NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold:"

Transkript

1 NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006 Indhold: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Formanden har ordet Løst og Fast NRGi Arrangementer Pæretræer på Fuglebakken Enebær er årsag til sygdom i Fuglebakkens pæretræer. Det er vigtigt, at alle læser om dette på bagsiden 1

2 Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN Stiftet Århus V Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling gennemføres d. 25. oktober 2006 på Lokalcentret Fuglebakken. Kl : Hvad kan vi bruge de nye lyslederkabler til? Oplæg og dialog med direktør Kim Kjølhede, NRGi Bredbånd A/S Kl : Generalforsamling Punkt 1. Ankomst og uddeling af stemmesedler Punkt 2. Dagsorden ifølge vedtægterne: Velkomst Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af regnskab Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, altså senest d. 4. oktober 2006) Budget for 2006/2007 samt fremlæggelse af det 3-årige budget Fastsættelse af kontingent for 2007 Valg til bestyrelsen i henhold til 5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. På valg er: Bestyrelsen: Lis Jensen Tove Thomassen Kim Larsen Suppleant: Peter Nielsen Revisor: Jan Rasmussen Revisor supplant: Lise Hansen Eventuelt Materiale fra den ordinære generalforsamling 2005 ligger på I forbindelse med afviklingen af den ordinære generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement. Tilmelding skal ske til: John Hermansen, Fuglesangs Alle 13, tlf og Tove Thomassen, Nattergalevej 15, tlf og John Hermansen (formand) Vel mødt 2

3 Formanden har ordet I dette nyhedsbrev er der indkaldelse til generalforsamlingen Selve materialet til generalforsamlingen vil blive udsendt efter d. 4. oktober, så vi kan få eventuelle forslag til generalforsamlingen med. Inden vi starter på selve generalforsamlingen, har vi i år valgt at tage et emne op omkring fiberbredbånd. Årsagen er, at der i øjeblikket nedgraves kabler i NRGi s område. Vi inviterede derfor direktøren for NRGi Bredbånd A/S til et møde i begyndelsen af august for at høre om, hvordan vi kunne drage nytte af de nye teknologier. Vi besluttede efter mødet, at perspektiverne var så spændende, at alle medlemmer af grundejerforeningen skulle have mulighed for at høre om initiativet. Det bliver der mulighed for i forbindelse med generalforsamlingen Som en beredelse til mødet med NRGi er der i dette nummer af nyhedsbrevet en artikel skrevet af NRGi om fiberkabler. Vi håber, at mange vil møde op og deltage, da det kunne være en opgave, som bestyrelsen skulle arbejde videre med. Vi har gennemført det årlige vejsyn og markeret, hvor der skal repareres i år. Mange vil undre sig over, at vi i den forbindelse ikke har markeret ved legepladsen på Nattergalevej og ved transformatoren på Falkevej. Årsagen er, at disse grunde ejes af henholdsvis Århus Kommune og NRGI og ingen af dem er medlem af grundejerforeningen eller vejfonden. De betaler altså ikke bidrag. Vi har flere gange henvendt os til dem, men uden held. Vi gør det selvfølgelig igen i år. Vore fortove. Ja, vi har mange henvendelser om dette emne og også om klipning af hække. Det er altså vigtigt, at alle holder deres fortove og især rendestene rene for ukrudt og sand. Vi havde igen i år en god oplevelse med den historiske vandretur i maj. Vi mødtes ved FADL s børnehave og gik en tur i den sydlige del af kvarteret. Vi sluttede i børnehaven, hvor Per fortalte om dens historie og børnehavens fremtid. Tak til Per. Formanden 3

4 Vi siger velkommen Ja, så er der igen kommet nye beboere i nogle af husene i vort kvarter. Derfor vil vi byde velkommen til: Nattergalevej 34 Falkevej 16 Duevej 3 Blåmejsevej 35 Solsortevej 19 Skulle nogle af jer, mod forventning, ikke have fået overdraget foreningens medlemsmappe fra den tidligere ejer, ja så er I velkomne til at kontakte undertegnede, og jeg skal sørge for, at I får en ny mappe, næste gang vi laver en opsummering. Jeg vil igen opfordre, de der sælger deres huse, til at give et praj til grundejerforeningen, så vi kan komme ud med vores velkomstbrev, ligeledes opfordres sælgere til at overdrage medlemsmappen. Det sparer os for ekstra arbejde. På for hånd tak. Med venlig hilsen Tove Thomassen NRGi Mange Tak Jeg vil gerne, her i Nyhedsbrevet, takke de mange beboere, der stemte på mig til valget i NRGi. Desværre fik jeg ikke stemmer nok til at blive valgt for en periode mere. Med venlig hilsen Ib Langaa 4

5 Bredbåndsløsning ved NRGi Bredbånd NRGi Bredbånd er på vej med triple-play fiber-til-hjemmet løsninger som det hedder, når branchens egne ord skal bruges. Ind i fremtiden Det betyder, at NRGi Bredbånd vil kunne tilbyde et ægte og bedre alternativ i forhold til traditionelle løsninger ved TDC eller kabel-tv-selskaber. En triple-play løsning til hjemmet betyder at, TV med et udvalg af kanaler telefoni og bredbånd med i praksis ubegrænset kapacitet kan leveres på én og samme forbindelse. Der vil med en fiberforbindelse til huset aldrig opstå behov for en ny stikledning til hjemmet. Status NRGi Bredbånd NRGi er endnu i tidlig fase med opbygning af bredbåndsløsninger. I 2006 har NRGi sammen med Dansk Bredbånd gjort de første erfaringer på Trøjborg, hvor mere end 850 beboere har tilmeldt sig, og snart alle er tilsluttet. Her i efteråret arbejder NRGi Bredbånd med at få kontrakter med leverandører på plads for at få bygget det fremtidige net op. Den anden vigtige aktivitet er at få lagt grundstenene til en markedsplan, altså at få lagt et spor for, hvorhenne og hvor hurtigt NRGi kan fiberforsyne områder som Fuglebakken. Det er en meget stor investering at grave fiber ned og sætte det nødvendige udstyr op, så for at få den rigtige pris frem er det altafgørende med en tilslutningsprocent i området på 40-50%. Ellers bliver det for dyrt for NRGi Bredbånd og for dyrt for kunderne. Muligheder NRGi Bredbånd vil i markedsplanen tage udgangspunkt i de 5

6 interessetilkendegivelser, vi modtager. Fuglebakken er et område, som NRGi Bredbånd har mulighed for hurtigt at skabe forsyning til, hvis der opnås den nødvendige tilslutning, da der ikke er langt til allerede etableret netstruktur. De videre perspektiver ved en løsning ved NRGi Bredbånd vil kunne gå i retning af tjenester som alarmer og overvågning af hjemmet samt automatisk aflæsning af målere. Når båndbredden først er etableret, er det i sidste ende kun fantasien, som sætter grænser for mulighederne. Hvad nu? NRGi Bredbånd får i løbet af de kommende måneder etableret de nødvendige aftaler med leverandører, for at vi kan blive præcise på produkt-pakke, pris og vilkår. Vi vil holde kontakten til Fuglebakken for fælles at arbejde på muligheden for, at Fuglebakken bliver et af de første områder uden for Ringgaden med fiber-til-hjemmet fra NRGi Bredbånd. Venlig hilsen NRGi Grundejerne inviteres hermed! Grundejerforeningen inviterer hermed grundejerne til formøde, forud for generalforsamlingen. Direktør Kim Kjølhede, NRGi Bredbånd A/S, kommer og holder et oplæg for grundejerne, hvorefter han gerne vil have en dialog om det fremlagte. Så hvis du er interesseret, så kom allerede klokken 18:00 og hør om bredbåndet og dets muligheder. Den ordinære generalforsamling starter klokken 19:00 så der er en time til oplæg og debat. Grundejerforeningen håber, at rigtig mange vil deltage, og ser frem til at høre grundejernes mening om en eventuel bredbåndsløsning på fuglebakken. Med venlig hilsen Bestyrelsen 6

7 Møllevangsskolen har nu gennem nogen tid stået færdig, efter længere tids genopbygning og renovering. Beboerne har kunnet nyde synet af de flotte bygninger på vejen forbi skolen, og naturligvis er det forbundet med en stigende nysgerrighed hvordan mon der ser ud indvendigt? Grundejerforeningen har henvendt sig på skolen for at undersøge muligheden for en rundvisning for kvarterets beboere. Dette har skolen indvilget i, og det er derfor en stor glæde for grundejerforeningen, at kunne invitere grundejerne på en rundvisning den 21. november klokken 19:00. Af hensyn til arrangementets afvikling skal man tilmelde sig. Tilmelding kan ske til Trine Grove på eller på telefon fredag den 3. november Vi tilbyder at udsende nyhedsbrevet elektronisk, og vil derfor gerne indsamle medlemmernes adresser. Send derfor din adresse til 7

8 Pæretræerne på Fuglebakken! ENEBÆR og PÆRETRÆER Rigtigt mange pæretræer på Fuglebakken er angrebet af svampen Gitterrust (Gymnosporángium sabínae), som værtsskifter mellem pære og enebær (Sevenbom / Juniperus sabina). Smitten overføres i forårstiden fra enebærbuske til pæretræer, på hvilke angrebet begynder at vise sig i maj måned. På de smittede blade fremkommer runde, orangerøde til højrøde pletter, der efterhånden bliver svampefortykkede. Pletternes underside dækkes i aug. - sept. af svampens formeringsorganer. Unge grene og frugter kan også angribes. Svampen formår ikke at overvintre på pæretræet, men gitterrustens sporer overføres i efterårstiden til enebær, hvor de smittede grene svulmer op. I forårstiden bryder frugtlegemerne frem på de smittede enebærgrene og er i fugtigt vejr letgenkendelige som en geléagtig og bævrende substans (mange har bemærket det uden at vide, hvad det er); i tørt vejr skrumper de ind og bliver ganske uanselige. Den skade, som svampen anretter på enebær, er ubetydelig; men pæretræerne kan være helt rødbrogede og derved skades stærkt i deres ernæringsvirksomhed. Bladene og en del af frugterne falder for tidligt af, og de frugter, som bliver hængende, kan i større eller mindre antal være misdannede. Da gitterrustens sporer ikke kan smitte pæretræet, og dens mycelium ikke synes at kunne overvintre i pæretræets skud, vil en udryddelse af de syge enebær være eneste mulighed for bekæmpelsen af gitterrusten. Lad os "gå rundt om enebærbuskene" og fjerne de angrebne eller i det mindste afskære de syge grene inden forårets komme og til stadighed holde buskene under observation for nyangreb. Afskårne enebærgrene skal brændes eller køres bort. (Kilde: Se flere artikler med farvebilleder på nettet: 8

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere