HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E"

Transkript

1 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST Erstatter: HJVBST af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende IT-officerer. 2. Beskrivelse af forhold vedrørende HJV.DK Superbrugere. 1. GENERELT Målet med denne bestemmelse er at fastsætte generelle retningslinjer for Hjemmeværnets myndigheders og underafdelingers anvendelse af internettet herunder HJV.DK HJV.DK er Hjemmeværnets vindue til offentligheden på internettet og er dermed virkemidlet til at synliggøre Hjemmeværnet over for befolkningen, pressen og andre interesserede. HJV.DK er tillige Hjemmeværnets planlægnings- og administrationsværktøj til frivillige og ansatte. HJV.DK er primært opbygget som et ekstranet, som giver brugerne funktionaliteter som fx aktivitetsplanlægning, samarbejdssites, dokumentdeling, nyhedsformidling, bookingfunktionalitet, adressebog, digital forvaltning m.v. Hertil kommer en komplet mail løsning til både frivillige og ansatte samt mulighed for afholdelse af online møder. Platformen benyttes også til hjemmesider (internet) for hjemmeværnets underafdelinger og myndigheder HJV.DK strategi HJV.DK strategi er fastsat således: HJV.DK er den overordnede portal, der giver adgang til vidensdeling af data i de net, der indeholder relevante data for alle niveauer i Hjemmeværnet. HJV.DK er den primære og samlende platform for Hjemmeværnets digitaliserede funktionaliteter, herunder digitale forvaltnings- og kommunikationsprocesser mellem Hjemmeværnets myndigheder, partnere og frivillige. HJV.DK skal bidrage til at effektivisere den digitale forvaltning på alle niveauer i Hjemmeværnet med fokus på, at den frivillige del af Hjemmeværnet oplever en forenkling i administrationen af UAFD og den enkelte. Der skal i Hjemmeværnets basisorganisation løbende fokuseres på en øget grad af digitalisering. Hjemmeværnet vil derfor bruge ekstra- og internettet aktivt i Hjemmeværnets operative virke, i den daglige forvaltning til og fra Hjemmeværnets medlemmer, som en integreret del af Hjemme- 1

2 værnets uddannelsessystem samt sikre, at alle relevante informations- og arbejdsredskaber kontinuerligt er til rådighed i nyeste version. Hjemmeværnet anvender internettet til, at formidle den information man ønsker, skal komme til kendskab for en bredere del af befolkningen. Hjemmeværnets hjemmesider på internettet er en kombination af indhentning og formidling af informationer samt digital forvaltning. Da formålet er at sikre, at alle relevante informations- og arbejdsredskaber er til rådighed, er det i Hjemmeværnets interesse, at alle myndigheder og enheder bidrager med relevante og ajourførte oplysninger. Hjemmeværnet stiller systemet til rådighed for Hjemmeværnets myndigheder, enheder og medlemmer Forretningsansvar Det overordnede forretningsansvar for de enkelte funktionsområder fastlægges således: Nyheder og indholdssider HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM) Historisk arkiv HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM) Hvervemodul (kontakt) HJK Kommunikations & rekrutteringsafdeling (KOM) Aktivitetsmodul HJK Planlægnings- & operationsafdeling (PO) Booking HJK Driftsstøtteafdeling (DS) Publikationsadministration Hjemmeværnsskolen (HVS) Reglementsforvaltning Hjemmeværnsskolen (HVS) Uddannelsesveje Hjemmeværnsskolen (HVS) Alle øvrige funktionsområder HJK Driftsstøtteafdeling (DS) 1.3. Ansvarlig Brugermyndighed Ansvaret som Ansvarlig Brugermyndighed (ABM) varetages af HJK Driftsstøtteafdelings (DS) Itelement (DS-IT). 2. OPBYGNING AF HJEMMESIDER Hjemmeværnskommandoen har etableret en internetportal med domænet På denne adresse ligger der en række generelle oplysninger om Hjemmeværnet. Fra Hjemmeværnets overordnede hjemmeside er der mulighed for at bevæge sig gennem hele organisationen fra hjemmeværnsgrene til underafdelinger. Hjemmeværnskommandoen prioriterer dog den lokale indgangsvinkel og søger kontinuerligt at understøtte udbygningen af lokale hjemmesider, således at brugere kan fastholdes i dette miljø og her finde alle relevante og ønskede informationer. Hjemmeværnskommandoen baserer hjemmesider på Forsvarsministeriets Visuelle Retningslinjer for hjemmesider i Forsvarsministeriets koncern, og stiller på baggrund heraf en række skabeloner til rådighed for Hjemmeværnets myndigheder og underafdelinger for at sikre genkendelighed og ensartet brug af farver, logoer med mere. Designet vil løbende blive udbygget. 3. TILSLUTNING TIL HJEMMEVÆRNETS HJEMMESIDER Der er oprettet hjemmesider til alle Hjemmeværnets myndigheder på Hjemmeværnskommandoens internetportal. Ansvaret for udarbejdelse og frigivelse af indhold til disse sider ligger ved myndig- 2

3 hederne og de respektive chefer. Således vil ansvaret for indholdet på underlagte hjemmesider være pålagt den respektive chef. HJV myndigheder må ikke afholde udgifter, medmindre udgifterne er godkendt af Hjemmeværnskommandoen, til at oprette og vedligeholde internetløsninger uden for HJV.DK. Hjemmeværnets underafdelinger har plads på Hjemmeværnskommandoens internetportal på lige fod med Hjemmeværnets myndigheder. Hjemmeværnets underafdelinger har således adgang til egne og underlagte hjemmesider ved hjælp af udleverede brugernavne og passwords, placeret på Hjemmeværnskommandoens internetportal. Ansvaret for udarbejdelse og frigivelse af indhold til disse sider ligger ved underafdelingernes chefer. Myndigheder og enheder, der arbejder med hjemmesider på Hjemmeværnskommandoens internetportal, accepterer samtidig, at de udpegede ansvarlige oprettes som administratorer i dette system. 4. INDHOLD AF HJEMMESIDER Ved udformning af hjemmesider skal følgende retningslinjer overholdes: Hjemmesider på internettet må kun indeholde ikke klassificeret og frigivet materiale. Hjemmesidens indhold skal overholde de i FKOBST angivne retningslinjer om informationer på internettet. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til nærmeste foresatte myndighed. Myndighedens, enhedens eller underafdelingens chef eller en af chefen udpeget person (eks. ICH/IOF/KOF/ROF) skal godkende, at informationerne må frigives til internettet. Dette kan systemets godkendelsesfunktionalitet benyttes til. Der skal løbende foretages vurdering af indholdet på hjemmesiden, således at den samlede mængde af oplysninger ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Billedmateriale skal bruges med omhu og bør ikke forevise objekter eller lignende, der er en del af Hjemmeværnets opgavekompleks. Ved brug af billeder, tekster, film eller lignende skal eventuelle copyrightspørgsmål være afklaret. Det påhviler således den enkelte redaktør at sikre, at brud på ophavsret og copyright ikke finder sted på Hjemmeværnets hjemmesider. Omtale af enkeltpersoner, via skrift eller billedmateriale, skal godkendes af personen selv før frigivelse. Hjemmesiden skal indeholde myndighedens eller underafdelingens navn, adresse, telefonnummer og/eller adresse til en kontaktperson. Hjemmesiden bør indeholde myndighedens eller underafdelingens våbenskjold, alternativt det pågældende værnsmærke eller hjemmeværnsmærket. Der må ikke optræde nogen form for reklame, annoncering eller finansiering af indholdet på hjemmesiden. Der må ikke oprettes links til kommercielle sider. Dette punkt er gældende for alle myndigheders og underafdelingers hjemmesider, uanset placering på eller uden for Hjemmeværnskommandoens internetportal. Hjemmesidens informationer skal være korrekte og opdaterede. Redaktører på hjemmesider bør være opmærksomme på at, ikke-medlemmer også har adgang til hjemmesiden og derfor være bevidst om brugen af forkortelser. 3

4 5. Alle brugere på HJV.DK har fået oprettet en adresse bestående af MA-nummer og det for Hjemmeværnet gældende domæne (eks.: Der er desuden etableret en standardiseret tilgang til funktionspostkasser. Alle ansatte, nøglepersonel ved alle UAFD samt delingsførere får en funktionspostkasse. Formålet med de standardiserede funktionspostkasser er, at samme funktion får samme forkortelse ved alle UAFD. Herudover sikres, at overdragelse af funktionspostkassen til en ny indehaver af funktionen kan ske enkelt og standardiseret. Særlige behov for postkasser fx: kan oprettes efter begrundet ansøgning vha. helpdesk på HJV.DK. Hjemmeværnets enheder tildeles to postkasser på HJV.DK. Den ene er en enhedspostkasse (eks.: samt en postkasse til brug for informations- og hverveformål (eks.: Enhedspostkassen skal fremgå af myndighedens hjemmeside. Postkassen skal tømmes jævnligt, og post modtaget via skal behandles på lige fod med anden modtaget post, modtaget fx via postvæsen eller telefax. Der oprettes automatisk følgende distributionslister, som kan ses af alle brugere: Pr. organisationsforkortelse (ORG-FORK) fx Org-1GRP-1DEL-HVKALM-HDNJY Det er på denne baggrund muligt at sende mail til alle i fx en gruppe eller afdeling. Pr. funktion i underafdelingen fx Alle-HVKBIL-GF-BEVGRP Internettet må kun anvendes til afsendelse af ikke klassificeret post. 6. HJV.DK STYRINGSSTRUKTUR Udvikling og drift af HJV.DK styres gennem en formaliseret struktur. For at sikre en formålstjenlig anvendelse og udvikling af HJV.DK samt til støtte for chefer og ledere i den funktionelle anvendelse af HJV.DK, er der opstillet IT-stillinger på flere niveauer. ITstillingerne omfatter IT-officerer (IT-OF) på distriktsniveau og IT-befalingsmand (IT-BM) på underafdelingsniveau. Forhold vedrørende IT-officerernes virke fremgår af bilag 1. Til at støtte den ansatte struktur er der ved alle myndigheder udpeget en ansat som HJV.DK superbruger. Forhold vedrørende HJV.DK superbrugernes virke fremgår af bilag 2. HJV.DK organisationen: 4

5 7. TEKNISKE STANDARDER Tekniske standarder fastsættes af Hjemmeværnskommandoen. Hjemmeværnets hjemmesider er hovedsageligt bygget på en Microsoft SharePoint Server, Microsoft Exchange Server og Microsoft Lync server, der kontinuerligt opdateres. Nærmere oplysninger herom kan indhentes fra Hjemmeværnskommandoens IT-element. 8. GOVERNANCE Formålet med HJV.DK Governance (styring og ledelse af HJV.DK) er at sikre, at HJV.DK ledes og anvendes i overensstemmelse med Hjemmeværnets strategi og mål. Governance omkring HJV.DK udvikles og revideres løbende. Derfor findes de til enhver tid gældende governanceregler på IT-INFO på HJV.DK. Det er enhver brugers ansvar, at governancereglerne efterleves. MYN- og UAFD chefer er ansvarlige for løbende at føre kontrol med, at reglerne efterleves. 9. SAGSBEHANDLENDE AFDELING Denne bestemmelse er gældende fra den 10. november Sagsbehandlende afdeling er Hjemmeværnskommandoens Driftsstøtteafdeling. 5

6

7 Bilag 1 Beskrivelse af forhold vedrørende IT-officerer Grundlaget Hjemmeværnskommandoen har oprettet en IT-struktur med hhv. IT-officerer (IT-OF) og ITbefalingsmænd (IT-BM) til at støtte i brugen af HJV.DK og øvrigt IT i UAFD. Der er én IT-officer forankret ved hvert distrikt og én IT-befalingsmand ved hver underafdeling. Til støtte i opgaveudførelsen har IT-OF tilknyttet 1 til 4 IT-BM i et lokalt IT-element i distriktsstaben. Myndighederne har ansvaret for at udpege den enkelte IT-officer. Skift af IT-OF meddeles HJK via helpdesk på HJV.DK. IT-officerens profil IT-officeren skal være egnet til at yde brugersupport på superbrugerniveau. IT-officeren skal efterleve HJK politikker omkring brugen af og formidlingen omkring HJV.DK og IT i UAFD. Vilkår Vilkårene for at løse opgaven er: Der ydes rådighedsvederlag. HJV stiller en bærbar PC med de fornødne programmer til rådighed for IT-officeren. HJV stiller en projektor til rådighed for IT-officeren. Distriktet stiller en tjenstlig mobiltelefon (smartphone) til rådighed for IT-officeren. Distriktet sørger for internetforbindelse. Der kan vælges mellem om HJV opretter og betaler en fast internetforbindelse, en mobil internetforbindelse eller refunderer udgifter til privat betalt internet med op til kr. 150,- pr. måned. HJV stiller via FKIT supportere til rådighed for spørgsmål i forbindelse med IT-OF løsning af puljesager i iremedy. Opgaver IT-officerens opgaver fremgår af funktionsbeskrivelsen for IT-officerer. Information til IT-officerer HJK vil holde IT-officerer orienteret på superbrugerniveau via mail, HJV IT-INFO og seminarer. Seminarer bruges til at orientere om emner der er for omfattende til at blive udsendt i mail, og som kræver en uddybende forklaring. Seminarerne er også stedet hvor IT-officererne efteruddannes i nye eller ændrede funktionaliteter på HJV.DK og/eller PC/UAFD pakken. Ligeledes tilstræbes det, at IT-officererne får mulighed for at dele erfaringer. På disse seminarer orienterer IT-officeren HJK om lokale forhold i relation til den lokale IT-struktur og de frivilliges brug af HJV.DK og PC/UAFD pakken. Kompetence IT-officererne har rettigheder som OE-administrator på HJV.DK fra værnsniveau og nedefter. Herudover kan IT-officererne i særlige tilfælde tildeles yderligere rettigheder på HJV.DK efter tilladelse fra HJK IT-element. IT-officerernes tildeling af rettigheder til en bruger må kun ske efter godkendelse af brugerens nærmeste chef. 1

8

9 Bilag 2 Beskrivelse af forhold vedrørende HJV.DK superbrugere Grundlaget Hjemmeværnskommandoen har til støtte og support af ansat personel i brugen af HJV.DK ved alle myndigheder oprettet en HJV.DK superbrugerordning. Den ansatte HJV.DK superbruger skal forestå support og uddannelse primært blandt de ansatte. Superbrugerne er forankret ved myndigheder o.l., som følger: Hærhjemmeværnsdistrikter (HHD) Marinehjemmeværnsdistrikter (MHD) Flyverhjemmeværnsdistriktet (FHD) Virksomhedshjemmeværnsdistriktet (VHV) Totalforsvarsregioner (TR) Hjemmeværnsskolen (HVS) HVS Marinehjemmeværnssektionen (MHS) HVS Uddannelsescentre (UDC) Hjemmeværnskommandoen (HJK) 1 superbruger pr. distrikt 1 superbruger pr. distrikt 1 superbruger (ved distriktet) 1 superbruger (ved distriktet) 1 superbruger pr. region 2 superbrugere 1 superbruger 1 superbruger 6 superbrugere (1 pr. division/selvstændige afdeling) Myndighederne/afdelingerne har ansvaret for at udpege den enkelte superbruger, idet HJK ITelement (HJV.DK) til enhver tid holdes orienteret om, hvem der er myndighedens/afdelingens superbruger. Skift af HJV.DK superbrugere meddeles HJK via helpdesk på HJV.DK. Vilkår Vilkårene for at løse opgaven er, som følger: HJV stiller via FKIT supportere til rådighed for spørgsmål i forbindelse med HJV.DK superbrugerens virke. HJK IT-element vil holde superbrugerne løbende opdateret. Der vil efter behov blive afholdt møder for superbrugere om aktuelle emner. Uddannelse HJV.DK superbrugere skal gennemføre alle HJV.DK onlinekurser på Forsvarets Elektroniske Skole (FELS). Opgaver Superbrugernes opgaveportefølje omfatter bl.a.: Løser stillede opgaver med udgangspunkt i Hjemmeværnsbestemmelse Yde support til egen myndigheds ansatte i brug af HJV.DK. Deltager i HJK seminarer for superbrugere. Som superbruger ved distrikter, sammen med IT-officeren, planlægge og gennemføre møder for underafdelingernes IT-befalingsmænd (IT-BM). Deltager i opdatering af regionens/værnets/distriktets sider og oplysninger på HJV.DK. Virker som stedfortræder og hjælper for andre superbrugere ved andre myndigheder. Kompetence Superbrugere har rettigheder som OE-administrator på HJV.DK i eget distrikts område. Herudover kan Superbrugerne i særlige tilfælde tildeles yderligere rettigheder på HJV.DK efter tilladelse fra HJK IT-element. Superbrugernes tildeling af rettigheder til en bruger må kun ske efter godkendelse af brugerens nærmeste chef. 1

BM Møde 24-09-15. Under Aktiviteter er der flere muligheder for søgning f.eks.: Aktiviteter i denne enhed der mangler efterbehandling.

BM Møde 24-09-15. Under Aktiviteter er der flere muligheder for søgning f.eks.: Aktiviteter i denne enhed der mangler efterbehandling. BM Møde 24-09-15 1. Nyheder på HJV.DK Hold dig orienteret om HJV.DK på IT-INFO Mine postkasser Du finder HJV.DK version 2 kurserne på Forsvarets Elektroniske Skole (FELS) ved at følge linket her >>> I

Læs mere

ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk.

ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk. Velkommen som bruger i ICEcore ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk. ICEcore er baseret på

Læs mere

ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk.

ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk. Velkommen som bruger i ICEcore ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk. ICEcore er baseret på

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til informationsofficersfunktionen samt kunne varetage tjenesten

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 2030 Forsyningsbefalingsmand kursus B. Kort navn FSBM FAGPLAN C. Formål Kursus skal give kursisten det nødvendige grundlag for

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Identifikation af uddannelsesbehov, UDDBEHOV. Uddannelsesstøtteofficersuddannelse, 3413 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsener at skal kursisten kunne

Læs mere

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Elektroniske hjælpemidler, ITHJMID Uddannelsesstøtteofficersuddannelse, 3413 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsener at sætte kursisten i stand til,

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning

Office/Outlook. Vejledning Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 30. april 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Giv adgang så en anden kan modtage dine mails og mødeindkaldelser og reagere på dine

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere.

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere. Turneringssystem Formål At opbygge et internet baseret system til administration af skakturneringer for forskellige arrangørerer, herunder, men ikke begrænset til, skakklubber under Dansk Skak Union. En

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål I det efterfølgende er listet en oversigt over de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med FOKUS. 1. Administration 1.1 Bedømmelser og personudtalelser 1.2 Udviklingskontrakter

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til projekt Tidsstyring Hvad er formålet med Tidsstyringsprojektet?... 2 Hvad betyder det for mig?... 2 Hvem skal benytte

Ofte stillede spørgsmål til projekt Tidsstyring Hvad er formålet med Tidsstyringsprojektet?... 2 Hvad betyder det for mig?... 2 Hvem skal benytte Ofte stillede spørgsmål til projekt Tidsstyring Hvad er formålet med Tidsstyringsprojektet?... 2 Hvad betyder det for mig?... 2 Hvem skal benytte Tidsstyring?... 2 Hvordan får jeg kompetencer til at bruge

Læs mere

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Ved overgang fra struktur for den lovpligtige uddannelse til den nye mere forenklede struktur er der en række spørgsmål, som ofte stilles

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Brugervejledning i aktivering og fornyelse af Passwords

Brugervejledning i aktivering og fornyelse af Passwords Brugervejledning i aktivering og fornyelse af Passwords Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Vejledning til OK flådestyring - administrer medarbejdere

Vejledning til OK flådestyring - administrer medarbejdere Vejledning til OK flådestyring - administrer medarbejdere Indholdsfortegnelse Hvad er OK s flådestyring?... 1 Administrer flådestyring... 2 Ny medarbejder... 3 Administrer medarbejder... 4 Foretag muligheder

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere.

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Overordnet set sørger en Label Print Server for, at en virksomheds etiketter har en høj kvalitet. Løsningen sørger for at berige

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Få fuld glæde af de digitale løsninger med duka-serviceordninger - trygt og enkelt

Få fuld glæde af de digitale løsninger med duka-serviceordninger - trygt og enkelt Få fuld glæde af de digitale løsninger med duka-serviceordninger - trygt og enkelt Det lyder ens fra alle, at der er god support, og at det er rart at have et sted at ringe hen i stedet for at belemre

Læs mere

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet "informationer"? 2

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet informationer? 2 Indhold 1 Informationssikkerhedspolitik 2 1.1 Hvorfor vil vi sikre vores informationer? 2 1.2 Hvad dækker begrebet "informationer"? 2 2 Principper 4 2.1 Styret af KU's strategiske behov 4 2.2 Implementering

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Få fuld glæde af de digitale løsninger med duka-serviceordninger - trygt og enkelt

Få fuld glæde af de digitale løsninger med duka-serviceordninger - trygt og enkelt Få fuld glæde af de digitale løsninger med duka-serviceordninger - trygt og enkelt Få frihed til at bruge din tid på det, du allerhelst vil. Det lyder ens fra alle, at der er god support, og at det er

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc.

INTRO PRIS. 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. Kommuniker bedre med ny hjemmeside eller infoskærm! kr 5.000 MOBILVENLIG HJEMMESIDE Tilpasser sig automatisk til smartphone, tablet og pc. INTRO PRIS kr 8.995 INFOSKÆRM 42 Oplys klinikkens patienter med

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 3 Tilføje en funktionspostkasse 4 Vise ugenumre

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer HVS 3413-001-01 OKT 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 HVS-INFO... 6 Hvad finder man på HVS-INFO...6 Uddannelseskrav... 8 Den lovpligtige uddannelse (LPU)...9

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

FællesNettet en introduktion

FællesNettet en introduktion FællesNettet en introduktion Læs om det samlende led i jeres SkoleIntra-hverdag Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 Kom på FællesNettet...4 FællesNettet vist i LærerIntra...4

Læs mere

Torsdag den 17. september 2010

Torsdag den 17. september 2010 Opfølgningsdag for kvalitetsnøglepersoner Torsdag den 17. september 2010 1 Program 12.45-13.45 Dokumentstyring - Introduktion til InfoNet Morten Lund-Egmose Projektleder, IT-afdelingen, OUH 2 Behov for

Læs mere

RENOMATIC. Affaldsadministration

RENOMATIC. Affaldsadministration RENOMATIC Affaldsadministration ENOMATIC Effektiv styring af Affaldsadministration RENOMATIC anvendes af kommuner, affaldsselskaber og renovatører til administration og styring af affaldsindsamlingen.

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Version 1.0 Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på HVS/HJV ved gennemførelse af DELINGSFØRERKURSUS (DFK). JENS SUND oberst Chef

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Med Microsoft har jeres virksomhed den mest fleksible online arbejdsløsning. I flytter de mest anvendte virksomhedsprogrammer i skyen, så alle medarbejdere kan tilgå dem online - både via smartphone, tablet

Læs mere

FAQ om e-rekruttering

FAQ om e-rekruttering FAQ om e-rekruttering Har du et spørgsmål, som ikke bliver besvaret her på siden, kan du skrive til hjk-kom-st5@mil.dk Opdateret den 19. oktober 2015 Spørgsmålene er inddelt i kategorierne: Tekniske og

Læs mere

Informationssikkerhed regler og råd

Informationssikkerhed regler og råd Informationssikkerhed regler og råd TAP-området Kære kollegaer Formålet med denne folder er at oplyse dig om RMCs regler og råd inden for informationssikkerhed. Folderen skal være med til at sikre, at

Læs mere

Styrkelse af lærernes it-kompetencer

Styrkelse af lærernes it-kompetencer Styrkelse af lærernes it-kompetencer Målsætning Forbedre og udvikle forudsætningerne for, at skolerne kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. Resultatkrav

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning til foreningsadministration.randers.dk:

Vejledning til foreningsadministration.randers.dk: Vejledning til foreningsadministration.randers.dk: Vær opmærksom på, at nogle skærmbilleder kan have ændret sig en smule, siden denne vejledning er skrevet. OBS! Ekstra hjælp i findes på flere sider inde

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015 2. FAGETS MÅL: Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for at kunne virke som rekrutteringsofficer

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Infoskærme i UCL. Introduktion og vejledninger UNIVERSITY COLLEGE

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Infoskærme i UCL. Introduktion og vejledninger UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Infoskærme i UCL Introduktion og vejledninger UNIVERSITY COLLEGE Infoskærme i UCL Er beregnet til daglig annoncering af møder, aflysninger og ændringer. Kan også profilere

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

UKLASIFICERET U-DIR 2400

UKLASIFICERET U-DIR 2400 UKLASIFICERET Fagplan Maritim Alment Befalingsmand Tjenestekendskab U-DIR 2400 Fagplan A. Titel lang Tjenestekendskab B. Titel kort TJEK C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists forudsætninger

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Bilag 4 til HJV Årsprogram 2016, ver. 002

Bilag 4 til HJV Årsprogram 2016, ver. 002 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2016, ver. 002 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2016 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2016 Ref.: a. HJK skr. PO 2014/005184-729571af 2015-06-23 (HJK Årsprogram 2016 version 002). b.

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3

VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3 VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3 TM INTRODUKTIONSKORT TIL GROUPWISE 5.2 Med GroupWise WebAccess kan du få adgang til din post og kalender med en hvilken som helst HTML 3-kompatibel

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014)

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014) HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret /06/0) Hvad er uddannelsesdatabasen Hjemmeværnets uddannelsesdatabasen er udarbejdet som er stykke

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE. Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium

TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE. Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium Tablets er nyt element i pædagogikken? ipad vs Windows 8 tablet 1/2 Infrastruktur er klar: - Tablet med Windows 8 passer

Læs mere

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it Notat Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it I dag er det en naturlig ting, at medarbejderen i en virksomhed har en pc til sin rådighed til at udføre sit arbejde. Pc en har typisk adgang til internettet

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Skype for Business og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen

Skype for Business og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen TDC Erhverv og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen er en Cloud-baseret UC-løsning bygget på Microsoft Office 365, som samler telefoni, videokald, chat, kalenderintegration, dokument-

Læs mere