Webadministrations grænseflade. Administratorvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Webadministrations grænseflade. Administratorvejledning"

Transkript

1 Webadministrations grænseflade Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Februar 2014

2 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan benytte Connect Visible til styring og administration af firmaopsætningen og brugerindstillinger. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os. Med venlig hilsen, ipvision Support Skodsborgvej 305 D DK 2850 Nærum Anelystparken 45 C DK 8381 Tilst mandag - torsdag fredag 8:00-16:00 8:00-15:30

3 Indholdsfortegnelse 1. Log ind Bruger opsætning Konto Numre og telefoner Køer Grupper Telefonsvarer Kundeopsætning Afdelinger SIM-kort Dialplan SIP- enheder Roller Brugere PBX Grupper Lokalnumre Linjer SIP-trunks Telefonsvarer Køer Speaks PBX sprog Statistik CSV eksport Køstatistik...21

4 1. Log ind Under opsætningen af din Connect Pro / Basic har du modtaget en med login oplysninger til vores webadministrations grænseflade. Gå til ipvisible.ipvision.dk for at tilgå Log ind-siden, og indtast dit brugernavn og adgangskoden fra din velkomst . Ønsker du at få tilsendt en ny adgangskode, kan du trykke på 'Glemt adgangskoden?' linket, og et nyt sæt adgangsoplysninger vil blive genereret og afsendt til din -adresse. 1

5 2. Bruger ops ætning Fanebladet 'Brugeropsætning' giver Bruger adgang til administration af sine egne brugerindstillinger, og det giver adgang til opsætningen af andre brugere inden for den samme virksomhed for brugere med administrator rettigheder. I undermenuen i venstre side kan du tilgå administrationssider for numre og telefoner, køer, grupper og telefonsvarer. 2.1 Konto Efter succesfuld log ind vil din personlige 'Brugerkonto' side vises. På denne side kan du redigere dit navn og , vælge det ønskede sprog, skifte dit billede, ændre din afdeling, samt oprette en ny eller skifte din eksisterende adgangskode. Derudover har du oversigt over dine brugerroller, og hvorvidt du har adgang til telefonadministration via telefonen på nummeret 180 og 199. Er du administrator, kan du endvidere vælge dine kollegaer i dropdown-menuen for at se og ændre opsætningen af deres brugerkonti. 2

6 2.2 Numre og telefoner Denne side giver dig fuld oversigt over dine telefonnumre og deres indstillinger. Hvert nummer er listet med de følgende indstillingsmuligheder: Lokalnummer Lokalnummeret i PBX'en. For mobiltelefonnumre vil dette altid være et 10-cifret nummer på formen 45XXXXXXXX hvor X'er er mobiltelefonnummeret. Direkte nummer Det direkte nummer, der kan ringes uden for PBX'en. Bemærk: Listen viser kun numre, der ikke allerede er i brug. Udgående nummer 1 Nummeret der vises, når der ringes ud. Bemærk: Listen indeholder alle numre tilknyttet firmaet. Udgående nummer 2 * Det sekundære nummer, der vises, når der ringes ud. Dette kræver en særlig udgående kontekst. Udgående kontekst * Et sæt regler til styring af udgående kald, som definerer, hvornår udgående nummer 2 bliver vist. Viderestilling Nummerets viderestillingsregler med følgende valgmuligheder: Lokal Normal ringning. Ekstern Nummeret viderestilles til det eksterne nummer, defineret i feltet 'Eksternt nummer' nedenunder. Samringning Nummeret ringer samtidigt med det eksterne nummer, defineret i feltet nedenunder. * Kun til avanceret brug 3

7 Eksternt nummer Når det eksterne nummer er sat, træder viderestillings regler i kraft. Banke på? Ja Aktiverer 'Banke på' for alle opkald. Nej Deaktiverer 'Banke på' for alle opkald. Lokalt 'Banke på' aktiveres kun for interne opkald. Hemmeligt nummer? Aktiverer 'Hemmeligt nummer'. Forstyr ikke? Ja Aktiverer 'Forstyr ikke' for alle opkald. Nej Deaktiver 'Forstyr ikke'. Lokalt 'Forstyr ikke' aktiveres kun for interne opkald. Hot Dialing * Gør det kun muligt at ringe til det nævnte nummer. Tillad premium Aktiverer mulighed for at ringe til overtakserede numre. Tillad udgående Her kan det indstilles, hvorvidt nummeret kan ringe internationalt, nationalt eller lokalt. Kø form * Skal som udgangspunkt sættes til 'Lokalnummer' for almindelige brugere og til 'Linje' for callcentre. Autosvar * Standard Bestemt af PBX'en. Aktivér Alle samtaler bliver besvaret automatisk. Afvis Telefonen tillader ikke autosvar. Optag samtale Aktiverer optagelse af samtaler for nummeret. Standard Styret af PBX'en. Aktivér Alle eksterne samtaler bliver optaget. Valgfri Denne funktion er ikke understøttet på nuværende tidspunkt. Afvis Forhindrer samtaler i at være optaget på telefonen. Samtale sendes til der modtager de optagede samtaler. Derudover er der til hvert telefonnummer en liste af fysiske telefoner, der er registreret på telefonnummeret. Disse telefoner kan enten være IP apparater identificeret via deres MAC adresse eller mobiltelefoner identificeret via telefonnummeret på deres SIM-kort. Foretages der ændringer til nummeropsætningen, bliver disse aktiveret med det samme. Husk at trykke på 'Gem' knappen. Tilføjes der telefonnumre eller linjer til et telefonnummer, skal der provisioneres, før ændringerne træder i kraft (se PBX sektion). * Kun til avanceret brug 4

8 2.3 Køer Under 'Køer' vises brugerens numre og linjer, samt deres indmelding i firmaet telefonkøer. Siden indeholder 4 hovedsektioner: Statisk tilmeldte numre * Viser alle køer i firmaets PBX, samt hvorvidt brugerens telefonnumre er indmeldt i køerne. Nummeret viser prioriteten i køen: 0 modtager først opkald og 19 modtager sidst opkald (Bemærk: afhængig af ringestrategi se PBX sektion). Statisk tilmeldte linjer * Viser alle køer i firmaets PBX, samt hvorvidt brugerens linjer er indmeldt i køerne. Nummeret viser prioriteten i køen: 0 modtager først opkald og 19 modtager sidst opkald (Bemærk: afhængig af ringestrategi se PBX sektion; bruges kun i forbindelse med callcentre). Tillad dynamisk tilmelding * Viser alle køer i firmaets PBX; samt hvorvidt brugeren dynamisk kan indmelde og udmelde hans numre til køen via Connect eller 185-menu. Dynamisk tilmeldte linjer Viser brugerens nuværende dynamisk tilmeldte linjer og tillader at melde brugerens telefoner ind og / eller ud af køer. Ændringer i denne sektion kæver ikke provisionering, men husk at trykke på 'Gem' knappen. * Ændringerne skal provisioneres, før de træder i kraft (se PBX sektion). 5

9 2.4 Grupper Denne side viser brugerens linjer og deres opkalds- og indtrækningsgruppemedlemskab. Hvis en telefon er tilmeldt en opkaldsgruppe, giver den andre, der er medlemmer af den tilsvarende indtrækningsgruppe, lov til at trække kald på denne telefon til deres egne telefoner. Ændringer på denne side skal provisioneres, før de træder i kraft (se PBX sektion). 6

10 2.5 Telefonsvarer Denne side viser brugerens telefonsvarer indstillinger. Der er følgende indstillingsmuligheder: Adressen, hvortil telefonsvarerens beskeder sendes, hvis det er valgt. Leveringsindstillinger Her angives, hvordan nye telefonsvarerbeskeder skal leveres. Der kan vælges mellem 'Ingen telefonsvarer', 'kun ', 'kun telefon' eller ' og telefon'. Tidsangivelse Indstiller, hvordan beskedens tidspunkt skal angives, når der ringes til telefonsvareren. Der kan vælges 'ingen tidsangivelse', 'kort tidsangivelse' eller 'lang tidsangivelse'. Telefonsvarer SMS Her kan du vælge det mobiltelefonnummer, du ønsker at modtage telefonsvarerbeskeder på. Vælg 'Ingen SMS' for a fravælge servicen. Bemærk: Servicen er ikke tilgængelig, hvis ingen SIM-kort er tilknyttet brugeren. Telefonsvarer delegering Her kan ens telefonsvarer delegeres videre til Connect brugere med receptionistfunktionalitet. Disse brugere vil herefter kunne aflytte og ændre telefonsvarerens velkomsthilsen. 7

11 3. Kundeops ætning Menupunktet 'Kundeopsætning' giver adgang til opsætning af afdelinger, ændring af offentlige dialplan elementer samt en oversigt over jeres SIM-kort, SIP-enheder og brugerroller. 3.1 Afdelinger Under 'Afdelinger' ser du en liste for firmaets nuværende afdelinger. Firmaets afdelingsstruktur vil blive brugt til at opbygge Connect Clientens Kontaktlister. En ny afdeling kan tilføjes ved brug af øverste linje i tabellen. Tryk på 'Redigér' for at ændre navnet på en afdeling. Ønsker man at redigere brugeres tilknytning til afdelinger, kan det gøres nederst på siden i boksen 'Tildel brugere til afdeling'. Bemærk: Bruger skal fjernes fra sin nuværende afdeling, før brugeren kan blive tilknyttet en ny afdeling. 8

12 3.2 SI M -kort Under 'SIM-kort' vises en komplet liste af alle firmaets SIM-kort. SIM-kortene er listet med PIN- og PUK-koder. Endvidere viser listen også de numre, der er tilknyttet SIM-kortet, hvorvidt kortet er aktivt, samt SIM-kortets brugertilknytning. 3.3 Dialplan Under 'Dialplan' menupunktet vises offentliggjorde dialplan elementer. Dette er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men normalt vises dialplan klasser, der styrer åbningstider, køer, IVR (Interactive Voice Response), hovednumre og direkte kald. For at redigere et element vælges først den instans, der skal modificeres. Herefter redigeres instansens indstillinger ved hjælp af formularen 'Elementerne'. Ændringerne gemmes ved et tryk på 'Gem'-knappen. Bemærk, at ændringerne først træder i kraft, når dialplanen provisioneres (se PBX sektion). 9

13 3.4 SIP - enheder Menupunktet 'SIP-enheder' indeholder oversigt over alle SIP-enheder tilknyttet firmaet. Hver enhed vises sammen med dens MAC- og IP-adresser, placering, firmware version, bruger tilknytning og sprogindstillinger. Vælg 'Redigér' for at tilgå enhedens indstillinger. Det er bl.a. muligt at skifte enhedens placering, aktivere 'Forstyr ikke' funktion, og ændre på funktionstasternes indstillinger. 3.5 Roller Menupunktet 'Roller' giver en oversigt over alle de roller, der er tildelt hver enkelt bruger i firmaet. Hver enkelt brugers sæt roller kan tilgås på 'Brugeropsætning'-siden. 10

14 4. Brugere Under fanebladet 'Brugere' vises en komplet liste over alle brugere tilknyttet jeres PBX. Listen viser en hurtig oversigt med brugernavne, navne, s, lokalnumre, telefonsvarer konti, direkte numre, afdelingsoplysninger og sprogindstillinger. Ønsker man at redigere en brugers indstillinger, trykkes 'Redigér', hvorefter man kommer til brugerens opsætningsside (se 'Brugeropsætning' sektion). Ønsker man at tilføje en ny bruger, kan dette gøres ved at udfylde formularen på toppen af siden. Hvis der skal tilføjes flere numre eller ændres på de avancerede indstillinger, kan man trykke 'Rediger' på brugeren efter oprettelsen. Oprettelse af nye brugere kræver provisionering, før ændringerne træder i kraft (se PBX sektion). 11

15 5. PBX Under fanebladet 'PBX' tilgås opsætning af PBX specifikke funktioner. Hovedsiden giver mulighed for at provisionere jeres PBX, reloade Connect Backend og provisionere jeres Dialplan. Ved provisionering af PBX'en bliver alle brugernes konfigurationer fra Connect Visible databasen lagt ned i PBX'en. Provisionering af Dialplanen vil opdatere alle konfigurationer i relation til kaldsrutning. Det anbefales, at man er meget omhyggelig med provisionering. Hvis man er i tvivl, bør man altid ringe til ipvision support. Når man reloader Connect Backend, vil den opdatere alle kontaktlister i Connect med de nye konfigurationer fra Connect Visible. Der vil gå et kort øjeblik, før alle Connect klienter har genetableret forbindelsen. Udover provisionering giver denne sektion adgang til administration af ringegrupper, lokalnumre, linjer, SIP-trunks, telefonsvarere, køer, speaks og telefonsystemets sprogindstillinger. 12

16 5.1 Grupper Under 'Grupper' vil PBX'ens ringegrupper være listet. Nye ringegrupper kan laves ved at bruge den øverste linje i tabellen. Navnet på eksisterende ringegrupper kan ændres ved at trykke på 'Redigér'. Ved klik på gruppenavnet kan man tilgå siden, hvor brugere kan blive fjernet eller tilføjet grupperne. Lignende funktionalitet er tilgangelig fra Brugeropsætnings-sektionen. 13

17 5.2 Lokalnumre Menupunktet 'Lokalnumre' giver en komplet oversigt over alle lokalnumre i PBX'en. Et nyt lokalnummer kan tilføjes ved at bruge øverste linje i tabellen. For at oprette et nyt lokalnummer skal du indtaste det ønskede lokalnummer, indgående nummer, udgående nummer og den bruger, lokalnummeret skal tilknyttes. For at tilføje linjer til det nye nummer tryk på 'Redigér' efter oprettelsen. Dette vil tage dig til 'Numre og telefoner'-siden under Brugeropsætningen. 14

18 5.3 Linjer Linjeoversigten viser alle linjer i PBX'en. Linjerne er vist med deres SIP-konti, telefon tilknytning, lokalnummer og bruger En linje kan redigeres ved hjælp af 'Redigér' linket men det anbefales ikke at ændre i disse indstillinger. Brug i stedet 'Brugeropsætning'-fanebladet for at redigere linjer. 5.4 SIP -trunks Under menupunktet 'SIP-trunks' er PBX'ens SIP-trunks listet. Listen viser navn, IP-adresse eller FQDN (Fully Qualified Domain Name), adgangskode og placering. Disse oplysninger kan ændres ved at trykke 'Redigér'. En ny SIP-trunk kan oprettes ved at bruge øverste linje i tabellen. Det anbefales at bruge den automatisk genererede adgangskode for maksimal sikkerhed. En tilføjelse og/eller ændring af SIP-trunks kræver en provisionering af PBX'en (se PBX sektion). 15

19 5.5 Telefonsvarer Under 'Telefonsvarer Oversigt' vil alle PBX'ens telefonsvarer konti være listet. De er listet med brugertilknytning (mailbox), brugernes navne, adresser til notifikation, notifikationstype og tidsangivelsestype. Bemærk, at notifikationstyper og tidsangivelsen er listet med deres interne id. Det anbefales dog, at disse indstillinger ændres direkte under brugeren i 'Brugeropsætning'-fanebladet. Nye telefonsvarer konti kan oprettes her, men det anbefales at oprette dem direkte under brugeren for at sikre korrekt angivelse af brugernavnet. 16

20 5.6 Køer Køoversigten viser alle køer i PBX'en. Køerne er listet med deres navn, ringestrategi, maksimum antal samtidige opkald, speaknummer og frekvens for meddelelsen og timeout. Der kan oprettes en ny kø ved hjælp af øverste linje i tabellen. Køer har følgende parametre: Kønavn Kønavnet - må kun indeholde alfanumeriske tegn (a-z, 0-9). Strategi Se flere oplysninger på den næste side. Max antal i kø Maksimum antal opkald, der kan være i køen. Skal ikke udfyldes hvis der ikke ønskes et maksimum. Periodisk meddelelse Speaknummeret på den periodiske meddelelse til opkald i køen. Efterlad tom, hvis ingen speak ønskes. Frekvens for periodisk meddelelse Frekvens i sekunder for afspilning af periodisk meddelelse. Efterlad tom, hvis ingen speak ønskes. Frekvens for positionsmeddelelser Frekvens i sekunder for afspilning af position i køen. Efterlad tom, hvis ingen positions angivelse ønskes. Det skal angives, om det er køpositionen eller den estimerede ventetid, der ønskes fortalt til opkaldet. Begge dele kan også aktiveres samtidig. Timeout Timeout for opkald ud til agenter. Efter timeout vil køen prøve næste agent på baggrund af den valgte ringestrategi. 17

21 Der er følgende strategier tilgængelig for køer: Ring til alle Vil ringe til alle agenter samtidigt, når et nyt opkald kommer ind. Lineært Vil ringe på skift mellem alle agenter, vil altid starte fra den første agent og fortsætte i den samme rækkefølge. Tilfældigt Vil ringe til en tilfældig agent ved nyt opkald. Længst uden kald Vil ringe til den agent, der har været længst uden kald. Bemærk: brugere skal huske at logge ud, hvis de ikke ønsker at modtage opkald. Turnus Vil ringe på skift mellem alle agenter. Vil starte med den næste agent i forhold til agenten, som besvaret opkald sidst. Færrest kald Vil ringe til den agent, der har besvaret færrest opkald. Bemærk: Brugere skal huske at logge ud, hvis de ikke ønsker at modtage opkald. Tilfældig med rangordning Vil ringe til en tilfældig agent med rangordning. Rangen er sat som prioriteten ved køindmelding. Vælg 'Redigér' for at tilgå avancerede kø indstillinger. Bemærk, at ændring af kønavne kræver, at dialplanen skal provisioneres. Alle dynamisk tilmeldte brugere skal meldes ind igen efter køomdøbning. Det anbefales altid at forhøre sig hos ipvision Support, før en ændring af et kønavn foretages. Klik på kønavnet for at tilgå siden, hvor du kan fjerne og tilføje både statiske og dynamiske medlemmer til pågældende kø. Ændringer og oprettelser af køer kræver provisionering af PBX'en (se PBX sektion). 18

22 5.7 Spe aks Menupunktet 'Speaks' viser to lister: Brugerdefinerede speaks Denne liste indeholder alle brugerdefinerede speaks med deres speak nummer, navn og en kort beskrivelse. Disse speaks kan indtales ved at ringe til administrationsnummeret 180. Nye speaks kan tilføjes ved hjælp af øverste linje i tabellen. Bemærk, at PBX'en skal provisioneres, før ændringerne træder i kraft (se PBX sektion). Systemspeaks Denne liste indeholder alle speaks der er blevet automatisk oprettet af systemet. Dette kan være speaks fra køer eller speaks oprettet af dialplanelementer. Disse speaks kan indtales ved at ringe til administrationsnummeret PBX sprog Under PBX Sprog kan man vælge standardsproget, som vil være brugt af PBX'en i det tilfælde, hvor lydfiler ikke findes på brugerens valgte sprog. 19

23 6. Statistik 6.1 CSV eksport Under fanebladet statistik kan der downloades.csv filer med opkaldsstatistik og køstatistik. Filerne kan importeres direkte ind i Excel.* Filerne indeholder følgende oplysninger: Køstatistik Date and time Dato og tid for kald. Unique ID Identifikation af kald. Queue Navn på telefonkø. Agent Personen, der besvarer opkald. Call Event Angivelse af, hvem der afsluttede kald. Wait time Ventetid, før forbindelsen i sekunder. Talk time Samtaletid Month Måned (fra Date and time). Day Dag i måned (fra Date and time). Year År (fra Date and time). Weekday Ugedag - 'mon' til 'sun' (fra Date and time). Date Dato (uden Time). Hour Time (fra Date and time). Opkaldsstatistisk a num Det nummer, som ringer op. b num Det nummer, som der ringes til. Caller ID ipvision Caller ID. Originator Det lokalnummer, som initierede opkald. Alternativt, hvis IP-adresse er der tale om indkommende kald. Destination Det, der ringes til: 'LPBX' for udgående kald; 'lokalnummer' for indkommende opkald. Direction Outgoing, incoming, external eller internal. End status Den sidste dialplan funktion, som behandlede opkaldet. Queue Navnet på den kø, som håndterer opkaldet. Start call Dato og tid, hvor opkald startes. Total time Total tid for opkald i sekunder. Billing time Tid i sekunder, som kaldet varer. Response Hvad der skete med kaldet: No answer, Busy eller Failed Month Måned (fra Start call). * Bemærk, at informationerne i filerne er 1 dag bagud. 20

24 6.2 Køstatistik Køstatistik-siden giver adgang til at skabe, redigere, bruge og eksportere statistiske rapporter om opkald, der er behandlet af firmaets telefonkøer. Rapport type Oplysninger i rapporterne kan være fordelt baseret på: Agent Oplysningerne i rapporten vil blive præsenteret per kømedlem i hver valgte kø. Weekdays Rapporten vil indeholde statistiske oplysninger fordelt per kø per dag. Time Oplysningerne vil blive fordelt per kø per tidsinterval indenfor firmaets åbningstid med 30 minutters interval. Statistiske parametre Enhver rapport indeholder følgende oplysninger om opkald i køerne: Received Calls Antal indgående opkald i alt Served Calls Antal af besvarede opkald (opkald, hvor der var en samtalefase) Served Calls (no Queueing) Antal opkald, der blev besvaret uden nogen ventetid Served Calls (<5 sec) Antal opkald, der blev besvaret indenfor de første 5 s. af ventetiden Served Calls (<10 sec) Antal opkald, der blev besvaret indenfor de første 10 s. af ventetiden Served Calls (<30 sec) Antal opkald, der blev besvaret indenfor de første 30 s. af ventetiden Served Calls (<60 sec) Antal opkald, der blev besvaret indenfor de første 60 s. af ventetiden Served Calls (>60 sec) Antal opkald, der blev besvaret efter de første 60 s. af ventetiden Abandoned Calls Antal opkald, der blev afsluttet, før de var besvarede af køagenter Abandoned Calls (<5 sec) Antal opkald, der blev tabt inden for de første 5 s. af ventetiden Abandoned Calls (<10 sec) Antal opkald, der blev tabt inden for de første 10 s. af ventetiden Abandoned Calls (<30 sec) Antal opkald, der blev tabt inden for de første 30 s. af ventetiden Abandoned Calls (<60 sec) Antal opkald, der blev tabt inden for de første 60 s. af ventetiden Abandoned Calls (>60 sec) Antal opkald, der blev tabt efter de første 60 s. af ventetiden Rejected Calls Antal opkald, der blev aflyst pga. ressource knaphed Dissuaded Calls Antal opkald omstillet til afskrækkelseskø inkl. tabte opkald Service level Forhold mellem antal opkald besvarede indenfor den ønskede tidsinterval og antal besvarede opkald i alt. Average Talk Time Den gennemsnitlige taletid inkl. pausen efter forrige opkald Average Ringing Time Den gennemsnitlige tid fra opkaldet blev distribueret til besvarelsen Average Waiting Time Den gennemsnitlige ventetid i køen for alle opkald inkl. de tabte kald Longest Waiting Time Den længste ventetid i køen inkl. tabte opkald IVR Connections Antal ventende kald, som blev omstillet af IVR-systemet. 21

25 Data eksport funktionalitet Et sæt ikoner øverst til højre giver mulighed for at: Eksportere rapporten i en.csv-fil. Eksportere rapporten i en.pdf-dokument. Sende rapporten som en (efter at du vælger at afsende rapporten med en , vil du blive bedt om at angive en adresse.). For at lave en ny rapport: Vælg en rapporttype. Definer tidsinterval for indholdet. Bemærk: Til-date skal altid være større end Fra-date. Vælg de køer, som skal indgå i rapporten. Listen indeholder alle telefonkøer tilgængelige i din virksomhed. Du kan vælge flere køer ved at holde 'Shift'-tasten og klikke på kønavne. Tryk på 'Vis rapporter' knappen Den valgte rapport vil blive vist i vinduet nedenunder, hvis statistiske oplysninger er tilgængelige. Oplysninger om en eller flere køer kan fjernes fra rapporten ved at højreklikke tabellens overskriftslinje og (fra)vælge tilgængelige køer. 22

26 For at tilføje en ny skabelon: Indtast skabelonens navn i tekstfeltet i 'Tilføj skabelon' panelet øverst til højre. Tryk på 'Tilføj skabelon'-ikonet ovenfor. Den nye skabelon vil blive gemt baseret på den sidst genererede rapport. For at generere en rapport efter en eksisterende skabelon: Vælg en af eksisterende skabeloner Tryk på 'Vis rapporter'-knappen Du kan redigere i parametre ved at gentage de trin, der gælder for nye rapporter (se ovenfor) Tryk på 'Vis rapporter' for at se ændringerne Tryk på 'Gem skabelon' for at gemme ændringerne i skabelonen 23

27 Hjælp Har du spørgsmål eller brug for hjælp med betjening af ipvision produkter, er du altid velkommen at kontakte ipvision support: Ring indenfor vores åbningstid: Man. to Tor.: Fre.: Ved større fejl er der døgnservice. Eller send en til Vi bestræber os på at besvare alle s inden for 8 arbejdstimer. ipvision a/s 2014

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Supervisor: Lyt med Coach Deltag. Brugervejledning

Supervisor: Lyt med Coach Deltag. Brugervejledning Supervisor: Lyt med Coach Deltag Brugervejledning Version 1.0 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan styre supervisor funktionen ved hjælp af 182 menu. Hvis du er i tvivl

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 281114 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Om programmet... 3 Om manualen... 3 For at

Læs mere

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc PC OMSTILLING PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc Indhold Introduktion... 3 For at komme i gang... 3 Opsætning... 4 Indstillinger... 4 Importer kontaktpersoner...

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning Connect Integration MS Exchange Integration Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver opsætningen af Integration mellem Connect og MS Exchange server. Hvis

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

LiveCall Brugervejledning version 1.1

LiveCall Brugervejledning version 1.1 LiveCall Brugervejledning version 1.1 Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til LiveCall... 2 2. Det virtuelle omstillingsbord... 2 2.1. Info om indkommende kald... 3 2.2. Kollegaoverblikket... 3 2.3. Kollegadetaljerne...

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Brugervejledning. VEr

Brugervejledning. VEr Brugervejledning VEr Version 1.4.3 Dansk Juli 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man bruger Connect Client. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Hovedskærm

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Vidicode præsentation. Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt.

Vidicode præsentation. Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt. Vidicode præsentation Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt. Produkter & løsninger Grey Line Single kanal Call Recordere Silver Line Multi kanal Call Recordere Ruby Line Multi kanal

Læs mere

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Telefoniansvarlig Telia Selvbetjening Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Indhold Introduktion Login............................................... 3 Velkommen til det fulde overblik...............................

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Voicemail Brugervejledning. version 1

Voicemail Brugervejledning. version 1 Voicemail Brugervejledning version 1 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til voicemail... 2 3. Oprettelse af voicemail bruger... 2 3.1. opsæning af voicemail... 2 4. Styring af voicemail 4.1. Aflyt

Læs mere

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd Det Mobile Fastnet er en unik løsning! - I beholder jeres velkendte fastnetnummer og bliver 100% mobil & mere fleksible Det Mobile Fastnet - kort fortalt Opkald til virksomhedens hovednummer viderestilles

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

User Management System UMS web brugervejledning

User Management System UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning... 3 Skift password... 4 Skift password for en anden... 5 Opret gruppe... 7 Aktivitetslister... 9 SMS send... 12 Flettebreve... 12 Registrer telefonnummer

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning i brug af mailadministration.

Vejledning i brug af mailadministration. Vejledning i brug af mailadministration. Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Mail administrator:...4 Ændringen af adgangskode:...5 Videresending af e-mail:...5 Ikke tilstede assistent:...6 Antivirus og

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb

Instruktion til Ungdomsskoleweb Instruktion til Ungdomsskoleweb SMS modul Version 1.02 2 Indholdsfortegnelse SMS-MODUL... 4 VÆLG HOLD... 4 Send SMS til hold... 5 SEND SMS TIL ALLE HOLDELEVER (NYT I VERSION 1.02)... 6 Administrere SMS

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere