GeoEnviron Web-løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GeoEnviron Web-løsninger"

Transkript

1 2012 Troels Kreipke

2 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService... 6 Anmeldelse af jordflytning... 7 Indberetning af vandmængder (kun Esbjerg)... 9 Indberetning af vandmængder og pejlinger Rotteanmeldelse Rottebekæmpelse Tømning af olieudskiller Tømning af spildevandstanke Visning af byggesager Appendiks A

3 Generelt Geokons web-løsninger er opbygget som skitseret. På Web-serverne skal følgende være installeret: Microsoft.NET 2.0 Microsoft WSE 3.0 IIS 6.0 el. IIS 7.0 Web-løsninger Som det fremgår af skitsen, kan der være én til mange web-løsninger. Fælles for dem alle er, at de tilgår GeoEnviron databasen via en WebService kaldet GeoEnviron_WebService. For at en web-løsning kan anvende WebServicen, skal web-løsningen kende WebServicens url. Referencen til WebServicens url opsættes i web-løsningens web.config fil. Hvis web-løsningen kan sende s, er det ligeledes i web-løsningens web.config file at dette opsættes. Et udsnit af en web-løsnings web.config file kunne se ud som følger: <appsettings> <add key="webreference.service_geoenviron" value="http://localhost:20003/service_geoenviron.asmx"/> <add key="mailfromaddress" <add key="mailsubject" value="kvittering"/> <add key="mailofficeraddress" </appsettings> Ved opdatering af en web-løsning kan det ofte betale sig at genbruge den allerede installerede webløsnings web.config fil idet indholdet ofte har en statisk karakter. Vær dog opmærksom på, at der i den nye version kan være tilføjet en eller flere linjer og at disse i så fald skal indføres. Web-løsningerne indeholder ofte en Config mappe. Denne mappe kan indeholde en til flere txt og/eller html filer. Filerne anvendes som skabeloner for diverse kvitterings-mails. Filerne kan rettes til alt efter kommunens ønske så længe bogmærkerne forbliver intakte. Hvis web-løsningen opretter logs i tilfælde af fejl der ikke er relevant at vise for en slutbruger, vil disse logfiler blive gemt i Config mappen. 3

4 Ved opdatering af en web-løsning kan det kun betale sig at genbruge indholdet af Config mappen, hvis en eller flere filer i mappen er ændret i forhold til standarden. Dette er ofte ikke tilfældet. Vær her i øvrigt opmærksom på, at der i den nye version kan være tilføjet en eller flere nye filer og at eksisterende filer kan være blevet udvidet. XML-firewall Fordi kommunikationen imellem de respektive web-løsninger og GeoEnviron_WebServicen er ren XML/SOAP, kan der indskydes en XML-firewall imellem disse. Dette øger sikkerheden betragteligt, men er ikke et krav for at løsningerne virker. For at anvende en XML-firewall, skal de enkelte web-løsninger og GeoEnviron_WebServicen udstyres med certifikater der identificere dem entydigt. Derved kan det via XML-firewall en sikres, at kun, dem af XMLfirewall en kendte, web-løsninger kan lave forespørgsler mod GeoEnviron_WebServicen. Desuden betyder brugen af en XML-firewall, at kommunikationen imellem web-løsningerne og GeoEnviron_WebServicen krypteres. For yderligere information om XML-firewall, henvises der til IT- og Telestyrelsen. GeoEnviron_WebService GeoEnviron_WebServicen kommunikerer med GeoEnviron databasen via en ODBC forbindelse. WebServicens connectionstring til ODBC forbindelsen opsættes i WebServicens web.config fil. Et udsnit af web.config filen kunne se ud som følger: <connectionstrings> <add name="geoenvirondb" connectionstring="dsn=demo902;uid=geokon;pwd=geokon;" /> <add name="smtphost" connectionstring="exchange.geodom.ads"/> </connectionstrings> <system.web> <httpruntime maxrequestlength="15000" /> </system.web> Det er essentielt at ODBC forbindelsen der kommunikeres via har de fornødne rettigheder til at læse, oprette, opdatere og slette rækker i de tabeller som de tilknyttede web-løsninger benytter sig af. Vær her opmærksom på, at tilføjelse af endnu en web-løsning kan betyde at ODBC forbindelses rettigheder ikke længere er tilstrækkelige! Som det ses af ovenstående web.config fil udsnit, skal WebServicen også gøres bekendt med navnet på en smtphost hvorigennem der kan sendes s. Det mest almindelige er her at angive ip-adressen på en Exchange server. httpruntime maxrequestlength attributten er en nyere tilføjelse, der sikre at WebServicen accepterer overførsel af store datamængder (filer). Værdien skal ikke ændres! 4

5 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService Alle nyere versioner af Geokons web-løsninger kan installeres uden brug af GeoEnviron_WebService. Dette er især interessant hvis web-løsningerne skal installeres på en IIS 7.0 Hvis en web-løsning ønskes installeret uden brug af GeoEnviron_WebService skal dette opsættes i webløsningens web.config fil. Et udsnit af web.config filen kunne se ud som følger. <appsettings> <!-- Write "http://service_geoenviron.asmx" if not used. --> <add key="webreference.service_geoenviron" value="http://service_geoenviron.asmx"/> <!-- If UseWsSubstitude is "true" then the website will communicate with the database directly and not through the web service. Remember to specify "GeoEnvironDB" and "SmtpHost" in the connectionstrings tag! --> <add key="usewssubstitude" value="true" /> </appsettings> <connectionstrings> <!-- The connection strings are only used if UseWsSubstitude is set to "true"! --> <add name="geoenvirondb" connectionstring="dsn=demo902;uid=geokon;pwd=geokon;" /> <add name="smtphost" connectionstring="exchange.geodom.ads"/> </connectionstrings> Det skal foretages 4 tilretninger af web.config filen: 1. Værdien for WebReference.service_GeoEnviron sættes til 2. Værdien for UseWsSubstitude sættes til true. 3. Værdien for GeoEnvironDB sættes til Dsn-navnet på den ODBC-forbindelse der skal anvendes. 4. Værdien for SmtpHost sættes til en valid smtp-host. 5

6 GeoEnviron_WebService GeoEnviron_WebService installeres på en web-server på følgende måde: 1. Hvis der ikke allerede findes en odbc forbindelse til GeoEnviron databasen, oprettes en sådan. 2. De enkelte linjer i <connectionstrings>-tagget i filen web.config tilrettes som følger: a. GeoEnvironDB: Dsn-navnet svare til Dsn-navnet på odbc-forbindelsen. b. SmtpHost: En valid smtp-host. 3. De publicerede WebService_GeoEnviron filer placeres i en valgfri mappe på web-serveren. 4. På iis en oprettes et virtuelt dir der peger på ovenstående mappe. Hvis navnet på den virtuelle mappe er: WebService_GeoEnviron, skulle servicen nu gerne kunne tilgås via en browser med adressen: For at teste om WebServicen har forbindelse til databasen, kan metoden ConnectedToDB kaldes (se appendiks A for en illustration). Hvis der er forbindelse, vil resultatet af kaldet se nogenlunde ud som følger (kommunenummer efterfulgt af kommunenavn samt WebServicens version): <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <string xmlns="geoenviron_webservice">connected to: 147 Frederiksberg. WS Version x.x.x</string> Vigtigt: Det er essentielt at ODBC forbindelsen der kommunikeres via har de fornødne rettigheder til at læse, oprette, opdatere og slette rækker i de tabeller som de tilknyttede web-løsninger benytter sig af. Vær her opmærksom på, at tilføjelse af endnu en web-løsning kan betyde at ODBC forbindelses rettigheder ikke længere er tilstrækkelige! 6

7 Anmeldelse af jordflytning Nedenfor er listet en række punkter der bør gennemløbes ved installation af Anmeldelse af jordflytning. De vigtigste af disse punkter er: 6, 7.a, 7.b og 7.i. Det anbefales at undlade at ændre på teksterne i de resterende punkter! Anmeldelse af jordflytning installeres på en web-server på følgende måde: 1. Filen \Config\infoFile.txt indeholder den tekst der sendes som mail til kommunen når en anmelder eller et modtageanlæg vedhæfter en fil til en given anmeldelse. Tegnet # erstattes (af programmet) med nummeret på den givne anmeldelse. 2. Filen \Config\infoMessage.txt indeholder den tekst der sendes som mail til kommunen når en anmelder eller et modtageanlæg skriver en besked vedrørende en given anmeldelse. Tegnet # erstattes (af programmet) med nummeret på den givne anmeldelse. 3. Filen \Config\infoSoil.txt indeholder den tekst der sendes som mail til kommunen når et modtageanlæg registrerer modtagelse af jord for en given anmeldelse. Tegnet # erstattes (af programmet) med nummeret på den givne anmeldelse. 4. Filen \Config\loginActivationText.txt indeholder den tekst der sendes som mail til anmelder, når denne har oprettet et nyt login der skal aktiveres. Tegnet # erstattes (af programmet) med en url der aktivere det nye login. 5. Filen \Config\loginNewPassword.txt indeholder den tekst der sendes som mail til anmelder, når denne har glemt sin adgangskode og beder om at få tilsendt en ny. Tegnet # erstattes (af programmet) med den nye adgangskode. 6. Filen \Config\receiverText.txt indeholder den tekst der sendes som mail til et givent modtageranlæg når en anmelder anmelder en jordflytning som har det givne modtageranlæg som endelig destination. Tegnet # erstattes (af programmet) med en url hvor modtageranlægget kan registrerer den konkrete mængde jord de modtager. Denne tekst bør tilrettes, således at kommunens adresse, tlf. og -adresse er korrekt. 7. De enkelte linjer i <appsettings>-tagget i filen web.config tilrettes som følger: a. WebReference.service_GeoEnviron: Adressen hvor WebService_GeoEnviron blev installeret. b. MailFromAddress: Mail-adresse som modtagerne af mails ser i mailens frafelt. c. MailSubject_LoginNewPassword: Tekst som modtagerne af en ny adgangskode ser i mailens emne-felt. d. MailSubject_LoginActivation: Tekst som modtagerne af en login aktiveringsmail ser i mailens emne-felt. e. MailSubject_Notification: Tekst som modtagerne af en ny anmeldelse af jordflytning (som mail) ser i mailens emne-felt. f. MailSubject_InfoMessage: Tekst som modtagerne af en Ny besked -mail ser i mailens emne-felt. Tegnet # erstattes (af programmet) med nummeret på den givne anmeldelse. g. MailSubject_InfoFile: Tekst som modtagerne af en Nyt dokument -mail ser i mailens emne-felt. Tegnet # erstattes (af programmet) 7

8 med nummeret på den givne anmeldelse. h. MailSubject_InfoSoil: Tekst som modtagerne af en Registrering af jord -mail ser i mailens emne-felt. Tegnet # erstattes (af programmet) med nummeret på den givne anmeldelse. i. MailOfficerAddress: Sagsbehandlers adresse. Der kan angives et vilkårligt antal adresser ved at adskille de enkelte adresser med et komma. j. CheckFileExtensions: Definerer om filer der uploades skal tjekkes for om deres extension passer med fil indholdet. Værdien kan være true eller false. Default er false. k. UseWsSubstitude: Definerer om web-løsningen skal kommunikere direkte med databasen. Værdien kan være true eller false. Default er false. Se afsnittet Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService for yderligere info. 8. De publicerede Anmeldelse af jordflytning filer placeres i en valgfri mappe på webserveren. 9. På iis en oprettes et virtuelt dir der peger på ovenstående mappe. Vigtigt: Det er essentielt at ODBC forbindelsen som WebService_GeoEnviron kommunikerer med GeoEnviron databasen via, har de fornødne rettigheder til at læse, oprette, opdatere og slette rækker i de tabeller som Anmeldelse af jordflytning benytter sig af. For at denne web-løsning kører korrekt, skal ODBC forbindelsen som minimum have de samme rettigheder som database rollen rem_user. Hvis der på tidspunktet for installationen af denne web-løsning, er andre web-løsninger der benytter sig af WebService_GeoEnviron, skal ODBC forbindelsen have rettigheder svarende til de eksisterende rettigheder + rem_user. 8

9 Indberetning af vandmængder (kun Esbjerg) Indberetning af vandmængder installeres på en web-server på følgende måde: 1. Filen \Config\receipt.html indeholder den tekst der udgør kvitteringen for en vandindberetning. Teksten er en skabelon som indeholder en række bogmærker. Hvert bogmærke starter med # og slutter med ;. Umiddelbart før afsendelse af en kvittering, erstattes bogmærkerne af værdier for den givne indberetning. Kvitteringsteksten kan tilrettes efter for godt befindende. 2. Filen \Config\PasswordText.html indeholder den tekst der sendes til en bruger der anmoder om en ny adgangskode. De 2 # tegn i teksten erstattes ved afsendelse af henholdsvis brugerens navn og en autogenereret adgangskode. Teksten kan tilrettes efter for godt befindende. 3. De enkelte linjer i <appsettings>-tagget i filen web.config tilrettes som følger: a. WebReference.service_GeoEnviron: Adressen hvor WebService_GeoEnviron blev installeret. b. MailFromAddress: Mail-adresse som modtagerne af en ser i mailens fra-felt. c. MailSubject_NewLogin: Tekst som modtagerne af en ny adgangskode ser i mailens emnefelt. d. MailSubject_Receipt: Tekst som modtagerne af en kvittering ser i mailens emne-felt. e. MailOfficerAddress: Sagsbehandlers adresse. Der kan angives et vilkårligt antal e- mail adresser ved at adskille de enkelte adresser med et komma. f. UseWsSubstitude: Definerer om web-løsningen skal kommunikere direkte med databasen. Værdien kan være true eller false. Default er false. Se afsnittet Installation af webløsninger uden brug af GeoEnviron_WebService for yderligere info. 4. De publicerede Indberetning af vandmængder filer placeres i en valgfri mappe på webserveren. 5. På iis en oprettes et virtuelt dir der peger på ovenstående mappe. Vigtigt: Det er essentielt at ODBC forbindelsen som WebService_GeoEnviron kommunikerer med GeoEnviron databasen via, har de fornødne rettigheder til at læse, oprette, opdatere og slette rækker i de tabeller som Indberetning af vandmængder benytter sig af. For at denne web-løsning kører korrekt, skal ODBC forbindelsen som minimum have de samme rettigheder som database rollen wcat_user. Hvis der på tidspunktet for installationen af denne web-løsning, er andre web-løsninger der benytter sig af WebService_GeoEnviron, skal ODBC forbindelsen have rettigheder svarende til de eksisterende rettigheder + wcat_user. 9

10 Indberetning af vandmængder og pejlinger Indberetning af vandmængder og pejlinger installeres på en web-server på følgende måde: 1. Filen \Config\receiptCommen.html indeholder den tekst der udgør kvitteringen for en vandindberetning fra et alment vandværk. Teksten er en skabelon som indeholder en række bogmærker. Hvert bogmærke starter med # og slutter med ;. Umiddelbart før afsendelse af en kvittering, erstattes bogmærkerne af værdier for den givne indberetning. Kvitteringsteksten kan tilrettes efter for godt befindende. 2. Filen \Config\receiptSingle.html indeholder den tekst der udgør kvitteringen for en vandindberetning fra en enkelt indvinder. Teksten er en skabelon som indeholder en række bogmærker. Hvert bogmærke starter med # og slutter med ;. Umiddelbart før afsendelse af en kvittering, erstattes bogmærkerne af værdier for den givne indberetning. Kvitteringsteksten kan tilrettes efter for godt befindende. 3. Filen \Config\PasswordText.txt indeholder den tekst der sendes til en bruger der anmoder om en ny adgangskode. De 2 # tegn i teksten erstattes ved afsendelse af henholdsvis brugerens navn og en autogenereret adgangskode. Teksten kan tilrettes efter for godt befindende. 4. De enkelte linjer i <appsettings>-tagget i filen web.config tilrettes som følger: a. WebReference.service_GeoEnviron: Adressen hvor WebService_GeoEnviron blev installeret. b. MailFromAddress: Mail-adresse som modtagerne af en kvittering ser i mailens fra-felt. c. MailSubject: Tekst som modtagerne af en ny adgangskode ser i mailens emne-felt. d. MailSubject2: Tekst som modtagerne af en kvittering ser i mailens emne-felt. e. MailOfficerAddress: adresse som kopi af kvittering skal sendes til. f. EditableSoundings: Definerer om det skal være muligt at redigere indberettede pejlinger. Værdien kan være On eller Off. Default er On. g. WatercatchmentReporting: Definerer om der skal kunne indberettes vandmængder på boringsniveau. Værdien skal altid være Off. h. UseWsSubstitude: Definerer om web-løsningen skal kommunikere direkte med databasen. Værdien kan være true eller false. Default er false. Se afsnittet Installation af webløsninger uden brug af GeoEnviron_WebService for yderligere info. 5. De publicerede Indberetning af vandmængder og pejlinger filer placeres i en valgfri mappe på webserveren. 6. På iis en oprettes et virtuelt dir der peger på ovenstående mappe. Vigtigt: Det er essentielt at ODBC forbindelsen som WebService_GeoEnviron kommunikerer med GeoEnviron databasen via, har de fornødne rettigheder til at læse, oprette, opdatere og slette rækker i de tabeller som Indberetning af vandmængder og pejlinger benytter sig af. For at denne web-løsning kører korrekt, skal ODBC forbindelsen som minimum have de samme rettigheder som database rollen wcat_user. Hvis der på tidspunktet for installationen af denne web-løsning, er andre web-løsninger der benytter sig af WebService_GeoEnviron, skal ODBC forbindelsen have rettigheder svarende til de eksisterende rettigheder + wcat_user. 10

11 Rotteanmeldelse Rotteanmeldelse installeres på en web-server på følgende måde: 1. Filen \Config\mail.html indeholder den tekst der udgør kvitteringen for en rotteanmeldelse. Teksten er en skabelon som indeholder en række bogmærker. Hvert bogmærke starter med # og slutter med ;. Umiddelbart før afsendelse af en kvittering, erstattes bogmærkerne af værdier for den givne anmeldelse. Kvitteringsteksten kan tilrettes efter for godt befindende. 2. De enkelte linjer i <appsettings>-tagget i filen web.config tilrettes som følger: a. WebReference.service_GeoEnviron: Adressen hvor WebService_GeoEnviron blev installeret. b. MailFromAddress: Mail-adresse som modtagerne af en kvittering ser i mailens fra-felt. c. MailSubject: Tekst som modtagerne af en kvittering ser i mailens emne-felt. d. MailOfficerAddress: adresse som kopi af kvittering skal sendes til. Der kan angives et vilkårligt antal adresser ved at adskille de enkelte adresser med et komma. e. UseWsSubstitude: Definerer om web-løsningen skal kommunikere direkte med databasen. Værdien kan være true eller false. Default er false. Se afsnittet Installation af webløsninger uden brug af GeoEnviron_WebService for yderligere info. 3. De publicerede Rotteanmeldelses filer placeres i en valgfri mappe på webserveren. 4. På iis en oprettes et virtuelt dir der peger på ovenstående mappe. Vigtigt: Det er essentielt at ODBC forbindelsen som WebService_GeoEnviron kommunikerer med GeoEnviron databasen via, har de fornødne rettigheder til at læse, oprette, opdatere og slette rækker i de tabeller som Rotteanmeldelse benytter sig af. For at denne web-løsning kører korrekt, skal ODBC forbindelsen som minimum have de samme rettigheder som database rollen ver_user. Hvis der på tidspunktet for installationen af denne web-løsning, er andre web-løsninger der benytter sig af WebService_GeoEnviron, skal ODBC forbindelsen have rettigheder svarende til de eksisterende rettigheder + ver_user. 11

12 Rottebekæmpelse Denne web-løsning anvender Google Maps. For at få Google Maps til at virke efter hensigten, er det en forudsætning, at der angives en nøgle (key) der svare til det domæne som web-løsningen er installeret under. Når der er genereret en nøgle, indsættes denne i web.config filen som beskrevet i det efterfølgende. Anvend følgende link til at generere en nøgle: Rottebekæmpelse installeres på en web-server på følgende måde: 1. De enkelte linjer i <appsettings>-tagget i filen web.config tilrettes som følger: a. WebReference.service_GeoEnviron: Adressen hvor WebService_GeoEnviron blev installeret. b. GoogleMapsKey: Google Maps Key der svare til det domæne som web-løsningen installeres under. c. UseWsSubstitude: Definerer om web-løsningen skal kommunikere direkte med databasen. Værdien kan være true eller false. Default er false. Se afsnittet Installation af webløsninger uden brug af GeoEnviron_WebService for yderligere info. 2. De publicerede Rottebekæmpelses filer placeres i en valgfri mappe på webserveren. 3. På iis en oprettes et virtuelt dir der peger på ovenstående mappe. Vigtigt: Det er essentielt at ODBC forbindelsen som WebService_GeoEnviron kommunikerer med GeoEnviron databasen via, har de fornødne rettigheder til at læse, oprette, opdatere og slette rækker i de tabeller som Rottebekæmpelse benytter sig af. For at denne web-løsning kører korrekt, skal ODBC forbindelsen som minimum have de samme rettigheder som database rollen ver_user. Hvis der på tidspunktet for installationen af denne web-løsning, er andre web-løsninger der benytter sig af WebService_GeoEnviron, skal ODBC forbindelsen have rettigheder svarende til de eksisterende rettigheder + ver_user. 12

13 Tømning af olieudskiller Denne web-løsning anvender Google Maps. For at få Google Maps til at virke efter hensigten, er det en forudsætning, at der angives en nøgle (key) der svare til det domæne som web-løsningen er installeret under. Når der er genereret en nøgle, indsættes denne på Login.aspx og Default.aspx siderne. Anvend følgende link til at generere en nøgle: Tømning af olieudskiller installeres på en web-server på følgende måde: 1. Filen \Config\receipt_da.html indeholder den tekst der udgør kvitteringen for en given olieudskiller tømning på dansk. Teksten er en skabelon som indeholder en række bogmærker. Hvert bogmærke starter med # og slutter med ;. Umiddelbart før afsendelse og/eller udskrivning af en kvittering, erstattes bogmærkerne af værdier for den givne tømning. Kvitteringsteksten kan tilrettes efter for godt befindende. 2. Filen \Config\receipt_en.html indeholder den tekst der udgør kvitteringen for en given olieudskiller tømning på engelsk. Teksten er en skabelon som indeholder en række bogmærker. Hvert bogmærke starter med # og slutter med ;. Umiddelbart før afsendelse og/eller udskrivning af en kvittering, erstattes bogmærkerne af værdier for den givne tømning. Kvitteringsteksten kan tilrettes efter for godt befindende. 3. De enkelte linjer i <appsettings>-tagget i filen web.config tilrettes som følger: a. WebReference.service_GeoEnviron: Adressen hvor WebService_GeoEnviron blev installeret. b. MailFromAddress: Mail-adresse som modtagerne af en kvittering ser i mailens fra-felt. c. MailSubjectDa: Tekst som modtagerne af en dansksproget kvittering ser i mailens emnefelt. d. MailSubjectEn: Tekst som modtagerne af en engelsksproget kvittering ser i mailens emnefelt. e. EnableGoogleMaps: Definerer om løsningen skal anvende Google Maps. Værdien kan være true eller false. Default er true. f. UseWsSubstitude: Definerer om web-løsningen skal kommunikere direkte med databasen. Værdien kan være true eller false. Default er false. Se afsnittet Installation af webløsninger uden brug af GeoEnviron_WebService for yderligere info. 4. De publicerede Tømning af olieudskiller filer placeres i en valgfri mappe på webserveren. 5. På iis en oprettes et virtuelt dir der peger på ovenstående mappe. Vigtigt: Det er essentielt at ODBC forbindelsen som WebService_GeoEnviron kommunikerer med GeoEnviron databasen via, har de fornødne rettigheder til at læse, oprette, opdatere og slette rækker i de tabeller som Tømning af olieudskiller benytter sig af. For at denne web-løsning kører korrekt, skal ODBC forbindelsen som minimum have de samme rettigheder som database rollen insp_user. Hvis der på tidspunktet for installationen af denne web-løsning, er andre web-løsninger der benytter sig af WebService_GeoEnviron, skal ODBC forbindelsen have rettigheder svarende til de eksisterende rettigheder + insp_user. 13

14 Tømning af spildevandstanke Denne web-løsning anvender Google Maps. For at få Google Maps til at virke efter hensigten, er det en forudsætning, at der angives en nøgle (key) der svare til det domæne som web-løsningen er installeret under. Når der er genereret en nøgle, indsættes denne i web.config filen som beskrevet i det efterfølgende. Anvend følgende link til at generere en nøgle: Nedenfor er listet en række punkter der bør gennemløbes ved installation af Tømning af spildevandstank. De vigtigste af disse punkter er: 4.a, 4.b, 4.c og 4.g. Det anbefales at undlade at ændre på teksterne i de resterende punkter! Tømning af spildevandstanke kan herefter installeres på en web-server på følgende måde: 1. Filen \Config\receipt.html indeholder den tekst der udgør kvitteringen for en given tømning af en spildevandstank. Teksten er en skabelon som indeholder en række bogmærker. Hvert bogmærke starter med # og slutter med ;. Umiddelbart før afsendelse og/eller udskrivning af en kvittering, erstattes bogmærkerne af værdier for den givne tømning. Kvitteringsteksten kan tilrettes efter for godt befindende. 2. Filen \Config\mailNewTank.html indeholder den tekst der udgør den der sendes til central enhed når der oprettes en ny spildevandstank. Teksten er en skabelon som indeholder en række bogmærker. Hvert bogmærke starter med # og slutter med ;. Umiddelbart før afsendelse af en e- mail, erstattes bogmærkerne af værdier for den nyoprettede spildevandstank. Teksten kan tilrettes efter for godt befindende. 3. Filen \Config\mailMessage.html indeholder den tekst der udgør den der sendes til central enhed ved en borgerhenvendelse. Teksten er en skabelon som indeholder en række bogmærker. Hvert bogmærke starter med # og slutter med ;. Umiddelbart før afsendelse af en , erstattes bogmærkerne af værdier for den givne henvendelse. Teksten kan tilrettes efter for godt befindende. 4. De enkelte linjer i <appsettings>-tagget i filen web.config tilrettes som følger: a. WebReference.service_GeoEnviron: Adressen hvor WebService_GeoEnviron blev installeret. b. GoogleMapsKey: Google Maps Key der svare til det domæne som webløsningen installeres under. c. MailFromAddress: Mail-adresse som modtagerne af mails ser i mailens frafelt. d. MailSubject_CreateNewTank: Tekst som modtagerne af en orienteringsmail, i forbindelse med at der oprettes en ny tank, ser i mailens emne-felt. e. MailSubject_Receipt: Tekst som modtagerne af en tømningskvittering ser i mailens emne-felt. f. MailSubject_Message: Tekst som modtagerne af en orienteringsmail, i forbindelse med en borgerhenvendelse, ser i mailens emne-felt. g. MailOfficerAddress: Central enheds adresse. Der kan angives et vilkårligt antal adresser ved at adskille de enkelte adresser med et komma. 14

15 h. MapSheetTypeOfProjection: Definerer hvilken projektion der skal anvendes. Værdien kan være geo (latitude, longitude), utm32 el. utm33. Default er utm32. i. UseWsSubstitude: Definerer om web-løsningen skal kommunikere direkte med databasen. Værdien kan være true eller false. Default er false. Se afsnittet Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService for yderligere info. 5. De publicerede Tømning af spildevandstanke filer placeres i en valgfri mappe på webserveren. 6. På iis en oprettes et virtuelt dir der peger på ovenstående mappe. Vigtigt: Det er essentielt at ODBC forbindelsen som WebService_GeoEnviron kommunikerer med GeoEnviron databasen via, har de fornødne rettigheder til at læse, oprette, opdatere og slette rækker i de tabeller som Tømning af spildevandstanke benytter sig af. For at denne web-løsning kører korrekt, skal ODBC forbindelsen som minimum have de samme rettigheder som database rollen insp_user. Hvis der på tidspunktet for installationen af denne web-løsning, er andre web-løsninger der benytter sig af WebService_GeoEnviron, skal ODBC forbindelsen have rettigheder svarende til de eksisterende rettigheder + insp_user. 15

16 Visning af byggesager Visning af byggesager installeres på en web-server på følgende måde: 1. Billedet splash.gif (148 x 79) vises ved opstart af web-løsningen og når web-løsningen ikke har været anvendt i 5 min. eller længere. Billedet erstattes med kommunens logo. 2. De enkelte linjer i <appsettings>-tagget i filen web.config tilrettes som følger: a. WebReference.service_GeoEnviron: Adressen hvor WebService_GeoEnviron blev installeret. b. UseWsSubstitude: Definerer om web-løsningen skal kommunikere direkte med databasen. Værdien kan være true eller false. Default er false. Se afsnittet Installation af webløsninger uden brug af GeoEnviron_WebService for yderligere info. 3. De publicerede Visning af byggesager filer placeres i en valgfri mappe på webserveren. 4. På iis en oprettes et virtuelt dir der peger på ovenstående mappe. Vigtigt: Web-serveren hvorpå Visning af byggesager installeres, skal være en del af det samme domæne som den server, hvorpå de dokumenter der skal vises, er placeret. 16

17 Appendiks A Illustration af hvorledes det på iss en nemt kan testes om WebService_GeoEnviron har forbindelse til GeoEnviron databasen. 17

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m.

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. MAGENTO Manual Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. Indhold Indledende bemærkninger... 5 Magento er open source... 5 Hvordan installere man Magento?... 5 Installation af Magento...

Læs mere

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Copyright Pointe [1] Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Login... 3 Kategorier og egenskaber... 4 Oprettelse af kategorier... 6 Kategoriens

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere