FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner"

Transkript

1 FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner

2

3 Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver, hvordan maskinen bruges som netværksscanner. Microsoft, Windows, Windows NT og Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Windows Me, Windows Server og Windows XP er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Ethernet er et registreret varemærke tilhørende Xerox Corporation. IBM og IBM PC/AT er varemærker tilhørende International Business Machines Corporation i USA. Adobe og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Alle andre firmanavne og produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Betegnelserne og bruges ikke i denne vejledning. Lovmæssige begrænsninger vedr. scanning VIGTIGT: Scanning af materialer, der er omfattet af loven om ophavsret, f.eks. dokumenter, musikværker, billeder, trætryk, kort, tegninger og fotos, til andet end personligt brug eller eget brug eller anden brug er forbudt i henhold til loven om ophavsret, medmindre der forud for scanningen er indhentet en skriftlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Scanning af følgende materialer kan medføre sagsanlæg: Pengesedler, mønter, statspapirer, nationale obligationer, lokale obligationer, udenlandsk valuta og værdipapirer, ubrugte frimærker, postkort udstedt af myndigheder, frimærker udstedt af myndigheder og værdipapirer, der er omfattet af loven om skat på alkoholdige drikkevarer. Andet materiale, der ikke må scannes: Ud over ovennævnte materialer må du ikke scanne pas udstedt af myndigheder, bevillinger, tilladelser, id-kort, værdipapirer, pendlerbilletter, adgangskort, billethæfter og madkuponer udstedt af offentlige eller private organisationer. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER i

4 Introduktion Forbindelse Følg nedenstående fremgangsmåde for at bruge denne maskine som scanner. 1 Slut maskinen til din pc (eksempel på tilslutning) Slut scanneren til pc-netværket med et netværkskabel (100BASE-TX eller 10BASE-T) Side 1 Administratorens pc Udskrivning KYOCERA COMMAND CENTER Netværksindstillinger Standardindstillinger for scanner Registrering af bruger og destination MFP Netværk Send Sender billeddata af scannet original til den ønskede modtager (sendes som vedhæftet fil i en e- mail). Parallel Netværk Send SMB USB Gemmer det scannede billede som en datafil på pc'en. Netværk Netværksfax (tilbehør) Netværk Netværk Send FTP Sender det scannede billede som en datafil vis FTP. FAX (tilbehør) FAX TWAIN-scanning USB Næste side TWAIN er et standardinterface til kommunikation mellem softwareprogrammer og billedhentningsenhed er. Det understøtter scanning via USBinterfacet. ii VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

5 Introduktion 2 Udfør den ønskede handling på maskinen Indstilling af dato og klokkeslæt (registrering af tidszone, dato og klokkeslæt, osv.) Netværksindstillinger (registrering af IP-adresse, undernetmaske, osv.) Side 3 Side 5 Udfør den ønskede handling på pc'en 3 Adgang til COMMAND CENTER (intern HTML-webside) Side 7 Avanceret indstilling for TCP/IP Side 7 Indstillingen Side 8 Aktivering af funktionen SMB Side 11 Aktivering af funktionen FTP Side 12 Registrering af adressebog Side 13 Registrering af brugerlogin Side 17 Du er nu parat til at scanne! VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER iii

6 Introduktion iv VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

7 Indholdsfortegnelse Introduktion i Om denne vejledning i Varemærker i Lovmæssige begrænsninger vedr. scanning i Forbindelse ii 1 Klargøring Tilslutning af kabler Tilslutning af netværkskabel Tilslutning af parallelkabel eller USB-kabel Tilslutning af netledning Tænd for maskinen Opsætning Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone Indstilling af sommertid Indstilling af dags dato og klokkeslæt Netværksindstillinger Registrering af IP-adresse Registrering af undernetmaske Registrering af standard-gateway Adgang til COMMAND CENTER Avanceret indstilling for TCP/IP Advanced > Protocols > TCP/IP > siden General Indstillingen Advanced > > SMTP > siden General Aktivering af funktionen SMB Scanner > siden SMB Aktivering af funktionen FTP Scanner > siden FTP Registrering af adressebog Basic > siden Address Book Registrering af ekstern adressebog Advanced > Management > siden LDAP Registrering af brugerlogin Basic > Security > siden User Login Tilføjelse af et nyt brugerlogin Redigering af et brugerlogin Sletning af et brugerlogin Indtastning af brugerlogin Betjening Grundlæggende scanning Funktionsstandard VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER v

8 Indholdsfortegnelse vi VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

9 1 Klargøring Tilslutning af kabler Maskinen kan sluttes til et netværk eller direkte til en pc. Tilslutning af netværkskabel 1 Slut maskinen til netværket med det korrekte netværkskabel (10BASE-T eller 100BASE-TX). Kontroller, at maskinen er slukket, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. 2 Slut netværkskablet til netværksinterfacestikket på bagsiden af maskinen. 3 4 Slut den anden ende af netværkskablet til netværksenheden. Vælg de ønskede netværksindstillinger på betjeningspanelet se Netværksindstillinger på side 5. Tilslutning af parallelkabel eller USB-kabel Indlæs de nødvendige drivere fra den medfølgende Product Library CD, før der udføres tilslutning via USB-interfacet. 1 Brug enten et parallelkabel eller et USB-kabel til at slutte maskinen direkte til en computer. Sluk for maskinen, tag netledningen ud af stikkontakten, og sluk for pc'en. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 1

10 Klargøring 2 Slut printerkablet i det korrekte stik på bagsiden af maskinen. Parallelkabel USBkabel 3 Slut den anden ende af printerkablet til det korrekte stik på pc'en. Tilslutning af netledning Slut netledningen til stikket på bagsiden af maskinen. Slut den anden ende af stikket til en passende stikkontakt. Tænd for maskinen Tænd for strømmen på afbryderen. Maskinen begynder at varme op, hvorefter basisskærmbilledet vises. 2 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

11 2 Opsætning Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone Denne indstilling kan også angives via COMMAND CENTER. Yderligere oplysninger om COMMAND CENTER se Adgang til COMMAND CENTER på side 7. Systemmenu/tæller eller Dato/Timer-indst. Enter eller Tidszone Enter 1 Vælg Tidszone. 2 Tryk på eller for at vælge den tidszone, du befinder dig i. 3 Tryk på Enter. Meddelelsen Færdig vises på displayet, og skærmbilledet Dato/ Timer-indst. vises igen. 4 Aktiver Sommertid efter behov se Indstilling af sommertid på side 3. Indstilling af sommertid Følg nedenstående anvisninger for at slå indstillingen for sommertid til og fra. BEMÆRK: Indstillingen kan kun bruges i områder, hvor der bruges sommertid. 1 Tryk på eller for at vælge Sommertid. 2 Tryk på Enter. 3 Tryk på eller for at vælge Til eller Fra. 4 Tryk på Enter. Meddelelsen Færdig vises på displayet, og skærmbilledet Dato/ Timer-indst. vises igen. 5 Indtast dato og klokkeslæt se Indstilling af dags dato og klokkeslæt på side 4. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 3

12 Opsætning Indstilling af dags dato og klokkeslæt Denne indstilling kan også angives via COMMAND CENTER. BEMÆRK: Kontroller med jævne mellemrum det klokkeslæt, der vises på displayet, og juster det efter behov, så det passer til det aktuelle klokkeslæt. 1 Tryk på eller for at vælge År/Tid. 2 Tryk på Enter. Skærmbilledet til indstilling af dato (dag:måned:år) vises. 3 Indstil datoen for hvert felt ved at trykke flere gange på eller, indtil den korrekte værdi vises. Tryk derefter på for at gå til næste felt. 4 Tryk på Enter, når datoen er korrekt. Skærmbilledet til indstilling af klokkeslæt (time:minut:sekund) vises. 5 Indstil klokkeslættet for hvert felt ved at trykke flere gange på eller, indtil den korrekte værdi vises. Tryk derefter på for at flytte markøren til næste felt. 6 Tryk på Enter. Meddelelsen Færdig vises på displayet, og skærmbilledet Dato/ Timer-indst. vises igen. 7 Tryk på den højre valgtast. Basisskærmbilledet vises igen på displayet. 4 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

13 Opsætning Netværksindstillinger Registrering af IP-adresse Bed netværksadministratoren om IP-adressen, inden du ændrer denne indstilling. Du kan kun indtaste en IP-adresse, når indstillingen DHCP er indstillet til Fra, og når indstillingen TCP/IP er indstillet til Til. Sluk og tænd maskinen for at aktivere netværksindstillingerne. Systemmenu/tæller eller Systemindst. Enter eller Netværksindst. Enter eller TCP/IP-indst. Enter 1 Vælg IP-adresse. 2 Brug de numeriske taster til at indtaste hver del af IP-adressen, og tryk på eller [*.] for at flytte markøren mellem adressens dele. Hvis du skriver forkert, når du indtaster en del af IP-adressen, skal du trykke på for at gå tilbage til den foregående gruppe af cifre. Indtast derefter det korrekte tal. 3 Tryk på Enter, når du er færdig. 4 Registrering af undernetmaske se Registrering af undernetmaske på side 6. eller DHCP Enter eller Fra Enter eller IP-adresse Enter VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 5

14 Opsætning Registrering af undernetmaske 1 Tryk på eller for at vælge Undernetmaske. 2 Tryk på Enter. 3 Brug de numeriske taster til at indtaste hver del af undernetmasken, og tryk på eller [*.] for at flytte markøren mellem maskens dele. Hvis du skriver forkert, når du indtaster en del af undernetmasken, skal du trykke på for at gå tilbage til den foregående gruppe af cifre. Indtast derefter det korrekte tal. 4 Tryk på Enter, når du er færdig. 5 Registrering af standard-gateway se Registrering af standard-gateway på side 6. Registrering af standard-gateway 1 Tryk på eller for at vælge Standard-gateway. 2 Tryk på Enter. 3 Brug de numeriske taster til at indtaste hver del af standard-gatewayen, og tryk på eller [*.] for at flytte markøren mellem delene. Hvis du skriver forkert, når du indtaster en del af standard-gateway, skal du trykke på for at gå tilbage til den foregående gruppe af cifre. Indtast derefter det korrekte tal. 4 Tryk på Enter, når du er færdig. 5 Tryk på den højre valgtast, når du har ændret alle netværksindstillingerne. Basisskærmbilledet vises igen på displayet. 6 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

15 Opsætning Adgang til COMMAND CENTER 1 2 COMMAND CENTER er maskinens indbyggede, webbaserede interface. Med dette interface kan du bekræfte maskinens driftsstatus og ændre indstillinger for sikkerhed, netværksudskrivning, -transmission og avancerede netværksindstillinger. Åbn en webbrowser. Indtast maskinens IP-adresse som URL i feltet Address eller Location, f.eks /. Websiden viser grundlæggende oplysninger om maskinen og COMMAND CENTER og viser den aktuelle maskinstatus. 3 4 Vælg en kategori på navigationslinjen til venstre for at få vist og indstille værdier for den pågældende kategori. Hvis der er aktiveret administratorrettigheder på COMMAND CENTER, skal du indtaste det korrekte brugernavn og den korrekte adgangskode, når du åbner de ønskede skærmbilleder. Avanceret indstilling for TCP/IP Advanced > Protocols > TCP/IP > siden General Denne side gør det muligt at redigere indstillinger, der er nødvendige for at udskrive på netværk og sende s. Genstart maskinen for at aktivere eventuelle ændrede indstillinger. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 7

16 Opsætning I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på siden TCP/IP General. Komponent Host Name IP Address Subnet Mask Default Gateway DHCP/BOOTP RARP DNS Server (Primary, Secondary) Domain Name WINS Server (Primary, Secondary) Scope ID FTP Status Check Beskrivelse Angiver et navn for maskinsystemets netværkskomponent. Navnet bruges også som NetBEUI-printernavn og som SNMP sysname-objekt. Tildeler internetprotokoladressen på maskinsystemets netværkskomponent. IP-adressens format er firebytenumre (32 bit), adskilt med punktum, f.eks Angiver den undernetmaske, der er konfigureret på maskinsystemets netværkskomponent. Hvis maskinsystemet ikke automatisk tilknytter en brugbar standardværdi, og hvis det første tal i IP-adressen ligger mellem 192 til 254, skal du bruge som undernetmaske. IP-adressen for gateway-routeren til det lokale netværk. Angiver, hvordan maskinen skal hente IP-konfigurationen: DHCP/BOOTP: Automatisk konfiguration via en BOOTP- eller DHCP-server. Automatisk konfiguration via protokollen Reverse Address Resolution Protocol. IP-adressen for den primære og sekundære DNS-server (Domain Name System). Det DNS-system (Domain Name System), som maskinen hører ind under, f.eks. abcdnet.com. Det skal ikke medtages i værtsmaskinens navn. IP-adressen for den primære og sekundære WINS-server (Windows Internet Name Service). Denne sektion bestemmer de IP-adresse-intervaller, som en Windows-server kan tildele eller lease til en anmodende netværkskomponent. En DHCP-server behandler maskinsystemets discovery-broadcasts og returnerer en IP-adresse til den. DHCP-serveren kan konfigureres til at tildele en IP-adresse, der gælder i en begrænset periode (midlertidig leasing) eller i en ubegrænset periode (ubegrænset leasing), eller den kan konfigureres med en permanent adressereservation til maskinsystemet. Aktiverer eller deaktiverer FTP Status Check. Indstillingen Nedenstående vejledning beskriver, hvordan du vedhæfter scannede data til en e- mail, der skal sendes. Scan til kan bruges i følgende miljøer: Der skal være et netværksmiljø, hvor denne maskine kan oprette forbindelse til en postserver. Det anbefales at bruge maskinen i et miljø, hvor den til enhver tid kan oprette forbindelse til postserveren via et LAN-netværk. SMTP-indstillingerne skal være angivet. Brug COMMAND CENTER til at registrere IP-adressen og SMTP-serverens værtsnavn. Størrelsen på en kan være skyld i, at den ikke kan sendes. 8 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

17 Opsætning Advanced > > SMTP > siden General Denne side gør det muligt at bruge scannersystemets netværkskomponent med . SMTP er en integreret protokol, der understøtter denne funktion. Hvis du vil bruge -funktionen, skal scannersystemet være sluttet til en -server, der bruger POP3-protokol. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 9

18 Opsætning I nedenstående skema findes de protokolindstillinger, der vises på siden SMTP. Komponent SMTP Protocol Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokollen. Protokollen skal være aktiveret for at bruge . SMTP Port Number Angiv et SMTP Port Number, eller brug SMTP-standardporten 25. SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login Account Name Login Password POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Domain Restriction Indtast et SMTP-servernavn eller dens IP-adresse. SMTP-servernavnet og IP-adressen må maksimalt fylde 62 tegn. Hvis du indtaster et navn, skal du også konfigurere en DNS-serveradresse. DNS-serveradressen kan indtastes på fanen TCP/IP General. Indtast en standardtimeoutperiode for serveren i sekunder. Aktiverer eller deaktiverer en SMTP-godkendelsesprotokol eller angiver POP before SMTP som protokol. SMTP-godkendelsen understøtter Microsoft Exchange Godkendelsen kan angives fra tre POP3-konti, eller du kan vælge en helt anden konto. Når du vælger Other under Authenticate, bruges det kontonavn, der angives her, til SMTP-godkendelse. Et logon-kontonavn kan maksimalt indeholde 62 tegn. Når du vælger Other under Authenticate, bruges den adgangskode, der angives her, til godkendelse. Et login-password kan maksimalt indeholde 62 tegn. Indtast en timeoutperiode (i sekunder), hvis du vælger POP before SMTP under Authentication Protocol. Klik på denne knap for at afprøve, om SMTP-forbindelsen fungerer. Indtast den maksimumstørrelse i kilobyte, der skal gælde for s, der skal sendes. Når værdien er 0, deaktiveres begrænsningen for -størrelse. Indtast -adressen på den person, der er ansvarlig for scannersystemet, f.eks. maskinadministratoren, så et svar eller en kvittering for manglende modtagelse sendes til en person og ikke en maskine. Afsenderadressen skal indtastes korrekt til SMTP-godkendelse. En afsenderadresse kan maksimalt indeholde 126 tegn. Indtast en signatur. Signaturen udgør valgfri tekst, der vises nederst i en . Den bruges ofte til yderligere identifikation af maskinen. En signatur kan maksimalt indeholde 126 tegn. Indtast navnet på tilladte domæner og på domæner, der skal afvises. Et domænenavn kan maksimalt indeholde 30 tegn. Du kan også angive adresser. 10 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

19 Opsætning Aktivering af funktionen SMB Når funktionen SMB aktiveres, er det muligt at gemme scannede billeder som individuelle filer i en mappe på pc'en. SMB-parametrene kan angives via COMMAND CENTER. Følgende oplysninger om den enkelte server skal registreres på denne maskine. Login-navn (angives med betjeningspanelet) Adgangskode (angives med betjeningspanelet) Pc'ens værtsnavn eller IP-adresse Portnummer Sti (sti fra pc'ens rodbibliotek til lagringsmappen) Deler destinationens pc-mappe Login-navn og login-password er identisk med Windows-bruger-login'et for den pc, som adgangsmappen er gemt på. Brugerrettigheder for maskinen til den nødvendige mappe skal registreres i Windows på den pågældende pc. Scanner > siden SMB I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på scannersiden SMB. Komponent SMB Protocol SMB Port Number Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMB Protocol. Indtast det portnummer, der skal bruges af SMB. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 11

20 Opsætning Aktivering af funktionen FTP Overførselsfunktionen FTP konverterer data fra originaler, der er scannet på denne maskine, til PDF-, TIFF- eller JPEG-format og uploader dataene direkte til en FTP-server. FTP-parametrene kan angives via COMMAND CENTER. Følgende oplysninger skal angives for hver server for at registrere dem på maskinen. Kontakt serveradministratoren, hvis du er i tvivl om oplysningerne. Login-navn (angives med betjeningspanelet) Adgangskode (angives med betjeningspanelet) FTP-serverens værtsnavn eller IP-adresse Portnummer (som regel 21) Sti (sti fra FTP-serverens rodbibliotek til lagringsmappen) Deler FTP-serveren Login-navn og login-password er identisk med FTP-brugerlogin'et. Maskinens FTP-brugerkonto skal installeres og administreres fra FTP-serveren. Scanner > siden FTP I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på scannersiden FTP. Komponent Beskrivelse FTP FTP Port Number Aktiverer eller deaktiverer FTP. Indtast det portnummer, der skal bruges af FTP. 12 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

21 Opsætning Registrering af adressebog Denne maskine indeholder en adressebogsfunktion. Når der registreres en adresse, en sti til en pc-mappe (SMB), en sti til en FTP-server og et FAX-nummer i adressebogen, kan oplysningerne overføres direkte fra betjeningspanelet. Basic > siden Address Book Siden Address Book gør det muligt at tilføje, redigere eller slette kontaktpersoner eller grupper. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 13

22 Opsætning Tilføjelse af en ny kontaktperson Åbn siden Address Book Contacts. Klik på Add Contact, og indtast kontaktpersonens oplysninger. Du kan angive et faxnummer, selvom du ikke har installeret FAX System. Klik på Submit. 14 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

23 Opsætning I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på siden Address Book Contacts Add. Komponent Number Name Address Host Name Path FAX Number Transmit Start Speed ECM Sub Address Password Encryption Key No. Encryption Box Encryption Key No. Vælg nummeret på denne adressebog. Indtast registreringsnavnet. Indtast -adressen. Beskrivelse Indtast pc'ens navn (FTP-server) eller pc'ens IP-adresse (FTP-server). Indtast stien på den mappe, som dataene skal uploades til. Hvis du f.eks. vil gemme data i mappen ScannerData i rodbiblioteket, skal du indtaste \ScannerData. Hvis feltet er tomt, gemmes dataene i rodbiblioteket. Indtast modtagerens faxnummer. Vælger faxoverførselshastigheden. Aktiverer eller deaktiverer ECM-kommunikation. Indtast underadressen til fortrolig kommunikation med underadresse. Indtast adgangskode til fortrolig kommunikation med underadresse. Vælger det krypteringsnøglenummer, der skal bruges til krypteret kommunikation. Aktiverer eller deaktiverer krypteringsboksen for at registrere faxens krypteringsboksoplysninger. Indtast krypteringsboksens nummer. Redigering af en kontaktperson Åbn siden Address Book Contacts. Klik på kontaktpersonens Number eller Name. Rediger kontaktpersonens oplysninger. Klik på Submit. Tilføjelse af en ny gruppe Åbn siden Address Book Groups. Klik på Add Group, og indtast oplysningerne på den bruger, der skal bruges til brugerlogin. Indtast gruppens nummer og navn. Klik på Submit. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 15

24 Opsætning Redigering af gruppen Åbn siden Address Book Groups. Klik på nummeret eller navnet på den gruppe, der skal redigeres. Klik på Add Members for at føje kontaktpersoner til gruppen, eller klik på Delete Members for at slette kontaktpersoner fra gruppen. Du kan føje en SMB- eller FTP-adresse til en gruppe. Klik på Submit. Registrering af ekstern adressebog Denne maskine kan referere til en adressebog på LDAP-serveren som en ekstern adressebog og tildele destinationen et faxnummer og en -adresse. 1 2 Sådan bruges den eksterne adressebog: Registrer en adressebog på LDAP-serveren. Yderligere oplysninger findes i Windows Hjælp. Aktiver LDAP-parametrene via COMMAND CENTER. Advanced > Management > siden LDAP 16 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

25 Opsætning I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på siden LDAP. Komponent LDAP LDAP Server Name Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer adgang til LDAP-serveren. Angiver et navn eller en IP-adresse på LDAP-serveren. LDAP Port Number Angiver et portnummer for LDAP eller bruger LDAP-standardporten 389. Search Timeout Login User Name Login Password Max Search Results Search Base Angiver en tidsperiode for søgning på LDAP-serveren. Angiver det brugernavn, der skal bruges til at logge på LDAP-serveren. Angiver den adgangskode, der skal bruges til at logge på LDAP-serveren. Angiver det maksimale antal søgeresultater, der skal vises, efter søgning i LDAP-adressebogen. Angiver et baseobjekt, der udgør udgangspunktet for den databasetræstruktur, der bruges til søgning i LDAP-biblioteket. Registrering af brugerlogin Hvis administratoren har aktiveret funktionen User Login, skal du indtaste dit bruger- ID og din adgangskode for at bruge maskinen. Standardbruger-ID'et og -adgangskoden er Basic > Security > siden User Login Denne side gør det muligt at tilføje, redigere eller slette et brugerlogin. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 17

26 Opsætning Tilføjelse af et nyt brugerlogin Åbn siden User Login. Klik på Add, og indtast oplysningerne på den bruger, der skal bruges til brugerlogin. Klik på Submit. Redigering af et brugerlogin Åbn siden User Login. Klik på det ønskede nummer eller navn for at redigere brugeren og ændre brugerens oplysninger. Klik på Submit. Sletning af et brugerlogin Åbn siden User Login. Marker den ønskede bruger. Hvis du markerer ID, markeres alle brugere. Klik på Delete. 18 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

27 Opsætning Indtastning af brugerlogin 1 Gør følgende, hvis du bliver bedt om at logge på: Indtast et Bruger-ID med de numeriske taster. Bruger-ID: Adgangskode: Annuller 2 3 Når adgangskoden er angivet, skal du trykke på for at vælge Adgangskode. Indtast derefter adgangskoden med de numeriske taster, og tryk på Enter. Basisskærmbilledet vises. Tryk på Enter, hvis administratoren ikke har angivet en adgangskode. Basisskærmbilledet vises. Tryk på Log Out, når du er færdig. Bruger-ID: 1118 Adgangskode: Annuller VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 19

28 Opsætning 20 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

29 3 Betjening Grundlæggende scanning 1 Du kan scanne dokumenter og sende dem til -adresser eller en mappe. Mappen kan være placeret på en pc eller en FTP-server. Du kan vælge modtagerens adresse fra en intern adressebog, en ekstern adressebog (LDAP) eller ved hjælp af en one-touch-tast. Tryk på Send. 2 Tryk på. 3 Tryk på eller for at vælge Adressebog eller Afslut adr.bog. Vælg adr.bog: Adressebog Afslut adr.bog Afslut 4 Tryk på Enter. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 21

30 Betjening 5 Tryk på eller for at vælge det ønskede navn, og tryk derefter på Enter. Adressebog: ABC Harold Tiger Annuller Menu 6 Tryk på eller for at vælge en destination, og tryk derefter på Enter. Når du har valgt (SMB eller FTP), vises skærmbilledet til indtastning af login-navn. Når du har valgt ( ) eller (FAX), vises Færdig, og basisskærmbilledet vises igen. Gå til trin 9. Harold Sales_01 Afslut 7 Indtast login-navn, og tryk derefter på Enter. Login-navnet er identisk med login-navnet på destinationens pc (FTP-server). Login navn: Harold * Annuller ABC Tekst Hvis du også har et domænenavn, skal du indtaste det efter login-navnet. Kontakt netværksadministratoren, hvis du er i tvivl om domænenavnet. Login navn: * Annuller ABC Tekst 8 Indtast login-password, og tryk derefter på Enter. Færdig vises på displayet, og basisskærmbilledet vises igen. Login-passwordet er identisk med loginpasswordet på destinationens pc (FTP-server). Login Password: 12345abcde * Annuller ABC Tekst 22 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

31 Betjening 9 Tryk på den venstre valgtast. Klar til at sende. Dest. : 1 :Sales_01 Venstre Fra Plac. Emne 10 Tryk på eller for at vælge originalens placering, og tryk derefter på Enter. Færdig vises på displayet, og basisskærmbilledet vises igen. Orig.-placering: Øv. kant mod bag * Øv. kant mod v. Annuller Fra glasplade Øv. kant mod bag Øv. kant mod v. Bag Venstre Fra dokumentbehandler Øv. kant mod bag Øv. kant mod v. Bag Venstre VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 23

32 Betjening 11 Placer originalen i dokumentbehandleren eller på glaspladen. 12 Programmer indstillingerne efter behov for at bruge flere funktioner. Se Funktionsstandard i nedenstående skema for at ændre standardværdien. 13 Tryk på Start. Skærmbilledet Scanner vises, og scanningen begynder. Funktionsstandard I nedenstående skema vises scannerfunktionerne og deres tilgængelige indstillinger. Standardværdierne kan ændres. Funktion Standard Tilgængelige indstillinger Vælg scan.-farve Monokrom Fuldfarve, Gråtoner, Monokrom Originalkvalitet Tekst + Foto Tekst + Foto, Foto, Tekst, OCR Scanningsopl. 200x200 Fin 200x100 Normal, 200x200 Fin, 200x400 Sup fin, 300 x 300 dpi, 400x400 Ult fin, 600 x 600 dpi Eksponering Manuelt (Normal) Auto, Manuelt (der findes syv niveauer) Afsend.-str. A4 eller Letter Letter, Legal, Statement, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, Oficio II, Andet Zoom Auto Auto, 100% Filformat PDF PDF, TIFF, JPEG (tilgængelige JPEG-komprimeringsniveauer: 1 til 5) Filnavn Dato og tid Dato og tid, Job-nr.. Scanning i Fuldfarve eller Gråtoner med en opløsning på 400 dpi eller 600 dpi kræver, at størrelsen på den interne hukommelse øges. 24 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

33 E11

34 2006 KYOCERA MITA Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Version

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner) MODELL AR-NB NETVÆRKS-KIT BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING NETVÆRKS-KIT CD-ROM SPECIFIKATIONER Side

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Konfigurationsvejledning

Konfigurationsvejledning Konfigurationsvejledning til netværksscanner Start Angivelse af indstillinger fra Web-siden Angivelse af adgangskoder Grundlæggende indstillinger for netværksscanning Indstillinger for E-mail-server og

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT SIGN-OFF DOKUMENT KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: 87 430 44086 222 740 www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDEKONFIGURATION PRINT SERVER

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Brugervejledning. Konfiguration af mailklient SDNMail (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation

Brugervejledning. Konfiguration af mailklient SDNMail (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation Brugervejledning Konfiguration af mailklient (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation Indholdsfortegnelse Konfiguration af Outlook Express... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program

Læs mere

Offline besked. Det budskab, der vil blive vist på sitet, når webstedet er offline.

Offline besked. Det budskab, der vil blive vist på sitet, når webstedet er offline. Global Configuration Websted> Global Configuration. Indstillinger for websted Site Offline. Denne indstilling viser, hvornår sitet er offline. Kun Administratorer vil være i stand til at se stedet, når

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt)

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt) Opsætning af mail, pkt. 1 På alle de maskiner i klinikken der skal kunne tilgå mailløsningen (dvs maskiner på klinikkens netværk), trykkes på følgende link (linket kan også kopieres og indsættes i browseren

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0)

Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0) Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0) I denne vejledning kan du læse, hvordan du administrerer dine e-mailadresser hos Bricksite, samt hvordan du sender/modtager e-mails via webmail eller

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sådan kommer du i gang Før

Læs mere