Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter til efterretning. Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationen orienterer hvert halve år om status på it-projektporteføljen. I denne orientering inddrages tillige et relevant ekstrakt af FlexDanmarks statusorientering. Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/5

2 Movias it-projektportefølje, status pr. 16. april Projekt Nr Navn Formål Start Slut Status Godkendte projekter 113 Nyt realtidssystem i Movia 94 Performance management organisatorisk implementering 106 Intranettet som arbejdsplads og vidensportal Etablering af realtidsløsning i Syd og Vest samt vurdering af muligheden for at udskifte nuværende løsning i H med samme løsning, som drives og vedligeholdes af operatørerne. Indførelse af Performance management i administrationen, inkl. ledelsesrapportering og opfølgning, med henblik på prioritering og opfølgning af ressourceforbruget. Indførelse af et effektivt og standardiseret system til kontrol af elektroniske billetter. 86 Nyt ERP system Forenkling af økonomisystemerne samt reduktion i de samlede omkostninger. 116 Sammenlægning af moviatrafik.dk og ekstranettet Etablering af ny hjemmeside i forbindelse med etablering af DOT. Hjemmesiden skal desuden være portal for dialogen med kommuner, regioner og operatører Nyt værktøj til validering af elektroniske billetter Administrativ forenkling og automatisering. Intranettet skal skabe basis for forbedret vidensdeling i administrationen. Forenkling af det administrative HR sy- 121 Brugervenligt MindKey (HR system) stem. 122 Sikker Overholdelse af informationssikkerhedspolitik ved kommunikation med kommuner (Flextrafik) Projektet mangler at indgå aftale med en af to pilotoperatører DSB har meddelt, at system først kan sættes i drift ult. august Statusmarkeringen angiver om projektet forventes at holde sig inden for projekt-trekanten : Tidsplan, Budget og Kvalitet (leverancen bliver som forventet). Hvis ja er status grøn. Hvis ikke-kritisk risiko forefindes, er farven gul (denne risiko håndteres i projektet under tilsyn af den administrative styregruppe). Hvis rød, er noget hændt i projektet eller i projektets kontekst, der kræver direktionens eller bestyrelsens opmærksomhed. Administrationen har valgt at give bestyrelsen en separat og kortfattet status på to it-projekter, der er udvalgt med baggrund i en vurdering af projektets nødvendighed, strategiske vigtighed og samlede risikobillede: 2/5

3 Projekt Nyt Realtidssystem i Movia: Budget Status Aktiviteter næste halve år Risici 4 mio. kr. Leverandør af det it-system, som skal modtage realtidsdata, er valgt og pilotdriften forberedes. Pilotdriften gennemføres for 2 operatører med ca. 60 busser, og implementering af konceptet i Movia Syd og Vest påbegyndes. Samlet implementering af realtid i Syd og Vest forventes gennemført i. Ingen væsentlige Projekt Nyt ERP system (økonomi- HR-, faktura- og lønsystemer) Budget Status Aktiviteter næste halve år 4 mio. kr. (tidligere indrapporteret budget var uden moms på 3,1 mio. kr. Gældende budget på 4 mio. kr. er baseret på afviklet EU udbud med moms). Leverandør af ERP er valgt og analyse- og designfase igangsat. Installation og opsætning af ERP systemet. Ibrugtagning af ERP systemet og udfasning af det gamle system forventes gennemført i. Risici At kunne håndtere implementeringen af nyt system og nye arbejdsgange, samtidig med at det gamle system er i paralleldrift. FlexDanmarks it-programmer Driften og udvikling af Movias systemer til flextrafik varetages af FlexDanmark i Aalborg. Det samlede udviklingsbudget til investeringer for FlexDanmark, inklusiv tilskud fra Trafikstyrelsen til Den samlede rejse er 16 mio. kr. i. Movias andel udgør 4 mio. kr. FlexDanmark arbejder efter fire overordnede strategier: 1. Den samlede rejse skal forbedre den kollektive trafik i de danske yderområder. 2. FlexDanmarks digitaliseringsstrategi skal gøre selvbetjening til en naturlig del af flex-trafikken. 3. FlexDanmarks modulariseringsstrategi skal skabe leverandøruafhængighed og standardiserede snitflader til offentlige systemer. 4. FlexDanmarks optimeringsstrategi skal sikre, at de samlede transportomkostninger altid er på et minimum. Udviklingen af it-systemerne til flextrafik styres af en styregruppe for hver strategi, som består af medlemmer på tværs af trafikselskaberne, og den seneste rapportering blev forelagt FlexDanmarks bestyrelse 19. marts. 3/5

4 FlexDanmarks it-programportefølje It-projekt portefølje Tidsplan Program Budget Start Slut Status Digitalisering 3,46 mio. DKK Den samlede rejse 3,90 mio. DKK Modularisering 2,49 mio. DKK Optimering 1,60 mio. DKK Projekter som kræver særlig opmærksomhed FlexDanmarks projekt 150F Kunde- og rejsehåndteringssystem, som er tilknyttet Digitalisering, fremhæves, fordi det inkluderer et stort EU-udbud. FlexDanmark har 19. december indgået kontrakt med den valgte leverandør til det nye kunde- og rejsehåndteringssystem, og udvikling af grundsystemet følger planen. Systemet forventes at være implementeret i FlexDanmark til oktober i år, hvorefter der løbende vil ske udrulning til trafikselskaber, kommuner, institutioner og regioner. I relation til FlexDanmarks andet store projekt, Den samlede rejse, er det på direktørmøde med Rejseplanen i januar konkluderet, at et eventuelt udbud af Rejseplanens it-løsning ikke vil påvirke projektet. Tidsplanen, hvor Den samlede rejse sættes i pilotdrift i 4. kvartal, forventes dermed at holde. Gevinstrealisering IT-projekter igangsættes af administrationen med baggrund i en business case, der redegør for projektets formål, omkostninger og gevinster. Nogle gevinster realiseres i forbindelse med selve projektets gennemførelse, mens andre gevinster først kan realiseres, når it-løsningen er taget i brug. De gevinster, som realiseres i selve projektet, indgår i evalueringen ved projektets afslutning. Gevinster, som skal realiseres efterfølgende, indgår i administrationens opfølgning, herunder med tilpasning af budgetter og årsværk. 4/5

5 Afsluttede projekter siden sidste bestyrelsesrapportering, november Nr 47 Rejsekort v.5.1 Projektnavn 104 Bedre rådgivning via optimerede GIS kort 61 Afregningssystem til operatørafregning 105 Ny telestrategi for Movia 52 Nyt passagertællesystem inklusiv automatisk tælling i Syd og Vest 89 App til registrering af stoppesteder og inventar It-projekt portefølje Realiseret gevinst Bemærkninger Robust platform som er bedre til at håndtere kundestrøm, Forbedret selvbetjening. GIS opgaver sat i drift, så administrationen kan udarbejde bedre analyser om fremkommelighed samt korrekt visning af ruter på Rejseplanen. Gammelt system lukket. Opgaven håndteres i kun ét budgetteringsværktøj og giver derved en administrativ forenkling. Telestrategi og implementeringsplan med tilhørende business cases er leveret og behandles efterfølgende i administrationen. Projektet gennemført, automatiske passagertælledata leveres i H, Syd og Vest. Opgradering af forældet opmålingsudstyr er sat i drift. Økonomiske konsekvenser: Kundemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Åbent/lukket punkt: Åbent punkt. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. 5/5

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

77. Viden om - Rejsekortprojektet

77. Viden om - Rejsekortprojektet 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Opdatering af kasse- og regnskabsregulativ. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 07 Opdatering af kasse- og regnskabsregulativ. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Henrik Visborg Thune 07 Opdatering af kasse- og regnskabsregulativ Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender:

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere