HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK"

Transkript

1 VIDEOBÅNDOPTAGER HR-J585EU HR-J285EU LPT A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. DANSK BETJENINGSVEJLEDING Trykt i Indonesien 0202 MNVfIDfOT SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer... 3 Forplade... 3 Bagside... 3 Fjernbetjening... 3 On-screen display... 4 Hovedmenu... 4 Grundlæggende tilslutninger... 5 Grundlæggende indstillinger... 6 Indstilling af videokanal... 6 Sprogindstilling... 7 Indstilling af uret... 7 Indstilling af tuneren... 7 Gengivelse Optagelse Timer-optagelse Programmering af timer Kontrol, annullering eller ændring af programindstillingerne Redigering Redigering med en anden videobåndoptager eller et videokamera Systemtilslutning Tilslutning/brug af et stereo-system (Gælder kun HR-J585EU) Underordnede indstillinger Børnelås Specifikationer SIKKERHED Sikkerhedsforskrifter Mærkepladen og forsigtighedsreglerne sidder på apparatets bagside. ADVARSEL: FARLIG STRØM INDE I APPARATET ADVARSEL: UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR BRAND ELLER ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIG Det anbefales at tage netstikket ud af stikkontakten, hvis videobåndoptageren ikke skal anvendes i en længere periode. Der er farlig strøm i videobåndoptageren. Reparationer må kun udføres af autoriserede reparatører. For at undgå fare for elektriske stød eller brand, bør netstikket tages ud af stikkontakten, før der tilsluttes signalledninger eller antenne. ADVARSEL Der er to forskellige typer SECAM farvesystemer: SECAM-L, anvendt i FRANKRIG (kaldes også SECAM-vest), og SECAM-B, anvendt i østeuropæiske lande (også kaldet SECAM-øst). 1. Denne videobåndoptager kan også modtage SECAM-B farvesignaler til optagelse og gengivelse. 2. Optagelser foretaget med SECAM-B farvesignaler danner sort/hvide billeder hvis de afspilles på en SECAM-L videobåndoptager, eller danner ikke normale farvebilleder, hvis de afspilles på en PAL videobåndoptager med SECAM-B systemer indbygget (selv om TV et er SECAM kompatibelt). 3. SECAM-L præindspillede kassetter eller optagelser foretaget med en SECAM-L videobåndoptaget danner sort/hvide billeder, når de gengives i denne videobåndoptager. 4. Denne videobåndoptager kan ikke anvendes med SECAM-L. Benyt en SECAM-L videobåndoptager til optagelse af SECAM-L signaler. VIGTIGT Læs venligst de forskellige sikkerhedsforskrifter på side 1 og 2, før du tilslutter eller betjener videobåndoptageren. Vær opmærksom på at det kan være ulovligt at overspille indspillede bånd, plader og discs uden tilladelse fra indehaveren af copyright til lyd- eller video-optagelsen, TVprogrammet eller kabelprogrammet samt til ethvert litterært, dramatisk, musikalsk eller kunstnerisk værk heri. Kassetter mærket VHS (eller S-VHS ) kan anvendes sammen med denne videobåndoptager. Det er imidlertid kun VHS signaler som kan afspilles og indspilles. HQ VHS er kompatibelt med eksisterende VHS udstyr. 1

2 For Italien: Det erklæres herved, at dette produkt, mærket JVC, opfylder Ministerielt Dekret nr. 548 af 28. august 1995, offentliggjort i Den italienske Republiks officielle tidende nr. 301 af 28. december 95. Der er fortsat strøm på videobåndoptageren, når indikatoren mærket STANDBY/ON 1 er slukket. I OFF stilling er apparatet stadig forbundet med lysnettet. Træk derfor netledningen ud, hvis du ønsker at afbryde det helt. ` angiver standby (afbrudt) og! angiver tændt. Til HR-J585EU ejere: Videobånd, der er optaget på LP (langsom hastighed) hastighed i denne videobåndoptager, kan ikke gengives i en videobåndoptager med kun én hastighed. Til HR-J285EU ejere: Videobånd optaget på en anden videobåndoptager under LP (langsom hastighed) kan ikke afspilles på denne videobåndoptager. Hvis udstyret anbringes i et skab eller på en hylde, skal man sikre sig, at der er god plads på alle sider, således at der skabes tilstrækkelig ventilation (10 cm eller mere på begge sider, ved oversiden og bagsiden). Når batterier kasseres, skal man være opmærksom på de miljømæssige problemer, og de lokale regler og love vedrørende bortskaffelse af batterier skal nøje følges. Følg venligst disse sikkerhedsanvisninger. Hvis du ikke gør det, kan der ske beskadigelse af videobåndoptageren, fjernbetjeningen eller videokassetten. 1. ANBRING IKKE videoen på steder med stærk varme, kulde eller høj luftfugtighed. i direkte sollys. på steder med støv. i nærheden af stærke magnetfelter. på et underlag, der er ustabilt eller udsat for vibration. 2. LAD VÆRE med at tildække videoens ventilationsåbninger. (Hvis ventilationsåbningerne eller -hullerne blokeres af aviser eller stof etc., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe væk.) 3. LAD VÆRE med at anbringe tunge genstande på videoen eller fjernbetjeningen. 4. LAD VÆRE med at anbringe noget, som kan spildes ovenpå videoen eller fjernbetjeningen. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette udstyr, vil der være risiko for brand eller elektrisk stød.) 5. UNDGÅ at udsætte videoen for vanddryp eller -sprøjt. 6. UNDGÅ at anvende dette udstyr i badeværelset eller på steder med vand. UNDGÅ ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper etc.) ovenpå dette apparat. 7. UNDGÅ at anbringe åben ild, som for eksempel tændte lys, ovenpå apparatet. 8. UNDGÅ kraftige stød under transport af videoen. Hvordan fjernbetjeningen anvendes Inden brugen skal batterierne sættes i i den rigtige retning som angivet under batteridækslet. Fjernbetjeningen kan styre de fleste af dine videobåndoptagers funktioner såvel som grundfunktionerne hos JVC TV-apparater. Ret fjernbetjeningen mod modtagesensoren på videobåndoptageren Fjernbetjeningens maksimale rækkevidde er ca. 7,5 m. Tryk på den modsvarende knap for at betjene dit JVC TV: TV 1, TV AV, TV PR +/, TV %+/ (TV-lydstyrke). Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer ordentligt, skal du tage dens batterier ud, vente et lille stykke tid, sætte batterierne i igen, og derefter prøve igen. Rengøring af videohoveder Akkumulering af snavs og andre partikler på videohovederne kan bevirke, at gengivebilledet bliver uskarpt eller afbrydes. Forsøm ikke at rette henvendelse til nærmeste JVC-forhandler, hvis sådanne problemer opstår. Brugbare videokassettebånd Kompakte VHS camcorder-optagelser kan gengives med denne videobåndoptager. Sæt ganske enkelt det indspillede videokassettebånd i en VHSkassetteadapter. Så kan den benyttes fuldstændig som enhver VHS-kassette i fuld størrelse. Denne videobåndoptager kan optage på almindelige VHS- og Super VHS-kassetter. Kun almindelige VHS-signaler kan imidlertid optages og gengives. Det er ikke muligt at gengive et optaget Super VHS-kassettebånd. OBS!: Til brugere af mobiltelefon: Anvendelse af en mobiltelefon i nærheden af videobåndoptageren kan give årsag til billedvibration på TVskærmen eller ændring af skærmen til et blåt bagdisplay. Om placering af videobåndoptageren: Nogle TV-apparater og andre apparater frembringer stærke magnetfelter. Anbring ikke et sådant apparat ovenpå videobåndoptageren, da dette kan føre til billedforstyrrelser. KONDENS Der kan dannes kondens (dug eller fugt) i videoen, hvis den flyttes fra et koldt sted til et varmt sted, eller under meget fugtige forhold på samme måde som der dannes vanddråber på et glas fyldt med kold væske. Kondens på videotromlen kan medføre beskadigelse af båndet. Under forhold, hvor der kan opstå kondens, bør strømmen til videoen tilkobles et par timer, så fugten fordamper. 2

3 Knapper, stik og indikatorer Forplade Stop/ kassetteudløsning 0 Kassetteskakt Tilbagespoling 3 Pause9 Fjernbetjening Vi henviser til NB herunder. Udtagning Taltaster Nem slukning Displaypanel PR +/ Optagelse 7 Modtagesensor til infrarøde stråler Gengivelse 4 Fremspoling 5 Gengivelse4 Tilbagespoling 3 Stop8 Pause9 Nem gentagelse Fremspoling 5 SP/LP (p) Optagelse7 [ITR] Børnelås A Tændt-indikator B VCR-indikator C Timer-indikator D Standby/optage-indikator* * Standby/optage-indikatoren lyser, når videobåndoptageren er indstillet til standby eller mens optagelse finder sted. Bagside Netledning Vi henviser til OBS! herunder. Knapperne med fungerer ikke med denne videobåndoptager. Om 1 knappen Når der trykkes på 1 på videobåndoptageren og fjernbetjeningen, mens der er tændt for videobåndoptageren, vil hver knap fungere forskelligt. På videobåndoptageren Når der trykkes på 1, vil videobåndoptageren slukke helt. På fjernbetjeningen Når der trykkes på 1, vil videobåndoptageren blive indstillet til standby. begynder at lyse på displayet. Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at slukke helt for videobåndoptageren. * Gælder kun HR-J585EU OBS!: Tab ikke fastgøringsbåndet til fastgøring af netledningen til videobåndoptagerens inderside. Det kan føre til fejlfunktion. 3

4 On-screen display Hvis du trykker på (OK) på fjernbetjeningen, når OSD er sat til ON ( 5), kan du bekræfte den aktuelle videobåndoptagerstatus på skærmen. Indikeringerne med undtagels af uret og båndtælleren forsvinder i løbet af omkring 5 sekunder. Tryk på (OK) igen for at slukke on-screen displayet helt. Indikeringerne optages ikke, selv hvis videobåndoptageren er indstillet til optagelse. A Aktiver hovedmenuskærmen Tryk på w e for at vælge ikonet OSD, og tryk derefter på OK. Følg hver indstillingsprocedure, hvis du vælger ikonet A til D. Gå til trin 2, hvis du vælger ikonet E til K. B Ændr indstilling Tryk på rt for at indstille til ON, og tryk derefter på w eller e. C Gå tilbage til den normale skærm OSD *Standardindstillingen er med fede bogstaver i den følgende oversigt. Ikon Beskrivelse A Kanal og ekstraindgang B Ur* C Båndposition* D Båndtæller* E Dag/måned/år F Båndhastighed G Videobåndoptager-driftsindstilling On-screen display Beskrivelse PLAY vises under gengivelse. vises under tilbagespoling, eller blinker under REW tilbagespoling med funktionen tilbagespoling efter slukning. ( 10) FF vises under fremspoling. EZ REPEAT vises under Ez gentaget gengivelse. ( 11) EJECT vises, når du tager kassettebåndet ud. STOP vises når du stopper gengivelsen eller optagelsen. RECORD vises under optagelse. RECP vises i optagepause-indstilling. vises, når videobåndoptageren er indstillet til børnelåsindstilling, eller hvis der trykkes på en af SAFE knapperne på videobåndoptageren, mens børnelåsfunktionen er aktiveret. ( 15) * Ved hvert tryk på (OK) vises ur eller båndposition og båndtæller skiftevis på displayet. Hovedmenu Det er muligt at udføre forskellige betjeninger og ændre forskellige funktionsindstillinger på hovedmenuskærmen. Tænd for videobåndoptageren og TV-modtageren og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. Proceduren viser, hvordan man instiller OSD til ON. 4 A REC Vælg dette ikon for at timer-optage programmet. ( 12) B PR SET Vælg dette ikon for at udføre manuel kanalindstilling. ( 8, 9) C ACMS Vælg dette ikon for at udføre automatisk kanalindstilling. ( 7) Automatisk kanalindstilling tildeler alle modtagbare kanaler i dit område. D TIME DATE Vælg dette ikon for at stille uret. ( 7) E SYSTEM AUTO / PAL / MESECAM Det er muligt at afspille PAL-, NTSC- og MESECAM-bånd eller optage PAL- og SECAM*- signaler på denne videobåndoptager. Vælg det rigtige farvesystem. * SECAM-signaler vil blive optaget som MESECAM på denne videobåndoptager, MESECAM er betegnelsen for bånd, som er optaget på en MESECAM-kompatibel PAL-videobåndoptager. AUTO: Vælg normalt dette. Det rigtige farvesystem vælges automatisk, afhængigt af gengive- eller optagesignalerne. Hvis AUTO ikke fungerer korrekt, skal den følgende indstilling indstilles manuelt. PAL: Optagelse af PAL-signaler eller afspilning af en PAL. MESECAM: Optagelse af SECAM-signaler eller afspilning af et MESECAM-bånd. Om NTSC-gengivelse På nogle TV-apparater reduceres billedet vertikalt og der kommer sorte striber frem øverst og nederst på skærmen, eller den øverste og nederste del af superimposerede billeder skæres af. Dette er ikke nogen fejlfunktion. Billedet kan rulle op og ned. Dette kan korrigeres, hvis dit TV-apparat er udstyret med V-HOLD kontrolfunktionen. Båndtællerudlæsningen og udlæsningen af den resterende båndtid vil være forkert. Under søgning, stillbillede- eller billede-forbillede gengivelse, vil billedet være forvrænget, og der kan forekomme farvetab.

5 Ikon Beskrivelse F ABC OSD Vælg dette ikon for at indstille sproget. Der kan vælges mellem 6 sprog. ( 7) G AUDIO STEREO / LEFT / RIGHT / MONO (Gælder kun HR-J585EU) Videobåndoptageren er i stand til at optage fire lydspor (STEREO, LEFT, RIGHT og MONO) og afspille det, du vælger. STEREO: Til Hi-Fi stereobånd LEFT: Til hovedlyd på tosprogede bånd RIGHT: Til sekundærlyd på tosprogede bånd MONO: Til lydoverspillede bånd Grundlæggende tilslutninger A Kontroller indholdet Kontroller, at pakken indeholder alle de i Specifikationer ( 16) anførte tilbehørsdele. B Placering af videobåndoptageren Anbring videobåndoptageren på en stabil, vandret flade. C Tilslut videobåndoptageren til et TV-apparat Antennebøsning Bagsiden af TVapparatet H OSD ON / OFF Når denne funktion er indstillet til ON, vil der komme forskellig information om videobåndoptagerens status (på on-sreen displayet) frem på skærmen. Sørg for, når du anvender videobåndoptageren som kildeafspiller til redigering af et bånd, at indstille denne funktion til OFF. Ellers vil informationen om videobåndoptagerens status blive optaget på det redigerede bånd. I 16:9/4:3 AUTO/ 16:9 / 4:3 Det er muligt at vælge aspektforholdet for din TV-skærm. AUTO: Vælg normalt denne. Det er muligt at afspille 16:9 og 4:3 skærmprogrammer som de er. 16:9: Det er muligt at gengive programmet med 16:9 skærmformatet. 4:3: Det er muligt at gengive programmet med 4:3 skærmformatet. Indstil dit TV til dets AV-indstilling, hvis billedet skæres af på skærmen, når du afspiller programmet med 16:9 skærmformatet. 21-polet SCARTkabel (medfølger ikke) Netledning 21-polet SCART-bøsning RF-kabel (medfølger) TV-antennekabel AERIAL J EPC OFF / SOFT / SHARP Denne funktion hjælper dig med at indstille gengivebilledets kvalitet efter ønske. OFF: Billedkvaliteten justeres ikke. SOFT: Reducerer kornethed i billedet, når du ser overspillede bånd, som indeholder meget støj. SHARP: Tydeligere billede med skarpere kanter, når du ser billeder med mange flade flader af samme farve, som for eksempel tegneserier. EPC-indstilling kan kun udføres under gengivelse. K NIC AUTO / OFF (Gælder kun HR-J585EU) Vælg den rigtige indstilling. Vi henviser til side 12. AUTO: Videobåndoptageren registrerer automatisk NICAM-udsendelser. OFF: Videobåndoptageren registrerer ikke NICAM-udsendelser. Bagsiden af videobåndoptageren Stikkontakt EURO AV1 AUDIO/VIDEO RF. OUT RF-tilslutning A Tag TV-antennekablet ud af forbindelse med TV-apparatet. B Sæt TV-antennekablet i AERIAL stikket på bagsiden af videobåndoptageren. C Forbind det medfølgende RF-kabel mellem RF. OUT stikket på bagsiden af videobåndoptageren og TV ets antennestik. AV-tilslutning Hvis dit TV-apparat er udstyret med en 21-polet SCART-bøsning, skal du foretage AV-tilslutning for at forbedre billedkvaliteten under båndgengivelse. A Forbind antennen, videobåndoptageren og TV-apparatet som vist på illustrationen. B Forbind et 21-polet SCART-kabel (ekstraudstyr) mellem EURO AV1 AUDIO/VIDEO stikket på bagsiden af videobåndoptageren og den 21-polede SCART-bøsning på TV et. 5

6 D Udfør Plug&Play opsætning TV et bør indstilles til dets AV-indstilling (med AV-tilslutning 5) eller UHF-kanal 36 (med RF-tilslutning 5). Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Tænd ikke for videobåndoptageren. Skærmen til landeindstilling kommer frem. Tryk på w e for at vælge dit land, og tryk derefter på OK. Videobåndoptageren tildeler automatisk alle modtagbare stationer i dit område. Udfør Indstilling af videokanal i højre spalte, hvis du har tilsluttet dit TV til videobåndoptageren via RF-tilslutning og onscreen displayet, som kommer frem på UHF-kanal 36, er forvrænget. A : Østrig I : Italien B : Belgien N : Norge CH : Schweiz NL : Holland D : Tyskland P : Portugal DK : Danmark S : Sverige E : Spanien SF : Finland F : Frankrig OTHERS : Andre lande Når Plug&Play er fuldført, vil bekræftelsesskærmen komme frem. E Gå tilbage til den normale skærm Grundlæggende indstillinger Indstilling af videokanal Videokanal (RF-udgangskanal) er den kanal, på hvilken dit TVapparat modtager billed- og lydsignaler fra videobåndoptageren via RF-kablet. Udfør kun de følgende trin, hvis der er interferens i TV-billedet, efter at du er flyttet til et andet område eller en ny station er begyndt at sende i dit område, eller hvis du ændrer tilslutningen fra RF-tilslutning til AV-tilslutning eller omvendt. Indstil videokanalen til udkoblet (OFF), hvis du har forbundet videobåndoptageren til TV-apparatet via AV-tilslutning. Indstil den korrekte videokanal, hvis du har forbundet videobåndoptageren til TV-apparatet via RF-tilslutning. Tænd for videbåndoptageren og TV et. A Sæt kanalen på TV Vælg den ledige position 36 på dit TV. B Aktiver funktionen for videokanalindstilling Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at indtaste standbyindstillingen. Hold PR+ eller på videobåndoptageren inde i mere end 3 sekunder. C Indstil videokanalen Med AV-tilslutning Tryk på PR+ eller for at indstille videokanalen til OFF. Tryk derefter på 1. Med RF-tilslutning Tryk på PR+ eller for at indstille videokanalen til en ledig position mellem 22 og 68, som ikke er optaget af nogen lokal station i dit område. Tryk derefter på 1. Med AV-tilslutning Indstil TV-apparatet til AV-indstilling for at se billedsignaler fra videobåndoptageren. Med RF-tilslutning Indstil TV-apparatet til videokanalen for at se billedsignaler fra videobåndoptageren. 6

7 Sprogindstilling Det er muligt at ændre sprogindstillingen manuelt efter ønske. Tænd for videobåndoptageren og TV-apparatet og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. A Aktiver hovedmenuskærmen Tryk på w e for at vælge ikonet ABC OSD, og tryk derefter på OK. B Vælg sprog Tryk på rt for at vælge det ønskede sprog. ENGLISH : Engelsk DEUTSCH : Tysk FRANCAIS : Fransk ITALIANO : Italiensk ESPAÑOL : Spansk DUTCH : Hollandsk C Gå tilbage til den normale skærm Indstilling af uret Tænd for videobåndoptageren og TV-apparatet og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter urindstillingsskærmen Tryk på w e for at vælge ikonet TIME DATE, og tryk derefter på OK. B Indstil tid, dato og år Tryk på rt, indtil den ønskede indstilling kommer frem, og tryk derefter på e. ELLER Tryk på de rigtige taltaster for hver indstilling. Instast 0 inden hver encifret indtastning. C Start uret TIME DATE HH: Time MM: Minut DD: Dag MM: Måned YY: År ABC OSD Indstilling af tuneren Udfør kun de følgende trin, hvis tuneren ikke er korrekt indstillet via Plug&Play, eller hvis du er flyttet til et andet område, eller hvis en ny station er begyndt at sende i dit område. Alle de nødvendige stationer i kanalpositionerne skal gemmes i videobåndoptagerens hukommelse, hvis der skal kunne optages TV-programmer. Automatisk kanalindstilling tildeler automatisk alle modtagbare stationer i dit område. Tænd for videobåndoptageren og TV-apparatet og indstil TVapparatet til dets AV-indstilling eller videokanal. Automatisk kanalindstilling A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter skærmen til automatisk kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet ACMS, og tryk derefter på OK. Skærmen til landeindstilling kommer frem. B Vælg dit land Tryk på w e for at vælge dit land. A : Østrig B : Belgien CH : Schweiz D : Tyskland DK : Danmark E : Spanien F : Frankrig I : Italien N : Norge NL : Holland P : Portugal S : Sverige SF : Finland OTHERS : Andre lande C Udfør automatisk kanalindstilling Tryk på OK. Når automatisk kanalindstilling er fuldført, vil bekræftelsesskærmen komme frem. ACMS D Gå tilbage til den normale skærm Afhængigt af modtageforholdene, er det ikke sikkert at stationerne bliver lagret i rækkefølge og at stationsnavnene bliver lagret korrekt. Se Sletning af en kanal ( 8). angående sletning af stationer med dårlig modtagning. 7

8 Manuel kanalindstilling Indprogrammer kanaler, som ikke blev indprogrammeret under Plug&Play eller automatisk kanalindstilling. A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den åbne kanalposition, og tryk derefter på OK. D Vælg frekvensbånd Tryk på AV for at vælge C (almindeligt) eller S (kabel). E Indtast kanal Tryk på taltasterne eller rt for at indtaste det kanalnummer, du vil indprogrammere. Instast 0 inden hver encifret indtastning. Udfør finindstillingsjustering ved at trykke på e for at vælge MFT indstilling, og tryk derefter på rt for at udføre finindstilling. For at indtaste det registerede stationsnummer, skal du trykke på e for at vælge STATION indstilling og derefter trykke på OK. Tryk på rt, indtil det ønskede stationsnavn kommer frem. F Indprogrammer ny kanal Bekræftelsesskærmen kommer frem. Gentag trin 3 6 som nødvendigt. G Gå tilbage til den normale skærm Sletning af en kanal A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den kanal, du vil slette. D Slet kanal Tryk på w. Kanalen lige under den slettede kanal flytter en linie op. Gentag trin 3 4 som nødvendigt. E Gå tilbage til den normale skærm PR SET Ændring af stationskanalpositioner A Aktiver hovedmenuskærmen og derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den station, du vil flytte, og tryk derefter på e. D Vælg ny position Tryk på rt for at flytte stationen til den nye position, og tryk derefter på OK. Eksempel: Hvis du har flyttet stationen i position 4 til position 2, vil de stationer, som oprindeligt var i positionerne 2 og 3, hver flytte en plads ned. Gentag trin 3 4 som nødvendigt. E Gå tilbage til den normale skærm PR SET Ændring af stationsnavn (A) A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge kanalen, og tryk derefter på OK. D Vælg stationsnavn Tryk på e for at vælge STATION indstilling, og tryk derefter på OK. Tryk på rt, indtil det ønskede stationsnavn kommer frem, og tryk derefter på OK. E Kontroller indstillingen Bekræftelsesskærmen kommer frem. Gentag trin 3 5 som nødvendigt. F Gå tilbage til den normale skærm 8

9 Ændring af stationsnavn (B) A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge kanalen, og tryk derefter på OK. D Vælg karakter til stationsnavnet Tryk på e for at vælge STATION indstilling, og tryk derefter på OK. Tryk på e, indtil det første bogstav i stationsnavnet begynder at blinke. E Indtast ny karakter Tryk på rt for at gennemløbe karaktererne, og tryk derefter på e. Indtast de resterende karakterer på samme måde (max. 5). Tryk på OK, når alle karaktererne er indtastet. De karakterer, som kan anvendes til stationsnavnet, er A Z, 0-9, +,,. (punktum), I (mellemrum). Tryk på w, indtil den korrekte karakter begynder at blinke, hvis du er kommet til at lave en fejl. Indtast derefter den korrekte karakter ved at trykke på rt. F Kontroller indstillingen Bekræftelsesskærmen kommer frem. G Gå tilbage til den normale skærm Finindstilling af kanaler A Aktiver hovedmenuskærmen og PR SET derefter skærmen til manuel kanalindstilling Tryk på w e for at vælge ikonet PR SET, og tryk derefter på OK. Skærmen til manuel kanalindstilling for den kanalposition, der modtages, kommer frem. B Aktiver bekræftelsesskærmen C Vælg position Tryk på rt for at vælge den kanal, du vil stille ind på, og tryk derefter på OK. D Udfør stationsindstilling Tryk på w e for at vælge MFT indstilling, og tryk derefter på rt, indtil billedet fremtræder tydeligst. Gentag trin 3 4 som nødvendigt. E Gå tilbage til den normale skærm Tryk to gange på MENU. TV-station og ID-forkortelser STATION* STATIONSNAVN STATION* STATIONSNAVN 3SAT ANT ARD ARTE B1 BBC1 BBC2 BR3 BRTN CANAL CAN5 CNN DR1 DR2 DSF EURO FILMN FR2 FR3 HR3 HRT ITA-1 KABEL M6 MDR3 MTV MTV3 N3 N-TV NDR3 NED1 NED2 NED3 NET2 NELON NRK ORB3 ORF1 ORF2 ORF3 PREM. PRO7 RAI1 3SAT ANTENA ARD ARTE BERLIN1 BBC1 BBC2 BAYERN3 BRTN TV1 (Belgien) CANAL PLUS CANALE5 CNN DR1 DR2 DSF EURONEWS FILM France2 France3 HESSEN3 HRT (Kroatien) ITALIA1 KABEL1 M6 MDR3 MTV MTV3 NORD3 N-TV NDR3 NED1 NED2 NED3 Network 2 (Irland) NICKELODEON NRK ORB3 ORF1 ORF2 ORF3 PREMIERE PRO7 RAI1 RAI2 RAI3 RETE1 RETE4 RIKIS RTBF1 RTBF2 RTL RTL2 RTL4 RTL5 SAT.1 SF1 SFB SPORT SR6 SVT SVT1 SVT2 SVT4 SWF3 TEL21 TELE5 TF1 TMC TNT TRT TSI TSR TV1 TV2 TV3 TV5 TVE TVE1 VIVA VOX VTM WDR3 YLE1 YLE2 ZDF RAI2 RAI3 RETE1 RETE4 Rikisutvarpid-Sjonvarp (Island) RTBF1 RTBF2 RTL RTL2 RTL4 RTL5 SAT1 SF1 SFB SPORT SR6 SVT SVT1 SVT2 SVT4 (Sverige) SWF3 TELE21 TELE5 TF1 TELEMONTECARLO TNT INT TRT INT TSI TSR BRTN TV1 TV2 TV3 TV5 TVE (Spanien TVE 1/2) TVE1 VIVA VOX VTM West3 YLE1 YLE2 ZDF * STATION forkortelsen er det, der vises på skærmen i stedet for stationsnavnet. STATION forkortelsen er anført på bekræftelsesskærmen og vises på skærmen, når videobåndoptageren indstilles på en anden station. 9

10 Gengivelse Almindelig gengivelse Tænd for TV et og vælg AV-indstillingen eller videokanalen. A Sæt en videokassette i Kontroller, at siden med ruden vender opad, siden med etiketten vender mod dig og pilen på forsiden af videokassetten vender mod videobåndoptageren. Tryk ikke for hårdt, når du sætter videokassetten i. Videobåndoptageren tænder, og båndtælleren nulstilles automatisk. Hvis videokassettebåndets optagegarderingstap er fjernet, vil gengivelsen automatisk begynde. B Begynd gengivelsen Tryk på 4. Hvis båndet når slutningen under gengivelse, vil videobåndoptageren stoppe gengivelsen, spole båndet tilbage og støde videokassettebåndet ud, hvorefter den automatisk indstilles til standby. Under gengivelse Stop gengivelsen Tryk på 8 på fjernbetjeningen. ELLER Tryk på 0 på videobåndoptageren. Pausestop gengivelsen og betragt stillbilledet Tryk på 9. Videobåndoptageren indstilles til pause, når 2 eller 3 enkeltbilleder er spolet frem. Anvend PR+/ til at korrigere billedet, hvis der forekommer lodret billed-dirren. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Stillbilledet stopper automatisk efter omkring 5 minutters forløb for at beskytte videohovederne. Pause- og billede-for-billede gengivelse (Gælder kun HR-J585EU) Tryk på 9 for at pausestoppe, og tryk derefter på 9 gentagne gange. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Hurtigsøgning Tryk på 3 eller 5. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Søgning med høj hastighed stopper automatisk omkring 3 minutter for at beskytte videohovederne, hvorefter den normale gengivelse fortsætter. Søgning med variabel hastighed (inklusive slowmotion*) Tryk gentagne gange på w eller e. Tryk på 4 for at fortsætte den normale gengivelse. Ved hvert tryk på w eller e ændres gengivehastigheden. Tryk gentagne gange på knappen for modsat retning, hvis du vil mindske hastigheden under billedsøgning. Anvend PR+/ til at korrigere billedet, hvis der forekommer lodret billed-dirren. * Gælder kun HR-J585EU Tryk, mens et stillbillede vises, på e for at påbegynde slowmotion-gengivelse i forlæns retning. Hvis du trykker på 9, vil stillbilledet komme tilbage. Slowmotion-gengivelse stopper automatisk efter omkring 30 sekunders forløb for at beskytte videohovederne, hvorefter billedet fortsætter. OBS!: I afspilningsmåderne søgning, slowmotion eller billede-forbillede vil, billedet blive forvrænget der komme støjstriber frem der være farvetab med et LP-optaget bånd (Gælder kun HR- J585EU) Baglæns søgning 2trin Baglæns gengivelse * Gælder kun HR-J585EU Gengivefunktioner Indstilling af sporingstilstand Automatisk sporingsindstilling Når en ny videokassette sættes i, indstilles videobåndoptageren til den automatiske sporingsindstilling. Manuel sporing Juster sporingen manuelt, hvis den automatiske sporing ikke kan eliminere støj ordentligt under gengivelse. Hold PR + eller for at eliminere støj. Valg af lydspor (Gælder kun HR-J585EU) Videobåndoptageren er i stand til at optage fire lydspor (STEREO, LEFT, RIGHT og MONO) og afspille det, du vælger. Sæt AUDIO til den rigtige indstilling. ( 5) Sæt OSD til ON for at vise indikeringerne på skærmen. ( 5) Slukning efter tilbagespoling Tryk, mens båndet ikke kører, på 3, og tryk derefter på 1. REW blinker på skærmen. Videobåndoptageren indstilles automatisk til standby, når båndet er spolet tilbage. Ez (nem) slukning Forlæns slowmotion* 1trin Normal gengivelse Søgning fremad 2trin Når båndet ikke kører Tilbagespoling/fremspoling med hurtig hastighed Tryk på 3 eller 5. Hvis du holder 3 eller 5 inde under tilbagespoling eller fremspoling, kan du se billedet på skærmen. Hvis knappen slippes, annulleres billedsøgningen og tilbagespoling og fremspoling fortsætter. Tag videokassetten ud Tryk på. ELLER Tryk på 0 på videobåndoptageren. Det er også muligt at tage videokassettebåndet ud, mens videobåndoptageren er indstillet til standby. Sluk for videobåndoptageren Tryk på 1 på fjernbetjeningen. Videobåndoptageren slukker. ELLER Tryk på 1 på videobåndoptageren. Videobåndoptageren indstilles til standby. Tryk på under gengivelse. Videobåndoptageren stopper gengivelse, spoler båndet tilbage og støder videokassettebåndet ud, hvorefter den automatisk indstilles til standby. 10

11 Gentagen gengivelse af en valgt scene Ez (nem) gentaget gengivelse Hold inde under gengivelse. Videobåndoptageren påbegynder søgning i baglæns retning. Slip knappen på det punkt, hvor den gentagne gengivelse skal begynde. Videobåndoptageren gentager den valgte scene to gange. Under Ez gentaget gengivelse vil EZ REPEAT komme frem på skærmen. Overspring af uønskede afsnit Søgning med overspring Tryk 1 til 6 gange på 30 SEC under gengivelse. Ved hvert tryk begynder en høj hastigheds gengivelse på 30 sekunder (op til 3 minutter). Når det valgte afsnit på båndet springes over, vil den normale gengivelse automatisk fortsætte. Tryk på 4 for at gå tilbage til normal gengivelse. Optagelse Forhindring af utilsigtet sletning Fjern sikringstappen, hvis du vil forhindre utilsigtet optagelse på et optaget videokassette. Dæk hullet med tape, hvis du vil optage senere. Almindelg optagelse Sikringstap Tænd for TV et og vælg AV-indstillingen eller videokanalen. A Sæt et videokassettebånd i Kontroller, at sikringstappen er intakt. Hvis den er fjernet, skal du dække hullet med tape, inden du sætter videokassettebåndet i. Videobåndoptageren tænder, og båndtælleren nulstilles automatisk. B Vælg optagekanal Tryk på PR+/ eller på taltasterne. Du kan vælge kanal i stopindstilling eller optagepauseindstilling. C Indstil båndhastigheden (Gælder kun HR-J585EU) Tryk på SP/LP (p). Den valgte indstilling af båndhastigheden vises på skærmen i omkring 3 sekunder. Tryk på SP/LP (p) igen for at ændre indstillingen, mens båndhastigheden vises. D Begynd afspilningen Tryk på 7. Hvis båndet når slutningen under optagelse, vil videobåndoptageren holde op med at optage, men spole båndet tilbage og støde kassettebåndet ud, hvorefter den automatisk indstilles til standby. Optagefunktioner Båndposition/Båndtæller Tryk gentagne gange på OK for at vise båndpositionen og båndtælleren på skærmen. Tryk på 0000 for at nulstille båndtælleren. Sæt OSD til ON for at vise indikeringerne på skærmen. ( 5) Afhængigt af den anvendte båndtype, er det ikke sikkert, at båndtypen kommer frem med det samme. Hukommelsesstopfacilitet Videobåndoptageren stopper automatisk, når båndet spoles tilbage og båndtælleren når M 0:00:00. Hvis du indstiller båndtælleren til M 0:00:00 inden gengivelse eller optagelse, kan du nemt finde den forvalgte position ved at anvende båndtælleren. A Tryk gentagne gange på OK for at vise båndtælleren på skærmen. B Tryk på 0000 for at nulstille båndtælleren inden gengivelse eller optagelse. C Begynd gengivelse eller optagelse. D Tryk på 3 efter gengivelse eller optagelse. Båndet spoler tilbage og stopper automatisk, når båndtælleren når til M 0:00:00. For at se et program, mens et andet optages Tryk på TV/VCR, hvis videobåndoptageren er tilsluttet TV et via AV-tilslutningen. Når først optagelsen er i gang, behøver du blot at indstille kanalkontrollerne på TV-apparatet til den station, du vil se. Det program, der er valgt med kanalkontrollerne på TV et, vises på skærmen, mens det program, der er valgt med PR+/ optages på båndet. Valg af optagelængde Øjeblikkelig timer-optagelse (ITR) Tryk under optagelse gentagne gange på 7 (ITR), indtil den ønskede optagelængde kommer frem på skærmen. Ved hvert tryk på knappen, øges optagelængden i 30-minutters intervaller (op til 9 timer). Videobåndoptageren indstilles til standby, når optagelse er afsluttet. For at annullere en øjeblikkelig timer-optagelse, skal du trykke på 8 på fjernbetjeningen eller på 0 på videobåndoptageren. Under optagelse Pausestop optagelsen Tryk på 9. Tryk på 9, når du vil fortsætte optagelsen. Du kan vælge kanal i optagepause-indstilling. Der vil forekomme farvetab, eller billedet vil blive forvrænget, hvor der skiftes kanal. Stop optagelsen Tryk på 8 på fjernbetjeningen. ELLER Tryk på 0 på videobåndoptageren. 11

12 Modtagning af stereoprogramme og tosprogede programmer (Gælder kun HR-J585EU) Din videobåndoptager er udstyret med en Sound-Multiplex dekoder (A2) og en digital stereolyddekoder (NICAM), hvilket gør det muligt at modtage stereoprogrammer og tosprogede programmer. Sæt AUDIO i stilling STEREO, hvis du vil høre et stereoprogram. ( 5) Sæt AUDIO i stilling LEFT eller RIGHT, hvis du vil høre et toproget program. ( 5) Sæt AUDIO i stilling MONO, hvis du vil høre en standard (almindelig monofonisk) lyd under modtagning af en NICAMudsendelse. ( 5) Sæt OSD til ON for at vise indikeringerne på skærmen. ( 5) Optagelse af stereo-programmer og tosprogede programmer (A2) Stereo-programmer optages automatisk i stereo på hi-fi lydsporet (hvor det normale lydspor optager blandet venstre og højre kanallyd). Tosprogede programmer optages automatisk som tosprogede på hi-fi lydsporet. Hovedlydsporet optages på det normale lydspor. Optagelse af NICAM-stereo- og tosprogede programmer NICAM-lydprogrammer optages på hi-fi lydsporet, og det almindelige lydprogram på det normale lydspor. Sæt NIC til AUTO. ( 5) Hvis kvaliteten af den modtagne stereolyd er dårlig, kan udsendelsen modtages i mono med bedre lydkvalitet. Indstil AUDIO til den rigtige indstilling, inden du begynder at afspille et program, som er optaget i stereo eller et tosproget program. ( 5) Programmering af timer A Tryk på w e for at vælge REC ikonet REC, og tryk derefter på OK. Programlisten kommer frem. B Tryk på OK. C Tryk på de rigtige taltaster for at indstille kanalen, datoen, starttidspunktet og stoptidspunktet. Instast 0 inden hver encifret indtastning. For at timer-optage daglige (mandag fredag) eller ugentlige serier, skal du ARD trykke på w e for at vælge DATE indstillingen og derefter trykke på OK. Tryk på w e og tryk derefter på OK. Gælder kun HR-J585EU For at indstille båndhastigheden (SP/LP/ IP), skal du trykke på w e for at vælge båndhastigheden og derefter trykke på rt. Intelligent LP-optagelse (Gælder kun HR-J585EU) på side 13. D Tryk på MENU igen for at gå tilbage til den normale skærm. E Tryk på 1. Videobåndoptageren indstilles til timer-standby. Timer-indikatoren og standby/optage-indikatoren lyser på displayet. Hvis der ikke er sat et videokassettebånd i, når videobåndoptageren indstilles til standby, vil timer-indikatoren begynde at blinke på displayet. Timer-optagelse Der kan udføres op til 7 timeroptagelsesprogrammer indenfor en måned. Inden du begynder: Stil uret på korrekt vis. ( 7) Sæt SYSTEM til den rigtige indstilling. ( 4) Sæt et videokassettebånd med intakt optagegarderingsknap i videobåndoptageren. Hvis alle 7 programmer allerede er indstillet, vil PROGRAM FULL komme frem på skærmen. Hvis der er en uoverensstemmelse i timertidsskemaet og et program overlapper et andet, vil det program, der begynder først at blive optaget. Hvis starttidspunkterne er identiske, vil det sidst lavede program blive optaget. Tryk på 1, hvis du vil stoppe en timer-optagelse, som allerede er begyndt. Når timer-optagelsen er afsluttet, vil videobåndoptageren automatisk blive indstillet til standby. Hvis båndet når slutningen under timer-optagelse, vil videobåndoptageren stoppe optagelsen, spole båndet tilbage og støde kassettebåndet ud, hvorefter den indstilles til standby. Du kan programmere timeroptagelsen, mens en almindelig optagelse er i gang. Menuskærmene vil ikke blive optaget. 12

13 Intelligent LP-optagelse (Gælder kun HR-J585EU) Når du sætter båndhastigheden til IP, vil videobåndoptageren automatisk skifte til LP-indstilling for at muliggøre en fuld optagelse, hvis der ikke er tilstrækkeligt bånd tilbage til at hele programmet kan optages, mens timer-optagelse sker i SPindstilling. For eksempel at optage et program af 210 minutters længde på et 180-minutters bånd. Omkring 150 minutter Omkring 60 minutter SP-indstilling LP-indstilling Ialt 210 minutter Hvis du har programmeret videobåndoptageren til at timeroptage 2 eller flere programmer, må du ikke anvende denne funktion, men skal skifte båndhastighed manuelt under timerprogrammeringen. Der kan opstå en del støj og lydforvrængning på det sted, hvor båndhastigheden skifter fra SP- til LP-indstilling på båndet. Denne funktion er ikke disponibel under ITR (Instant Timer Recording = Øjeblikkelig timeroptagelse) og vil ikke fungere ordentligt med bånd, der er længere end E-180 eller med visse bånd af kortere længde. Kontrol, annullering eller ændring af programindstillingerne A Deaktiver standbyindstillingen til timeroptagelse Tryk på 1. B Aktiver hovedmenuskærmen Tryk på w e for at vælge ikonet REC, og tryk derefter på OK. Programlisten kommer frem. REC C Annuller eller ændr programindstillingen For at annullere et program, skal du trykke på rt for at vælge det program, du vil slette, og derefter trykke på w. For at ændre et program, skal du trykke på rt for at vælge programmet og derefter trykke på OK. Tryk på w e for at vælge den post, du vil ændre, og tryk derefter på taltasterne eller rt for at ændre indstillingerne. Tryk på MENU, når du har bekræftet, at al information er korrekt. D Gå tilbage til den normale skærm E Aktiver standbyindstillingen til timeroptagelse igen Tryk på 1. Videobåndoptageren indstilles til timer-standby. Timer-indikatoren og standby/optage-indikatoren lyser på displayet. 13

14 Redigering Redigering med en anden videobåndoptager eller et videokamera Du kan anvende din videobåndoptager som kildeafspiller eller optageapparat. Du kan anvende et videokamera som kildeafspiller og din videobåndoptager som optageapparat. Se også de brugsvejledningen for de andre apparater angående deres tilslutning og deres betjening. Tilslutning til en anden videobåndoptager Videokanal eller AVindstilling TV-modtager RF-kabel (medfølger) Videobåndoptager 21-polet SCART-kabel (medfølger ikke) Din videobåndoptager A Udfør tilslutningerne Tilslutning til en anden videobåndoptager Forbind EURO AV1 AUDIO/VIDEO stikket til en anden videobåndoptager. Tilslutning til et videokamera Forbind videokameraets AUDIO/VIDEO OUT stik til videobåndoptagerens EURO AV1 AUDIO/VIDEO stik ved hjælp af en kabel-adapter. B Sæt videokassettebånd i Sæt afspillekassetten i kildeafspilleren og det videokassettebånd, på hvilken der skal optages, i optageapparatet. C Vælg indgangsindstilling på optageapparatet Vælg den rigtige eksterne indgang på optageapparatet. Tryk på AV og/eller PR+/ på denne videobåndoptager for at vælge AV1. D Vælg redigeringsindstilling Vælg den rigtige redigeringsindstilling for apparaterne, hvis denne indstilling er disponibel. E Begynd gengivelsen Aktiver gengiveindstillingen på kildeapparatet. F Begynd afspilningen Aktiver optageindstillingen på optageapparatet. Afspiller En anden videobåndoptager Tilslutning til et videokamera Din videobåndoptager Kabeladapter (medfølger ikke) AUDIO OUT Lyd/videokabel (medfølger ikke) Videokamera VIDEO OUT Afspiller 14

15 Systemtilslutning Tilslutning/brug af et stereo-system (Gælder kun HR-J585EU) Du kan lytte til lydsporet via dit stereo-system. Forbind AUDIO OUT L- og R-stikkene på videobåndoptageren til AUX IN- og TAPE MONITOR-stikkene på dit stereosystems receiver eller forstærker. Skru helt ned for TV-lydstyrken, når du lytter til lyd fra det tilsluttede stereosystem. Underordnede indstillinger Børnelås Det er muligt at sætte videobåndoptagerens betjeninger ud af kraft. Tryk, mens der er tændt for videobåndoptageren, på. SAFE kommer frem på skærmen. For at ophæve børnelåsen, skal du trykke på på fjernbetjeningen, indtil tændt-indikatoren blinker på displayet. Hvis en af knapperne på videobåndoptageren trykkes ind, vil SAFE komme frem på skærmen og tændt-indikatoren begynder at blinke på displayet. Hold fjernbetjeningen udenfor børns rækkevidde, når børnelåsen er aktiveret. Timer-optageprogrammer vil blive udført, selv hvis børnelåsfunktionen er aktiveret. 15

16 Specifikationer GENERELT Strøm : 200 V 240 Vd, 50 Hz/60 Hz Effektforbrug Tændt : Ca. 12 W Standby-indstilling : 3,0 W Videohovedsystem HR-J585EU : Skrueskanderingssystem med DA4 (dobbelt azimuth) hoved HR-J285EU : Skrueskanderingssystem med to roterende hoveder Båndhastighed (SP) : 23,39 mm/sek. (LP)* : 11,69 mm/sek. * Gælder kun HR-J585EU Båndformat : Båndbredde 1/2" (12,7 mm højdensitets VHS-bånd) Max. optagetid (SP) : 240 min. med E-240 videokassettebånd (LP)* : 480 min. med E-240 videokassettebånd * Gælder kun HR-J585EU Tilbagespolingstid : Ca. 180 sek. med E-180 videokassettebånd Mål (BxHxD) : 360 mm x 94,5 mm x 270 mm Vægt : 4,0 kg Brugstemperatur : 5 C til 35 C Brugsluftfugtighed : Mindre end 80% Timer : 24 timers displaytype VIDEO Signalsystem : PAL-farvesignal og CCIR sort/hvidt signal, 625 linier/50 delbilleder Optageformat : PAL/MESECAM RF-modtagning : PAL (B/G)/SECAM (B/G) RF OUT : PAL G RF-modulator : UHF-kanaler (justerbart) Indgangsniveau : VIDEO IN (SCART-type) 1,0 Vp-p, 75 ohm, ubalanceret Udgangsniveau : VIDEO OUT (SCART-type) 1,0 Vp-p, 75 ohm, ubalanceret Signal/støj forhold : Mere end 43 dbm AUDIO Indgangsniveau : AUDIO IN (SCART-type) 6,0 dbm, mere end 10 kω Udgangsniveau : AUDIO OUT (SCART, RCA-type) 6,0 dbm, mindre end 1 kω Lydspor : Mono-spor og hi-fi-spor Lydfrekvensgang normal lyd : 100 Hz til Hz ( 6/+3 dbm) Hi-Fi lyd : 20 Hz til Hz ( 3/+3 dbm) Signal/støj-forhold for lyd Hi-Fi lyd : Mere end 70 db (JIS A filter) Lyd-dynamikområde. Hi-Fi lyd : Mere end 85 db (JIS A filter) TILBEHØR Medfølgende tilbehør : RF-kabel, infrarød fjernbetjening, R3 batteri x 2 De angivne specifikationer gælder SP-indstilling, med mindre andet specificeres. Design og specifikationer kan ændres uden varsel. 16

HR-V500E HR-V200E BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK

HR-V500E HR-V200E BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V500E HR-V200E LPT0812-007A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. DANSK BETJENINGSVEJLEDING Trykt i Indonesien 0203-AH-CR-LG SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer... 3

Læs mere

DANSK INDHOLDS- FORTEGNELSE VIDEOBÅNDOPTAGER. SIKKERHED 2 Sikkerhedsforskrifter...2

DANSK INDHOLDS- FORTEGNELSE VIDEOBÅNDOPTAGER. SIKKERHED 2 Sikkerhedsforskrifter...2 VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK INDHOLDS- FORTEGNELSE SIKKERHED 2 Sikkerhedsforskrifter...2 STIKORDSFORTEGNELSE 4 TILSLUTNING AF DIN NYE VIDEOBÅNDOPTAGER 7 Grundlæggende tilslutninger...7 GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V600E HR-V601E DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V600E HR-V601E DANSK VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V600E HR-V601E DANSK LPT0750-007A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. BETJENINGSVEJLEDNING Trykt i Tyskland 1202-AH-PJ-JVE SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer... 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER Denne betjeningsvejledning indeholder komplette tekster på dansk. Sammenhold venligst de danske tekster med illustrationerne i den internationale

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

PAL TILLYKKE MED DERES NYE PRODUKT! GEM DENNE VEJLEDNING

PAL TILLYKKE MED DERES NYE PRODUKT! GEM DENNE VEJLEDNING HG247_345ED(DA).fm Page 1 Friday, October 8, 2004 11:43 AM VIDEOBÅNDOPTAGER Brugsanvisning PAL TILLYKKE MED DERES NYE PRODUKT! Mærke: FUNAI Model nr.: 29A-250 29A-254 29A-450 29A-454 GEM DENNE VEJLEDNING

Læs mere

DANSK INDHOLDS- FORTEGNELSE VIDEOBÅNDOPTAGER. SIKKERHED 2 Sikkerhedsforskrifter...2 STIKORDSFORTEGNELSE 4 TILSLUTNING AF DIN NYE VIDEOBÅNDOPTAGER 7

DANSK INDHOLDS- FORTEGNELSE VIDEOBÅNDOPTAGER. SIKKERHED 2 Sikkerhedsforskrifter...2 STIKORDSFORTEGNELSE 4 TILSLUTNING AF DIN NYE VIDEOBÅNDOPTAGER 7 VIDEOÅNDOPTGER Illustrationerne af videobåndoptageren i denne betjeningsvejledning gælder HR-J670EU. DNSK INDHOLDS- FORTEGNELSE SIKKERHED 2 Sikkerhedsforskrifter...2 STIKORDSFORTEGNELSE 4 TILSLUTNING F

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DANSK INDHOLDS- FORTEGNELSE VIDEOBÅNDOPTAGER. SIKKERHED 2 Sikkerhedsforskrifter...2 STIKORDSFORTEGNELSE 4 TILSLUTNING AF DIN NYE VIDEOBÅNDOPTAGER 7

DANSK INDHOLDS- FORTEGNELSE VIDEOBÅNDOPTAGER. SIKKERHED 2 Sikkerhedsforskrifter...2 STIKORDSFORTEGNELSE 4 TILSLUTNING AF DIN NYE VIDEOBÅNDOPTAGER 7 VIDEOÅNDOPTGER DNSK INDHOLDS- FORTEGNELSE SIKKERHED 2 Sikkerhedsforskrifter...2 STIKORDSFORTEGNELSE 4 TILSLUTNING F DIN NYE VIDEOÅNDOPTGER 7 Grundlæggende tilslutninger...7 GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-081-525-22 (1) DK Video Cassette Recorder Betjeningsvejledning PAL SLV-SE830D/E SLV-SE737E SLV-SX737D SLV-SE730D/E SLV-SX730D/E SLV-SE630D/E SLV-SE230D 2003 Sony Corporation ADVARSEL! Apparatet må ikke

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Din brugermanual DAEWOO VCR2104B http://da.yourpdfguides.com/dref/3405868

Din brugermanual DAEWOO VCR2104B http://da.yourpdfguides.com/dref/3405868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DAEWOO VCR2104B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-090-239-23 (1) DK Video Cassette Recorder Betjeningsvejledning PAL SLV-SE840D/E SLV-SE747E SLV-SE740D/E SLV-SX740D/E SLV-SE640D/E SLV-SE240D 2004 Sony Corporation ADVARSEL! Apparatet må ikke udsættes

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DVD AFSPILLER Hi-Fi VIDEO BÅNDOPTAGER BRUGANVISNING

DVD AFSPILLER Hi-Fi VIDEO BÅNDOPTAGER BRUGANVISNING DVD AFSPILLER Hi-Fi VIDEO BÅNDOPTAGER BRUGANVISNING For model: HR-XVEU DIGITAL VIDEO LPT075-007A Sikkerhedsforanstaltninger SIKKERHED FREMFOR ALT Klassificeringspladen samt advarsler om sikkerhed er på

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugsansvisning. DS Svenska DK Dansk. Videorecorder VCR6700 REC/OTR PAUSE/STILL AUTO RETURN FUNCTION TAPE SPEED CHANNEL TODAY TIMER REC PAL

Brugsansvisning. DS Svenska DK Dansk. Videorecorder VCR6700 REC/OTR PAUSE/STILL AUTO RETURN FUNCTION TAPE SPEED CHANNEL TODAY TIMER REC PAL Brugsansvisning DS Svenska DK Dansk Videorecorder VCR6700 STOP/EJECT PLAY REW F.FWD FUNCTION TAPE SPEED ANNEL REC/OTR PAUSE/STILL AUTO RETURN TODAY TIMER REC START END PAL 5 6 STOP/EJECT PLAY REW F.FWD

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

KORT BETJENINGSVEJLEDNING

KORT BETJENINGSVEJLEDNING & KORT BETJENINGSVEJLEDNING Fjernbetjeningen Forsiden af apparatet RECORD/OTR n Optagelse STANDBY m Afbrydelse SELECT Funktionsvælger TIMER k SHOWVIEW - eller TIMER -programmering CLEAR (CL) Nulstille/slette

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet med Waoo s trådløse TV-boks! AIRTIES 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI WAOO BIO DIN HJEMMEBIOGRAF Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere