qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Peter Singers dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui

2 Foreningen Læsø Bredbånd blev stiftet ved en stiftende generalforsamling den 25. april Vedtægterne fremgår af foreningens hjemmeside. Foreningen tæller i dag i alt 460 medlemmer, hvilket vi naturligvis er vældig stolte af, og som understreger at grundlaget for at starte den nye forening absolut var til stede. Den samlede opbakning er dog væsentlig større, da boligselskabet Nordjylland har 60 boliger og en hel del har tilmeldt sig direkte til Bredbånd Nord. Det har været et særdeles turbulent år for den unge forening. Baggrunden for opstarten af foreningen var et møde i Læsø Bio i marts 2013, hvor Søren Hermansen fra Energiakademiet på Samsø holdt et særdeles interessant indlæg om Energiforsyningen på Samsø, men også kom ind på afledte emner og herunder Samsø Bredbånds tilblivelse og aktiviteter. Vi syntes, at dette indlæg var både spændende og interessant set i lyset af Læsøs særdeles dårlige internetudbredelse og mobildækning. Vi fandt derfor anledning til at stifte foreningen og så med spænding frem til kommunalbestyrelsesmødet i Læsø Kommune den 29. april, hvor kommunens IT gruppe ville præsentere en visionær Bredbåndsanalyse om Læsø. Denne var desværre en stor skuffelse og Kommunalbestyrelsen vedtog derpå at det undersøges, hvorledes der kan sikres fiberforbindelser til alle kommunens institutioner. Det siger sig selv, at denne konklusion var absolut utilfredsstillende for os som borgere og erhvervsdrivende. Vi orienterede kommunens ledelse om vores forening og dens målsætning og gik straks i gang med arbejdet. Vi måtte hurtigt konstatere, at samsø modellen med trådløst internet ikke var den optimale løsning for Læsø. Det ville ganske vist give mulighed for væsentlig hurtigere internet, end vi har i dag, men det ville ikke kunne tilfredsstille ønskerne til en højkvalitets TV forbindelse. Der var ingen tvivl om, at den eneste rigtige løsning var et fibernet. Vi valgte derfor at afholde et borgermøde i Læsø Bio den 17. juni, hvor vi var så heldige at kunne få Per Lorenzen fra Tranum som indlægsholder. Da det var lykkedes for Per at få etableret fiber bredbånd i Tranum, var det særdeles interessant at høre hans indlæg om de fødselsvaskeligheder, hans projekt havde 1

3 haft og ikke mindst de fordele det Digitale Tranum gav for det lille samfund i Jammerbugt Kommune. Dette borgermøde viste, at der var god interesse på Læsø for et projekt, og mødet var særdeles velbesøgt. En vigtig hjørnesten i Det Digitale Tranum var Pers gode samarbejde med BredbåndNord, og vi valgte derfor at forsøge os med samme bredbåndsleverandør, der jo har vor region som hjemmebane. Nogle interessante møder med direktør Christian I. Sørensen og senere med Nordenergi Fibernet (én af Bredbånd Nords ejere) viste, at der kunne være interesse for at lave et projekt på Læsø. Torsdag den 8. august var Læsø Bredbånd inviteret til Brønderslev til et heldagsmøde med repræsentanter for Bredbånd Nord og NordEnergi Fiber. Det var klart, at økonomien i et Læsø projekt indebar, at såvel de private, erhvervsliv som kommunen bakkede op om projektet. Den 21. august lykkedes det at få arrangeret et fællesmøde med kommunen, hvor såvel IT udvalg som kommunens ledelse ville være til stede sammen med repræsentanter for BredbåndNord, Nordenergi og Læsø Bredbånd. Imidlertid udeblev IT udvalget desværre fra dette møde! På mødet præsenterede BredbåndNord deres ide om, hvordan man kunne etablere fiber til hele Læsø via den etablerede fiberforbindelse over Læsø rende. Der blev på dette møde diskuteret forskellige løsningsmodeller, men alle med en tidsplan, der indeholdt en udrulning på hele Læsø i løbet af 2014, såfremt tilstrækkelig offentlig/privat opbakning var til stede. Under mødet tilkendegav kommunen, at man ønskede en plan, hvor mest muligt af den offentlige del lå som en investering, og at den årlige driftsydelse blev sat så lavt som muligt. Det var vores indtryk, at planen blev vel modtaget, og det blev aftalt, at kommunen og bredbåndnord skulle arbejde videre med den offentlige del og finpudse modellen, så den kunne fremlægges til endelig godkendelse. I anden anledning mødtes Peter Singers med kommunaldirektøren den 17. september. Efter dette møde blev Peter Singers diskret præsenteret for en skrivelse, der omhandlede det fælles kommunale udbud og de tidlige planer om dette projekt. Ved nærmere efterforskning kan det imidlertid se ud som om, at der i Læsø Kommune har været arbejdet med dette projekt allerede fra begyndelsen af juli 2

4 2013. Det kan derfor undre, at man intet meddeler herom, hverken på vort møde den 21. august eller på de andre, tidligere møder, vi har haft med kommunen. Imidlertid var dette projekt pludselig af så stor vigtighed, at det med kort varsel kom på kommunalbestyrelsesmødet den 30. september til vedtagelse, uden at der overhovedet blev nævnt for medlemmerne af kommunalbestyrelsen, at der faktisk har været arbejdet med et rent Læsø projekt inden arbejdet med dette fælleskommunale projekt gik i gang. Det lykkedes dog at få Kommunalbestyrelsen til at udsætte beslutningen, og det har jo også siden vist sig, at der ikke var nogen grund til at haste dette projekt igennem. Inden dette Kommunalbestyrelsesmøde havde BredbåndNord og Læsø Kommunes administration samt IT udvalget endnu et møde. Et møde, hvor Læsø Bredbånd IKKE deltog (formodentlig den 26. eller 27. september). Som vi dog har forstået, præsenterede BredbåndNord her endnu nogle løsningsmodeller, som omfattede såvel private som kommunale institutioner. Bredbånd Nord havde den opfattelse, at mødet var særdeles positivt. Man blev dog her enige om, at det var op til Læsø Bredbånd at vise, at man kunne skaffe det for projektet nødvendige, private kontrakter. Dette antal var 650 og disse skulle være i hus inden udgangen af året, hvor den endelige beslutning om projektets bæredygtighed skulle falde. Som opstart til kampagnen besluttede bestyrelsen at lave en Bredbåndsmesse i efterårsferien, oktober Det Lykkedes os at få en aftale med Tobias Johansen, der som ejer af den gamle sparekasse i Byrum havde nogle ledige lokaler, som var velegnet til formålet. Messen fandt sted den 17. oktober og blev arrangeret således, at vi inviterede øens erhvervsdrivende til at møde om formiddagen og alle private inkl. sommerhusejere til at møde efter middag. Vi havde ved hjælp af Bredbånd Nords kontakter fået interessante indlægsholdere til at tegne og fortælle både til formiddagens møde og om eftermiddagen, ligesom Direktør Christian I. Sørensen fra Bredbånd Nord og afdelingschefen for Nord Energi Fibernet, Christian Lauritzen, fortalte om det praktiske indhold af Læsø Projektet. Birger Hauge fra Global Connect A/S causerede over Perspektiver med fibernet med interessante videoklip og Michael Jensen, AAU havde interessante perspektiver i Status på bredbånd, og betydningen heraf i Danmark. Messen blev åbnet af Borgmester Thomas Olsen, 3

5 der også talte positivt for Læsø Bredbånds initiativ og ønskede held og lykke med tegningen af de mange kontrakter. Perioden fra efterårsferien indtil jul var særdeles travl for bestyrelsen. Vi satte alt ind på at skaffe de min. 650 kontrakter, der var målet. Vi holdt åbent i den gamle Danske Bank hver eftermiddag. Vi deltog i regelmæssige salgskampagner rundt på øen, både sammen med BredbåndNord og i eget regi. Vi brugte mange, mange timer på at forklare om projektet og overtale vore medlemmer til at tegne kontrakter og vi har holdt et utal af bestyrelsesmøder om projektet. Imens var der valgkamp, og alle opstillede kandidater til kommunalbestyrelsen priste vores initiativ blandt andet ved opstillingsmødet i Biografen den 9. november. Alle opstillede understregede at udbredelsen af fiber til hele Læsø lå dem stærkt på sinde. Resultatet af valget blev, som alle jo ved, at vi fik en kommunalbestyrelse med ny borgmester og i alt 5 nye medlemmer. Vi havde naturligvis forventet, at denne, nye bestyrelse var så opsat på at træffe de nødvendige beslutninger med bedst mulig viden og baggrund. Stor var derfor vor ærgrelse over at kommunalbestyrelsen på sit første møde den 27. januar enstemmigt valgte at tiltræde det fælles kommunale oplæg uden at Læsø Bredbånd trods adskillige henvendelser fik lov at orientere den nye kommunalbestyrelse om at der findes et reelt alternativ, som vil tilgodese hele Læsø og ikke kun de offentlige institutioner. Her står vi så nu med næsten 700 medlemmer, private som sommerhusejere samt 20 erhvervsmedlemmer, hvor rigtig mange har tegnet kontrakter med BredbåndNord. BredbåndNord har meddelt, at man har forlænget kampagnen til sommer i forventning om, at resultatet af det fælles kommunale udbud ligger klart. Det vigtige punkt for os er jo om dette udbud 1) har en vinder 2)om denne vinder vil levere fiber bredbånd til de private husholdninger, sommerhusejere og erhvervsdrivende på Læsø og 3) til hvilken pris, leveringstid og betingelser der kan leveres. Bestyrelsen har den opfattelse, at så længe disse ting ikke er afklaret, har Læsø Bredbånd en vigtig mission på Læsø, og man kan måske forvente, at denne mission rækker længere ud i fremtiden. 4

6 Sideløbende med arbejdet med fiberløsningen, har vi søgt og fået bevilget et tilskud til et trådløst WIFI net på de to havne, Østerby og Vesterø. Anledningen til dette er, at vi har en stor gruppe af gæster på øen, som ikke vil få glæde af et fibernet. Det gælder den store gruppe, der kommer sejlende i egen båd. Desuden skal nettet også dække begge færgerne samt fungere som sikkerhed for såvel fritidsfiskere og erhvervsfiskerflåden, så langt det nu kan række. Der findes i dag et trådløst net i de to havne, men det har ikke en kapacitet, der rækker til det store besøgstal af gæster vi har i højsæsonen. Det tilskud vi har fået bevilget skulle dække 60 % af anlægsudgifterne, men desværre har ministeriet beskåret det bevilgede beløb i forhold til det ansøgte. Dette har vi klaget over og håber/forventer at få bevillingen forhøjet, da der findes penge nok i systemet og da dette program i øvrigt er slut, kan der ikke komme flere ansøgninger. Det trådløse net skal anlægges i 2014/15 og skal være afsluttet inden udgangen af Med disse ord har bestyrelsen aflagt sin beretning Læsø, den 22. marts

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde side 1-2 Bo42 s Hjemmeside side 3-4 Fælles Boligportal

Læs mere

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 2013/2014 blev et dramatisk år i Kystlagets historie. Vi havde en stærk storm den 28. oktober, som heldigvis var en hurtigløber. Den stærke

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Musikforeningen Holbæk Jazz Dage -af Erik F. Andersen

Musikforeningen Holbæk Jazz Dage -af Erik F. Andersen Musikforeningen Holbæk Jazz Dage -af Erik F. Andersen I året hvor Holbæk Jazzklub fejrer sit 50. års jubilæum kan det vel næppe være nogen hemmelighed at de lokale jazzgrupper har haft en stor rolle i

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere