Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008."

Transkript

1 Forventningerne for 2008 som opjusteret den 25. april på USD mio. før skat fastholdes. Resultatet før skat for årets første kvartal på USD 52 mio. er på niveau med forventningerne og repræsenterer en stigning i forhold til 2007, når der ses bort fra salget af TORMs aktiebeholdning i Norden. I første kvartal har vi købt 50% af rederiet FR8, som er et nyt element i opfyldelsen af vores strategi Greater Earning Power 2.0, der skal sikre TORMs langsigtede vækst og værdiskabelse. Det glæder mig derudover, at fragtraterne for både vores tørlast- og produkttankskibe har været bedre end forventet i starten af andet kvartal, udtaler adm. dir. Klaus Kjærulff. Hovedpunkter Resultatet i første kvartal 2008 var USD 52,1 mio. før skat og USD 52,2 mio. efter skat. Resultatet er på niveau med forventningerne og tilfredsstillende. Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal Indtjening pr. aktie (EPS) var i første kvartal 2008 USD 0,8 mod USD 9,7 i samme periode sidste år (USD 0,5 ekskl. provenuet fra salget af Norden-aktierne). Afkast på investeret kapital (RoIC) var 9,6% p.a., og egenkapitalforrentningen (RoE) var 18,9% p.a. i kvartalet. Egenkapitalen udgjorde USD mio. (DKK mio.) pr. 31. marts svarende til en stigning på 4,5%. Der er efterfølgende i april udbetalt DKK 327,6 mio. (USD 64,5 mio.) i udbytte for Den ikke bogførte merværdi af Selskabets flåde udgjorde USD mio. (DKK mio.) pr. 31. marts svarende til en stigning på 4,3%. Raterne for produkttankskibe var i første kvartal på niveau med forventningerne og afspejlede det varme vintervejr i Europa og USA. I starten af andet kvartal er raterne i det vestlige marked steget betydeligt, mens raterne er faldet i det østlige marked. Med udgangspunkt i positioneringen af TORMs flåde er rateniveauet for andet kvartal bedre end forventet. Periodemarkedet er fortsat stærkt, hvilket giver en positiv forventning for resten af året. En kombination af dårligt vejr, strejker og nedbrud i lasteinstallationerne ved de store lastehavne betød, at raterne for Selskabets Panamaxtørlastskibe var faldende i starten af Force majeure problemerne er nu løst, hvorfor raterne for Panamaxtørlastskibe er steget til et meget højt niveau på ca USD per dag. Efter salget af TORM Marlene opjusterede TORM den 25. april forventningerne for resultatet før skat for 2008 til USD mio. Disse forventninger fastholdes. Telekonference Telekonference og webcast ( om rapporten for første kvartal 2008 afholdes i dag, 9. maj 2008, kl. 17:00 dansk tid. For at deltage, ring venligst 10 min. før på tlf (fra Europa) eller (fra USA). Konferencen vil efterfølgende kunne findes på TORMs web-site. Kontakt A/S Dampskibsselskabet TORM Telefon: Tuborg Havnevej 18 Klaus Kjærulff, CEO DK-2900 Hellerup Mikael Skov, COO Danmark 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

2 Mio. USD 1. kv kv Resultatopgørelse Nettoomsætning 253,9 161,8 770,1 Indtjening (timecharterækvivalent, TCE) 199,6 125,9 602,6 Dækningsbidrag 111,2 69,1 335,7 EBITDA 94,6 60,1 294,2 Resultat af primær drift 65,1 45,6 208,4 Resultat før skat 52,1 680,2 804,2 Resultat 52,2 674,4 791,7 Balance (ultimo) Aktiver i alt 3.153, , ,8 Egenkapital 1.129, , ,2 Forpligtelser I alt 2.023,7 838, ,6 Investeret capital 2.822, , ,5 Nettorentebærende gæld 1.705,9 661, ,3 Pengestrømme Driftsaktiviteter 63,7 47,3 194,0 Investeringsaktiviteter -221,2-45,5-362,7 Heraf investering i materielle anlægsaktiver -102,9-28,8-252,2 Finansieringsaktiviteter 129,3 20,3 242,1 Pengestrømme i alt (netto) -28,2 22,1 73,4 Finansielle nøgletal Marginer (i forhold til nettoomsætning): Indtjening (TCE) 78,6% 77,8% 78,2% Dækningsbidrag 43,8% 42,7% 43,6% EBITDA 37,3% 37,1% 38,2% Resultat af primær drift 25,6% 28,2% 27,1% Egenkapitalforrentning (p.a.)*) 18,9% 57,5% 67,1% Afkast af investeret kapital (p.a.) 9,6% 13,8% 10,6% Egenkapitalens andel af aktiver i alt, ultimo 35,8% 62,4% 36,6% Valutakurs USD/DKK, ultimo 4,72 5,59 5,08 Valutakurs USD/DKK, gns. 4,97 5,69 5,44 Aktierelaterede nøgletal**) Resultat pr. aktie, EPS USD 0,8 9,7 11,4 Udvandet resultat pr. aktie, EPS USD 0,8 9,7 11,4 Cash flow pr. aktie, CFPS USD 0,9 0,7 2,8 Aktiepris, ultimo (pr. aktie á DKK 5) DKK 140,5 192,9 178,2 Antal aktier, ultimo Mio. 72,8 72,8 72,8 Antal aktier (ekskl. egne aktier), gns. Mio. 69,2 69,2 69,2 *) Ved beregning af egenkapitalforrentningen p.a. for 1. kvartal 2007 er gevinsten fra salget af Norden-aktierne ikke omregnet til årsbasis. **) Korrigeret for aktiesplittet i maj MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

3 Resultat pr. division Mio. USD 1.kvartal 2008 Ikke- Tank Tørlast fordelt I alt Nettoomsætning 199,7 54,2 0,0 253,9 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -51,2-2,7 0,0-53,9 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers -0,4 0,0 0,0-0,4 Timecharterækvivalent indtjening 148,1 51,5 0,0 199,6 Charterhyre -30,0-14,9 0,0-44,9 Driftsomkostninger -39,6-3,9 0,0-43,5 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 78,5 32,7 0,0 111,2 Resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrationsomkostninger -18,1-1,6 0,0-19,7 Andre driftsindtægter 3,1 0,0 0,0 3,1 Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -28,9-1,8 0,0-30,7 Resultatandele i fællesledede virksomheder 1,1 0,0 0,1 1,2 Resultat af primær drift 35,7 29,3 0,1 65,1 Finansielle poster ,0-13,0 Resultat før skat ,9 52,1 Skat - - 0,1 0,1 Resultat ,8 52,2 Den aktivitet, som TORM ejer i et 50/50 joint venture med Teekay, er indeholdt i "Ikke fordelt". Tank og Tørlast Tankdivisionen Tankdivisionen opnåede i første kvartal 2008 et resultat af primær drift på USD 35,7 mio. Modsat normale sæsonsvingninger faldt fragtraterne som forventet i første kvartal som følge af den varme vinter. Fragtraterne er i andet kvartal steget markant mere end forventet og ligger for nuværende over forventningerne. Der er store forskelle mellem produkttankmarkederne i vest og i øst, idet f.eks. MR-markedet i vest har betydeligt bedre rater end MR-markedet i øst. TORM har en overvægt af skibene i vest, hvilket gavner indtjeningen. 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

4 Tankmarkedet var i første kvartal 2008 påvirket af følgende faktorer: Positivt: Lave lagre af råolie i Japan. Nye handelsmønstre har betydet en øget udnyttelsesgrad af LR1-flåden. Ændrede handelsmønstre i vesten, hvor fyldte benzinlagre blev eksporteret til Vestafrika og Sydamerika. Negativt: En varm vinter i både Europa og USA. Høje udgifter til bunker. Lavere vækst i det globale olieforbrug. Lagrene af benzin i USA var ca. 10% højere i første kvartal af 2008 sammenlignet med første kvartal af TORMs Tankdivision opnåede i første kvartal 2008 fragtrater, der sammenlignet med første kvartal 2007 var henholdsvis 16% lavere for LR1-segmentet og 8% lavere for MR-segmentet, mens indtjeningen for LR2-segmentet var 6% højere. Som følge af øget råoliesejlads har LR2-skibene haft en betydelig indtjeningsfremgang og har performet godt i forhold til markedet. LR1- og MR-skibene har haft en fornuftig indtjeningsudvikling, hvor specielt en stigende udnyttelsesgrad samt arbitragesejlads har sikret en god indtjening i forhold til markedet. I første kvartal 2008 købte TORM 50% af rederiet FR8 af oliehandelsselskabet Projector, som fortsætter med at kontrollere de resterende 50% af FR8. Med købet af FR8 får TORM en nærhed til markedet for olielaster, hvilket er et skridt i gennemførelsen af den nye strategi Greater Earning Power 2.0. Tankdivisionen 1. kv kv kv kv kv. 08 Ændring 1. kv kv. 08 LR2 (Aframax TDW) 12 mdr. gns. Indtjeningsdage % TCE pr. indtjeningsdag 1) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 2 ) LR1 (Panamax TDW) % Indtjeningsdage % TCE pr. indtjeningsdag 1) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 2 ) MR ( TDW) % Indtjeningsdage % TCE pr. indtjeningsdag 1) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 2 ) SR ( TDW) % Indtjeningsdage n.a. n.a n.a. TCE pr. indtjeningsdag 1) n.a. n.a n.a Driftsdage n.a. Driftsomkostninger pr. driftsdag 2 ) n.a ) Indtjening (TCE) er bruttoindsejling minus havneudgifter, bunkers og kommissioner inkl. effekten af realiserede sikringstransaktioner vedrørende fragtindtægter og bunkers, (TCE = Time Charter Equivalent). 2) Driftsomkostninger vedrører egne skibe. 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

5 Tørlastdivisionen Tørlastdivisionen opnåede i første kvartal 2008 et resultat af primær drift på USD 29,3 mio. Udviklingen i tørlastraterne er fortsat i høj grad afhængig af udviklingen på enkeltmarkeder, primært Kina og Australien, men også Indien, Japan og Sydamerika. I første halvdel af kvartalet betød udbudsforstyrrelser i form af oversvømmelser i Australien, en kold vinter i Kina, skader på jernbaneinstallationer i Brasilien og infrastrukturproblemer i Sydafrika, at fragtraterne i Panamaxsegmentet faldt fra ca. USD per dag til ca. USD per dag. I anden halvdel af første kvartal blev udbudsforstyrrelserne løst, hvorfor fragtraterne i starten af andet kvartal er steget til ca. USD per dag. Antallet af disponible indtjeningsdage for TORM i Panamaxsegmentet var 16% højere i første kvartal 2008 i forhold til første kvartal Tørlastdivisionen 1. kv kv kv kv kv. 08 Ændring 1. kv kv mdr. gns. Panamax ( TDW) Indtjeningsdage % TCE pr. Indtjeningsdag 1) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 2 ) % ) Indtjening (TCE=Time Charter Equivalent) er bruttoindsejling minus havneudgifter, bunkers og kommissioner (TCE = Time Charter Equivalent). 2) Driftsomkostninger vedrører egne skibe. Andre aktiviteter Flådens udvikling Andre (ikke-fordelte) aktiviteter består af resultatandele i fællesledede virksomheder på USD 0,1 mio., finansielle poster på USD -13 mio. og skat på USD 0,1 mio. Efter udnyttelse af en købsoption til USD 23,4 mio. har TORM i første kvartal 2008 taget levering af tørlastskibet TORM Bornholm. Ved udgangen af første kvartal 2008 bestod TORMs flåde af 56 tankskibe og 7 tørlastskibe, i alt 63 skibe. 31. dec Tilgang Afgang 31. mar LR2 / Aframax 9,5 9,5 LR1 / Panamax 7,5 7,5 MR 29,0 29,0 SR 10,0 10,0 Tank 56,0 56,0 Panamax 6,0 TORM Bornholm 7,0 Tørlast 6,0 7,0 I alt 62,0 63,0 Planlagte Der er ikke bestilt skibe i første kvartal flådeændringer 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

6 31. december I alt 2. kv. 3 kv. 4. kv. 1.kv. 2. kv. 3 kv. 4. kv. 1.kv. 2. kv. 3 kv. 4. kv. 1.kv. 2. kv. 3 kv. 4. kv. Ordrebog LR2 9, LR1 7, MR SR Kamsarmax Panamax I alt Den 25. april blev tørlastskibet TORM Marlene solgt for USD 70 mio. Skibet forventes leveret til køber i maj Poolsamarbejde Pr. 31. marts 2008 var der i alt 85 skibe i de 3 produkttankskibspools, og dertil kommer 26 skibe, som TORM har sejlende uden for pools. Ved udgangen af 2008 forventes der at være 97 skibe i de 3 pools. Resultatudviklingen Første kvartal Første kvartal 2008 udviste et dækningsbidrag på USD 111 mio. mod USD 69 mio. i det tilsvarende 2008 kvartal Resultatet før afskrivninger (EBITDA) for perioden var USD 95 mio. mod USD 60 mio. i første kvartal Stigningen i både dækningsbidrag og EBITDA skyldes primært stigende indtjening i Tørlastdivisionen og et øget antal indtjeningsdage i Tankdivisionen, hvilket dog modsvares af en generelt lavere indtjening per tankskib i perioden. I første kvartal 2008 udgjorde afskrivningerne USD 31 mio. Resultat af primær drift for første kvartal 2008 var USD 65 mio. mod USD 46 mio. i det tilsvarende kvartal Af dette bidrog Tank- og Tørlastdivisionerne med hhv. USD 36 mio. og USD 29 mio. I første kvartal 2008 udgjorde de finansielle poster USD -13 mio. mod USD 635 mio. i det tilsvarende kvartal i Forskellen skyldes, at TORM i første kvartal 2007 solgte sin aktiebeholdning i Norden med en fortjeneste på USD 643 mio. Resultat efter skat var USD 52 mio. mod USD 674 mio. i første kvartal 2007 (USD 36 mio. ekskl. gevinsten ved salget af Norden-aktierne). Aktiver Forpligtelser Egenkapital De samlede aktiver steg i første kvartal 2008 fra USD 2,952 mio. til USD mio. primært som følge af købet af 50% af rederiet FR8. Som følge af købet af 50% af FR8 samt betalinger på Selskabets nybygningsprogram steg Selskabets nettorentebærende gæld fra USD mio. til USD mio. Selskabet har betydelige uudnyttede lånefaciliteter til rådighed og har i starten af andet kvartal 2008 refinansieret gælden fra OMI-købet og opnået yderligere kreditfaciliteter til den fortsatte vækst i Selskabet herunder det eksisterende nybygningsprogram. I første kvartal 2008 steg egenkapitalen fra USD mio. til USD mio., hvilket er et resultat af indtjeningen i perioden. Som følge af en stigende balancesum faldt egenkapitalens andel af balancesummen fra 36,6% pr. 31. december 2007 til 35,8% pr. 31. marts Pr. 31. marts 2008 ejede TORM egne aktier svarende til 4,9% af Selskabets aktiekapital, hvilket er uændret fra 31. december Efterfølgende TORM har den 25. april 2008 solgt TORM Marlene for USD 70 mio. 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

7 Forventninger Følsomhed TORM fastholder forventningerne for 2008 på USD mio. som angivet i Fondsbørsmeddelelse nr. 9 af 25. april Ved indgangen til andet kvartal 2008 var 71% af driftsdagene for Selskabets Panamaxtørlastskibe afdækket i den resterende del af året. For Tankdivisionen var ca. 49% af driftsdagene for resten af året afdækket ved indgangen til andet kvartal. Pr. 31. marts havde TORM afdækket prisen for 6,9% af bunkerbehovet for 2008, og markedsværdien af kontrakterne var USD 1,3 mio. Safe Harbor Fremadrettede Udsagn Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel formåen og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre end udsagn om historiske Fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan TORM ikke sikre, at Selskabet vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol. Vigtige faktorer der, efter TORMs mening, kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyre rater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPECs produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter og meddelelser, offentliggjort af TORM og indsendt til The US Securities and Exchange Commission (SEC). De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov. TORM-aktien Prisen på en TORM-aktie var DKK 140,5 pr. 31. marts 2008 mod DKK 178,2 ved starten af året - et fald på DKK 37,7 per aktie svarende til et samlet afkast til aktionærerne på -21% i kvartalet. Anvendt regnskabspraksis Delsårsrapporten for 1. kvartal 2008 er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2007 med den undtagelse, at Selskabet har ændret regnskabspraksis for indregning af kapitalandele i fælles kontrollerede virksomheder, således at disse indregnes efter indre værdis metode. Hidtil er fælles kontrollerede virksomheder indregnet ved anvendelse af pro rata-konsolidering. Ændringen i regnskabspraksis skyldes, at Selskabet finder det uhensigtsmæssigt at sammendrage poster for virksomheder, som opererer under fælles kontrol, med poster for virksomheder, som indgår som en integreret del af Selskabets aktiviteter. Ændringen medfører ingen ændring i årets resultat eller egenkapital, men årets resultat for fælles kontrollerede virksomheder samt i investeringen i disse præsenteres i én linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen. Resultat af primær drift og nettopengestrømme i 2007 blev henholdsvis forøget med USD 3,4 mio. og reduceret med USD 11,5 mio., og investeret kapital pr. 31. december 2007 blev forøget med USD 12,8 mio. som en følge af ændringen. TORM har desuden implementeret IAS 34 "Interim Financial Reporting". Implementeringen har ikke medført ændringer i resultatet eller egenkapitalen, men har ført til mindre ændringer i præsentationen og enkelte tilføjelser til de medfølgende oplysninger. Regnskabspraksis er nærmere beskrevet i Årsrapport MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

8 Delårsrapporten for første kvartal 2008 er urevideret i lighed med sædvanlig praksis. Information Telekonference TORM afholder telekonference for finansanalytikere og investorer den 9. maj 2008, kl. 17:00 dansk tid, hvor delårsrapporten gennemgås af adm. dir. Klaus Kjærulff og COO Mikael Skov. Telekonferencen vil foregå på engelsk. Ring venligst 10 minutter før konferencen begynder på tlf (fra Europa) eller (fra USA). Telekonferencen vil også blive udsendt via TORMs website der også vil indeholde det ledsagende præsentationsmateriale. Næste rapportering TORMs delårsrapport for første halvår 2008 offentliggøres 20. august Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og vedtaget delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten, som er urevideret, er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende krav til regnskabsaflæggelse for danske børsnoterede selskaber, herunder de bestemmelser i IFRS om måling og indregning, som forventes at være gældende for aflæggelsen af årsrapporten for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. København, den 9. maj 2008 Direktion Klaus Kjærulff, adm, direktør Mikael Skov, COO Bestyrelse Niels Erik Nielsen, formand Christian Frigast, næstformand Peter Abildgaard Lennart Arrias Margrethe Bligaard Bo Jagd Gabriel Panayotides Michael Steimler Nicos Zouvelos Om TORM TORM er en af verdens ledende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden betydelige aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på mere end 120 moderne skibe, de fleste i poolsamarbejde med andre anerkendte rederier, som deler TORMs høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København, TORM er børsnoteret på Københavns Fondsbørs (symbol: TORM) og på NASDAQ (symbol: TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

9 Resultatopgørelse Mio. USD 1. kv kv Nettoomsætning 253,9 161,8 770,1 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -53,9-36,9-170,4 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers -0,4 1,0 2,9 Indtjening (TCE) 199,6 125,9 602,6 Charterhyre -44,9-34,4-151,4 Driftsomkostninger -43,5-22,4-115,5 Dækningsbidrag 111,2 69,1 335,7 Resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 0,0 Administrationsomkostninger -19,7-11,2-55,0 Andre driftsindtægter 3,1 2,2 13,5 Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -30,7-14,8-89,1 Resultatandele i fællesledede virksomheder 1,2 0,3 3,3 Resultat af primær drift 65,1 45,6 208,4 Finansielle poster -13,0 634,6 595,8 Resultat før skat 52,1 680,2 804,2 Skat 0,1-5,8-12,5 Resultat 52,2 674,4 791,7 Resultat pr. aktie, EPS*) Resultat pr. aktie, EPS (USD) 0,8 9,7 11,4 Resultat pr. aktie, EPS (DKK)** ) 3,7 55,4 62,3 *) Sammenligningstallene for 1. kvartal 2007 EPS er korrigeret for aktiesplittet i maj **) Nøgletallet er omregnet fra USD til DKK til den gennemsnitlige USD/DKK valutakurs for den pågældende periode. 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

10 Resultatopgørelse pr. kvartal Mio. USD 1. kv kv kv kv kv. 08 Nettoomsætning 161,8 179,5 198,9 229,9 253,9 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -36,9-38,8-45,6-49,1-53,9 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 1,0-0,8 0,3 2,4-0,4 Indtjening (TCE) 125,9 139,9 153,6 183,2 199,6 Charterhyre -34,4-34,8-41,2-41,0-44,9 Driftsomkostninger -22,4-23,6-29,9-39,6-43,5 Dækningsbidrag 69,1 81,5 82,5 102,6 111,2 Resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrationsomkostninger -11,2-12,8-14,3-16,7-19,7 Andre driftsindtægter 2,2 2,9 2,5 5,9 3,1 Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -14,8-15,1-23,7-35,5-30,7 Resultatandele i fællesledede virksomheder 0,3 1,4 2,2-0,6 1,2 Resultat af primær drift 45,6 57,9 49,2 55,7 65,1 Finansielle poster 634,6 1,1-15,4-24,5-13,0 Resultat før skat 680,2 59,0 33,8 31,2 52,1 Skat -5,8 7,0-2,9-10,8 0,1 Resultat 674,4 66,0 30,9 20,4 52,2 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

11 Aktiver Mio. USD 31. marts marts dec LANGFRISTEDE AKTIVER Immaterielle aktiver Goodwill 87,6 0,0 87,7 Andre immaterielle aktiver 5,6 0,0 7,5 Immaterielle aktiver i alt 93,2 0,0 95,2 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 4,1 0,4 4,2 Skibe og dokningsaktiver 2.171, , ,8 Forudbetaling for skibe 331,0 194,7 259,4 Andre anlæg, driftsmidler og inventar 6,7 3,3 5,9 Materielle anlægsaktiver i alt 2.513, , ,3 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i fællesledede virksomheder 119,0 3,6 0,0 Tilgodehavende hos fællesledede virksomheder 113,8 30,5 118,8 Andre kapitalandele 12,7 11,5 11,0 Andre finansielle aktiver 44,6 0,0 44,6 Finansielle aktiver i alt 290,1 45,6 174,4 LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT 2.896, , ,9 KORTFRISTEDE AKTIVER Bunker 22,8 14,3 19,7 Udestående fragter m.v. 71,9 50,7 90,0 Andre tilgodehavender 71,6 30,6 24,0 Periodeafgrænsningsposter 13,6 6,8 4,2 Tilgodehavende fra salg af Norden-aktier 0,0 704,2 0,0 Likvide beholdninger 76,8 53,7 105,0 KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT 256,7 860,3 242,9 AKTIVER I ALT 3.153, , ,8 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

12 Passiver Mio. USD 31. marts marts dec EGENKAPITAL Selskabskapital 61,1 61,1 61,1 Egne aktier -18,1-18,1-18,1 Opskrivningshenlæggelser 6,2 7,9 7,3 Overført resultat 1.007, ,9 953,6 Foreslået udbytte 64,5 73,9 64,5 Reserve for sikringstransaktioner 4,4 11,7 8,7 Reserve for valutakursreguleringer 4,3 4,0 4,1 EGENKAPITAL I ALT 1.129, , ,2 FORPLIGTELSER Langfristede forpligtelser Hensættelse til udskudt skat 55,6 62,6 55,6 Prioritetsgæld og banklån 1.005,3 659,4 884,6 Overtagne optionsforpligtelser vedrørende skibe 12,2 0,0 12,2 Overtagne time charter kontrakter 11,7 0,0 16,0 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 1.084,8 722,0 968,4 Kortfristede forpligtelser Prioritetsgæld og banklån 777,4 55,9 768,7 Andre finansielle forpligtelser 10,0 0,0 0,0 Leverandørerer af varer og tjenesteydelser 42,3 16,1 42,6 Skyldig selskabsskat 13,2 11,5 14,5 Anden gæld 76,4 30,4 52,7 Overtagne time charter kontrakter 18,1 0,0 19,8 Periodeafgrænsningsposter 1,5 2,3 3,9 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 938,9 116,2 902,2 FORPLIGTELSER I ALT 2.023,7 838, ,6 PASSIVER I ALT 3.153, , ,8 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

13 Egenkapital 1. januar 31. marts 2008 Mio. USD Selskabskapital Egne Overført Foreslået Opskrivnings- Reserve for Reserve for I alt aktier resultat udbytte henlæggelser sikrings- valutakurstransaktioner reguleringer Egenkapital pr. 1. januar ,1-18,1 953,6 64,5 7,3 8,7 4, ,2 Egenkapitalbevægelser i 1. kv. 2008: Valutakursregulering ved omregning af enheder der anvender en målingsvaluta, som er forskellig fra USD ,2 0,2 Tilbageførsel af udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter ved årets begyndelse ,7 - -8,7 Udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter ved periodens slutning ,4-4,4 Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg , ,1 Overført til resultatopgørelse ved salg af værdipapirer disponible for salg ,0 Nettogevinster/tab indregnet direkte på egenkapitalen 0,0 0,0 0,0 0,0-1,1-4,3 0,2-5,2 Periodens resultat 52,2 52,2 Periodens indregnede indtægter/omkostninger i alt 0,0 0,0 52,2 0,0-1,1-4,3 0,2 47,0 Køb af egne aktier, kostpris ,0 Salg af egne aktier, kostpris ,0 Udloddet udbytte ,0 Udloddet udbytte for egne aktier ,0 Valutakursregulering vedrørende udloddet udbytte ,0 Aktiebaseret vederlæggelse - - 1, ,4 Egenkapitalbevægelser i 1. kv i alt 0,0 0,0 53,6 0,0-1,1-4,3 0,2 48,4 Egenkapital pr. 31. marts ,1-18, ,2 64,5 6,2 4,4 4, ,6 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

14 Egenkapital 1. januar 31. december 2007 Mio. USD Selskabskapital Egne Overført Foreslået Opskrivnings- Reserve for Reserve for I alt aktier resultat udbytte henlæggelser sikrings- valutakurstransaktioner reguleringer Egenkapital pr. 1. januar ,1-18,1 574,5 73,9 579,8 5,6 4, ,8 Egenkapitalbevægelser i 1. kv. 2007: Valutakursregulering ved omregning af enheder der anvender en målingsvaluta, som er forskellig fra USD ,0 0,0 Tilbageførsel af udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter ved årets begyndelse ,6 - -5,6 Udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter ved periodens slutning ,7-11,7 Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg , ,4 Overført til resultatopgørelse ved salg af værdipapirer disponible for salg , ,3 Nettogevinster/tab indregnet direkte på egenkapitalen 0,0 0,0 0,0 0,0-571,9 6,1 0,0-565,8 Periodens resultat 674,4 674,4 Periodens indregnede indtægter/omkostninger i alt 0,0 0,0 674,4 0,0-571,9 6,1 0,0 108,6 Køb af egne aktier, kostpris ,0 Salg af egne aktier, kostpris ,0 Udloddet udbytte ,0 Udloddet udbytte for egne aktier ,0 Valutakursregulering vedrørende udloddet udbytte ,0 Egenkapitalbevægelser i 1. kv i alt 0,0 0,0 674,4 0,0-571,9 6,1 0,0 108,6 Egenkapital pr. 31. marts ,1-18, ,9 73,9 7,9 11,7 4, ,4 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

15 Pengestrømsopgørelse Mio. USD 1. kv kv Driftsaktiviteter Resultat af primær drift 65,1 45,6 205,0 Reguleringer: Tilbageførsel af resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 0,0 Tilbageførsel af afskrivninger og tab ved værdiforringelse 30,7 14,8 89,1 Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser -1,1 6,1 6,6 Modtagne udbytter 0,2 0,2 1,3 Modtagne udbytter fra fællesledede virksomheder 1,3 0,0 2,6 Modtagne renter og kursgevinster 5,2 0,5 16,2 Betalte renter -23,9-9,4-73,2 Betalt selskabsskat -1,3 0,7-9,5 Ændring i beholdninger, tilgodehavender og leverandørgæld -12,5-11,2-44,1 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 63,7 47,3 194,0 Investeringsaktiviteter Investering i materielle anlægsaktiver -102,9-28,8-252,2 Investering i kapitalandele og værdipapirer -118,4-0,5 0,0 Tilgodehavender hos fællesledede virksomheder 0,0-16,3-37,4 Køb af virksomheder og aktiviteter 0,0 0,0-810,2 Salg af kapitalandele og værdipapirer 0,0 0,0 736,9 Salg af langfristede aktiver 0,1 0,1 0,2 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -221,2-45,5-362,7 Finansieringsaktiviteter Låneoptagelse, prioritetsgæld og andre finansielle forpligtelser 137,6 25, ,9 Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld -8,3-5, ,8 Betalt udbytte 0,0 0,0-424,0 Køb og salg af egne aktier 0,0 0,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 129,3 20,3 242,1 Pengestrømme i alt -28,2 22,1 73,4 Likvide midler, primo 105,0 31,6 31,6 Likvide midler, ultimo 76,8 53,7 105,0 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

16 Pengestrømsopgørelse pr. kvartal Mio. USD 1. kv kv kv kv kv. 08 Driftsaktiviteter Resultat af primær drift 45,6 57,9 49,2 52,3 65,1 Reguleringer: Tilbageførsel af resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbageførsel af afskrivninger og tab ved værdiforringelse 14,8 15,1 32,3 26,9 30,7 Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser 6,1-6,2 4,5 2,2-1,1 Modtagne udbytter 0,2 1,1 0,0 0,0 0,2 Modtagne udbytter fra fællesledede virksomheder 0,0 2,0 0,1 0,5 1,3 Modtagne renter og kursgevinster 0,5 9,3 4,2 2,2 5,2 Betalte renter -9,4-14,1-27,4-22,3-23,9 Betalt selskabsskat 0,7 0,1-0,2-10,1-1,3 Ændring i beholdninger, tilgodehavender og leverandørgæld -11,2 7,4-42,5 2,2-12,5 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 47,3 72,6 20,2 53,9 63,7 Investeringsaktiviteter Investering i materielle anlægsaktiver -28,8-115,2-16,5-91,7-102,9 Investering i kapitalandele og værdipapirer -0,5 0,3 0,2 0,0-118,4 Tilgodehavender hos fællesledede virksomheder -16,3-909,1 892,1-4,1 0,0 Køb af virksomheder og aktiviteter 0,0 0,0-808,6-1,6 0,0 Salg af kapitalandele og værdipapirer 0,0 704,2 32,7 0,0 0,0 Salg af langfristede aktiver 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -45,5-319,8 99,9-97,3-221,2 Finansieringsaktiviteter Låneoptagelse, prioritetsgæld og andre finansielle forpligtelser 25,5 795,4 873,8 113,2 137,6 Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld -5,2-107,6-977,7-51,3-8,3 Betalt udbytte 0,0-72,7-351,3 0,0 0,0 Køb og salg af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 20,3 615,1-455,2 61,9 129,3 Pengestrømme i alt 22,1 367,9-335,1 18,5-28,2 Likvide midler, primo 31,6 53,7 421,6 86,5 105,0 Likvide midler, ultimo 53,7 421,6 86,5 105,0 76,8 9. MAJ 2008 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 16

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier.

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier. Resultatet for årets første 6 måneder er det bedste i TORMs historie, når der ses bort fra salget af TORMs aktiebeholdning i rederiet Norden. Vi har været begunstiget af høje rater på tankmarkedet, og

Læs mere

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal.

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal. Resultatet efter skat for årets første kvartal på USD 40 mio. er på niveau med forventningerne og tilfredsstillende i betragtning af det vanskelige marked. Vores Greater Efficiency Power projekt, der fremadrettet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 Resultat før skat for første kvartal 2007 blev USD 680,2 mio. inklusiv fortjeneste ved salg af Norden aktierne på USD 643,3 mio. Forventningerne for 2007 på USD 780 800 mio.

Læs mere

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio.

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio. TORM fik i første kvartal 2010 et resultat før skat på USD 3 mio. under fortsat svære markedsforhold. Produkttankmarkedet var i første kvartal 2010 understøttet af den hårde vinter og den stigende industriproduktion

Læs mere

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.)

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.) DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 Resultat for andet kvartal af 2005 på USD 48 mio. (DKK 284 mio.) før skat, modtaget udbytte og gevinst ved skibssalg. Forventet resultat for 2005 fastholdes. Hovedpunkter

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Første kvartal er som regel en stærk periode for produkttankmarkedet, men i år blev de højere fragtrater delvist udlignet af begrænset arbitragehandel og fortsat lav

Læs mere

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale.

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale. Delårsrapport for andet kvartal 2012 TORM fik et underskud før skat på USD 59 mio. i andet kvartal 2012 før særlige poster på USD -73 mio. Resultatet for andet kvartal 2012 var negativt påvirket af de

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2014

Delårsrapport for tredje kvartal 2014 Delårsrapport for tredje kvartal 2014 I tredje kvartal var produkttankmarkedet relativt svagt i tråd med vores forventninger. TORMs flåde var alligevel i stand til at udnytte markedsudsvingene, og TCE-indtjeningen

Læs mere

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio.

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio. Årsrapport 2011 TORM A/S står i en meget vanskelig situation ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, idet fragtraterne for produkttankskibe på tredje år er kraftigt påvirket af den svækkede globale

Læs mere

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift.

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift. Delårsrapport 1. kvartal 2012 TORMs driftsresultat for første kvartal 2012 var på niveau med sidste år og afspejler de fortsat vanskelige markedsforhold. Imidlertid er resultatet negativt påvirket af salg

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.)

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6-2003 22. maj 2003 TORM delårsrapport 1. kvartal 2003 - opjustering Resultat efter skat udgør DKK 101 mio. for 1. kvartal 2003, (DKK 3 mio. i 1. kvartal 2002). Resultatet indeholder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011.

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011. Delårsrapport 3. kvartal 2011 TORM fik et underskud før skat på USD 70 mio. i tredje kvartal 2011. Tredje kvartal viste sig at være et særligt udfordrende kvartal, idet usikkerheden omkring den globale

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2015

Delårsrapport for tredje kvartal 2015 Delårsrapport for tredje kvartal 2015 I tredje kvartal 2015 leverede TORMs stærke operationelle platform de højeste fragtrater i produkttank siden 2008 og et positivt EBITDA på USD 96 mio. TORM demonstrerede

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012.

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012. Delårsrapport for tredje kvartal 2012 TORM fik i tredje kvartal 2012 et underskud før skat på USD 63 mio. før særlige poster på USD -15 mio. "Resultatet for tredje kvartal 2012 var fortsat negativt påvirket

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 TORM A/S generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 15. december 2015.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Forventningerne på USD 155 175 mio. før skat fastholdes.

Forventningerne på USD 155 175 mio. før skat fastholdes. DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 RESULTAT BEDRE END FORVENTET Resultat før skat for første kvartal 2006 på USD 59,3 mio. (DKK 368,3 mio.). Resultatet er bedre end forventet. Forventningerne på USD 155 175

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere