Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere"

Transkript

1 Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual / DA

2 SEW-EURODRIVE

3 Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter Vigtige oplysninger Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -drivstationer Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere Opbygning Feltbus-grænseflader Typebetegnelse DeviceNet-grænseflader Typebetegnelse CANopen-grænseflader Feltfordelere Typebetegnelse DeviceNet-feltfordelere Typebetegnelser CANopen-feltfordelere MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) Mekanisk installation Installationsforskrifter Feltbus-grænseflader MF../MQ Feltfordelere Elektrisk installation Installationsprojektering ud fra EMC-synspunkter Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere Tilslutning med DeviceNet Tilslutning med CANopen Tilslutning ind- / udgange (I/O) på feltbus-grænsefladerne MF../MQ Tilslutning med konfektionerede kabler Idrifttagning med DeviceNet (MFD + MQD) Idrifttagningsforløb Indstilling af DeviceNet-adresse (MAC-ID) og baud-rate Indstilling af procesdatalængde og I/O-enable (kun ved MFD) Indstilling af procesdatalængde (kun ved MQD) Konfiguration (projektering) af DeviceNet-master en Netværk-idrifttagning med RSNetWorx Funktion af DeviceNet-grænsefladen MFD Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling (Polled I/O = PIO) Opbygning af ind-/udgangsbyte n (MFD 21/22) Opbygning af ind-/udgangsbyte n (MFD 32) Broadcast-procesdata-behandling via Bit-Strobe I/O (BIO) DIP-switch-funktioner Betydning af LED-indikeringen Fejltilstande Funktion af DeviceNet-grænsefladen MQD Default-program Konfiguration Styring via DeviceNet med Polled I/O Idle-Mode for DeviceNet-grænsefladen Statuskontrol via Bit-Strobe I/O Parametrering via DeviceNet Duplicate MAC-ID Detection Return -koder for parametreringen Betydning af LED-indikeringen Fejltilstande Idrifttagning med CANopen Idrifttagningsforløb Indstilling af CANopen-adressen Indstilling af CANopen-baud-rate Indstilling af procesdatalængde og I/O-enable Konfiguration (projektering) af CANopen-master en Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 3

4 Indholdsfortegnelse 11 Funktion af CANopen-grænsefladen MFO Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling Opbygning af ind-/udgangsbyte n DIP-switch-funktioner Betydning af LED-indikeringen Fejltilstande Procesdataudveksling MFO-objektliste Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Feltfordelere MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z Feltfordelere MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeleren Håndbetjening MFG11A Funktion Betjening MOVILINK -profil Kodning af procesdata Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbus Programeksempel i forbindelse med DeviceNet Parametre MQ..-parameterliste Bus-diagnose med MOVITOOLS Feltbus-diagnose via MF../MQ.. diagnosegrænseflade Fejlliste for feltbus-grænseflader MOVIMOT -diagnose Status-LED Fejlliste Tekniske data Tekniske data DeviceNet-grænseflade MFD Tekniske data DeviceNet-grænseflade MQD Tekniske data CANopen-grænseflade MFO Tekniske data for feltfordelere Statement of Conformance (kompatibilitetserklæring) for DeviceNet-grænseflade MFD2x Statement of Conformance (kompatibilitetserklæring) for DeviceNet-grænseflade MFD3X Statement of Conformance (kompatibilitetserklæring) for DeviceNet-grænseflade MQD2X Statement of Conformance (kompatibilitetserklæring) for DeviceNet-græneflade MQD3X Index Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

5 1 1 Gyldige komponenter Denne systemmanual gælder for følgende produkter: Tilslutnings-modul..Z.1. med feltbus-grænseflade 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) DeviceNet MFD 21A / Z31A MFD 22A / Z31A MFD 32A / Z31A DeviceNet med integreret MQD 21A / Z31A MQD 22A / Z31A MQD 32A / Z31A ministyring CANopen MFO 21A / Z31A MFO 22A / Z31A MFO 32A / Z31A Feltfordeler..Z.3. med feltbus-grænseflade 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) DeviceNet MFD 21A / Z33A MFD 22A / Z33A MFD 32A / Z33A DeviceNet med integreret MQD 21A / Z33A MQD 22A / Z33A MQD 32A / Z33A ministyring CANopen MFO 21A / Z33A MFO 22A / Z33A MFO 32A / Z33A Feltfordeler..Z.6. med feltbus-grænseflade 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) DeviceNet MFD 21A / Z36F / AF1 MFD 22A / Z36F / AF1 MFD 32A / Z36F / AF1 DeviceNet med integreret MQD 21A / Z36F / AF1 MQD 22A / Z36F / AF1 MQD 32A / Z36F / AF1 ministyring CANopen MFO 21A / Z36F / AF1 MFO 22A / Z36F / AF1 MFO 32A / Z36F / AF1 Feltfordeler..Z.7. med feltbus-grænseflade 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) DeviceNet MFD21A/MM../Z37F. MFD22A/MM../Z37F. MFD32A/MM../Z37F. DeviceNet med integreret MQD21A/MM../Z37F. MQD22A/MM../Z37F. MQD32A/MM../Z37F. ministyring CANopen MFO21A/MM../Z37F. MFO22A/MM../Z37F. MFO32A/MM../Z37F. Feltfordeler..Z.8. med feltbus-grænseflade 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) DeviceNet MFD21A/MM../Z38F./ AF1 MFD22A/MM../Z38F./ AF1 MFD32A/MM../Z38F./ AF1 DeviceNet med integreret ministyring MQD21A/MM../Z38F./ AF1 MQD22A/MM../Z38F./ AF1 MQD32A/MM../Z38F./ AF1 CANopen MFO21A/MM../Z38F./ AF1 MFO22A/MM../Z38F./ AF1 MFO32A/MM../Z38F./ AF1 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 5

6 2 2 Vigtige oplysninger Sikkerheds- og advarselssymboler Vær specielt opmærksom på nedenstående sikkerheds- og advarselssymboler, som benyttes i denne systemmanual! Alvorlig elektrisk risiko Mulige følger: Død eller meget alvorlige personskader. Alvorlig risiko Mulige følger: Død eller meget alvorlige personskader. Farlig situation Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser. Tips om anvendelse og nyttige informationer. Anden gældende dokumentation Driftsvejledning "MOVIMOT MM03C til MM3XC" Driftsvejledning "Vekselstrømsmotorer DR/DT/DV, asynkrone servomotorer CT/CV". Ved anvendelse af MOVIMOT eller feltfordelere til sikkerhedsanvendelsesformål henledes opmærksomheden desuden på publikationen "Sikker udkobling for MOVIMOT ". Til sikkerhedsanvendelsesformål må der kun anvendes komponenter, som SEW-EURODRIVE udtrykkelig har leveret i udførelser beregnet til dette formål! Forskriftsmæssig anvendelse MOVIMOT -drivstationer er beregnet til erhvervsmæssige/industrielle anlæg. De opfylder de gældende normer og forskrifter og opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 73/23/EØF. MOVIMOT er kun i begrænset omfang egnet til hejseværksanvendelser! Tekniske data samt angivelser om de tilladelige betingelser på anvendelsesstedet fremgår af effektskiltet og den pågældende driftsvejledning. Disse angivelser skal altid overholdes! Idrifttagningen (dvs. påbegyndelse af forskriftsmæssig drift) må ikke påbegyndes, før det er konstateret, at maskinen overholder bestemmelserne i EMC-direktivet 89/336/ EØF og det med sikkerhed er konstateret, at slutproduktet er i overensstemmelse med maskindirektivet 89/392/EØF (OBS! EN 60204). 6 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

7 2 Anvendelsesmiljøer Følgende er forbudt, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt: Anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer. Anvendelse i miljøer med skadelige olieprodukter, syre, gas, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, som ligger ud over kravene i EN Anvendelse til formål, hvor MOVIMOT -omformeren alene (uden overordnede sikkerhedssystemer) varetager sikkerhedsfunktioner, som skal garantere sikkerheden for maskinel og personel. Bortskaffelse Dette produkt består af: Jern/stål Aluminium Kobber Plastmaterialer Elektroniske komponenter Bortskaffelse af disse dele skal altid ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende nationale og regionale regler og bestemmelser! Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 7

8 3 Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -drivstationer 3 Sikkerhedsanvisninger 3.1 Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -drivstationer Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Skader skal straks anmeldes til transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder må kun udføres af autoriserede elinstallatører med relevant uddannelse i forebyggelse af arbejdsulykker i henhold til gældende nationale forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/ 0160). Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal opfylde de til enhver tid gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ, EN eller EN 50178). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning: Jording af MOVIMOT og feltfordeleren. MOVIMOT opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene med hensyn til sikker adskillelse. Inden MOVIMOT -omformeren fjernes, skal strømtilførslen til omformeren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til 1 minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Så snart netspændingen er påtrykt MOVIMOT eller feltfordeleren, skal tilslutningskassen resp. feltfordeleren være lukket og dækslet skruet fast. At drifts-led en og andre indikeringselementer er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og at den er spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan være årsag til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller nulstilling (reset) kan bevirke, at motoren starter af sig selv igen. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til MOVIMOT -omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. OBS! Risiko for forbrændinger: Overfladetemperaturen på MOVIMOT -omformeren (specielt på kølelegemet) kan under drift komme op må mere end 60 C! Ved anvendelse af MOVIMOT eller feltfordelere til sikkerhedsanvendelsesformål henvises til den supplerende publikation "Sikker udkobling for MOVIMOT " (Sichere Abschaltung für MOVIMOT ).Til sikkerhedsanvendelsesformål må der kun anvendes komponeneter, som SEW-EURODRIVE udtrykkeligt har leveret i udførelser beregnet til dette formål! 8 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

9 Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere MFZ.3. Inden busmodulet eller motorstikket fjernes, skal strømtilførslen til feltfordeleren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til 1 minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Under driften skal busmodulet samt stikket på hybridkablet være monteret og fastskruet på feltfordeleren. MFZ.6. Inden dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen fjernes, skal strømtilførslen til feltfordeleren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til 1 minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Advarsel: Afbryderen adskiller kun MOVIMOT fra nettet. Feltfordelerens klemmer er efter aktivering af service-afbryderen fortsat forbundet til strømforsyningsnettet. Under driften skal dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen samt stikket på hybridkablet være monteret og fastskruet på feltfordeleren. MFZ.7. Inden MOVIMOT -omformeren fjernes, skal strømtilførslen til feltfordeleren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til 1 minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Under driften skal MOVIMOT -omformeren og stikket på hybridkablet være monteret og fastskruet på feltfordeleren. MFZ.8. Inden dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen resp. MOVIMOT - omformeren fjernes, skal strømtilførslen til feltfordeleren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til 1 minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Advarsel: Service-afbryderen adskiller kun den tilsluttede motor fra nettet. Feltfordelerens klemmer er efter aktivering af service-afbryderen fortsat forbundet til strømforsyningsnettet. Under driften skal dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen, MOVIMOT - omformeren samt stikket på hybridkablet være monteret og fastskruet på feltfordeleren. Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 9

10 4 Feltbus-grænseflader 4 Opbygning 4.1 Feltbus-grænseflader Feltbusgrænseflade MF.21/MQ AXX 1 Diagnose-LED er 2 Diagnose-grænseflade (under forskruningen) Feltbusgrænseflade MF.22, MF.32, MQ.22, MQ AXX 1 Diagnose-LED er 2 Diagnose-grænseflade (under forskruningen) 3 M12-tilslutningsfatninger 4 Status-LED 10 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

11 Feltbus-grænseflader 4 Modulunderside (alle MF../MQ..- varianter) CDE 1 Forbindelse til tilslutningsmodulet 2 DIP-switch (variantafhængig) 3 Tætning Opbygning af tilslutningsmodul MFZ AXX 1 Klemrække (X20) 2 Potentialfri klemblok til 24 V-gennemsløjfning (Advarsel: Må ikke anvendes til skærmning!) 3 Kabelforskruning M20 4 Kabelforskruning M12 5 Jordklemme 6 Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11) Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11) 2 EMC-kabelforskruninger medfølger. Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 11

12 4 Typebetegnelse DeviceNet-grænseflader 4.2 Typebetegnelse DeviceNet-grænseflader MFD 21 A / Z31 A Variant Tilslutningsmodul: Z11 = for InterBus Z21 = for PROFIBUS Z31 = for DeviceNet og CANopen Z61 = for AS-interface Variant 21 = 4 x I / 2 x O (Tilslutning via klemmer) 22 = 4 x I / 2 x O (Tilslutning via stikkonnektor + klemmer) 32 = 6 x I (Tilslutning via stikkonnektor + klemmer) 23 = 4 x I / 2 x O (Lysleder- rugged-line, kun for InterBus) 33 = 6 x I (Lysleder- rugged-line, kun for InterBus) MFI.. = InterBus MQI.. = InterBus med integreret ministyring MFP.. = PROFIBUS MQP.. = PROFIBUS med integreret ministyring MFD.. = DeviceNet MQD.. = DeviceNet med integreret ministyring MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface 4.3 Typebetegnelse CANopen-grænseflader MFO 21 A / Z31 A Variant Tilslutningsmodul: Z11 = for InterBus Z21 = for PROFIBUS Z31 = for DeviceNet og CANopen Z61 = for AS-interface Variant 21 = 4 x I / 2 x O (Tilslutning via klemmer) 22 = 4 x I / 2 x O (Tilslutning via stikkonnektor + klemmer) 32 = 6 x I (Tilslutning via stikkonnektor + klemmer) 23 = 4 x I / 2 x O (Lysleder- rugged-line, kun for InterBus) 33 = 6 x I (Lysleder- rugged-line, kun for InterBus) MFI.. = InterBus MQI.. = InterBus med integreret ministyring MFP.. = PROFIBUS MQP.. = PROFIBUS med integreret ministyring MFD.. = DeviceNet MQD.. = DeviceNet med integreret ministyring MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface 12 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

13 Feltfordelere Feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.3., MQ.../Z AXX 1 2 x M16 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) 2 2 x M25 x 1,5 3 2 x M20 x 1,5 4 Tilslutning potentialudligning 5 Tilslutning hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 6 Klemmer for feltbus-tilslutning (X20) 7 Klemmer for 24 V-tilslutning (X21) 8 Klemmer for net- og PE-tilslutning (X1) 9 Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11) Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11) Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 13

14 4 Feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Tilslutning hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 2 Tilslutning potentialudligning 3 Service-afbryder med ledningsbeskyttelse (3-dobbelt låsning, farve: Sort/rød) Ø 5...Ø 8 mm 05903AXX I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 4 Klemmer for net- og PE-tilslutning (X1) 5 2 x M25 x 1,5 6 Klemmer for bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) 7 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11), se følgende figur Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11), se følgende figur 06115AXX 8 Klemblok til 24 V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning på X20 9 Stikbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 14 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

15 Feltfordelere 4 Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z AXX 1 MOVIMOT -frekvensomformer 2 Tilslutning hybridkabel, forbindelse til 3-faset vekselstrømsmotor (X9) 3 Tilslutning potentialudligning 4 Klemmer for bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) 5 Stikbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 6 Kabelforskruning 5 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11), se følgende figur Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11), se følgende figur 51325AXX 7 Klemblok til 24 V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning på X20 8 Kabelforskruning 2 x M25 x 1,5 9 Klemmer for net- og PE-tilslutning (X1) 10 Forbindelse til frekvensomformer 11 Klemme for integreret bremsemodstand 12 Klemmer for frikobling af omdrejningsretning Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 15

16 4 Feltfordelere Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z AXX 1 Klemmer for net- og PE-tilslutning (X1) 2 Service-afbryder (3-dobbelt låsning, farve: Sort/rød) Ø 5...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 3 Kabelforskruning 2 x M25 x 1,5 4 Klemmer for bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) 5 Kabelforskruning 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11), se følgende figur Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11), se følgende figur 06115AXX 6 MOVIMOT -frekvensomformer 7 Tilslutning potentialudligning 8 Tilslutning hybridkabel, forbindelse til 3-faset vekselstrømsmotor (X9) 9 Klemblok til 24 V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning på X20 10 Stikbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 16 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

17 Typebetegnelse DeviceNet-feltfordelere Typebetegnelse DeviceNet-feltfordelere Eksempel MF.../Z.3., MQ.../Z.3. MFD21A/Z33A Tilslutningsmodul Z13 = for InterBus Z23 = for PROFIBUS Z33 = for DeviceNet og CANopen Z63 = for AS-interface Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF.../Z6., MQ.../Z6. MFD21A/Z36F/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = Kabelindføring, metrisk AF1 = med Micro-Style-konnektor/M12-stik for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS AF3 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS + M12-stikkonnektor for 24 V DC -forsyning AF6 = M12-stikkonnektor for AS-tilslutning Tilslutningsmodul Z16 = for InterBus Z26 = for PROFIBUS Z36 = for DeviceNet og CANopen Z66 = for AS-interface Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 17

18 4 Typebetegnelse DeviceNet-feltfordelere Eksempel MF.../MM../Z7., MQ.../MM../Z7. MFD22A/MM15C /Z37F 0 Koblingsmåde 0 = / 1= Tilslutningsmodul Z17 = for InterBus Z27 = for PROFIBUS Z37 = for DeviceNet og CANopen Z67 = for AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. MFD22A/MM22C /Z38F 0/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = Kabelindføring, metrisk AF1 = med Micro-Style-konnektor/M12-stik for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS AF3 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS + M12-stikkonnektor for 24 V DC -forsyning AF6 = M12-stikkonnektor for AS-tilslutning Koblingsmåde 0 = / 1= Tilslutningsmodul Z18 = for InterBus Z28 = for PROFIBUS Z38 = for DeviceNet og CANopen Z68 = for AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface 18 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

19 Typebetegnelser CANopen-feltfordelere Typebetegnelser CANopen-feltfordelere Eksempel MF.../Z.3., MQ.../Z.3. MFO21A/Z33A Tilslutningsmodul Z13 = for InterBus Z23 = for PROFIBUS Z33 = for DeviceNet og CANopen Z63 = for AS-interface Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF.../Z6., MQ.../Z6. MFO21A/Z36F/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = Kabelindføring, metrisk AF1 = med Micro-Style-konnektor/M12-stik for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS AF3 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS + M12-stikkonnektor for 24 V DC -forsyning AF6 = M12-stikkonnektor for AS-tilslutning Tilslutningsmodul Z16 = for InterBus Z26 = for PROFIBUS Z36 = for DeviceNet og CANopen Z66 = for AS-interface Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 19

20 4 Typebetegnelser CANopen-feltfordelere Eksempel MF.../MM../Z7., MQ.../MM../Z7. MFO22A/MM15C /Z37F 0 Koblingsmåde 0 = / 1= Tilslutningsmodul Z17 = for InterBus Z27 = for PROFIBUS Z37 = for DeviceNet og CANopen Z67 = for AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. MFO22A/MM22C /Z38F 0/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = Kabelindføring, metrisk AF1 = med Micro-Style-konnektor/M12-stik for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS AF3 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS + M12-stikkonnektor for 24 V DC -forsyning AF6 = M12-stikkonnektor for AS-tilslutning Koblingsmåde 0 = / 1= Tilslutningsmodul Z18 = for InterBus Z28 = for PROFIBUS Z38 = for DeviceNet og CANopen Z68 = for AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface 20 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

21 MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) AXX 1. Kølelegeme 2. Forbindelsesstik tilslutningsenhed med omformer 3. Elektronik-typeskilt 4. Beskyttelsesafskærmning for omformer-elektronik 5. Setpunkt-potentiometer f1 (ikke synligt), tilgængeligt fra oversiden af tilslutningskassens dæksel via en forskruning 6. Setpunkt-omskifterkontakt f2 (grøn) 7. Omskifterkontakt t1 for integratorrampe (hvid) 8. DIP-switch S1 og S2 (indstillingsmuligheder se kapitel "Idrifttagning") 9. Status-LED (synlig fra oversiden af tilslutningskassens dæksel, se kapitel "Diagnose") Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 21

22 5 Installationsforskrifter 5 Mekanisk installation 5.1 Installationsforskrifter Ved leveringen af feltfordelerne er stikkonnektoren til motorafgangen (hybridkabel) forsynet med en transportbeskyttelse. Denne har kun kapslingsklasse IP40. For at opnå den specificerede kapslingsklasse skal transportbeskyttelsen fjernes og den passende konnektormodpart påsættes og skrues fast. Montage Feltbus-grænseflader / feltfordelere må kun monteres på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag. Til fastgørelse af feltfordeleren MFZ.3 skal der anvendes skruer i størrelsen M5 med passende underlagsskiver. Skruerne tilspændes med momentnøgle (tilladeligt tilspændingsmoment 2,8 til 3,1 Nm) Til fastgørelse af feltfordeleren MFZ.6, MFZ.7 eller MFZ.8 skal der anvendes skruer i størrelsen M6 med passende underlagsskiver. Skruerne tilspændes med momentnøgle (tilladeligt tilspændingsmoment 3,1 til 3,5 Nm) Opstilling i fugtige rum eller i det fri Der skal anvendes passende forskruninger til kablerne (om nødvendigt skal der anvendes reduktioner). Ikke-benyttede kabelindføringer og M12-tilslutningsfatninger skal tætnes med lukkeskruer. Ved kabelindføring fra siden trækkes kablet med en "grisehale" (drypsløjfe). Inden genmontage af busmodul / dæksel for tilslutningskasse, kontrolleres tætningsfladerne og rengøres om nødvendigt. 22 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

23 Feltbus-grænseflader MF../MQ Feltbus-grænseflader MF../MQ.. Feltbus-grænsefladerne MF../MQ.. kan monteres som følger: Montage på MOVIMOT -tilslutningskassen Separat montage (feltmontage) Montage på MOVIMOT - tilslutningskassen 1. Udslagsbrikker ( knock-outs ) i MFZ-underdelen slås ud indefra som vist på nedenstående figur: MFZ AXX Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 23

24 5 Feltbus-grænseflader MF../MQ.. 2. Feltbus-grænsefladen monteres på MOVIMOT -tilslutningskassen som vist på nedenstående figur: MF../MQ.. MF../MQ.. MFZ AXX 24 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

25 Feltbus-grænseflader MF../MQ.. 5 Separat montage (feltmontage) På nedenstående figur vises separat montage (feltmontage) af en MF../MQ.. feltbusgrænseflade: 102 mm 51 mm 82,5 mm M4 MFZ... M4 MF../MQ.. MF../MQ AXX Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 25

26 5 Feltfordelere 5.3 Feltfordelere Montage feltfordelere MF.../Z.3., MQ.../Z.3. Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.3.: M5 175 mm 50 mm 100 mm M AXX 26 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

27 Feltfordelere 5 Montage feltfordelere MF.../Z.6., MQ.../Z.6. Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.6.: 365 mm M6 180 mm M AXX Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 27

28 5 Feltfordelere Montage feltfordelere MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Feltfordeler..Z.7. kan monteres som følger: Montage på C-profilskinne Vægmontage "Vægmontage" Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.7. ved vægmontage: mm M6 59,5 mm M AXX 28 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

29 Feltfordelere 5 "Montage på C-profilskinne" Nedenstående figur viser montering af feltfordeler..z.7. på en C-profilskinne: AXX Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 29

30 5 Feltfordelere Montage feltfordelere MF.../MM03- MM15/Z.8., MQ.../MM03- MM15/Z.8. (typestørrelse 1) Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (typestørrelse 1): 200 mm M6 290 mm M AXX 30 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

31 350mm Feltfordelere 5 Montage feltfordelere MF.../MM22- MM3X/Z.8., MQ.../MM22- MM3X/Z.8. (typestørrelse 2) Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (typestørrelse 2): 205 mm M6 M AXX Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 31

32 6 Installationsprojektering ud fra EMC-synspunkter 6 Elektrisk installation 6.1 Installationsprojektering ud fra EMC-synspunkter Råd og vejledning om placering og montage af installationskomponenter Det rigtige valg af ledninger, korrekt jording og velfungerende potentialudligning er af afgørende betydning for en fejlfri installation af decentrale drivstationer. Som udgangspunkt skal de relevante gældende normer anvendes. Desuden skal man være specielt opmærksom på følgende punkter: Potentialudligning uafhængigt af "funktionsjord" (beskyttelsesledertilslutning) skal der etableres lavimpedanset, HF-egnet potentialudligning (se også VDE 0113 eller VDE 0100, del 540), f.eks. ved hjælp af: En god flademæssig stelforbindelse af metalliske (anlægs-)dele Anvendelse af jordings- eller stelbånd (HF-bånd) 03643AXX Ledningsskærmen på dataledninger må ikke anvendes til potentialudligning Dataledninger og 24 V-forsyning Skal fremføres adskilt fra støjførende ledninger (f.eks. styreledninger til magnetventiler, motorledninger) Feltfordelere Til etablering af forbindelsen mellem feltfordeler og motor anbefales det at anvende de specielt beregnede konfektionerede SEW-hybridkabler AXX Kabelforskruninger Der skal vælges en forskruning med stor skærmkontaktflade (vær opmærksom på tips om valg samt reglementeret montage af kabelforskruninger) Ledningsskærm Skal have gode EMC-egenskaber (stor skærmdæmpning) Må ikke kun tjene til mekanisk beskyttelse af kablet Skærmen skal for enderne af ledningen have god fladekontakt til apparatets metalhus (via EMC-metal-kabelforskruninger) (vær opmærksom på tips om valg samt reglementeret montage af kabelforskruninger) Yderligere informationer findes i SEW-publikationen: Drivelementteknik - "EMC inden for drivstationsteknikken" (Praxis der Antriebstechnik EMV in der Antriebstechnik) 32 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

33 Installationsprojektering ud fra EMC-synspunkter 6 Eksempel på forbindelse mellem feltbusmodul MF../MQ.. og MOVIMOT Ved separat montage af feltbusmodul MF../MQ.. og MOVIMOT skal RS-485- forbindelsen etableres som følger: Ved medføring af 24 V DC -forsyningen: Skal der anvendes skærmede ledninger. Skærmen skal på begge apparater lægges til stel på huset ved hjælp af EMCmetal-kabelforskruninger (vedrørende tips om valg samt reglementeret montage af kabelforskruninger - se side 37og side 38). Lederne skal være parsnoede (se nedenstående figur). RS+ RS- 24V GND RS+ GND 24V RS AXX Uden medføring af 24 V DC -forsyningen: Hvis MOVIMOT spændingsforsynes med 24 V DC via separat tilførsel, skal RS-485- forbindelsen udføres på følgende måde: Der skal anvendes skærmede ledninger. Skærmen skal på begge apparater lægges til stel på huset ved hjælp af EMCmetal-forskruninger (vær opmærksom på tips om valg samt reglementeret montage af kabelforskruninger). Referencepotentialet GND skal ved RS-485-grænsefladen generelt føres med. Lederne skal være snoede (se nedenstående figur). RS+ RS- GND 06174AXX Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 33

34 6 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere 6.2 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere Tilslutning af nettilledninger Dimensioneringsspænding og -frekvens for MOVIMOT -omformeren skal stemme overens med forsyningsnettets data. Ledningstværsnit: Iht. til indgangsstrøm I net ved dimensioneringseffekt (se "Tekniske data"). Indgangssikringer installeres ved begyndelsen af nettilledningen umiddelbart efter samleskinne-afgreningen. Der skal anvendes sikringer af typen D, D0, NH eller automatsikring. Dimensioneringen af sikringen skal svare til ledningstværsnittet. Det er ikke tilladt at anvende et konventionelt fejlstrømsrelæ som beskyttelsesanordning. Universelle strømfølsomme fejlstrømsrelæer ("type B") er derimod tilladt som beskyttelsesanordning. Under normal drift med MOVIMOT -drivstationer kan der forekomme afledningsstrømme > 3,5 ma. Der kræves i henhold til EN en yderligere PE-forbindelse (med mindst samme tværsnit som nettilledningen) parallelt med beskyttelseslederen via separate tilslutningssteder. Der kan forekomme driftsbetingede afledningsstrømme > 3,5 ma. Til ind- og udkobling af MOVIMOT -drivstationer skal der anvendes kontaktorer med kontakter i brugskategori AC-3 iht. IEC 158. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordforbundet stjernepunkt (IT-net) anvendes isolationsvagt med pulskode-måling. Derved undgås fejludløsninger af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapaciteter. Tilladeligt tilslutningstværsnit og strømbelastning af klemmerne Effektklemmer X1, X21 (skrueklemmer) Styreklemmer X20 (fjederlemmer) Tilslutningstværtsnit (mm2) 0,2 mm 2 4 mm 2 0,08mm 2 2,5 mm 2 Tilslutningstværtsnit (AWG) AWG 24 AWG 10 AWG 28 AWG 12 Strømbelastning 32 A maks. konstantstrøm 12 A maks. konstantstrøm Det tilladelige tilspændingsmoment for effektklemmerne ligger på 0,6 Nm (5.3 Ib.in). Videresløjfning af 24 V DC -forsyningsspændingen ved modul MFZ.1: I 24 V DC -forsyningens tilslutningsområde befinder der sig 2 stagbolte M4 x 12. Disse bolte kan benyttes til videresløjfning af 24 V DC -forsyningsspændingen AXX Tilslutningsboltene kan belastes med 16 A. Det tilladelige tilspændingsmoment for tilslutningsboltenes sekskantmøtrikker ligger på 1,2 Nm (10.6 Ib.in) ± 20 %. 34 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

35 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere 6 Yderligere tilslutningsmuligheder ved feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I 24V DC -forsyningens tilslutningsområde befinder der sig en klemblok X29 med 2 stagbolte M4 x 12 og en stikbar klemme X AXX Klemblokken X29 kan som alternativ til klemme X20 benyttes til videresløjfning af 24 V DC -forsyningsspændingen. De 2 stagbolte er internt forbundet med 24 V tilslutningen på klemme X20. Klemmekonfiguration Nr. Navn Funktion X V 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik og sensorer (stagbolte, luset sammen med klemme X20/11) 2 GND 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer (stagbolte, luset sammen med klemme X20/13) Den stikbare klemme X40 ("Safety Power") er beregnet til den eksterne 24V DC -forsyning til MOVIMOT -omformeren via en automatsikring. En MOVIMOT -drivstation kan således benyttes til sikkerhedsanvendelsesformål. Yderligere oplysninger herom findes i publikationen "Sikker udkobling for MOVIMOT " (Sichere Abschaltung für MOVIMOT ).. Klemmekonfiguration Nr. Navn Funktion X V 24 V-spændingsforsyning for MOVIMOT for udkobling med automatsikring 2 GND 0V24-referencepotentiale for MOVIMOT for udkobling med automatsikring Fra fabrikken er X29/1 sammenluset med X40/1 og X29/2 med X40/2, således at MOVIMOT -omformeren forsynes fra samme 24V DC -spænding som feltbusmodulet. De 2 stagbolte kan belastes med 16 A og det tilladelige tilspændingsmoment for sekskantmøtrikkerne ligger på 1,2 Nm (10.6 Ib.in) ± 20 %. Skrueklemmen X40 kan belastes med 10 A, tilslutningstværsnittet ligger på 0,25 mm 2 til 2,5 mm 2 (AWG24 til AWG12) og det tilladelige tilspændingsmoment er på 0,6 Nm (5.3 Ib.in). Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 35

36 6 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere Opstillingshøjder over 1000 m normalnul MOVIMOT -drivstationer med netspændinger 380 til 500 V kan anvendes i højder fra 2000 m over normalnul til maksimalt 4000 m over normalnul på følgende betingelser: Den konstante mærkeeffekt reduceres på grund af den reducerede køling over 1000 m (se driftsvejledning for MOVIMOT ). Luft- og krybestrækningerne er fra og med 2000 m over normalnul kun tilstrækkelige for overspændingsklasse 2. Hvis der til installationen kræves overspændingsklasse 3, skal det ved hjælp af en supplerende ekstern overspændingsbeskyttelse sikres, at overspændingsspidser begrænses til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves sikker elektrisk adskillelse, skal denne i højder på mere end 2000 m over normalnul realiseres uden for omformeren (Sikker Elektrisk Adskillelse iht. EN 50178) Den tilladte nominelle netspænding på 3 x 500 V indtil 2000 m over normalnul reduceres med 6 V pr. 100 m til maksimalt 3 x 380 V ved 4000 m over normalnul. Beskyttelsesanordninger MOVIMOT -drivstationer er udstyret med integrerede beskyttelsesanordninger mod overbelastning; eksterne beskyttelsesanordninger er ikke påkrævet. UL-godkendt installation af feltfordeler Som tilslutningskabler må der kun anvendes kobberledninger med følgende temperaturinterval: 60 / 75 C MOVIMOT -drivstationer er egnet til drift i spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TN- og TT-net), som kan levere en maks. netstrøm på 5000 A AC og har en maks. netspænding på 500 V AC (MM03C-503 til MM3XC-503). Sikringernes effektdata må ikke overskride 30A/600 V ved drift med feltfordeler. Som eksterne 24 V DC -spændingskilder må der kun anvendes godkendte enheder med begrænset udgangsspænding (U maks = 30 V DC ) og begrænset udgangsstrøm (I = 8 A). UL-certificeringen gælder kun for drift i spændingsnet med spændinger i forhold til jord på indtil maks. 300 V. 36 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

37 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere 6 EMC-metal-kabelforskruninger De af SEW-EURODRIVE leverede EMC-kabelforskruninger skal monteres som følger: [1] 06175AXX [1] OBS! - Isolationsfolien skal skæres af og må ikke lægges bagud. Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 37

38 6 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere Kontrol af ledningsføringen Inden ledningerne første gang påtrykkes spænding, skal der foretages en kontrol af ledningsføringen for at undgå personskader samt skader på anlæg og materiel som følge af fejl i ledningsføringen. Alle busmoduler trækkes af tilslutningsmodulet. Alle MOVIMOT -omformere trækkes af tilslutningsmodulet (kun ved MFZ.7, MFZ.8). Alle stikkonnektorer på motorafgangene (hybridkabel) skilles fra feltfordeleren. Isolationsprøvning af ledningsføringen foretages i overensstemmelse med de gældende nationale normer og bestemmelser. Kontrol af stel-/jordforbindelse. Kontrol af isolationen mellem netledning og 24 V DC -ledning. Kontrol af isolationen mellem netledning og kommunikationsledning. Kontrol af 24 V DC -ledningens polaritet. Kontrol af kommunikationsledningens polaritet. Kontrol af netfaserækkefølgen. Kontrol af korrekt potentialudligning mellem feltbus-grænsefladerne. Efter kontrol af ledningsføringen Alle stikkonnektorer sættes på motorafgangene (hybridkabel) og skrues fast. Alle busmoduler sættes på og skrues fast. Alle MOVIMOT -omformere sættes på og skrues fast (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Alle tilslutningskassedæksler monteres. Ikke-benyttede stiktilslutninger tætnes. 38 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

39 UL UL UL UL UL UL Tilslutning med DeviceNet Tilslutning med DeviceNet Tilslutningsmuligheder med DeviceNet Feltbus-grænsefladerne MFD/MQD kan tilsluttes via en multi-port eller via T-stik. Hvis forbindelsen til MFD/MQD trækkes af, påvirker dette ikke de øvrige systemenheder, dvs. bussen kan fortsat være aktiv. MFD/MQD MFD/MQD MFD/MQD RC RC RC MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [1] [3] MFD/MQD MFD/MQD MFD/MQD RC RC RC MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [2] [2] [2] [1] 05971AXX [1] Bustermineringsmodstand 120 Ω [2] T-stik [3] Multi-port Forskrifterne i DeviceNet-specifikation 2.0 angående ledningsføringen skal overholdes! Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 39

40 6 Tilslutning med DeviceNet Tilslutning MFZ31 med MOVIMOT (i kombination med DeviceNet) MFZ31 (DeviceNet) X20 [3] MOVIMOT MFZ31 + [2] V 24 V GND GND 24V RS RS GND 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ MFD.. MQD.. X X11 1 DRAIN 2 V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L V DC [1] [1] 05957AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] Ved separat montage MFZ31/MOVIMOT : Skærmen på RS-485-kablet lægges via EMC-metal-kabelforskruning til MFZ og MOVIMOT -huset. [2] Det sikres, at der er potentialudligning mellem alle busenheder. [3] Konfiguration af klemmerne fra side 55 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 V- Indgang DeviceNet referencepotentiale 0V24 2 CAN_L Indgang/udgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Indgang Potentialudligning 4 CAN_H Indgang/udgang CAN_H-dataledning 5 V+ Indgang DeviceNet spændingsforsyning 24 V Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X20/11) 13 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning for MOVIMOT (sammenlusning med klemme X20/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT klemme RS+ 17 RS- Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT klemme RS- 18 GND - 0V24-referencepotentiale for MOVIMOT (sammenlusning med klemme X20/13) 40 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

41 Tilslutning med DeviceNet 6 Tilslutning feltfordeler MFZ33 med MFD/MQD.. Tilslutningsmodul MFZ33 med feltbusmodul MFD/MQD21, MFD/MQD22 og to separate 24 V DC - spændingskredse L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ33 + MFD21 MQD21 MFD22 MQD22 X PE L1 L1 L2 L2 4 mm 2 (AWG10) 2.5 mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X L3 L3 PE x 24 V DC 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 24V1 GND1 24V2 GND2 24V1 GND1 24V2 GND X11 X11 1 DRAIN 2 V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L 05958AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 V- Indgang DeviceNet referencepotentiale 0V24 2 CAN_L Indgang/udgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Indgang Potentialudligning 4 CAN_H Indgang/udgang CAN_H-dataledning 5 V+ Indgang DeviceNet spændingsforsyning 24 V Reserveret X V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 24V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X21/1) 3 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) 6 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) sammenlusning m. kl. X21/5 7 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer 8 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 41

42 6 Tilslutning med DeviceNet Tilslutningsmodul MFZ33 med feltbusmodul MFD/MQD21, MFD/MQD22 og én fælles 24 V DC - spændingskreds L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ33 + MFD21 MQD21 MFD22 MQD mm 2 X1 (AWG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X x 24 V DC 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 24V GND 24V GND X11 X11 1 DRAIN 2 V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L 05959AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 V- Indgang DeviceNet referencepotentiale 0V24 2 CAN_L Indgang/udgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Indgang Potentialudligning 4 CAN_H Indgang/udgang CAN_H-dataledning 5 V+ Indgang DeviceNet spændingsforsyning 24 V Reserveret X V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 24V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X21/1) 3 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) 6 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) sammenlusning m. kl. X21/5 7 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer 8 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer 42 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

43 Tilslutning med DeviceNet 6 Tilslutningsmodul MFZ33 med feltbusmodul MFD/MQD32 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE 4 mm 2 (AWG10) MFZ33 + MFD32 MQD mm (AWG12) 2 4 mm (AWG10) X20 X x 24 V DC 24V 24V GND GND res. res. res. res. 24V GND 24V GND X X11 1 DRAIN 2 V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L 05960AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 V- Indgang DeviceNet referencepotentiale 0V24 2 CAN_L Indgang/udgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Indgang Potentialudligning 4 CAN_H Indgang/udgang CAN_H-dataledning 5 V+ Indgang DeviceNet spændingsforsyning 24 V Reserveret X V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X21/1) 3 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT Reserveret Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 43

44 6 Tilslutning med DeviceNet Tilslutning feltfordelere MFZ36, MFZ37, MFZ38 med MFD/MQD.. Tilslutningsmoduler MFZ36, MFZ37, MFZ38 med feltbusmodul MFD/MQD21, MFD/MQD22 og 2 separate 24 V DC -spændingskredse MFZ36 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) MFZ37 [1] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm 2 (AWG12) X MFZ38 + MFD21 MFD22 MQD21 MQD22 24V1 GND1 24V2 GND V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND V1 GND1 24V2 GND2 2 x 24 V DC X11 X11 1 DRAIN 2 V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L 05961AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 [1] Konfiguration af klemmerne fra side 55 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 V- Indgang DeviceNet referencepotentiale 0V24 2 CAN_L Indgang/udgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Indgang Potentialudligning 4 CAN_H Indgang/udgang CAN_H-dataledning 5 V+ Indgang DeviceNet spændingsforsyning 24 V Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X20/11) 13 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 15 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) 16 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) sammenlusning m. kl. X20/15 17 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer 18 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer 44 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

45 Tilslutning med DeviceNet 6 Tilslutningsmoduler MFZ36, MFZ37, MFZ38 med feltbusmodul MFD/MQD21, MFD/MQD22 og én fælles 24 V DC -spændingskreds: MFZ36 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) 2 MFZ37 [1] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm 2 (AWG12) X20 MFZ V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 MFD21 MQD21 MFD22 MQD22 24V GND 24V GND 1 x 24 V DC X X11 1 DRAIN 2 V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L 05962AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 [1] Konfiguration af klemmerne fra side 55 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 V- Indgang DeviceNet referencepotentiale 0V24 2 CAN_L Indgang/udgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Indgang Potentialudligning 4 CAN_H Indgang/udgang CAN_H-dataledning 5 V+ Indgang DeviceNet spændingsforsyning 24 V Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X20/11) 13 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 15 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) 16 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) sammenlusning m. kl. X20/15 17 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer 18 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 45

46 6 Tilslutning med DeviceNet Tilslutningsmoduler MFZ36, MFZ37, MFZ38 med feltbusmodul MFD/MQD32 MFZ36 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) MFZ37 [1] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm 2 (AWG12) X20 MFZ38 + MFD32 MQD V 24 V GND GND res. 16 res. 17 res. 18 res. 24V GND 24V GND 1 x 24 V DC X11 X11 1 DRAIN 2 V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L 05963AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] Konfiguration af klemmerne fra side 55 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 V- Indgang DeviceNet referencepotentiale 0V24 2 CAN_L Indgang/udgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Indgang Potentialudligning 4 CAN_H Indgang/udgang CAN_H-dataledning 5 V+ Indgang DeviceNet spændingsforsyning 24 V Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X20/11) 13 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer Reserveret 46 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

47 UL UL UL UL UL UL Tilslutning med CANopen Tilslutning med CANopen Tilslutningsmuligheder med CANopen Feltbus-grænsefladerne MFO tilsluttes via T-stik. Hvis forbindelsen til en feltbusgrænseflade trækkes af, påvirker dette ikke de øvrige systemenheder, dvs. bussen kan fortsat være aktiv. MFO MFO MFO [1] MFI INTERBUS RC BA TR RD MFI INTERBUS RC BA TR RD MFI INTERBUS RC BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [2] [2] [2] MFO MFO MFO RC RC RC MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [2] [2] [2] [1] 06124AXX [1] Bustermineringsmodstand 120 Ω [2] T-stik Forskrifterne i CANopen-specifikation DR(P) 303 angående ledningsføringen skal overholdes! Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere 47

48 6 Tilslutning med CANopen Tilslutning MFZ31 med MOVIMOT (i kombination med CANopen) MFZ31 (CANopen) X20 [3] MOVIMOT MFZ31 + [2] V 24 V GND GND 24V RS RS GND 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ MFO... X X11 1 CAN_SHLD 2 CAN_V+ 3 CAN_GND 4 CAN_H 5 CAN_L V DC [1] [1] 05964AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] Ved separat montage MFZ31/MOVIMOT : Skærmen på RS-485-kablet lægges via EMC-metal-kabelforskruning til MFZ og MOVIMOT -huset. [2] Det sikres, at der er potentialudligning mellem alle busenheder. [3] Konfiguration af klemmerne fra side 55 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 CAN_GND Indgang CANopen referencepotentiale 0V24 2 CAN_L Indgang/udgang CAN_L-dataledning 3 CAN_SHLD Indgang Potentialudligning 4 CAN_H Indgang/udgang CAN_H-dataledning 5 CAN_V+ Indgang CANopen spændingsforsyning 24V Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X20/11) 13 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning for MOVIMOT (sammenlusning med kl. X20/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT klemme RS+ 17 RS- Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT klemme RS- 18 GND 0V24-referencepotentiale for MOVIMOT (sammenlusning med kl. X20/13) 48 Manual DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service open Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2008 16738497 / DA Håndbog

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopeninterfaces, -feltfordelere Udgave 07/2006 11400692 / DA FC220000 Håndbog

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere Transmissionsteknik \ utomatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem til decentral installation PROFIUS-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2009

Læs mere

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Udgave 0/00 Systemmanual 96 / DA S E W-E URODRIV E Indholdsfortegnelse Vigtige bemærkninger... Systembeskrivelse... Tekniske data og målskitser... 9. ECOFAST -konforme

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D GC310000 Udgave 12/2005 11407093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK MOVIMOT MM03B til MM30B Udgave 10/2000 Driftsvejledning 10505881 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 3 Enhedens opbygning... 6 3.1 MOVIMOT -(omformer)...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D GC320000 Udgave 09/2005 11212497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000 Udgave 05/2006 11471093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98 T MOVIMOT Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 09/011/98 0918 8282 / 0200 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 2.1 Oplysninger om installation

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw VIAC II Frekvensomformer ES 905 0,37 kw og 1,1 kw Version 0.6 JEH Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265 www.lscontrol.dk lsc@lscontrol.dk Indhold Indhold... 2 1 Beskrivelse...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface Version 5 Styring komfortventilation WUF 110 / 121 / 150 otorinterface 6.05 WUF 121 WUF 110 WUF 150 Anvendelsesområde motorinterfacet muliggør 230V AC drift med ±24V DC vinduesmotorer interfacet har en

Læs mere

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 70 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Paralleldrift Funktionsdata Kraft [N] 1000 N. Tvangsstyring MAX (maksimum stilling) 100 % Tvangsstyring MIN (minimum stilling) 0 % Tvangsstyring ZS

Paralleldrift Funktionsdata Kraft [N] 1000 N. Tvangsstyring MAX (maksimum stilling) 100 % Tvangsstyring MIN (minimum stilling) 0 % Tvangsstyring ZS eknisk datablad NV2A--PC Modulerende motor til -Bus for 2-vejs og 3-vejs sædeventiler Kraft Nominel spænding AC/DC 2 V Modulerende styring DC (0) 0. V...10 V, variabel Nominel slaglængde 20 mm ekniske

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller.

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Der tages forbehold for evt. produkt ændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 2.3 04 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere