Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen"

Transkript

1 Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen, Morten Gausby, Jørgen Salomonsen og Martin Hansen GEO-VEJLEDNING 9 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET FOR KLIMA, ENERGI OG BYGNING G E U S

2 G E O - V E J L E D N I N G 9 Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen Morten Gausby Jørgen Salomonsen og Martin Hansen DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET G E U S 3

3 Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Geo-vejledning 9 Særudgivelse Omslag: Henrik Klinge Forsidefoto: Repro: GEUS Oplag: 50 Juni 2012 ISBN Tryk: Web: Vejledningen kann hentes poå nettet: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS Øster Voldgade 10 DK 1350 København K Telefon: E-post: 4 G E U S

4 1. Indledning 7 2. Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Datamodel PC Modeldatabase formatet Modeldatabase formatet Adgang til Modeldatabasen Modeldatabasen stiller følgende krav Log på Modeldatabasen Oprettelse af ny bruger Glemt password Ændring af kodeord Søgning efter modeller Søgning via kort Søgning via søgeformular Visning af modeldata Modelbrowser Kort Profiler D visualiseringer Generering af PC-modeller Upload af modeller Beskrivelse af model samt upload af supplerende data Generelle data Navne på flder og punkter Knytning til lag i DK model Rettigheder og brugerstyring Upload af geologisk forståelsesmodel Registrering af lag og flader for en digital geologisk model Registrering af lag for en hydrostratigrafisk model Registrering af lag for grundvandsforekomster Lagring af numeriske grundvandsmodeller Lagring af relaterede GIS data Dataark for modellen Endelig offentliggørelse af model Upload af modelrapporter til rapportdatabasen Download af modeller og relaterede filer 34 Bilag 1: pcmodeldatabasen: Beskrivelse af datamodellen og vejledning i indlæsning af data G E U S 5

5 6 G E U S

6 1. Indledning Modeldatabasen er en fælles offentlig data til lagring af geologiske modeller. Den er oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem GEUS og de tidligere amter og har primært til formål at lagre og udveksle rumlige geologiske og hydrostratigrafiske modeller m.v. Databasen har til formål at sikre lagring af geologiske modeller på en ensartet måde, således at modeller eller dele af modeller løbende kan genbruges og udbygges, i takt med at nye data indsamles. Derved er databasen et vigtigt led i lagringen af data fra den igangværende grundvandskortlægning. Med henblik på at udveksle erfaringer og målrette den videre udvikling af databasen er der i 2008 nedsat en følgegruppe for modeldatabasen med repræsenter fra Naturstyrelsen, GEUS og udviklere af modelsoftware. Databasen tilgås fra internettet og rummer overordnet følgende modeltyper: Geologiske forståelsesmodeller Rumlige geologiske modeller Hydrostratigrafiske modeller Lagmodeller for grundvandsforekomster Det er endvidere muligt at lagre og downloade eksterne datafiler knyttet til de enkelte modeller. Dette omfatter bl.a. mulighed for at lagre numeriske grundvandsmodeller og GIS data. I modeldatabasen lagres interpolerede flader i en grid-struktur bestående af dataceller med en prædefineret størrelse og et geografisk startpunkt. Til hvert grid (grid-struktur) kan der være knyttet flere interpolationer (f.eks. topkoter, bundkoter og grundvandspotentialer), disse betegnes som gridbånd. Betegnelsen er gennemgående i denne vejledning. Til hver interpolation / tema (gridbånd) kan endvidere være knyttet et sæt punktdata, som typisk repræsenterer det primære sæt af datapunkter, der er grundlag for interpolationen. Nærværende Geo-Vejledning omfatter dels en vejledning i praktisk brug af databasen, dels et tilhørende appendiks med beskrivelse af database format og ekstra IT-værktøjer til hjælp ved inddatering af modeller. For vejledning i opstilling og dokumentation af geologiske modeller henvises i øvrigt til Geo-Vejledning 3, /1/ og Dokumentation af informationer om modeller -sikring af fremtidig genanvendelse, /2/. GEUS G E U S 7

7 2. Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen En opdateret version af denne vejledning vil kunne findes på Modeldatabasens hjemmeside Vejledningen dækker kun den funktionalitet der pt. findes i Modeldatabasen og vil blive udvidet efterhånden som Modeldatabasen udvikles. 2.1 Datamodel Som ved Jupiter og GERDA findes der både en intern datamodel og et udvekslingsformat. Modeldatabase datamodellen, som afspejler den måde Modeldatabasen lagres i GEUS Oracle database. PC Modeldatabase datamodellen, der er det format, der bruges til at udveksle modeller med eksterne modelprogrammer PC Modeldatabase formatet PC Modeldatabase-formatet er det format, som modeller kan downloades på fra Modeldatabasen og det format, som de skal uploades på. Formatet er åbent og vil kunne ses på Modeldatabasens hjemmeside. Up- og download kan fortages på Access- (97 og 2000), Firebird, Microsoft SQL Server- samt Oracle format. Bemærk, at Access-formaterne kun kan indeholde begrænsede mængder af data og derfor ikke kan bruges ved up- og download af store mængder data. PC Modeldatabase-formatet er dokumenteret på Modeldatabasens hjemmeside og nærmere beskrevet i bilag 1 til denne vejledning. PC Modeldatabase-datamodellen vil kun sjældent ændres, og ændringerne vil blive adviseret til leverandørerne af Modelsoftware. Det tilstræbes dog, at ældre versioner fortsat vil kunne indlæses Modeldatabase formatet Når modeller er uploadet til Modeldatabasen, vil modellerne blive lagret i Jupiter databasen. Formatet i Oracle-databasen ændres løbende for at sikre tilfredsstillende svartider og som følge af tilføjelser i Modeldatabasens funktionalitet. 8 G E U S

8 3. Adgang til Modeldatabasen Adgang til Modeldatabasen foregår via Internettet. Modeldatabasen er tilgængelig for alle. Det kræves dog, at de, der vil bruge Modeldatabasen, opretter sig selv som bruger. Dette skyldes, at der i modeldatabasen kan ligge modeller, der ikke er offentligt tilgængelige. Adgangen til modeldatabasen sker via Figur 1 Modeldatabasens indgangs-menu. 3.1 Modeldatabasen stiller følgende krav For at kunne bruge Modeldatabasen, skal du have en pc der opfylder følgende krav. Der kræves en nyere internet browser (Modeldatabasen er testet mod Internet Explorer 5.5 og Mozilla Firefox 1.0). Søgning via kort kræver, at eksekveringen af JavaScript være. For at kunne vise visualiseringerne i Modeldatabasen kræves en browser, der kan vise SVG. Firefox (>=1.5), og Opera (>=9) har indbygget understøttelse for SVG. For at vise SVG i Internet Explorer kræves minimum version 9.0. SVG kan sammenlignes med PDF formatet for dokumenter. Modeller der downloades fra Modeldatabasen vil ligge i en zippet MS Access, Firebird, SQL Server database eller Oracle. På kan du finde en beskrivelse af PC Modeldatabase datamodellen, som er den datamodel, som modeller skal ligge på for at kunne uploades til Modeldatabasen og samtidig det format, som modeller kan downloades på fra Modeldatabasen samt nyeste udgave af nærværende vejledning, se figur 1. PcModeldatabasen er endvidere beskrevet i bilag 1 til denne vejledning. G E U S 9

9 3.2 Log på Modeldatabasen Når du har oprettet dig som bruger på Modeldatabasen, kan du starte Modeldatabasen. Dette gøres ved at klikke på linket Start Modeldatabasen. Herved vises Modeldatabasens login form. Figur 2 Modeldatabasens login form. På login formen skal du indtaste dit brugernavn og dit kodeord, og klikke på Login - knappen. Har du indtastet et oprettet brugernavn og det rigtige password, vil du komme til Modeldatabasens startside. Fra denne kan du søge efter modeller, enten via en søgeformular eller et kort, du kan ændre dit kodeord, og du kan uploade nye modeller. De fleste sider i Modeldatabasen indeholder en såkaldt brødkrumme øverst på hver side. Via denne brødkrumme er der hurtig adgang til de forskellige niveauer af Modeldatabasen, der ligger tættere på login formen end brugeren aktuelt er. Fra brødkrummen er det også muligt at logge ud fra Modeldatabasen. Figur 3 Brødkrummen der letter adgangen til de forskellige dele i Modeldatabasen 3.3 Oprettelse af ny bruger Første gang en bruger skal bruge modeldatabasen, skal han eller hun oprette sig selv som bruger. Dette gøres ved at klikke på linket Start Modeldatabasen. Dette link leder til Modeldatabasens login form For at oprette sig som bruger klikkes på opret ny bruger. Der vil blive åbnet et nyt vindue med en form som i Figur 4. Du vil her skulle indtaste dit navn og din adresse. Figur 4 Opret ny bruger. 10 G E U S

10 Når disse oplysninger er tastet ind, klikker du på Opret knappen. Du vil herefter modtage en mail med et autogenereret kodeord (dette kan ændres, når du har startet Modeldatabasens web-interface). Denne fremgangsmåde er valgt for at forhindre personer i at oprette en bruger under et domæne, som personen ikke har en konto ved. Dette er valgt, da fortrolige modeller kun vil kunne ses for personer med en adresse, der hører til det domæne, som ejer modellen, eller som er konsulent for udarbejdelsen af samme. Når man er oprettet som bruger på modeldatabasen kan man tildeles rettigheder til at editere bestemte modeller. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 7.1.4: Rettigheder og brugerstyring 3.4 Glemt password Glemmer en bruger sit kodeord til Modeldatabasen kan han / hun få det tilsendt ved at klikke på glemt password på Login formen. Figur 5 Glemt kodeord. Når du har indtastet dit navn og din adresse, skal du klikke på Send knappen. Du vil så modtage en med dit kodeord. 3.5 Ændring af kodeord Det kodeord du som bruger bliver tildelt, er ikke et der er let at huske. For ændre det til noget, der er lettere at huske, skal du logge på Modeldatabasen og klikke på linket tryk her for at ændre dit password på den side du kommer til når Modeldatabasen startes. Figur 6 Form til ændring af kodeord G E U S 11

11 For at ændre dit password, skal du kunne det gamle password, har du glemt dit password, kan du få det sendt til dig i en . Har du glemt dit kodeord se afsnit 3.4. Når man er logget på, ses følgende hovedmenu for modeldatabasen. Figur 7 Hovedmenu for Modeldatabasen. Man kan i enkelte undermenuer (under Registrer lag og metadata for indlæst model) blive bedt om at logge på igen. Det det sker med samme brugernavn og password. 12 G E U S

12 4. Søgning efter modeller Fra modeldatabasen er det muligt at søge efter færdigindlæste, godkendte modeller fra et kort eller via en søgeformular. Modeller der er fortrolige, vil kun kunne findes via søgeformularen. Modeller vil først kunne ses, når de er endeligt indlæste og godkendt til publicering af indlæseren, se nedenstående. 4.1 Søgning via kort Kortsøgningen vil vise modellernes placering enten som en prik (hvis der kun er opgivet en koordinat) eller som en polygon (hvis modellen indeholder en beskrivelse af det areal, modellen dækker). Det vil på sigt være nødvendigt at gøre antallet af modeller, der vises på kortet afhængig af den skala, der er zoomet ind til, ellers vil modeller, der dækker store arealer (som f.eks. Danmarksmodellen) overskygge mindre lokale modeller. Den aktuelle skala for, hvornår modeller skal vises, vil blive fastlagt når mængden af modeller er stor nok til at den rigtige skala kan findes. Figur 8 Interaktivt oversigtskort med placeringen af modeller i Modeldatabasen Det er muligt at Zoome ind og ud fra kortet, flytte kortet ( panorere ) og vælge en eller flere modeller ved hjælp af de værktøjer der findes til venstre i toppen af kortet. G E U S 13

13 Hvis man kender modellens navn kan man endvidere kan man endvidere søge på denne ved hjælp af fritekstsøgning, øverst til højre på kortet. 4.2 Søgning via søgeformular Vælger brugeren linket Alfanumerisk søgeformular fra Modeldatabasens startside, vil der blive vist en side med nedenstående søgeformular. Det er herfra muligt at søge efter modeller med et bestemt indhold i følgende felter: Formål Ejer Rådgiver Miljøcenter Kommune Modeltype Værdierne i søgefelterne vil afspejle indholdet i databasen. Felterne Formål og Modeltype svarer til gældende kodelister, mens indholdet i de øvrige valgfelter vil svare til værdier, der er i databasen. Så når der uploades modeller fra f.eks. specifikke miljøcentre, vil disse automatisk komme med på listen. Det er også muligt at søge på dato for hvornår modellerne er uploadet til Modeldatabasen. Figur 9 Alfanumerisk søgeformular. Det er muligt at vælge en eller flere værdier i hvert felt (ved at holde Ctrl -knappen nede mens der klikkes på værdierne). Når der trykkes på Søg knappen, vil de modeller der opfylder betingelserne blive vist i modelbrowseren (se afsnit 5.1). Knappen Nulstil vil nulstille formularen. 14 G E U S

14 5. Visning af modeldata Uanset om modeller findes ved hjælp af kortet eller ved hjælp af søgeformularen, vil modellen / modellerne blive vist i modelbrowseren. Fra denne kan brugerne vælge at få modellerne visualiseret som kort over parametre samt som profiler og i 3D-visning. 5.1 Modelbrowser I modelbrowseren er det mulig at se oplysninger om modellen. Enten via tekst eller via de i Modeldatabasen indbyggede visualiseringer. Fra modelbrowseren kan man også downloade den enkelte model på PC-modelformat og relaterede dokumenter og andre eksterne datafiler. Modelbrowseren er udviklet til at give et overskueligt overblik over en model og de data, der knytter sig til modellen. Figur 10 En model vist i modelbrowseren. Modelbrowseren består af følgende undermenuer, der åbnes på knappen med pil til venstre for det pågældende punkt. Generelle data Geologisk forståelsesmodel Digital geologisk model Hydrostratigrafisk model Lag for grundvandsforekomster Data til numerisk grundvandsmodel Relaterede GIS-filer Modelrapport (fra rapportdatabasen) Under generelle data ses administrative data om modellen, som hvem der har opstillet den m.v. Endvidere kan man fra denne menu downloade et dataark, der nærmere beskriver G E U S 15

15 grundlaget for modellen og opbygningen af denne, hvis et sådan ark er gemt. I forbindelse med den nationale grundvandskortlægning vil det være et krav, at der udfyldes et dataark for de opstillede modeller. Se endvidere Dokumentation af informationer om geologiske modeller.pdf, der kan downloades fra modeldatabasens hovedmenu. Punkterne Modelrapport, Geologisk forståelsesmodel, Data til numeriske grundvandsmodeller samt relaterede GIS-filer giver adgang til eksterne data og dokumenter knyttet til modellen. Punkterne Digital geologisk model, Hydrostratigrafisk model samt Lag for grundvandsforekomster indeholder oplysninger om flader og lag samt evt. andre tematiske gridbånd for de tre respektive typer af rumlige modeller, idet det samme datasæt (f.eks. et gridbånd) godt både kan repræsentere data for en geologisk og en hydrostratigrafisk model for det samme område. Figur 11 Visning af flere modeltyper for samme modelområde i modelbrowserne. Ved at åbne yderlige undermenuer kan man se data for Lag, Profiler og evt. inkludere eller ekskludere datapunkter med reference til boringer eller geofysik. For den digitale geologiske model kan man desuden se oplysninger om geologiske flader, også selv om de ikke er knyttet til lag. Åbnes undermenuen Lag og efterfølgende et af de for modellen definerede lag, får man adgang til at se de enkelte hhv. top og bundflader på kort ved tryk på knappen Vis Kort, jf. nedenstående 16 G E U S

16 Figur 12 Undermenuen Lag, med visning af lag-elementer for Lag Kort Kortvisualiseringen kan vise en grafisk fremstilling af indholdet af gridbånd lagret i modeldatabasen. Gridbåndet tegnes som et gitter af celler med hver sin farve. Der findes en række prædefinerede farveskalaer: 1. Topografi (blå til grønne farver) 2. Vandspejl / transmissivitet (blå farver) 3. Omkring nul (rød for negative farver, hvid omkring nul og blå for positive værdier) 4. Geologi (baseret på DGU-symboler) Kortvisualiseringen er delt ind i to områder, se Figur 13. Selve hovedkortet i venstre side og en søjle i højre side med forskellige værktøjer til at styre, hvad der vises. Kortet er interaktivt, således at der kan zoomes ind på delområder, og man kan derved få mere detaljeret information. Øverst i højre søjle ses et oversigtskort, der viser det område, som modellen dækker. Til højre for oversigtskortet er der en skydeknap ( slider ), der kan bruges til at zoome ind og ud. På oversigtskortet er det aktuelt valgte område markeret med en lyseblå firkant. Man kan endvidere trække denne firkant rundt på oversigtkortet for at ændre det valgte kortudsnit. Til højre for zoom-slideren er der tre knapper. Hvis en af disse trykkes ind, sætter det kortvisningen i en specialtilstand. Der muliggør forskellige operationer ved hjælp af musen på hovedkortet. Den øverste knap bruges til at udvælge et rektangulært udsnit, man vil zoome ind til. Den midterste knap (med hånden) bruges til at flytte udsnittet i en given retning. Den nederste knap bruges til at angive en vilkårlig linje, for hvilken man ønsker at få tegnet et profil. Under oversigtskortet vises de aktuelle UTM-koordinater. Disse opdateres når cursoren flyttes over kortet. Kategorien Lag indeholder en kolonne med tjek-bokse, der bruges til at vælge, hvilke elementer der skal visualiseres på hovedkortet. G E U S 17

17 Følgende lag kan vælges til og fra: 1. Model 2. Baggrundskort 3. Profiler 4. Boringer 5. Geofysik 6. Modelpunkter 7. Modelområde 8. 3dmodel Baggrundskortet er et topografisk kort, hvis detaljeringsgrad afhænger af skalaen. Jo større skala jo flere detaljer på kortet. Baggrundskortet hentes fra Kortforsyningen (KMS), så det er altid de opdaterede kort der vises. Profiler er de profiler, der er lagret i modeldatabasen for den aktuelle model. Disse vises med sorte streger. Hvis man klikker på et profil, åbner et vindue, der viser en visualisering af denne. Se afsnit 5.3 for en beskrivelse af profilvisualiseringen. Boringer og Geofysik hentes direkte fra GEUS databaser. Boringer vises på kortet med en cirkel. Geofysiske datasæt vises med et rektangel. Disse er samtidigt links, således at man kan klikke på dem og få vist oplysninger fra GEUS hjemmeside. Mængden af data, der skal vises, kan styres ved at vælge mellem tre mulige indstillinger. 1. Alle; vil medtage alle data i området 2. Inkluderede; vil medtage de data, der er brugt til udarbejdelsen af modellen 3. Ekskluderede; vil medtage de data, der bevidst er fravalgt under modelleringen For at kun at vise inkluderede eller ekskluderede data, skal disse specifikt være angivet i den indberettede PCModel, se bilag 1. Læs mere om brugen af 3D-model funktionen i afsnit 5.4 Nederst til højre findes en legende, der forklarer farveskalaen, som er bugt til at visualisere modellen. 18 G E U S

18 Figur 13 Kort, der viser en model, profiler, boringer og geofysik. 5.3 Profiler Et profil er et snit igennem modellen. Profilvisningen viser modellens lag, som de ser ud i snitfladen samt henter alle boringer i GEUS database, der ligger inden for en given afstand til profilet. Vinduet til visning af profiler er opdelt i tre områder. Øverst vises felter til angivelse af højde-akse og profil-bredde. Herunder vises profilet set oppefra (men med de enkelte profilstykker lagt sammen i en ret linje). På hver side af profilet vises de boringer, der er inden for projektionsafstanden med cirkler. I venstre ende er der en akse, hvor afstanden mellem profil og boringer kan aflæses. Nederst vises selve profilet som set fra siden. Den vandrette akse er den samme som i den øverste graf. Men den lodrette akse viser nu dybden. Lagene i den aktuelle model tegnes med hver deres farve, og boringer tegnes så de enkelte lithologiske lag kan ses. G E U S 19

19 Figur 14 Eksempel på optegning af et brugerdefineret profil D visualiseringer 3D visualiseringen giver en slags kombineret visning af kortdelen og profilvisningen Når laget 3D model slås til i kortvisualiseringen, bliver hovedkortet ændret til at vise en kasse med kortvisningen på den øverste side og profiler på de fire lodrette sider. De tre runde knapper, der viser sig til højre i vinduet, kan ved at klikke og trække bruges til rotere, zoome og tilte en 3D-figur af modellen, og derved at vise de forskellige sider af denne modelkasse. Den venstre knap roterer kassen. Den midterste knap flytter kassen rundt i skærmens plan, og den højre kamp ændrer kassens størrelse. På kassens lodrette kanter ses dybdeakser. Alle de øvrige navigationsværktøjer beskrevet under kortvisning virker også under 3Dvisning. 20 G E U S

20 Figur 15 3D-visning af model. G E U S 21

21 6. Generering af PC-modeller PC-model-formatet er den database struktur, der benyttes til at udveksle primære geologiske og hydrostratigrafiske modeldata mellem modeldatabasen og forskellige eksterne ITværktøjer til geologisk modellering og visualisering af geologiske modeller. En tom PC-model-database på gældende format kan downloades fra hovedmenuen, Figur 7. Denne benyttes til at generere den PC-model, man vil uploade til Modeldatabasen. Til yderligere dokumentation af modellen kan man herfra desuden downloade et prædefineret regneark, udviklet til registrering af supplerende metadata for modellen. Dette regneark bruges bl.a. i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning, og brugen af dette er nærmere beskrevet i rapporten: Dokumentation af informationer om geologiske modeller.pdf, der kan downloades fra modeldatabasens startside:www.geus.dk/modeldb. Tabeller og tabelrelationer samt vejledning i lokal indlæsning i en tom PCModel findes nærmere beskrevet i bilag 1. Et opdateret databaseskema med tabel-relationer for PCmodellen kan downloades fra hjemmesiden som PCModelformat.pdf. Pt. kan modelleringsprogrammerne GeoScene3D og MikeGeomodel genere PC-modeller ud fra modeller lagret på programmernes interne dataformater. For en nærmere beskrivelse af, hvordan PCmodellerne genereres fra de to programmer, henvises der til de respektive software-leverandører. Har man (gode) modeldata på andre løsrevne formater, kan disse (via et simpelt ascii-format) indlæses i en lokal PCModel ved hjælp af programmet LoadMod, der kan downloades og installeres fra Modeldatabasens hjemmeside. Dette er nærmere beskrevet i bilag G E U S

22 7. Upload af modeller Upload af modeller sker ved at klikke på linket Upload modeldatabase på modeldatabasens start side. Figur 16 Når en model skal uploades til Modeldatabasen, skal den database, der indeholder modellen, uploades via denne formular. For at uploade en model, skal den database, der indeholder modellen, vælges ved at klikke på knappen Gennemse. Når den rigtige model er valgt, uploades den ved at trykke på knappen Upload. Det er pt. muligt at uploade modeller, der ligger på Firebird-format samt i SQL-server og Access 2000 databaser. Når modeller er uploadet og indlæst i Modeldatabasen, vil brugeren få en mail med status for indlæsningen. I denne mail vil der være et link til en Modeldatabase-hjemmeside, hvorfra det er muligt at indtaste de metadata, som det er besluttet skal være til stede, før en model vil blive tilgængelig på Internettet. Modellen gøres endelig tilgængelig ved at udfylde en checkboks, se Figur 17. Er der fejl i den pcmodeldatabase, man forsøger at uploade, vil dette ligeledes blive meddelt brugeren pr. mail. Det kan i givet fald være nødvendigt at kontakte GEUS for en nærmere afklaring af fejlen. Kontaktperson er Viktor Rasmussen. 7.1 Beskrivelse af model samt upload af supplerende data En model, der uploades til modeldatabasen, vil i første omgang ikke kunne ses i modelbrowseren, men kan enten tilgås via den URL, som modtages i en efter upload af modellen, eller ved efterfølgende at gå ind under menupunktet Registrer lag og metadata for indlæst model. Her vælges fra en bruttoliste den model, der skal redigeres. Man skal dog være logget på med en konto, der svarer til den, der er angivet i PC modellen enten for konsulent eller dataejer for den pågældende model, for at få adgang til at redigere modellen, se evt. bilag 1. Herefter møder man registreringsmenuen, der giver følgende muligheder for at registrere oplysninger: G E U S 23

23 Figur 17 Menu til supplerende registrering og beskrivelse af model samt til upload af supplerende datafiler. Når alle data er registrerede gøres modellen offentlig tilgængelig ved hjælp af nederste checkboks. Foruden ovenstående skal rapport tilknyttet de enkelte modeller uploades direkte til rapportdatabasen, hvorfra man kan knytte rapporten til en i forvejen indlæst model, se afsnit Generelle data Det er besluttet, at modeller skal have et vist minimum af metadata, for at de skal være tilgængelige på Modeldatabasen. For at modellen kan blive offentlig tilgængelig, skal brugeren efter upload sikre, at metadata er angivet i tilstrækkelig omfang, og hvis ikke skal disse angives via hjemmesiden. Endelig skal brugeren godkende, at modellen offentliggøres. De registrerede metadata kan ses under menupunktet generelle data. Eksportfunktionerne i de eksisterende eksterne modelleringsprogrammer eksporterer metadata i varierende 24 G E U S

24 grad. Det vil derfor altid være tilrådeligt at gå ind under Generelle data og tjekke data, inden modellen gøres tilgængelig. Bemærk at rettigheder til at editere en model knytter sig til e- mailkonto for hhv. Konsulent og Ejer. Se endvidere afsnit Figur 18 Generelle oplysninger om en model. For at editere disse trykkes Ret Hvis der er særlige bindinger på brugen af modellen, kan disse specificeres som en licenstekst. Hvis man samtidig markerer Aktivér betingelser, vil en bruger, der efterfølgende downloader den pågældende model, blive bedt om at acceptere betingelserne, inden modellen kan downloades. Når metadata er indtastet, klikkes på Gem knappen, hvorefter data gemmes i databasen. G E U S 25

25 7.1.2 Navne på flder og punkter Navne / beskrivelser af de flader og punkter som udgør en model bliver som udgangspunkt overført ved indlæsning af modellen til modeldatabasen. Finder man at beskrivelsen ikke er tilstrækkelig præcis eller ved en fejl er udeladt, kan man efterfølgende gå ind og rette beskrivelserne, jf figur 19. Figur 19 Menuer til rettelse af navne / beskrivelse af flader og punkter. Første valgmenu er opdelt i hhv. Digitale punkter, Geologiske flader og hydrostratigrafiske flader Knytning til lag i DK model Ofte ønskes angivet hvordan lagene i en lokal model korrelerer med lagene i den landsdækkende DK-model. Det kan gøres via knappen Knytning til lag i DK model, og sker ved hjælp af nedenstående menuer, figur G E U S

26 Figur 20 Menuer til knytning af lag i lokal model til lagene i den landsdækkende DK model Rettigheder og brugerstyring I menuen brugerstyring til ovenstående kan tildeles rettigheder til beskrivelse af lag og punkter og til knytning til lag i DK model. Det sker vha. nedenstående menu. Øvrige editerings-rettigheder knytter sig til konto for ejer og konsulent på modellen, se generelle oplysninger afsnit Man kan i menuen også give rettigheder til at videregive editeringsrettigheder. De personer der skal have rettigheder skal i forvejen være oprettede som bruger i modeldatabasen. G E U S 27

27 Figur 21 Menuer til brugerstyring. Her kan tildeles rettigheder til beskrivelse af lag og punkter og til knytning til lag i DK model. Øvrige editerings-rettigheder knytter sig til konto for ejer og konsulent på modellen se generelle oplysninger afsnit Upload af geologisk forståelsesmodel En geologisk forståelsesmodel vil som regel bestå af tegninger, profil-skitser og lignende, der viser forekomsten af lag og flader samt lag-relationer for modellen. Formatet er varierende, og den geologiske forståelsesmodel lagres derfor som eksterne filer, f.eks. tegninger eller tekstdokumenter med figurer. Figur 22 Menu til indlæsning af filer / tegninger eller dokumenter, der beskriver en geologisk forståelsesmodel. Hvis forståelsesmodellen er beskrevet som del af den samlede afrapportering af modellen, kan man indlæse en kommentar, der henviser til hovedrapporten (uden samtidig at skulle uploade en fil). 28 G E U S

28 7.1.6 Registrering af lag og flader for en digital geologisk model Efter indlæsning af en pcmodel skal man knytte de digitale flader sammen til lag, med mindre dette allerede er gjort i pcmodellen, se bilag 1. Da flade og punktdata i en rumlig geologisk model ikke nødvendigvis er tilknyttet et bestemt lag, skal man ved registrering af en geologisk model først markere, hvilke af alle de indlæste flader og punkter, der rent faktisk tilhører den geologiske model. Figur 23 Tilknytning af flader og evt. andre gridbånd til en digital geologisk model. Ved tilknytning af de enkelte flader og andre relaterede gridbånd flyttes disse med knappen Tilføj til den øvre del af menuen (Figur 23). Herefter kan man danne lag for den geologiske model ud fra de valgte flader ved at trykke på knappen Dan / Ret lag, hvorved man kommer til menuen administration af lag. Figur 24 Menu til administration af lag. G E U S 29

29 I menuen til administration af lag kan man ud fra modellens flader tilføje lag til lagfølgen, rette lag og slette lag. Tilføjelse og rettelser sker fra nedenstående undermenu, se Figur 25. Endvidere kan man med piltasterne til højre på Figur 24 angive rækkefølgen af lagene. Figur 25 Undermenu til oprettelse og redigering af lag. I undermenuen til oprettelse / rettelse af lag skal man give laget et sigende navn og kan desuden angive en beskrivelse. Herunder skal man tilknytte flader for hhv. top og bund af laget. Dette gøres ved at vælge blandt de til rådighed værende flader (gridbånd). Desuden kan man fra en menu med DGU-symboler angive den dominerende lithologi for laget, hvis dette er defineret som et lithologisk ensartet lag. Hvis laget består af vekslende lithologier (en pixelmodel) og disse findes i et gridbånd, kan man knytte dette til laget i stedet Registrering af lag for en hydrostratigrafisk model En hydrostratigrafisk model er pr. definition bygget op af lag i modsætning til en digital geologisk model, der kan indeholde flader, som ikke er knyttet til et bestemt lag. Registrering af hydrostratigrafiske lag foregår på samme måde som registrering af de geologiske lag. Dog skal man ikke først tilknytte flader (og andre gridbånd) til modellen, da en flade implicit er tilknyttet, når den er del af et hydrostratigrafisk lag. Man bliver derfor ledt direkte til administration af lag, svarende til menuen Figur 24. I forhold til en geologisk model er det muligt at knytte supplerende temaer (gridbånd) til en hydrostratigrafisk. P.t. kan man tilknytte følgende supplerende temaer: 30 G E U S

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Første gang du logger på shoppen, kan du følge denne vejledning, for at komme godt i gang: 1. Gå ind på shop.mto-electric.dk 2. Klik på login i menu-linien 3. Indtast eller kopiér

Læs mere

Referat af GERDA brugermøde 5/11 2014

Referat af GERDA brugermøde 5/11 2014 Referat af GERDA brugermøde 5/11 2014 Tid: Onsdag den 5. november 2014 Sted: Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, C.F. Møllers Allé 4, 8000 Aarhus C Deltagere: Mette Ryom Nielsen (MRN), Rambøll

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere

Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere Huseby, den 27. januar 2011 Det er blevet meget lettere at indrapportere høstrapporten elektronisk og samtidigt får vi udbygget vore informationer om vinavl

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere