KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet badboy.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 12. november 2009 med 23 bilag (1-23) og svarskrift af 20. februar 2009 med 15 bilag (A-O). Registreringsdato: Domænenavnet badboy.dk er registreret den 23. september Sagsfremstilling: Klageren har oplyst følgende: Bad Boy Europe ApS er stiftet til at varetage Bad Boy Mowers' (USA) interesser i hele Europa, ved at distribuere deres produkter til hele Europa. Dere produkter består af plæneklippere og MTV til brug til have, park og skov. Bad Boy Europe ApS, blev stiftet 30/01-08 til at overtage distributionen af Bad Boy fra det konkursramte firma Søegaard Motor & Maskinteknik. Vi har rettighederne fra Bad Boy Mowers i USA, til at distribuere deres produkt i Europa, samt bruge alle deres marketingsmaterialer - derunder deres navn Bad Boy og logoet Bad Boy, med en bulldog. 1

2 Da Bad Boy har været solgt igennem Søegaard Motor & Maskinteknik er blevet brandet derigennem og blevet kendetegnet for logoet med bulldoggen, samt produkterne. Da Bad Boy Europe ApS overtager distributionen, bruger vi stadig badboy.dk og får lavet t-shirts, visitkort og reklamer på bl.a. der refererede til badboy.dk. Vi har statistik over vores hjemmeside (www.badboyeurope.com) og hvor mange der besøger den, der kan vi også se hvad der bliver søgt på, og i mange tilfælde er Top search string der umiddelbart beviser at vi er mest kendt under badboy.dk. Vi har brandet produkterne aggressivt på logoet med bulldoggen, navnet Bad Boy samt vort tidligere domæne - hvorfor mange forbinder Bad Boy plæneklippere med logoet, og som er nemt at huske. Søegaard Motor har også haft brugt inden de fik fat i badboy.dk til at brande produktet, som der ses på den hjemmeside viderestiller den til badboy.dk. Den 22/01-08 bliver domænet overført til Holsteen Byg (Som er stifteren af Bad Boy Europe ApS), da den tidligere ejer af domænet er gået konkurs og under afvikling af kurator, bliver ejerforholdene fastlåst indtil sagen bliver klargjort. Den 30/01-08 bliver Bad Boy Europe ApS stiftet, som skal varetage Bad Boy Mowers' interesser i hele Europa med det formål at distribuere deres produkter. er stadig brugbart, og vi brugere det til at promovere vort produkt, samt får lavet diverse marketingsmaterialer så som t-shirts, reklamer, visitkort osv. med Den 30/01-08 modtager vi en mail om at badboy.dk tilbageholdes af advokat. Den 26/03-08 skriver vi os selv på venteliste og betaler ventelistegebyret til domænet badboy.dk med kontaktmail - efter råd fra dk-hostmaster via. Telefon. I starten af Maj tager vi kontakt til DK-hostmaster for at høre hvor langt sagen er kommet, og får at vide at domænet bliver suspenderet i slutningen af Maj og at det vil blive slettet i August. I slutningen af Maj registrerer vi til brug for firmaets hjemmeside, da badboy.dk er suspenderet hvormed vores badboy.dk mail-adresser også er lukket ned. Den 18/06-08 og 11/08-08 tager vi kontakt til DK-hostmaster via for at få en klargøring på hvor langt sagen er, og gør det klart at vi står på venteliste på badboy.dk Den 22/08-08 udsender DK-hostmaster en mail til som er blevet lukket ned, selvom vi har haft kontakt med dem 2 gange med badboyeurope.com hvor vi spørger på sagens gang. Den mail, send til har vi i sagens natur ingen mulighed for at modtage da de selv har lukket for domænet. Ydermere, har vi lagt mærke til at man får fejlmeddelelser når man sender en mail efter det blev suspenderet, hvorfor vi ikke forstår at dk-hostmaster ikke har taget fejlen til efterretning og brugt mails, som vi har haft kontaktet dem med. 2

3 Den 08/09-08 bliver der så sendt en mail til hvor de siger domænet er blevet slettet, da vi ikke har svaret. Igen har vi ingen mulighed for at tjekke denne mail. Den 23/09-08 bliver domænet registreret af indklagede. Den 24/09-08 tager vi kontakt med indklagede, for at tilbyde et køb af domænet som bliver afslået. Indtil videre ser det ud til at indklagede kun har privat interesse i badboy.dk til at skabe en portal med underholdning. Citat fra infocell.dk Vi forventer, at vi indenfor de kommende måneder vil gå i luften med vores sider badboy.dk og infocell.dk som vil bringe dig det nyeste indenfor internet og underholdning. Klageren har som bilag 14 fremlagt kopi af en korrespondance fra maj 2008 mellem klageren og DK Hostmaster, hvori klageren via mailadresser endende spørger til status på sagen omkring domænet og oplyser at stå på venteliste hertil. I korrespondancen fraråder sagsbehandleren hos DK-Hostmaster klageren at betale registrantens restancer med bl.a. følgende begrundelser: Jeg synes ikke i skal betale rykkeren, da i står på venteliste til det Hvorfor jeg fraråder jer at betale det er, at der jo køre en sag på domænet fra den tidligere ejere omkring overdragelsen af det til Holsteen Byg og taber Holsteen Byg den får i jo aldrig domænenavnet og så har i betalt for noget der aldrig bliver jeres. Men det er jo op til jer selv at vurdere hvad i vil gøre. Som bilag 15 og 16 er fremlagt kopier af korrespondancer mellem klageren og DK Hostmaster i juni 2008 vedrørende procedurerne omkring domænenavnets forventede sletning. Klageren benytter adressen i korrespondancen. Som bilag 17 er fremlagt en korrespondance mellem klageren og DK Hostmaster, der indledes med klagerens af 24. september 2008, hvori klageren klager over, at domænenavnet er overdraget til en anden part, når klageren har været registreret på ventelisten til domænenavnet. DK Hostmaster svarede den 25. september 2008 blandt andet følgende: Det historiske forløb fra Bad Boy Europe ApS satte sig på venteliste er: I sætter jer på venteliste til domænet via selvbetjening på vor hjemmeside. Som kontakt til jer benytter I Domænet suspenderes på grund af manglende betaling af årsgebyret I henhold til reglerne for.dk fjerner vi efter 3 måneders suspendering domænet fra databasen over registrerede domænenavne. Da der er venteliste til domænet bliver domænet ikke slettet men sat på hold. 3

4 Vi sender helt fuldautomatisk en til den som er blevet meddelt i forbindelse med, at I satte jer på venteliste, om, at nu er domænet ledigt til brug for ansøgeren på venteliste. Vi beder jer indsende en formular så vi har den i hænde senest 14 dage fra d Vi sender en påmindelse pr. til hvor vi fortæller, at vi har slettet jer fra ventelisten Vi modtager en registreringsanmodning via webhosting med anmodning om nyregistrering af domænet til nuværende registrant, Anders Møller Pedersen. I har ikke benyttet en som I kunne modtage s på da I satte jer på venteliste og har derfor ikke fået de s vi har sendt om, at domænet nu var ledigt til registrering. Indklagede har oplyst følgende: D.23.september 2008 registrerede indklagede domænet badboy.dk efter at dette var blevet frigivet af DK-Hostmaster. På dette tidspunkt havde indklagede igennem et stykke tid arbejdet med ideen til en ny hjemmeside som skulle være et slags semi-privat Community site som skulle indeholde artikler om emner af interesse for unge mennesker samt andre relevante nyhedsemner inden for underholdning. Derudover er det planen at hjemmesiden på sigt skal have et debatforum hvor unge kan debattere emner relateret til det at være ung mv. Navnet var ideelt til sitet, idet det fint repræsenterede målgruppen for sitet som er unge mennesker, hvorfor det var oplagt at registrere det da det blev ledigt efter sletning d.23. september D.24. September 2008 bliver indklagede ringet op af en repræsentant, Claus Petersen fra Bad Boy Europe APS som fortæller at DK-Hostmaster har begået en fejl og at de har ret til indklagedes domæne og fordi de er venlige vil betale 500,- kr. for det da de eller kan tage det fra ham uden erstatning. Claus Petersen hævder at DK-Hostmaster har oplyst ham, at han bare ved at indsende en klage vil få domænet overdraget uden indklagede kan gøre noget ved det. Indklagede fortæller, uden at gå i detaljer, om hans egne planer med domænet og antyder på intet tidspunkt at han er villig til at sælge domænet Da indklagede ikke vil lade sig presse til at overdrage domænet, beder han Claus Petersen om at sende en mail med de informationer han omtaler i telefonsamtalen hvilket Claus Petersen indvilliger i. D.25. september kontakter Indklagede DK-Hostmaster telefonisk for at høre om han har gjort noget forkert i sin registrering af domænet. Dette afvises klart af DK-Hostmaster, da de har opfyldt alle krav i forbindelse med Klagers optagelse på venteliste, herunder udsendelse af alle varsler om domænets suspension og sletning samt Klagers egen manglende respons på domænets skiftende status. 4

5 D.26.september modtager indklagede den lovede (bilag A) fra Claus Petersens kollega Kristian Pelle. I mailen genfortæller Kristian Pelle hændelsesforløbet med DK-Hostmaster som fortalt af Claus Petersens og fremsætter igen påstanden om at de gennem en klage vil få domænet uden videre da de har erhvervsmæssig brug for det. Kristian Pelle fremsætter endvidere påstanden at de har rettighederne til navnet Bad Boy i hele Europa. Samme dag mailer indklagede tilbage til Kristian Pelle (bilag B), hvori han fortæller, at han har talt med DK-Hostmaster som afviser Claus Petersens påstand om at de ville få medhold med det per automatik. Indklagede gør gældende, at Klager har modtaget de relevante varsler fra DK-Hostmaster jf. gældende regler og derfor ikke har noget krav på domænet da de har misligholdt deres pligter overfor ventelisteregistreringen. Endvidere henviser han til DK-Hostmasters gældende regler for optagelse på venteliste, hvori det hedder Optagne på en venteliste til et domænenavn er forpligtede til at orientere DK Hostmaster om ændringer i de med ansøgningen fremsendte oplysninger. Manglende orientering om ændringer kan medføre bortfald af ventelisteregistreringen" Jf. Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk version 4, 1.marts 2008 [ ] Indklagede udtrykker i sin mail endvidere forundring over at Klager, i forbindelse med venteliste registreringen, har anvendt en mailaddresse på et domæne, som efter Klagers eget udsagn, er tilbageholdt af en advokat. Efter modtagelsen af Kristian Pelle s første af 26. september (bilag A) undersøger Indklagede Klagers påstand om eneret på ordene eller navnet Badboy/Bad Boy og finder absolut intet belæg for denne påstand, da opslag i Google viser vidt forskellig anvendelse af disse ord inden alt fra profil navne på dating sites, bil sider, til at disse indgår i f.eks. andre domænenavne f.eks. og Alle sider som intet har med Klager at gøre. Endvidere var det indklagedes opfattelse, at der er tale om to helt almindelig anvendte sammensatte ord bad og boy hvorfor han vurderede at have handlet rigtigt og i god tro. Opslag på CVR.dk viser desuden at andre selskaber bruger ordet/ordene/navnet BadBoy/Bad Boy i deres navne, hvilket klart viste at Klager ingen eneret havde på brugen af navnet. Desuden konstaterer indklagede, at det amerikanske firma som Klager hævder at repræsentere ikke selv benytter sig at et domæne som hedder Badboy.com/us/net eller andre endelser men benytter domænet hvilket også er firmaets fulde navn. 5

6 Disse påstande fremsætter Indklagede også i sine svar til Kristian Pelle af 26.september 2008 (bilag B og D) D.26.september 2008 svarer Kristian Pelle tilbage på Indklagedes mail (bilag C) I sin mail erkender Kristian Pelle, at de har fejlet i forbindelse med deres venteliste registrering, hvilket af Indklagede tolkes som at Klageren erkender misligholdelse af deres forpligtigelser til at holde navne- og mail adresser opdateret i henhold til DK-Hostmasters gældende regler [ ] I samme mail (bilag C) anerkender Bad Boy Europe Aps at de ikke har eneret på navnet Bad Boy idet Kristian Pelle skriver følgende som svar til Indklagedes påstand om, at der er flere andre som bruger navnet Bad Boy i hele eller dele af deres navn: Vi er klar over at vi langt fra er de eneste der bruger "Bad Boy" - det lyder jo godt Ovenforstående tolker Indklagede som en klar anerkendelse af at ordet/navnet Bad Boy/badboy i Klagers øjne er almindeligt forekommende ord og derfor i deres øjne ikke kan krænke deres varemærke da de frit anerkender andres brug af ordene og navnet Samme dag mailer Indklagede tilbage til Kristian Pelle (bilag D)og udtrykker forundring over at Bad Boy Europe Aps påkalder sig retten til navnet Bad Boy i hele Europa men ikke har sikret sig nogen andre landeendelser i Europa såsom.se/.de/.no etc. Indklagede gør det ligeledes klart, at hans formål med registreringen intet som helst har at gøre med Klagers forretning som er handel med plæneklippere og lignende. Endvidere anmoder Indklagede om, at Klager redegør for om han har nogen sammenhæng med øvrige selskaber, personer, foreninger eller lignende som anvender navnet Badboy i nogen form for at klargøre om der er nogen sammenfald. Indklagede gør gældende, at han gerne ser denne sag løst hurtigst muligt så han kan komme videre med sit projekt. Indklagede modtager ikke noget svar på hans sidste mail. Samme dag har Indklagede taget en hjemmeside i brug under domænet Badboy.dk, hvorpå klart fremgår at siden skal handle om underholdning mv. [ ] Indklager finder det endvidere ikke godtgjort af klager at Holsteen Byg skulle være stifter af firmaet Bad Boy Europe Aps(Klager) som angivet i klageskriftet, idet en fuldstændig rapport fra CVR registret (bilag F) klart viser, at Holsteen Byg ikke er blandt stifterne. [ ] 6

7 Indklagede finder det endvidere dybt kritisabelt, at Klager hævder at have brandet domænenavnet badboy.dk. Et domænenavn som de ingen juridisk ret har til idet Klager som juridisk person aldrig har ejet domænet. Desuden bør der stiller store spørgsmålstegn ved Klagers påstand om at have brandet navnet grundet Klagers meget korte eksistens som juridisk person. Klager blev først grundlagt som juridisk enhed 30/ og var i perioden frem til suspenderingen i Maj fuldt bevidst om at de ingen ret havde til domænet da det ikke tilhørte dem. Desuden understøtter det faktum, at domænet ikke har kunnet anvendes af nogen grundet suspension fra Maj 2008 frem til Indklagedes registrering i september 2008 den påstand at Klager umuligt har kunnet nå at brande domænet. Klagers påstand om at top search string skulle være badboy.dk bør afvises idet antallet af hits på søgeordet badboy.dk udgør hhv.1 i bilag 4, 1 i bilag 5, 2 i bilag 6, 4 i bilag 7, og 5 i bilag 8, hvilket er et meget lavt tal som ikke kan uvildigt bekræftiges. [ ] En søgning på Google foretaget d.8.februar 2009 på henholdsvis Badboy og Bad Boy viser henholdsvis og hits hvilket klart viser at disse ord/navne er helt almindelig brugt i utallige forskellige sammenhænge. (bilag J og K) Nedenfor følger en kort oversigt over andre personer/firmaers/organisationer etc. hele eller delvise brug af ordet/ordene/navnet bad boy Eksempler på brug af navnet Bad Boy - Cykelserie til salg på bikes4sale.dk (Producenten har ingen kendt sammenhæng med Klagers selskab eller det amerikanske selskab hvis produkter Klager sælger og markedsfører) - Bad Boy Records Amerikansk pladeselskab ejet af Sean Puffy Combes - Bad Boys 1+2 amerikansk actionfilm - Bad Boys of Boogie Dansk band, - Bad Boys Butik I Lyngby Storcenter - Bad Boy Holding, dansk selskab - Bad Boy, Sang sunget af sangerinden Cascada Sekretariatet kunne ved opslag den 5. februar 2009 på domænenavnet badboy.dk konstatere, at domænenavnet ikke blev anvendt aktivt for en hjemmeside. Ved opslag den 1. juni 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: 7

8 Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er indehaver af rettighederne til domænenavnet badboy.dk, da klageren tidligere har markedsført sig under dette navn, og da indklagede kun har haft mulighed for at registrere domænenavnet som følge af en fejl fra DK Hostmaster, og at hensynet til klagerens interesse i domænenavnet badboy.dk må vægtes tungere end indklagedes, da indklagede kun har til hensigt at benytte domænenavnet for en underholdningsportal. Indklagede har gjort gældende, at betegnelsen bad boy / badboy er så almindeligt anvendt og udbredt, at der ikke kan opnås eneret hertil, at klageren ikke har en eneret til betegnelsen bad boy / badboy, at klageren aldrig har haft rettigheder til domænenavnet badboy.dk, da det var registreret af en anden juridisk enhed, inden indklagede registrerede domænenavnet, og at klageren dermed ikke kan have markedsført sig under dette navn, som klageren har oplyst, at indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet badboy.dk registrere, og at denne registrering er sket i god tro, at klageren ikke har en fortrinsret til domænenavnet badboy.dk frem for indklagede, 8

9 at klageren ved sin registrering på ventelisten til badboy.dk har været klar over, at man ikke disponerede over domænenavnet badboy.dk, at klageren selv bærer ansvaret for, at klageren ikke har modtaget DK Hostmasters orienteringer, idet klageren i strid med pkt. 5 i DK Hostmasters Generelle Vilkår har undladt at orientere DK Hostmaster om ændringer i de af klageren fremsendte oplysninger, at det forhold, at klageren har benyttet en anden adresse end den, som klageren er registreret med på ventelisten til badboy.dk, i forbindelse med korrespondancer med DK Hostmaster, ikke forpligter DK Hostmaster til at benytte denne adresse i korrespondancer med klageren vedrørende ventelisten, at DK Hostmaster således har opfyldt alle sine forpligtelser over for klageren i relation til klagerens registrering på ventelisten til domænenavnet badboy.dk, at klageren selv har erkendt, at klagerens manglende modtagelse af DK Hostmasters meddelelser skyldtes en fejl fra klageren, jf. bilag C, at indklagede ikke udbyder varer eller ydelser af samme art som klagerens, og at indklagede ikke påtænker at udbyde sådanne varer eller ydelser, at der således ikke er risiko for, at indklagedes brug af domænenavnet badboy.dk vil skabe forveksling med klageren, at klageren ved at vælge at bruge to almindelige ord som Bad Boy som en del af sit virksomhedsnavn løber den risiko, at andre også vælger at bruge denne betegnelse, og at indklagedes påstand og anbringender har støtte i klagenævnets afgørelse i sag nr. 505 og 916 vedrørende henholdsvis domænenavnet danishbedandbreakfast.dk og autofix.dk. Nævnets bemærkninger: Da domænenavnet badboy.dk ud fra indklagedes oplysninger må antages hovedsagelig at have ikke-erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelsen i 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden om behandlingen af sager, som involverer forbrugerkrav. Klageren har under sagen gjort gældende, at DK Hostmaster har begået en fejl, da man frigav domænenavnet badboy.dk til registrering, idet klageren var registreret på ventelisten til domænenavnet, idet DK Hostmaster har haft korrespondancer med klageren, hvor klageren benyttede en anden adresse end den, som klageren havde registreret sig med på ventelisten, nemlig og idet DK Hostmaster dermed har været bekendt med klagerens brug af denne adresse og dermed burde have orienteret klageren om sletningen af domænenavnet på adressen DK Hostmasters regler vedrørende registrering på ventelisten til domænenavne og tildeling af domænenavne som følge heraf fremgår af pkt. 5.3 i DK Hostmasters Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk, version 04 af 1. marts Af pkt i de Generelle Vilkår fremgår følgende: Tildeling af domænenavn Når registreringen af et domænenavn, hvortil der er oprettet en venteliste, bliver slettet fra registrering, orienteres de ventende herom via til de af de ventende opgivne adresser. De optagne på ventelisten gives herefter 14 dage til at tilkendegive, om de fortsat er interesserede i det pågældende domænenavn. Domænenavnet tildeles herefter i henhold til indplaceringen på ventelisten, således at den første ventende, der ønsker det, tildeles domænenavnet. 9

10 Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 26. marts 2008 lod sig registrere på ventelisten til domænenavnet badboy.dk, herunder med angivelse af adressen at DK Hostmaster, da den tidligere registrering af badboy.dk blev slettet, via en fuldautomatisk sendte en orientering herom til adressen at der ikke blev reageret på DK Hostmasters henvendelser til denne adresse, og at domænenavnet herefter blev frigivet til registrering. Da DK Hostmaster således i overensstemmelse med de Generelle Vilkår har fremsendt en orientering til den af klageren opgivne adresse, og da der ikke er grundlag for at lægge til grund, at DK Hostmaster som følge af korrespondancen med klageren via adressen har været forpligtet til også at anvende denne adresse i forbindelse med korrespondancer vedrørende ventelisten, finder nævnet ikke anledning til at antage, at der er begået fejl i forbindelse med DK Hostmasters behandling af klagerens ventelisteregistrering. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, som giver grundlag for at lægge til grund, at klageren i forhold til indklagede skulle have en fortrinsret til domænenavnet badboy.dk, der er en sammensætning af to velkendte engelske ord, som har en velkendt betydning i Danmark som den engelske betegnelse for en uartig dreng, og da indklagede ikke ses at have anvendt domænenavnet på en måde, der må anses som retsstridigt i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Bad Boy Europe ApS, medhold i, at indklagede, Anders Møller Pedersen, skal overdrage domænenavnet badboy.dk til klageren. Dato: 7. juli 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo Jeppe Juul Jane Eis Larsen 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 09 af 30. november 2004 med ikrafttrædelse 1. januar 2005 1. Generelle regler 1.1. Formål

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 640 Klager: Select Collection Travelproduktion AB Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm Sverige v/advokat Louise Unmack Rygaard, Zacco Denmark A/S Indklagede: JENSEN & JAKSLAND HOLDING ApS Brøndbyøstervej

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1762 Klager: Shop USA ApS Petersborgvej 6, 4 2 2100 København Ø Indklagede: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 Klager: NN Indklagede: YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C CVR: 14 77 39 08 Klagetema: Mobil aftaleforhold aftaleindgåelse - opsigelse Nævnets sammensætning:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 236 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 1. oktober 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0213 Klager: Bullerup Begravelsesforretning Fjordvej 83 5330 Munkebo Indklagede: Bedemand-fyn.dk Malervænget 2 5560 Aarup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 05 af 30. november 2001 med ikrafttrædelse 1. januar 2002 1. Generelle bestemmelser 1.1

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1604 Klager: Bodyrepair I/S Ro's Torv, 1. sal, butik 49 Københavnsvej 29 4000 Roskilde Indklagede: Body Repair v/ Shirley Nicole Lausen Norgesvej 10b 6100 Haderslev v/advokat Stephan Ravn Berg Parternes

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 04 af 30. maj 2001 med ikrafttrædelse 1. juli 2001 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0161 Klager: [A] Indklagede: Transfrontiers Ltd v/erik Gundersen 27 Old Gloucester St. London WC1N 3XX UK Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere