FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs 10 bud på fremtidens velfærd"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1

2 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig Produktio: FOAs trykkeri & Pjec1hede, oktober FOA Fag og Arbejde

3 FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA tager udfordrigere for fremtides velfærd alvorligt. Det er ødvedigt at være om velfærde både for at sikre befolkiges opbakig til velfærde, og for at sikre, at arbejdspladsere er attraktive, så de offetlige sektor ka tiltrække ok medarbejdere i fremtide. FOAs medlemmer tager håd om de daglige velfærd i ladets dagtilbud, i ældrepleje, på sygehusee og ladets skoler. De ved om oge, hvad velfærd betyder for borgere og for medarbejdere. Ambitiøst projekt med udgagspukt i velfærdes eksperter FOA har geemført et ambitiøst projekt med at udvikle bud på fremtides velfærd med udgagspukt i medlemmeres vide og erfariger. Udgagspuktet for projektet har været, at brige medlemmere i tale ved at lade dem fortælle om deres drømme og øsker for kvalitet og velfærd i dagligdage. På de baggrud har FOA udviklet FOAs 10 bud på fremtides velfærd. Vi har ladet de egetlige eksperter i velfærd blive hørt de meesker der geem deres daglige arbejde og hverdagsliv har velfærdsproblematikkere tæt ide på livet. Medlemmeres bud og forslag er blevet til geem e bred proces af iterview, samtaler, workshop og spørgeskemaer. Disse bud og forslag har været drøftet i FOAs hovedbestyrelse, afdeliger og sektorer. På de baggrud er FOAs 10 bud på fremtides velfærd formuleret. De 10 bud er essese af det, der er vigtigt for FOA og FOAs medlemmer. Til hver, af de ekelte bud er der kyttet mere ed 60 kokrete forslag. De giver ogle ideer til udviklige af fremtides velfærd. Forslagee bevæger sig fra de helt ære forslag, der retter sig mod arbejdspladsere til de store overordede øsker for, hvorda samfudet bør idrettes. For FOA hadler fremtides velfærd grudlæggede om at sikre, udbygge og hele tide udvikle de uværede velfærdsmodel. Det drejer sig om, at alle borgere har FOA Fag og Arbejde 3

4 lige adgag til velfærdsydelsere, f.eks. sudhed. Det drejer sig om, at give lige muligheder også for dem der i udgagspuktet er svagere stillet. Det hadler om fortsat at have et sikkerhedset for de svageste og at velfærd berører alle. E stærk offetlig sektor med e høj grad af omfordelig og lighed for alle står cetralt i FOAs bud på velfærd. Det er ladets sammehægkraft. Og det er forudsætige for et kokurrecedygtigt erhvervsliv, stabilitet og udviklig. I Damark har vi traditioelt haft e høj grad af omfordelig mellem rig og fattig det sørger vores skattesystem bladt adet for. Me igeem de sidste 10 år er dee lighed blevet midre. Forskelle mellem rig og fattig er blevet større. Vilkåree for velfærde er også ædret. I Damark har vi igeem flere år været i gag med at pakke ydelsere id i kustigt skabte markeder, som egetlig ikke kommer borgere til gode. Frit valg er et eksempel herpå. Velfærd er ikke e vare på et marked. Velfærd er fællesskabets opfyldelse af idividuelle behov. Modere velfærd bliver i højere og højere grad hådholdt velfærd det vil sige, at vi skal tilpasse velfærde til de ekelte borgers behov. Fremtides velfærd er også hådholdt velfærd, og det kræver kvalificerede asatte med stort hadlerum og solid faglighed, det kræver egagerede ledere og gode arbejdsvilkår. FOAs bud på velfærd hadler om at skabe forudsætigere for god velfærd, både af hesy til borgere og medarbejdere for at sikre, at de offetlige ydelser hele tide udvikler sig og følger med tide, og at det sker, så det økoomisk hæger samme. De 10 bud på velfærd viser, at der er der er e række grudlæggede spor i FOAs sy på fremtides velfærd: Det er i mødet mellem borgere og medarbejdere, at kvalitet i velfærde skabes. Velfærde udføres og udvikles af kompetete og fagligt dygtige medarbejdere. Relatioe mellem medarbejder og ledelse skal hvile på tillid. Velfærd kræver tilstrækkelig tid og ressourcer og et godt arbejdsmiljø. Der skal være lige adgag til velfærd uaset skele til pegepuge. 4 FOA Fag og Arbejde

5 FOAs 10 bud på fremtides velfærd: Mere lighed i samfudet Arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel i top God og kompetet ledelse i de offetlige sektor Kompetete og fagligt dygtige medarbejdere i de offetlige sektor Hæder, tid og ressourcer ok i de offetlige sektor Mere idflydelse til medarbejdere og borgere Stop for udliciterig og privatiserig af de offetlige områder Ny tekologi, hjælpemidler og arbejdsredskaber i de offetlige sektor Nytækede og fleksible offetlige arbejdspladser ude skarpe faggræser Offetlige bygiger og lokaler i god og tidssvarede kvalitet FOA Fag og Arbejde 5

6 FOAs 10 bud Bud: Mere lighed i samfudet FOA meer, at vi skal have et samfud med e stærk offetlig sektor, hvor fællesskabet er stærkt, og hvor velfærde betales over skattesystemet. Det er afgørede, at vi behadler de svageste i vores samfud ordetligt og forebygger ulighed allerede tidligt i bardomme. Skattelettelsere til de højest løede skal rulles tilbage. Ulighede er vokset i Damark det sidste tiår. Det er foruroligede, fordi ulighed ka få et samfud til at falde fra hiade. Ulighede viser sig kokret i de økoomiske ulighed. Der er blevet større forskel på rig og fattig. Me også sudhede er ulige fordelt jo bedre stillet ma er, jo lægere lever ma, og jo mere rask er ma. Det er svært at bryde møsteret, og ulighede forfølger bestemte grupper livet igeem. Når offetlig forsørgelse som starthjælp, kotathjælp, og folkepesio ærmer sig e fattigdomsgræse, bliver ulighede ubehageligt tydelig. Det sociale sikkerhedset skal strammes mere op, så vi ikke taber store grupper i samfudet. Øget ulighed er prise for bladt adet massive skattelettelser til de rigeste. Det har været e dyr forøjelse i 00 ere grådighedes årti. Regige kommer u og byder på omfattede besparelser i velfærdssamfudets kere. Der er dikteret ulvækst og aftalt store besparelser i kommuere, på dagpegee, uladsbistade og efteruddaelse. 6 FOA Fag og Arbejde

7 Kokrete forslag: Et stærkt offetligt sudhedsvæse skal sikre lige adgag til et sudt liv for alle. Midre brugerbetalig på f.eks. tadlæge og medici. Loft over forældrebetalige i SFO. Lettere adgag til at købe sud mad, f.eks. geem lavere moms på sude fødevarer. Kostpolitik for arbejdspladses brugere og asatte. Gratis sud mad til alle bør i dagtilbud, folkeskole m.m. Billigere og flere idrætstilbud skal sikre alle adgag til motio. F.eks. flere idræts- og svømmehaller, hvor der er gratis adgag for uge uder 16, pesioister og obligatorisk skolesvømig. Alle bør skal have mulighed for at være fysisk aktive midst e time om dage i skole. Folkeskole skal tilføres ressourcer hertil. Udervisigsassisteter ka stå for det. Svage og udsatte skal itegreres i samfudet. Ikke flere skattelettelser til de højest løede. Skattelettelsere til de højest løede skal rulles tilbage. Nok boliger og tilbud til hjemløse og skæve eksisteser. Bedre behadligstilbud til misbrugere. De svage elever i skole skal hjælpes mere, så uddaelse bliver mere lige. De offetlige trasport skal være billigere og have større dækig. Hesy til yderdistriktere. FOA Fag og Arbejde 7

8 Bud: Arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel i top FOA meer, at arbejdsmiljøet og medarbejdertrivsle på fremtides offetlige arbejdspladser skal være i top. Arbejdsgivere skal tage asvar for medlemmeres psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Medlemmere skal også aerkedes for arbejdet. I fremtides velfærdssamfud gives der lige lø for arbejde af samme værdi. Arbejdsmiljøet er uder alvorligt pres i disse år. Størst er presset på det psykiske arbejdsmiljø. FOAs medlemmer døjer med stress, vold, koflikter og mobig, fordi det er dem, der er asigtet på forrigelsere af velfærdsydelsere over for borgere. Især de mage, der arbejder med meesker og bruger sig selv i kotakte med bør, patieter, passagerer, ældre og adre borgere, føler sig belastede. Kravee til, hvorår e opgave er løst godt ok, er uklare, og arbejdet styres i alt for høj grad af stadarder og faste procedurer. De ekelte medarbejder har i alt for lille omfag mulighed for at arbejde på baggrud af si faglighed. De uklare krav, styrige oppe fra og et stort arbejdspres går ud over kvalitete i mødet med brugere, klieter og adre borgere. Når arbejdsforholdee bliver for pressede, ka det være svært at være tilstrækkelig ærvæ-rede over for borgere eller klieter. For badeassistete eller medarbejdere ide for psykiatrie, der pludselig står over for e aggressiv borger, ka det få alvorlige følger. Måske bliver de udsat for vold. Mage medlemmer har stadig et fysisk hårdt arbejde med for eksempel et højt arbejdstempo eller et arbejde med mage tuge løft. Udviklig i arbejdsmetoder og y tekologi ka være e vej til forbedriger, me ikke altid. 8 FOA Fag og Arbejde

9 Kokrete forslag: Offetlige arbejdspladser skal tage asvar for medarbejderes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Mulighed for sud kost på arbejdspladse, massage, fysioterapi, motio, rygestopkurser, kostvejledig, og lig. Det psykiske og sociale arbejdsmiljø skal der tages håd om bl.a. geem atimobbestrategier, persoalearragemeter, teambuildig osv. Aerkedelse for arbejdet geem ordetlig lø. Og lige lø for arbejde med samme værdi. Medarbejdere skal ikke edslides ordetligt arbejdstempo på rimeligt iveau f.eks. på regørigsområdet. Flere omsorgsdage og bedre seiorordiger. Arbejdspladsere skal geemføre arbejdspladsvurderiger (APV) og sikre reel opfølgig. Arbejdsgivere skal pålægges at rette op på dårlige arbejdsforhold. Afskaf uødvedig dokumetatio, kotrol og admiistratio. Mere tillid til offetligt asatte. FOA Fag og Arbejde 9

10 Bud: God og kompetet ledelse i de offetlige sektor FOA meer, at er der er et påtrægede behov for ledelse og styrig, som passer til kravee og opgavere i de offetlige sektor. FOA kalder det velfærdsledelse. De offetlige ledere velfærdsledere skal have det hele til at hæge samme både i forhold til admiistratioe, i forhold til borgere, samtidig med, at de typisk har et stort persoaleasvar. De har oftest vaskelige betigelser med stadig større arbejdsbyrder, højere arbejdstempo og registrerig, evalueriger og kvalitetsstyrig, der tager tid fra arbejdet. Hverdage er for mage af FOAs medlemmer præget af uklar ledelse, kotrol og krav om uødig dokumetatio, som tager tid fra kereopgavere. Kokrete forslag: Ledere skal have relevate lederuddaelser og efteruddaelser. Ved rekrutterig af ledere, skal praktisk erfarig på området eller faglig idsigt vægtes. Ledelse skal være tæt på medarbejdere og være ærværede, og ledelse skal have følig med medarbejderes og borgeres virkelighed. Ledelse skal iddrage medarbejdere i beslutigsprocesser og kue motivere og egagere. 10 FOA Fag og Arbejde

11 FOA Fag og Arbejde 11

12 Bud: Kompetete og fagligt dygtige medarbejdere i de offetlige sektor FOA meer, at det er helt afgørede for fremtides velfærdssamfud, at der satses markat på uddaelse og relevat efteruddaelse af medarbejdere i de offetlige sektor. Ikke-uddaede skal have ret til e uddaelse. Der stilles store krav til medarbejdere i de offetlige sektor, og medarbejdere stiller store krav til sig selv og de service, de leverer over for borgere. At arbejde med velfærdsydelser kræver uddaelse. FOA meer for eksempel, at ma bør være uddaet for at gøre ret på et sygehus. Faglighede står helt cetralt for FOAs medlemmer. Samtidig er der brug for at opbygge e større respekt for og tillid til medarbejderes dømmekraft, faglige skø og asvarlighed. Grudlaget for dee respekt og tillid er e solid faglighed forakret i uddaelse. Regerige har sat høje mål for, hvor mage der skal have e uddaelse. Vi skal holde beslutigstagere fast på, at e meget større del af befolkige ret faktisk får e uddaelse. Uddaelse er med til at styrke og udvikle FOAs områder, og uddaelse øger lighede i samfudet geerelt. Folk i fleksjob eller i løtilskudsordiger skal fastholdes på arbejdsmarkedet. De skal have mulighed for uddaelse. Tre ud af fire FOA-medlemmer har et øske om at efteruddae sig, me mere ed e tredjedel meer ikke, at de kommer på de kurser og efteruddaelse, som de har brug for. Når arbejdets karakter ædres ved f.eks. opgaveglidig eller edskæriger, skal det være muligt at få e relevat uddaelse, der passer til de ye arbejdsopgaver. Uddaelse er med til at udvikle arbejdspladsere, og igeem det partsstyrede system får FOA idflydelse på udviklige af fagområdere. Kokrete forslag: Asatte skal have ret til relevat kompeteceudviklig, grududdaelse, efteruddaelse, videreuddaelse, kurser mv. Der skal være mulighed for vikardækig i forbidelse med uddaelse og kurser. Asatte skal have adgag til arbejdsrelateret rådgivig og supervisio. Der skal være mulighed for at mødes i arbejdstide for medarbejdere i samme fagområde også på tværs af istitutioer. 12 FOA Fag og Arbejde

13 Bud: Hæder, tid og ressourcer ok i de offetlige sektor FOA meer, at der skal være lagt bedre tid, flere hæder og ordetlige ormeriger til at levere velfærdsydelsere. På lægere sigt bliver der et markat behov for at rekruttere medarbejdere til de store velfærdsområder, og det er derfor afgørede at sikre e ordetlig kapacitet i de offetlige sektor og udgå kortsigtede edskæriger. FOAs medlemmer er ogle af de første til at mærke presset på velfærdssamfudet. Dagsordee er tit båret af kortsigtede økoomiske prioriteriger, og der er ofte ige sammehæg mellem ressourcer, opgaver og kravee til kvalitet. FOAs medlemmer mærker på ege krop, at vilkåree for at udfolde deres faglighed er blevet dårligere. Og år faglighede er uder pres, så er respekte for og aerkedelse af faglighede hos FOAs medlemmer truet. Som velfærdssamfudets frotpersoale er det FOAs medlemmer, der skal lægge av og ryg til forrigelser af velfærdsydelsere over for borgere. Rigtig mage af FOAs medlemmer oplever, at de magler tid til at udføre deres arbejde på tilfredsstillede vis, og at det går ud over service til borgere. Kokrete forslag: Grudormeriger på flere offetlige velfærdsområder ude dog at lade på laveste fællesæver. Mere tid og flere hæder til offetlig velfærd og service. Fuld vikardækig i de offetlige sektor. Tilstrækkelig kapacitet i de offetlige sektor, f.eks. pladser i ældrepleje, i dagtilbud og sege på hospitaler og psykiatri. Vetelistere på sygehusee skal reduceres. Der skal være e foruftig balace mellem arbejdsopgaver og ressourcer. FOA Fag og Arbejde 13

14 Bud: Mere idflydelse til medarbejdere og borgere FOA meer, at fremtides velfærd skal bygge på e så høj grad af medarbejderidflydelse og borgeridflydelse som muligt. Det sikrer arbejdsglæde, egagemet og borgeres tilfredshed og opbakig til ydelsere. Medarbejdere i de offetlige sektor skal alt for ofte udføre deres arbejde på e måde, som de fider forkert og i ogle tilfælde kritisabel eller direkte forkastelig. Medarbejdere er eksperter ide for deres område. Derfor skal medarbejdere sikres mere idflydelse på deres eget arbejde. Vi ved også, at medarbejderes tilfredshed går håd i håd med borgeres tilfredshed. Det har tidligere udersøgelser vist. Derfor skal borgere også sikres mere idflydelse i samspil med medarbejdere. De asatte i de offetlige sektor er trætte af uødvedig dokumetatio og registrerig. Dokumetatioe skal give meig. Kokrete forslag: Demokrati på arbejdspladse. Asatte skal iddrages i beslutigsprocesser og have idflydelse på arbejdet. Fleksible arbejdstider skal sikre medarbejdere større idflydelse på ege arbejdstider. F.eks. timebak. Brugere af velfærdsydelser skal have medidflydelse på ege hverdag, f.eks. mad, segetid, aktiviteter m.m. Ressourcer til flere aktiviteter, udflugter og lig., som giver bør, ældre og adre brugere idhold i hverdage. Dagistitutioere skal have lægere åbigstid, hvis der er behov for det, og mulighed for afte, at og weekedpasig. Niveauet for dokumetatio og registrerig skal fastlægges i samarbejde med medarbejdere og være fagligt begrudet. 14 FOA Fag og Arbejde

15 Bud: Stop for udliciterig og privatiserig af de offetlige områder FOA meer, at udliciterig og privatiserig af offetlige velfærdsydelser skal høre op og briges tilbage i offetlig regi. De steder, hvor der er kokurrece mellem offetlig og privat, skal der være mulighed for lige kokurrece. De sidste tyve års moderiserig af de offetlige sektor har gjort velfærdssamfudet særligt sårbart over for de aktuelle økoomiske krise. Moderiserige har med rødder i yliberalistisk takegods bl.a. betydet udbredt kotraktstyrig, opsplitig af de offetlige sektor i midre resultateheder og adskillelse mellem bestiller og udfører. Det er New Public Maagemet-takegage, som har styret udviklige side 90 ere. De har også betydet iddragelse af private virksomheder geem udliciterig, privatiseriger og markedsgørelse. Velkedte græser mellem offetligt og privat, cetralt og decetralt er blevet udfordret. Private firmaer stod i starte af 90 ere for omkrig 15 procet af de kommuale opgaver. I dag er adele oppe på 25 procet, og regerige vil gere øge de edu mere. Det er sket ude at ma keder kosekvesere, og ved om det overhovedet ka betale sig økoomisk. Det sker ofte, at udliciterede medarbejdere møder dårligere lø- og arbejdsvilkår. Kokrete forslag: Ikke yderligere udliciterig og privatiserig af offetlige velfærdsydelser. Allerede udliciterede velfærdsydelser skal briges tilbage i offetligt regi. Det skal kotrolleres, at private velfærdsudbydere holder stadarde efter udliciterig. Ige mulighed for skattefradrag på sudhedsforsikriger. Der skal skabes e samlet offetlig ehed, der styrer, koordierer og driver alle former for kollektiv trafik, heruder færgedrift. Ret vad, varme og el skal leveres og styres af det offetlige. Der skal ikke være særlige kokurrecefordele til private udbydere af velfærdsydelser. FOA Fag og Arbejde 15

16 Bud: Ny tekologi, hjælpemidler og arbejdsredskaber i de offetlige sektor FOA meer, at fremtides velfærd skal stille modere hjælpemidler og tekologi til rådighed, som ka lette arbejdet for medarbejdere og tilværelse for borgere, me det skal ikke komme i stedet for det persolige møde. Mage medarbejdere i de offetlige sektor har et hårdt og edslidede arbejde. Ny tekologi ka være med til at lette arbejdet for medarbejdere. E stor del af FOAs medlemmer meer, at det skal være emmere og hurtigere at få adgag til hjælpemidler. Ma skal heller ikke være afvisede overfor hjælpemidler, der gør borgere mere selvhjulpe og som dermed styrker deres livskvalitet, me hjælpemidler og tekologi må aldrig erstatte mødet mellem meesker. Kokrete forslag: Modere hjælpemidler og tekologi skal lette arbejdet, forbedre service og pleje og forebygge arbejdsskader og slid. Ny tekologi skal idføres i samarbejde med medarbejdere. Hjælpemidler skal være lettere og hurtigere tilgægelige. Ny tekologi skal tages i avedelse, hvor det giver bedre arbejdspladser, me skal ikke erstatte hæder. Der skal være velfugerede it-systemer. 16 FOA Fag og Arbejde

17 Bud: Nytækede og fleksible offetlige arbejdspladser ude skarpe faggræser FOA meer, at fremtides velfærdsarbejdspladser hele tide skal udvikle sig, og at iput fra medarbejdere er helt afgørede for, at udviklige går i de rigtige retig. Medarbejderes kompetecer skal hele tide avedes optimalt. Udviklige går stærkt på alle froter i øjeblikket, og medarbejdere i de offetlige sektor skal have plads til at følge med. Medarbejderes kreativitet og foradrigsparathed skal tages alvorligt og være med til at forme fremtides velfærd. Gamle faggræser skal ikke sætte e stopper for ye og gode idéer og adre måder at gøre tigee på. Mage af FOAs medlemmer vil gere overtage adre opgaver ed dem de har i dag, me e stor del oplever, at ledelse begræser dem i det. Velfærdsopgaver løftes bedst, år medarbejdere har idflydelse på eget arbejde. Det giver bedst velfærd, år medarbejdere selvstædigt ka tilrettelægge og udvikle arbejdet i over-esstemmelse med overordede mål og kvalitetskrav og i dialog med borgere. Kokrete forslag: Arbejdsgivere skal prioritere opgaveglidig og fleksibilitet, som sikrer effektivitet i arbejdsgagee, højere serviceiveau for borgere og tilfredse medarbejdere. Hvert år skal arbejdspladsere drøfte, hvorfor opgavere er fordelt, som de er, og om det ka gøres smartere, bl.a. geem årlig MUS. Mere kompetece til selvstyrede teams bl.a. i forhold til opgavefordelig og plalægig af arbejdstider mv. Jobbeskrivelser, som begræser ekelte faggruppers hadlerum, skal afskaffes eller omformuleres. FOA Fag og Arbejde 17

18 Bud: Offetlige bygiger og lokaler i god og tidssvarede kvalitet FOA meer, at der skal satses på at få de offetlige bygiger reoveret og moderiseret, så de matcher utides forvetiger og krav til bl.a. faciliteter, bedre eergi og bedre hygieje. I e lag årrække har de offetlige bygiger i stor udstrækig ikke fuldt med tekologie og de modere krav til bygiger. Bygiger forfalder, istitutioer bliver edslidt samtidig med at f.eks. plejecetre møder krav om ye og tidssvarede boliger. Der ligger et stort ivesterigsefterslæb i de offetlige sektor. Det øgede fokus på klima og eergi har rykket stadarde for bygiger, og de måde vi forvalter, vedligeholder og regør bygiger på. Kokrete forslag: Offetlige bygiger og lokaler skal være tidssvarede, fuktioelle, behagelige og sude, så de sikrer borgere de bedst mulige service og behadlig i de offetlige sektor. De ældre bygigsmasse skal moderiseres. Hygiejestadarde skal være høj. Offetlige bygiger skal være CO 2 -eutrale. De skal være miljø- og klimavelige, og der skal lægges vægt på alterative eergiformer. 18 FOA Fag og Arbejde

19 FOA Fag og Arbejde 19

20 FOAs 10 bud på fremtides velfærd: Mere lighed i samfudet Arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel i top God og kompetet ledelse i de offetlige sektor Kompetete og fagligt dygtige medarbejdere i de offetlige sektor Hæder, tid og ressourcer ok i de offetlige sektor Mere idflydelse til medarbejdere og borgere Stop for udliciterig og privatiserig af de offetlige områder Ny tekologi, hjælpemidler og arbejdsredskaber i de offetlige sektor Nytækede og fleksible offetlige arbejdspladser ude skarpe faggræser Offetlige bygiger og lokaler i god og tidssvarede kvalitet Stauigs Plads Købehav V Tlf.: FOA Fag og Arbejde

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd JausCetret Psykologisk udredig og behadlig til bør og uge med seksuelt bekymrede eller krækede adfærd Edvidere rådgivig, supervisio og udervisig til forældre og professioelle JausCetret JausCetret har

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende F O A F A G O G A R B E J D E Fysisk arbejdsmiljø Sudhedsfremmede ikke edslidede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Fysisk arbejdsmiljø Idhold Forskig skal bidrage til at

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009 Kultur og sport Risiko for ulykker Ergoomisk arbejdsmiljø Støj Psykisk arbejdsmiljø Ideklima Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i di virksomhed Velkomme til arbejdsmiljøvejvisere

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Oktober 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladse Forebyggelse V O L D P Å A R B E J D S P L A D S E N Idholdsfortegelse Et godt forebyggede arbejde 5 Arbejdspladskultur og trivsel 5 Faglighed

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017 Akademiet for taletfulde Uge Semiar M 20. september 2017 1 Hvad skal vi arbejde med? Mødefaciliterig Defiitio på et projekt Projektfaser Idégeererig Projektbeskrivelse 2 Sidste gag Hvad tog I med fra sidst?

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

New Public Management og arbejdsmiljøet

New Public Management og arbejdsmiljøet New Public Management og arbejdsmiljøet Rapport fra RUC: New Public Management konsekvenser for arbejdsmiljø og produktivitet Hvad er NPM? Med NPM introduceres en række styringsmekanismer hentet fra den

Læs mere

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet og Biogass Brugertilfredshedsudersøgelse af og Biogasss sagsbehadlig og ydelser bladt ommuer Tabelrapport, telefoudersøgelse December Projetosuleter Asger H. Nielse Coie F. Larse Alle rettigheder til udersøgelsesmaterialet

Læs mere

Resultatoversigt for Retten på Bornholm

Resultatoversigt for Retten på Bornholm Resultatoversigt for Rette på Borholm BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Flere hænder. FOAs bud på elementer i en trepartsaftale om fremskridt og ny vækst

Flere hænder. FOAs bud på elementer i en trepartsaftale om fremskridt og ny vækst Flere hæder F O A f a g o g a r b e j d e FOAs bud på elemeter i e trepartsaftale om fremskridt og y vækst Debatoplæg, marts 2011 Politisk asvarlig: Deis Kristese Illustratioer: Bob Katzeelso Layout: Bete

Læs mere

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og TIMEGLASSETS FASER: INTRO Itroe er et foto og ogle spørgsmål til hele kapitlet. Meige med itroe er, at du og di klasse skal få e ide om, hvad kapitlet hadler om, og hvad I skal lære. Prøv at svare på spørgsmålee

Læs mere

TNS Gallup - Public 5. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: FOAs bud på fremtidens velfærd. Public 56874

TNS Gallup - Public 5. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: FOAs bud på fremtidens velfærd. Public 56874 TNS Gallup - Public 5. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: FOAs bud på fremtidens velfærd 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA... årsberetig 2006 Idholdsfortegelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006.................................................. 6 BERETNING...................................................................

Læs mere

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Søre K. Hase A/S er e modere etrepreør virksomhed, der faver tre ekspertiseområder: kloakarbejde, kabelfejlsøgig og madskabsudlejig.

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden.

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden. Vadtrasportmodel Formål For beregig af vadtrasporte i sadkasse er der lavet e boksmodel. Formålet med boksmodelle er at beskrive vadtrasporte i sadkasse. Herover er formålet at bestemme de hydrauliske

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

MED GLATMOTORER 0,37 1,1 kw

MED GLATMOTORER 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services GEARMOTORER LETMETALGEAR OG MED GLATMOTORER 0,37 1,1 kw FREKVENSOMFORMERE DK KOMPLETTE DREVLØSNINGER FRA EN LEVERANDØR KOMPLETTE DREVLØSNINGER FRA EN

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Prospekt for KRAMlivet

Prospekt for KRAMlivet Prospekt for KRAMlivet Visioe Vi vil hjælpe daskere til bedre livskvalitet & e sudere livsstil ved at stille skarpt på de blide vikler og via humor åbe ye horisoter! Samfudet er uder store foradriger og

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft!

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft! Itelliget plalægig, styrig og geemførelse af di produktio Reducér virksomhedes omkostiger skab øget kokurrecekraft! Add-o moduler til alle produktiosvirksomheder med MS Dyamics NAV Maufacturig Målet er

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Skolestruktur. Bilag 4: Skematisk oversigt over de 4 modeller. Model A

Skolestruktur. Bilag 4: Skematisk oversigt over de 4 modeller. Model A Skolestruktur Bilag 4: Skematisk ovsigt ov de 4 modell Model A Beskrivelse: E model, hvor d etables 1 Campusskole på de uværede Sdr. Parkskole. De øvrige skol fug som grudskol med elev fra 0.6.. Campusskol

Læs mere

+ Ungdomsklub Indre by & Christianshavn / Ungdoms- og kulturhus

+ Ungdomsklub Indre by & Christianshavn / Ungdoms- og kulturhus + Ugdomsklub Idre by & Christiashav / Ugdoms- og kulturhus Erhvervslivet Praktik, lærepladser, fritidsjob o.lig. Kulturhus ugdom /Musik, mad, cafe, kust o.lig. Foreigsliv Kompeteceafklarig, muligheder,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

10-TRINS-GUIDE. Danmarks største Dell partner. Dustin sikrer dig den bedste løsning 10 TRINS GUIDE. Hvorfor Dell og Dustin? www.dustin.

10-TRINS-GUIDE. Danmarks største Dell partner. Dustin sikrer dig den bedste løsning 10 TRINS GUIDE. Hvorfor Dell og Dustin? www.dustin. Dusti sikrer dig de bedste løsig I 25 år har Dusti haft succes som it-leveradør til virksomheder og de offetlige sektor. I de 25 år har it-løsiger udviklet sig til at være e afgørede del af de fleste virksomheders

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management Studieordig for uddaelse til Professiosbachelor i Leisure Maagemet [Tekst] Idhold Idhold... = Forord...? Del D: Fakta om professiosbachelor i Leisure Maagemet... H D.D Studieordiges formål H D.= Uddaelses

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 Velfærd handler grundlæggende om fordelingspolitik 3 redskaber til velfærd Lige adgang Eks. til sundhed Lige muligheder

Læs mere