Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0"

Transkript

1 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje at) ændre, pr. regnskab, efter afsluttet opgradering fra NS til NS 7.0, før det enkelte regnskab må tages i anvendelse. For ØSC institutioner vil opsætningerne typisk skulle ændres i samarbejde med relevant ØSC regnskabsteam. Her er det ØSC institutionen, der bærer ansvaret for at igangsætte de relevante manuelle opsætninger afhængigt af institutionens forretningsmæssige behov. Indholdsfortegnelse Opsætning af den enkelte PC 3 De-aktivering af grafikgenvejstaster 3 Generelt 3 Korrekt mapning af lokal sprogkode 3 Integration til INDFAK2 3 Genåbning for overførelse 3 Overførelse af tilbageholdte bilag 4 Integrationer til fremmede fakturahåndteringssystemer 4 Opsætning af Nemhandelsregistret 4 Opsætning af EAN nr. i Navision Stat regnskabet 4 Integrationer via GIS 5 Re-aktivering af GIS-integrationer 5 Tilpasning af filtre opsat i GIS udeladelsesfiltre 5 Finans 5 Dimensionsopdatering 5 Salg 6 Udstedelse af salgsbilag i ØSC et på vegne af en ØSC institution 6 Korrekt rapportvalg ved udstedelse af salgsbilag med papirudskrift 6 Opsætning af momsklausuler 6 Korrekt rapportvalg ved klassisk salg 8

2 Side 2 af 11 Salg Bogfør & løsningen 8 Korrekt rapportvalg ved udstedelse af salgsbilag 8 Afsendelse af fra hosting partners SMTP-server 8 Køb 8 Mulig bogføring af købsfakturaer, uden forudgående købsordre 8 Korrekt rapportvalg ved klassisk køb 9 Integration til Nemkonto 9 Integration til Danske Bank 10 Lager 10 Anvendelse af varekonti 10 SUPER-LOG 10 Opsætning af SUPER Log LDV 11 Skift af servernavn 11

3 Side 3 af 11 Opsætning af den enkelte PC De-aktivering af grafikgenvejstaster For fuld aktivering af genvejstaster i Navision Stat skal de ordinære grafikgenvejstaster de-aktiveres på klient pc en. Dette gøres ved at højreklikke et tilfældigt sted på Skrivebordet og markere De-aktiver via Grafikvalg/Genvejstaster. Generelt Korrekt mapning af lokal sprogkode Sprog valideres skrappere i NS7.0, hvorfor man skal sikre sig, at ens lokale sprogkode er mappet til korrekt Windows-sprog-id under opsætningen Sprog. I modsat fald gives fejl ved udskrift af salgshandelsrapporter. Opsættes under: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Sprog. Hvis fejlagtig mapning fås følgende fejl ved træk af salghandelsdokumenter Korrekt mapning kan fx se ud som nedenstående: Integration til INDFAK2 Genåbning for overførelse For statslige og selvejende institutioner hostet hos KMD eller SIT, der opgraderes efter 1. maj 2015, vil der automatisk ske en lukning og gen-åbning iht. implementeringsplanen for NS7.0. For øvrige institutioner, hvor der ikke findes en implementeringsplan udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen, vil den enkelte institution selv skulle kontakte supporten via for hhv. lukning og genåbning.

4 Side 4 af 11 Under selve opgraderingen af Navision Stat, må der ikke oversendes godkendte bilag fra INDFAK2 til Navision Stat. Overførelse af tilbageholdte bilag Efterafsluttet opgradering skal der ske en håndtering af godkendte E-bilag, der har været tilbageholdt i INDFAK2 under opgraderingen. Institutionens fakturafordeler logger på IndFak2 under: Hovedmenu - Faktura(er) til behandling - Gruppering, gruppe = Status Her dukker der 4 grupper op, og bilag som skal overføres manuelt til NS ligger under Klar til overførsel. Fakturafordeleren markerer de respektive bilag, og klikker på Overfør til regnskabssystem (Navision Stat). Integrationer til fremmede fakturahåndteringssystemer Opsætning af Nemhandelsregistret Hvis institutionen anvender et andet foranliggende fakturagodkendelsessystem end INDFAK2, skal der via NS NHR REG TOOL et være registreret 2 EANregistreringer af typen Simpel. For det officielle EAN nummer skal der peges på det foranliggende indkøbssystem, og for udveksling af hhv. NemKonto betalinger og salgsbilag skal der registreres et uofficielt EAN nummer, der peger på den IIS, der skal modtage applikationsmeddelelser (afledt af afsendte salgsbilag) og kvitteringer fra NemKonto. Dette er IKKE nyt ift. tilsvarende integrationer på NS Opsætning af EAN nr. i Navision Stat regnskabet I Navision Stat (NS TS integrationsopsætningen) og på transportlaget (Route- Setup.Config) skal der ske en opsætning af de EAN-numre, der skal have lov til at levere data ind til Navision Stat. I dette tilfælde udelukkende det uofficielle skygge EAN nummer. Da Nemkonto altid returnerer kvitteringssvar til samme EAN nummer, der har afsendt selve betalingsordren, er det ydermere vigtigt at feltet Officielt EAN nr. på Virksomhedsoplysningerne, Oversigtspanel Betalinger udfyldes med det uofficielle EAN nummer. Med denne opsætning, vil der altid blive udvekslet salgsbilag og Nemkontobetalinger baseret på det uofficielle EAN nummer. Dette er IKKE nyt ift. tilsvarende integrationer på NS5.4.02, blot er opsætningen af skygge EAN nummeret ændret.

5 Side 5 af 11 Integrationer via GIS Re-aktivering af GIS-integrationer Husk at re-aktivere GIS-integrationsfunktionaliteten, enten en gang for alle (via den overordnede aktivering af GIS integrationsopsætningen), eller for en datastrøm ad gangen. Det kan være hensigtsmæssigt at starte med at re-aktivere REJSUD datastrømmen, da denne giver et godt billede af funktionsdueligheden på resterede datastrømme. Tilpasning af filtre opsat i GIS udeladelsesfiltre Når regnskabet er opgraderet til Navision Stat 7.0 skal udeladelsesfilteret kontrolleres for alle GIS datastrømme, som anvender udeladelsesfiltet særligt IFS Master datastrømmen, hvor udeladelsesfilteret bliver anvendt i stor stil. I NS7.0 kan der ikke anvendes stjerne (*) sammen med et interval, f.eks. 1018*..1218*. Fremadrettet skal intervallet hedde Derimod kan Navision godt håndtere f.eks. 1018* 1218*, da stjernen i dette eksempel ikke indgår i et interval. Opsættes via: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS Importdatastrømme Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS Eksportdatastrømme Vælg den aktuelle datastrøm Vælg Rediger og gå til Naviger og klik på Udeladelsesfilter. Finans Dimensionsopdatering Grundet ny datostyring på dimensioner, vil der første gang regnskabet åbnes, blive gjort opmærksom på dimensioner som datomæssigt er udløbet og som bør spærres. Dette gælder fx flere indkøbsdimensioner Spærring kan ske via kørslen Spær dimensionsionsværdier, som lettest fremfindes via søgning (Ctrl+F12)

6 Side 6 af 11 Salg Udstedelse af salgsbilag i ØSC et på vegne af en ØSC institution Hvis man ønsker påskriften Udstedt på vegne af på sine salgshandelsdokumenter, skal man afmærke felt Regnskabscenter på Salgsopsætningens oversigtspanel Udskrifter. Korrekt rapportvalg ved udstedelse af salgsbilag med papirudskrift Tjek opsætning af rapportvalg ift. salgsdokumenter under: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Salg & marketing/opsætning Afdelinger/Salg & marketing/opsætning Opsætning af momsklausuler I regnskaber med salgsvirksomhed bør man anvende den nye funktionalitet i Navision Stat 7.0 for opsætning af Momsklausuler. Hermed understøttes korrekt layout af salgsfaktura/-kreditnota jf. momsloven. Momsklausuler opsættes under Økonomistyring/ Opsætning/ Momsbogføringsgruppe med nedenstående koder og tilhørende beskrivelser. Hvis man har brug for en yderligere uddybning, er det ligeledes muligt at udfylde Beskrivelse 2. Bemærk at dette felt kan indeholde op til 250 tegn.

7 Side 7 af 11 Hertil tilknyttes følgende oversættelser: Når momsklausulerne er defineret, indsætter man disse værdier i sin Opsætning af momsbogf. For de kombinationer, der anvendes ifm. salg: Herefter er Momsklausulopsætningen afsluttet for regnskabet.

8 Side 8 af 11 Korrekt rapportvalg ved klassisk salg Tjek rapportvalg for hver enkelt rapporttype via Rapportvalg Salg, da der kan være opsat rapporter, der ikke længere findes på NS7.0. Moderniseringsstyrelsen anbefaler en opsætning af følgende NS 7.0 rapporter: Salgskreditnota NS Rykkermeddelelse NS Kontoudtog NS Salgsfaktura NS Du kan i øvrigt læse hvilke rapporter, der er udgået eller fusionerede i Nyt i Navision Stat 7.0. Salg Bogfør & løsningen Korrekt rapportvalg ved udstedelse af salgsbilag Tjek opsætningen under oversigtspanelet på selve Salgsopsætningen (faktura og kreditnota). Moderniseringsstyrelsen anbefaler en opsætning af følgende NS 7.0 rapporter: Salgskreditnota NS Salgsfaktura NS Med Bogfør og -løsningen sendes der automatisk en mail med et pdfformateret salgsbilag ifm. bogføringen. Afsendelse af fra hosting partners SMTP-server Ved afsendelse af mails, kan man risikere, at modtager tjekker, om det er OK, at afsender (Navision Stat institutionen) sender med en mailadresse, der tilhører et domæne, der er forskelligt fra hosting leverandørens domæne. I så fald skal man bede Intern IT i egen institution, om at indsætte IP-adressen for hostens domæne i egen SPF record. For KMD er IP adressen: Køb Mulig bogføring af købsfakturaer, uden forudgående købsordre Tjek at feltet Std.ant.til modt. på Købsopsætningens oversigtspanel Generelt er sat til Resterende. Hvis den er sat til Tom, kan man ikke længere bogføre købsfakturaer, med mindre disse er genereret fra købsordre. Dette er meget usædvanligt, hvorfor man i langt de fleste tilfælde skal ændre værdien til Resterende.

9 Side 9 af 11 Hvis værdien er sat til Tom fås følgende fejl bogføring af købsfaktura: Korrekt rapportvalg ved klassisk køb Tjek rapportvalg for hver enkelt rapporttype via Rapportvalg Køb, da der kan være opsat rapporter, der ikke længere findes på NS7.0. Du kan læse hvilke rapporter, der er udgået eller fusionerede i Nyt i Navision Stat 7.0. Integration til Nemkonto Instruktion til NKS Når der afsendes betalinger gennem Nemkonto skal der opsættes Instruktion til NKS på bankkontokortet, ellers ender betalingerne som mislykkedet. Instruktionen bruges af banken til styring af fejlende betalinger. Du kan vælge mellem følgende: Retur: Vælger du denne indstilling, bliver fejlende betalinger indsat på udbetalingskontoen. Bankcheck: Vælger du denne indstilling, og en betaling fejler, vil Danske Bank prøve at udstede en check. Der kan være et gebyr forbundet med dette, så det kan vi ikke anbefale. Fejlkonto: Vælger du denne indstilling og en betaling fejler, vil den blive overført til KUB kontoen, hvor du kan genudbetale fra, eller tømme beløbet til FFX kontoen.

10 Side 10 af 11 Integration til Danske Bank Såfremt der udveksles direkte med Danske Bank, via Danske Bank API et, hvor der kan sendes direkte fra udbetalingskladden til Danske Bank, SKAL den krypterede sikkerhedskode på bankkortet gentastes efter afsluttet konverteringen. Dette skyldes at konverteringsscriptet ikke kan håndtere konvertering af krypterede værdier. Gå til: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Økonomistyring/ Finans/ Betalingsformidling/ Opsætning og vælg Bank. Åbn DB bankkortet og genindtast sikkerhedskoden. Lager Anvendelse af varekonti Lagerstyringen bliver mere restriktiv på NS7.0, hvilket betyder, at der skal opsættes følgende pr. regnskab, for at der kan bogføres salg af typen vare Lagerkonto i Opsætning af varebogføringen Vareforbrugskonto i Bogføringsopsætningen Finanskontoen skal, for institutioner, der anvender SKS kontoplanen, pege på SKS-konto Ingen af de nævnte opsætninger afleder finansposteringer, men er påkrævet af Microsoft aht. mulig baggrundsbogføring, som gerne skulle kunne gennemføres 100 %, uden at brugeren skal tage stilling undervejs i bogføringsprocessen. SUPER-LOG Den nye SUPER-log logger automatisk alle SUPER - bruger aktiviteter på det enkelte regnskab, men der skal opsættes særskilt pr. regnskab for afsendelse af adviseringsmail til systemejer. Afsnittet herunder beskriver hvordan. Opsætning af SUPER Log . Der skal opsættes en superlog modtager mail, hvor der skal angives en Modtager . Den angivne bruger modtager mail med en pdf-fil indeholdende SUPERbrugerens aktiviteter. Hvis feltet Send altid er markeret, fås også en mail, i tilfælde af at der ikke har været SUPER-bruger aktivitet, med besked om, at der ikke har været nogen aktivitet. Det anbefales derfor, at man undlader at markere feltet, med mindre det efterfølgende konstateres, at der er uventet SUPER-bruger aktivitet på databasen.

11 Side 11 af 11 Det anbefales, at der for ØSC-institutioner foretages en opsætning, så der som minimum altid sendes til MODST s vms-postkasse samt regnskabsteamets teamleder. Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/SUPER Log/SUPER Log opsætning. Selve opsætningen af afsendelsen er beskrevet i dokumentet NS 70 konverteringsvejledning, da denne del af opsætningen bør udføres ved Intern IT, KMD eller SIT. LDV Skift af servernavn Ved opgradering til Navision Stat 7.0 sker der samtidigt en opgradering af LDV til I den forbindelse skal der tages højde for skift af servernavn. Du kan se hvordan, via de 2 nye vejledninger, afhængigt af om Navision Stat og LDV hostes hos SIT eller KMD, frigivet på i kassen Vejledninger.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 23 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 19.06.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 22 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 22.04.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere