Antivirus Policy Manager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antivirus Policy Manager"

Transkript

1 Antivirus Policy Manager

2 UNI C Antivirus Policy Manager I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens netværk mod virus. Formål At give en demonstration af, hvordan F-Secure virker, og hvordan en installation gennemføres, samt de muligheder der er i en klient/server opsætning. Indhold Installation af F-Secure Policy Manager på server, samt installation af klient. Opsætning af policies, dvs. hvad skal F-Secure scanne efter, og hvilken aktion skal F-Secure foretage ved en evt. virus. Klargøring af installationspakker til klientmaskiner og installation af samme. Import af samme maskiner og distribuering af policy til maskinerne. Overvågning af programmer, som tilgår internettet. Blokering af navngivne websider. Udrulning af Microsoft Install-pakker til klienter via Active Directory. Backup af Policy Manager indstillinger. Diverse værktøjer til afinstallering og fejlfinding. UNI C Antivirus Policy Manager 2-50

3 Før du starter Følgende filer skal hentes fra Management Server 8.11 Klient via management 8.01 Server via management 8.00 Husk at notere de relevante produktnøgler. Desuden skal programmet Microsoft Group Policy Management Console installeres på serveren. Dette kan hentes fra Microsoft på adressen Om programmerne Management Server Policy Manager der benyttes til at udrulle og administrere antivirus klienter. Klient via Management Antivirus klient med firewall. Indeholder desuden spyware scanning og browser control (IE). Server via management Antivirus klient til Windows Server. Læs mere på Generelt om sikkerhed på skolens net Som minimum bør skolen have aktiveret firewallen i Sektornet routeren. Herved er skolens netværk beskyttet imod uopfordrede requests fra internettet. Har skolen et netværk hvor firewallen i Sektornet routeren ikke er aktiveret, bør der være en på af en eller anden form på alle klienterne eller en firewall som skolen selv administrerer. Hvis I er i tvivl om hvorvidt jeres net er beskyttet af Sektornet routeren, kan sikkerhedsløsningen ses i Sektornet værktøjskassen. O-bens net har ingen firewall. UNI C Antivirus Policy Manager 3-50

4 Indholdsfortegnelse 1. Installation af Policy Manager Opstart og konfigurering Installation af antivirus til server-pc Note til push installation Settings Automatic Updates Real-Time Scanning Manual Scanning Spyware Control Scanning Web Traffic Scanning Firewall Security Levels Firewall Rules Firewall Services Application Control Alert Sending Centralized Management Application Control - Overvågning og blokering af programmers adgang til internettet Firewall Rules Blokering af specifikke hjemmesider Advanced Mode - System Control F-Secure og Active Directory Oprettelse af MSI-pakke til klient-installation Udrulning med Active Directory og Group Policy Opgradering af klienter fra Policy Manager Console Backup af Policy Manager Uninstallation Tool Diagnostiserings-værktøj FSDIAG.exe Diagnosticeringsfunktion Support...50 UNI C Antivirus Policy Manager 4-50

5 1. Installation af Policy Manager OBS! Dette kræver genstart af serveren som installationen foretages på Dobbeltklik på fspm800.exe. Følg anvisningerne på skærmen: Klik Next. 1 3 Klik Next. 2 Vælg I accept og klik Next. 4 Klik Next. UNI C Antivirus Policy Manager 5-50

6 5 Klik Next. 7 Uanset hvilken port man vælger, vil F- Secure altid vise denne advarsel. Klik Ok. 6 Angiv hvilket port nummer, der skal kommunikeres på. Vi anbefaler port 81. Er denne port allerede i brug i forbindelse med webserver eller andet, vælges en anden port. Restrict access to the local machine kan aktiveres, så Policy Manager ikke kan tilgås fra andre pc er end den lokale. 8 Klik Browse og vælg installationspakkerne, som du har hentet fra Selvbetjeningssiden. Markér installationspakkerne med et flueben og klik Next. UNI C Antivirus Policy Manager 6-50

7 9 Klik Start for at begynde installationen. 11 Klik Finish og installationen er fuldført. 10 Klik Next. UNI C Antivirus Policy Manager 7-50

8 1.1. Opstart og konfigurering Åben programmet med genvejen F-Secure Policy Manager Console, som nu findes under menuen Start. Første gang programmet startes, skal det konfigureres. Dette sker vha. Setup Wizard, som vises ved første opstart. UNI C Antivirus Policy Manager 8-50

9 1 Klik Next. 3 Her kan man definere adressen til serveren. Som standard står den til localhost med port Klik Next. 2 Vælg Administrator mode og klik Next. 4 Her dannes de to nøgle-filer. Klik Next. UNI C Antivirus Policy Manager 9-50

10 5 Nøgle-filerne er nu ved at blive dannet. For at gennemføre, skal man bevæge musen, indtil indikatoren når 100%. 7 Konfigurationen er nu færdig. Klik Finish. 6 Her skal man definere en adgangskode til programmet. Klik Next. Programmet åbnes, og hovedvinduet vil blive vist. UNI C Antivirus Policy Manager 10-50

11 2. Installation af antivirus til server-pc Klik Autodiscover Windows hosts for at identificere server-pc en, og efterfølgende installere antivirus programmet. Bemærk at Windows File Sharing skal være aktiveret, og at Windows egen firewall helst skal være deaktiveret ved en push-installation. UNI C Antivirus Policy Manager 11-50

12 1 Markér serverpc en og klik på Install. 3 Er der allerede installeret en tidligere version vælges Forced reinstallation. Klik Next. 2 Markér F-Secure Anti-Virus for Windows Servers Klik Next. Klik Next. UNI C Antivirus Policy Manager 12-50

13 5 Klik Next. 7 Klik Next. 6 Klik Start. 8 Indtast produktnøglen og klik Next. Produktnøglen findes under Selvbetjeningssiden. UNI C Antivirus Policy Manager 13-50

14 9 Klik Next. 11 Indtast IP-adressen på server-pc en. Husk at angive portnr., hvis andet end port 80 benyttes. Dette gøres ved at sætte :port-nr. ind efter IP-adressen. Klik herefter Next. 10 Markér Centrally managed installation, og klik Next. 12 Klik Next. UNI C Antivirus Policy Manager 14-50

15 13 Klik Next. 15 Push installationen er færdig. Klik Finish. 14 Vælg Ask the user before restarting. Der kan også angives en Restart message. Disse trin skal nu gentages, for at installere F-Secure på klient-pc en. Først skal man dog importere installationspakken, hvis dette ikke blev gjort under installationen. Dette gøres under Tools Installation Packages Import. Klik Finish. Pakken der skal bruges, hedder Klient via management 8.01 og kan hentes via. Selvbetjenings-siden. Husk samtidig at notere produktnøglen. UNI C Antivirus Policy Manager 15-50

16 2.1 Note til push installation I tilfælde af timeout fejl ved push installationer, kan det være en fordel at sætte Installation timeout tiden op. Den er som standard sat til 900 sekunder. Indstillingen findes under Tools Preferences Push Installation. UNI C Antivirus Policy Manager 16-50

17 3. Settings 3.1. Automatic Updates Vælg fanebladet Settings. Her benyttes standard indstillingerne, hvilket betyder, at automatic updates er aktiveret. Det anbefales at benytte Disallow user changes. Dette vil gøre, at brugere ikke kan deaktivere denne funktion eller afinstallere F-Secure klienten på de enkelte pc ere. Polling interval kan sættes til 2-3 dage, i tilfælde af at klienterne er på nettet, men ikke kan komme i kontakt med Policy Manager ens opdateringer. Benyt altid Automatic Updates. UNI C Antivirus Policy Manager 17-50

18 3.2. Real-Time Scanning Klik på Real-Time Scanning. Sættes til Files with These Extensions. Sættes til Disinfect Automatically. Sættes til Disinfect Automatically. Sættes til Remove Automatically. Sættes til Quarantine Automatically. Aktiver System Control. UNI C Antivirus Policy Manager 18-50

19 3.3. Manual Scanning Klik på Manual Scanning. Angiv hvorledes der skal scannes med manuel scanning. Den primære forskel i forhold til real-time scanning, er inkluderingen af pakkede filer. Sættes til Clean Automatically. Sættes til Quarantine Automatically. Sættes til Disinfect Automatically. UNI C Antivirus Policy Manager 19-50

20 3.4. Spyware Control Klik på Spyware Control. Indstillingerne for spyware scanning og evt. angivelse af programmer. Der kan være programmer, som fejlagtigt bliver angivet som værende spyware. Disse kan ekskluderes for scanning her. Endvidere kan man se hvilke pc er som er inficeret. UNI C Antivirus Policy Manager 20-50

21 3.5. Scanning Klik på Scanning. Incoming Scanning Sæt indstillingerne til: Disinfect Attachment Remove Attachment Remove Message Part. Outgoing Scanning Sæt alle tre indstillingerne til: Block Message. UNI C Antivirus Policy Manager 21-50

22 3.6. Web Traffic Scanning Klik på Web Traffic Scanning. HTTP Scanning Sæt begge indstillinger til: Block Bemærk at funktionen godt kan give lange svartider. I skemaet kan der angives hjemmesider, hvis indhold ikke skal scannes. UNI C Antivirus Policy Manager 22-50

23 3.7. Firewall Security Levels Klik på Firewall Security Levels. Her angives hvilket regelsæt der skal bruges på klienterne. Det anbefales at køre med Office som udgangspunkt. Man kan her vælge, om klienter med forældede virusdefinitioner eller med real-time scanning deaktiveret, skal sættes i karantæne og udelukkes for netværket. UNI C Antivirus Policy Manager 23-50

24 3.8. Firewall Rules Klik på Firewall Rules. Det er muligt at ændre på de for-definerede regelsæt. Denne indstilling kan aktiveres, således at klienterne selv kan oprette regler, men man skal være opmærksom på at det kan udgøre en sikkerhedsrisiko. UNI C Antivirus Policy Manager 24-50

25 3.9. Firewall Services Klik på Firewall Services. Det er muligt selv at oprette yderligere services for firewallen. Umiddelbart vil det ikke være nødvendigt at oprette yderligere services her. Disse danner grundlag for firewall-reglerne. UNI C Antivirus Policy Manager 25-50

26 3.10. Application Control Klik på Application Control. Blokering og overvågning af hvilke applikationer der afvikles på klient-pc erne. Det er muligt at blokere for alle ukendte applikationers adgang til nettet herfra. Som standard tillades adgang til nettet for alle applikationer. Det anbefales at nye ukendte applikationer ind-rapporteres, således det er muligt at få et overblik over hvilke applikationer der tilgår internettet fra skolens computere. Begge indstillinger sættes til Allow. UNI C Antivirus Policy Manager 26-50

27 3.11. Alert Sending Klik på Alert Sending. Her kan der angives en adresse, hvis man ønsker notifikation via. om virus og andre advarsler. Der er også mulighed for at få informationen logget i Event Viewer en på serveren. Her anbefales det at være kritisk med hvor meget man vil have med. Man kan let komme til at spamme sin event log med information der allerede er tilgængelig i selve Policy Manager Console. UNI C Antivirus Policy Manager 27-50

28 3.12. Centralized Management Klik på Centralized Management. Lås indstillingerne for brugerne. Gør, at brugerne ikke kan afinstallere F-Secure på klienten, med mindre at det er en standalone-installation. Angiv IP-adressen på Policy Manager Serveren samt port nr. Klienterne forespørger serveren hver 10. minut og melder ændringer tilbage til serveren hver 10. minut. UNI C Antivirus Policy Manager 28-50

29 4. Application Control - Overvågning og blokering af programmers adgang til internettet Åben Policy Manager Console, vælg Settings Application Control. Sæt et flueben i Report new unknown applications. Her listes de ukendte programmer, som tilgår internettet. Markér det program, som du ønsker at oprette en regel for, og klik Create Rule(s). I dette eksempel, er p2p programmet utorrent installeret på klienten. UNI C Antivirus Policy Manager 29-50

30 1 Vi ønsker ikke at utorrent kan tilgå internettet, så vi sætter ind- og udgående trafik til Deny. Klik Next. 3 Her vælges, hvor reglen skal gælde. I dette eksempel gælder reglen for alle klienter. Klik Finish. 2 Skal brugeren have besked eller ej afgøres her. Her vil det være hensigtsmæssigt, at benytte en besked om at denne type software ikke må benyttes. Klik Next. UNI C Antivirus Policy Manager 30-50

31 5. Firewall Rules Blokering af specifikke hjemmesider Vælg Settings Firewall Rules. I skemaet ses de regler, som er defineret som standard. Office profilen er den mest almindelige at benytte på en skole, da denne bl.a. tillader netværksprint. Vi vil nu oprette en regel, som forhindrer adgang til en bestemt hjemmeside. Markér først hvilken gruppe, reglen skal gælde for. I dette eksempel vil reglen gælde for klienterne. Klik herefter på Add Before, for at oprette reglen. UNI C Antivirus Policy Manager 31-50

32 1 Vælg Deny og klik Next 3 Vælg hvilken trafik type der skal blokeres for. Standardindstillingerne vil blokere for alle typer trafik og i begge retninger. Klik Next. 2 Angiv adressen på den hjemmeside, som skal blokeres, og klik Next. 4 Der er ikke umiddelbart grund til at fylde loggen med information omkring hits på reglen. Men hvis det er interessant at se hvorvidt det forsøges, kan det defineres her. Klik Next. UNI C Antivirus Policy Manager 32-50

33 5 Skriv en kommentar til reglen. Klik Finish. Reglen er nu oprettet, og vil gælde, når policy en bliver distribueret. Herefter skal de enkelte klienter have opdateret deres politik fra Policy Manageren. Det er muligt at udnytte strukturen i policy domænet til at lave regler som kun gælder for de enkelte domæner. Har man således sine elevpc er samlet i et domæne, og lærer-pc er i et andet, kan der oprettes forskellige regelsæt. UNI C Antivirus Policy Manager 33-50

34 6. Advanced Mode - System Control Her angives indstillinger, der berører system-filerne på klienterne. Man kan låse forskellige dele, således at spyware/malware ikke kan foretage ændringer i registreringsdatabasen via. browseren, således at pc en ikke bliver inficeret. Installationen og konfigurationen er nu færdig, så klik på Distribute Polices for at sende polices til klienterne. Vælg View Anti-Virus Mode for at returnere til den almindelige forside. UNI C Antivirus Policy Manager 34-50

35 7. F-Secure og Active Directory 7.1. Oprettelse af MSI-pakke til klient-installation MSI-formatet giver en række fordele i forbindelse med udrulning af F-Secure til skolens klient-pc er. Det bliver eksempelvis lettere at installere i forbindelse med brug af Active Directory. Klik på cd-ikonet, eller vælg Tools Installation Packages. Markér hvilken pakke der skal eksporteres og klik Export. Vælg et navn til MSI-pakken. Vælg Windows Installer Packages (*.msi). Klik Export. UNI C Antivirus Policy Manager 35-50

36 1 Markér Forced reinstallation, hvis der allerede er en installation på klienten. 3 Klik Start. Klik Next. 2 Her kan man vælge at inkludere allerede oprettede polices. 4 Klik Next. Klik Next. UNI C Antivirus Policy Manager 36-50

37 5 Indtast produktnøglen og klik Next. 7 Vælg Danish som sprog og klik Next Produktnøglen findes under Selvbetjeningssiden. 6 Klik Next. 8 Vælg, om det skal være en stand-aloneinstallation, eller om den skal styres via. Policy Manager. Klik herefter Next. UNI C Antivirus Policy Manager 37-50

38 9 Indtast IPadressen på server-pc en. Husk at angive port-nr., hvis andet end port 80 benyttes. Dette gøres ved at sætte :port-nr. ind efter IP-adressen. 11 Klik Finish. Klik herefter Next 10 Klik Next. MSI-pakken vil nu blive dannet, og placeret i den mappe, som var valgt tidligere. Denne MSI-pakke kan nu overføres til cd-rom/usb, og installeres på andre pc er. UNI C Antivirus Policy Manager 38-50

39 7.2. Udrulning med Active Directory og Group Policy Åben Group Policy Management under Administrative Tools. Fold domæne træet ud, og højreklik på domæne-navnet, og vælg Create and Link a GPO here. Navngiv den nye GPO. Eksempelvis fsecure01. UNI C Antivirus Policy Manager 39-50

40 Højreklik på den nye GPO og klik Edit. UNI C Antivirus Policy Manager 40-50

41 Her vises Group Policy Object Editor. Højreklik på domænet i venstre liste, og klik Properties. UNI C Antivirus Policy Manager 41-50

42 1 Vælg Disable User Configuration settings, og svar Yes, hvis der vises en advarselsboks. 3 Skriv Domain Computers i feltet, klik Check Names og klik OK. 4 Markér Domain Computers. 2 Vælg fanebladet Security og markér Authenticated Users. Vælg Apply Group Policy, og klik OK. Fjern fluebenet i Apply Group Policy. Klik Add. UNI C Antivirus Policy Manager 42-50

43 Udvid Software Settings, og højreklik på Software installation. Vælg New Package og udpeg stien til MSI-pakken. Bemærk at pakken skal være placeret i en delt mappe, og skal her tilgås via. netværksstien f.eks. //server/mappe/fil.msi. Desuden anbefales det, at filnavnet er uden mellemrum og maks 8 tegn, og det samme gælder for mappen/mapperne som filen placeres i. Vælg Assigned og klik OK. UNI C Antivirus Policy Manager 43-50

44 Installationspakken kan nu ses i oversigten. For at få ændringen til at slå igennem på serveren, kan man åbne en kommandoprompt (Start Kør cmd), og skrive: gpupdate /force Dette kan også gøres på klienterne, for at sikre, at de har fået besked fra Active Directory. Næste gang en pc, som ikke har F-Secure, logger på domænet, vil F-Secure klienten blive installeret. UNI C Antivirus Policy Manager 44-50

45 8. Opgradering af klienter fra Policy Manager Console Vælg Installation. Her kan de forskellige versioner ses. For at Policy Manageren kan opgradere klienterne, er det nødvendigt at installationspakkerne er importeret. Dette gøres under Tools Installation Packages Import. Er version 7.12 f.eks. installeret, på den valgte klient, vælges version 8.01 i Version to Install klik herefter Start, og herefter Distribute Policies. Den installation som foretages, er på linje med en push installation. Den wizard der åbnes er derfor ens. Klienten skal genstartes, når installationen er fuldført. UNI C Antivirus Policy Manager 45-50

46 9. Backup af Policy Manager Der er som udgangspunkt en god idé at tage en backup af de filer og mapper, som Policy Manager er afhængig af, hvis det skulle blive nødvendigt at lave en ny installation, og man gerne vil kunne gendanne indstillinger, policies og domæne-strukturen. Der er muligt at lave en backup, som gemmer policy domæne-strukturen, samt alerts og statistikker: 1. Klik Start Kør skriv cmd Ok. 2. Skriv net stop fsma Enter, og herefter net stop fspm Enter. Dette vil stoppe de processer, som F-Secure serveren benytter. 3. Lav en backup af filerne admin.prv og admin.pub, som normalt findes under C:\Program Files\F-Secure\Administrator\. 4. Lav en backup af filen Administrator.properties, som findes under C:\Program Files\F-Secure\Administrator\lib\. 5. Lav en backup af mappen CommDir, som findes under C:\Program Files\F-Secure\Management Server 5\. 6. Start processerne igen, ved at skrive net start fsma Enter, og herefter net start fspm Enter i kommandoprompten. UNI C Antivirus Policy Manager 46-50

47 10. Uninstallation Tool F-Secure har udviklet et værktøj, som kan bruges til at rydde op, hvis en afinstallation ikke får det hele med, eller hvis man ellers skulle få brug for at fjerne al F-Secure software på en pc. Det anbefales dog altid først at forsøge en almindelig afinstallering vha. Tilføj eller fjern programmer i Kontrolpanel. Programmet kan hentes via. under punktet Diverse programmer Afinstallerings-værktøj. Programmet er placeret i en zip-fil (UninstallationTool3b37.zip), og skal udpakkes først. Zip-filen indeholder en tekst-fil og selve program-filen UninstallationTool3.exe, som starter programmet: Dette skærmbillede vises, og ved at vælge I accept, og klikke Next sættes processen i gang, og afinstalleringen vil begynde. Når pc en er genstartet, vil F-Secure være fjernet. UNI C Antivirus Policy Manager 47-50

48 11. Diagnostiserings-værktøj Ved henvendelse til UNI-C Support i forbindelse med F-Secure problemer, er det som udgangspunkt en god idé at vedlægge en log-fil fra den pc, som der er problemer med. Til at danne en logfil, kan man benytte værktøjet F-Secure Diagnostics Tool (Fsdiag), som kan hentes via under Diverse programmer Diagnistiserings-værktøj I de fleste udgaver af F-Secure, kan programmet desuden findes vha. genvejen Indsaml systemdata, Diagnosticeringsfunktion eller under C:\Programmer\F-Secure\common\FSDIAG.exe FSDIAG.exe Klik Enter for at starte processen. Dette kan tage et par minutter, alt efter hvor hurtig pc en er. Når processen er færdig, vil der blive placeret en fil ved navn fsdiag.tar.gz i samme mappe, som FSDIAG.exe. UNI C Antivirus Policy Manager 48-50

49 11.2. Diagnosticeringsfunktion 1 2 Vent mens log-filen bliver genereret. Dette kan godt tage et par minutter. Klik OK for at starte generering af log-fil. 3 Log-filen er færdig, og er blevet placeret på Skrivebordet. UNI C Antivirus Policy Manager 49-50

50 12. Support Ved spørgsmål og problemer vedr. F-Secure, er det altid en god idé at tjekke disse sider igennem efter svar og løsninger: UNI-C s support-sider: UNI-C Selvbetjening: F-Secure manualer: F-Secure produkt support (FAQ): Hvis spørgsmålet eller problemet ikke kan løses vha. disse sider, kan UNI-C Support kontaktes på telefon eller Ved henvendelse via anbefales det at vedhæfte en fsdiag-fil fra den relevante pc, samt oplysninger vedr. versionsnummer på programmet og styresystem. UNI C Antivirus Policy Manager 50-50

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk Brugervejledning til StofaNet www.stofa.dk Forord Tillykke med din nye StofaNet FlexRate opkobling, som giver dig adgang til internettet med én af Danmarks hurtigste internetforbindelser. Denne vejledning

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m.

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. MAGENTO Manual Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. Indhold Indledende bemærkninger... 5 Magento er open source... 5 Hvordan installere man Magento?... 5 Installation af Magento...

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske

Læs mere

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Kapitel 1: Installation...4 1.1 Installation...5 1.2 Aktivering...6 1.3 Konfigurere produktet...7 1.4 Fjerne produktet

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Copyright Pointe [1] Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Login... 3 Kategorier og egenskaber... 4 Oprettelse af kategorier... 6 Kategoriens

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 23 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 19.06.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0 Adgangskontrol Aliro-systemet Installationsvejledning MP1.0 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014 Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle

Læs mere