Yderligere bemærkninger/kommentarer til replikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere bemærkninger/kommentarer til replikken"

Transkript

1 Duplik vedr. J. nr.: (KRAP.DK) København, 17. juni 2014 Indledning Klager afslutter sin replik med at beklage sig over manglende erfaring i disse emner og at indikere, at undertegnede har lavet et urimelig langt svar. Indklagede vedstår, at han hele tiden har lavet afvejning mod en mere fyldestgørende svar end et mangelfuldt. Specielt omkring mængden af mails har indklagede været meget i tvivl. Afvejningen mod mere fyldestgørende er gjort af to årsager, for det første ville det ærgre undertegne til hans dødsdag (og det menes helt bogstaveligt!), hvis han tabte på en teknikalitet eller noget, han havde glemt at fremføre For det andet er indklagede jo professionelt interesseret og bladrer ofte gennem afgørelser. Indklagede mener at, såvel praksis som den nye domænelov har flyttet sig mere imod, at også er gyldig brug noget, som indklagede mener er helt naturligt. Det er så ekstra sjovt, at klager ikke mener, at sagen er principel, når hans primære påstand ( forsiden er tom ) netop er principel. Skal domæneklagenævnet virkeligt til at være smagsdommere på, hvad ordentlig brug er? Skal vi så også til at have regler for hvordan en privat person bruger en varebil? Når indklagede har læst de tidligere domme, der er gået forbrugerens vej, har det altid irriteret ham, at de indklagede ikke har gjort et ordentligt stykke arbejde for at få lukket denne debat principielt - noget han nu selv prøver at ændre på. Det har også været til store irritation, at klagenævnet i sine svarskrifter sjældent forholder sig til de principielle aspekter, og der derfor forsat er urimelig stor usikkerhed hos private, om de har sikkerhed for deres domæner, der kun er brugt til mails i (typisk) mange år. Indklagede er i modsætning til klager rimeligt overbevist om at han (indklagede) vinder sagen, og håber at ankenævnet kan se det formålstjenlige i at lave nogle principielle afgørelser, der både sænker usikkerheden hos private og på samme tid forhåbentligt helt stopper denne form for reverse hijacking klager. Konklusion Undertegnede fremsætter stadig påstand om frifindelse som beskrevet i svarskriftet. Desuden udbedes, i tilfælde af uventet at tabe, opsættende effekt til byretten har behandlet sagen, eller i hvert fald har kunnet behandle en anmodning om opsættende effekt. Yderligere bemærkninger/kommentarer til replikken Jeg tillader mig at besvare replikken punkt for punkt.

2 1. Der kan vel ikke herske nogen tvivl om, at klager ønsker domænet. Indklagede har dog også et brændende ønske om at beholde domænet. Klager leverer nogle nye bilag (5-9), hvilket alle er skrevet af klager's medarbejdere, og lang tid efter (hhv. 12 og 14. maj), at klagen er indleveret (3. marts). Indklagede kan derfor ikke se, at disse banale floskler på mail-from har nogen som helst bevisværdi eller relevans - og bruger derfor ikke meget tid på dem. Uagtet at indklagede faktisk har navneret på efternavnet, og at der er indgået en klokkeklar aftale, mener indklagede stadigvæk, at overdragelse vil krænke hans (og hans families) ret-tilprivat-liv, brevhemmelighed og frarøve ham hans online-identitet mm., da domænet er sådan indarbejdet til mail at det i praksis ikke længere vil være muligt at reversere. 2. Punkt to har i indklagedes optik ingen relevans for sagsbehandlingen. 3. Disse mennesker skal givetvis have adgang til informationen. Der er dog intet, der gør det tvingende nødvendigt, at det sker på krap.dk. Et godt alternativ kunne f.eks. være krapmetoden.dk, som pt. er ledigt. KRAP-metoden/kurserne er MEGET synlige på google. (Se bilag Y) hvor 8 af de 9 links har relationer til kurset. Både første og andet link er direkte til klagers eksisterende hjemmeside. Bemærk i øvrigt, at familiedomænet (krap.dk) slet ikke fremgår af søgningen på krap. Søgemaskinerne er så vigtige i dag, at fx browseren Chrome overvejer helt at droppe adressebaren (den er dog også lavet af google) (se BILAG Z). Indklagede mener derfor ikke, at udover at have et prestige domæne, at klager får noget ud af at få overdraget domæne. Klager skriver jo også selv i BILAG 6, at de har haft kontinuerlig fremgang siden Se punkt 3. KRAP-metoden har enorm stor synlighed i søgemaskiner. 5. Indklagede mener jo netop, at det ligger i hans gode ret at anvende domænet som det passer ham, herunder udelukkende at brug det til sin (og sin families) private mail. 6. Se punkt 3. Det er desuden helt normalt, at man ikke bare kan taste koncept.dk og få den rigtige side... Dette er alle almindelige brugere opmærksomme på. Det ville have været et problem, hvis indklagedes side på nogen måde repræsenterede noget, der kunne forveksles med KRAP-metoden men dette er ikke tilfældet. 7. Det kan ikke være indklagedes problem, at folk ikke kan se, at det er en privat side. Hvis det gør klager glad, vil indklagede da gerne påføre en linje om, at domænet tilhører familien Krap og

3 ikke har noget med bogen/kurset/metoden at gøre. Som sidebemærkning, har klager jo selv valgt varemærkenavnet, efter de havde fået endeligt afslag på at købe domænet. Og undertegnede har ikke selv valgt sit efternavn, men er født ind i det, gennem en familie der har heddet det i århundreder. Klager kunne jo bare have udvist rettidig omhu og valgt noget, hvor domænet var frit og ikke håbe at få domænet tildelt på efterbevilling. 8. Indklagede mener bestemt, at denne sag egner sig til præcedens, da den bygger på følgende to forudsætninger, som indklagede er principielt uenig i: 1. Klager er en stor vigtig virksomhed (med 1 eller måske 16 ansatte!) og derfor må denne naturligvis overtrumfe enhver form for ret, som en privatperson har. 2. Indklagede bruger ikke domænet ordentligt, hvorfor det straks skal overføres Som også skrevet i svarskriftet betragter indklagede (og mange andre it-folk, som han jævnligt taler med) domæne-rettigheder med samme vigtighed og mekanisme som jord-rettigheder. Hvis man køber den præmis, er en rimelig analogi: En lille fiskerivirksomhed kræver at få overdraget en sommerhus-grund lige ned til havnen, da det er dem kommercielt vigtig, og den private ejer bruger grunden ikke nok (kun 10 dage om året og kun ikke-kommercielt). Jeg håber det er unødvendigt at sige, at indklagede betragter det, at tabe analogien som en fysisk umulighed - det ville ingen kunne se fornuften i. Hvorfor gælder der så (måske) så meget svagere beskyttelse af private på det digitale område - der har mindst samme personlige indvirkning. Indvirkningen er f.eks. brevhemmelighed, retten til privatliv, risiko for person-forfalskning og mistet adgang til ressourcer, man ellers har betalt for (fx film, programmer etc) samt mistet online- identitet. Det ligger derfor indklagede tungt på hjerte at få fastslået spillereglerne en gang for altid, at 1) private har også en legitim ret, hvis den er bedst i tid og ikke i ond tro. 2) det må nødvendigvis være op til den, der har domænet, at vurdere om dennes brug er værdifuld og tilstrækkelig. Herunder er beviselig brug som -domæne over en passende lang periode uomtvisteligt nok. Det er også vigtigt for indklagede, at det bliver præcedens-skabende, da mange andre private hverken har navneret, aftalen, samme mængde faglig indsigt, juridisk indsigt, et stærkt og

4 relevant netværk, der bistår med råd og vejledning samt personlig overskud til at lave en fyldestgørende besvarelse og dermed risikerer at miste domænet, fordi de IKKE er så heldige som indklagede. Et domæne, der i sagens natur betyder præcis det samme for dem, også selvom det ikke direkte er deres efternavn. Ved en principel afgørelse ville disse i fremtiden bare kunne referere til denne og hvis vi er heldige ville en principel afgørelse betyde, at der ikke længere bliver anlagt denne type reverse-hijacking sager. Dette vil spare de private for et betydeligt personligt stress og usikkerhedsmoment i de mange måneder, en sagsbehandling tager. Selv undertegnede, der mener, at han har meget gode kort på hånden, har brugt hundredvis af timer på at gå og tænke over det, og den sidste nervøsitet (alt kan jo ske) tærer meget hårdt på en personligt, når man føler, at man har så meget på spil. 8) Indklagede er principielt uenig i at der har været nogen form for forudsætning om brug af hjemmeside. Som allerede skrevet i svarskriftet ville undertegnede aldrig have underskrevet en sådan aftale og have fortsat med at forsøge at få det krænkende varemærke ophævet. Klager har ikke godtgjort, hvor det står i aftalen (bilag Q), hvorimod undertegnede har påpeget, at dette IKKE står i aftalen. En aftale, der som sidebemærkning er endeligt udført af klager med professionel hjælp (advokat), hvor undertegnede forhandlede som privat. Mon ikke en professionel hjælper havde husket at få skrevet det ind i aftalen, hvis det var sandt og vigtigt? 9) Som domænenævnet sikkert ved, er undertegnet ikke del af det. Han sidder godt nok i bestyrelsen af DIFO og DK-Hostmaster, men loven kræver uafhængighed, og nævnet nedsættes af erhvervsministeren. Indklagede føler det stærkt krænkende at klager igen insinuerer både nepotisme og korruption. 10) Som allerede skrevet i svarskriftet kan indklagede ikke acceptere klagers godhjertede tilbud om mail, da dette ikke sikrer de ting, der er ham vigtigt herunder bestandighed af aftalen (klager har jo allerede bevist, at aftaler ikke betyder noget for dem), risikoen for at klager læser med i mails, samt mangel på mulighed for at træffe kritiske tekniske valg (herunder hostingland og backup-strategier). 11) Det er direkte komisk, at klager er villig til at dele, så længe de får den betydelige ret. Sjovt nok har de fx aldrig forespurgt, om de kunne få en henvisning (fx et banner) til deres side fra krap.dk's forside. Så de kan sagtens dele, så længe de vinder. Inden slagsmålet var deling (den anden vej) åbenbart ikke relevant at forsøge. Noget som indklagede indtil indlevering af af domæneklagen formodentligt havde accepteret. 12) Klager er kun blevet mødt af et enkelt nej og det var i forbindelse med om undertegnede ville

5 forære dem domænet. Dette fik de desuden, inden deres varemærkeret opstod. Havde klager forespurgt om en blidere deling, fx banner-henvisningen på forsiden som nævnt i dette dokuments punkt 11, var svaret formodentligt blevet ja. Indklagede må dog indrømme, at den etik og moral denne sag har belyst hos klager gør, at det er tvivlsomt, om han vil udvise samme venlige imødekommenhed for en sådan løsning i fremtiden, som han ville have udvist, havde de forespurgt herom inden klage-indgivelsen. Desuden tyder det på at enhver rimelig aftale hos klager starter med, at indklagede mister sin ret først, noget som indklagede som tidligere belyst vil betragte som et betydeligt tab og en fuldstændig urimelig ekspropriering noget som i øvrigt normalt kun kan ske til fordel for almenvellet i forbindelse med væsentlig infrastruktur og med betydelig kompensation.

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK 7 GRATIS RÅD $ $ 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online MERE SALG ELLER FLERE KONTAKTER HELT GRATIS. Som ejer eller leder af en virksomhed med en kommerciel

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND SKAL, SKAL IKKE? & HVAD BØR DU TÆNKE PÅ? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.... 4 Myte om internathunde... 5 Trin 1 Inden du tager på internat... 7 - Har du det der skal til?.

Læs mere