1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403"

Transkript

1 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige subsystemer. For at kunne sige noget om, hvordan noget specifikt har påvirkning på hele systemet, skal der ses på, hvordan påvirkningen er i alle subsystemer, og deres indbyrdes sammenhænge. Fx: Vi ved at noradrenalin er vasokontraherende, og er med til at øge HR. Men man giver noradrenalin intravenøs til patienter, for at får deres hjertefrekvens til at nedsættes. Dette kan forklares, ved at der under en øget CO og perifer resistens er med til at øge MAP, og man får øget baroreceptorernes fyrringsfrekvens, og dette er med til at man får nedsat HR og får vasodilation. Samme effekt fås ikke hos patienter med kronisk hypertension, da følsomheden af deres baroreceptorer er stærkt nedsat. Dette viser, at man under sin analyse også skal overvej, omstændighederne uden for selve cirkulationen mht. sygehistorie etc. Det autonome nervesystem! baroreceptorerne samt fight- flight responsen påvirker cardiovaskulatoriske system Respiratoriske system!ud over påvirkningen af de perifere kemoreceptorer, er trykændringerne i thorax under ventilationen også en del af påvirkningen af cirkulationen. Derudover spiller udåndingen også en rolle, ved at man mister noget væske. Hematopoetiske organer og leveren! kontrollerer blodsammebsætningen, og er afgørende for blod viskositeten. Påvirker Starling- kræfterne, ved at kunne ændre på det kolloid- osmotiske tryk, of forholdet mellem det intracellulære og extracellulære væske. GI og urinary system! Primære organer, der kontrollerer vand og elektrolyt input og output i kroppen, hermed regulerer volumen og sammensætningen af ECV, der spiller en central rolle i det kroniske blodtryks regulering. Endokrine system! dele af dette system er intimt involveret i cardiovaskulære system, fx adrenalin fra binyremarven. Andre hormoner kan indgå, da de kan være vasoaktive stoffer, og kan regulere blodvolumen, og elektrolytsammensætningen ved at påvirke nyrerne eller GI- systemet. Temperatur kontrollerende system! cardiovaskulære system er en stor/vigtig effektororgan for termoregulation. Ved at få blod fra kroppens indre mod huden, for på denne måde at komme af med varmen. 1 cm = 0,77 mm Hg

2

3 Respons på oprejst stilling Ved oprejst stilling grundet tyngdekraften vil blodet fra hovedet og hjertet søge ned mod benene. Omkring 2/3 af blodvolumen findes i de systemiske vener. Ved oprejst stilling vil blodet fra de central blodvolumen reservoir skifte over til de store vener i ekstremiteterne. Ved tilpasningsmekanismer vedligeholdes RAP på de ca 2 mm Hg. Uden disse mekanismer vil der være fald i det arterielle blodtryk, samt fald i det venøse tilbageløb og hermed også CO. For at vise, effekten af størrelse af det venøse tilbageløb skitseres et menneske, som en lang søjle på 180 cm højde og 3 cm i radius, som indeholder en væskemængde på 5000ml blod. Efter et hjertestop er MSFP (mean systemisk fyldningstryk) = 7 mm Hg. Dette er det tryk, der findes i systemet, hvis der ikke var nogen pumpe tilstede. Hvis vi forestiller os, at man tilfører 100 ml blod til cylinderen vil MSFP øges med 1 mm Hg Dvs. for hver 2 % af blodvolumen, der tilføres cylinderen, vil MSFP stige med 1 mm Hg. (mål for hvor meget cylinderen kan udvides) Hvad sker der, hvis vi vender cylinderen, således at den står i oprejst stilling, orthostase. I denne stilling vil tyngdekraften spille en rolle. Det største tryk fås ved bunden af cylinderen, hvor bunden vil udvides. Dvs. bunden af cylinderen vil få tilført mere blod, mens blodvolumen i toppen vil falde.

4 Med en distensibilitet på 0,02 mm Hg vil blodsøjlehøjden være på 100 cm fra bunden. Hvis hjertet var placeret 50cm fra toppen af cylinderen, ville toppen af blodsøjlen være 30 cm under hjertehøjde og hermed ingen venøs tilbageløb til hjertet. Trykket i højre atrium ville have en negativ værdi (RAP=- 22 mm Hg). Hvis man derimod reducerer complience af cylinderen ned til 0,01/mm Hg, vil blodsøjle højden være på de 130, samme højde som hjertet, og man har i dette eksempel et venøst tilbageløb til hjertet.

5 Orthostatisk respons 4 faktorer spiller ind i, at man kan vedligeholde en RAP på de ca. 2 mm Hg. 500 ml pooles ned i benene i forhold til hovedet. 2 anatomiske (ujævnfordeling af initiale blodvolumen + complience) og 2 fysiologiske (muskelpumpen + autonome reflekser). Denne respons er variabel. Forskellige faktorer spiller ind. Fx: Postural hypotension! hvis man rejser sig alt for hurtigt op, kan disse reflekser ikke nå at følge med, og man kan blive lidt svimmel (det sortner for øjnene) Temperatur effekt! ved koldt vejre, er arteriolerne i benene kontraherede, og ved orthostatisk tilstand vil den mængde blod der plejer at poole ned i benene være langsommere om det. Ved varmt vejre, er arteriolerne i fødderne og benene dilaterede, og dette trykfald forekommer hurtigere. Soldater, der står stille i varmt vejre og ikke får aktiveret deres venepumpe, har en tendens til at besvime, da perfusionen til hjernen er faldet. Initialt ujævnfordelt blod! I kroppen er det meste af blodet opsamlet i det centrale blodvolumen, som er i kar omkring hjertet. Der er mindre blod i hovedet i forhold til benene, og derfor kommer der ikke store dramatisk ændringer under stillingsændringen. De 500 ml kommer fra det intratorakale vaskulære rum. Når man rejser sig op, vil outputtet fra hjertet under de første slag være højere end det venøse tilbageløb. Dette overskydende udpumpede blod samles i benene. Ujævnfordelt complience i karrene! karrenes eftergivenhed er forskelligt. De mindre kar (fx i benene) er mindre eftergivelige i forhold til de store kar (aorta, v. cavae), derfor falder blodsøjlen ikke helt så meget, som hvis complience i hele systemet var ens. Jo lavere complience, jo større bliver det venøse tilbageløb til hjertet. Muskel- vene- pumpen! Når man står oppe, er musklerne i benene og abdomen kontraherede. Grundet veneklapperne i UE, kan blodet vha. muskelkontraktioner presses opad mod hjertet. Autonome reflekser! Grundet nedsat venøst tilbageløb falder CO med 20 %.

6 Respons på akut emotionel stress Et af de emotionelle responser hos mennesket er fight- flight responset. Det er et eksempel på integreret akut stress respons, som stammer fra CNS. Herfra går signalet til det limbiske system, og videre til hypothalamus, som både har en endokrin respons og ANS- respons. Det endokrine er frigivelse af Arginin vasopresin (AVP/ADH) til neurohypofysen. Samt er med til frigivelse af cortisol. De dele der er involveret i fight- flight responsen er som følgende:

7 Blodflow til skeletmuskulatur! Adrenalin der er frigivet fra binyremarven, virker på β2- receptorer og føre til en vasodilation af karrene, og hermed øget blodflow. Vasodilationen kan også forekomme ved udskillelse af metabolitter. Under fight- fligt aktiveres cholinerge sympatiske fibrer, som frigiver ACh, til skeletmuskulaturen, som virker vasodilaterende. Det kutane blodflow! Der kommer lidt ændring fra sympatikus til huden, medmindre det stimulerer svedkirtler. Her aktiveres der sympatisk cholinerge neuroner, der frigiver ACh eller andre vasodilaterende neurotransmittere. ACh fører til sekretion af sved og lokal dannelse af kininer, der øger kapillære permeabilitet og dilaterer arteriolerne og konstrikterer venolerne, som fører til en øget filtration af væske fra kapillærerne ind i interstitiet, og danner dermal sved. Binyremarven! direkte synapse fra præganglionær sympatisk fibrer. Frigiver adrenalin - Vasodilation i musklerne (β2- receptorer) - Vasokonstriktion i nyrerne + splankniske organer (α1- receptorer) Renal og splanknisk blodflow! vasokonstriktion fra sympatikus. Har stort indhold af α1- receptorere, der gennem adrenalin fra binyremarven giver en vasokonstriktionseffekt. Vener! Fleste vener kontraheres af sympatikus Hjertet! øget sympatisk output + nedsat vagal(parasympatisk) output, som fører til øget HR og kontraktilitet, der fører til øget CO Blodvolumen!øget ADH nedsætter urinudskillelse og øget volumen MAP! øget arteriel tryk Respons til fysisk anstrengelse (motion) Ved motion skal CO øges 4-5 gange, hvilket skyldes en øget HR mere end en øget SV. Der er både en tidlig og en sen respons. Den tidlige respons er fra CNS, mens den sene respons er fra mekaniske og kemiske processer grundet muskelkontraktioner.

8 Tidlig respons Der kommer en tidlig respons fra CNS, hypothalamus, som gør klar til, at man motionerer. - Vasodilation af aktive muskler - Vasokonstriktion af inaktive organer - Øget CO Det minder meget om fight- flight respons. Forsinket respons Mekaniske respons! venøse tilbageløb Kemiske respons! Lokal vasodilation i aktive muskler Initiel fald i arteriel tryk Andre ting, der forstærker response fra CNS: Exercise pressor reflex!refleks fra de kontraherede msukler, som sender signaler op til CNS, og opretholder sympatikus- respons.

9 Arterial baroreceptorer!for at MAP ikke nedsættes grundet vasokonstriktion og øget HR, bliver disse baroreceptorer nulstillet, således, at de bliver mindre følsomme, således at fx HR nedsættes ved meget højere arteriel tryk. Vasodilation grundet metabolitter i skeletmuskulaturer! lokale metabolitter er med til at dilatere resistenskarrene. Med denne nedsatte resistens og øgede CO vil blodflowet til de arbejdende muskler øges 20 gange Øget venøst tilbageløb! mekanisk er det muskelpumpen, der er skyld i at man får øget venøst tilbageløb. Histaminfrigørelse! Celler tæt på arterioler indeholder histamin, som de kan frigive, ved nedsat aktivitet fra sympatikus Adrenalin!Frigivelse af adrenalin fra binyremarven. Disse virker på B1 receptorer, som fører til øget CO, og på B2 receptorer ved skeletmuskulatur og fører til vasodilation Regulering af kernetemperaturen! den øgede metabolisme er med til at kropstemperaturen øges og aktiverer temperatur- sensitive celler i hypothalamus. De sympatiske vasokonstriktoriske fibrer til huden inhiberes, mens de sympatiske cholinerge fibrer til svedkirtlerne stimuleres, og ved frigivelse af kininer fører til en indirekte vasodilation.

10 Respons på hemorrhage (blodtab) Når man mister op til % af det totale blodvolumen fra en af de store vener, vil den centrale blodvolumen falde! fald i venøse tilbageløb! fald i RAP! fald i ventrikulære fyldning! fald i SV! fald i CO " fald i MAP. Hvis samme mængde blod mistes gennem en perifer arterie er der ikke samme fald i MAP før CO falder som led i et fald i det venøse tilbageløb til hjertet. Shock! - Nedsat perfusion til organerne - Systolisk tryk < 90 mm Hg - Diastolisk tryk < 70mm Hg - Symptomer! o Fald i PP (pulstryk = systole diastole) o Svimmel, når man sidder ned eller står op Hypovolæmisk shock! blodtab mere end 30 % af det totale blodvolumen. Shock er en tilstand hvor der er nedsat perfusion til organerne. - Kold og klam hud - Hurtigt og svag puls - Urinudskillelse < 25 ml/time (ved normal indtaget væske) Ved den initiale fald i MAP stiger trykket igen (den røde kurve). Hvis omstændighederne ikke er til stede flader MAP irreversibelt, og kan ikke komme op mod normal tilstand. 2 forsvarsmekanismer sørger for at MAP kommer op: 1. Cardiovaskulære reflekser "Cirkulatoriske kontrol mekanismer vil sørge for at øge CO og TPR. 2. Kapillærer " Udveksling af væske, som vil øge den intravaskulære volumen

11 Ved blodtab er der 4 reflekser, der medvirker til en genoprettelse af normal MAP: Disse 4 reflekser har en samlet effekt, hvor de øger sympatikus ved at udskille noradrenalin fra de postganglionære fibrer. Herudover aktiveres binyremarvens udskillelse af adrenalin og noradrenalin. Hvis MAP falder ned til 40 mm Hg vil udskillelsen af adrenalin øges 50 gange og udskillelsen af noradrenalin 10 gange. Ved et blodtab på de % kan disse 4 reflekser godt opretholde et nogenlunde normalt arterielt blodtryk, men CO bliver ved med at være lavt. Reflekserne Højtryks- baroreceptorer! Fald i arterielle tryk fører til nedsat affyring fra disse baroreceptorer. En nedsat inhibering af sympatikus fra cardioinhibiteriske center og vasomotoriske center samt et nedsat parasympatisk virkning fra den cardioinhibitoriske område. Disse medfører til vasokonstriktion og øget HR Lavtryks- barorecceptorer! den reducerede blodvolumen påvirker direkte det effektive cirkulatoriske volumen, som mindsker aktiviteten af lavtryksreceptorerne. En nedsat fyring fra lavtryksreceptorerne fører til vasokonstriktion, specielt ved nyrerne. Udskillelsen af ADH fra hypothalamus øges ligeledes, og man mindsker udskillelse af væske gennem urin. Den nedsatte stræk af atrierne nedsætter også udskillelsen af ANP, og hermed bevares vand og salt koncentrationerne i kroppen. Perifere kemoreceptorer! En reduceret perfusion og hypoxi kan mærkes af glomus cellerne, som øger deres fyring. Her stimuleres sympatikus, der fører til vasokonstriktion og øget HR. Centrale kemoreceptorer!hypotension og nedsat ilt til hjernen fører til en øget PCO2, og hermed fald i ph i ECF i hjernen. Sanses af centrale kemoreceptorer, og fører til takykardi. (øger ventilationen, der medfører en nedsat inhibering af det cardioinhibitoriske center, hvormed man får øget HR gennem sympatikus. Konsekvensen af reflekserne Takykardi + øget kontraktilitet! Sympatisk aktivitet fører til øget HR og kontraktilitet af hjertet. SV øges først, når det venøse tilbageløb stiger. (CO er afhængig af venøse tilbageløb) Arteriolær konstriktion!mest udtalt i ekstreiteter, hud, skeletmuskulatur og abdominal viscera. Der sker konstriktion både i prekapillære og postkapillære resistenskar, dog er den prækapillære konstriktion dominerende. Dette medfører et fald i kapillæretrykket, hvor man får en transkapillære refill. Den renale blodflow falder i starten grundet blodtabet, men stiger igen grundet autoregulation. Hvis blodtrykket stadig er lav eller bliver ved med at falde, vil den sympatiske aktivitet overstige autoregulationen, hvor man så igen får vasokonstriktion. Under hypovolæmisk shock falder renale flow meget, og det kan føre til nyresvigt. Både den coronare og cerebrale blodflow falder i starten, men genoprettes ved autoregulering. Venøs konstriktion! Fald i blodvolumen grundet en stor blødning forekommer primært i de store kapacitetskar (dem som indeholder det centrale blodvolumen). Disse kar meget mere følsomme over for sympatisk stimulation end lokale metabolitter. Det sympatiske aktivitet reducerer både kapaciteten og complience af disse kar for på denne måde at genoprette det centrale venøse tryk. Det er med til at øge postkapillære resistens, som er meget væsentlig for kapillære refill. Renin- ANG II! Det cirkulatoriske adrenalinkoncentration fra binyremarven stiger. Sympatisk stimulation af granula cellerne fra juxtaglomerular apparat i nyrerne fører til udskillelse af renin, der er med til at danne ANG II. Under hypovolæmisk shock stiger koncentrationen af ANG II til et niveau, der virker vasokonstrikterende. De aktive cholinerge sympatikus fibrer til svedkirtler er skyld i, at patienten er

12 klamsvende. Ændringer i kapillærer Transkapillære refill Flytningen af væske fra intertitiet til plasma er en vigtig forsvarsmekanisme mod boldtab. Starlingkræfterne er uhyrevigtige under blodtab og hypovolæmisk shock. Umiddelbart efter blodtabet opstår der en fase af hæmodilution (volumen af plasma stiger, hvormed koncentrationen af blodceller falder). Indenfor en

13 time erstatter interstitielvæsken 75 % af blodvolumen. Fortyndingen af hæmoglobin er højere end plasmaproteiner, hvilket er tegn på, at ud over elektrolytter og væske fra interstitielrummet, får man også proteiner i blodbanen. Der sker en flytning af væske fra interstitiet til karrene. Pc (kapillære trykket) afhænger af trykket i alveolerne, og venolerne samt prekapillære og postkapillære resistens. 1. Der første der sker ved stort blodtab! upstrøms Pa og nedstrøms Pv falder! fald i Pc 2. Det totale perifer modstand stiger, og hermed øges Pa, Pc, og Pv. Dog er prekapillære modstand højere end postkapillære, og Pc øges ikke særlig meget Når proteinfri væske kommer ind i kapillærerne, påvirker dette starlingkræfterne: væskemængden i interstitiet falder og hermed fås et fald i det hydrostatiske tryk i interstitielle rum plasmaproteinerne opløses, og colloid osmotiske tryk i kapillærer falder kolloid osmotiske tryk i interstitiel- rummet stiger Disse tre mekanismer er med til at den transkapillære refill stopper. Plasmaproteiner! der kommer proteiner inde i plasma fra interstitiel rummet fra fenestrerede heptaiske og mesenteriske kapillærer. Leveren stimuleres til at syntetiserer albumin. Der kommer også vand til interstitielle rum fra intracellulære kompartments Nyrernes rolle: Nedsætter vand og salt udskillelsen fra kroppen. Den nedsatte arterielle blodtryk og nedsatte blodflow til nyrerne fører til nedsat filtration. Den reducerede effektiv cirkulatoriske volumen! tilbageholdelse af Na +

14 - Reducerede cirkulatoriske volumen! renin- angiotensin- kaskaden! frigivelse af ADH - Sympatisk nerveaktivitet! tilbageholdelse af Na + ved udskillelsen af renin! reabsorption af Na + - ADH nedsætter vandudskillelsen - Reducerede effektive cirkulatoriske volumen! nedsætter udskillelsen af ANP (atriel natriuretisk peptid)! Na + tilbageholdes i nyrerne Tørst: Tørst osmoreceptorer stimuleres. Irreversibel hemorrhagic shock: Når blodtrykket er kommet rigtig meget ned og har været det et stykke tid, kan denne ikke fås op igen (se figuren med blå graf), selvom patienten får blod og væske. Dette kan opstå, hvis følgende mekanismer ikke reagerer og er sat ud af spil: Vasokonstriktor responsen Den kapillære refill responsen Cardiac responsen CNS responsen

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

Hvad indeholder røgen?

Hvad indeholder røgen? 6. Ved rygning sker der en ufuldstændig forbrænding af tobakken, hvor der dannes en blanding af over 4.000 forskellige stoffer, der både omfatter partikler og luftarter. Disse stoffer er fra mange forskellige

Læs mere

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg En kortfattet beskrivelse af angstens psykologi, fysiologi og behandling af overlæge i psykiatri Sebastian Swane Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Mentale arbejdsbelastninger

Mentale arbejdsbelastninger KAPITEL 2 Roald A. Bjørklund 32 Begrebet mentale arbejdsbelastninger I dette kapitel stilles følgende hovedspørgsmål: Hvad er mental arbejdsbelastning? Hvordan måles mentale arbejdsbelastninger? Hvad er

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Syn og hjernefunktioner.

Syn og hjernefunktioner. Syn og hjernefunktioner. De fleste forbinder synet med øjnene. Og det er da også rigtigt, at det vi ser opfanges af øjnene, men det er hjernen der tolker og forstår det, vi ser. Det er også hjernen, der

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Dette materiale er en del af e-learningkurset Modtagelse og behandling af akut syg patient, udarbejdet af DIMS og E-learningenheden i samarbejde

Læs mere

Idræt og træning. Tr æ n i n g

Idræt og træning. Tr æ n i n g Idræt og træning Tr æ n i n g Idræt!......................................................... 2 Tilfredsstillelse af sociale behov........................................ 2 Klubben som samlingssted...........................................

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Sundhedsråd i International Tjeneste

Sundhedsråd i International Tjeneste Sundhedsråd i International Tjeneste FSU Forsvarets Sundhedstjeneste Indhold Indhold Autorisation Nærværende publikation FSU 902-57 Sundhedsråd i international tjeneste er en revision og viderebearbejdning

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig 8. Metastasering Kræftceller, der spreder sig Dette kapitel fortæller, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen hvilke egenskaber en celle skal have for at kunne sprede sig Celle bliv på din plads Et

Læs mere

LifeWave. LifeWave Håndbogen. En Guide til Basis og Avanceret Plaster Brug

LifeWave. LifeWave Håndbogen. En Guide til Basis og Avanceret Plaster Brug LifeWave LifeWave Håndbogen En Guide til Basis og Avanceret Plaster Brug Oversat af uafhængige distributører: Anli Petersen, Lone Hansen & Tommy Hansen 18-12-2012 1. Sektion : Forberedelse til at bruge

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere