D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E"

Transkript

1

2 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge og værdsatte på holdet. Børn skal opleve, at håndbold er sjovt det er et holdspil baseret på fair play, respekt og engagement. Udnyt den motoriske guldalder til teknisk træning. Børn skal have bolden mest muligt, når de træner. Mange børn skal prøve at stå på mål - men de skal også prøve andet. Børn skal udvikle deres spilforståelse og ikke spille ud fra færdige løsninger givet af træneren - systemtræning hører ikke til i børnehåndbold. Alle børn skal på banen i kamp - ingen børn spiller håndbold for at være tilskuer. Mental forberedelse Opdragende betydning Indhold i opvarmning Øvelsesforslag til træning af boldfortrolighed Opvarmningsspil Partibold som opvarmningsspil Øvelsesanalyse af småspil Andre anvendelige opvarmningsspil og afleveringsøvelser Skudtræning Påstand! Øvrigt indhold til 3. kvarter Træneren er et omdrejningspunkt i foreningen og væsentlig for børns oplevelse af idrætten. Træningen skal tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i børnenes udvikling og naturlige behov for aktivitet. Intensitet og fart er vigtig for fastholdelsen af børnenes interesse og opmærksomhed i træningen - skud på mål er godt, men lange rækker af børn er skidt. Håndboldforeningen skal fungere som et værested for børnene og som rammen for gode oplevelser. Forældrene er vigtige støttepersoner for børn, trænere og forening. Med dette modul er det tanken at præsentere nogle forslag til træningsøvelser, der kan bruges i den daglige træning med U-10 og U-12 spillere. Indledningsvis skal vi forholde os til hvilken ramme for en træningslektion øvelserne skal benyttes i. Mere grundig gennemgang af en træningstimes planlægning findes på modul 3, men for at sætte øvelserne i kategorier, hvor de vurderes at være velegnede, er det nødvendigt, at lave en opdeling af en træningslektion.

3 Børns opmærksomhedsniveau varierer undervejs i en træningslektion (jf. modul 3). Dette skal der tages hensyn til i træningsplanlægningen. For at få indholdet i en træningslektion til at passe med børnenes koncentrationsevne opdeles træningslektionen i de fire kvarterer. 1. kvarter: Opvarmning Mere om overvejelserne senere i dette materiale 2. kvarter: Nyt stof Her præsenteres nyt stof på det taktiske og tekniske område, da koncentrationsevnen er på sit højeste. Eksempler på indhold kan være kryds, presspil, screeninger, forsvarsbevægelser etc. 3. kvarter: Høj aktivitet Øvelser med højt aktivitetsniveau samt repetition af lærte afslutningsfærdigheder el.lign. Fælles for øvelser til denne del skal være, at børnene nemt kan motiveres. Kravet til fysisk aktivitet skal være større end kravet til koncentrationsevne. 4. kvarter: Spil En veltilrettelagt lektion for et børnehold afsluttes med spil til to mål - så vidt det er praktisk muligt! På dette modul fokuseres på 1. kvarter og 3. kvarter ved at se på nogle af de overvejelser, der bør ligge bag de øvelser, der vælges til disse to dele af træningen. Desuden ses nærmere på organiseringen af enkelte øvelser for at opnå kvalitet i træningen.

4 Børns muskler har ikke brug for den samme forberedelse som hos ældre spillere for at være klar til at honorere de fysiske krav, træneren har planlagt i den øvrige del af sin træning. De er i højere grad aktive i hallen, mens de leger og venter på, at det bliver deres tid til at træne. Det er muligt at opdrage seniorspillere......hvis man har haft dem fra de var børn Ovennævnte holdninger til opvarmning af børn kunne indikere, at DHF ikke anbefaler børnetrænere at fokusere på denne del af træningen. Det skal derfor understreges, at det langtfra er tilfældet, hvilket der primært kan angives to årsager til. Ved lektionens begyndelse kan det ikke fra første fløjt forventes, at børnene har den optimale parathed til dagens håndboldtræning. Opvarmningen er derfor velegnet til at sikre, at træneren har spillernes opmærksomhed og at oplevelser fra omklædningsrummet skydes i baggrunden. Ved overgangen fra børne- til ungdomsrækkerne ændres det fysiologiske behov for opvarmning. Opvarmning begynder her at foregå mere systematisk og bidrage til at forebygge skader. Gode træningsvaner er dog svære at lære ældre spillere, hvis de ikke fra de var børn har været bevidst om at opvarmning er en naturlig del af en god træning.

5 Kvaliteten af håndboldtræning med børnespillere kan vurderes ved: Antallet af boldberøringer den enkelte spiller har. - jo flere gange en spiller modtager og afleverer en bold - desto bedre er det Der kan uden tvivl påpeges flere forbehold ved denne læresætning, men det er en god og nem måde at vurdere øvelser på. Dette gælder også for opvarmning, hvor det er oplagt at inddrage bolden så ofte som muligt. En måde at komme i gang på ligger lige til. Hver spiller med sin egen bold. Spilleren bevæger sig rundt på banen og eksperimenterer med individuelle øvelser ud fra rammer udstukket af træneren. Hver spiller har en bold. Træneren viser øvelsen samtidig med at den forklares. Skift mellem to øvelser sker med så kort pause som muligt. Spillerne kan f.eks. forsøge at: og højre bolden følger kroppens rytme klappe så mange gange som muligt, før bolden gribes jorden - gribe igen sætte sig - gribe bolden sig og gribe - kaste bolden op i luften - rejse sig - gribe den tilbage igen gribe den med én arm igennem benene Hvis du ikke selv kan vise øvelserne kan du forklare øvelsen og så få en af spillerne til at vise den for de andre. man dribler

6 Hav gerne motorisk udfordrende bevægelser med i dine øvelser F.eks. løbe baglæns, sidelæns, hoppe, gadedrengeløb etc. Kun fantasien sætter grænser for øvelsernes sværhedsgrad. Vær ikke bange for at udfordre med nogle svære detaljer, men husk også at have nogle øvelser der giver alle på holdet succesoplevelser. Håndboldlektier til næste træning! En sjov og lærerig måde at arbejde med boldfortrolighedsøvelser på er ved at udvælge en øvelse/detalje som spillerne får for til næste træningsgang. Under opvarmningen ved næste træning viser spillerne så, hvor langt de er kommet med deres lektier! Et af de forbehold, der kan være i forhold til læresætningen om antallet af boldberøringer, er, at den ikke tager højde for aktivitetsniveauet i den enkelte øvelse. Mange boldberøringer og sved på panden udelukker ikke hinanden, hvilket vil fremgå af de følgende forslag til opvarmningsspil. Et meget oplagt og lærerigt opvarmningsspil er spil på minimål på tværs af banen. Spillerne deles på to eller tre hold og spiller korte kampe. Hvorfor skal børn kun spille på minibane indtil de bliver 8 år??? Dette spil indeholder mange kvaliteter: aktivitetsniveau ringer i højt tempo berøringer er opfyldt som kan overføres direkte til håndbold på stor bane

7 Reglerne er: trænes overtal og betydning af presspil banen Lad spillerne gøre egne erfaringer! Gør rammerne forståelige for dine spillere, men lav ikke for mange kunstpauser hvor du som træner vil det bedste ved at forklare, men udelukkende opnår at intensiteten går ud af opvarmningen - gem de vise ord til træningens 2.del (jf. træningslektionens opbygning) Reglerne kan udvides eller varieres med: være afsluttet - maks. 10 sekunder fra målmanden sætter angrebet i gang. scores tremeter stregen og der må kun scores efter presspil dobbelt tæller dobbelt

8 Partibold er en klassiker blandt småspil. Der er tale om en meget simpel organisation. Der deles to hold, der spiller mod hinanden på f.eks. en banehalvdel. Reglerne er som i alm. håndbold, der må dog ikke dribles. Holdet, der er i boldbesiddelse, skal forsøge at beholde bolden, mens modstanderholdet skal erobre den. Den ramme der her beskrives kan varieres på utallige måder hvor kun fantasien sætter grænser. De efterfølgende spil i dette afsnit er forslag til udvidelser og/eller variationer Jokerbold Ideelt at bruge hvis du har et ulige antal spillere til træning. Ideen er at du giver en spiller - jokeren - en afvigende trøje på og at jokeren hele tiden er sammen med det hold, der har bolden. For de mindste kan det samtidigt være nemmere at få spillet til at glide når de har bolden, hvis de samtidig er i overtal. Der vil naturligvis hele tiden være en kegle i overskud, som holdet med bolden kan spille hen imod. Partibold med restriktioner Regler som i alm. partibold, men der sættes nogle krav for afleveringerne mellem medspillere. Disse kunne f.eks. være: aflevering. aflevering. egne ben. dårligste hånd bolden mens man sidder. Herefter rejse sig og løbe i ny position. Keglebold Der spilles med to hold med 5 på hver. Der placeres seks kegler rundt på den ene banehalvdel. Der scores ved at røre toppen af en kegle med bolden. Der kan ikke scores hvis en spiller fra modstanderholdet berører keglen med sin fod.

9 Tre holds bold Hvert hold består af 3-4 spillere. Hvert hold har en bold som skal holdes i egne rækker. På samme tid skal holdene forsøge at erobre bolden fra de to andre hold. Holdene skal altså have rettet opmærksomheden mod flere bolde på samme tid. Spillet er uden driblinger, men med på hvor længe en spiller må stå med bolden. Når et hold mister sin bold får de den omgående tilbage, men de er først med når de har løbet rundt om en opsat keglebane, der afgrænser spillearealet. Spillearealet er normalt en banehalvdel. Forsøg at finde nogle streger omkring stolen, der afgrænser et område, der ikke må betrædes. Ved scoring får det modsatte hold bolden. En anden variationsmulighed er at gøre de to stolepassere neutrale og give de to hold mulighed for at score i begge ender af banen. Stolebold kan gøres sværere ved at lave en regel der siger, at man skal studse bolden i jorden før den gribes af spilleren på stolen Stolebold To hold spiller mod hinanden og man scorer ved at spille den op til en medspiller, der står på en stol eller en skammel. Hvert hold har en fast spiller der står placeret på stolen og vedkommende kan evt. have en kegle som bolden skal gribes med.

10 Gå efter boldholderen! Der deles to hold. Det ene hold har en bold som de skal holde i egne rækker. Det andet hold skal ikke forsøge at erobre bolden, men skal i stedet forsøge at røre den spiller der er i boldbesiddelse. Der tælles point når boldholderen berøres, men kun et point kan scores før bolden spilles videre. Der spilles på tid med f.eks. to minutter før der skiftes. Hvor mange point kan et hold nå at score på de to minutter. Tiden stoppes når/hvis bolden er ude af spil. Partibold med høj aktivitet For at presse holdet der har bolden under kontrol lægges der restriktioner på. Idéen er, at ved spil med f.eks. fem på hvert hold laves der en regel om, at en spiller, der netop har afleveret bolden, skal udføre en handling, før vedkommende igen må modtage bolden og være en del af holdet. Mulige handlinger kan være: før han/hun igen må modtage bolden strækninger før han/hun igen må modtage bolden ryggen og tælle højt til fem

11 En træner skal løbende tilpasse sine øvelser så spillerne får størst muligt udbytte af træningen. Det betyder, at en træner ikke blot sætter en øvelse i gang og så passivt venter på, at der går 10 minutter, hvorefter næste øvelse igangsættes. I stedet analyserer træneren spillet og overvejer om der kan laves ændringer så det fungerer bedre. Ved arbejdet med analysen kan spillehjulet være et godt redskab til at skabe det ønskede overblik over mulighederne for at ændre på de rammer, der er sat for et småspil. Parvis refleksion: Der spilles partibold på en banehalvdel med de tilføjelser der er nævnt med navnet keglebold. Overvej hvad der vil ske, hvis træneren ændrer spillet ved at: mindre? driblinger? baner, så der er to adskilte spil med færre spillere? scoring? I andre partiboldspil kan der tilføjes en regel om, at alle skal være over midten inden scoring. Hvad medfører det?

12 Tagfat for to. Spillerne er sammen to og to med en bold hver på et område der passer til antallet af deltagere. Den ene skal fange den anden, og begge spillere skal drible hele tiden. Spillerne er nødt til at holde øje med såvel hinanden som alle de andre, hvilket giver mange andre ting end bolden at koncentrere sig om. De to bytter rolle når den ene er fanget. Skudkonkurrence. Midt mellem to spillere placeres en kegle. Hvem rammer keglen flest gange på et minut. Når keglen bliver ramt, løber den der skød hen og rejser den op, mens modstanderen henter bolden. Afstanden fra spilleren til bolden bør i naturligvis variere efter spillernes alder og evner. Hvis det er for let for dine spillere kan du eventuelt forsøge at lade dem konkurrere med deres dårlige skudarm. Mønsterbold. Deltagerne stiller sig i en rundkreds der bør indeholde min. 5 spillere. Bolden spilles rundt i et bestemt mønster, hvilket betyder, at hver enkelt altid skal spille bolden til den samme spiller (helst ikke sidemanden). Øvelsen kan gøres sværere afhængigt af alder og evner: man flere bolde I omløb. afleveret bolden.

13 Afleveringsøvelse - tre mod en! C og D har en bold. C spiller til A, der afleverer til B som ingen bold har. Herefter afleverer D til A, der afleverer til C der ingen bold har. B afleverer herefter til A etc. Tempoet øges når A har fundet mønstret. Den flygtende En af spillerne udpeges som den flygtende, der skal forsøge ikke at blive fanget. De øvrige spiller sammen med en bold og skal forsøge at spille den hen i nærheden af den flygtende. Kan den, der har bolden, berøre den flygtende uden at det er nødvendigt at løbe med bolden, er vedkommende fanget, og der udpeges en ny til at være den flygtende. Øvelsen er for øvede spillere (U-12). Brug den til at vise vigtigheden af små korte afleveringer.

14 Vores viden om børnenes opmærksomhed siger os, at den vil være faldende på dette tidspunkt af lektionen. Sat sammen med ét af DHF s budskaber om børnetræning, giver det en rettesnor for, hvilke øvelser der bør vælges. Her tænkes på at: Intensitet og fart er vigtig for fastholdelsen af børnenes interesse og opmærksomhed i træningen - skud på mål er godt, men lange rækker af børn er skidt! Eksempel på forhindringsbane Spillerne starter i midtercirklen. Først dribler man på tværs af hallen ved at følge midterlinien. Efter at have rørt sidelinien - mens der fortsat dribles - løbes sidelæns ned langs sidelinien indtil man når en opstillet kegle. Keglen rundes og der løbes nu baglæns skråt tilbage til man når næste kegle. Herefter afleveres til træneren, der returnerer bolden og der afsluttes med et skud. Fastsæt eventuelt en bestemt skudvariant. Næste spiller kan begynde sit løb når den foregående rører sidelinien. Baglæns Sidelæns I træningens 3. kvarter placeres ofte skudtræning. Da skud på mål er meget populært hos alle håndboldspillere kan det samtidigt siges at være meget velvalgt, men hvordan sikrer en træner, at spillernes interesse ikke tabes på grund af ventetid i en opstillet kø med f.eks spillere på en række? Der kan opstilles forskellige løsningsforslag. Et forslag til at øge aktivitetsniveauet, mens der trænes afslutninger, kan være at opstille en forhindringsbane, som spillerne skal gennemløbe, før de kommer frem til deres afslutning. Ved at vælge opgaver der tilgodeser forskellige former for løbebevægelse kan man opnå en sidegevinst med motorisk træning Kun fantasien sætter grænser for de forhindringsbaner, der kan opstilles som aktivering af de ventende skytter.

15 Når spillerne vurderes at være klar til næste skridt kan der arbejdes med at ændre fra en tilspilning til et opspil før selve afslutningen. Forskellen på en tilspilning og et opspil samt et lidt mere krævende løsningsforslag til minimering af køen kan beskrives som følger. Muligheden for succes med en afslutning er i kamp meget afhængig af kvaliteten af det opspil medspilleren giver den afsluttende spiller... Definition - opspil Aflevering efter en angrebsaktion, der har til hensigt at fjerne opmærksomheden fra afslutteren Definition - tilspilning Aflevering fra en passiv spiller, der alene overlader ansvaret for succes til den der skal afslutte...alligevel foregår den overvejende del af børnenes skudtræning efter en tilspilning Det er muligt at opnå flere positive effekter på træningens kvalitet ved at kombinere ønsket om opspil med den afslutningstræning, der bør findes i træningslektionens 3. del.

16 Skudøvelse med opspil I stedet for én række med 10 spillere, der alle står klar til afslutning opstilles to rækker med 5 spillere på fx venstre back (B) og centerpositionen (C). I venstre fløj kan træneren evt. stå som passiv tilspiller (A). Der afleveres fra A til B, der bevæger sig mod mål og med høj armstilling lægger an til skud. C tilpasser sit løb og modtager bolden til afslutning på midten. C samler selv sin bold op og roterer position med B. Gør ovenstående øvelse endnu sværere! I ovenstående øvelse er beskrevet, at rækken der laver opspil (B) skal angribe mod forsvaret med højt løftet skudarm og aflevere efter trussel om stående stødkast. Varier evt. ved at lade B presse på udvendig side af forsvarsback eller endnu sværere ved at lade B aflevere fra luften efter hopskudstrussel. Det jeg hører, glemmer jeg! Det jeg ser husker jeg! Det jeg gør, forstår jeg Ved opstilling med en sådan form: Er der to der er aktive, hver gang der skal falde en afslutning for den enkelte spiller, hvilket bidrager til at fastholde børnenes interesse for træningen. opspil i stedet for tilspilning. Dette kinesiske ordsprog er nævnt under den teoretiske gennemgang på modul 3. Som et godt bud på hvordan børn bedst lærer at spille håndbold opfordres der til at lade børnene prøve, øve og eksperimentere. Med de følgende forslag til skudøvelser forsøges vist, hvordan træneren kan skabe mulighed for at spillerne kan træne udførelsen af en teknisk afslutningsdetalje. Hensigten er, at det skal kunne gennemføres uden brug af unødvendigt mange forklarende ord, som erfaringsmæssigt er svære for børnene at omsætte til praksis.

17 Tanken er at træning af spillernes skudrepertoire kan have det element at tvinge dem til at udføre den ønskede detalje. Præcision i skuddet: En øvelse der har til hensigt at få spillerne til at placere bolden tæt ved målrammen. Præcisionen i skuddet trænes ved at stille et minimål inden i det almindelige håndboldmål. Målet tæller kun hvis bolden placeres i rummet mellem de to målrammer. Forøg intensiteten i ovenstående øvelse! Et godt middel til at øge spillernes opmærksomhed omkring øvelsen er ved at tilføre et moment af kon- de tre bagspilspositioner og undlad at rotere undervejs. Hvilken række laver først 10 mål? Der opstilles tre rækker på henholdsvis venstre fløj, centerspiller og højre back. - skuddet afvikles fra tremeterlinien og uden målvogter. Ved at udelade målvogteren kan der skydes fra alle tre positioner på samme tid og dermed igen undgå den lange række af spillere, der passivt står og venter på deres ene skud. Når alle har skudt hentes boldene og der roteres mellem positionerne

18 Brug håndleddet i skudafviklingen. Som spiller er det svært at forstå når træneren siger at han skal bruge håndledet når han skyder. En normal fejlretning af en børnespiller, der udfører et underhåndsskud vil være, at skuddet trues i lavt leje, men når det afvikles, er armen hævet for at få kraft i afslutningen. Ved at øve skud under en springstøtte eller en tryllesnor bliver det nødvendigt for spilleren at arbejde med håndledet. Betydningen af mundtlig fejlretning bliver minimal, da spilleren er tvunget til at bruge håndled for at afvikle skud under snoren/springstøtten. Udvikling af skud fra fløjposition En af de meget vigtige detaljer for et godt fløjskud er indspringet i målfeltet for at øge vinklen for afslutning. Denne detaljer rummer dog flere mindre elementer, som alle kan være svære at forklare mundtligt. I stedet kan opstilles en forhindring i målet som gør det nødvendigt for fløjspilleren af målfeltet Forhindringen kan være en madras, der holdes op og dækker en del af målet. Hvis der i hallen ikke findes nogen forhindringer i form af en madras eller lignende kan den forreste stolpe løftes op af sit hul og løftes ind i banen så målet står skævt. I det foregående har der været fokuseret på skudtræning som indhold i 3. kvarter af en træningslektion. Der er naturligvis flere andre træningsemner, der kan være velegnede til at opfylde kravet om høj intensitet og aktivitet. Refleksion parvis Brug 5-8 minutter på at overveje hvilke andre træningsemner, der opfylder de krav, som tidligere er opstillet for 3. kvarter i en træningslektion. Find også gerne konkrete forslag til øvelser, som I selv har haft succes med i jeres træning Afprøv et par af de øvelser, der fremkommer under erfaringsudvekslingen - hvis tiden er til det! og opad

19 Håndbold for børn - et praktisk værktøj til den daglige træning 40 siders lommeformat med øvelsesforslag Udgivet af Dansk Håndbold Forbund Video: At trylle med bolden Om teknisk træning for børn + skriftlig beskrivelse Udgivet af Dansk Håndbold Forbund Børnehåndboldaktiviteter i idrætstimen Ringbind med mere end 100 siders øvelsesforslag Udgivet af Dansk Håndbold Forbund

20 De tre grønne moduler er grundmoduler og beskæftiger sig med emner, som er væsentlige for alle børnetrænere. U-8 trænere bør desuden gennemgå de gule moduler. De blå og de røde moduler henvender sig til U-10 trænere. De blå og grå moduler indgår i uddannelsen af U-12 trænere.

Opvarmning og træningsøvelser

Opvarmning og træningsøvelser Opvarmning og træningsøvelser U-10 U-12 6 Opvarmning og træningsøvelser 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Angrebsspil og contra U-12

Angrebsspil og contra U-12 Angrebsspil og contra 11 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle

Læs mere

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen 5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen Katrine Thoe Nielsen Breddekonsulent i DHF Søren Simonsen Udviklingschef i DHF Rigtig mange børn og voksne kender til håndbold. Vi ser det i fjernsynet og rigtig

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge

Læs mere

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege Del 13: Lege Fang slangens hale: 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Fang slangens hale. Eleverne deles i grupper á 4-5 elever. Kegler/markeringer. 5x5 meter. Hver gruppe får et areal markeret

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

totalhåndbold Del 1: Lege

totalhåndbold Del 1: Lege totalhåndbold Del 1: Lege 0-15 minutter Forklaring og instruktion til Ståtrold med bold Antal elever Udstyr Bane Beskrivelse og regler Variationer Eleverne deles i grupper á 15-25 elever Kegler/ markeringer-

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Forsvarsspil Målvogteren Kampen

Forsvarsspil Målvogteren Kampen D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil Målvogteren Kampen U-10 8 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Hvis der er mange deltagere fra flere foreninger, bør disse blandes

Hvis der er mange deltagere fra flere foreninger, bør disse blandes Indholdsfortegnelse Forord Du sidder med et forslag til, hvad man kan træne med børn og unge på en håndboldskole. Ordet forslag skal tages meget bogstaveligt, idet man som træner altid skal tage udgangspunkt

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Forsvarsspil U-12. Forsvarsspil 1

Forsvarsspil U-12. Forsvarsspil 1 Forsvarsspil U-12 10 Forsvarsspil 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC DBBF inspirationsmateriale Type Oprindelige forfatter Opsummering Målgruppe Krav Problemområder Materialer Arbejdskraft Faciliteter Senest opdateret Basketball øvelses ABC Øvelser og beskrivelse af Fundamentals

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers Nr.3493 Alder: 8-10 år - Tid: 12 min. Nr.3492 Alder: 8-10 år - Tid: 8 min. At gribe bolden De 2 spillere står overfor hinanden med ca. 2 og 2 sidelæns løb på et mål eller ca. 10-15 m før der skiftes retning.

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6 Vildbjerg FS Træning 1 // U6 Opvarmning: 1. Kongeløber (ca. 8-10min.) a. 2 fangere på en opmærket keglebane. Resterende spillere skal fordeles på de 2 langsider b. Det gælder om at bevæge sig fra sidelinje

Læs mere

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Den Røde og Sorte Tråd

Den Røde og Sorte Tråd Den Røde og Sorte Tråd Indholdsfortegnelse: Forord Side 2 U6-U7 Side 3 U8 Side 5 U9 Side 8 U10-U11 Side 12 U12-U13 Side 18 U14-U15 Side 26 U17-U19 Side 36 Eksempel på træningspas U6-U7 Side 45 Eksempel

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund. Dansk Håndbold Forbund håndboldskole 2008 Satsningsområde skud og kast. Håndboldskoler

Dansk Håndbold Forbund. Dansk Håndbold Forbund håndboldskole 2008 Satsningsområde skud og kast. Håndboldskoler Dansk Håndbold Forbund Dansk Håndbold Forbund håndboldskole 2008 Håndboldskoler Teknisk satsningsområde KAST & SKUD 1 Velkommen på DHF s Håndboldskole 2008 Sommerferien nærmer sig, og så er det snart tid

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i:

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i: Beskrivelse: Dette er et fodboldforløb som er lavet til et idrætshold på b-niveau, men kan også bruges til c-niveau. Mange af spiløvelserne tager udgangspunkt i spillet 5 mod 5, da det kan være en fordel

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

DHF KORTBANE FOR BØRN

DHF KORTBANE FOR BØRN DHF KORTBANE FOR BØRN Denne folder fortæller, hvordan DHF Kortbane skal spilles I denne folder finder du regler og rammer for spillet på DHF Kortbane. Folderens formål er at gøre det nemt at være træner

Læs mere

HÅNDBOLD I SKOLEN. Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball

HÅNDBOLD I SKOLEN. Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball HÅNDBOLD I SKOLEN Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball Kære idrætsundervisere og SFO pædagoger Dette hæfte har til formål at indføre dig i to let tilgængelige udgaver af håndbold, som er velegnet

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Teknikskole - Vendinger

Teknikskole - Vendinger Teknikskole - Vendinger 19.9.2011 Dette skrift er tænkt som inspirationsmateriale til klubbens trænere, med forslag til øvelser i hverdagens træning, der følger op weekendens teknikskole. Det første tema,

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege Del 1: Lege Transportbåndet: Start Mål 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Transportbåndet. Eleverne deles i grupper á 4-6 elever. 5-6 bolde i forskellige størrelser og materialer til hver gruppe.

Læs mere

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1.

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. 2.3. Mest for børn Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. Spillerne er sammen i par. Hvert par tager opstilling langs midterlinjen, ryg mod ryg. Alle, som kigger den ene vej, er Chip, alle, som kigger

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006 Forsvarstræning Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Bliv inspireret af Mik Hagenbo! 2006 Teori vedr. offensivt orienteret forsvarsspil

Læs mere

KOORDINATION / HURTIGE FØDDER

KOORDINATION / HURTIGE FØDDER Koordination: kaosøvelse med servere KOORDINATION / HURTIGE FØDDER Der løbes fra midterkegle (startkegle) til server i rundkreds, hvor der udføres teknisk øvelse. Derefter løbes retur til midterkegle og

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

DHF KORTBANE FOR BØRN Guidelines og fokuspunkter

DHF KORTBANE FOR BØRN Guidelines og fokuspunkter DHF KORTBANE FOR BØRN Guidelines og fokuspunkter Testmateriale (september og oktober) Denne guide fortæller, hvordan DHF Kortbane skal spilles I denne guide finder du regler og rammer for spillet på DHF

Læs mere

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse.

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse. Koordinationstræning Abekatte streger: Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige god ved alle spillerne, men man kan

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Teknisk træning i den motoriske guldalder

Teknisk træning i den motoriske guldalder Teknisk træning i den motoriske guldalder U-10 U-12 7 Teknisk træning i den motoriske guldalder 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning

Læs mere

Materiale til børneseminar

Materiale til børneseminar Materiale til børneseminar Instruktør: Bo Sundahl Session: u9 til u12 Medier: Marienlyst u11 piger Forord Temaet på årets børnetrænerseminar er "" og opgaven som vi instruktører har fået er at give eksempler

Læs mere

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen Trænerhåndbog Introduktion: Trænerhåndbogen som også kan kaldes den røde tråd er en skabelon for hvilke fokuspunkter som trænere i Skt. Klemens/Bellinge skal lægge vægt på, primært i forbindelse med udviklingen

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

Direkte spiltræning. 45 meter. 60 meter DGI FODBOLDSKOLER SIDE 18 AF 43

Direkte spiltræning. 45 meter. 60 meter DGI FODBOLDSKOLER SIDE 18 AF 43 Direkte spiltræning Øvelse 4: 3 hold af 5 spillere plus målmænd, banen er 60 x 45 m. og 3 zoner af 20 meter. Oversiddere er aktive i pausen, der spilles i intervaller af 3-4 minutter. I de første 2 zoner

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

Den røde trå d. Långhøj KFUM

Den røde trå d. Långhøj KFUM Den røde trå d Långhøj KFUM Indledning: Den røde tråd i Langhøj KFUM er bygget på følgende grundlæggende principper som værende de helt centrale ved god håndbolduddannelse: Angrebsmæssigt: - at kunne kaste

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde)

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Nr.6531 Nr.6530 Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Der spilles med én bold som holdes i gang samtidig med at man løber rundt om bordet og >4 spillere skiftes til at spille

Læs mere

Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold.

Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold. HIF s Røde tråd U10 Drenge og Piger: Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold. Gribning af bold i brysthøjde Holde bolden rigtigt Alm. stødkast

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

7.-9. klasse Håndboldteknik og spilstrategi

7.-9. klasse Håndboldteknik og spilstrategi Spil og regler Sidelinjen 3m. Målfelt 20m. Totalhåndbold Regler: Der spilles på en bane 20 x 3 meter og med minimål. Der spilles med en streethåndbold, en skumbold eller en trial gummibold. Hvert hold

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U9 10

Forslag til træningsøvelser for U9 10 Forslag til træningsøvelser for U9 10 Koordinationstræning: Alle 25 x 10 meter Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige

Læs mere

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub Trænermanual Kjellerup Håndboldklub For U8, U10, U12 og U14-1 - Juni 2011, Leo Jespersen Indholdsfortegnelse: Indledning:.. Side 3 U8:. Side 5 U10:.. Side 7 U12:.. Side 10 U14:.. Side 13 Krav til træner:..

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT ØVELSESKORT MED FODBOLDTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fodbolddelen

Læs mere

Øvelseshæfte. 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet

Øvelseshæfte. 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet Øvelseshæfte 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler

Læs mere