2 gange med badboyeurope.com hvor vi spørger på sagens gang. Den mail, send til har vi i sagens natur ingen mulighed for at modtage da de selv har lukket for domænet. Ydermere, har vi lagt mærke til at man får fejlmeddelelser når man sender en mail efter det blev suspenderet, hvorfor vi ikke forstår at dk-hostmaster ikke har taget fejlen til efterretning og brugt mails, som vi har haft kontaktet dem med. 2

3 Den 08/09-08 bliver der så sendt en mail til hvor de siger domænet er blevet slettet, da vi ikke har svaret. Igen har vi ingen mulighed for at tjekke denne mail. Den 23/09-08 bliver domænet registreret af indklagede. Den 24/09-08 tager vi kontakt med indklagede, for at tilbyde et køb af domænet som bliver afslået. Indtil videre ser det ud til at indklagede kun har privat interesse i badboy.dk til at skabe en portal med underholdning. Citat fra infocell.dk Vi forventer, at vi indenfor de kommende måneder vil gå i luften med vores sider badboy.dk og infocell.dk som vil bringe dig det nyeste indenfor internet og underholdning. Klageren har som bilag 14 fremlagt kopi af en korrespondance fra maj 2008 mellem klageren og DK Hostmaster, hvori klageren via mailadresser endende spørger til status på sagen omkring domænet og oplyser at stå på venteliste hertil. I korrespondancen fraråder sagsbehandleren hos DK-Hostmaster klageren at betale registrantens restancer med bl.a. følgende begrundelser: Jeg synes ikke i skal betale rykkeren, da i står på venteliste til det Hvorfor jeg fraråder jer at betale det er, at der jo køre en sag på domænet fra den tidligere ejere omkring overdragelsen af det til Holsteen Byg og taber Holsteen Byg den får i jo aldrig domænenavnet og så har i betalt for noget der aldrig bliver jeres. Men det er jo op til jer selv at vurdere hvad i vil gøre. Som bilag 15 og 16 er fremlagt kopier af korrespondancer mellem klageren og DK Hostmaster i juni 2008 vedrørende procedurerne omkring domænenavnets forventede sletning. Klageren benytter adressen i korrespondancen. Som bilag 17 er fremlagt en korrespondance mellem klageren og DK Hostmaster, der indledes med klagerens af 24. september 2008, hvori klageren klager over, at domænenavnet er overdraget til en anden part, når klageren har været registreret på ventelisten til domænenavnet. DK Hostmaster svarede den 25. september 2008 blandt andet følgende: Det historiske forløb fra Bad Boy Europe ApS satte sig på venteliste er: I sætter jer på venteliste til domænet via selvbetjening på vor hjemmeside. Som kontakt til jer benytter I Domænet suspenderes på grund af manglende betaling af årsgebyret I henhold til reglerne for.dk fjerner vi efter 3 måneders suspendering domænet fra databasen over registrerede domænenavne. Da der er venteliste til domænet bliver domænet ikke slettet men sat på hold. 3

4 Vi sender helt fuldautomatisk en til den som er blevet meddelt i forbindelse med, at I satte jer på venteliste, om, at nu er domænet ledigt til brug for ansøgeren på venteliste. Vi beder jer indsende en formular så vi har den i hænde senest 14 dage fra d Vi sender en påmindelse pr. til hvor vi fortæller, at vi har slettet jer fra ventelisten Vi modtager en registreringsanmodning via webhosting med anmodning om nyregistrering af domænet til nuværende registrant, Anders Møller Pedersen. I har ikke benyttet en som I kunne modtage s på da I satte jer på venteliste og har derfor ikke fået de s vi har sendt om, at domænet nu var ledigt til registrering. Indklagede har oplyst følgende: D.23.september 2008 registrerede indklagede domænet badboy.dk efter at dette var blevet frigivet af DK-Hostmaster. På dette tidspunkt havde indklagede igennem et stykke tid arbejdet med ideen til en ny hjemmeside som skulle være et slags semi-privat Community site som skulle indeholde artikler om emner af interesse for unge mennesker samt andre relevante nyhedsemner inden for underholdning. Derudover er det planen at hjemmesiden på sigt skal have et debatforum hvor unge kan debattere emner relateret til det at være ung mv. Navnet var ideelt til sitet, idet det fint repræsenterede målgruppen for sitet som er unge mennesker, hvorfor det var oplagt at registrere det da det blev ledigt efter sletning d.23. september D.24. September 2008 bliver indklagede ringet op af en repræsentant, Claus Petersen fra Bad Boy Europe APS som fortæller at DK-Hostmaster har begået en fejl og at de har ret til indklagedes domæne og fordi de er venlige vil betale 500,- kr. for det da de eller kan tage det fra ham uden erstatning. Claus Petersen hævder at DK-Hostmaster har oplyst ham, at han bare ved at indsende en klage vil få domænet overdraget uden indklagede kan gøre noget ved det. Indklagede fortæller, uden at gå i detaljer, om hans egne planer med domænet og antyder på intet tidspunkt at han er villig til at sælge domænet Da indklagede ikke vil lade sig presse til at overdrage domænet, beder han Claus Petersen om at sende en mail med de informationer han omtaler i telefonsamtalen hvilket Claus Petersen indvilliger i. D.25. september kontakter Indklagede DK-Hostmaster telefonisk for at høre om han har gjort noget forkert i sin registrering af domænet. Dette afvises klart af DK-Hostmaster, da de har opfyldt alle krav i forbindelse med Klagers optagelse på venteliste, herunder udsendelse af alle varsler om domænets suspension og sletning samt Klagers egen manglende respons på domænets skiftende status. 4

5 D.26.september modtager indklagede den lovede (bilag A) fra Claus Petersens kollega Kristian Pelle. I mailen genfortæller Kristian Pelle hændelsesforløbet med DK-Hostmaster som fortalt af Claus Petersens og fremsætter igen påstanden om at de gennem en klage vil få domænet uden videre da de har erhvervsmæssig brug for det. Kristian Pelle fremsætter endvidere påstanden at de har rettighederne til navnet Bad Boy i hele Europa. Samme dag mailer indklagede tilbage til Kristian Pelle (bilag B), hvori han fortæller, at han har talt med DK-Hostmaster som afviser Claus Petersens påstand om at de ville få medhold med det per automatik. Indklagede gør gældende, at Klager har modtaget de relevante varsler fra DK-Hostmaster jf. gældende regler og derfor ikke har noget krav på domænet da de har misligholdt deres pligter overfor ventelisteregistreringen. Endvidere henviser han til DK-Hostmasters gældende regler for optagelse på venteliste, hvori det hedder Optagne på en venteliste til et domænenavn er forpligtede til at orientere DK Hostmaster om ændringer i de med ansøgningen fremsendte oplysninger. Manglende orientering om ændringer kan medføre bortfald af ventelisteregistreringen" Jf. Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk version 4, 1.marts 2008 [ ] Indklagede udtrykker i sin mail endvidere forundring over at Klager, i forbindelse med venteliste registreringen, har anvendt en mailaddresse på et domæne, som efter Klagers eget udsagn, er tilbageholdt af en advokat. Efter modtagelsen af Kristian Pelle s første af 26. september (bilag A) undersøger Indklagede Klagers påstand om eneret på ordene eller navnet Badboy/Bad Boy og finder absolut intet belæg for denne påstand, da opslag i Google viser vidt forskellig anvendelse af disse ord inden alt fra profil navne på dating sites, bil sider, til at disse indgår i f.eks. andre domænenavne f.eks. og Alle sider som intet har med Klager at gøre. Endvidere var det indklagedes opfattelse, at der er tale om to helt almindelig anvendte sammensatte ord bad og boy hvorfor han vurderede at have handlet rigtigt og i god tro. Opslag på CVR.dk viser desuden at andre selskaber bruger ordet/ordene/navnet BadBoy/Bad Boy i deres navne, hvilket klart viste at Klager ingen eneret havde på brugen af navnet. Desuden konstaterer indklagede, at det amerikanske firma som Klager hævder at repræsentere ikke selv benytter sig at et domæne som hedder Badboy.com/us/net eller andre endelser men benytter domænet hvilket også er firmaets fulde navn. 5

6 Disse påstande fremsætter Indklagede også i sine svar til Kristian Pelle af 26.september 2008 (bilag B og D) D.26.september 2008 svarer Kristian Pelle tilbage på Indklagedes mail (bilag C) I sin mail erkender Kristian Pelle, at de har fejlet i forbindelse med deres venteliste registrering, hvilket af Indklagede tolkes som at Klageren erkender misligholdelse af deres forpligtigelser til at holde navne- og mail adresser opdateret i henhold til DK-Hostmasters gældende regler [ ] I samme mail (bilag C) anerkender Bad Boy Europe Aps at de ikke har eneret på navnet Bad Boy idet Kristian Pelle skriver følgende som svar til Indklagedes påstand om, at der er flere andre som bruger navnet Bad Boy i hele eller dele af deres navn: Vi er klar over at vi langt fra er de eneste der bruger "Bad Boy" - det lyder jo godt Ovenforstående tolker Indklagede som en klar anerkendelse af at ordet/navnet Bad Boy/badboy i Klagers øjne er almindeligt forekommende ord og derfor i deres øjne ikke kan krænke deres varemærke da de frit anerkender andres brug af ordene og navnet Samme dag mailer Indklagede tilbage til Kristian Pelle (bilag D)og udtrykker forundring over at Bad Boy Europe Aps påkalder sig retten til navnet Bad Boy i hele Europa men ikke har sikret sig nogen andre landeendelser i Europa såsom.se/.de/.no etc. Indklagede gør det ligeledes klart, at hans formål med registreringen intet som helst har at gøre med Klagers forretning som er handel med plæneklippere og lignende. Endvidere anmoder Indklagede om, at Klager redegør for om han har nogen sammenhæng med øvrige selskaber, personer, foreninger eller lignende som anvender navnet Badboy i nogen form for at klargøre om der er nogen sammenfald. Indklagede gør gældende, at han gerne ser denne sag løst hurtigst muligt så han kan komme videre med sit projekt. Indklagede modtager ikke noget svar på hans sidste mail. Samme dag har Indklagede taget en hjemmeside i brug under domænet Badboy.dk, hvorpå klart fremgår at siden skal handle om underholdning mv. [ ] Indklager finder det endvidere ikke godtgjort af klager at Holsteen Byg skulle være stifter af firmaet Bad Boy Europe Aps(Klager) som angivet i klageskriftet, idet en fuldstændig rapport fra CVR registret (bilag F) klart viser, at Holsteen Byg ikke er blandt stifterne. [ ] 6

7 Indklagede finder det endvidere dybt kritisabelt, at Klager hævder at have brandet domænenavnet badboy.dk. Et domænenavn som de ingen juridisk ret har til idet Klager som juridisk person aldrig har ejet domænet. Desuden bør der stiller store spørgsmålstegn ved Klagers påstand om at have brandet navnet grundet Klagers meget korte eksistens som juridisk person. Klager blev først grundlagt som juridisk enhed 30/ og var i perioden frem til suspenderingen i Maj fuldt bevidst om at de ingen ret havde til domænet da det ikke tilhørte dem. Desuden understøtter det faktum, at domænet ikke har kunnet anvendes af nogen grundet suspension fra Maj 2008 frem til Indklagedes registrering i september 2008 den påstand at Klager umuligt har kunnet nå at brande domænet. Klagers påstand om at top search string skulle være badboy.dk bør afvises idet antallet af hits på søgeordet badboy.dk udgør hhv.1 i bilag 4, 1 i bilag 5, 2 i bilag 6, 4 i bilag 7, og 5 i bilag 8, hvilket er et meget lavt tal som ikke kan uvildigt bekræftiges. [ ] En søgning på Google foretaget d.8.februar 2009 på henholdsvis Badboy og Bad Boy viser henholdsvis og hits hvilket klart viser at disse ord/navne er helt almindelig brugt i utallige forskellige sammenhænge. (bilag J og K) Nedenfor følger en kort oversigt over andre personer/firmaers/organisationer etc. hele eller delvise brug af ordet/ordene/navnet bad boy Eksempler på brug af navnet Bad Boy - Cykelserie til salg på bikes4sale.dk (Producenten har ingen kendt sammenhæng med Klagers selskab eller det amerikanske selskab hvis produkter Klager sælger og markedsfører) - Bad Boy Records Amerikansk pladeselskab ejet af Sean Puffy Combes - Bad Boys 1+2 amerikansk actionfilm - Bad Boys of Boogie Dansk band, - Bad Boys Butik I Lyngby Storcenter - Bad Boy Holding, dansk selskab - Bad Boy, Sang sunget af sangerinden Cascada Sekretariatet kunne ved opslag den 5. februar 2009 på domænenavnet badboy.dk konstatere, at domænenavnet ikke blev anvendt aktivt for en hjemmeside. Ved opslag den 1. juni 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: 7

8 Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er indehaver af rettighederne til domænenavnet badboy.dk, da klageren tidligere har markedsført sig under dette navn, og da indklagede kun har haft mulighed for at registrere domænenavnet som følge af en fejl fra DK Hostmaster, og at hensynet til klagerens interesse i domænenavnet badboy.dk må vægtes tungere end indklagedes, da indklagede kun har til hensigt at benytte domænenavnet for en underholdningsportal. Indklagede har gjort gældende, at betegnelsen bad boy / badboy er så almindeligt anvendt og udbredt, at der ikke kan opnås eneret hertil, at klageren ikke har en eneret til betegnelsen bad boy / badboy, at klageren aldrig har haft rettigheder til domænenavnet badboy.dk, da det var registreret af en anden juridisk enhed, inden indklagede registrerede domænenavnet, og at klageren dermed ikke kan have markedsført sig under dette navn, som klageren har oplyst, at indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet badboy.dk registrere, og at denne registrering er sket i god tro, at klageren ikke har en fortrinsret til domænenavnet badboy.dk frem for indklagede, 8

9 at klageren ved sin registrering på ventelisten til badboy.dk har været klar over, at man ikke disponerede over domænenavnet badboy.dk, at klageren selv bærer ansvaret for, at klageren ikke har modtaget DK Hostmasters orienteringer, idet klageren i strid med pkt. 5 i DK Hostmasters Generelle Vilkår har undladt at orientere DK Hostmaster om ændringer i de af klageren fremsendte oplysninger, at det forhold, at klageren har benyttet en anden adresse end den, som klageren er registreret med på ventelisten til badboy.dk, i forbindelse med korrespondancer med DK Hostmaster, ikke forpligter DK Hostmaster til at benytte denne adresse i korrespondancer med klageren vedrørende ventelisten, at DK Hostmaster således har opfyldt alle sine forpligtelser over for klageren i relation til klagerens registrering på ventelisten til domænenavnet badboy.dk, at klageren selv har erkendt, at klagerens manglende modtagelse af DK Hostmasters meddelelser skyldtes en fejl fra klageren, jf. bilag C, at indklagede ikke udbyder varer eller ydelser af samme art som klagerens, og at indklagede ikke påtænker at udbyde sådanne varer eller ydelser, at der således ikke er risiko for, at indklagedes brug af domænenavnet badboy.dk vil skabe forveksling med klageren, at klageren ved at vælge at bruge to almindelige ord som Bad Boy som en del af sit virksomhedsnavn løber den risiko, at andre også vælger at bruge denne betegnelse, og at indklagedes påstand og anbringender har støtte i klagenævnets afgørelse i sag nr. 505 og 916 vedrørende henholdsvis domænenavnet danishbedandbreakfast.dk og autofix.dk. Nævnets bemærkninger: Da domænenavnet badboy.dk ud fra indklagedes oplysninger må antages hovedsagelig at have ikke-erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelsen i 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden om behandlingen af sager, som involverer forbrugerkrav. Klageren har under sagen gjort gældende, at DK Hostmaster har begået en fejl, da man frigav domænenavnet badboy.dk til registrering, idet klageren var registreret på ventelisten til domænenavnet, idet DK Hostmaster har haft korrespondancer med klageren, hvor klageren benyttede en anden adresse end den, som klageren havde registreret sig med på ventelisten, nemlig og idet DK Hostmaster dermed har været bekendt med klagerens brug af denne adresse og dermed burde have orienteret klageren om sletningen af domænenavnet på adressen DK Hostmasters regler vedrørende registrering på ventelisten til domænenavne og tildeling af domænenavne som følge heraf fremgår af pkt. 5.3 i DK Hostmasters Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk, version 04 af 1. marts Af pkt i de Generelle Vilkår fremgår følgende: Tildeling af domænenavn Når registreringen af et domænenavn, hvortil der er oprettet en venteliste, bliver slettet fra registrering, orienteres de ventende herom via til de af de ventende opgivne adresser. De optagne på ventelisten gives herefter 14 dage til at tilkendegive, om de fortsat er interesserede i det pågældende domænenavn. Domænenavnet tildeles herefter i henhold til indplaceringen på ventelisten, således at den første ventende, der ønsker det, tildeles domænenavnet. 9

10 Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 26. marts 2008 lod sig registrere på ventelisten til domænenavnet badboy.dk, herunder med angivelse af adressen at DK Hostmaster, da den tidligere registrering af badboy.dk blev slettet, via en fuldautomatisk sendte en orientering herom til adressen at der ikke blev reageret på DK Hostmasters henvendelser til denne adresse, og at domænenavnet herefter blev frigivet til registrering. Da DK Hostmaster således i overensstemmelse med de Generelle Vilkår har fremsendt en orientering til den af klageren opgivne adresse, og da der ikke er grundlag for at lægge til grund, at DK Hostmaster som følge af korrespondancen med klageren via adressen har været forpligtet til også at anvende denne adresse i forbindelse med korrespondancer vedrørende ventelisten, finder nævnet ikke anledning til at antage, at der er begået fejl i forbindelse med DK Hostmasters behandling af klagerens ventelisteregistrering. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, som giver grundlag for at lægge til grund, at klageren i forhold til indklagede skulle have en fortrinsret til domænenavnet badboy.dk, der er en sammensætning af to velkendte engelske ord, som har en velkendt betydning i Danmark som den engelske betegnelse for en uartig dreng, og da indklagede ikke ses at have anvendt domænenavnet på en måde, der må anses som retsstridigt i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Bad Boy Europe ApS, medhold i, at indklagede, Anders Møller Pedersen, skal overdrage domænenavnet badboy.dk til klageren. Dato: 7. juli 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo Jeppe Juul Jane Eis Larsen 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0090 (tidl. j.nr.: 1834) Klager: Rejseklubben Odin, c/o Hans Rasmussen Industrigatan 58 J 28333 Osby Sverige Indklagede: Rene Wiinblad Jørgensen Vinkelhuse 1, 3. th. 2770 Kastrup Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1502 Klager: Astrologiforeningen Ekliptika stiftet i 1980 (formand Jytte Koch Littau) Vigerslev Alle 64, 2500 Valby Indklagede: Grete Kathrine Lindholt Sæbygårdparken 18 9300 Sæby Parternes påstande:

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 09 af 30. november 2004 med ikrafttrædelse 1. januar 2005 1. Generelle regler 1.1. Formål

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 640 Klager: Select Collection Travelproduktion AB Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm Sverige v/advokat Louise Unmack Rygaard, Zacco Denmark A/S Indklagede: JENSEN & JAKSLAND HOLDING ApS Brøndbyøstervej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0063 Klager: SHOPICITY ApS c/o Talkompagniet Nytorv 3 8500 Grenaa v/ Thrane.nu v/thomas Trane Indklagede: SØREN ABILDRUP JOHANSEN HOLDING ApS c/o Søren Johansen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1762 Klager: Shop USA ApS Petersborgvej 6, 4 2 2100 København Ø Indklagede: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere