FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner"

Transkript

1 FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner

2

3 Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver, hvordan maskinen bruges som netværksscanner. Microsoft, Windows, Windows NT og Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Windows Me, Windows Server og Windows XP er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Ethernet er et registreret varemærke tilhørende Xerox Corporation. IBM og IBM PC/AT er varemærker tilhørende International Business Machines Corporation i USA. Adobe og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Alle andre firmanavne og produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Betegnelserne og bruges ikke i denne vejledning. Lovmæssige begrænsninger vedr. scanning VIGTIGT: Scanning af materialer, der er omfattet af loven om ophavsret, f.eks. dokumenter, musikværker, billeder, trætryk, kort, tegninger og fotos, til andet end personligt brug eller eget brug eller anden brug er forbudt i henhold til loven om ophavsret, medmindre der forud for scanningen er indhentet en skriftlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Scanning af følgende materialer kan medføre sagsanlæg: Pengesedler, mønter, statspapirer, nationale obligationer, lokale obligationer, udenlandsk valuta og værdipapirer, ubrugte frimærker, postkort udstedt af myndigheder, frimærker udstedt af myndigheder og værdipapirer, der er omfattet af loven om skat på alkoholdige drikkevarer. Andet materiale, der ikke må scannes: Ud over ovennævnte materialer må du ikke scanne pas udstedt af myndigheder, bevillinger, tilladelser, id-kort, værdipapirer, pendlerbilletter, adgangskort, billethæfter og madkuponer udstedt af offentlige eller private organisationer. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER i

4 Introduktion Forbindelse Følg nedenstående fremgangsmåde for at bruge denne maskine som scanner. 1 Slut maskinen til din pc (eksempel på tilslutning) Slut scanneren til pc-netværket med et netværkskabel (100BASE-TX eller 10BASE-T) Side 1 Administratorens pc Udskrivning KYOCERA COMMAND CENTER Netværksindstillinger Standardindstillinger for scanner Registrering af bruger og destination MFP Netværk Send Sender billeddata af scannet original til den ønskede modtager (sendes som vedhæftet fil i en e- mail). Parallel Netværk Send SMB USB Gemmer det scannede billede som en datafil på pc'en. Netværk Netværksfax (tilbehør) Netværk Netværk Send FTP Sender det scannede billede som en datafil vis FTP. FAX (tilbehør) FAX TWAIN-scanning USB Næste side TWAIN er et standardinterface til kommunikation mellem softwareprogrammer og billedhentningsenhed er. Det understøtter scanning via USBinterfacet. ii VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

5 Introduktion 2 Udfør den ønskede handling på maskinen Indstilling af dato og klokkeslæt (registrering af tidszone, dato og klokkeslæt, osv.) Netværksindstillinger (registrering af IP-adresse, undernetmaske, osv.) Side 3 Side 5 Udfør den ønskede handling på pc'en 3 Adgang til COMMAND CENTER (intern HTML-webside) Side 7 Avanceret indstilling for TCP/IP Side 7 Indstillingen Side 8 Aktivering af funktionen SMB Side 11 Aktivering af funktionen FTP Side 12 Registrering af adressebog Side 13 Registrering af brugerlogin Side 17 Du er nu parat til at scanne! VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER iii

6 Introduktion iv VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

7 Indholdsfortegnelse Introduktion i Om denne vejledning i Varemærker i Lovmæssige begrænsninger vedr. scanning i Forbindelse ii 1 Klargøring Tilslutning af kabler Tilslutning af netværkskabel Tilslutning af parallelkabel eller USB-kabel Tilslutning af netledning Tænd for maskinen Opsætning Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone Indstilling af sommertid Indstilling af dags dato og klokkeslæt Netværksindstillinger Registrering af IP-adresse Registrering af undernetmaske Registrering af standard-gateway Adgang til COMMAND CENTER Avanceret indstilling for TCP/IP Advanced > Protocols > TCP/IP > siden General Indstillingen Advanced > > SMTP > siden General Aktivering af funktionen SMB Scanner > siden SMB Aktivering af funktionen FTP Scanner > siden FTP Registrering af adressebog Basic > siden Address Book Registrering af ekstern adressebog Advanced > Management > siden LDAP Registrering af brugerlogin Basic > Security > siden User Login Tilføjelse af et nyt brugerlogin Redigering af et brugerlogin Sletning af et brugerlogin Indtastning af brugerlogin Betjening Grundlæggende scanning Funktionsstandard VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER v

8 Indholdsfortegnelse vi VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

9 1 Klargøring Tilslutning af kabler Maskinen kan sluttes til et netværk eller direkte til en pc. Tilslutning af netværkskabel 1 Slut maskinen til netværket med det korrekte netværkskabel (10BASE-T eller 100BASE-TX). Kontroller, at maskinen er slukket, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. 2 Slut netværkskablet til netværksinterfacestikket på bagsiden af maskinen. 3 4 Slut den anden ende af netværkskablet til netværksenheden. Vælg de ønskede netværksindstillinger på betjeningspanelet se Netværksindstillinger på side 5. Tilslutning af parallelkabel eller USB-kabel Indlæs de nødvendige drivere fra den medfølgende Product Library CD, før der udføres tilslutning via USB-interfacet. 1 Brug enten et parallelkabel eller et USB-kabel til at slutte maskinen direkte til en computer. Sluk for maskinen, tag netledningen ud af stikkontakten, og sluk for pc'en. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 1

10 Klargøring 2 Slut printerkablet i det korrekte stik på bagsiden af maskinen. Parallelkabel USBkabel 3 Slut den anden ende af printerkablet til det korrekte stik på pc'en. Tilslutning af netledning Slut netledningen til stikket på bagsiden af maskinen. Slut den anden ende af stikket til en passende stikkontakt. Tænd for maskinen Tænd for strømmen på afbryderen. Maskinen begynder at varme op, hvorefter basisskærmbilledet vises. 2 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

11 2 Opsætning Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone Denne indstilling kan også angives via COMMAND CENTER. Yderligere oplysninger om COMMAND CENTER se Adgang til COMMAND CENTER på side 7. Systemmenu/tæller eller Dato/Timer-indst. Enter eller Tidszone Enter 1 Vælg Tidszone. 2 Tryk på eller for at vælge den tidszone, du befinder dig i. 3 Tryk på Enter. Meddelelsen Færdig vises på displayet, og skærmbilledet Dato/ Timer-indst. vises igen. 4 Aktiver Sommertid efter behov se Indstilling af sommertid på side 3. Indstilling af sommertid Følg nedenstående anvisninger for at slå indstillingen for sommertid til og fra. BEMÆRK: Indstillingen kan kun bruges i områder, hvor der bruges sommertid. 1 Tryk på eller for at vælge Sommertid. 2 Tryk på Enter. 3 Tryk på eller for at vælge Til eller Fra. 4 Tryk på Enter. Meddelelsen Færdig vises på displayet, og skærmbilledet Dato/ Timer-indst. vises igen. 5 Indtast dato og klokkeslæt se Indstilling af dags dato og klokkeslæt på side 4. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 3

12 Opsætning Indstilling af dags dato og klokkeslæt Denne indstilling kan også angives via COMMAND CENTER. BEMÆRK: Kontroller med jævne mellemrum det klokkeslæt, der vises på displayet, og juster det efter behov, så det passer til det aktuelle klokkeslæt. 1 Tryk på eller for at vælge År/Tid. 2 Tryk på Enter. Skærmbilledet til indstilling af dato (dag:måned:år) vises. 3 Indstil datoen for hvert felt ved at trykke flere gange på eller, indtil den korrekte værdi vises. Tryk derefter på for at gå til næste felt. 4 Tryk på Enter, når datoen er korrekt. Skærmbilledet til indstilling af klokkeslæt (time:minut:sekund) vises. 5 Indstil klokkeslættet for hvert felt ved at trykke flere gange på eller, indtil den korrekte værdi vises. Tryk derefter på for at flytte markøren til næste felt. 6 Tryk på Enter. Meddelelsen Færdig vises på displayet, og skærmbilledet Dato/ Timer-indst. vises igen. 7 Tryk på den højre valgtast. Basisskærmbilledet vises igen på displayet. 4 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

13 Opsætning Netværksindstillinger Registrering af IP-adresse Bed netværksadministratoren om IP-adressen, inden du ændrer denne indstilling. Du kan kun indtaste en IP-adresse, når indstillingen DHCP er indstillet til Fra, og når indstillingen TCP/IP er indstillet til Til. Sluk og tænd maskinen for at aktivere netværksindstillingerne. Systemmenu/tæller eller Systemindst. Enter eller Netværksindst. Enter eller TCP/IP-indst. Enter 1 Vælg IP-adresse. 2 Brug de numeriske taster til at indtaste hver del af IP-adressen, og tryk på eller [*.] for at flytte markøren mellem adressens dele. Hvis du skriver forkert, når du indtaster en del af IP-adressen, skal du trykke på for at gå tilbage til den foregående gruppe af cifre. Indtast derefter det korrekte tal. 3 Tryk på Enter, når du er færdig. 4 Registrering af undernetmaske se Registrering af undernetmaske på side 6. eller DHCP Enter eller Fra Enter eller IP-adresse Enter VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 5

14 Opsætning Registrering af undernetmaske 1 Tryk på eller for at vælge Undernetmaske. 2 Tryk på Enter. 3 Brug de numeriske taster til at indtaste hver del af undernetmasken, og tryk på eller [*.] for at flytte markøren mellem maskens dele. Hvis du skriver forkert, når du indtaster en del af undernetmasken, skal du trykke på for at gå tilbage til den foregående gruppe af cifre. Indtast derefter det korrekte tal. 4 Tryk på Enter, når du er færdig. 5 Registrering af standard-gateway se Registrering af standard-gateway på side 6. Registrering af standard-gateway 1 Tryk på eller for at vælge Standard-gateway. 2 Tryk på Enter. 3 Brug de numeriske taster til at indtaste hver del af standard-gatewayen, og tryk på eller [*.] for at flytte markøren mellem delene. Hvis du skriver forkert, når du indtaster en del af standard-gateway, skal du trykke på for at gå tilbage til den foregående gruppe af cifre. Indtast derefter det korrekte tal. 4 Tryk på Enter, når du er færdig. 5 Tryk på den højre valgtast, når du har ændret alle netværksindstillingerne. Basisskærmbilledet vises igen på displayet. 6 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

15 Opsætning Adgang til COMMAND CENTER 1 2 COMMAND CENTER er maskinens indbyggede, webbaserede interface. Med dette interface kan du bekræfte maskinens driftsstatus og ændre indstillinger for sikkerhed, netværksudskrivning, -transmission og avancerede netværksindstillinger. Åbn en webbrowser. Indtast maskinens IP-adresse som URL i feltet Address eller Location, f.eks /. Websiden viser grundlæggende oplysninger om maskinen og COMMAND CENTER og viser den aktuelle maskinstatus. 3 4 Vælg en kategori på navigationslinjen til venstre for at få vist og indstille værdier for den pågældende kategori. Hvis der er aktiveret administratorrettigheder på COMMAND CENTER, skal du indtaste det korrekte brugernavn og den korrekte adgangskode, når du åbner de ønskede skærmbilleder. Avanceret indstilling for TCP/IP Advanced > Protocols > TCP/IP > siden General Denne side gør det muligt at redigere indstillinger, der er nødvendige for at udskrive på netværk og sende s. Genstart maskinen for at aktivere eventuelle ændrede indstillinger. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 7

16 Opsætning I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på siden TCP/IP General. Komponent Host Name IP Address Subnet Mask Default Gateway DHCP/BOOTP RARP DNS Server (Primary, Secondary) Domain Name WINS Server (Primary, Secondary) Scope ID FTP Status Check Beskrivelse Angiver et navn for maskinsystemets netværkskomponent. Navnet bruges også som NetBEUI-printernavn og som SNMP sysname-objekt. Tildeler internetprotokoladressen på maskinsystemets netværkskomponent. IP-adressens format er firebytenumre (32 bit), adskilt med punktum, f.eks Angiver den undernetmaske, der er konfigureret på maskinsystemets netværkskomponent. Hvis maskinsystemet ikke automatisk tilknytter en brugbar standardværdi, og hvis det første tal i IP-adressen ligger mellem 192 til 254, skal du bruge som undernetmaske. IP-adressen for gateway-routeren til det lokale netværk. Angiver, hvordan maskinen skal hente IP-konfigurationen: DHCP/BOOTP: Automatisk konfiguration via en BOOTP- eller DHCP-server. Automatisk konfiguration via protokollen Reverse Address Resolution Protocol. IP-adressen for den primære og sekundære DNS-server (Domain Name System). Det DNS-system (Domain Name System), som maskinen hører ind under, f.eks. abcdnet.com. Det skal ikke medtages i værtsmaskinens navn. IP-adressen for den primære og sekundære WINS-server (Windows Internet Name Service). Denne sektion bestemmer de IP-adresse-intervaller, som en Windows-server kan tildele eller lease til en anmodende netværkskomponent. En DHCP-server behandler maskinsystemets discovery-broadcasts og returnerer en IP-adresse til den. DHCP-serveren kan konfigureres til at tildele en IP-adresse, der gælder i en begrænset periode (midlertidig leasing) eller i en ubegrænset periode (ubegrænset leasing), eller den kan konfigureres med en permanent adressereservation til maskinsystemet. Aktiverer eller deaktiverer FTP Status Check. Indstillingen Nedenstående vejledning beskriver, hvordan du vedhæfter scannede data til en e- mail, der skal sendes. Scan til kan bruges i følgende miljøer: Der skal være et netværksmiljø, hvor denne maskine kan oprette forbindelse til en postserver. Det anbefales at bruge maskinen i et miljø, hvor den til enhver tid kan oprette forbindelse til postserveren via et LAN-netværk. SMTP-indstillingerne skal være angivet. Brug COMMAND CENTER til at registrere IP-adressen og SMTP-serverens værtsnavn. Størrelsen på en kan være skyld i, at den ikke kan sendes. 8 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

17 Opsætning Advanced > > SMTP > siden General Denne side gør det muligt at bruge scannersystemets netværkskomponent med . SMTP er en integreret protokol, der understøtter denne funktion. Hvis du vil bruge -funktionen, skal scannersystemet være sluttet til en -server, der bruger POP3-protokol. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 9

18 Opsætning I nedenstående skema findes de protokolindstillinger, der vises på siden SMTP. Komponent SMTP Protocol Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokollen. Protokollen skal være aktiveret for at bruge . SMTP Port Number Angiv et SMTP Port Number, eller brug SMTP-standardporten 25. SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login Account Name Login Password POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Domain Restriction Indtast et SMTP-servernavn eller dens IP-adresse. SMTP-servernavnet og IP-adressen må maksimalt fylde 62 tegn. Hvis du indtaster et navn, skal du også konfigurere en DNS-serveradresse. DNS-serveradressen kan indtastes på fanen TCP/IP General. Indtast en standardtimeoutperiode for serveren i sekunder. Aktiverer eller deaktiverer en SMTP-godkendelsesprotokol eller angiver POP before SMTP som protokol. SMTP-godkendelsen understøtter Microsoft Exchange Godkendelsen kan angives fra tre POP3-konti, eller du kan vælge en helt anden konto. Når du vælger Other under Authenticate, bruges det kontonavn, der angives her, til SMTP-godkendelse. Et logon-kontonavn kan maksimalt indeholde 62 tegn. Når du vælger Other under Authenticate, bruges den adgangskode, der angives her, til godkendelse. Et login-password kan maksimalt indeholde 62 tegn. Indtast en timeoutperiode (i sekunder), hvis du vælger POP before SMTP under Authentication Protocol. Klik på denne knap for at afprøve, om SMTP-forbindelsen fungerer. Indtast den maksimumstørrelse i kilobyte, der skal gælde for s, der skal sendes. Når værdien er 0, deaktiveres begrænsningen for -størrelse. Indtast -adressen på den person, der er ansvarlig for scannersystemet, f.eks. maskinadministratoren, så et svar eller en kvittering for manglende modtagelse sendes til en person og ikke en maskine. Afsenderadressen skal indtastes korrekt til SMTP-godkendelse. En afsenderadresse kan maksimalt indeholde 126 tegn. Indtast en signatur. Signaturen udgør valgfri tekst, der vises nederst i en . Den bruges ofte til yderligere identifikation af maskinen. En signatur kan maksimalt indeholde 126 tegn. Indtast navnet på tilladte domæner og på domæner, der skal afvises. Et domænenavn kan maksimalt indeholde 30 tegn. Du kan også angive adresser. 10 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

19 Opsætning Aktivering af funktionen SMB Når funktionen SMB aktiveres, er det muligt at gemme scannede billeder som individuelle filer i en mappe på pc'en. SMB-parametrene kan angives via COMMAND CENTER. Følgende oplysninger om den enkelte server skal registreres på denne maskine. Login-navn (angives med betjeningspanelet) Adgangskode (angives med betjeningspanelet) Pc'ens værtsnavn eller IP-adresse Portnummer Sti (sti fra pc'ens rodbibliotek til lagringsmappen) Deler destinationens pc-mappe Login-navn og login-password er identisk med Windows-bruger-login'et for den pc, som adgangsmappen er gemt på. Brugerrettigheder for maskinen til den nødvendige mappe skal registreres i Windows på den pågældende pc. Scanner > siden SMB I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på scannersiden SMB. Komponent SMB Protocol SMB Port Number Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMB Protocol. Indtast det portnummer, der skal bruges af SMB. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 11

20 Opsætning Aktivering af funktionen FTP Overførselsfunktionen FTP konverterer data fra originaler, der er scannet på denne maskine, til PDF-, TIFF- eller JPEG-format og uploader dataene direkte til en FTP-server. FTP-parametrene kan angives via COMMAND CENTER. Følgende oplysninger skal angives for hver server for at registrere dem på maskinen. Kontakt serveradministratoren, hvis du er i tvivl om oplysningerne. Login-navn (angives med betjeningspanelet) Adgangskode (angives med betjeningspanelet) FTP-serverens værtsnavn eller IP-adresse Portnummer (som regel 21) Sti (sti fra FTP-serverens rodbibliotek til lagringsmappen) Deler FTP-serveren Login-navn og login-password er identisk med FTP-brugerlogin'et. Maskinens FTP-brugerkonto skal installeres og administreres fra FTP-serveren. Scanner > siden FTP I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på scannersiden FTP. Komponent Beskrivelse FTP FTP Port Number Aktiverer eller deaktiverer FTP. Indtast det portnummer, der skal bruges af FTP. 12 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

21 Opsætning Registrering af adressebog Denne maskine indeholder en adressebogsfunktion. Når der registreres en adresse, en sti til en pc-mappe (SMB), en sti til en FTP-server og et FAX-nummer i adressebogen, kan oplysningerne overføres direkte fra betjeningspanelet. Basic > siden Address Book Siden Address Book gør det muligt at tilføje, redigere eller slette kontaktpersoner eller grupper. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 13

22 Opsætning Tilføjelse af en ny kontaktperson Åbn siden Address Book Contacts. Klik på Add Contact, og indtast kontaktpersonens oplysninger. Du kan angive et faxnummer, selvom du ikke har installeret FAX System. Klik på Submit. 14 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

23 Opsætning I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på siden Address Book Contacts Add. Komponent Number Name Address Host Name Path FAX Number Transmit Start Speed ECM Sub Address Password Encryption Key No. Encryption Box Encryption Key No. Vælg nummeret på denne adressebog. Indtast registreringsnavnet. Indtast -adressen. Beskrivelse Indtast pc'ens navn (FTP-server) eller pc'ens IP-adresse (FTP-server). Indtast stien på den mappe, som dataene skal uploades til. Hvis du f.eks. vil gemme data i mappen ScannerData i rodbiblioteket, skal du indtaste \ScannerData. Hvis feltet er tomt, gemmes dataene i rodbiblioteket. Indtast modtagerens faxnummer. Vælger faxoverførselshastigheden. Aktiverer eller deaktiverer ECM-kommunikation. Indtast underadressen til fortrolig kommunikation med underadresse. Indtast adgangskode til fortrolig kommunikation med underadresse. Vælger det krypteringsnøglenummer, der skal bruges til krypteret kommunikation. Aktiverer eller deaktiverer krypteringsboksen for at registrere faxens krypteringsboksoplysninger. Indtast krypteringsboksens nummer. Redigering af en kontaktperson Åbn siden Address Book Contacts. Klik på kontaktpersonens Number eller Name. Rediger kontaktpersonens oplysninger. Klik på Submit. Tilføjelse af en ny gruppe Åbn siden Address Book Groups. Klik på Add Group, og indtast oplysningerne på den bruger, der skal bruges til brugerlogin. Indtast gruppens nummer og navn. Klik på Submit. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 15

24 Opsætning Redigering af gruppen Åbn siden Address Book Groups. Klik på nummeret eller navnet på den gruppe, der skal redigeres. Klik på Add Members for at føje kontaktpersoner til gruppen, eller klik på Delete Members for at slette kontaktpersoner fra gruppen. Du kan føje en SMB- eller FTP-adresse til en gruppe. Klik på Submit. Registrering af ekstern adressebog Denne maskine kan referere til en adressebog på LDAP-serveren som en ekstern adressebog og tildele destinationen et faxnummer og en -adresse. 1 2 Sådan bruges den eksterne adressebog: Registrer en adressebog på LDAP-serveren. Yderligere oplysninger findes i Windows Hjælp. Aktiver LDAP-parametrene via COMMAND CENTER. Advanced > Management > siden LDAP 16 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

25 Opsætning I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på siden LDAP. Komponent LDAP LDAP Server Name Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer adgang til LDAP-serveren. Angiver et navn eller en IP-adresse på LDAP-serveren. LDAP Port Number Angiver et portnummer for LDAP eller bruger LDAP-standardporten 389. Search Timeout Login User Name Login Password Max Search Results Search Base Angiver en tidsperiode for søgning på LDAP-serveren. Angiver det brugernavn, der skal bruges til at logge på LDAP-serveren. Angiver den adgangskode, der skal bruges til at logge på LDAP-serveren. Angiver det maksimale antal søgeresultater, der skal vises, efter søgning i LDAP-adressebogen. Angiver et baseobjekt, der udgør udgangspunktet for den databasetræstruktur, der bruges til søgning i LDAP-biblioteket. Registrering af brugerlogin Hvis administratoren har aktiveret funktionen User Login, skal du indtaste dit bruger- ID og din adgangskode for at bruge maskinen. Standardbruger-ID'et og -adgangskoden er Basic > Security > siden User Login Denne side gør det muligt at tilføje, redigere eller slette et brugerlogin. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 17

26 Opsætning Tilføjelse af et nyt brugerlogin Åbn siden User Login. Klik på Add, og indtast oplysningerne på den bruger, der skal bruges til brugerlogin. Klik på Submit. Redigering af et brugerlogin Åbn siden User Login. Klik på det ønskede nummer eller navn for at redigere brugeren og ændre brugerens oplysninger. Klik på Submit. Sletning af et brugerlogin Åbn siden User Login. Marker den ønskede bruger. Hvis du markerer ID, markeres alle brugere. Klik på Delete. 18 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

27 Opsætning Indtastning af brugerlogin 1 Gør følgende, hvis du bliver bedt om at logge på: Indtast et Bruger-ID med de numeriske taster. Bruger-ID: Adgangskode: Annuller 2 3 Når adgangskoden er angivet, skal du trykke på for at vælge Adgangskode. Indtast derefter adgangskoden med de numeriske taster, og tryk på Enter. Basisskærmbilledet vises. Tryk på Enter, hvis administratoren ikke har angivet en adgangskode. Basisskærmbilledet vises. Tryk på Log Out, når du er færdig. Bruger-ID: 1118 Adgangskode: Annuller VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 19

28 Opsætning 20 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

29 3 Betjening Grundlæggende scanning 1 Du kan scanne dokumenter og sende dem til -adresser eller en mappe. Mappen kan være placeret på en pc eller en FTP-server. Du kan vælge modtagerens adresse fra en intern adressebog, en ekstern adressebog (LDAP) eller ved hjælp af en one-touch-tast. Tryk på Send. 2 Tryk på. 3 Tryk på eller for at vælge Adressebog eller Afslut adr.bog. Vælg adr.bog: Adressebog Afslut adr.bog Afslut 4 Tryk på Enter. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 21

30 Betjening 5 Tryk på eller for at vælge det ønskede navn, og tryk derefter på Enter. Adressebog: ABC Harold Tiger Annuller Menu 6 Tryk på eller for at vælge en destination, og tryk derefter på Enter. Når du har valgt (SMB eller FTP), vises skærmbilledet til indtastning af login-navn. Når du har valgt ( ) eller (FAX), vises Færdig, og basisskærmbilledet vises igen. Gå til trin 9. Harold Sales_01 Afslut 7 Indtast login-navn, og tryk derefter på Enter. Login-navnet er identisk med login-navnet på destinationens pc (FTP-server). Login navn: Harold * Annuller ABC Tekst Hvis du også har et domænenavn, skal du indtaste det efter login-navnet. Kontakt netværksadministratoren, hvis du er i tvivl om domænenavnet. Login navn: * Annuller ABC Tekst 8 Indtast login-password, og tryk derefter på Enter. Færdig vises på displayet, og basisskærmbilledet vises igen. Login-passwordet er identisk med loginpasswordet på destinationens pc (FTP-server). Login Password: 12345abcde * Annuller ABC Tekst 22 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

31 Betjening 9 Tryk på den venstre valgtast. Klar til at sende. Dest. : 1 :Sales_01 Venstre Fra Plac. Emne 10 Tryk på eller for at vælge originalens placering, og tryk derefter på Enter. Færdig vises på displayet, og basisskærmbilledet vises igen. Orig.-placering: Øv. kant mod bag * Øv. kant mod v. Annuller Fra glasplade Øv. kant mod bag Øv. kant mod v. Bag Venstre Fra dokumentbehandler Øv. kant mod bag Øv. kant mod v. Bag Venstre VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 23

32 Betjening 11 Placer originalen i dokumentbehandleren eller på glaspladen. 12 Programmer indstillingerne efter behov for at bruge flere funktioner. Se Funktionsstandard i nedenstående skema for at ændre standardværdien. 13 Tryk på Start. Skærmbilledet Scanner vises, og scanningen begynder. Funktionsstandard I nedenstående skema vises scannerfunktionerne og deres tilgængelige indstillinger. Standardværdierne kan ændres. Funktion Standard Tilgængelige indstillinger Vælg scan.-farve Monokrom Fuldfarve, Gråtoner, Monokrom Originalkvalitet Tekst + Foto Tekst + Foto, Foto, Tekst, OCR Scanningsopl. 200x200 Fin 200x100 Normal, 200x200 Fin, 200x400 Sup fin, 300 x 300 dpi, 400x400 Ult fin, 600 x 600 dpi Eksponering Manuelt (Normal) Auto, Manuelt (der findes syv niveauer) Afsend.-str. A4 eller Letter Letter, Legal, Statement, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, Oficio II, Andet Zoom Auto Auto, 100% Filformat PDF PDF, TIFF, JPEG (tilgængelige JPEG-komprimeringsniveauer: 1 til 5) Filnavn Dato og tid Dato og tid, Job-nr.. Scanning i Fuldfarve eller Gråtoner med en opløsning på 400 dpi eller 600 dpi kræver, at størrelsen på den interne hukommelse øges. 24 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

33 E11

34 2006 KYOCERA MITA Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Version

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk.

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. Side 1 af 5 IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. IP0027 IP telefon med 5 SIP-konti Side 2 af 5 1. Kom godt i gang, konfiguration af IP-adresse m.m. Tilslut

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner) MODELL AR-NB NETVÆRKS-KIT BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING NETVÆRKS-KIT CD-ROM SPECIFIKATIONER Side

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Network Services Location Manager. Håndbog for netværksadministratorer

Network Services Location Manager. Håndbog for netværksadministratorer apple Network Services Location Manager Håndbog for netværksadministratorer Dette dokument indeholder oplysninger om Network Services Location (NSL) Manager og om, hvordan et netværk kan opbygges, så

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Installationsvejledning for Fiery til WorkCentre 7300 Series

Installationsvejledning for Fiery til WorkCentre 7300 Series Installationsvejledning for Fiery til WorkCentre 7300 Series I dette dokument beskrives, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. VIGTIGT: Den komplette

Læs mere

Opsætning af Email på Nokia 6280

Opsætning af Email på Nokia 6280 Opsætning af Email på Nokia 6280 Desværre har vi ingen automatiske opsætninger til lige netop din telefonmodel på nuværende tidspunkt. Derfor skal din telefon opsættes manuelt ved hjælp af nedenstående

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

LØNSEDDEL VIA E-MAIL MED EPOS LØN

LØNSEDDEL VIA E-MAIL MED EPOS LØN LØNSEDDEL VIA E-MAIL MED EPOS LØN KUNDEVEJLEDNING MARTS 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opsætning... 1 2.1 Kryptering... 1 3 Opret e-mail-konto... 2 4 Brugertilknytning... 4 5 Opsætning på

Læs mere

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT SIGN-OFF DOKUMENT KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: 87 430 44086 222 740 www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDEKONFIGURATION PRINT SERVER

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere