Curriculum Vitae. Jeg trives med opgaver vekslende fra det strategiske/konceptuelle til det praktiske niveau.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae. Jeg trives med opgaver vekslende fra det strategiske/konceptuelle til det praktiske niveau."

Transkript

1 Curriculum Vitae Tove Worm Petersen Malmmosevej 21, 2840 Holte Tlf Mobil Resume Som HR-partner og Kompetenceleder inden for It i den finansielle sektor, har jeg været beskæftiget med stort set alle aspekter af HR og personale-/forandringsledelse. Jeg brænder for at levere HR ydelser, der gør at ledere og medarbejdere oplever HR som en troværdig, effektiv og professionel samarbejdspartner, der bidrager til deres udvikling og skaber værdi for både dem og virksomheden. Jeg trives med opgaver vekslende fra det strategiske/konceptuelle til det praktiske niveau.

2 Erhvervserfaring uddybet HR-partner i BEC, HR Udvikling BEC udvikler, forvalter og drifter it-systemer til mindre og mellemstore pengeinstitutter og pensionskasser i Danmark. BEC havde i perioden op til 900 medarbejdere, fordelt på lokationer i Roskilde og Herning. Omsætte forretningsstrategi til HR strategi og mål HR-partner for ressortdirektører, områdechefer, afdelingsledere og medarbejdere inden for områderne it udvikling, teknik og drift, salg, kommunikation, økonomi og facility management. Rekruttere ledere og medarbejdere Udvikle og afholde seminarer, teamudviklings aktiviteter og workshops Gennemføre APV, tilfredshedsmålinger og organisatoriske review. Udvikle og implementere HR koncepter, processer og værktøjer. HR-partner sparring til/coaching af ledere og medarbejdere om; bemandingsplanlægning, leder- og kompetenceudvikling, konflikthåndtering, stresshåndtering, sygefravær og misbrug, organisatoriske review, overenskomstspørgsmål og personalesager, outsourcings- og afskedigelsesforløb. Jeg etablerede relationer til ledere og medarbejdere der betød, at de oplevede en HR partner, der aktivt bidrog til god løsning af deres HR/ledelsesmæssige udfordringer. Jeg deltog fast på områdernes ledergruppemøder. Rekruttering fra A til Z af ledere og medarbejdere inden for alle virksomhedens faggrupper og med brug af personlighedstest. Jeg gennemførte rekruttering af mere end 150 ledere og medarbejdere. Rekrutteringsforløb, der af ledere og kandidater blev oplevet som effektive og informative, med en god dialog, en behagelig atmosfære og en grundig afstemning af forventninger. Seminarer, team udvikling, workshops, som fx introduktionsseminarer for nye medarbejdere, opstartsseminarer for nye ledergrupper og teams og workshops ved etablering af jobprofiler for ledere og medarbejdere etc. Jeg udviklede introduktionsseminarer og holdt i rollen som seminarleder 16 seminarer af 2 dages varighed (eksternt), med et deltagerantal fra medarbejdere pr. seminar. Herudover udviklede og afholdt jeg en række seminarer, om bl.a. teamets roller, forventninger til samarbejde og kommunikation m.v. APV/tilfredshedsmåling og organisatoriske review, herunder udvikling og gennemførelse af APV/tilfredshedsmåling og organisatoriske review og facilitering af dialogproces med ledere og medarbejdere om resultater og forbedringstiltag. HR koncepter, processer og værktøjer, herunder; rekrutteringsproces og øvrige HR processer jobprofiler for linjeledere, projektledere og medarbejdere udviklingssamtale koncept for ledere og medarbejdere (LUS/MUS) model for kompetenceregistering med sammenhæng til jobprofiler og model for projektledelse (IPMA). Jeg udviklede et konceptuelt overblik over sammenhænge mellem forretningsstrategi, lederevaluering, medarbejder udviklingssamtaler, jobprofiler og kompetenceregistrering. 2

3 Et overblik, der gav ledelsen en fælles referenceramme og et helhedsorienteret beslutningsgrundlag for den ønskede udvikling mod en performance orienteret evalueringskultur og strategisk kompetenceudvikling. Herudover udviklede og implementerede jeg jobprofiler, der synliggjorde forventningerne til ledere og medarbejderes faglige performance og personlige adfærd, og skabte et ensartet grundlag og niveau for evalueringen samt nyt koncept for udviklingssamtaler. Endelig var jeg projektleder ved valg og implementering af HR systemet Mindkey HCM. Substitueret chef for Projektleder kompetencecenteret i en periode på 5 måneder i , hvor jeg varetog allokering af projektledere, holdt 1:1 og medarbejder udviklingssamtaler samt sikrede aktivitet i projektledernes faglige netværk. Opsagt i forbindelse med BEC s organisationstilpasning og væsentlige personalereduktion grundet virksomhedens behov for besparelser Jobsøgende (1. juni juni 2005) Ressource Manager i Nordea It Development, System Consulting Afdelingen hørte under Nordea koncernens it udviklingsområde og beskæftigede ca. 45 Forandringskonsulenter (procesudvikling og implementering) på nordisk plan. Styring af intern allokering af Forandringskonsulenter til Nordeas danske og tværnordiske it-projekter med tilhørende ledelsesrapportering. Udvikling og implementering af processer og værktøjer til brug for allokering og ledelsesrapportering. Frivillig fratrædelse som følge af organisationstilpasning og deraf følgende nedlæggelse af både afdeling og stilling Kompetenceleder i Unidata/Nordea It Development Kompetencecenteret blev etableret I 1997 og havde det samlede ansvar for personaleledelsen af ca. 600 medarbejdere, der alle var beskæftiget med udvikling og forvaltning af Unibank/Nordea koncernens it systemer til både hovedkontorer og bankfilialer. Medarbejderne var fordelt på lokationer på Christianshavn og i Taastrup og Fredericia. Kompetenceledelse af 45 medarbejdere inden for jobprofilerne systemudvikler, forretnings-/procesudvikler, tester, implementør, it-arkitekt og projektleder. Udvikling og implementering af kompetencecenterets koncepter, processer og værktøjer samt nye værdier og krav til ledere og medarbejdere. Ledelse af Team om Fag Forandringskonsulenter Udvikling og implementering af faglig uddannelse i procesforandring og forandringsimplementering og etablering og ledelse af tværgående fagligt netværk Forandringskonsulenter. Kompetenceledelsen blev udført som distanceledelse og i dualt samarbejde med medarbejdernes forretnings-/it-faglige ledere og omfattede; bemandingsplanlægning, rekruttering og allokering af medarbejdere i koordinering med øvrige kompetenceledere og forretnings-/it-faglige ledere. allokerings opstarts- og evalueringssamtaler med medarbejder og forretnings- /it-faglig leder, med aftaler om og evaluering af opgaveindhold, performance mål og kompetenceudvikling årlig medarbejder udviklingssamtale med performance mål og evaluering, aftale om kompetenceudvikling og lønfastsættelse løbende medarbejderpleje og øvrige personalerelaterede opgaver 3

4 Jeg etablerede relationer, der af medarbejdere og ledere blev oplevet som tillidsfulde, ligeværdige og udviklende. I mine lederevalueringer lå scoren, over det gennemsnitlige niveau for ledere i Nordea It, på følgende områder: Skaber tillid, er ærlig og troværdig og udviser respekt for andre Giver relevant og konstruktiv feedback både i dagligdagen og ved MUS Sikrer den rigtige anvendelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer Er til rådighed og giver støtte når der er brug for det og er god til at håndtere evt. konflikter på en konstruktiv måde Træffer de nødvendige beslutninger og står inde for dem Udviklingsopgaver, herunder udvikling og implementering af; processer og værktøjer til kompetenceledernes daglige opgaver jobprofiler for linjeledere, projektledere og medarbejdere koncept, proces og værktøjer til medarbejder udviklingssamtale Ledelse af Team om Fag Forandringskonsulenter; ledelse af teamets medarbejdere ansvarlig for udvikling og implementering af faglig uddannelse i procesforandring og forandringsimplementering til brug for forandringskonsulenter, projekt-/teamledere og øvrige relevante medarbejdere i organisationen Sektionschef i Unidata (Unibank), Udviklingsstøtte, Metoder og værktøjer Område Udviklingsstøtte, afdeling Metoder og værktøjer, hørte under Unidata, som var Unibank koncernens it afdeling. ledelse af medarbejdere ansvar for udvikling, forvaltning og implementering af modeller, processer, metoder og værktøjer til brug for projektledelse/-styring og proces-/itudvikling, forvaltning og implementering Ledelse i form af allokering af medarbejdere til/fra afdelingen, faglig sparring med /coaching af medarbejdere, information, afholdelse af medarbejder udviklingssamtaler, kompetenceudvikling, personalepleje set bredt og deltagelse i områdets ledergruppe. Levering af modeller, metoder og værktøjer til organisationen, herunder: afdækning af organisationens behov, udarbejdelse af beslutningsoplæg og behandling med beslutningstagere planlægning, prioritering og opfølgning på udviklingsprojekter/-opgaver deltage i projektstyregrupper I perioden blev der udviklet og implementeret en ny it-systemudviklingsmodel og model til projektstyring/ ledelse, baseret på anerkendte metoder som RUP og ICASE tilpasset virksomhedens behov. Konstitueret Områdechef for Udviklingsstøtte i sidste halvdel af 1997, med ansvar for overflytning af områdets afdelinger/medarbejdere til det ny etablerede Kompetencecenter og It Driftsområdet Afdelingsleder i Unidata (Unibank) afdeling Koordineringsfunktionen Unidata varetog it udvikling, forvaltning og drift af it systemer til Unibank koncernens hovedkontorer og bankfilialer. Koordineringsfunktionen blev etableret i forbindelse med 3 bankers fusion til Unibank. 4

5 ledelse af afdelingens medarbejdere ansvarlig for koordinering af konverteringen af applikationsdelen af de 3 fusionerede bankers it systemer Ledelse i form af faglig sparring med/coaching af medarbejdere, etablering af vagtplaner, information, afholdelse af medarbejder udviklingssamtaler og personalepleje set bredt. Koordinering af konverteringen, herunder planlægning, prioritering og opfølgning på både test og gennemførelse af konverteringsaktiviteterne i samarbejde med It Driftsområdet samt deltagelse i projektstyregrupper Konverteringerne blev gennemført som weekend aktiviteter og efter planen i Herefter blev afdelingen nedlagt Proces- og implementeringskonsulent i Privatbankens Edb Afdeling. Privatbankens Edb afdeling varetog udvikling, forvaltning og drift af it systemer til bankens hovedkontorer og bankfilialer Privatbanken Luxembourg Udstationeret ½ år til Privatbankens enhed i Luxembourg med ansvar for udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for samtlige afdelinger i enheden Teamleder Teamleder med personaleansvar for proces-/implementeringskonsulenter inden for it udviklingsafdelingerne Filialsystemer og Fonds-/depotsystemer Proces- og implementeringskonsulent Deltog i udvikling og implementering af forretningsprocesser og understøttende it systemer til Privatbankens hovedkontorer og filialer Bankrådgiver, assistent og elev i Privatbanken Bankrådgiver i Privatbankens Bispebjerg Afdeling elev og assistent i Privatbankens Ørnevej og Østre afdeling. Personlige egenskaber Jeg er forretnings- og resultatorienteret, engageret og vedholdende. Jeg er robust og har det godt med at være på. I mit samspil med andre er jeg er kendt for at udvise empati, for min ærlighed og for at være i besiddelse af gennemslagskraft og et godt humør. Øvrige relevante oplysninger Jeg er født den og er gift med Jens Worm Petersen. Sammen har vi en datter, Maria, på 17 år, og så er jeg bonus-mor til Jens datter, Camilla, på 23 år. 5

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Søren Secher Olesen. Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management.

Søren Secher Olesen. Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management. Resumé r Arbejdsområder Forretningsområder Sprog Søren Secher Olesen Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management.dk Faglige

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME PROFILRESUME Ansvarlig innovativ it projektleder, som arbejder analytisk, systematisk og i en målbaseret retning (PRINCE2 partitioner), med bred erfaring indenfor it projekter med overdragelse til drift

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Curriculum vitae Resume Kompetencer

Curriculum vitae Resume Kompetencer Curriculum vitae Navn Født 19. marts 1957 Bopæl Søndre Fasanvej 93, 3 tv 2500 Valby Tlf. 3630 5401 / 2169 4590 Email hdamsholt@privat.dk Civilstand gift Børn datter 16 år Resume Jeg har stor erfaring med

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik

af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Kursus giver viden job giver kompetence af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Gennem mere end 30 år er der uddannet projektledere i danske virksomheder ved hjælp af eksterne og interne

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere