SkoleKom brugerfeedback 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SkoleKom brugerfeedback 2012"

Transkript

1 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012

2 Indhold 1 SkoleKom-facts Brugerundersøgelsens omfang Resume Brugernes køn og alder Hvilke dele af SkoleKom anvendes Anvendelse af SkoleKoms -del Anvendelse af SkoleKoms nationale konferencer Lokal og personlig anvendelse af SkoleKoms konferencer SkoleKoms brugergrænseflade Er SkoleKom er del af den lokale it-strategi? UNI C

3 1 SkoleKom-facts lærere i grundskolen loggede på SkoleKom i 2011 af dem er ansat i folkeskolen lærere i grundskolen loggede på SkoleKom mere end 20 gange i indlæg postede SkoleKoms brugere i SkoleKoms nationale fora i Et snit på 152 indlæg pr. døgn. 75% af SkoleKoms lærere i grundskolen læser med i de nationale fora. Af dem læser 98% i de faglige fora. 42% af lærerne i grundskolen, der læser i SkoleKoms nationale fora, fortæller, at de bidrager med indhold 89% af lærerne i grundskolen, der læser i SkoleKoms nationale fora, er enten tilfredse eller meget tilfredse med anvendelsen af de nationale fora. 48% af de 18% af SkoleKoms lærere i grundskolen der ikke læser i de nationale fora, kender slet ikke de nationale fora. 31% af SkoleKoms lærere i grundskolen synes det er svært at finde indhold på SkoleKom. Det er primært materialer til brug i undervisningen, det er svært at finde. 64% af SkoleKoms brugere bruger SkoleKom frivilligt 32% af SkoleKoms lærere i grundskolen bruger SkoleKom fordi det er skolens politik, at de skal. 24% af SkoleKoms lærere i grundskolen er under 40. Generelt er 50% af lærerne i grundskolen under 40 49% af SkoleKoms lærere i grundskolen over 50. Generelt er 36% af lærerne i grundskolen over 50. 7% af SkoleKoms lærere i grundskolen loggede i 2011 på SkoleKom fra en tableteller smartphone-app. 14% af de ige loggede i 2011 på SkoleKom fra en tablet- eller smartphone-app. UNI C

4 Antal oprettede indlæg i SkoleKoms nuværende åbne nationale konferencer Kilder: SkoleKom-/UNI Login-statistik Grundskoleindberetningen for skoleet 2011/12 UNI C

5 2 Brugerundersøgelsens omfang Brugerundersøgelsen af SkoleKom blev gennemført blandt SkoleKoms aktive grundskolemedarbejdere i oktober-november Med aktive grundskolemedarbejdere forstås i denne sammenhæng lærere, TAP er og pædagoger fra grundskoleområdet, der har været logget på SkoleKom mindst én gang i en periode på ét op til undersøgelsens start. Mere end brugere besvarede hele eller dele af spørgeskemaet. Det var frivilligt at svare, så undersøgelsen er som helhed ikke fuldt repræsentativ, da vi ikke ved, hvem der svarer og hvorfor. Måske er det kun dem med stærke meninger i den ene eller anden retning, der svarer. Brugerundersøgelsens formål har været at fastlægge de aktive brugeres anvendelse af primært SkoleKoms - og konference-funktioner. Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem UNI C Statistik & Analyse og UNI C Kontor for videndelingssystemer. UNI C

6 3 Resume SkoleKom har to overordnede kernefunktioner: til skolerne og national videndeling i de nationale konferencer (fora). 98 % af brugerne svarer, at de bruger -delen. 78 % svarer, at de bruger SkoleKoms konferencer. 75 % af de brugere, der anvender SkoleKoms konferencer, anvender de nationale konferencer, som forbinder den enkelte med kollegaer i hele landet, på Grønland og på Færørene. Det er særligt den faglige videndeling i de nationale konferencer, der har betydning for SkoleKoms brugere. 98 % af brugerne i de nationale konferencer læser således med i de faglige konferencer. En af grundene kunne være, at der ikke i Danmark findes tilsvarende alternativer til SkoleKom, hvor al faglig dialog og materiale-/videndeling er samlet ét sted. Dette peget på, at det i overvejende grad er de faglige og professionsrettede videndelingsbehov, SkoleKom opfylder. 70 % af SkoleKoms brugere er kvinder, og gennemsnitsalderen blandt brugerundersøgelsens brugere er 48. Der er generelt stor tilfredshed blandt SkoleKoms brugere. 78 % af 9624 brugere svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med SkoleKoms -del, som primært læses via SkoleKom-programmet FirstClass. 89 % svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med SkoleKoms nationale konferencer. 76 % svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med deres lokale anvendelse af SkoleKoms lukkede/lokale konferencer. 71 % svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med SkoleKoms brugergrænseflade, - en brugergrænseflade, som kan være programmet FirstClass, en webbrowser og en smartphone- eller tablet-app. Undersøgelsen peger på, at SkoleKoms anvendelse er baseret på frivillighed. 2/3 svarer, at de bruger SkoleKom frivilligt, mens det kun er ca. en tredjedel, der svarer, at de bruger SkoleKom, fordi det er skolens politik, at de skal. Brugerundersøgelsen peger på tre hovedudfordringer: Aldersgennemsnittet på Skole- Kom er højere, end det er blandt lærere generelt, idet aldersgennemsnittet blandt undersøgelsens brugere er ca. 48. Søgefunktionaliteten på SkoleKom er ikke tilfredsstillende, eftersom det kan være svært at finde det, man leder efter. Og derudover findes der stadig en relativt stor gruppe blandt SkoleKoms brugere, som ikke kender til muligheden for national videndeling og erfaringsudveksling i de nationale konferencer. UNI C

7 4 Brugernes køn og alder 70 % af SkoleKoms brugere er kvinder, og dermed er tallet repræsentativt for medarbejdere i grundskolen generelt. Figur 1 Kønsfordeling Kønsfordelingen afspejler sig nogenlunde ensartet for alle undersøgelsens aldersgrupper, dog med lidt flere kvinder end totalresultatet for brugere under 50 og med en lille overrepræsentation af mænd i forhold til totalresultatet for de brugere, der er over 60. Figur 2 Aldersgrupper Aldersgrupper eller ældre I alt Køn Mand Antal % 27 % 32 % 25 % 29 % 37 % 47 % 29 % Kvinde Antal % 73 % 68 % 75 % 71 % 63 % 53 % 71 % I alt Antal % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Gennemsnitsalderen i brugerundersøgelsen er ca. 48 og dermed ikke repræsentativ for aldersfordelingen blandt lærere i grundskolen generelt. Hvis man kigger isoleret på undersøgelsens aldersfordeling og den generelle aldersfordeling blandt lærere i grundskolen, er der en klar tendens: 50 % af lærerne i grundskolen er under 40. Kun 24 % af undersøgelsens brugere er under 40. Derimod er 49 % af undersøgelsens brugere over 50 mod et tal på 36 % for lærere i grundskolen generelt. Én af forklaringerne på afvigelsen kan være, at færre yngre lærere har stiftet bekendt- UNI C

8 skab med SkoleKom på læreruddannelsen. Både lokal anvendelse og anvendelse på læreruddannelserne var mere udbredt i starten af 00 erne, hvor SkoleKom ofte fungerede som en slags intranet. I dag afhænger det derfor af den enkelte grundskolens Skole- Kom-kultur og SkoleKom-tradition, om de yngre lærere f en introduktion til Skole- Kom. Desuden svarer kun ca. en tredjedel af undersøgelsens brugere, at SkoleKom er en del af skolens it-politik, hvilket kan være en medvirkende sag til, at færre yngre brugere anvender SkoleKom. UNI C

9 5 Hvilke dele af SkoleKom anvendes Figur 3 Hvilke(n) del(e) af SkoleKom anvender du? 94 % af brugerne i undersøgelsen anvender SkoleKoms -facilitet 78 % af brugerne i undersøgelsen anvender SkoleKoms konferencer. En overvejende stor del benytter både mail og konferencer. Hvis man ser på aldersfordelingen inden for dette område, tegner der sig et lidt andet billede end det generelle. Figur 4 Aldersgruppers anvender mail og konferencer Hvilke(n) del(e) af SkoleKom bruger du? Aldersgrupper eller ældre I alt Mail Antal % 82 % 91 % 93 % 94 % 95 % 94 % 93 % Konferencer Antal % 83 % 82 % 78 % 77 % 71 % 57 % 78 % I alt Antal Her viser det sig, at brugere under 40 i mindre grad bruger -delen end det tilsvarende totaltal, mens brugere over 50 i højere grad anvender SkoleKoms -del end de yngre brugere. Dette kan forklares ved, at SkoleKoms ældste brugere i højere grad anvender SkoleKoms som privat , hvorimod de yngre brugere har andre private -adresser. UNI C

10 6 Anvendelse af SkoleKoms -del Der er overvejende stor tilfredshed med SkoleKoms -del. 78 % af 9624 brugere svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med SkoleKoms -del, som primært tilgås via FirstClass-klienten. Figur 5 Hvor tilfreds er du alt i alt med anvendelsen af SkoleKoms e- mail? SkoleKoms s kan læses fra flere forskellige programmer. Som det fremg af figuren nedenfor, anvender brugerne i overvejende grad FirstClass-programmet, n de skal læse s. FirstClass sikrer, i modsætning til en række af de andre programmer, en tæt kobling og en kort afstand mellem s og konferencer/grupper. Figur 6 Hvilke(t) program(mer) bruger du, n du skal læse s på SkoleKom? 37 % angiver, at de læser mails igennem SkoleIntra. 5 % angiver, at de anvender en pop3-klient (fx Outlook) til at læse s, mens 7 % angiver, at de læser mails via SkoleKoms Smartphone- eller tablet-applikation. De forskellige adgange til SkoleKoms er også aldersbetinget. Fx svarer 14 % af de ige, at de læser mail via en smartphone-app. Dette tal er dobbelt så stort som totaltallet på 7 %. UNI C

11 Figur 7 Aldersfordeling og tilgang til SkoleKom Hvilke(n) del(e) af SkoleKom bruger du? SkoleKomprogrammet FirstClass Aldersgrupper eller ældre I alt Antal % 90 % 85 % 85 % 88 % 89 % 88 % 87 % Igennem SkoleIntra Antal Et andet program (fx Outlook, thunderbird eller mail) % 33 % 37 % 37 % 39 % 37 % 23 % 37 % Antal % 4 % 4 % 5 % 4 % 5 % 7 % 4 % Smartphone app Antal Mobiltelefonens webadgang % 10 % 14 % 6 % 6 % 3 % 2 % 7 % Antal % 8 % 7 % 4 % 3 % 2 % 2 % 4 % Ved ikke Antal % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 6 % 2 % Andet, skriv hvad Antal % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % I alt Antal UNI C

12 7 Anvendelse af SkoleKoms nationale konferencer 75 % af de brugere, der anvender SkoleKoms konferencer, anvender SkoleKoms nationale konferencer. 42 % fortæller, at de selv bidrager med indhold. Der er generelt en meget stor tilfredshed med de nationale konferencer. 89 % svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med SkoleKoms nationale konferencer. Figur 8 Bidrager du med indhold til de nationale konferencer (alt hvad du eventuelt måtte have lagt op i en konference).? Aldersfordelingen er nogenlunde jævnt fordelt, dog med en lille overvægt blandt de ældste brugere, n det drejer sig om at læse med i de nationale konferencer. Figur 9 - Aldersgrupper og læsning i de nationale konferencer Hvorn læste du senest i en national konference? Aldersgrupper eller ældre I alt I dag Antal dage siden 4-7 dage siden 8-14 dage siden % 17 % 16 % 19 % 22 % 25 % 17 % 20 % Antal % 24 % 27 % 28 % 29 % 25 % 27 % 28 % Antal % 21 % 17 % 17 % 16 % 16 % 15 % 17 % Antal % 17 % 16 % 15 % 13 % 16 % 15 % 15 % Mere end Antal dage siden % 21 % 24 % 21 % 20 % 18 % 25 % 21 % I alt Antal UNI C

13 På spørgsmålet om, hvor ofte der læses med i de nationale konferencer, er der en relativt jævn fordeling inden for de enkelte kategorier. Figur 10 Hvorn læste du senest i en national konference? 20 % af brugerne, der tidligere har svaret, at de læser med i de nationale konferencer, svarer, at det er mere end 14 dage siden, at der senest blev læst i en national konference. Dette kan pege på, at det ikke kun er de meget hyppige gæster, der bruger de nationale konferencer. De nationale konferencer kan i lige så høj grad ses som et sted, man læser, n der er noget helt konkret at komme efter, eller n man tilfældigvis kommer forbi. Ligesom man måske i øvrigt benytter nettet i sin forberedelse. Hyppigheden for brugere, der læser i de faglige konferencer, er stabil på tværs af aldersgrupper. Det er entydigt, at det primært er de faglige konferencer, brugerne læser med i. Figur 11 Hvilke nationale konferencer læser du? En af begrundelserne for det kunne være, at der ikke andre steder på nettet findes tilsvarende alternativer til SkoleKom, hvor al faglig dialog og materiale-/videndeling er samlet ét sted. Samtidig indikerer dette, at det i overvejende grad er de faglige og professionsrettede videndelingsbehov, SkoleKom opfylder, hvorimod der er rig mulighed for at udfolde sociale virtuelle aktiviteter andre steder på nettet. Sidstnævnte bekræftes i et vist omfang af aldersrelationen, hvor det kun er % af brugerne under 40, der læser i de konferencer, der har et mere fritidsbetonet socialt sigte. UNI C

14 Figur 12 Aldersgrupper og typer af nationale konferencer Hvilke nationale konferencer læser du? Aldersgrupper eller ældre I alt Faglige Antal % 98 % 99 % 98 % 98 % 97 % 96 % 98 % Sociale Antal % 13 % 14 % 20 % 19 % 19 % 21 % 18 % Support Antal Andre, skriv hvilke(n) % 6 % 13 % 16 % 16 % 17 % 13 % 15 % Antal % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 0 % 2 % I alt Antal Måske fordi denne aldersgruppe f dækket deres sociale behov via andre sociale medier end SkoleKom. 25 % af de brugere, der anvender SkoleKoms konferencer, fortæller, at de ikke anvender/læser i de nationale konferencer. Af dem svarer knap halvdelen (48 %), at de ikke kender de nationale konferencer. Figur 13 Hvorfor læser du ikke i de nationale konferencer? UNI C

15 8 Lokal og personlig anvendelse af SkoleKoms konferencer De brugere, der anvender konferencer til lokale formål på skolen, er generelt tilfredse. 76 % svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse. Figur 14 Hvor tilfreds er du alt i alt med jeres lokale anvendelse af SkoleKoms konferencer? Godt og vel en tredjedel (36%) af brugerne, der svarer, at de bruger SkoleKoms konferencer, svarer, at der på skolen kommunikeres i lukkede konferencer. Figur 15 Ansættelsesform og anvendelse af lokale konferencer Har din skole en eller flere konferencer på SkoleKom beregnet på kommunikation mellem lærerne på skolen? Ansættelsesform Privat- Folkeskole /friskole Efterskole Andet I alt Ja Antal % 34 % 45 % 51 % 41 % 36 % Nej Antal Ved ikke % 51 % 47 % 43 % 33 % 50 % Antal % 15 % 8 % 6 % 26 % 14 % I alt Antal % af dem svarer, at de lukkede konferencer stadig er i brug. Samtidig viser tallene for lokal konferenceanvendelse, at privat-/friskoler og efterskoler i et større omgang end folkeskoler anvender SkoleKoms konferencer til lukkede lokale formål. For privat-/friskoler er tallet 45 %, for efterskoler er det over halvdelen (51 %), der anvender lukkede konferencer. Ganske få brugere anvender SkoleKoms konferencer personligt. Af de 78 %, der svarer, at de overordnet anvender SkoleKoms konferencer, svarer kun 19 %, at de har oprettet UNI C

16 konferencer til eget brug. De fleste svarer, at de ikke har behov for det, mens 26 % svarer, at de ikke vidste, det var muligt at oprette egne konferencer. Figur 16 Hvorfor har du ikke oprettet en konference til eget brug på SkoleKom? UNI C

17 9 SkoleKoms brugergrænseflade Der er generelt tilfredshed med SkoleKoms brugergrænseflade. 71 % svarer, at de generelt er tilfredse eller meget tilfredse med SkoleKoms brugergrænseflade. Figur 17 Hvor tilfreds er du alt i alt med anvendelsen af SkoleKoms brugergrænseflade? Spørgemålene i denne kategori relaterer sig primært til brugernes oplevelser med at finde det, de leder efter. Det interessante her er den midterkategori på 23 %, som hverken er tilfreds eller utilfreds med SkoleKoms brugergrænseflade. Dette kunne indikere, at ca. en fjerdedel af SkoleKoms brugere egentlig bekymrer sig mindre og ikke har nogen særlig mening om SkoleKoms brugergrænseflade, så længe de har faciliteter til at finde det indhold, de leder efter, og et sted på nettet, som opfylder et behov. Der er en relativt markant forskel mellem de yngste brugeres og de ældste brugeres tilfredshed med SkoleKoms brugergrænseflade. I figuren nedenfor kan man se, at 13 % af brugerne under 40 enten er utilfredse eller meget utilfredse med brugergrænsefladen. Det tilsvarende tal er hhv. 4 % og 3 % for brugerne på og brugerne på UNI C

18 Figur 18 Aldersgrupper og SkoleKoms brugergrænseflade Hvor tilfreds er du alt i alt med anvendelsen af SkoleKoms brugergrænseflade? Meget tilfreds Aldersgrupper eller ældre I alt Antal % 8 % 10 % 15 % 20 % 23 % 26 % 16 % Tilfreds Antal % 54 % 51 % 53 % 55 % 57 % 49 % 54 % Meget utilfreds % 10 % 9 % 5 % 3 % 2 % 3 % 5 % Antal % 3 % 4 % 2 % 1 % 1 % 0 % 2 % I alt Antal Ser man på aldersfordelingen inden for de tre svarmuligheder, der er på, om det er nemt at finde det, du leder efter, tegner der sig et interessant billede. Figur 19 Aldersfordeling i forhold til at finde indhold Er det nemt at finde det du leder efter på Skole- Kom? (f.eks. mailbox, nationale konferencer) Hverken Antal tilfreds eller utilfreds % 25 % 26 % 26 % 21 % 18 % 22 % 23 % Utilfreds Antal Aldersgrupper eller ældre I alt Ja Antal % 55 % 59 % 67 % 73 % 79 % 90 % 69 % Nej, noget Antal er for svært af % 36 % 33 % 29 % 24 % 18 % 10 % 27 % finde Nej, det Antal meste er for svært % 9 % 8 % 4 % 3 % 2 % 0 % 4 % af finde I alt Antal Der er en relativt klar tendens til, at det er brugerne under 40, hhv. 45 % for de ige og 41 % for de ige, der har sværest ved at finde det, de leder efter. UNI C

19 Dette kan måske forklares med, at de yngre brugere har en anden adfærd, hvor de primært bruger søgemaskiner til at finde indhold, mens de ældre rutinerede brugere i højere grad kender strukturen så godt, at de lettere kan klikke sig frem til det indhold, de søger. Samtidig har sidstnævnte gruppe, i kraft af deres mangeige brug af SkoleKom, måske en større erfaring med SkoleKoms struktur, hvor indholdet i stil med et Windows filsystem er organiseret i konferencer og underkonferencer. Eksempelvis er det kun 27 % af de ige, der angiver, at de har svært ved at finde det, de leder efter. De 31 % af brugerne, der svarer, at de har svært ved at finde indhold på SkoleKom, er yderligere blevet spurgt om, hvad det er, de har svært ved at finde. Brugerne havde mulighed for at afkrydse flere svarmuligheder, men billedet er rimeligt tydeligt: 66 % svarer, at det er materialer til undervisningen, der er svære at finde, mens 30 % svarer, at de har svært ved at finde nationale konferencer. Samtidig er den hyppigste tilbagemelding under andet, at søgefunktionen er mangelfund og gør det svært at finde indhold. Figur 20 Hvad synes du er svært at finde på SkoleKom? UNI C

20 10 Er SkoleKom er del af den lokale it-strategi? Ca. 1/3 af SkoleKoms brugere anvender SkoleKom, fordi det er skolens politik, og ca. 2/3 af SkoleKoms brugere anvender SkoleKom, til trods for at brugen af SkoleKom ikke er en del af skolens it-strategi. Figur 21 Anvender du SkoleKom, fordi det er skolens politik, at du skal? UNI C

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Sammenfatning og konklusioner Efterår 2016 Identificere Prioritere Implementere 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsen 3 Tilfredshed med ydelserne 3 Tilfredshed

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

SkoleKom, SkoDa og SkoleIntra

SkoleKom, SkoDa og SkoleIntra SkoleKom, SkoDa og SkoleIntra Fællesskab, integration og sikkerhed v/ Christina Rønne og Kristian Johnsen UNI C Program SkoleKom - hva snakker I om? SkoleKom, SkoDa og UNI Login i SkoleIntra Nyheder og

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere