Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning til netværk for HL-2070N"

Transkript

1 f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen fra printer-cd-rom'en. Opbevar cd-rom'en på et let tilgængeligt sted, så du hurtigt kan finde den. Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til dine Brother-printere, og læs de ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tips til problemløsning. Version 1

2 Definitioner af advarsler, forholdsregler og bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tips om, hvordan operationen virker med andre funktioner. Varemærker Brother og Brother-logoet er registrerede varemærker og BRAdmin Professional er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group. Apple, Macintosh, Quick Draw og LaserWriter er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. HP, Hewlett-Packard, Jetdirect og PCL er registrerede varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company. Windows, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre betegnelser og mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Kompilerings- og publikationsbekendtgørelse Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. Den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne vejledning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der er forårsaget af tillid til de præsenterede materialer, herunder (men ikke begrænset til) typografiske fejl og andre fejl i publikationen Brother Industries, Ltd. i

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Oversigt Netværksforbindelsestyper Eksempel på netværksforbindelse Peer to Peer-udskrivning med TCP/IP Netværksdeling Protokoller TCP/IP-protokoller og funktionaliteter DHCP/BOOTP/RARP APIPA DNS-klient NetBIOS/IP LPR/LPD Port SMTP-klient IPP mdns TELNET SNMP Webserver (HTTP) Konfigurering af netværksprinteren Oversigt IP-adresser, undernetmasker og gateways IP-adresse Sådan tildeles printernetkortet en IP-adresse: Undernetmaske Gateway (og router) Indstilling af IP-adresse og undernetmaske Konfigurering af netværksprinteren vha. BRAdmin Professional og TCP/IP (kun til Windows ) BRAdmin Professional Konfigurering af printeren vha. BRAdmin Professional Andre metoder til konfigurering af netværksprinteren Ændring af printernetkortets indstillinger Konfigurering af printernetkortets indstillinger vha. BRAdmin Professiona log TCP/IP (kun til Windows ) Ændring af printernetkortets indstillinger vha. af HTTP (webbrowser) og TCP/IP-protokollen Netværksudskrivning i Windows : grundlæggende TCP/IP Peer to Peer-udskrivning Oversigt For Windows 2000-/XP-brugere Konfigurering af TCP/IP-standardport Printerdriver endnu ikke installeret Printerdriver er allerede installeret For Windows NT 4.0-brugere Installation af TCP/IP-protokollen ii

4 Installation af Brothers Peer to Peer-software Tilknytning af printer Tilføjelse af en ekstra Brother LPR-port For brugere af Windows 95/98/Me Installation af Brothers Peer to Peer-software Tilknytning af printer Tilføjelse af en ekstra Brother LPR-port Andre informationskilder Netværksudskrivning i Windows : NetBIOS Peer to Peer-udskrivning Oversigt Printernetkortkonfiguration til Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP og Windows NT Konfiguration af printernetkort Ændring af navn på arbejdsgruppe/domæne vha. BRAdmin Professional Ændring af navn på arbejdsgruppe/domæne med en webbrowser Ændring af navn på arbejdsgruppe/domæne med TELNET Installation af Brother NetBIOS Port Monitor Tilknytning af printer Windows 95/98/Me Udskrivning fra Windows NT 4.0 eller Windows Tilføjelse af en ekstra NetBIOS-printerport Windows 95/98/Me Windows NT 4.0 eller Windows Andre informationskilder Internet-udskrivning i Windows Oversigt IPP-udskrivning i Windows 2000/XP Angivelse af en anden URL Andre informationskilder Netværksudskrivning i Macintosh Oversigt Udskrivning fra Macintosh med funktionerne til enkel netværkskonfiguration i Mac OS X Valg af printerdriver Ændring af konfigurationen med en webbrowser Andre informationskilder Brug af kontrolpanelets knap Oversigt Udskrivning af siden med printerens indstillinger Sæt netværksindstillingerne tilbage til fabriksindstillingerne Deaktivering af APIPA-protokollen Fejlfinding Oversigt Generelle problemer Cd-rom'en er indsat, men starter ikke automatisk Tilbagestilling af Brother-printernetkort til fabriksindstilling iii

5 Installationsproblemer Brother-printernetkortet kan ikke findes under installation af softwaren til netværksudskrivning eller fra printerdriveren til Brothers printer i Windows Brother-printernetkortet kan ikke findes med funktionerne til enkel netværkskonfiguration i Mac OS X Udskrivningsproblemer Udskriftsjob udskrives ikke Fejl under udskrivning Fejlfinding i bestemte protokoller Fejlfinding i Windows 95/98/Me og Windows NT 4.0 Peer to Peer-udskrivning (LPR) Fejlfinding i Windows 95/98/Me og Windows NT 4.0 Peer to Peer-udskrivning (NetBIOS) IPP-udskrivning i Windows 2000/XP Hvis du ønsker at bruge et andet portnummer end Funktionen Yderligere oplysninger i Windows 2000 fungerer ikke: Fejlfinding i forbindelse med en webbrowser (TCP/IP) Appendiks A... A-1 Brug af servicer...a-1 Andre måder at angive IP-adressen på (for meget øvede brugere og administratorer)...a-1 Konfiguration af IP-adresse ved hjælp af DHCP...A-1 Konfiguration af IP-adresse ved hjælp af BOOTP...A-2 Konfiguration af IP-adresse ved hjælp af RARP...A-2 Konfiguration af IP-adresse ved hjælp af APIPA...A-3 Konfiguration af IP-adresse ved hjælp af ARP...A-3 Windows -systemer...a-3 UNIX /Linux-systemer...A-4 Konfiguration af IP-adresse ved hjælp af TELNET...A-4 Brug af Brother Web BRAdmin-serversoftwaren til IIS* til konfigurering af IP-adressen...A-5 Specifikationer for printernetkort... A-6 10 Appendiks B... B-1 Brother-numre (USA og Canada)...B-1 Registrer produktet...b-1 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)...B-1 Kundeservice...B-1 Service center locator (kun USA)...B-2 Service center locations (kun Canada)...B-2 Brother fax back system (kun USA)...B-2 Brother-numre (Europa og andre lande)... B-3 Registrer produktet...b-3 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)...B-3 Kundeservice...B-3 Servicecentre...B-3 Vigtig information: Bestemmelser...B-4 Forsigtighedsregler for lokalnetstik...b-4 11 Indeks...I-1 iv

6 1 Indledning Oversigt Brother-printernetkortet bevirker, at Brother-printeren kan deles på et 10/100MB Ethernet-netværk og levere udskrivningsservicer til Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000/XP, der understøtter TCP/IP-protokollerne, og til Macintosh -netværk, der understøtter QuickDraw over TCP/IP. 1 Hvis du vil bruge Brother-printeren via et netværk, skal du konfigurere printernetkortet og opsætte de computere, du vil bruge. I dette kapitel lærer du grundbegreberne med hensyn til netværksforbindelse og protokoller, og i Kapitel 2 kan du læse om netværkskonfiguration. I kapitel 3 til kapitel 6 kan du læse, hvordan du konfigurerer printernetkortet og operativsystemet, som følger: Kapitel 3: Netværksudskrivning i Windows : grundlæggende TCP/IP Peer to Peer-udskrivning Kapitel 4: Netværksudskrivning i Windows : NetBIOS Peer to Peer-udskrivning Kapitel 5: Internet-udskrivning i Windows Kapitel 6: Netværksudskrivning i Macintosh 1-1

7 Indledning Netværksforbindelsestyper Der er overordnet set to former for netværksforbindelse, nemlig Peer to Peer-forbindelser og netværksdeling. Eksempel på netværksforbindelse 1 Peer to Peer-udskrivning med TCP/IP I et Peer to Peer-netværk sender de enkelte computere data direkte til og modtager data direkte fra Brother-printeren. Windows Windows Windows Router TCP/IP TCP/IP Netværksprinter I et mindre netværk med 2-3 computere anbefaler vi Peer to Peer-udskrivning, fordi det er nemmere at konfigurere end netværksdeling, som er beskrevet på næste side. Se Netværksdeling på side 1-3. Alle computerne skal benytte TCP/IP-protokollen. Brother-printeren skal have en korrekt IP-adressekonfiguration. Hvis du anvender routere, kan computerne få adgang til Brother-printeren via routerne. (Her skal gateway-adressen konfigureres til både computerne og printeren). 1-2

8 Indledning Netværksdeling Ved netværksdeling sender de enkelte computere data til og modtager data fra Brother-printeren via en centralt styret computer. Denne type computer kaldes ofte en server eller en udskriftsserver. Den skal hente udskriftsjob fra andre computere og derefter styre udskrivningen af disse job. 1 Windows Windows Windows TCP/IP Windows Også kaldet server eller udskriftsserver Netværksprinter Netværksdeling I et større netværk anbefaler vi udskrivning via netværksdeling. Serveren eller udskriftsserveren skal have konfigureret TCP/IP-udskriftsprotokollen. Brother-printeren skal have en korrekt IP-adressekonfiguration, medmindre printerne deles via det parallelle interface eller USB-interfacet på serveren. 1-3

9 Indledning Protokoller TCP/IP-protokoller og funktionaliteter Protokoller er de standardiserede regelsæt for overførsel af data i et netværk. Protokollerne giver brugerne mulighed for at få adgang til netværksforbundne ressourcer. 1 Det printernetkort, der anvendes på dette Brother-produkt, understøtter TCP/IP-protokollen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP er det mest populære sæt af protokoller, der bruges til kommunikation såsom Internet og . Denne protokol kan bruges i næsten alle operativsystemer såsom Windows, Macintosh og Linux. Følgende TCP/IP-protokoller er tilgængelige på dette Brother-produkt. DHCP/BOOTP/RARP Ved hjælp af protokollerne DHCP-/BOOTP-/RARP er det nemt at konfigurere IP-adressen automatisk. Bemærk Kontakt din netværksadministrator, hvis du vil bruge DHCP-/BOOTP-/RARP-protokollerne. APIPA Hvis du ikke tildeler en IP-adresse manuelt (vha. BRAdmin-softwaren) eller automatisk (vha. en DHCP/BOOTP/RARP-server), tildeler APIPA-protokollen (Automatic Private IP Addressing) automatisk en IP-adresse fra området til DNS-klient Brother-printernetkortet understøtter DNS-klientfunktionen (Domain Name Service). Denne funktion gør det muligt for printeren at kommunikere med andre enheder vha. sit DNS-navn. NetBIOS/IP Den grundlæggende NetBIOS over IP-funktion gør det muligt for Brother-printernetkortet at blive vist i Andre computere i Windows. LPR/LPD En af standardudskrivningsprotokollerne i et TCP/IP-netværk. 1-4

10 Indledning Port9100 Port, der er kompatibel med HP-netværksprinter. SMTP-klient SMTP-klienten (Simple Mail Transfer Protocol) bruges til at sende via Internet eller Intranet. 1 IPP IPP version 1.0 (Internet Printing Protocol) giver dig mulighed for at udskrive dokumenter direkte på enhver tilgængelig printer via Internettet. mdns mdns betyder, at det Brother-printernetkort, der er sluttet til en Brother-printer, automatisk kan konfigurere sig selv til at arbejde i et Mac OS X-system, der er konfigureret med funktionerne til enkel netværkskonfiguration. (Mac OS X eller nyere). TELNET Brother-printernetværkskortet understøtter TELNET-serveren til kommandolinjekonfiguration. SNMP SNMP (Simple Network Management Protocol) bruges til at styre og overvåge alle former for udstyr, herunder computere, routere og terminaler, i et TCP/IP-netværk. Webserver (HTTP) Brother printernetkort er udstyret med webserver, der giver dig mulighed for at overvåge statussen eller ændre visse konfigurationsindstillinger. Bemærk Vi anbefaler Internet Explorer 5.0 (eller højere) eller Netscape Navigator 4.0 (eller højere). Hvis du bruger en anden webbrowser, skal du sørge for at den er kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP

11 2 Konfigurering af netværksprinteren Oversigt Du skal konfigurere TCP/IP-oplysningerne til Brother-netværksprinteren, før du anvender den på netværket. I dette kapitel kan du læse, hvilke TCP/IP-konfigurationspunkter du har brug for, og hvordan du konfigurerer netværksprinteren med dem. 2 Vi anbefaler, at du anvender det automatiske installationsprogram på den cd-rom, der følger med printeren. Når du anvender dette program, kan du nemt koble printeren på netværket og installere den netværkssoftware og printerdriver, du skal bruge for at kunne udføre konfigurationen af netværksprinteren. Du bliver ledt igennem af en vejledning på skærmen, indtil du kan bruge Brother-netværksprinteren. Følg instrukserne i den medfølgende Hurtig installationsanvisning. Hvis du vil konfigurere printeren uden det automatiske installationsprogram, bedes du læse dette kapitel og lære, hvordan du konfigurerer TCP/IP-oplysninger. Derefter lærer du i kapitel 3-6, hvordan du installerer netværkssoftwaren og printerdriveren i operativsystemet på computeren. IP-adresser, undernetmasker og gateways Når du vil anvende printeren i et TCP/IP-netværksmiljø, skal du konfigurere IP-adressen og undernetmasken. Den IP-adresse, du tildeler printernetkortet, skal befinde sig på det samme logiske netværk som dine værtscomputere. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du konfigurere undernetmasken og gatewayadressen korrekt. IP-adresse En IP-adresse er en række numre, der identificerer hver enkelt computer, som er tilsluttet et netværk. En IP-adresse består af fire tal adskilt af punktummer. Hvert tal ligger mellem 0 og 255. Eksempel: I et lille netværk skal du angive IP-adresser ved at ændre det sidste tal , , Sådan tildeles printernetkortet en IP-adresse: Hvis netværket er tilkoblet en DHCP-server (ofte et UNIX- /Linux- eller Windows 2000/XP-netværk), finder printernetkortet automatisk IP-adressen på DHCP-serveren og registrerer dens navn på enhver dynamisk navneservice, der er RFC og 1002-kompatibel. Du kan få yderligere oplysninger om DHCP, BOOTP og RARP ved at se Konfiguration af IP-adresse ved hjælp af DHCP på side A-1, Konfiguration af IP-adresse ved hjælp af BOOTP på side A-2 og Konfiguration af IP-adresse ved hjælp af RARP på side A

12 Konfigurering af netværksprinteren Hvis du ikke har en DHCP/BOOTP/RARP-server, tildeler APIPA-protokollen (Automatic Private IP Addressing) automatisk en IP-adresse fra området Du kan få flere oplysninger om APIPA ved at se Konfiguration af IP-adresse ved hjælp af APIPA på side A-3. Hvis APIPA-protokollen slås fra, er standard-ip-adressen for et Brother-printernetkort Du kan dog nemt ændre IP-adressens nummer, så det stemmer overens med IP-adresseoplysningerne i dit netværk. se Indstilling af IP-adresse og undernetmaske på side 2-3 for at få oplysninger om, hvordan du ændrer IP-adressen. 2 Undernetmaske Undernetmasker begrænser netværkskommunikationen. Eksempel: PC1 kan tale til PC2 Pc 1's IP-adresse: Undernetmaske: Pc 2's IP-adresse: Undernetmaske: Bemærk 0 angiver, at der ikke er nogen begrænsning for kommunikationen ved denne del af adressen. I ovennævnte eksempel kan vi kommunikere med alt, der har en IP-adresse, som begynder med X Gateway (og router) En gateway er et netværkspunkt, der fungerer som en indgang til andre netværk og sender data, der overføres via netværket, til en præcis destination. Routeren ved, hvor den skal sende data, der ankommer til gateway'en, hen. Hvis destinationen er på et eksternt netværk, overfører routeren data til det eksterne netværk. Hvis dit netværk kommunikerer med andre netværk, skal du muligvis konfigurere gateway'ens IP-adresse. Hvis du ikke kender gateway'ens IP-adresse, skal du spørge din netværksadministrator. 2-2

13 Konfigurering af netværksprinteren Indstilling af IP-adresse og undernetmaske Konfigurering af netværksprinteren vha. BRAdmin Professional og TCP/IP (kun til Windows ) 2 BRAdmin Professional BRAdmin Professional er beregnet til, at du kan styre de Brother-printere, der er sluttet til netværket i et TCP/IP-miljø. Konfigurering af printeren vha. BRAdmin Professional Bemærk Brug den version af BRAdmin Professional, der blev leveret på cd-rom'en sammen med Brother-produktet. Du kan hente den nyeste version af Brother BRAdmin Professional på adressen Dette hjælpeprogram kan kun anvendes af Windows -brugere. Hvis du anvender personlig firewall-software (f.eks. Firewall til Internetforbindelse i Windows XP ), skal du deaktivere den. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du genstarte din personlige firewall-software. Nodenavn: Nodenavnet vises i det aktuelle BRAdmin Professional. Standardnodenavnet er "BRN_xxxxxx" ("xxxxxx" angiver de seks sidste cifre i Ethernet-adressen). Standardadgangskoden til Brother-printernetkort er access. 1 Start BRAdmin Professional (fra Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 og Windows 2000/XP) ved at klikke på Start/Programmer/Brother Administrator Utilities/Brother BRAdmin Professional Utilities/BRAdmin Professional. 2 Vælg TCP/IP i den venstre ramme i BRAdmin-hovedvinduet. 3 Vælg Søg efter aktive enheder i menuen Enheder. BRAdmin Professional søger nu automatisk efter nye enheder. 2-3

14 Konfigurering af netværksprinteren Bemærk Hvis printernetkortets fabriksindstillinger er valgt og uden en DHCP/BOOTP/RARP-server, vises enheden som en APIPA-enhed på BRAdmin Professional-skærmen. Du kan finde nodenavnet og Ethernet-adressen (node-adresse ovenfor) ved at udskrive printerens indstillinger. Se Udskrivning af siden med printerens indstillinger på side 7-2 for at få oplysninger om, hvordan printerindstillingerne udskrives på printernetkortet. 2 4 Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed, du vil konfigurere. 5 Indtast printernetkortets IP-adresse, undernetmaske og gateway (efter behov). 6 Klik på OK. 7 Hvis IP-adressen er konfigureret korrekt, vises Brother-printernetkortet på listen over enheder. Andre metoder til konfigurering af netværksprinteren Du kan konfigurere netværksprinteren med andre metoder. Se Andre måder at angive IP-adressen på (for meget øvede brugere og administratorer) på side A-1. Ændring af printernetkortets indstillinger Konfigurering af printernetkortets indstillinger vha. BRAdmin Professional og TCP/IP (kun til Windows ) 1 Start BRAdmin Professional (fra Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 og Windows 2000/XP) ved at klikke på Start/Programmer/Brother Administrator Utilities/Brother BRAdmin Professional Utilities/BRAdmin Professional. 2 Vælg TCP/IP i den venstre ramme i BRAdmin-hovedvinduet. 3 Vælg det printernetkort, du vil konfigurere, i den højre ramme i BRAdmin-hovedvinduet. 4 Vælg Konfigurer udskriftsserver i menuen Kontrol. 5 Indtast en adgangskode. Standardadgangskoden er access. 6 Du kan nu ændre printernetkortets indstillinger. 2-4

15 Konfigurering af netværksprinteren Ændring af printernetkortets indstillinger vha. af HTTP (webbrowser) og TCP/IP-protokollen Du kan bruge en standardwebbrowser (vi anbefaler Microsoft Internet Explorer version 5.0 eller nyere versioner eller Netscape Navigator version 4.0 eller nyere versioner) til at ændre printernetkortets indstillinger via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Hvis du vil anvende en webbrowser, skal du have tildelt printernetkortet en IP-adresse. 2 IP-adresse. 1 Skriv i browseren. (printer_ip-address er IP-adressen eller printernetkortets navn) For eksempel: (hvis printerens IP-adresse er ). Bemærk Hvis du har redigeret hosts-filen på din computer eller bruger Domain Name System, kan du også indtaste printernetkortets DNS-navn. Da printernetkortet understøtter TCP/IP- og NetBIOS-navn, kan du også indtaste printernetkortets NetBIOS-navne. NetBIOS-navnet kan du finde på siden med printerindstillinger. NetBIOS-navnet er de første 15 tegn i nodenavnet, og det vises som standard som BRN_xxxxxx, hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen. 2 Klik på Netværkskonfiguration. 3 Indtast et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet er admin, og standardadgangskoden er access. 4 Klik på OK. 5 Klik på Netværkskonfiguration og derefter på Konfigurer TCP/IP. 6 Du kan nu ændre printernetkortets indstillinger. 2-5

16 3 Netværksudskrivning i Windows : grundlæggende TCP/IP Peer to Peer-udskrivning Oversigt Hvis du er Windows -bruger og vil udskrive vha. TCP/IP-protokollen i et Peer to Peer-miljø, bedes du følge vejledningen i dette kapitel. Dette kapitel beskriver, hvordan du installerer den netværkssoftware og printerdriver, du skal bruge for at kunne udskrive med netværksprinteren. 3 Bemærk Du skal konfigurere IP-adressen på printeren, før du går videre med dette kapitel. Hvis du ikke har gjort det endnu, skal du se Kapitel 2 først. Kontroller, at værtscomputeren og printernetkortet befinder sig på samme undernet, eller at routeren er konfigureret korrekt, så der kan overføres data mellem de to enheder. Standardadgangskoden til Brother-printernetkort er access. For Windows 2000-/XP-brugere Som standard installerer Windows 2000/XP-systemet alle de programmer, der er nødvendige for, at du kan udskrive. Dette afsnit beskriver den mest brugte konfiguration, TCP-/IP-standardportudskrivning. Windows 2000/XP-brugere kan også udskrive via Internettet vha. IPP-protokollen. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se Internet-udskrivning i Windows på side 5-1. Hvis du allerede har installeret printerdriveren, springer du til Printerdriver er allerede installeret på side 3-2. Konfigurering af TCP/IP-standardport Printerdriver endnu ikke installeret 1 For Windows 2000: Gå til knappen Start, vælg Indstillinger, og vælg Printere. For Windows XP: Gå til knappen Start, og vælg Printere og faxenheder. 2 For Windows 2000: Dobbeltklik på ikonet Tilføj printer for at starte Guiden Tilføj printer. Windows XP: Klik på Tilføj printer for at starte Guiden Tilføj printer. 3 Klik på Næste, når du ser skærmen Velkommen til guiden Tilføj printer. 3-1

17 Netværksudskrivning i Windows : grundlæggende TCP/IP Peer to Peer-udskrivning 4 Vælg Lokal printer, og fjern markeringen af Find og installer min Plug and Play-printer automatisk. 5 Klik på Næste. 6 Du skal nu vælge den korrekte netværksudskrivningsport. Vælg Opret en ny port fra rullemenuen, og vælg TCP/IP-standardport. 3 7 Klik på Næste. 8 Guiden Tilføj TCP/IP-standardprinterport vises. Klik på Næste. 9 Indtast IP-adressen eller navnet på den printer, du vil konfigurere. Guiden indsætter automatisk oplysningerne om portnavn. 10 Klik på Næste. 11 Windows 2000/XP vil nu etablere kontakt til den printer, som du har angivet. Hvis du ikke har angivet den korrekte IP-adresse eller det korrekte navn, vises der en fejlmeddelelse. 12 Klik på Udfør for at afslutte guiden. 13 Når du har konfigureret porten, skal du angive, hvilken printerdriver du vil bruge. Vælg den ønskede driver fra listen over understøttede printere. Hvis du bruger en driver, der følger med printeren på cd-rom, skal du vælge funktionen Har diskette/cd for at få vist indholdet af cd-rom'en. 14 Vælg f.eks. mappen X:\Driver\PCL\WIN2K_XP\dit sprog (hvor X er drevbogstavet). Klik på Åbn, og klik derefter på OK. Vælg printermodellen, og klik på Næste. 15 Angiv et navn, og klik på Næste. 16 Nu skal du angive, om du vil dele printeren. Indtast sharenavnet, og klik på Næste. 17 Fortsæt gennem guiden, og klik på Udfør, når du er færdig. Printerdriver er allerede installeret Hvis du allerede har installeret printerdriveren og ønsker at konfigurere den til udskrivning på netværk, skal du gøre følgende: 1 Vælg den printerdriver, du vil konfigurere. 2 Vælg Filer og derefter Egenskaber. 3 Klik på fanen Porte, og klik på Tilføj port 3-2

18 Netværksudskrivning i Windows : grundlæggende TCP/IP Peer to Peer-udskrivning 4 Indtast den port, som du vil bruge. Dette er typisk TCP/IP-standardport. Klik derefter på knappen Ny port... 5 Guiden TCP/IP-standardport starter. Følg trin 8-12 i Printerdriver endnu ikke installeret på side 3-1. For Windows NT 4.0-brugere 3 Windows NT 4.0-brugere kan sende udskriftsjob vha. Brother Peer to Peer-udskriftssoftwaren på den Brother-cd-rom, der følger med printeren. Installation af TCP/IP-protokollen Hvis du ikke har installeret TCP/IP-protokollen under installationen af Windows NT 4.0-systemet (arbejdsstation eller server), skal du følge nedenstående trin. Hvis du allerede har installeret TCP/IP-protokollen, skal du gå videre til næste afsnit, Installation af Brothers Peer to Peer-software nedenfor. 1 Klik på knappen Start, vælg Indstillinger og derefter Kontrolpanel. 2 Kør underprogrammet Netværk ved at dobbeltklikke på ikonet Netværk og derefter klikke på fanen Protokoller. 3 Vælg Tilføj, og dobbeltklik på protokollen TCP/IP. 4 Indsæt disketten(-erne) eller cd-rom'en for at kopiere de nødvendige filer. 5 Klik på knappen Luk. Windows NT 4.0-systemet gennemser protokolbindingerne, og herefter vises dialogboksen TCP/IP-egenskaber. 6 Konfigurer værts-ip-adressen, undernetmasken og gateway-adressen i dialogboksen. Spørg din systemadministrator om disse adresser. 7 Klik på OK for at afslutte (du skal genstarte Windows NT 4.0-arbejdsstationen eller -serveren). Installation af Brothers Peer to Peer-software 1 Start installationsprogrammet fra cd-rom'en som beskrevet i Hurtig installationsanvisning. 2 Vælg HL-2070N, og det ønskede sprog. Klik herefter på Installer andre drivere eller hjælpeprogrammer. 3 Vælg installationsprogrammet Network Print Software. 4 Klik på Næste for at fortsætte fra velkomstbeskeden. 5 Læs licensaftalen omhyggeligt igennem. Følg derefter instruktionerne på skærmen. 3-3

19 Netværksudskrivning i Windows : grundlæggende TCP/IP Peer to Peer-udskrivning 6 Klik på knappen Brother Peer-to-Peer Print (LPR). 7 Vælg det bibliotek, hvor filerne til Brother Peer-to-Peer Print (LPR) skal installeres, og klik på Næste. Hvis du ikke allerede har oprettet et bibliotek, opretter installationsprogrammet et bibliotek for dig. 8 Indtast det portnavn, som du ønsker at bruge, og klik på OK. Standardportnavnet er BLP1. Uanset hvilket navn du vælger, skal det være et unikt navn, og det SKAL starte med BLP. 3 9 Du skal nu indtaste det aktuelle printernetkorts IP-adresse og navn. Hvis du har redigeret hosts-filen på din computer eller bruger Domain Name System, kan du også indtaste printernetkortets DNS-navn. Da printernetkortet understøtter TCP/IP- og NetBIOS-navne, kan du også indtaste printernetkortets NetBIOS-navn. NetBIOS-navnet kan du finde på siden med printerindstillinger. NetBIOS-navnet er de første 15 tegn i nodenavnet, og det vises som standard som BRN_xxxxxx, hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen. Bemærk Nodenavnet og NetBIOS-navnet udskrives sammen med printerens indstillinger. Hvis du ønsker at vide, hvordan du udskriver printerindstillingerne, skal du se Udskrivning af siden med printerens indstillinger på side 7-2. Hvis du søger på enheden vha. søgefunktionen i trin 8, skal du deaktivere din personlige firewall, hvis du bruger sådan en. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du genstarte din personlige firewall-software. 10 Klik på knappen OK. Du skal genstarte computeren, når du bliver bedt om det. Tilknytning af printer Du skal nu oprette en printer på dit Windows -system ved at bruge standard/almindelig Windows -printerinstallation. 1 Klik på knappen Start, vælg Indstillinger og derefter Printere. 2 Dobbeltklik på ikonet Tilføj printer for at starte Guiden Tilføj printer 3 Vælg Denne computer (ikke Netværksprinter), og klik på Næste. 4 Vælg Brother LPR-porten (det portnavn, du tildelte i trin 7 i afsnittet om installationen af Brothers Peer to Peer-software i dette kapitel), og klik på Næste. 5 Vælg den ønskede printermodel. Hvis den korrekte model ikke vises, skal du klikke på Har diskette/cd og indsætte den cd-rom, der fulgte med printeren. 6 Hvis driveren allerede findes, skal du vælge Behold nuværende driver (hvis driveren ikke findes, skal du springe over dette trin) og derefter klikke på Næste. 7 Du kan eventuelt ændre navnet på printeren og derefter klikke på Næste. 3-4

20 Netværksudskrivning i Windows : grundlæggende TCP/IP Peer to Peer-udskrivning 8 Du kan eventuelt oprette printeren som delt ressource (så andre brugere også kan få adgang til den) og vælge det eller de operativsystemer, som de andre computere anvender. Klik på Næste. 9 Klik på Ja ved spørgsmålet Vil du udskrive en testside?. Klik på Udfør for at afslutte installationen. Du kan nu udskrive på printeren, som var det en lokal printer. Tilføjelse af en ekstra Brother LPR-port 3 Du skal ikke køre hele installationsprogrammet igen for at tilføje en ny Brother LPR-port. Gå i stedet til knappen Start, vælg Indstillinger, og åbn vinduet Printere. Klik på ikonet for den printer, som du vil konfigurere, klik på menuen Filer, og vælg derefter Egenskaber. Klik på fanen Porte og derefter på knappen Tilføj port. Fremhæv Brother LPR Port i dialogboksen Printerporte, Klik på Ny port, og indtast portnavnet. Standardportnavnet er BLP1. Hvis du allerede har brugt dette navn, vil du få vist en fejlmeddelelse, hvis du prøver at bruge det igen. Brug i så fald BLP2 osv. Når du har angivet portnavnet, skal du klikke på OK. Du får herefter vist dialogboksen Portindstillinger. Indtast IP-adressen på den printer, som du vil udskrive til, og klik på OK. Klik herefter på Luk i dialogboksen Printerporte. Porten, som du netop har oprettet, vises nu i printerdriverens indstilling Udskriv til følgende port(e). For brugere af Windows 95/98/Me Windows NT 95/98/Me-brugere kan sende udskriftsjob vha. Brother Peer to Peer-udskriftssoftwaren på den Brother-cd-rom, der følger med printeren. Installation af Brothers Peer to Peer-software Bemærk Hvis du allerede har installeret driveren fra installationsprogrammet på cd-rom'en, der fulgte med printeren, og du har valgt "Brother Peer to Peer Network Printer" under installationen, behøver du ikke at installere Brothers netværksudskrivningssoftware igen. 1 Start installationsprogrammet fra cd-rom'en som beskrevet i Hurtig installationsanvisning. 2 Vælg HL-2070N, og det ønskede sprog. Klik herefter på Installer andre drivere eller hjælpeprogrammer. 3 Vælg installationsprogrammet Network Print Software. 4 Klik på Næste for at fortsætte fra velkomstbeskeden. 5 Læs licensaftalen omhyggeligt igennem. Følg derefter instruktionerne på skærmen. 6 Klik på knappen Brother Peer-to-Peer Print (LPR). 3-5

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

NETVÆRK BRUGSANVISNING

NETVÆRK BRUGSANVISNING Internt printer-/scannernetkort til flere protokoller NETVÆRK BRUGSANVISNING MFC-7225N MFC-7820N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne enhed på dit netværk. Du kan til enhver tid udskrive

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du installerer

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING HL-3040CN HL-3070CW Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Printerserver til flere protokoller. NC-5100h. Brugervejledning for netværksbrugere

Printerserver til flere protokoller. NC-5100h. Brugervejledning for netværksbrugere Printerserver til flere protokoller NC-5100h Brugervejledning for netværksbrugere Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen fra

Læs mere

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING Varemærker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart skaleringstkenologi er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Corporation.

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START Novell GroupWise 6.5 HURTIG START www.novell.com Novell GroupWise 6.5 er et krydsplatformbaseret e-mail-system til virksomheder, der kan bruges til sikre meddelelser, som kalender, til planlægning af aftaler

Læs mere

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14210 Netværks- installations- instruktioner Læs dette inden installering Distribuer materialer Xerox-installationspersonale leverer, udpakker og installerer printeren. De

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Printernetkort til flere protokoller. NC-4100h. Brugervejledning

Printernetkort til flere protokoller. NC-4100h. Brugervejledning Printernetkort til flere protokoller NC-4100h Brugervejledning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen fra cd-rom'en. Opbevar cd-rom'en på

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Brugervejledning for netværksbrugere

Brugervejledning for netværksbrugere Printerserver til flere protokoller Brugervejledning for netværksbrugere Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen fra cd-rom'en.

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning giver nyttige informationer om indstilling af kabelbaseret

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1270N. Network built in model. Network Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1270N. Network built in model. Network Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1270N Network built in model Network Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 Introduktion Situation: Målgruppe: Med introduktionen af Servicepack 2 til Windows XP har DFF-EDB erfaret problemer omkring online hjælpen gennem fjernsupport-programmet

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internet-fax og Windows - internetudskrivning Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere