Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015"

Transkript

1 Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens

2 INDLEDNING... 3 Forord... 3 EN HANDSKE ER IKKE BARE EN HANDSKE!... 3 Medicinsk handske... 3 Personligt værnemiddel... 3 PRODUKTOVERSIGT ENGANGSHANDSKER... 4 GUIDE TIL VALG AF HANDSKER... 6 Beskyttelse mod mikroorganismer... 6 Sterile arbejdsprocedurer... 6 Beskyttelse mod kemiske stoffer... 6 Beskyttelse mod cytostatika... 7 Beskyttelse mod knoglecement... 8 Beskyttelse mod antibiotika og anden medicin... 8 Skopvask... 9 Isocyanatbaserede kunstgipsbandager... 9 Rengøring... 9 Køkken... 9 KRAV/RÅD VED BRUG AF HANDSKER Handskehygiejne Lokale retningslinjer Opbevaring Handsker, der går itu BAGGRUNDSMATERIALE HANDSKER Handskematerialer CE-mærkning Hvad betyder piktogrammerne Standarderne AQL Pudder Cytostatika/Kemikalietest Latexproteiner Allergi - Eksem Vinylhandsker KEMIKALIETEST PÅ HANDSKERNE Gennemtrængelighed for cytostatika Gennemtrængelighed for kemikalier Gennemtrængelighed for kemikalier BESTILLING I ILM Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

3 INDLEDNING Forord Vejledningen vil fremover blive revideret af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø i Region Midtjylland i forbindelse med indgåelse af nye indkøbsaftaler. Introduktion/læsevejledning Denne vejledning er blevet til i et forsøg på at give arbejdsmiljøgrupperne et overblik over hvilke handsker, der er på Region Midtjyllands indkøbsaftale og hvad disse kan bruges til. Vejledningen er delt i to. Først en guide til valg af handske i forhold til forskellige arbejdsprocedurer. Dernæst en del med baggrundsviden om handskerne. Under udarbejdelsen af vejledningen har en brugergruppe været inddraget. Brugergruppen består af en hygiejnesygeplejerske, medarbejdere fra de forskellige laboratorier og afdelinger. EN HANDSKE ER IKKE BARE EN HANDSKE! Der er mange typer arbejdsopgaver på et hospital. Det kan være undersøgelse af en patient, operation, sterilt arbejde, medicinhåndtering, laboratoriearbejde, rengøring, arbejde i teknisk afdeling, køkken og mange andre opgaver. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvilken handske, der skal benyttes i hvilken situation. Der findes to hovedkategorier af handsker - en medicinsk handske og et personligt værnemiddel. Medicinsk handske En medicinsk handske (undersøgelseshandske) har til formål at beskytte både patient og personale mod krydskontaminering. Alle undersøgelseshandsker, der er på indkøbsaftalen er testet for virusgennemtrængelighed, så de derved yder en god beskyttelse for brugeren af handsken. Nogle af de medicinske handsker har dog også test for kemikaliegennemtrængelighed. Personligt værnemiddel Handsken der er i kategorien personligt værnemiddel (kategori III) har gennemgået nogle ekstra test for at sikre at den yder en bedre beskyttelse mod f.eks. kemikalier. Handskerne skal testes af et udefrakommende laboratorium. I handskeguiden er der indsat kemikalietest på handsker i kategorien personligt værnemidler. Vi vil løbende indsætte flere handsker, hvis der kommer flere handsker på indkøbsaftaler. Nedenfor gives en vejledning til valg af handske, da det jo altid vil bero på en risikovurdering af arbejdsopgaverne. Kemikalietest på handskerne kan ses bagerst i Handskevejledningen. Spørgsmål vedr. handskeguiden Astrid Beck Vestergaard tlf: Opdatering Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljøs hjemmeside under Indkøb, der findes i venstre spalte og vælg Vejledninger Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

4 PRODUKTOVERSIGT ENGANGSHANDSKER USTERILE HANDSKER Handske Handskenavn (ref.nr) Medicinske handsker Leverandør Farve Længde Tykkelse /fingerspids Latexhandske Abena (4388) Abena Hvidlig 240mm 0,14 mm Latexhandske Klinion ( ) Mediq Hvidlig 240mm 0,13 mm Latexhandske Klinion ( ) Mediq Hvidlig 240mm 0,12 mm Nitrilhandske Abena (290497) Abena Blå 240mm 0,08 mm Nitrilhandske Abena (290419) Abena Blå 240mm 0,09 mm Nitrilhandske uden acceleratorer Nitril Hvid Nitrilhandske (lang model)(scopvask) Klinion ( ) Mediq Blå 240mm 0,10 mm Hvid Klinion ( ) Lang Hospicare (3925) Mediq Hvid 240mm 0,07 mm Abena Blå 290mm 0,12 mm Handsketype Handskenavn Leverandør Farve Længde Tykkelse fingerspids Nitrilhandske uden acceleratorer* N-Dex Free PFT Abena Grøn 240mm - * Er specielt testet for gennembrudstid af methanol af Varde BST Personlige værnemidler CE Kategori lll (Laboratoriehandsker) Handsketype Handskenavn Leverandør Farve Længde Tykkelse fingerspids Nitrilhandske Nitrilhandske (lang model) Nitrilhandske Special kemikaliehandske Touch N Tuff (92-600) Nitrilite Silky Ultra Clean (93-401) Chemsoft 412W 4H Udgået indtil 2013 Dræberg/D-S Sikkerhedsudstyr Dræberg/D-S Sikkerhedsudstyr Dræberg/D-S Sikkerhedsudstyr Grøn 240mm 0,12 mm Natur 305mm 0,12 mm Beige 300mm 0,10 mm ArSiMa Sølv 380mm - I stedet for 4H Barriere Ansell Hvid 380 mm 0,062 mm Laminat Barriere 4H ICM-ArSiMa Handskerne har alle en AQL værdi, der er mindre end 1,5 (mål for mængden af mikroskopiske huller) samt et acceptabelt lavt niveau af latexproteiner. Handskerne er uden pudder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

5 STERILE HANDSKER OPERATIONSHANDSKER Handsketype Handskenavn Leverandør Farve Tykkelse fingerspids Op handske, latex, (82270) Biogel Surgeons Mölnlycke Halmgul 0,27mm OP Standard latexfri ( ) LF Syntegra OneMed Creme 0,54 mm Op Handske latex tynd (701292) Sempermed Senso Onemed Brun 0,17mm Op Handske latex ru (82370) Biogel M Mölnlycke Halmgul 0,28mm Op handske, inderhandske til dobb. system, latex m/krumme fingre & rullekant ( ) Op handske, yderhandske til dobb. system, latex m/mikro-ru overflade/krumme fingre & rullekant ( ) Op handskesæt sampakket dobb. system, latex (60770) Sempermed Supreme Sempermed Supreme Biogel Eclipse Indicatorsystem, sæt Onemed Grøn 0,49mm Onemed Natur 0,54mm Mölnlycke Grøn Halmgul 0,24 mm 0,24 mm Op handske, udskiftning til sampakket dobb. system, latex (75170) Biogel Eclipse Mölnlycke Halmgul 0,24 mm Op handskesæt sampakket dobb. system, latex-fri (polyisopren) (41470) Biogel PI Indicator, Mölnlycke Blå Halmgul 0,27 mm 0,28 mm Op handske, udskiftning til sampakket dobb. system, latex-fri (40970) Biogel PI Ultra Touch, par Mölnlycke Halmgul 0,27 mm Op handske, inderhandske til dobb. system, latex (351984) Op handske, yderhandske til dobb. system, latex tekstureret m/rullekant ( EU) Op handske, yderhandske til dobb. system, latex tekstureret knoglecement v/dobb. handske (351144) Op handske, bruges uden på dobb. system ifb. knoglecement, latex-fri (50970) Gammex PF Mediplast Grøn 0,22mm Encore Acclaim Mediplast Natur 0,22mm Gammex PF Mediplast Hvid 0,22mm Biogel Skinsense Mölnlycke Halmgul 0,21 mm Alle handsker har en AQL mindre end 1,5 samt et acceptabelt lavt niveau af latexproteiner. Handskerne er uden pudder og er alle virustætte iht. standard ASTM F1671. Se kemikaliegennemtrængningstests for den enkelte handske senere i dette dokument Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

6 GUIDE TIL VALG AF HANDSKER Der vil altid være behov for en vurdering, når der skal vælges handsker til en arbejdsopgave. Følgende faktorer er relevante at inddrage: hvad skal der beskyttes imod (kemikalier, mikroorganismer, medicin, kulde m.m.) hvor lang tid tager arbejdsprocessen er der risiko for stænk, eller involverer arbejdsprocessen direkte kontakt Denne oversigt skal ses som et redskab til afdelingernes vurdering af, hvilke sikkerhedsregler der skal træffes ved arbejdet. De samlede sikkerhedsregler (ventilation, tøj, beskyttelsesbriller m.m.) beskrives i regionale og lokale hygiejniske retningslinjer, arbejdspladsbrugsanvisninger, procedurer til medicinhåndtering og lign. Beskyttelse mod mikroorganismer Usterile medicinske engangshandsker har til formål at beskytte bruger og patient mod krydskontaminering. Se produktoversigten. Handsker skal anvendes I alle situationer, hvor der er risiko for forurening med: o Blod, sekret og pus. o Urin, afføring, spyt og opkast. o Anden våd og synlig forurening Ved rifter, rene sår eller eksem på hænderne. Læsionen skal være dækket af plaster eller forbinding. Sterile arbejdsprocedurer De regionale hygiejnedokumenter beskriver, hvornår der skal anvendes sterile handsker. Se tillægget til handskevejledningen, hvor de sterile handsker er beskrevet mht beskyttelse mod cytostatika, kemikalier herunder knoglecement. Beskyttelse mod kemiske stoffer Beskyttelse mod stænk I mange arbejdsprocesser, hvor der håndteres kemikalier, er der ikke den store risiko for direkte kontakt med kemikalierne, men der vil alligevel være brug for et værn mod eventuelt stænk. I sådanne situationer er det ofte tilstrækkeligt at anvende en medicinsk engangshandske, selv om denne ikke er testet mod det specifikke kemikalie. Man skal dog straks skifte handsken, hvis der kommer et stænk på handsken. Er det svært at vurdere, om der kommer stænk på handsken, skal der anvendes en handske til direkte kontakt (se nedenfor) Beskyttelse mod dampe Hvis et kemikalie udvikler farlige dampe, skal arbejdet ske under udsugning, så dampene fjernes fra udviklingsstedet. Dampkoncentrationen omkring handskerne bliver derved holdt på et meget lavt niveau. Koncentrationen af kemikaliet omkring handsken vil være i omegnen af en faktor 1000 mindre, end hvis handsken havde kontakt med det flydende kemikalie. Hvis der er behov for at beskytte sig mod kemikaliedampe vil de medicinske engangshandsker være tilstrækkelige. Beskyttelse mod brugsopløsninger Mange kemikalier og rengøringsmidler anvendes i en tynd vandig opløsning. Eksempelvis anvendes universalrengøringsmidlet Brial Action Clean og sanitetsrengøringsmidlet Kristalin i opløsninger på 0,1-0,2 %. De brugsanvisninger leverandøren leverer, og de brugsanvisninger, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

7 der findes i regionens kemidatabase, gælder ofte kun for koncentratet, og her kan være beskrevet brug af specifikke handsker. Ved brugsopløsninger er det tilstrækkeligt at anvende en medicinsk engangshandske, hvis den er tilstrækkelig holdbar i forhold til arbejdsopgaven. Da Nitril generelt er mere slidstærk end latex anbefales brug af denne type handske. Direkte kontakt Når arbejdsopgaven indebærer tæt direkte kontakt med et eller flere kemikalier, eksempelvis udskæring af formalinfixerede præparater, skal handsken være testet for det/de pågældende kemikalier. Mange nitrilhandsker er testet for en række kemikalier. Hvis man har direkte tæt kontakt med et eller flere enkeltstoffer, kan man vælge handsken ud fra handskens kemikalietest. Tests for ovenstående handsker kan ses i produktoversigten. Har man kontakt med mange forskellige stoffer og blandinger vil man sjældent kunne finde en handske, der er testet for alle stofferne. Denne situation findes bl.a. i de tekniske afdelinger, hvor der håndteres mange forskellige sprayprodukter. I disse tilfælde kan man anvende en nitrilhandske, der er testet for et bredt spekter af kemikalier, eksempelvis Touch n tuff. Handsken yder god beskyttelse i op til 15 minutter, hvorefter den af sikkerhedsmæssige grunde skal skiftes. Det kan også være muligt at få handskeleverandøren til at lave en gennemtrængningstest på en specifik blanding, hvis det skønnes nødvendigt. Hvis der sker et uheld med kemikaliespild vil der være behov/mulighed for direkte kontakt med et eventuelt ukendt kemikalie. I sådanne situationer kan 4H handsken anvendes. 4H handsken er en plastlaminathandske, der har mere end 4 timers gennemtrængningstid over for de fleste kemikalier. Handsken er ikke særlig komfortabel at arbejde med og anbefales derfor kun til specielle situationer. Beskyttelse mod cytostatika Al direkte kontakt med cytostatika skal undgås. Den enkelte afdeling skal vurdere, hvilke handsker der skal anvendes, og hvor ofte de skal skiftes. Der kan tages udgangspunkt i følgende generelle retningslinjer. Se cytostatikatestene senere i vejledningen. Når der håndteres: cytostatika i lukkede systemer, ekskreter (urin, afføring, opkast) og blod fra patienter, der ikke udskiller cytostatika, eller skiftning af urent sengetøj (tør procedure), personlig hygiejne til patienter rengøring og opvask kan medicinske engangshandsker af latex anvendes. Handskerne skal skiftes efter 20 minutter. Ellers anvendes en testet nitrilhandske. Tjek gennembrudstiden for det specifikke cytostatika. Alternativt kan dobbelte medicinske engangshandsker (to par oven på hinanden) anvendes. Handskerne skal skiftes efter 20 minutter. De medicinske engangshandsker af latex er ikke cytostatikatestet. Så der bør vælges en engangshandske af nitril, der er testet efter standarden EN 374 eller den amerikanske Standard ASTM. Hvis der ikke er direkte kontakt kan den medicinske engangshandske af nitril bruges. Se testene Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

8 Hvis der er risiko for direkte kontakt med cytostatika skal der bruges en bedre testet handske som: Touch n Tuff er testet for en række cytostatika (Am J Health-Syst Pharm vol 63 Mar 15, 2006) i Ansell s dynamiske testmetode ACCP. En metode der registrerer stoffet, så snart det er igennem handsken. Resultaterne viste, at handsken beskytter godt mod Cisplatin, Cyclophosphamide, Cytarabine, Docetaxel, Doxorubicin, Ifosfamide, Irinotecan, Methotrexate, Thiotepa og Vinorelbine i minimum 30 minutter. Dog kun op til 15 minutter for Etoposide og Fluorouracil. Den latexfrie operationshandske Biogel Skinsense (neopren) fra Mölnlycke er cytostatikatestet for gennemtrængelighed efter metoden beskrevet i EN374 mod 9 cytostatica med en modstandsdygtighed på > 240 min. Hver enkelt handske i det latexfrie operationshandskesæt Biogel PI Indicator (polyisopren) fra Mölnlycke er cytostatikatestet for gennemtrængelighed efter metoden beskrevet i EN374 mod 8 cytostatica med en modstandsdygtighed på > 240 min. Carmustine på 42 min. Operationshandskerne af latex beskytter alle mod et vist antal cytostatica. Se testene længere fremme i vejledningen. Renrumshandsker BioClean Neo(usteril), BioClean Emarald(steril), BioClean P-zero(steril) og BioClean Ultimate(steril) er alle handsker, der kan bruges som værnemidler (kategori III) og yder en god beskyttelse mod påvirkninger fra Cytostatika. Beskyttelse mod knoglecement Da påvirkning fra knoglecement kan give en risiko for allergi, er det vigtigt at beskytte sig. Operationshandskerne fra Mediplast er testet for gennemtrængelighed i forhold til knoglecement efter metoden beskrevet i EN Encore Acclaim 1,3 min 2. Gammex PF 1,0 min 3. Gammex PF Underglove + Gammex PF + Gammex PF 7,7 min Den latexfrie operationshandske Biogel Skinsense (polychloropren) fra Mölnlycke er testet for gennemtrængelighed i forhold til knoglecement efter metoden beskrevet i EN374. Gennembrudstiden er 3,7 min. Hver enkelt handske i det latexfrie operationshandskesæt Biogel PI Indicator (polyisopren) fra Mölnlycke er testet for gennemtrængelighed i forhold til knoglecement efter metoden beskrevet i EN374. Gennembrudstiden er 7,3min + 2,9 min. Biogel PI Indikator og Biogel Skinsense er testet sammen og har en gennembrudstid på 8,7 min. efter metoden beskrevet i EN374. og en gennembrudstid på 7,5 min. efter metoden beskrevet i ASTM F739. LF Syntegra fra One Med har en gennembrudstid på 10 min i forhold til knoglecement. Beskyttelse mod antibiotika og anden medicin Når antibiotika håndteres i lukket systemer, eller der på anden måde ikke er direkte kontakt med medicinen, kan de medicinske engangshandsker anvendes. Engangshandsker af nitril anbefales generelt ved arbejde i medicinrum og ved direkte håndtering af medicin. Handskerne skal skiftes efter 20 minutter. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

9 Ved påsmøring af medicinske cremer anbefales nitrilhandsker, da nitril er mindre følsomt overfor fedtstoffer i cremen end latex. Ved kortvarig kontakt, eks. smøring af mindre hudområde, kan latexhandsker anvendes. Skopvask Ved rengøring af instrumenter er det vigtig at beskytte huden mod stænk og sprøjt. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har udarbejdet en vejledning vedr. Arbejdsmiljø ved rengøring af fleksible skoper. Vejledningen findes på under Indkøbsaftaler og Vejledninger. Her anbefales latex eller nitrilhandsker ved rengøring af skoper. I denne vejledning anbefales Hospicare fra Abena, der er en lang nitril undersøgelseshandske, der er testet for flere kemikalier bl.a. glutaraldehyd. Isocyanatbaserede kunstgipsbandager Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har uddannet instruktører i det lovpligtige kursus vedr. Personlig sikkerhed ved arbejde med isocyanatbaserede kunstgipsbandager. På kurset anbefales det at bruge nitrilhandske Chemsoft 412W, der er testet for gennemtrængelighed af bl.a. MDA og MDI - stoffer, der specielt er vigtige at beskytte sig imod ved arbejde med isocyanatbaserede kunstgipsbandager. Rengøring Ved rengøring er der behov for at beskytte hænderne mod vand, rengøringsmidler og slid. Ofte er det tilstrækkeligt at anvende tynde engangshandsker. På grund af de hygiejniske krav er engangshandsker at foretrække. Engangshandsker beskytter tilstrækkeligt mod vand og tynde brugsopløsninger i kortere perioder. Handskerne skiftes efter ca. 30 minutter. Hvis man har hænderne i vand i længere perioder eller arbejder med stærkere brugsopløsninger eller koncentrerede rengøringsmidler, så undersøg hvilke handsker der anbefales i brugsanvisningen. Generelt anbefales det, at benytte engangshandsker af nitril, der er testet mod gennemtrængelighed af kemikalier. Mikrofiberklude suger fedt og slider på huden. Derfor skal der også altid anvendes handsker ved rengøring med mikrofiberklude. Engangshandsker skal altid skiftes mellem hver operationsstue, sengestue, undersøgelse o. lign. Hvis der anvendes flergangshandsker i patientrelaterede områder, skal hygiejneorganisationen inddrages i en vurdering af, hvordan de hygiejniske forhold kan sikres. Der kan anvendes flergangshandsker i forbindelse med særlige opgaver som fx glasopvask, instrumentopvask og hovedrengøring. Flergangshandsker skal udskiftes, før de erfaringsmæssigt begynder at skifte farve, form eller struktur. Handskerne skal opbevares, så de ikke bliver forurenet. Hvis der anvendes flergangshandsker skal man være opmærksom på følgende: Handsken skal holdes ren, dvs. der skal være retningslinjer for rengøring og opbevaring af handsken. Handsken skal skiftes før den erfaringsmæssigt begynder at skifte farve, form eller struktur. Flergangshandsker er personlige og må ikke deles. Køkken I køkkenet er der brug for at beskytte huden mod opblødning i vand, rengøringsmidler, fødevarer, mekaniske påvirkninger og temperaturpåvirkninger. Samtidig stilles der store krav til hygiejnen. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

10 Vand, sæbe og kemikalier De medicinske engangshandsker kan anvendes i køkkenet til beskyttelse mod vand, sæbe og kortvarig kontakt med koncentrerede kemikalier, eksempelvis skift af dunk med opvaskemiddel. Tykkere flergangshandsker kan også anvendes. Ved længerevarende brug af handsker anbefales, at der anvendes en tynd bomuldshandske under gummihandsken til at suge hudens sved. Ved manuel opvask kan det være nødvendigt at beskytte underarmene mod opvaskevandet. Her kan anvendes ekstra lange handsker eller ærmeovertræk af tynd plast. Snit og afskrabninger I køkkenet kan der også være behov for at beskytte sig mod snitsår fra knive og afskrabninger fra rivemaskiner. Det kan her være nødvendigt at beskytte sig med en skæreresistent handske/brynjehandske. Brynjehandsker kan desinficeres med kogende vand husk at hænge handsken til tørring bagefter. Håndtering af emballage kan også være hårdt for hænderne og kan give mindre snitsår. Her kan det være hensigtsmæssigt at anvende en bomuldshandske med greb. Varme og kulde I køkkenet kan der også være brug for at beskytte sig mod varme og kulde. Der findes termohandsker med plast-dotter, der holder hænderne varme og smidige samtidig med at de har et godt greb samt varmebeskyttende handsker, der beskytter hænderne ved håndtering af varme elementer. I mange situationer kan en strikhandske være tilstrækkelig beskyttelse. Kontakt handskeleverandøren hvis der er brug for skæreresistente handsker, termohandsker eller varmebeskyttende handsker. Fødevarer Endelig stiller fødevarelovgivningen krav til, at emballage, materialer og genstande, som er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer, ikke må overføre stoffer til fødevarer i mængder, der er sundhedsmæssige uacceptable. Dette gælder også for handsker. Handsker anvendes af hygiejnemæssige grunde og for at beskytte hænderne mod fødevarer, der kan være hudirriterende eller allergifremkaldende, eksempelvis fisk, citrus og krydderier. Er handsken mærket med glas & gaffel (se oversigt over handske-piktogrammer), er handsken egnet til brug ved produktion af fødevarer. Risikoen for at stoffer overføres fra handskerne til maden er størst ved kontakt med varme og fedt. Alle de medicinske engangshandsker af latex og nitril er godkendt til fødevarer. Latexhandske er egnet til håndtering af ikke-fede fødevarer. Fedt og olieholdige produkter kan forringe latexhandskens fysiske egenskaber, eks. brudstyrken. Hvis arbejdsproceduren kræver længerevarende kontakt med fedt og olieholdige produkter anbefales brug af en nitrilhandske. Handskerne skal opbevares, så de ikke bliver forurenet. Hvis der anvendes flergangshandsker skal man være opmærksom på følgende: Handsken skal holdes ren, dvs. der skal være retningslinjer for rengøring og opbevaring af handsken. Handsken skal skiftes før den erfaringsmæssigt begynder at skifte farve, form eller struktur. Flergangshandsker er personlige og må ikke deles. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

11 Handskehygiejne KRAV/RÅD VED BRUG AF HANDSKER Der udføres altid hånddesinfektion efter brug af handsker fordi: Hænder i handsker sveder mere end normalt, hvorved hudens bakterietal i det varme, fugtige miljø under handsken stiger over tid. Der kan opstå mikroskopiske huller under brug. Hænderne forurenes ofte, når handskerne tages af. Hvis handsken har været forurenet med kemikalier, cytostatika eller anden medicin, eksempelvis ved spild på handsken, skal hænderne vaskes med vand og sæbe samt afsprittes før nye handsker tages på. Har der ikke været spild eller strint med kemikalier, cytostatika eller anden medicin er hånddesinfektion tilstrækkelig. Lokale retningslinjer Afdelingerne skal vurdere, om der er behov for at lave lokale retningslinjer i forhold til, hvilke handsker der skal bruges til de konkrete arbejdsprocedurer i afdelingen. Handsker skal anvendes, når det er nødvendigt, men også kun når det er nødvendigt. Derfor kan det være nyttigt at udarbejde en liste over, hvilke områder der er rene områder, og hvilke der er urene og må berøres med handsker på. Opbevaring Latexhandsker nedbrydes af ozon. Ozon findes frit i atmosfæren, men det frigives også fra lysstofrør, røntgenapparater, ventilatorer, lyskasser, diatermiapparater, generatorer og andre elektriske apparater. Latexhandsker må derfor aldrig opbevares ved et solrigt vindue eller i nærheden af apparater, der frigiver ozon. Handsker, der er ozonskadene har hvidlige forandringer i materialet, specielt hvor handsken folder. Senere opstår der små huller med trådlignende materiale imellem. Handsker, der går itu Hvis en afdeling gentagne gange erfarer, at handskerne går itu ved påtagning, skal der ske henvendelse til Indkøb & Medicoteknik, der så tager kontakt til handskeleverandøren. De handsker, der anvendes i Region Midtjylland, skal leve op til de fastsatte kvalitetskrav. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

12 BAGGRUNDSMATERIALE HANDSKER Handskematerialer Naturgummi (latex) Naturmaterialer Et naturmateriale, som er et af de mest elastiske handske-materialer, der findes. Materialet beskytter mod mange syrer og baser og har en forholdsvis god temperaturbestandighed. Yder god beskyttelse mod mikroorganismer. Syntetiske materialer Syntetisk polyisopren PVC Syntetisk materiale, der har samme egenskaber som latex. PolyVinylChlorid er et oliebaseret kunststof, der bl.a. bruges til handsker, hvor der stilles krav om modstandsdygtighed over for bl.a. syrer og baser. Yder dårlig beskyttelse mod mikroorganismer. Dårlig elastisitet og strækstyrke og er desuden en miljøbelastning ved bortskaffelse. PVA PolyVinylAlkohol er et specielt kunststof, som bruges til håndtering af koncentrerede organiske opløsningsmidler, men paradoksalt nok tåler materialet ikke vand. PE PolyEthylen. Tynd plastfolie som anvendes til svejste handsker, eks. tankpasserhandsken. Nitril Nitril-Butadien-Rubber. Syntetisk materiale som har stor modstandsdygtighed over for mekaniske påvirkninger og mange forskellige kemikalier. Yder en god beskyttelse mod mikroorganismer. Neopren Syntetisk gummimateriale som også benævnes Chloropren eller Baypren. Materialet bruges til handsker, som bruges i forbindelse med et bredt spektrum af kemikalier, b.a. ketoner, alkoholer, syrer og olieprodukter. Materialet er endvidere meget bestandigt over for sollys, ozon og ælde. Yder en god beskyttelse mod mikroorganismer. 4H Specialhandske fremstillet af specialfolie. Handsken yder beskyttelse mod ca. 90% af alle organiske opløsningsmidler, syrer, epoxyprodukter, isocyanater m.fl. Det anbefales at man anvender en inderhandske for komfort, samt en yderhandske passende til det pågældende arbejde. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

13 CE-mærkning Et CE-mærke giver et produkt fri bevægelighed over grænserne i Europa og giver en garanti for, at det lever op til fælleseuropæiske mindstekrav til sundhed og sikkerhed. Medicinske direktiv Klasse I Klasse IIa Klasse I, klasse IIa, Klasse IIb, klasse III Medicinske engangshandsker Sterile engangshandsker Direktivet for personlige værnemidler Kategori I Kategori II Kategori III Kategori I, kategori II, kategori III Havehandsker Beklædning mod dårligt vejr Beskyttelseshandsker ved brug af rengøringsmidler af ringe farlighed Ansigstværn Høreværn Personlige værnemidler mod kemikalier og ioniserende stråling Handsker i kategori I Handsker i denne kategori certificeres af producenten/importøren selv og kræver ikke en særskilt test, men skal som minimum overholde EN 420. Disse handsker benyttes ved såkaldt lav risiko, f.eks. når de kun skal beskytte mod rengøringsmidler eller snavs af ringe farlighed, og ved arbejde, hvor handsken kun slides let. Handsker i kategori II Handsker i denne kategori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og testes iht. EN 420 samt en eller flere standarder, f.eks. EN 388 (mekaniske risici). Typisk er disse handsker til hårdere industriarbejde ved såkaldt mellemrisiko. Handsker i kategori III Handsker i denne kategori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og skal samtidig underkastes løbende kvalitetskontrol. Til denne handskekategori hører bl.a. kemikaliehandsker og brandhandsker til arbejde ved såkaldt højrisiko. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

14 Hvad betyder piktogrammerne (kilde: OS Safetycenter med enkelte modificeringer) Standard EN 388 Mekanisk påvirkning Modstandsdygtighed over for mekanisk belastning vises af dette piktogram fulgt af fire cifre (ydelsesværdi). Hvert enkelt repræsenterer grader af beskyttelse vedrørende: a: Slitage b: Skærefasthed c: Rivstyrke d: Punktering Standard EN 388 Gennemskæring (-hulning) Dette piktogram viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for et knivsblad, som falder fra en højde af 150 mm. Hvis denne mærkning findes i eller på handsken, har handsken som minimum modstået kravene i testen og er blevet godkendt. Standard EN 388 Statisk elektricitet Dette piktogram viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig overfor elektriske udledninger. Hvis denne mærkning findes i eller på handsken, har handsken som minimum modstået kravene i testen og er blevet godkendt. Standard 420 Generelle krav og prøvningsmetoder Dette piktogram viser at handsken følger standarden mht størrelse, mærkning og information. Standard EN 374 Kemikalier Piktogrammet viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig overfor minimum 3 ud af 12 standard kemikalier. Gennemtrængningstid >10 min. 1 >120 min. 4 >30 min. 2 >240 min. 5 >60 min. 3 >480 min. 6 Beskyttelsesgrad Gennemtrængningstid Beskyttelsesgrad Gennemtrængningstid for det ønskede kemikalie skal undersøges ved leverandøren. Kemi-piktogam: Vandtætte handsker og lav beskyttelse over for kemikalier Standard EN 374 Mikroorganismer Piktogrammet viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for gennemtrængning af mikroorganismer gennem porøst materiale, sømme, huller eller anden svaghed i handskematerialet. Handsken er hermed vand- og lufttæt og har en AQL lig eller under 1,5. Standard EN 407 Varme og/eller ild Modstandsdygtighed over for varme og/eller ild udtrykkes af dette piktogram efterfulgt af seks bogstaver (ydelsesværdi). Hver enkelt repræsenterer graden af beskyttelse overfor: a: Ild (antændelighed) d : Strålevarme b: Varme (kontakt) e Smeltet metal (varmepåvirkning ved mindre : stænk) Varme (isolering) f: Smeltet metal (varmepåvirkning ved større c: mængde) Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

15 Standard EN 421 Stråling Dette piktogram viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for ioniserende stråling og radioaktiv forurening. Hvis denne mærkning findes i eller på handsken, har handsken som minimum modstået kravene i testen og er blevet godkendt. Standard EN 511 Kulde Modstandsdygtighed over for kuldebelastning vises af dette piktogram fulgt af 3 cifre (ydelsesværdi). Hvert enkelt repræsenterer graden af beskyttelse over for: Kulde (strømninger) c: Vand: a: Kulde (kontakt) 0 b: = 1 = Godkendt til: Brug ved produktion af levnedsmidler Vandgennemtrængning inden 30. min. Ingen vandgennemtrængning efter 30 min. Standarderne EN 455-1, 2,3 Denne standard forholder sig til handskens fysiske egenskaber samt eventuelle risici ved brug af handskerne. Krav om AQL (mikroskopiske huller/pinholes), vandopløseligt latexprotein, indhold af relevante rest-kemikalier, brudstyrke, stræklængde m.m. Alle tynde engangshandsker skal være testet efter denne standard. EN ASTM F739-99a - ASTM D ACCP Test for handskernes beskyttende effekt overfor kemikalier og mikroorganismer (se uddybning af testene nedenfor). Leverandøren bestemmer selv, om handsken skal testes efter denne standard. Det at leverandøren har brugt ressourcer på at få handsken testet overfor en række kemikalier viser, at leverandøren har en vis tiltro til handskens kvalitet og beskyttende egenskaber overfor kemikalier. AQL AQL (accepted quality limit) angiver hvor mange mikroskopiske huller (pinholes), der er i handsken. Dette testes ved, at handsken fyldes op med vand, hvorefter man rent visuelt undersøger, hvor mange handsker der har lækager. Både mikroorganismer og kemikalier kan trænge gennem sådanne mikroskopiske huller. Ifølge DS/EN skal medicinske engangshandsker have en AQL på 1,5 eller derunder. Alle handsker i indkøbsaftalen en AQL værdi, der er mindre end 1,5 (mål for mængden af mikroskopiske huller) Pudder Alle handsker i indkøbsaftalen er uden pudder Cytostatika/Kemikalietest Når man skal vurdere, om en handske er egnet til at håndtere et bestemt kemikalie, skal man kigge på kemikaliets permeation eller gennembrudstid. Permeation er den proces, hvor kemikaliet går igennem handskematerialet på molekylærniveau. Kemikaliets molekyler absorberes på ydersiden af handsken, hvorefter molekylerne diffunderer ind i handskematerialet for endelig at optræde på indersiden af handsken. Gennembrudstiden måles som en hastighed. EN 374 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

16 EN374-1 Definitioner og ydeevne - EN374-2 Gennemtrængelighed overfor mikroorganismer skal være <1,5 for at kunne kalde handsken en medicinsk handske. EN374-3 Kemikaliers påvirkning og gennemtrængning af handskematerialer. Ifølge denne standard har et kemikalie gennembrudt handsken når permeationen har nået en hastighed på 1 µg/cm 2 /min. Dette kaldes gennembrudstiden. Gennembrudstiden skal læses således, at når gennembrudstiden for formaldehyd 24,5 % er > 480 minutter for nitrilhandsken Hospicare, betyder det, at kun en acceptabel mængde af formaldehyd 24,5 % er trængt gennem handsken efter 480 minutters påvirkning. ASTM F739-99a Ifølge denne standard har et kemikalie gennembrudt handsken når permeationen har nået en hastighed på 0,1 µg/cm 2 /min. Dette er en mere følsom metode end EN 374, da den acceptable mængde er trængt gennem handsken er mindre. ASTM D Dette er en specifik standard der måler gennemtrængeligheden af cytostatika. Ifølge denne standard har et kemikalie gennembrudt handsken når permeationen har nået en hastighed på 0,01 µg/cm 2 /min. Dvs den er endnu mere følsom end de to ovenstående. ACCP Ansells cytostatika permeation program. Denne metode tester handskerne efter de er udsat for en række fysiske påvirkninger. Her har et kemikalie gennembrudt handsken når permeationen har nået en hastighed på 0,0001 µg/cm 2 /min. Dvs at den mest følsomme metode. Standarder har forskellige acceptable mængder, der må trænge gennem handsken før tiden måles. EN374 accepterer 1 µg stof/cm 2 /min gennem handsken før tiden måles. ASTM F739-99a accepterer 0,1 µg stof/cm 2 /min ASTM D accepterer 0,01 µg stof/cm 2 /min ACCP accepterer 0,0001 µg stof/cm 2 /min Derfor kan en handske, der har en gennembrudstid målt efter ACCP have en lavere gennembrudstid end en handske, der er målt efter EN374, da den acceptable mængde er meget lavere ved ACCP-metoden. ACCP er derfor den mest følsomme metode, der samtidig udsætter handsken for påvirkninger inden måling af gennemtrængningstiden. Når en handske vælges ud fra en kemikaliegennemtrængningstest skal man være opmærksom på, at tiderne kun er vejledende, da testene ikke er udført under naturlige forhold. Testene er foretaget ved en lavere temperatur end den, der vil være på hænderne, og testene tager ikke højde for den mekaniske bøj-stræk påvirkning, der vil være under naturlig brug. Er et stofs gennembrudstid 60 minutter, må handsken altså ikke anvendes i fulde 60 minutter, men skal skiftes efter eksempelvis 30 minutter. Gennembrudstiderne stiger med handsketykkelsen, så alternativt kan to par handsker anvendes. Man kan ikke regne med, at gennembrudstiden for et kemikalie er den samme for to forskellige nitrilhandsker. Bl.a. handsketykkelsen har stor betydning, idet tykkere handske har længere gennembrudstid. Eksempelvis ligger sprits gennembrudstider for en række udvalgte nitrilhandsker mellem 2-30 minutter. Latexproteiner I den europæiske standard for medicinske engangshandsker (EN 455-3) er der angivet en standardiseret målemetode til bestemmelse af total mængde latexproteiner. For værdier over 50 µg protein/g handske er indholdet af allergene proteiner proportionalt med totalt indhold protein. Det er ikke muligt at fastsætte en nedre grænse, der hindrer sensibilisering eller udelukker muligheden for reaktion hos en person med latexallergi. Alt andet lige må man dog forudsætte, at jo færre latexproteiner i produkterne, jo mindre er risikoen for sensibilisering. I Region Midtjyllands indkøbsaftale ligger alle handsker under grænsen på 50 µg protein/g handske. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

17 Allergi - Eksem Brug af handsker kan give allergi overfor latexproteiner og gummikemikalier eller give irritativt eksem. Latexallergi Den egentlige latexallergi er en IgE-medieret allergisk reaktion, der skyldes allergi overfor latexproteiner fra gummitræet Hevea brasiliensis. En person skal være sensibiliseret for at kunne udløse en allergisk reaktion. Dette vil sige, at personen tidligere skal have været udsat for latexproteiner og skal have dannet antistoffer mod et eller flere latexproteiner. Den allergiske reaktion kan herefter udløses, når den sensibiliserede person atter udsættes for latexproteiner på slimhinder, hud eller i blodbanen. Det klassiske sygdomsbillede ved latexallergi er nældefeber og ødem ledsaget af intens kløe på de hudområder, der er i kontakt med latexmaterialet. Symptomerne opstår få minutter efter kontakt og forsvinder oftest i løbet af timer. Hvis der er kontakt med slimhinder, blod eller operationssår kan der opstå en kraftig systemisk reaktion med generaliseret nældefeber, angioødem, astma og anafylaksi. Proteiner i saften fra visse fødevarer ligner strukturelt de allergene latexproteiner. Derfor kan personer med latexallergi få symptomer ved indtagelse af banan, avocado, kiwi og sjældnere ægte kastanje, papaya, kartofler, figen og tomater m.fl. Kemikalie/kontaktallergi Kontakt med produkter, der er fremstillet af naturgummilatex kan også udløse en cellemedieret allergisk reaktion, der er kontaktallergi overfor nogle af de gummikemikalier, der er tilsat naturgummi-latex under produktionen (eksempelvis thiuramer, carbamater og benzothioazoler). En person skal være sensibiliseret overfor et eller flere af de pågældende kemikalier for at kunne udløse en reaktion. Ved fornyet kontakt kan der opstå symptomer på en allergisk reaktion med kløe, rødmen og knopper evt. med småblærer. Ved vedvarende eksponering udvikles kronisk eksem med tørhed, fortykkelse af huden, revner og fissurer. Syntetiske produkter som eksempelvis nitrilhandsker indeholder ikke latexproteiner, men kan indeholde de samme gummikemikalier som latexhandskerne og dermed også give kemikalieallergi. Mediq s handske Klinion acceleratorfri kan bruges af rigtig mange multiallergiker. Da handsken er produceret uden brugen af gummikemikalier, er den ikke så blød som andre nitril handsker, lige når den tages på. Dog bliver handsken blødere efter en tids kontakt med huden. Irritativt eksem Det er også vigtigt at nævne, at brugen af handsker, uanset materiale, kan medføre en irritativ eksem. Den irritative eksem kan bl.a. skyldes en rent mekanisk irritation af huden, længerevarende brug af handsker med dårlig pasform, fugtige hænder i handsken m.m. Symptomer på irritativt eksem svarer til symptomer på den allergiske eksem og det kan derfor være svært at skelne mellem irritativt eksem og allergisk eksem. Da irritativt eksem kan være en forløber for allergisk eksem, er det vigtigt at være opmærksom på at forebygge irritativt eksem. Vinylhandsker Vinylhandsker er fravalgt i de handskeaftaler Region Midtjylland har indgået. Dette skyldes to forhold. For det første yder engangshandsker af vinyl ikke tilstrækkelig beskyttelse overfor mikroorganismer i plejen. For det andet indeholder vinyl en række miljøbelastende stoffer, der kan give anledning til miljøproblemer i affaldshåndteringen. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

18 Gennemtrængelighed for cytostatika KEMIKALIETEST PÅ HANDSKERNE Leverandør Handelsnavn Abena Abena Abena Abena sensitiv Abena 3925 Hospicare lang Klinion Klinion uden accelratorer Klinion Klinion Hvid Metode EN374 EN374 EN374 EN374 EN374 Cytostatika L01AA01 Cyclophosphamid >480 >480 >480 >240 > 480 L01AA02 Chlorambucil L01AA03 Melphalan L01AA06 Ifosfamid L01AB01 Busulfan L01AB02 Treosulfan L01AC01 Thiotepa >480 >480 >480 72,7 > 480 L01AD01 Carmustin ,6 16,7 72,91 L01AD02 Lomustin L01AD04 Streptozocin L01AX03 Temozolomid L01AX04 Dacarbazin >480 >480 >240 > 480 L01BA01 Methotrexat >480 >480 > 480 L01BA04 Pemetrexed L01BB02 Mercaptopurin L01BB03 Tioguanin L01BB04 Cladribin L01BB05 Fludarabin L01BB07 Nelarabin L01BC** Pyrimidin-analoger L01BC01 Cytarabin L01BC02 Fluorouracil >480 >480 >480 >240 > 480 L01BC05 Gemcitabin L01BC06 Capecitabin L01BC53 Tegafur, komb. L01CA01 Vinblastin L01CA02 Vincristin >480 >480 > 480 L01CA04 Vinorelbin L01CB01 Etoposid >480 >480 >480 >240 > 480 L01CB02 Teniposid L01CD01 Paclitaxel >480 >480 >480 >240 > 480 L01CD02 Docetaxel L01CX01 Trabectedin L01DA01 Dactinomycin L01DB01 Doxorubicin >480 >480 >480 >240 > 480 L01DB02 Daunorubicin L01DB03 Epirubicin L01DB06 Idarubicin L01DB07 Mitoxantron L01DC01 Bleomycin L01DC03 Mitomycin >480 >480 > 480 L01XA01 Cisplatin >480 >480 >240 > 480 L01XA02 Carboplatin Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

19 Operationshandske latexfri Operations-handske latex Leverandør Mölnlycke OneMed Mölnlycke Mölnlycke OneMed Handelsnavn Biogel skinsense LF Syntegra Biogel surgeons Biogel M Sempermed Senso Metode (læs på s. 15) EN374 EN374 ASTM F a EN374? Cytostatika Gennemtrængningstid i min L01AA01 Cyclophosphamid >240 > 480 > >240 L01AA02 Chlorambucil L01AA03 Melphalan >240 > 480 L01AA06 Ifosfamid >240 L01AB01 Busulfan >240 L01AB02 Treosulfan L01AC01 Thiotepa >240 > 480 6,33 <1 40 L01AD01 Carmustin >240 > 240 6,92 <1 15 L01AD02 Lomustin L01AD04 Streptozocin L01AX03 Temozolomid L01AX04 Dacarbazin > 480 >240 L01BA01 Methotrexat >240 > 480 >240 L01BA04 Pemetrexed L01BB02 Mercaptopurin L01BB03 Tioguanin L01BB04 Cladribin L01BB05 Fludarabin >240 L01BB07 Nelarabin L01BC** Pyrimidinanaloger L01BC01 Cytarabin >240 L01BC02 Fluorouracil >240 n.t. >240 > L01BC05 Gemcitabin > 480 L01BC06 Capecitabin L01BC53 Tegafur, komb. L01CA01 Vinblastin L01CA02 Vincristin >240 >240 >240 L01CA04 Vinorelbin n.t. L01CB01 Etoposid >240 >240 > L01CB02 Teniposid > 240 L01CD01 Paclitaxel >240 >240 >240 >240 L01CD02 Docetaxel < 240 L01CX01 Trabectedin L01DA01 Dactinomycin L01DB01 Doxorubicin >240 >240 >240 >240 L01DB02 Daunorubicin > 480 L01DB03 Epirubicin L01DB06 Idarubicin >240 > 240 L01DB07 Mitoxantron >240 >240 L01DC01 Bleomycin >240 > 240 L01DC03 Mitomycin >240 L01XA01 Cisplatin >240 > 480 >240 L01XA02 Carboplatin > 240 L01XA03 Oxaliplatin L01XX17 Topotecan L01XX19 Irinotecan L01XC02 Rituximab >240 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

20 Operationshandske - indikator- latex Leverandør Mediplast Onemed Sempermed Handelsnavn Gammex PF Gammex PF Encore Acclaim Supreme Sempermed Supreme Yder natur Inder grøn Inder grøn Yder Natur Inder grøn ASTM Metode (læs på s. 15) ACCP ACCP F a Cytostatika Gennemtrængningstid i min L01AA01 Cyclophosphamid >60 >240 >240 L01AA02 Chlorambucil L01AA03 Melphalan L01AA06 Ifosfamid >60 L01AB01 Busulfan L01AB02 Treosulfan L01AC01 Thiotepa >60 >240 10,56 L01AD01 Carmustin >60 >240 1,28 L01AD02 Lomustin L01AD04 Streptozocin L01AX03 Temozolomid L01AX04 Dacarbazin L01BA01 Methotrexat >60 >240 L01BA04 Pemetrexed L01BB02 Mercaptopurin L01BB03 Tioguanin L01BB04 Cladribin L01BB05 Fludarabin L01BB07 Nelarabin L01BC** Pyrimidin-analoger L01BC01 Cytarabin L01BC02 Fluorouracil >60 >240 >240 n.t. n.t. L01BC05 Gemcitabin n.t. n.t. L01BC06 Capecitabin L01BC53 Tegafur, komb. L01CA01 Vinblastin L01CA02 Vincristin >240 L01CA04 Vinorelbin L01CB01 Etoposid >60 >240 >240 L01CB02 Teniposid L01CD01 Paclitaxel >60 >240 >240 L01CD02 Docetaxel >60 L01CX01 Trabectedin L01DA01 Dactinomycin L01DB01 Doxorubicin >60 >240 >240 L01DB02 Daunorubicin L01DB03 Epirubicin L01DB06 Idarubicin L01DB07 Mitoxantron L01DC01 Bleomycin L01DC03 Mitomycin >60 L01XA01 Cisplatin >60 >240 L01XA02 Carboplatin L01XA03 Oxaliplatin >60 L01XX17 Topotecan L01XX19 Irinotecan >60 L01XC02 Rituximab Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Side

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

krav til brugsanvisning krav til mærkning

krav til brugsanvisning krav til mærkning beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder (EN 420) Kravene i sammenfatning Handskerne skal være fremstillet til at give den beskyttelse, de er beregnet til. Brugeren må ikke få skader på

Læs mere

Handsker. en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien

Handsker. en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien Handsker en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien Vejledning om handsker en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien er udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker Hænderne er dit fineste værktøj - pas godt på dem Beskyt dig mod dårlige handsker Håndsved er en mild form for syre, som kan opløse overskydende kemikalier fra produktionen af handsker. Disse kemikalierester

Læs mere

Sund hud og vådt arbejde

Sund hud og vådt arbejde tema Sund hud Sund hud og vådt arbejde Hvordan du undgår eksem Indhold Om Sund hud s. 3 Vådt arbejde kan give håndeksem s. 4 Der er forskellige årsager til eksem s. 5 Hvad gør du, hvis du får eksem? s.

Læs mere

Historiens første par handsker blev fremstillet i 1889

Historiens første par handsker blev fremstillet i 1889 Valg og brug af handsker i tandlægepraksis Erling Østergaard og Margrethe Meyer Sundhedssektoren herunder tandlægepraksis har i de senere år fået præciseret hygiejneprocedurerne gennem en række danske

Læs mere

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014 Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015 13. maj 2014 PROGRAM KL. 12.30-16 Generel information fra Amgros v/ Flemming Sonne Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter på klinisk anæstesiafsnit på OUH v/ Helle

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

KEMI OMBORD GUIDEN FOR FISKERIET

KEMI OMBORD GUIDEN FOR FISKERIET KEMI OMBORD GUIDEN FOR FISKERIET INDEKS 3 Forord 6 Kemi på Arbejdspladsen 7 Hvad er risikoen 8 Hvordan optages kemikalierne 8 Ikke alle kemikalier optages i kroppen 8 Både kortvarig og længerevarende

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

FOREBYGGELSE AF LATEXALLERGI REDEGØRELSE OG VEJLEDNING

FOREBYGGELSE AF LATEXALLERGI REDEGØRELSE OG VEJLEDNING FOREBYGGELSE AF LATEXALLERGI REDEGØRELSE OG VEJLEDNING 2003 Forebyggelse af latexallergi. Redegørelse og vejledning Redaktion: Jette Blands, Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Center for Forebyggelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Beskytter handsker mod plastallergi?

Beskytter handsker mod plastallergi? Beskytter handsker mod plastallergi? e. christian munksgaard Skandinaviske undersøgelser blandt tandlæger 1-6 viser en relativt høj frekvens af generelle hudproblemer. De adspurgte tandlæger angav i 3

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

2 Pollenallergi og mad

2 Pollenallergi og mad 2 Pollenallergi og mad Pollenallergi 3 Pollenkalender 4 Krydsreaktioner 5 Symptomer 6 Allergitest 7 Kan allergien være farlig? 7 Mad, der kan give symptomer 8 På indkøb 11 I køkkenet 14 Latexallergi 15

Læs mere

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK Sikkerhedsbriller med individuel korrektion Safety Eyewear by Komfort og tryghed på jobbet. Sikkerhedsbriller med styrke fra Carl Zeiss Vision giver den højeste grad

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Duftspray, Skov 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Duftspray, skov Varenr.: 2717 PR.Nr.: Er tilmeldt, nr. er

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader.

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader. Førstehjælp 215 Førstehjælp Du har kun to øjne - pas på dem! Synet er en af vores vigtigste sanser. Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken,

Læs mere

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system?

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? 1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? Udfordringerne drejer sig om affald og håndtering af (urene)

Læs mere

HANDSKER. www.icm-arsima.com 97

HANDSKER. www.icm-arsima.com 97 HANDSKER 97 generelt Vælg den rigtige til formålet! Hænderne er vort vigtigste arbejdsredskab, både på arbejdspladsen og i privatlivet. Desværre er der til stadighed en stor del af de anmeldte arbejdsskader,

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sund Hud. En undervisningsbog

Sund Hud. En undervisningsbog Sund Hud En undervisningsbog Indhold Forord 5 Håndeksem problemets omfang 7 Huden 11 Kontakteksem 13 Risikofaktorer 17 Irritanter og allergener 23 Handsker 25 Fugtighedscremer 31 Håndhygiejne og hånddesinfektion

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

der gør hospitalet i stand til at øge effektiviteten, spare tid og levere bedre og sikrere behandling.

der gør hospitalet i stand til at øge effektiviteten, spare tid og levere bedre og sikrere behandling. Produktkatalog 2015 Mölnlycke Health Care Mölnlycke Health Care er en af verdens førende leverandører af operations- og sårplejeprodukter til engangsbrug i sundhedssektoren. Vi tilbyder sikre og effektive

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Vi er klar til at hjælpe dig Farligt affald Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Sådan sorterer, mærker og emballerer I farligt affald. NORD

Læs mere

ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING

ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING AF FLEKSIBLE SKOPER (2. UDGAVE) EN VEJLEDNING OM RENGØRINGSPRODUKTER OG VÆRNEMIDLER II Udarbejdet af Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Civilingeniør Henrik Simonsen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL)

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) Side 1 af 6 HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden 1.1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser 2 serien Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser Udfordringer og udgifter til rengøringsdrift Dine udfordringer: Ledelse af personalet & sikkerhed Opretholdelse af rengøringsydelse og -effektivitet

Læs mere