Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014"

Transkript

1 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd , Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken, Tranumparken, Vangaarden, Vendsysselkvarteret, Øster Sundby, Øster Uttrup. Gæster: Stofa, Nørresundby Bank, Revisionsfirmaet Beierholm Referent: Else Rasmussen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2013 bilag 1 4. Fastsættelse af kontingent for 2014 bilag 2 5. Godkendelse af budget for 2014 bilag 3 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand for 2 år 8. Valg af 2 revisorer for 2 år 9. Valg af revisorsuppleanter for 1 år. 10. Stofa hvad rører sig 11. Eventuel Formand Leo Andersen (LA) bød velkommen til gæster og repræsentanter. Ad. 1 LA forslog N. P. Kjærgaard som dirigent. Der var ikke andre forslag. NPK takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Ad. 2 Som i har kunnet læse i dagspressen, har vi indgået et samarbejde med AN-TV og GVD om et fælles pakkevalg, først og fremmest for at opnå en større volume, når vi skal forhandle pakkepriser. De priser vi meldte ud før samarbejdet var de samme, men samarbejdet gav 11 programmer ekstra i vores pakker til stort set samme pris. Nogle af dem vi havde fjernet, for at holde prisen nede, kunne vi så lægge på igen, samtidigt med, at vi kunne tilføre nye programmer især i fuldpakken. 1

2 I grund og mellem pakken betød det, at vi kunne beholde 24 Nordjyske/ TV 2 Norge/ SVT 2/ ARD/ TV5 Monde. Fuldpakken fik tilført CNN/ Viasat History/Explorer/NCP/Golf/Mezzo Bestyrelsen ser det som en oplagt fordel for alle vores medlemmer, at vi arbejder sammen med de andre 2 antenneforeninger om det, vi kan blive enige om. Vi har i det forgangne år lavet en aftale med PBS, således vi kan få et brev ud til medlemmerne på en billigere måde, end at sende dem på normalvis med postvæsnet. I december 2012 sendte vi et brev om nye pakker og priser ud via PBS, således man inden opkrævningen for 1. kvartal skulle betales, havde mulighed for at skifte til en billigere pakke. Dem der havde netbank fik et vedhæftet brev til opkrævningen. Dem der blev opkrævet pr. post, fik et brev vedlagt med de nye priser. Vi bokser stadig med Copydan (som nu hedder Verdens TV) det er stadig uoverskueligt at finde ud af hvad det egentlig koster. Den endelige pris kender vi først i udgangen af første kvartal, så det er stadig et gætværk om, hvad den endelige regning kommer til at lyde på. Jeg vil foreslå de andre foreninger vi arbejder sammen med, at vi klager over Verdens TV til ombudsmanden. Det kan ikke være meningen, at vi ikke kender prisen på Copydan, når vi sender fakturaen ud for januar kvartal. Det kan heller ikke være meningen, at man ikke kan se, hvad man skal betale for, før vi modtager en faktura. På denne måde har vi jo ingen chancer for at se, om det er korrekt det de opkræver. Vi oplever en hård konkurrence med elselskabernes udrulning af fiber i hele Aalborg området. Vi er heller ikke gået ram forbi. Der er rullet fiber ud i hele Øster Uttrup. Og man er ved det på Oddesundvej, der er flere afdelinger i Himmerlands boligforeninger, der vil have fiber. Problemet for os er, at de i første omgang gør det gratis, for at få kunder på nettet, det kan vi som medlemsforening ikke hamle op med. (vi har ikke en el-kasse, hvor vi kan hente pengene i) I Øster Uttrup er der 126 medlemmer, hvoraf vi har mistet 29 medlemmer til fiber Nord. Heldigvis er der ikke lavet en kollektiv aftale i byen, og de har klogeligt beholdt deres eget net. Så de har stadigt det frie valg, hvilket de ikke ville have haft, hvis de havde skrottet deres net og gået helt over til fiber Nord. Så i Øster Uttrup kan medlemmerne til enhver tid vende tilbage til os, når de har afprøvet fiberens herligheder. (Generelt kan man sige, der hvor fiberen bliver rullet ud og har nyhedens interesse, skifter ca.30% til fiber, efter bindingsperioden vender ca. 15 % tilbage) 2

3 Jeg vil lige påpege, det er ikke fiberen der er noget galt med, men måden Energi Nord driver forretningen på. Man udnævner en ambassadør i et område, lover personen en gratis tilslutning, eller et tilskud pr. medlem, til den slunken kasse i en idrætsforening hvis man overtaler sine genboer i sin ejerforening/ boligforening/ eller idrætsforening til at få fiber lagt ind i afdelingen eller byen. Det sidste jeg har hørt fra et sådan møde er, at fodbolden er mere rund på fiber end på Coax kabler. Derudover slår man på, at kan man køre Telemedicin overvågning på fiber, som Regionen er i gang med, at gennemføre i hele Nordjylland. (det kan man også på også coax kabler.) Det skulle efter hvad jeg har fået oplyst, ikke kræve mere end ca. 1-2 megabit at køre Telemedicin Overvågning (så vi kan næsten køre det, på den gratis bærelinje vi tilbyder vores medlemmer. Medlemstal januar 2014 var medlemmer fordelt på følgende pakker: Grundpakken (1) i alt Mellempakken (2) i alt Fuldpakken (3) i alt Frivillige lukninger er over de sidste 3 år nået op på ca stk. Vi kender ikke præcis årsagen til, at medlemmerne melder sig ud. Vi skal helt konkret til at prøve og undersøge, hvorfor man beder om en frivillig lukning. Et gennemgående tema er dog, at det er blevet alt for dyrt at se TV. Det kan man se, da den største pakke vi har, nu er Grundpakken. De 3 pakker vi har indført er et tilbud til medlemmerne. Hvis man ikke ønsker dem, kan man fra grundpakken lave sin egen programpakke, således man kun betaler for de programmer man ser. Man kunne som noget nyt, her fra februar 2014 nøjes med at købe 1 program i tilvalg mod tidligere 4 programmer. Det er en fordel for nogle og ikke en fordel for andre, i forhold til, hvad man vil se i den enkelte husstand. Vi har sammen med Stofa lavet 2. tiltag, for at prøve og få nogle af de tabte medlemmer tilbage. Torsdag den 13. marts var husstandene i vores område inviteret til et møde for 2. gang, hvor man kunne se de fordele og produkter man kunne få. hvis man var medlem i NTA. Disse seancer gav ca. 235 forretninger mest på internetsiden. Et andet tiltag er, at vi prøver og sætte pakkeskift gebyret ned til 199 kr. (fra 400 kr.) 3

4 samtidigt sætter vi prisen på frivillig lukning op til 450 kr. mod nu 425 kr. planen er, at der sker snarest muligt inden 3. kvartal Vi har lavet en beregning vedrørende pakkeskift og tror på, at hvis vi samler dem lidt bedre end vi har gjort tidligere, kan det hænge sammen. Skiftene betales på timeløn, når vi samler dem. Vi har i løbet af året brugt meget tid på, at få vores hjemmeside opgraderet, så den skulle være ført ajour nu. Hvad sker der nu og i den nærmeste fremtid? Staten slukkede det analoge signal i Vi som antenneforening sender stadig analoge kanaler, men som udviklingen skrider frem med en masse tekniske muligheder for den enkelte, må vi nok se i øjnene, at pga. af pladsmangel på FM båndet, bliver vi nødt til i den nærmeste fremtid at gå over til rent digitalt. Jeg tager det op i samarbejde med GVD og AN-TV, så når vi slukker for det analoge signal, bliver det i hele Aalborg på én gang, vi vil naturligvis melde det ud i god tid. Prognoserne siger, at der i 2016 kun vil være 5 % af den danske befolkning der ser analog TV (Så det er måske det rigtige tidspunkt, at slukke for det analoge tv.) Udbygning af 96 ledet fiber ring som vi startede på sidste år er udført. Fra HS via Fyrkildevej/ Ravnkildevej/ Skallerupvej til Øster Uttrup videre til Øster Sundby/ igennem Gammel Nørre Tranders til HS. For at undgå kapacitet problemer nu og i den nærmeste fremtid, laver vi i år mindre Øer. Der er især to steder, hvor kapaciteten er opbrugt. (Fyrkildevej og Stenbjergparken) Fyrkildevej er allerede opgraderet. På Fyrkildevej bruger vi den gamle ø og laver en ny, således der er ca. 200 tilslutninger pr. Ø Rebildparken får sin egen Ø Ravnkildevej og Blåkildevej bliver samlet i en ny Ø mellem afdelingerne. Stenbjergvej / Vendsysselkvarteret / Skallerupvej bliver opdelt i 2 øer. Øster Uttrup / Øster Sundby / GL Nørre Tranders får sin egen Ø Ligeledes bliver der lavet mindre øer i området ved Tornhøjparken / Hvalpsundvej / Oddesundvej / Sallingsundvej / Tambosundvej. En anden ting, som vi skal finde en løsning på nu og her i hele Aalborg området er, at Aalborg byråd den 27. januar 2014, behandlede et forslag om fælles udbud af bredbånd i region Nordjylland. Der er en enighed og politisk opbakning til en fiberbaseret løsning på en 40/40 Mbit/s i

5 Byrådet ønsker en dækning af hele Aalborg Kommune med hurtig bredbånd, og indikerer med dette, at ville støtte udrulningen. og sender samtidig et signal om, at foreningslivet er dem ud vedkommen. Så vi må nok se i øjnene, at man graver fiber ned i hele Aalborg, hvor der i forvejen ligger masser af fiber, som tilhører medlemsforeningerne. Et er sikkert, det er en udvikling vi skal forholde os til. nu og her Herefter blev ordet frit, der var ingen bemærkninger til beretningen som sådan, dog var der flere der dagen før havde haft en dårlig oplevelse omkring tv-signalet. Det viste sig imidlertid, at det havde været et problem i hele Nordjylland. Opstår disse problemer skal vi kontaktes på kontoret, og skulle der være udenfor kontortid er det Stofa på servicenr Herefter blev beretningen godkendt. Ad. 3, 4 og 5 Revisor Bjarne J. Christensen gennemgik regnskab for 2013 budget for 2014 samt fastsættelsen af uændret kontingent som blev vedtaget. Efter et enkelt spørgsmål omkring forbrug til hjemmeside, blev regnskab og budget godkendt. Ad. 6 Ingen indkomne forslag. Ad. 7 Leo Andersen blev enstemmig genvalgt for en periode på 2 år. Ad. 8 Genvalg til Anders P. Jacobsen og Kim D. Nielsen Ad. 9 Revisorsuppleanter: 1.suppleant Jørgen B. Pedersen 2.suppleant Søren Jacobsen Ad. 10 Jesper Jensen, Stofa (JJ) forklarede omkring pakkernes sammensætning i forbindelse med det ny samarbejde. Han var også omkring bredbånd og fiber. Der var en orientering omkring Web TV, Web TV, To Go, start forfra, samt arkivsøgning. Endvidere forklarede JJ noget om de ny muligheder vedr. frit 5

6 valg. Det er sådan at man i dag kan vælge frit valgs kanaler allerede fra grundpakken. Herudover orienterede han om Stofas opkøb af Dronninglund Antenneforening samt Hals Antenneforening. Ad. 11 Der var ingen emner under eventuelt. Herefter lukkede formanden og dirigenten mødet, og takkede for god ro og orden. FORMAND Leo Andersen DIRIGENT Niels P. Kjærgaard 6

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere