FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner"

Transkript

1 FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner

2

3 Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver, hvordan maskinen bruges som netværksscanner. Microsoft, Windows, Windows NT og Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Windows Me, Windows Server og Windows XP er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Ethernet er et registreret varemærke tilhørende Xerox Corporation. IBM og IBM PC/AT er varemærker tilhørende International Business Machines Corporation i USA. Adobe og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Alle andre firmanavne og produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Betegnelserne og bruges ikke i denne vejledning. Lovmæssige begrænsninger vedr. scanning VIGTIGT: Scanning af materialer, der er omfattet af loven om ophavsret, f.eks. dokumenter, musikværker, billeder, trætryk, kort, tegninger og fotos, til andet end personligt brug eller eget brug eller anden brug er forbudt i henhold til loven om ophavsret, medmindre der forud for scanningen er indhentet en skriftlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Scanning af følgende materialer kan medføre sagsanlæg: Pengesedler, mønter, statspapirer, nationale obligationer, lokale obligationer, udenlandsk valuta og værdipapirer, ubrugte frimærker, postkort udstedt af myndigheder, frimærker udstedt af myndigheder og værdipapirer, der er omfattet af loven om skat på alkoholdige drikkevarer. Andet materiale, der ikke må scannes: Ud over ovennævnte materialer må du ikke scanne pas udstedt af myndigheder, bevillinger, tilladelser, id-kort, værdipapirer, pendlerbilletter, adgangskort, billethæfter og madkuponer udstedt af offentlige eller private organisationer. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER i

4 Introduktion Forbindelse Følg nedenstående fremgangsmåde for at bruge denne maskine som scanner. 1 Slut maskinen til din pc (eksempel på tilslutning) Slut scanneren til pc-netværket med et netværkskabel (100BASE-TX eller 10BASE-T) Side 1 Administratorens pc Udskrivning KYOCERA COMMAND CENTER Netværksindstillinger Standardindstillinger for scanner Registrering af bruger og destination MFP Netværk Send Sender billeddata af scannet original til den ønskede modtager (sendes som vedhæftet fil i en e- mail). Parallel Netværk Send SMB USB Gemmer det scannede billede som en datafil på pc'en. Netværk Netværksfax (tilbehør) Netværk Netværk Send FTP Sender det scannede billede som en datafil vis FTP. FAX (tilbehør) FAX TWAIN-scanning USB Næste side TWAIN er et standardinterface til kommunikation mellem softwareprogrammer og billedhentningsenhed er. Det understøtter scanning via USBinterfacet. ii VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

5 Introduktion 2 Udfør den ønskede handling på maskinen Indstilling af dato og klokkeslæt (registrering af tidszone, dato og klokkeslæt, osv.) Netværksindstillinger (registrering af IP-adresse, undernetmaske, osv.) Side 3 Side 5 Udfør den ønskede handling på pc'en 3 Adgang til COMMAND CENTER (intern HTML-webside) Side 7 Avanceret indstilling for TCP/IP Side 7 Indstillingen Side 8 Aktivering af funktionen SMB Side 11 Aktivering af funktionen FTP Side 12 Registrering af adressebog Side 13 Registrering af brugerlogin Side 17 Du er nu parat til at scanne! VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER iii

6 Introduktion iv VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

7 Indholdsfortegnelse Introduktion i Om denne vejledning i Varemærker i Lovmæssige begrænsninger vedr. scanning i Forbindelse ii 1 Klargøring Tilslutning af kabler Tilslutning af netværkskabel Tilslutning af parallelkabel eller USB-kabel Tilslutning af netledning Tænd for maskinen Opsætning Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone Indstilling af sommertid Indstilling af dags dato og klokkeslæt Netværksindstillinger Registrering af IP-adresse Registrering af undernetmaske Registrering af standard-gateway Adgang til COMMAND CENTER Avanceret indstilling for TCP/IP Advanced > Protocols > TCP/IP > siden General Indstillingen Advanced > > SMTP > siden General Aktivering af funktionen SMB Scanner > siden SMB Aktivering af funktionen FTP Scanner > siden FTP Registrering af adressebog Basic > siden Address Book Registrering af ekstern adressebog Advanced > Management > siden LDAP Registrering af brugerlogin Basic > Security > siden User Login Tilføjelse af et nyt brugerlogin Redigering af et brugerlogin Sletning af et brugerlogin Indtastning af brugerlogin Betjening Grundlæggende scanning Funktionsstandard VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER v

8 Indholdsfortegnelse vi VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

9 1 Klargøring Tilslutning af kabler Maskinen kan sluttes til et netværk eller direkte til en pc. Tilslutning af netværkskabel 1 Slut maskinen til netværket med det korrekte netværkskabel (10BASE-T eller 100BASE-TX). Kontroller, at maskinen er slukket, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. 2 Slut netværkskablet til netværksinterfacestikket på bagsiden af maskinen. 3 4 Slut den anden ende af netværkskablet til netværksenheden. Vælg de ønskede netværksindstillinger på betjeningspanelet se Netværksindstillinger på side 5. Tilslutning af parallelkabel eller USB-kabel Indlæs de nødvendige drivere fra den medfølgende Product Library CD, før der udføres tilslutning via USB-interfacet. 1 Brug enten et parallelkabel eller et USB-kabel til at slutte maskinen direkte til en computer. Sluk for maskinen, tag netledningen ud af stikkontakten, og sluk for pc'en. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 1

10 Klargøring 2 Slut printerkablet i det korrekte stik på bagsiden af maskinen. Parallelkabel USBkabel 3 Slut den anden ende af printerkablet til det korrekte stik på pc'en. Tilslutning af netledning Slut netledningen til stikket på bagsiden af maskinen. Slut den anden ende af stikket til en passende stikkontakt. Tænd for maskinen Tænd for strømmen på afbryderen. Maskinen begynder at varme op, hvorefter basisskærmbilledet vises. 2 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

11 2 Opsætning Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af tidszone Denne indstilling kan også angives via COMMAND CENTER. Yderligere oplysninger om COMMAND CENTER se Adgang til COMMAND CENTER på side 7. Systemmenu/tæller eller Dato/Timer-indst. Enter eller Tidszone Enter 1 Vælg Tidszone. 2 Tryk på eller for at vælge den tidszone, du befinder dig i. 3 Tryk på Enter. Meddelelsen Færdig vises på displayet, og skærmbilledet Dato/ Timer-indst. vises igen. 4 Aktiver Sommertid efter behov se Indstilling af sommertid på side 3. Indstilling af sommertid Følg nedenstående anvisninger for at slå indstillingen for sommertid til og fra. BEMÆRK: Indstillingen kan kun bruges i områder, hvor der bruges sommertid. 1 Tryk på eller for at vælge Sommertid. 2 Tryk på Enter. 3 Tryk på eller for at vælge Til eller Fra. 4 Tryk på Enter. Meddelelsen Færdig vises på displayet, og skærmbilledet Dato/ Timer-indst. vises igen. 5 Indtast dato og klokkeslæt se Indstilling af dags dato og klokkeslæt på side 4. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 3

12 Opsætning Indstilling af dags dato og klokkeslæt Denne indstilling kan også angives via COMMAND CENTER. BEMÆRK: Kontroller med jævne mellemrum det klokkeslæt, der vises på displayet, og juster det efter behov, så det passer til det aktuelle klokkeslæt. 1 Tryk på eller for at vælge År/Tid. 2 Tryk på Enter. Skærmbilledet til indstilling af dato (dag:måned:år) vises. 3 Indstil datoen for hvert felt ved at trykke flere gange på eller, indtil den korrekte værdi vises. Tryk derefter på for at gå til næste felt. 4 Tryk på Enter, når datoen er korrekt. Skærmbilledet til indstilling af klokkeslæt (time:minut:sekund) vises. 5 Indstil klokkeslættet for hvert felt ved at trykke flere gange på eller, indtil den korrekte værdi vises. Tryk derefter på for at flytte markøren til næste felt. 6 Tryk på Enter. Meddelelsen Færdig vises på displayet, og skærmbilledet Dato/ Timer-indst. vises igen. 7 Tryk på den højre valgtast. Basisskærmbilledet vises igen på displayet. 4 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

13 Opsætning Netværksindstillinger Registrering af IP-adresse Bed netværksadministratoren om IP-adressen, inden du ændrer denne indstilling. Du kan kun indtaste en IP-adresse, når indstillingen DHCP er indstillet til Fra, og når indstillingen TCP/IP er indstillet til Til. Sluk og tænd maskinen for at aktivere netværksindstillingerne. Systemmenu/tæller eller Systemindst. Enter eller Netværksindst. Enter eller TCP/IP-indst. Enter 1 Vælg IP-adresse. 2 Brug de numeriske taster til at indtaste hver del af IP-adressen, og tryk på eller [*.] for at flytte markøren mellem adressens dele. Hvis du skriver forkert, når du indtaster en del af IP-adressen, skal du trykke på for at gå tilbage til den foregående gruppe af cifre. Indtast derefter det korrekte tal. 3 Tryk på Enter, når du er færdig. 4 Registrering af undernetmaske se Registrering af undernetmaske på side 6. eller DHCP Enter eller Fra Enter eller IP-adresse Enter VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 5

14 Opsætning Registrering af undernetmaske 1 Tryk på eller for at vælge Undernetmaske. 2 Tryk på Enter. 3 Brug de numeriske taster til at indtaste hver del af undernetmasken, og tryk på eller [*.] for at flytte markøren mellem maskens dele. Hvis du skriver forkert, når du indtaster en del af undernetmasken, skal du trykke på for at gå tilbage til den foregående gruppe af cifre. Indtast derefter det korrekte tal. 4 Tryk på Enter, når du er færdig. 5 Registrering af standard-gateway se Registrering af standard-gateway på side 6. Registrering af standard-gateway 1 Tryk på eller for at vælge Standard-gateway. 2 Tryk på Enter. 3 Brug de numeriske taster til at indtaste hver del af standard-gatewayen, og tryk på eller [*.] for at flytte markøren mellem delene. Hvis du skriver forkert, når du indtaster en del af standard-gateway, skal du trykke på for at gå tilbage til den foregående gruppe af cifre. Indtast derefter det korrekte tal. 4 Tryk på Enter, når du er færdig. 5 Tryk på den højre valgtast, når du har ændret alle netværksindstillingerne. Basisskærmbilledet vises igen på displayet. 6 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

15 Opsætning Adgang til COMMAND CENTER 1 2 COMMAND CENTER er maskinens indbyggede, webbaserede interface. Med dette interface kan du bekræfte maskinens driftsstatus og ændre indstillinger for sikkerhed, netværksudskrivning, -transmission og avancerede netværksindstillinger. Åbn en webbrowser. Indtast maskinens IP-adresse som URL i feltet Address eller Location, f.eks /. Websiden viser grundlæggende oplysninger om maskinen og COMMAND CENTER og viser den aktuelle maskinstatus. 3 4 Vælg en kategori på navigationslinjen til venstre for at få vist og indstille værdier for den pågældende kategori. Hvis der er aktiveret administratorrettigheder på COMMAND CENTER, skal du indtaste det korrekte brugernavn og den korrekte adgangskode, når du åbner de ønskede skærmbilleder. Avanceret indstilling for TCP/IP Advanced > Protocols > TCP/IP > siden General Denne side gør det muligt at redigere indstillinger, der er nødvendige for at udskrive på netværk og sende s. Genstart maskinen for at aktivere eventuelle ændrede indstillinger. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 7

16 Opsætning I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på siden TCP/IP General. Komponent Host Name IP Address Subnet Mask Default Gateway DHCP/BOOTP RARP DNS Server (Primary, Secondary) Domain Name WINS Server (Primary, Secondary) Scope ID FTP Status Check Beskrivelse Angiver et navn for maskinsystemets netværkskomponent. Navnet bruges også som NetBEUI-printernavn og som SNMP sysname-objekt. Tildeler internetprotokoladressen på maskinsystemets netværkskomponent. IP-adressens format er firebytenumre (32 bit), adskilt med punktum, f.eks Angiver den undernetmaske, der er konfigureret på maskinsystemets netværkskomponent. Hvis maskinsystemet ikke automatisk tilknytter en brugbar standardværdi, og hvis det første tal i IP-adressen ligger mellem 192 til 254, skal du bruge som undernetmaske. IP-adressen for gateway-routeren til det lokale netværk. Angiver, hvordan maskinen skal hente IP-konfigurationen: DHCP/BOOTP: Automatisk konfiguration via en BOOTP- eller DHCP-server. Automatisk konfiguration via protokollen Reverse Address Resolution Protocol. IP-adressen for den primære og sekundære DNS-server (Domain Name System). Det DNS-system (Domain Name System), som maskinen hører ind under, f.eks. abcdnet.com. Det skal ikke medtages i værtsmaskinens navn. IP-adressen for den primære og sekundære WINS-server (Windows Internet Name Service). Denne sektion bestemmer de IP-adresse-intervaller, som en Windows-server kan tildele eller lease til en anmodende netværkskomponent. En DHCP-server behandler maskinsystemets discovery-broadcasts og returnerer en IP-adresse til den. DHCP-serveren kan konfigureres til at tildele en IP-adresse, der gælder i en begrænset periode (midlertidig leasing) eller i en ubegrænset periode (ubegrænset leasing), eller den kan konfigureres med en permanent adressereservation til maskinsystemet. Aktiverer eller deaktiverer FTP Status Check. Indstillingen Nedenstående vejledning beskriver, hvordan du vedhæfter scannede data til en e- mail, der skal sendes. Scan til kan bruges i følgende miljøer: Der skal være et netværksmiljø, hvor denne maskine kan oprette forbindelse til en postserver. Det anbefales at bruge maskinen i et miljø, hvor den til enhver tid kan oprette forbindelse til postserveren via et LAN-netværk. SMTP-indstillingerne skal være angivet. Brug COMMAND CENTER til at registrere IP-adressen og SMTP-serverens værtsnavn. Størrelsen på en kan være skyld i, at den ikke kan sendes. 8 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

17 Opsætning Advanced > > SMTP > siden General Denne side gør det muligt at bruge scannersystemets netværkskomponent med . SMTP er en integreret protokol, der understøtter denne funktion. Hvis du vil bruge -funktionen, skal scannersystemet være sluttet til en -server, der bruger POP3-protokol. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 9

18 Opsætning I nedenstående skema findes de protokolindstillinger, der vises på siden SMTP. Komponent SMTP Protocol Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokollen. Protokollen skal være aktiveret for at bruge . SMTP Port Number Angiv et SMTP Port Number, eller brug SMTP-standardporten 25. SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login Account Name Login Password POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Domain Restriction Indtast et SMTP-servernavn eller dens IP-adresse. SMTP-servernavnet og IP-adressen må maksimalt fylde 62 tegn. Hvis du indtaster et navn, skal du også konfigurere en DNS-serveradresse. DNS-serveradressen kan indtastes på fanen TCP/IP General. Indtast en standardtimeoutperiode for serveren i sekunder. Aktiverer eller deaktiverer en SMTP-godkendelsesprotokol eller angiver POP before SMTP som protokol. SMTP-godkendelsen understøtter Microsoft Exchange Godkendelsen kan angives fra tre POP3-konti, eller du kan vælge en helt anden konto. Når du vælger Other under Authenticate, bruges det kontonavn, der angives her, til SMTP-godkendelse. Et logon-kontonavn kan maksimalt indeholde 62 tegn. Når du vælger Other under Authenticate, bruges den adgangskode, der angives her, til godkendelse. Et login-password kan maksimalt indeholde 62 tegn. Indtast en timeoutperiode (i sekunder), hvis du vælger POP before SMTP under Authentication Protocol. Klik på denne knap for at afprøve, om SMTP-forbindelsen fungerer. Indtast den maksimumstørrelse i kilobyte, der skal gælde for s, der skal sendes. Når værdien er 0, deaktiveres begrænsningen for -størrelse. Indtast -adressen på den person, der er ansvarlig for scannersystemet, f.eks. maskinadministratoren, så et svar eller en kvittering for manglende modtagelse sendes til en person og ikke en maskine. Afsenderadressen skal indtastes korrekt til SMTP-godkendelse. En afsenderadresse kan maksimalt indeholde 126 tegn. Indtast en signatur. Signaturen udgør valgfri tekst, der vises nederst i en . Den bruges ofte til yderligere identifikation af maskinen. En signatur kan maksimalt indeholde 126 tegn. Indtast navnet på tilladte domæner og på domæner, der skal afvises. Et domænenavn kan maksimalt indeholde 30 tegn. Du kan også angive adresser. 10 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

19 Opsætning Aktivering af funktionen SMB Når funktionen SMB aktiveres, er det muligt at gemme scannede billeder som individuelle filer i en mappe på pc'en. SMB-parametrene kan angives via COMMAND CENTER. Følgende oplysninger om den enkelte server skal registreres på denne maskine. Login-navn (angives med betjeningspanelet) Adgangskode (angives med betjeningspanelet) Pc'ens værtsnavn eller IP-adresse Portnummer Sti (sti fra pc'ens rodbibliotek til lagringsmappen) Deler destinationens pc-mappe Login-navn og login-password er identisk med Windows-bruger-login'et for den pc, som adgangsmappen er gemt på. Brugerrettigheder for maskinen til den nødvendige mappe skal registreres i Windows på den pågældende pc. Scanner > siden SMB I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på scannersiden SMB. Komponent SMB Protocol SMB Port Number Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMB Protocol. Indtast det portnummer, der skal bruges af SMB. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 11

20 Opsætning Aktivering af funktionen FTP Overførselsfunktionen FTP konverterer data fra originaler, der er scannet på denne maskine, til PDF-, TIFF- eller JPEG-format og uploader dataene direkte til en FTP-server. FTP-parametrene kan angives via COMMAND CENTER. Følgende oplysninger skal angives for hver server for at registrere dem på maskinen. Kontakt serveradministratoren, hvis du er i tvivl om oplysningerne. Login-navn (angives med betjeningspanelet) Adgangskode (angives med betjeningspanelet) FTP-serverens værtsnavn eller IP-adresse Portnummer (som regel 21) Sti (sti fra FTP-serverens rodbibliotek til lagringsmappen) Deler FTP-serveren Login-navn og login-password er identisk med FTP-brugerlogin'et. Maskinens FTP-brugerkonto skal installeres og administreres fra FTP-serveren. Scanner > siden FTP I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på scannersiden FTP. Komponent Beskrivelse FTP FTP Port Number Aktiverer eller deaktiverer FTP. Indtast det portnummer, der skal bruges af FTP. 12 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

21 Opsætning Registrering af adressebog Denne maskine indeholder en adressebogsfunktion. Når der registreres en adresse, en sti til en pc-mappe (SMB), en sti til en FTP-server og et FAX-nummer i adressebogen, kan oplysningerne overføres direkte fra betjeningspanelet. Basic > siden Address Book Siden Address Book gør det muligt at tilføje, redigere eller slette kontaktpersoner eller grupper. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 13

22 Opsætning Tilføjelse af en ny kontaktperson Åbn siden Address Book Contacts. Klik på Add Contact, og indtast kontaktpersonens oplysninger. Du kan angive et faxnummer, selvom du ikke har installeret FAX System. Klik på Submit. 14 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

23 Opsætning I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på siden Address Book Contacts Add. Komponent Number Name Address Host Name Path FAX Number Transmit Start Speed ECM Sub Address Password Encryption Key No. Encryption Box Encryption Key No. Vælg nummeret på denne adressebog. Indtast registreringsnavnet. Indtast -adressen. Beskrivelse Indtast pc'ens navn (FTP-server) eller pc'ens IP-adresse (FTP-server). Indtast stien på den mappe, som dataene skal uploades til. Hvis du f.eks. vil gemme data i mappen ScannerData i rodbiblioteket, skal du indtaste \ScannerData. Hvis feltet er tomt, gemmes dataene i rodbiblioteket. Indtast modtagerens faxnummer. Vælger faxoverførselshastigheden. Aktiverer eller deaktiverer ECM-kommunikation. Indtast underadressen til fortrolig kommunikation med underadresse. Indtast adgangskode til fortrolig kommunikation med underadresse. Vælger det krypteringsnøglenummer, der skal bruges til krypteret kommunikation. Aktiverer eller deaktiverer krypteringsboksen for at registrere faxens krypteringsboksoplysninger. Indtast krypteringsboksens nummer. Redigering af en kontaktperson Åbn siden Address Book Contacts. Klik på kontaktpersonens Number eller Name. Rediger kontaktpersonens oplysninger. Klik på Submit. Tilføjelse af en ny gruppe Åbn siden Address Book Groups. Klik på Add Group, og indtast oplysningerne på den bruger, der skal bruges til brugerlogin. Indtast gruppens nummer og navn. Klik på Submit. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 15

24 Opsætning Redigering af gruppen Åbn siden Address Book Groups. Klik på nummeret eller navnet på den gruppe, der skal redigeres. Klik på Add Members for at føje kontaktpersoner til gruppen, eller klik på Delete Members for at slette kontaktpersoner fra gruppen. Du kan føje en SMB- eller FTP-adresse til en gruppe. Klik på Submit. Registrering af ekstern adressebog Denne maskine kan referere til en adressebog på LDAP-serveren som en ekstern adressebog og tildele destinationen et faxnummer og en -adresse. 1 2 Sådan bruges den eksterne adressebog: Registrer en adressebog på LDAP-serveren. Yderligere oplysninger findes i Windows Hjælp. Aktiver LDAP-parametrene via COMMAND CENTER. Advanced > Management > siden LDAP 16 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

25 Opsætning I nedenstående skema findes de indstillinger, der vises på siden LDAP. Komponent LDAP LDAP Server Name Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer adgang til LDAP-serveren. Angiver et navn eller en IP-adresse på LDAP-serveren. LDAP Port Number Angiver et portnummer for LDAP eller bruger LDAP-standardporten 389. Search Timeout Login User Name Login Password Max Search Results Search Base Angiver en tidsperiode for søgning på LDAP-serveren. Angiver det brugernavn, der skal bruges til at logge på LDAP-serveren. Angiver den adgangskode, der skal bruges til at logge på LDAP-serveren. Angiver det maksimale antal søgeresultater, der skal vises, efter søgning i LDAP-adressebogen. Angiver et baseobjekt, der udgør udgangspunktet for den databasetræstruktur, der bruges til søgning i LDAP-biblioteket. Registrering af brugerlogin Hvis administratoren har aktiveret funktionen User Login, skal du indtaste dit bruger- ID og din adgangskode for at bruge maskinen. Standardbruger-ID'et og -adgangskoden er Basic > Security > siden User Login Denne side gør det muligt at tilføje, redigere eller slette et brugerlogin. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 17

26 Opsætning Tilføjelse af et nyt brugerlogin Åbn siden User Login. Klik på Add, og indtast oplysningerne på den bruger, der skal bruges til brugerlogin. Klik på Submit. Redigering af et brugerlogin Åbn siden User Login. Klik på det ønskede nummer eller navn for at redigere brugeren og ændre brugerens oplysninger. Klik på Submit. Sletning af et brugerlogin Åbn siden User Login. Marker den ønskede bruger. Hvis du markerer ID, markeres alle brugere. Klik på Delete. 18 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

27 Opsætning Indtastning af brugerlogin 1 Gør følgende, hvis du bliver bedt om at logge på: Indtast et Bruger-ID med de numeriske taster. Bruger-ID: Adgangskode: Annuller 2 3 Når adgangskoden er angivet, skal du trykke på for at vælge Adgangskode. Indtast derefter adgangskoden med de numeriske taster, og tryk på Enter. Basisskærmbilledet vises. Tryk på Enter, hvis administratoren ikke har angivet en adgangskode. Basisskærmbilledet vises. Tryk på Log Out, når du er færdig. Bruger-ID: 1118 Adgangskode: Annuller VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 19

28 Opsætning 20 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

29 3 Betjening Grundlæggende scanning 1 Du kan scanne dokumenter og sende dem til -adresser eller en mappe. Mappen kan være placeret på en pc eller en FTP-server. Du kan vælge modtagerens adresse fra en intern adressebog, en ekstern adressebog (LDAP) eller ved hjælp af en one-touch-tast. Tryk på Send. 2 Tryk på. 3 Tryk på eller for at vælge Adressebog eller Afslut adr.bog. Vælg adr.bog: Adressebog Afslut adr.bog Afslut 4 Tryk på Enter. VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 21

30 Betjening 5 Tryk på eller for at vælge det ønskede navn, og tryk derefter på Enter. Adressebog: ABC Harold Tiger Annuller Menu 6 Tryk på eller for at vælge en destination, og tryk derefter på Enter. Når du har valgt (SMB eller FTP), vises skærmbilledet til indtastning af login-navn. Når du har valgt ( ) eller (FAX), vises Færdig, og basisskærmbilledet vises igen. Gå til trin 9. Harold Sales_01 Afslut 7 Indtast login-navn, og tryk derefter på Enter. Login-navnet er identisk med login-navnet på destinationens pc (FTP-server). Login navn: Harold * Annuller ABC Tekst Hvis du også har et domænenavn, skal du indtaste det efter login-navnet. Kontakt netværksadministratoren, hvis du er i tvivl om domænenavnet. Login navn: * Annuller ABC Tekst 8 Indtast login-password, og tryk derefter på Enter. Færdig vises på displayet, og basisskærmbilledet vises igen. Login-passwordet er identisk med loginpasswordet på destinationens pc (FTP-server). Login Password: 12345abcde * Annuller ABC Tekst 22 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

31 Betjening 9 Tryk på den venstre valgtast. Klar til at sende. Dest. : 1 :Sales_01 Venstre Fra Plac. Emne 10 Tryk på eller for at vælge originalens placering, og tryk derefter på Enter. Færdig vises på displayet, og basisskærmbilledet vises igen. Orig.-placering: Øv. kant mod bag * Øv. kant mod v. Annuller Fra glasplade Øv. kant mod bag Øv. kant mod v. Bag Venstre Fra dokumentbehandler Øv. kant mod bag Øv. kant mod v. Bag Venstre VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER 23

32 Betjening 11 Placer originalen i dokumentbehandleren eller på glaspladen. 12 Programmer indstillingerne efter behov for at bruge flere funktioner. Se Funktionsstandard i nedenstående skema for at ændre standardværdien. 13 Tryk på Start. Skærmbilledet Scanner vises, og scanningen begynder. Funktionsstandard I nedenstående skema vises scannerfunktionerne og deres tilgængelige indstillinger. Standardværdierne kan ændres. Funktion Standard Tilgængelige indstillinger Vælg scan.-farve Monokrom Fuldfarve, Gråtoner, Monokrom Originalkvalitet Tekst + Foto Tekst + Foto, Foto, Tekst, OCR Scanningsopl. 200x200 Fin 200x100 Normal, 200x200 Fin, 200x400 Sup fin, 300 x 300 dpi, 400x400 Ult fin, 600 x 600 dpi Eksponering Manuelt (Normal) Auto, Manuelt (der findes syv niveauer) Afsend.-str. A4 eller Letter Letter, Legal, Statement, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, Oficio II, Andet Zoom Auto Auto, 100% Filformat PDF PDF, TIFF, JPEG (tilgængelige JPEG-komprimeringsniveauer: 1 til 5) Filnavn Dato og tid Dato og tid, Job-nr.. Scanning i Fuldfarve eller Gråtoner med en opløsning på 400 dpi eller 600 dpi kræver, at størrelsen på den interne hukommelse øges. 24 VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF NETVÆRKSSCANNER

33 E11

34 2006 KYOCERA MITA Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Version

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk Brugervejledning til StofaNet www.stofa.dk Forord Tillykke med din nye StofaNet FlexRate opkobling, som giver dig adgang til internettet med én af Danmarks hurtigste internetforbindelser. Denne vejledning

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 5 Introduktion 5 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Brugervejledning. For Network Attached Storage. Ver.2.3.0903. (For ADM 2.3)

Brugervejledning. For Network Attached Storage. Ver.2.3.0903. (For ADM 2.3) Brugervejledning For Network Attached Storage Ver.2.3.0903 (For ADM 2.3) Indholdsfortegnelse ASUSTOR NAS User Guide 1. Introduktion... 6 2. Kom godt i gang med ASUSTOR Data Master... 7 2.1. Sådan logger

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere