UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Eternit-Specialisten ved anvendelse af dette navn som registreret varemærke, som virksomhedsnavn, hjemmesideadresse og i adresse har krænket det registrerede figurmærke ETERNIT. Påstande Cembrit A/S har nedlagt følgende påstande: 1. Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen forbydes at bruge kendetegnene Eternit- Specialisten og Eternitspecialisten, herunder som varemærke, virksomhedsnavn, domænenavn og adresse.

2 Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at varemærkeregistrering VR Eternit-Specialisten er registreret med urette og skal ophæves. 3. Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at virksomhedsnavnet Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen er registreret med urette og skal slettes. 4. Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at domænenavnene eternitspecialaisten.dk og eternit-specialisten.dk er registreret med urette og skal slettes. 5. Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at adressen er registreret med urette og skal slettes. 6. Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen tilpligtes at betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 21. august Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen har påstået frifindelse. Retten har i medfør af retsplejelovens 366 og med parternes samtykke bestemt, at sagen afgøres uden mundtlig forhandling. Oplysningerne i sagen Eternit-Werke Ludwig Hatschek Aktiengesellschaft har i Danmark registreret Eternit dels alene, dels i kombination med andre ord, som figurmærke i forskellige klasser. Cembrit har påtaleret for krænkelser af varemærkerne i Danmark. Cembrit har på grundlag af en enelicens i 1913 registreret ETERNIT som figurmærke i en række klasser, herunder i klasse 1 (bl.a. kemiske bindemidler til industriel brug), 17 (kautsjukvarer, stenvarer af asbest i form af plader og rør) og 19 (stenvarer, navnlig i form af plader og rør). Figurmærkerne ETERNIT er dels skrevet med håndskriftlignende typer, dels med versaler. Cembrit har ingen registreringer i klasse 2 og 37. Cembrit er leverandør og rådgiver inden for byggematerialer i fibercement til tag- og facadeløsninger samt materiale til indvendig beklædning og anvender varemærket ETERNIT for tag- og facadeløsninger. Cembrit sælger også maling. I sagen er fremlagt en brochure fra april 2008 for Eternit maling.

3 - 3 - Kim Rønne-Nielsen indgav den 6. oktober 2008 begæring om registrering af ordmærket Eternit-Specialisten i klasse 2: Tagmaling og klasse 37: Tagmaling og tagrensning. Registreringsproceduren blev afsluttet den 7. marts Cembrit har den 25. juni 2009 indledt administrativ ophævelsessag ved Patent- og Varemærkestyrelsen mod VR Eternit- Specialisten. Denne sag er stillet i bero på nærværende sag efter begæring af Cembrit. Kim Rønne-Nielsen driver et enkeltmandsfirma, der er registreret under branchekoden malerforretning, under navnet Eternitspecialisten. Af en annonce fremgår, at Eternitspecialisten beskæftiger sig med tagrensning. Kim Rønne-Nielsen anvender i sin virksomhed de domænenavne og adressen, som nævnt i påstanden. Kim Rønne-Nielsen har tilbudt at overdrage sit varemærke til Cembrit, men der har ikke kunnet opnås enighed om betingelserne herfor. Kim Rønne-Nielsen har oplyst, at han har ændret firmanavn til AISOH. Parternes argumentation Cembrit har anført, at der er lighed mellem Cembrits varemærke og Eternit-Specialisten/ Eternitspecialisten, idet sidstnævnte indeholder det særprægede kunstord eternit med tilføjelse af specialisten, der er uden særpræg og adskillelsesevne. Cembrits varemærke ETER- NIT er at betragte som et ordmærke, da det ikke optræder sammen med særlige figurlige elementer. Der foreligger også varelighed, idet Cembrit sælger varer til brug for byggeri, herunder fibercement til tag- og facadeløsninger, samt maling til vedligeholdelse af Eternittage. Det forhold, at Cembrit ikke har registreret sit varemærke i klasserne 2 og 37, er ikke afgørende for den materielle ret til varemærket, idet det administrative klassesystem kun er vejledende. Det er tilstrækkeligt, at det tilhører samme univers. Varen tagmaling er at anse for ligeartet med de varer, der er omfattet af Cembrits registrering i klasse 1: kemiske bindemidler til industriel brug og samt i klasse 17: kautsjukvarer. Cembrits registrering omfatter også forskellige tagplader og tagbeklædning. Endelig producerer Cembrit også maling. Det gøres derfor gældende, at Cembrit ved brug, jf. varemærkelovens 3, stk. 1,nr. 2, har opnået varemærkeret til ETERNIT for maling. For så vidt angår tjenesteydelserne tagmaling og tagrensning er disse komplementære i forhold til varer til brug for byggeri, jf. Cembrits registrering i klasse 17 og 19. Der er risiko

4 - 4 - for forveksling på grund af den store lighed mellem mærkerne og sammenfald mellem varerne og tjenesteydelserne, og efter produktreglen stilles der ikke rigoristiske krav til vareligheden. Varemærket ETERNIT er meget velkendt i Danmark, og det vil være nærliggende for en forbruger at tro, at der en forbindelse mellem parterne i denne sag. Brugen af kendetegnene Eternitspecialisten/Eternit-specialisten i virksomhedsnavn, domænenavn og adresse er dels en varemærkekrænkelse, jf. varemærkeloven 4, dels i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1 og 18 og god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12. Registreringen af varemærket Eternit-Specialisten er ligeledes i strid med varemærkelovens 15, idet der er forvekslingsrisiko med Cembrits ældre varemærke, jf. varemærkelovens 15, hvorfor Eternit-Specialisten som varemærke bør ophæves, jf. varemærkelovens 28. Cembrit har derfor krav på vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse, jf. varemærkelovens 43, samt vederlag og erstatning efter markedsføringslovens 20. Erstatningen for markedsforstyrrelse bør fastsættes under hensyntagen til, at varemærket har været anvendt ved annoncering på hjemmeside og som adresse. Eternitspecialisten har gjort gældende, at Cembrit ikke gjorde indsigelse i forbindelse med registreringen i Patent- og Varemærkestyrelsen. Eternit-Specialisten er registreret i klasserne 2 og 37, hvor Cembrit ingen varemærkeregistrering har. Det bestrides, at der er handlet i ond tro, da der alene er benyttet eget registreret varemærke. Ved ikke at gøre indsigelse mod registreringen har Cembrit været medvirkende til, at der er afholdt omkostninger til annoncering og markedsføring på ca kr. Desuden vildleder Cembrit sine kunder ved at anvende navnet Eternit for de plader, de nu sælger, idet disse plader ikke er produceret i Danmark, men er importeret fra Ungarn og Finland og sælger dem under det samme navn som de gamle plader med asbestfibre, der var næsten uopslidelige. At Cembrits goodwill skulle være skadet bestrides, idet der ikke længere er knyttet nogen goodwill til navnet Eternit. Sø- og Handelsrettens afgørelse

5 - 5 - ETERNIT, der er registreret som figurmærke, er et kunstord og ikke beskrivende for fibercementplader. Ordet eternit har tillige opnået varemærkeret gennem ibrugtagning, og varemærket er velindarbejdet i Danmark. Eternit var taget i brug som varemærke for maling i foråret Da det første ord i Eternit-Specialistens varemærke er identisk med Cembrits varemærke, og da ordet specialisten er generisk og uden særpræg, findes tilføjelsen af dette ord ikke tilstrækkeligt til at adskille de to mærker for så vidt angår varer i klasse 2. Eternit-Specialistens ydelse tagrensning og tagmaling er ydelser, der har snæver forbindelse til Cembrits ydelser. Under hensyn til den stærke indarbejdelse af Cembrits varemærke, vil der være risiko for, at en forbruger kan tro, at der er en forbindelse mellem de to mærker. Det er ikke godtgjort, at ordet eternit er degeneret, jf. varemærkelovens 28, stk. 2,nr 2. Herefter findes Eternit-Specialisten uberettiget til at anvende det under VR registrerede varemærke Eternit-Specialisten, hvorfor det bør udslettes. Eternit-Specialistens anvendelse af dette ord som virksomhedsnavn, hjemmesideadresse og adresser er derfor tillige i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringsloven 1 og 18 samt domænenavnsloven 12, idet Eternit-Specialisten har anvendt Cembrits varemærke. Kim Rønne-Nielsen har været bekendt med varemærket Eternit og er derfor pligtig til at betale vederlag for den uberettigede brug, jf. varemærkelovens 43. Vederlaget fastsættes til kr. Da Cembrit ikke har godtgjort noget omsætningstab eller markedsforstyrrelse, tilkendes der ikke Cembrit nogen erstatning. Thi kendes for ret: Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen forbydes at bruge kendetegnene Eternit- Specialisten og Eternitspecialisten, herunder som varemærke, virksomhedsnavn, domænenavn og adresse. Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at varemærkeregistrering VR Eternit-Specialisten er registreret med urette og skal ophæves.

6 - 6 - Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at virksomhedsnavnet Eternit-Specialisten v/kim Rønne-Nielsen er registreret med urette og skal slettes. Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at domænenavnene eternitspecialisten.dk og eternit-specialisten.dk er registreret med urette og skal slettes. Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen tilpligtes at anerkende, at adressen er registreret med urette og skal slettes. Eternit-Specialisten v/kim Rønne Nielsen tilpligtes til Cembrit A/S at betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 21. august 2009 samt kr. i sagsomkostninger. Carsten Vagn Jacobsen Mette Christensen Thorkild Juul Jensen (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0085000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V-85-03 Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. november 2011 V-29-11 1) Fagligt Fælles Forbund 2) Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (begge advokat Peter Giersing) mod 1) Det

Læs mere

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. oktober 2011 V-95-10 Synoptik A/S (advokat Kolja Staunstrup) mod Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Indledning Sagens hovedspørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er oprindelig anlagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse Nyhedsbrev IP Update IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 22. januar 2015 1. maj 2015.

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere