ZIN medlemskabs- og licensaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZIN medlemskabs- og licensaftale"

Transkript

1 ZIN medlemskabs- og licensaftale Denne medlemsskabs- og licensaftale ("Aftale") er aftalt og indgået mellem Zumba Fitness, LLC ("Zumba") og dig ("Instruktør") og skal anses for at være trådt i kraft på Instruktørens tilmeldingsdato til Zumba Instructor Network (ZIN) ("Ikrafttrædelses datoen") eller den 15. december 2011, hvis instruktøren var ZIN-medlem forud for den dato. Instruktøren accepterer at den klikbare aftale, der er nødvendig for at acceptere denne aftale, skal fungere som en original underskrift og vedkender, at han/hun har læst og forstået denne Aftale i dens helhed. Hvor Zumba ejer de følgende varemærker Zumba, Zumba Fitness, Ditch the Workout - Join the Party 1, Feel The Music, ZIN og følgende logoer tilknyttet dets grundlæggende Zumba fitnessprogram samt beklædnings- og tilbehørssortimenter, hvis varemærker og logoer der her henvises til som "Zumba varemærkerne": Yderligere ejer Zumba de følgende specialitetsvaremærker: Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in Circuit og følgende specialitetslogoer. Her henvises der til disse specialitetsvaremærker og -logoer som "Zumba Specialitetsvaremærker": Zumba bruger Zumba varemærkerne og Zumba specialitetsvaremærkerne (samlet "Varemærker"), sammen med copyright-beskyttede materialer, der er tilknyttet varemærkerne - dette copyright-beskyttede materiale kan fås gennem ZIN-portalen og er også autoriseret ifølge denne Aftale - i eller, i forbindelse med, uddannelsesydelser indenfor danse- og træningsområdet ("Ydelserne") Medlemsvaremærker, som inkorporerer "ZIN" eller "Zumba Instructor Network" ("ZIN varemærkerne") bruges til at indikere medlemskab af Zumba instruktørnetværket ("ZIN"). Instruktøren, der har fuldført et officielt Grundlæggende Zumba -instruktørkursus, og som ønsker at blive ZINmedlem og bruge Zumba varemærkerne til at markedsføre og undervise klasser i overensstemmelse med betingelserne i denne Aftale. Instruktøren, som er ZIN-medlem, og som har fuldført et instruktørkursus i et eller flere specialitetsprogrammer, indikeret ved Specialitetsvaremærkerne, ønsker at bruge Specialitetsvaremærkerne i overensstemmelse med betingelserne i denne Aftale. Instruktøren ønsker kun at bruge Zumba varemærkerne og Specialitetsvaremærkerne som tilladt af Zumba efter at have taget den tilhørende træning og kun til de formål at stille klasser til rådighed inden for det program, som sådanne varemærker er tilknyttet, eller til at sælge Zumba- 1 Dette mærke er betegnet med i Australien, EF varemærketerritorier, Island, Indien, New Zealand og Norge.

2 produkter som tilladt af denne Aftale, hvor sådanne produktsalg skal komme i anden række i forhold til Instruktørens undervisning af hold ved hjælp af de autoriserede varemærker. Så derfor, under hensyn til føromtalte præmisser, dvs. de gensidige løfter fremsat i det følgende og abonnementet på ZIN netværket og dertilhørende fordele, accepterer parterne som følger: 1. Bevilling af licens Zumba varemærker. Zumba bevilliger hermed Instruktøren en ikke-eksklusiv, ikke overdragelig licens, ("Licensen"), uden garanti, til at bruge Zumba varemærkerne til at markedsføre og undervise Instruktørens klasser og til at indikere, at Instruktøren er ZIN-medlem. Instruktøren accepterer licensen, i perioden hvor denne gælder, hvilket alle er underlagt betingelserne og vilkårene, som fremsættes heri. Til formål for denne Aftale kan betegnelsen Zumba varemærker også indbefatte andre Zumba varemærker, som Zumba kan designere fra tid til anden Specialitetsvaremærker. EFTER Instruktøren fuldfører en KOMPLET specialitetstræning (Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba in the Circuit, Zumba Gold-Toning), og så længe Instruktøren forbliver et velanset ZIN-medlem, tildeler Zumba Instruktøren en licens til kun at bruge Specialitetsvaremærket, der dækker den specialitetstræning ("Licens for specialitetsvaremærke"), som er underlagt restriktionerne i afsnit 1.1. For eksempel, når Instruktøren fuldfører Zumbatomic træningen, tildeles han/hun Zumbatomic licensen til at markedsføre og undervise hans/hendes Zumbatomic klasser Territorie. Licensen, der tildeles heri, er IKKE GYLDIG i Kina eller andre lande, som USA begrænser handel med, eller andre lande, hvor udnyttelsen af rettigheder under denne Licens ville overtræde en lokal lov eller bestemmelse. For mere information, besøg venligst siden: ZIN Licens og juridisk støtte på og vælg "Legal Compliance", eller log på ZIN Home og besøg siden: ZIN Licens og juridisk støtte. 2. Abonnementsgebyr Abonnementsgebyr. Instruktøren skal betale Zumba et abonnementsgebyr ("ZIN medlemsgebyret") på 30,00 US-dollars pr. måned, hvilket forfalder hver eneste måned under perioden herfor, og er underlagt betingelserne for underparagraf 2.2 nedenfor. ZIN medlemsgebyret kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt og ene og alene efter Zumbas eget skøn. Zumba forbeholder sig retten til at etablere, revidere, ændre eller rette fakturerings praksis, metoder og gebyrer, inklusive uden begrænsning opkrævningspraksis, betalingspraksis, supplerende gebyrer og separate gebyrer for indhold eller services, der tilvejebringes på Zumbas hjemmeside(r). Instruktøren indvilliger i at acceptere meddelelse om eventuelle ændringer, som Zumba slår op på Zumbas hjemmeside på et sted, der står regelmæssigt til rådighed for Instruktøren. Alle sådanne opslåede ændringer skal specifikt indkorporeres i denne Aftale. I tilfældet hvor Instruktøren protesterer imod et gebyr eller andre ændringer, er Instruktørens eneste middel og regres, frivilligt at opsige hans/hendes ZIN-medlemskab og opsige denne Aftale Ophævelse. Zumba kan på et hvilket som helst tidspunkt ophæve denne Aftale uanset årsag, inklusive manglende overholdelse af instruktionen fra ZIN-teamet for licenssupport eller Zumbas juridiske afdeling. Hvis Instruktøren ikke betaler til tiden anses det for en væsentlig misligholdelse af denne Aftale, hvilket giver Zumba lov til omgående at afvise eller annullere en hvilken som helst, eller alle, Instruktørens fordele og privilegier ved ZIN-medlemskabet og straks bringe denne Aftale til ophør. Instruktøren kan ophæve denne Aftale med 30 dages varsel uanset årsag. 3. Ejendomsret over varemærker. Instruktøren anerkender, at Zumba ejer varemærkerne. Instruktøren indvilliger i ikke at foretage sig noget, der strider imod Zumbas ejendomsret over varemærkerne. Instruktøren indvilliger i, at anvendelse af varemærkerne af Instruktøren skal være til fordel for og på vegne af Zumba. Instruktøren er enig i, at intet i denne Aftale giver Instruktøren nogen ret over, adkomst til eller interesse i Varemærkerne andet end retten til at anvende varemærkerne som tilladt heri. Instruktøren er enig i, at Instruktøren ikke vil bestride Zumbas adkomst til varemærkerne, varemærkernes gyldighed eller eksigibilitet eller angribe gyldigheden af denne Aftale.

3 4. Kvalitetsstandarder. Instruktøren er enig i, at karakteren og kvaliteten af al(le) Instruktørens markedsføring og Ydelser, som anvender varemærkerne, skal tilpasses de standarder, som fastlægges af Zumba (a) i de officielle Zumba instruktørkurser, (b) i Zumba instruktørmanualen, (c) på (d) i alle mærkeretningslinjer fremsat af Zumba, (e) denne Aftale og (f) som ellers dikteres af Zumba fra tid til anden. 5. Kvalitetsopretholdelse. Instruktøren er enig i at samarbejde med Zumba for at lette Zumbas kontrol med karakteren og kvaliteten af den markedsføring og de Ydelser, der tilbydes af Instruktøren under varemærkerne, at tillade observation af Instruktørens klasser, omgående at overholde alle instruktioner fra ZIN teamet for licenssupport eller Zumbas juridiske afdeling og at tilvejebringe beviser til Zumba, der bekræfter efterlevelsen af denne Aftale på anmodning herom. Instruktøren skal efterleve alle relevante lovgivninger og bestemmelser og opnå alle relevante regeringstilladelser, der angår tilvejebringelsen af Ydelserne samt markedsførelsen og annonceringen heraf. 6. Tilladt anvendelse af Varemærker. Instruktøren er enig i kun at anvende Varemærkerne, som han/hun har Licens til, i den form og på den måde, som fremsættes i denne Aftale. Instruktøren må IKKE ændre på formen og måden for Varemærkerne, der er vist ovenfor. Instruktøren skal følge Zumbas Vejledning for anvendelse af varemærker og retningslinjer for mærker samt instruktionen fra ZIN teamet for licenssupport eller juridisk afdeling. Uden på nogen måde at begrænse det generelle i de ovenfor anførte restriktioner skal Instruktørens anvendelse af Varemærkerne være begrænset som følger: 6.1. Trykte materialer og . (a) Markedsføringsmaterialer. Instruktøren må anvende Varemærkerne på brochurer, plakater, elektronisk post og trykte markedsføringsmaterialer, hvis eneste formål er at promovere Instruktørens Zumba eller specialitetsklasser, og ikke på nogen andre markedsføringsmaterialer. Al anvendelse af Varemærkerne på sådanne materialer skal være på den form og måde, der fremsættes i denne Aftale og skal indbefatte et varemærkesymbol ( or ), hvor det er passende. Instruktørens markedsføringsmaterialer skal indbefatte en tekst i den følgende form som skal referere til alle de Varemærker, der anvendes (f.eks. Zumbatomic, Zumba Gold, Aqua Zumba, Zumba Toning, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit, etc.): Zumba, [indsæt andre Varemærker] og Zumba Fitness logoerne er varemærker tilhørende Zumba Fitness, LLC, der anvendes under licens. Når Varemærkerne anvendes i elektronisk post, skal Instruktøren efterleve alle gældende love vedrørende reklamer og markedsføring. (b) Beskrivelse eller markedsføring af din Zumba-klasse. Instruktøren må ikke anvende Varemærkerne i kombination med andre personers eller enheders varemærker, servicemærker eller andre varemærker eller ændrede beskrivelser, medmindre dette tillades udtrykkeligt af Zumba. For eksempel må Instruktøren ikke referere til en klasse ved anvendelse af udtrykket "Zumba-Abs" eller "begynder-zumba" eller "Zumba-børn" eller "Zumba for pensionister" og lignende eller ved at foreslå forskellige sværhedsgrader for en Zumba -klasse. Som et andet eksempel må Instruktøren ikke indbefatte andre varemærker i det samme markedsføringsmateriale, med undtagelse af navnet eller mærket på stedet, hvor holdet afholdes (underlagt Varemærkerne), hvis stedet giver Instruktøren tilladelse hertil. Instruktøren skal ikke ændre formatet på varemærket, der anvendes til at beskrive en klasse. For eksempel må Instruktøren ikke ændre udseendet eller målene på Varemærkerne, der er vist ovenfor. I tilfælde hvor Instruktøren ønsker at bruge et andet Varemærke til et andet formål (f.eks. sponsorat), skal Instruktøren opnå skriftlig tilladelse til en sådan brug, efter anmodning mindst tredive (30) dage i forvejen. (c) Ingen nyhedsbreve eller publikationer. Instruktøren må ikke anvende nogen af Varemærkerne, fuldt eller delvist, som titlen på et nyhedsbrev eller anden trykt eller online publikation.

4 6.2. Domænenavn samt sociale medie- og netværkssider. Underlagt Zumbas behov eller ønske om at anvende et særligt domænenavn, må Instruktøren anvende "Zumba", som en del af Instruktørens domænenavn-adresse til en hjemmeside, der UDELUKKENDE markedsfører Instruktørens Zumba fitness klasser og dertilhørende, men underordnet salg af Zumba beklædning og tilbehør under disse retningslinjer og i overensstemmelse med afsnit 6.3 nedenfor: (a) Konkurrende produkter og ikke-forklejnelse. Instruktøren må ikke sælge, tilbyde at sælge, reklamere for eller markedsføre nogen ydelser eller varer med undtagelse af Instruktørens Zumba ydelser og Zumba varer på Instruktørens hjemmeside. Instruktøren må ikke indbefatte på hans/hendes hjemmeside nogen udsagn eller information, der udvander, miskrediterer eller på anden måde er skadelig for Varemærkerne eller Zumba-mærket eller -goodwill. Zumba skal efter eget og absolut skøn bestemme, om Instruktørens hjemmeside indeholder sådanne udsagn eller sådan information. (b) Overførsel til Zumba. I tilfælde hvor Zumba bestemmer, efter eget skøn, at det har behov for eller ønske om at anvende et bestemt domænenavn, som Instruktøren har registreret, og som inkluderer et Zumba varemærke, helt eller delvist, skal Instruktøren på Zumbas forespørgsel overføre et sådant domænenavn til Zumba, til gengæld skal Zumba godtgøre Instruktøren for rimelige faktuelle omkostninger, som Instruktøren rent faktisk har betalt for at registrere det domæne hos en registrator for domænenavne. Zumba kan ikke kræves, at godtgøre Instruktøren for udgifter, der har været forbundet med at designe Instruktørens hjemmeside, for oprettede markedsføringsmaterialer eller for nogen andre udgifter, der er blevet betalt til en anden tredjepart, som ikke er en registrator for domænenavne. (c) Identificering af ZIN-medlemmers hjemmeside og sociale medieside. Instruktørens juridiske navn skal være tydeligt anført på alle hjemmesider eller sociale mediesider, der drives eller kontrolleres af Instruktøren, så Instruktøren kan identificeres som ejeren eller kontrollanten af domænet eller den sociale medieside, herunder ved at opslå Instruktørens navn og et link til deres ZIN-profil på Zumba.com. Linket skal være inkorporeret på hjemmesiden og skal anføre: Denne hjemmeside [indsæt hjemmeside] ejes og drives af [indsæt Instruktørens navn], et autoriseret medlem af Zumba instruktørnetværket. Besøg venligst min profil på: [indsæt link til profilsiden]. (d) Inddækning af landenavne. En instruktør der ønsker at bruge domæner, der indeholder en kombination af et Varemærke og navnet på et land (f.eks. etc.), eller et topdomæne, skal søge Zumbas godkendelse af dette. Hvis der gives godkendelse, accepterer Instruktøren, der registrerer et sådant domæne eller opretholder registreringen af et sådant domæne, udtrykkeligt at overføre et sådant domæne til Zumba umiddelbart efter, at der anmodes herom. (e) Ingen domænenavne som varemærker. Instruktøren må ikke bruge et domænenavn, der indeholder et Varemærke som et forretningsnavn. For eksempel må Instruktøren ikke bruge domænenavnet, og derefter bruge ZUMBA CREW til at identificere Instruktøren eller en gruppe instruktører. (f) Titler på sociale medie- og netværkssider. Instruktøren skal opfylde alle krav til Domænenavne, Hjemmesider og Varemærker til sociale medie- og netværkssider (inklusive Facebook, YouTube og lignende sider) og titler på sociale mediesider med Instruktørens navn i titlen. I tilfælde med grupper af sociale mediesider skal alle Instruktører være ZIN-medlemmer, og alle ZIN-medlemmer skal være identificeret. Denne paragraf skal også gælde for sociale medie- og netværkssider for arrangementer.

5 6.3. Hjemmeside. Instruktøren må anvende Varemærkerne på en hjemmeside (indbefattet sociale medie- og netværkssider), hvor Instruktøren anvender Varemærkerne til at promovere Instruktørens Zumba klasser og under de følgende retningslinjer: (a) Varemærke notits Al anvendelse af Varemærkerne på Instruktørens hjemmeside skal være i den form og på den måde, der fremsættes i denne Aftale. Instruktørens hjemmeside skal indbefatte et varemærkesymbol ( eller ) sammen med hver anvendelse af et Varemærke, hvor det er relevant. Alle websider, hvorpå nogen af Varemærkerne forekommer, skal indbefatte et symbol i den følgende form (som skal henvise til alle de Zumba varemærker, der anvendes): "Zumba og Zumba Fitness logoer er varemærker tilhørende Zumba Fitness, LLC, der anvendes under licens." Hvis der anvendes et specialitetsvaremærke på hjemmesiden, pålægges Instruktøren at indbefatte specialitetsvaremærket i notitsen. For eksempel: Zumba, Zumbatomic, Zumba Toning og Zumba Fitness logoerne er varemærker tilhørende Zumba Fitness, LLC, der anvendes under licens. (b) Link til Zumba.com. Instruktørens hjemmeside skal inkludere et iøjnefaldende hyperlink på hjemmesiden til Zumbas officielle hjemmeside, (c) Varemærkeanvendelse. Foruden at overholde Afsnit 6.2(b) må Instruktøren ikke bruge Varemærkerne i kombination med en anden persons eller enheds varemærker, servicemærker, forretningsnavne, produkt- og programnavne eller andre benævnelser, med mindre det er godkendt på skrift af Zumba. (d) Musik. Instruktøren må anvende Zumbas originale kompositioner (tilgængelige på Zumba Fitness Original Sound track, Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe, Best of Exhilarate og Zumbatomic (forbrugerbokssæt) CD'en og sådanne andre originale lydspor, der frigives i fremtiden) som baggrundsmusik på en hjemmeside, der opfylder kravene i denne Aftale. Instruktøren må ikke anvende anden musik på en sådan hjemmeside, medmindre han/hun har opnået en gældende licens til at gøre dette. (e) Forklejnelse. Som med Afsnit 6.2(a) må Instruktøren ikke inkludere noget moralsk anstødeligt indhold på sin hjemmeside, eller indhold, som Zumba beslutter sig for, efter eget og absolut skøn, udvander, miskrediterer eller på anden måde er skadelig for Varemærkerne eller Zumba-mærket eller -goodwill. Zumba forbeholder sig retten til at kræve, og Instruktøren indvilliger i, at Instruktøren omgående fjerner alt sådant indhold fra Instruktørens hjemmeside efter instruktion fra ZIN teamet for Licenssupport eller Zumbas juridiske afdeling. (f) Ejendomsret. Instruktøren skal tydeligt identificere ejeren af hjemmesiden eller siden på det sociale netværk. (særligt skal det være tydeligt, at siden ejes af Instruktøren eller Virksomheden og ikke af Zumba Fitness, LLC.) Som påkrævet i Afsnit 6.2(c) er et link og udsagn, der identificerer Instruktøren, påkrævet. (g) AdWords og nøgleord. Instruktøren må ikke bruge nogen Varemærker som et AdWord eller nøgleord (eller lignende) eller til nogen anden søgemaskineoptimering eller til oprettelse af "sponsorerede links" uden skriftlig autorisation fra Zumba til at gøre dette Internetvideoer Instruktøren må fremstille en eller flere reklamevideoer på op til 2,5 minutter pr. video ("Reklamevideo"). En Reklamevideo skal vise Instruktøren, der demonstrerer en Zumba klasse eller Zumba motionsrutiner og må KUN anvendes til det formål at promovere Instruktørens Zumba hold. En Reklamevideo skal opfylde følgende betingelser og vilkår: (a) Lanceringer. Instruktøren må ikke inkludere klassedeltagere eller andre deltagere i en Reklamevideo, medmindre Instruktøren har opnået en passende skriftlig tilladelse, fra alle sådanne deltagere.

6 (b) Titel. Hvis Instruktøren anvender en titel til en sådan video, så skal titlen være væsentligt lig "Zumba klasse(r) med [Instruktørens navn]. Instruktørens navn skal være indbefattet i titlen, og alle Varemærker skal anvendes i henhold til denne Aftale. (c) Musik. En Reklamevideo skal indbefatte Zumbas originale kompositioner (tilgængelige på Zumba Fitness original sound track, Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe, Best of Exhilarate, Zumbatomic forbrugerbokssættet og den slags originale lydspor, som Zumba udgiver i fremtiden). Instruktøren anerkender, at de fleste af de musikalske kompositioner, der følger med Instruktørens ZIN-materialer, ikke er Zumba originale kompositioner, ikke er licenseret til offentligt brug og ikke må bruges i nogen videoer eller til noget andet reklameformål, med mindre lokale krav til licensudstedelse for musik er blevet opfyldt. Instruktøren må ikke dele ZIN-musikken på internettet eller noget andet sted. For yderligere oplysninger, besøg siden ZIN licens og juridisk support (eller gå til ZIN-startsiden, og klik på "Rabatter og ressourcer" under "Entreprenørskab" og dernæst "Musikressourcer"). (d) Streaming. Reklamevideoer, der er skabt ved efterlevelse af denne paragraf, må kun streames til Instruktørens egen hjemmeside eller sociale medie- eller netværksside, som efterlever betingelserne i denne Aftale. Instruktøren må ikke streame, offentliggøre eller distribuere nogen videoer, som viser en Zumba klasse, eller som på anden vis nævner Zumba eller Varemærkerne via et andet medie. (e) Ingen udvanding eller forklejnelse. Instruktøren må ikke inkludere noget indhold på internet videoer, der er moralsk anstødelige, eller som udvander, forklejner eller på anden måde er skadeligt for varemærkerne eller Zumba-mærket eller -goodwill. Zumba forbeholder sig retten til, efter Zumbas eget eller absolutte skøn, at få fjernet, eller kræve at Instruktøren fjerner, og Instruktøren indvilliger i omgående at fjerne alle Reklamevideoer eller andre videoer, der inkluderer eller refererer til Varemærkerne Radio og TV. Instruktøren skal kun gives tilladelse til at bruge Varemærkerne i radio- og TV- reklamer med Zumbas forudgående skriftlige samtykke, hvor samtykket kan trækkes tilbage efter Zumbas eget og absolutte skøn Nyhedsdækning bona fide. Instruktøren må markedsføre Instruktørens Zumba fitnessklasser via live nyhedsdækning eller trykte nyhedsmedier, såsom aviser, TV, radio og magasiner, ved en traditionel nyhedsorganisation eller et forlag. I det tilfælde, at Instruktøren markedsfører på denne måde, skal Instruktøren informere nyhedsorganisationen eller forlaget om Zumbas retningslinjer for korrekt anvendelse af varemærker og vejledningen til anvendelse af varemærker. Med hensyn til live nyhedsdækning må en sådan dækning ikke inkludere mere end ti (10) minutter af Zumba fitnessrutiner uden Zumbas forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke. Hvis Instruktøren kender til dækningen i forvejen, skal Instruktøren underrette Zumba om sådan dækning via til Hvis Instruktøren ikke kender til dækningen i forvejen, skal Instruktøren omgående underrette Zumba efter dækningen og, hvor det er muligt, give Zumba en kopi af artiklen eller optagelsen af sådan nyhedsdækning Salg af ægte Zumba produkter. Instruktører, som køber ægte Zumba produkter direkte fra Zumba eller en autoriseret videresalgsdistributør, må anvende Varemærkerne i overensstemmelse med denne Aftale til at identificere og markedsføre videresalget af sådanne produkter. Instruktørens anvendelse af Varemærkerne til videresælgelse af Zumba produkter skal være underlagt Instruktørens Zumba klasser, med undtagelse af at Instruktøren må videresælge originale produkter på online opslagstavler, forudsat at Instruktøren identificerer sig selv på sådanne lister. Hvor det er muligt, indvilliger Instruktøren i IKKE at sælge produkter udenfor den geografiske region, hvor disse produkter blev købt. For eksempel skal produkter, som Instruktøren købte i USA, videresælges i USA og ikke udbydes til salg udenfor USA ZIN varemærker. Under betingelserne af denne Aftale må Instruktøren udelukkende anvende ZIN varemærkerne til det formål at identificere Instruktøren som ZIN medlem eller ZIN instruktør.

7 6.9. Fundraisingydelser til velgørenhed. Efter opnåelse af en forudgående skriftlig tilladelse fra Zumba efter anmodning fra Instruktøren mindst tredive (30) dage på forhånd, må Instruktøren gennemføre Zumba fitnessklasser i forbindelse med fundraisingaktiviteter til velgørenhedsformål eller andre værdige formål under navnet og varemærket Zumbathon (med et i USA og et udenfor USA), inklusive dette design: hvor varemærket og designet derefter skal anses som et Varemærke herunder til denne begrænsede brug i forbindelse med velgørenhedsarrangementer. Aktiviteter, der anvender Zumbathon -varemærket eller -designet skal afholdes i henhold til gældende lov, og Instruktøren skal være ansvarlig for håndteringen og den passende udbetaling af alle fundraisingsmidler. Zumba forbeholder sig retten til, at forbyde Instruktøren at anvende Zumbathon og designet eller Varemærkerne i forbindelse med alle fundraisingsaktiviteter, som Zumba beslutter sig for, efter eget og absolut skøn, udvander, miskrediterer eller på anden måde er skadelig for varemærkerne eller Zumba-mærket eller -goodwill, eller som er i uoverensstemmelse med Zumbas virksomhedsformål eller interesser. For tilladelse til anvendelse af Zumbathon varemærket, besøg venligstwww.zumba.com, log på, gå til "Lokalsamfund" og vælg "Ansøg om at være vært for et Zumbathon velgørenhedsarrangement" Begivenheder, messer og universitetsklasser. Underlagt specifikke vilkår og betingelser og kun efter opnåelse af en forudgående skriftlig tilladelse fra Zumba mindst tredive (30) dage før, må Instruktøren holde Zumba klasser under samfunds begivenheder (markeder, festivaler m.m.), messer (fitness eller anden branche) eller til universitetsgodskrivning (dvs. som undervisning i sport). For tilladelse til anvendelse af Varemærkerne til begivenheder eller klasser, besøg venligst kontaktsiden på og vælg "Legal Compliance" eller følg andre instruktioner for begivenheder. En "begivenhed" er en aktivitet, der ikke er en Zumba klasse eller mesterklasse, som tilladt under denne Aftale. Når Instruktøren deltager i eller afholder klasser under en begivenhed, skal Instruktørens navn være anført i forbindelse med begivenhedens reklamematerialer. Instruktøren må ikke deltage i nogen begivenhed eller afholde nogen klasser, der detaljeret viser grundlæggende trin, eller som er designet til at træne andre instruktører eller offentligheden i de grundlæggende eller fundamentale elementer ved at være en Zumba -instruktør, og Instruktøren må heller ikke velvidende deltage i en begivenhed eller klasse, der anvender Varemærkerne, hvor alle de øvrige klasseundervisende deltagere ikke også er ZIN-medlemmer. 7. Begrænset anvendelse af Varemærkerne og andre forbudte aktiviteter. Uden at begrænse restriktionerne, der ellers pålægges Instruktørens anvendelse af Varemærkerne, må Instruktøren ikke anvende Varemærkerne eller tage del i nogen af de følgende aktiviteter: 7.1. Anvendelse af Zumba-logoer og stiliseret skrift. Instruktøren må ikke ændre formen eller fremtoningen af nogen som helst af Zumba logoerne, eller de stiliserede varemærker, uanset hvor disse anvendes, inklusive men ikke begrænset til proportionen, farven eller skrifttypen Salgsartikler. Instruktøren må ikke fremstille, generere eller distribuere nogen som helst salgsartikler (inklusive tøj) eller andre reklameartikler, der bærer nogen af Varemærkerne, eller noget der ligner eller er relateret til Varemærkerne ZIN-materialer. Instruktøren accepterer, at ZIN-materialer, som Instruktøren har modtaget takket være Instruktørens tilmelding i ZIN-programmet, udelukkende er til Instruktørens fordel og brug. Instruktøren må ikke kopiere, duplikere, sælge, distribuere eller på anden måde udbrede nogen materialer, som Instruktøren opnår ved at blive ZIN medlem, såsom, men ikke begrænset til, ZIN medlems velkomstpakke og dennes indhold,

8 træningsmanualer, ZIN koreografi-cd'er og DVD'er, og ZIN mega-mix CD'er. Instruktøren tillades ikke at spille ZIN DVD'er som del af en klasse eller at optræde offentligt med en Zumba video, inklusive Instruktørens egne klasser, med undtagelse af hvad der er specificeret i Afsnit 6.4. Hvis denne Aftale ophæves uanset årsag, accepterer Instruktøren at gemme Instruktørens ZIN-materialer, destruere dem eller returnere dem til Zumba og ikke sælge eller give dem væk eller bruge dem til noget andet formål med undtagelse af personlig, ikkekommerciel brug Anvendelse af Varemærker til andet end markedsføring af Zumba klasser. Instruktøren anerkender, at Zumba må anvende (eller give andre licens til at anvende) Varemærkerne (og andre varemærker) i forbindelse med varer og ydelser forskellige fra de heri nævnte Ydelser. Instruktøren skal IKKE have nogen ret til at anvende og må ikke anvende nogen Varemærker til det formål at markedsføre en workshop, træning, instruktion, koreografi-session eller anden aktivitet med undtagelse af Instruktørens egne Zumba klasser. Instruktøren skal ikke anvende nogen af varemærkerne til at identificere et motionscenter, et træningscenter, et forretningsnavn eller varemærke eller andre typer af faciliteter, programmer eller produkter, undtagen som udtrykkeligt autoriseret heri, uden det udtrykte, forudgående, skriftlige samtykke fra Zumba. For eksempel må Mærkerne ikke anvendes til at identificere en forretning eller virksomhed eller til at afholde andre forretningsaktiviteter end at markedsføre og afholde Instruktørens Ydelser Videoer/optagelser. Undtagen som udtrykkeligt fremført ovenfor, må Instruktøren ikke filme, optage, frembringe eller streame nogen optagelser, inklusive videoer eller DVD'er af en Zumba-klasse, eller som gengiver eller på anden måde imiterer Zumba/ZIN koreografi eller musik. Zumba fitnessvideoer og DVD'er er fuld beskyttet under copyright-lovene og enhver uautoriseret kopiering, fremvisning, distribuering eller anden anvendelse uden den udtrykkelige, forudgående, skriftlige tilladelse fra Zumba er streng forbudt. Ud over at være gyldig grund til terminering af denne Aftale, vil personer, der krænker copyright rettighederne blive retsforfulgt i lovens yderste udstrækning. Instruktøren indvilliger i at samarbejde med Zumbas håndhævelses- og anti-piratbestræbelser når anmodet herom, inklusive ved omgående at svare på anmodninger fra ZIN teamet for licenssupport eller Zumbas juridiske afdeling. 7.6 Instruktøren indvilliger i omgående at overholde alle licensudstedelseskrav, der er opslået på siden ZIN licens og juridisk support under "Licensudstedelseskrav", eller al instruktion fra ZIN teamet for licenssupport eller Zumbas juridiske afdeling. 7.7 Alle anmodninger om godkendelse under denne Aftale skal fremsættes for ZIN teamet for licenssupport mindst tredive (30) dage i forvejen via ZIN teamet for licenssupport (indenfor afdelingen for Legal Compliance) bortset fra, at Zumbathon begivenheder skal følge den metode, der er anført ovenfor. Instruktøren skal holdes informeret om nye processer for godkendelser i Der vil være information i ZIN nyhedsbrevet og på siden ZIN licens og juridisk support. 7.8 Alle rettigheder der ikke er specifikt tildelt her, forbeholdes Zumba. 7.9 Opslag af klasser. Instruktøren accepterer at gøre sig rimelige kommercielle bestræbelser på at opslå sine klasser på Find en klasse på Instruktøren anerkender, at det at kunne identificere legitime klasser på denne platform er vigtigt for Zumbas bestræbelser på at beskytte ZIN-medlemmer ved at identificere uautoriserede klasser. 8. Krænkelsesunderretning og retsforfølgelse. Instruktøren indvilliger i straks at underrette Zumba, hvis Instruktøren bliver klar over en hvilken som helst uautoriseret anvendelse af Varemærket af tredjepart. Zumba skal have eneretten til og ret til efter eget skøn, at bringe krænkelser eller unfair konkurrence for retten, hvor det angår Varemærket, og til at bibeholde provenu fra ethvert forlig eller genindvindelse i enhver sådan handling. Instruktøren indvilliger i at samarbejde med Zumba for at håndhæve og beskytte Varemærkerne.

9 9. Periode. Den initielle periode for denne Aftale skal være en periode på seks (6) måneder fra Ikrafttrædelsesdatoen (den "initielle periode") og vil automatisk blive fornyet i et uendeligt antal på hinanden følgende en-månedsperioder medmindre, eller indtil, Instruktøren bryder denne Aftale, eller opsiger hans/hendes medlemskab i overensstemmelse med denne Aftale ("Perioden"). Desuagtet det foregående kan Zumba annullere denne Aftale og Instruktørens medlemskab af ZIN på et hvilket som helst tidspunkt, med eller uden årsag, ved at give Instruktøren en skriftlig opsigelse. Ved terminering uden årsag vil alle ZIN medlemsgebyrer, der er betalt men ikke anvendt, blive returneret til Instruktøren. 10. Terminering med årsag. Zumba har retten til straks at bringe denne Aftale til ophør ved skriftlig opsigelse til Instruktøren, i tilfælde af overtrædelser af enhver af betingelserne heraf af Instruktøren, eller ved at foretage illegale handlinger eller anden opførsel, der af Zumba dømmes som værende skadelige for Zumba mærket. Zumba kan efter eget og absolut skøn tilvejebringe Instruktøren en mulighed for at rette enhver krænkelse af denne Aftale før terminering. 11. Konsekvens af terminering. Efter terminering af denne Aftale skal Instruktøren straks holde op med alle anvendelser af Varemærkerne (hvilket indbefatter anvendelse som del af et domænenavn), samt alle forvirrende lignende navne og varemærker. I tilfældet hvor Instruktøren har fremstillet uautoriserede trykte materialer, der indeholder ZUMBA varemærket, skal Instruktøren straks destruere alle sådanne trykte materialer. I tilfældet hvor Instruktøren har registreret et domænenavn, der indeholder ZUMBA varemærket, skal Instruktøren derefter, på Zumbas anmodning, overføre et sådant domænenavn til Zumba. Alle rettigheder til Varemærket og goodwill forbundet hermed skal forblive Zumbas ejendom 12. Opsigelse ("At forlade ZIN"). Instruktøren kan opsige denne Aftale og medlemskabet af ZIN på et hvilket som helst tidspunkt efter den initielle periode. Hvis Instruktøren opsiger sit ZIN medlemskab før udløb af den initielle periode, skal Instruktøren betale et termineringsgebyr svarende til 10,00 US $ for hver måned, der er tilbage af den initielle periode på seks (6) måneder. For eksempel, hvis et ZIN medlemskab opsiges efter to (2) måneder, skal Instruktøren betale Zumba et termineringsgebyr svarende til 40,00 US $. Udover det månedlige opsigelsesgebyr vil Instruktøren stadig være underlagt opsigelsesgebyrerne, der fremsættes nedenfor. Opsigelse fra Instruktørens side skal træde i kraft den sidste dag i den måned, hvor opsigelsen fandt sted, forudsat at opsigelsen meddeles og modtages af Zumba mindst to hverdage inden den sidste dag i måneden. For eksempel, hvis Instruktøren annullerer sit ZIN medlemsskab den 30. januar, vil Instruktøren blive faktureret for februar, og Instruktørens medlemsskab vil forblive aktivt til den sidste dag i februar. Instruktørens medlemsskab og online konto vil automatisk blive termineret den sidste dag i den måned, hvor opsigelsen er i kraft. Opsigelse gør straks Instruktørens rettigheder, som er tildelt under denne Licensaftale, hvilket indbefatter anvendelse af Varemærkerne (inklusive specialitetsvaremærkerne), copyright, logoer, domænenavne og andre Zumba markedsføringsmaterialer. Opsigelse terminerer ikke Zumbas rettigheder under denne Aftale eller nogen anden fordel for Zumba i denne Aftale. Hvis Instruktøren stadig er indenfor et år fra deres Zumba B1 eller B2 instruktørtræning, vil Instruktøren stadig have en grundlæggende begrænset Zumba instruktørlicens, som indikeret på bagsiden af B1-diplomet (et år, begrænset licens til at bruge "ZUMBA klasse" på klasseprogrammet, underlagt de andre vilkår og betingelser på bagsiden af Instruktørens originale diplom). Fra datoen for opsigelse af ZIN-medlemskabet, vil Instruktøren have et år til at vende tilbage til ZIN, indenfor hvilken tid alle licenser (Zumba Varemærker og Specialitetsvaremærker) automatisk vil blive genaktiveret, uden at instruktørtræningen skal gentages for samme kurser.

10 13. Fortolkning af Aftale; Håndhævelse. Denne Aftale skal tolkes i overensstemmelse med amerikanske love og love gældende i staten Florida. Parterne indvilliger i, at alle sagsanlæg, der opstår fra, eller relaterer sig til, denne Aftale kan bringes for retten i Broward County, Florida i USA. Hver part giver udtrykkeligt afkald på enhver udfordring af personlig jurisdiktion eller hjemting. Den sejrende part ved alle sådanne tiltag skal være berettiget til at få refunderet rimelige advokatomkostninger og udgifter. Parterne giver udtrykkeligt afkald på retten til en nævningeretsag i relation til denne aftale. Instruktøren indvilliger i, at alle kendelser fra en domstol under denne Paragraf vil være fuldt retsgyldige i det land, hvor Instruktøren bor. 14. Modifikationer af vilkår og betingelser. Instruktøren indvilliger i at vilkår og betingelser for denne Aftale kan opdateres og modificeres fra tid til anden på Zumbas eget og absolutte skøn. Sådanne ændringer kan effektueres ved at Zumba offentliggør en ændringsnotits eller en ny aftale på deres hjemmeside. Sådanne modificerede vilkår skal anses for inkorporeret heri og gjort til en del heraf. Zumba skal gøre sig kommercielt rimelige anstrengelser for at gøre Instruktøren opmærksom på sådanne ændringer før implementering. Retsgyldigheden af sådanne ændringer skal ikke anses som værende afhængige af reel underretning, forudsat at Zumba har opslået ændringerne på siden ZIN licens og juridisk support på ZIN startsiden. I tilfældet hvor Instruktøren ikke er enig i at efterleve vilkårene i Aftalen, som modificeret, skal Instruktørens eneste middel og regres være at terminere denne Aftale. 15. Relation mellem parterne. Den retsmæssige forhold mellem Zumba og Instruktøren skal være som licensgiver og licenshaver. Intet i denne Aftale skal opfattes således, at det udgøre en partnerskabs-, joint venture-, agentur-, franchise-, salgsrepræsentants- eller ansættelsesrelation mellem parterne, ej hellere skal Zumba anses for at handle som en betroet kapacitet med hensyn til Instruktøren. Instruktøren har ingen bemyndigelse til, at fremsætte eller acceptere nogen tilbud eller repræsentationer på Zumbas vegne, eller på nogen måde at binde Zumba. Instruktøren må ikke komme med udtalelser eller foretage sig handlinger i et hvilket som helst medie, inklusive, uden begrænsninger, elektroniske medier, trykte medier, trådløse medier eller på internettet, der med rette kan modsige relationen, som fremsættes i denne Paragraf, eller som med rette kan forvirre eller vildlede enhver person vedrørende karakteren af forholdet mellem licensgiver og licenshaver - mellem Zumba og Instruktøren. 16. Begrænsning af erstatningsansvar. Under ingen omstændigheder og under ingen retsmæssig eller rimelig teori, hvad enten under skadevoldende handling, kontrakt, objektivt ansvar eller på anden måde, skal Zumba eller enhver af deres datterselskaber, ansatte, direktører, funktionærer, agenter, forhandlere eller leverandører være ansvarlige overfor Instruktøren eller overfor nogen anden person, for nogen som helst indirekte, specielle, tilfældige eller påfølgende tab eller skader af en hvilken som helst art, som opstår på grund af, eller i forbindelse med, denne Aftale, inklusive uden begrænsninger, skader på grund af tabt fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, arbejdsnedlæggelse, nøjagtighed af resultater eller computernedbrud eller fejlfunktion, selv hvis en autoriseret repræsentant for Zumba er blevet gjort bekendt med, eller burde have kendt til muligheden for, sådanne skader. Under ingen omstændigheder skal Zumba være ansvarlig for nogen som helst skader, som overstiger gebyret, der er betalt af Instruktøren i henhold til denne Aftale, under den seks-måneders periode, der går forud for datoen for hvilken et krav opstår. 17. Skadeserstatning. Instruktøren skal yde erstatning, forsvare og holde Zumba og enhver af deres datterselskaber, og tillige deres direktører, funktionærer, ansatte og agenter skadesløs fra alle og ethvert tab, ansvar, skader og udgifter (inklusive rimelige advokathonorarer og omkostninger), som de kan komme til at lide under, som følge af ethvert krav, fordringer, handlinger eller andre retsprocesser, der fremføres eller iværksættes imod dem, som skyldes en krænkelse af instruktøren af en hvilken som helst bestemmelse i denne Aftale, eller på grund af enhver anden ulovlighed eller ikke-lovlighed begået af Instruktøren.

11 18. Ansvarsfraskrivelser. Zumba giver ingen fremstillinger eller garantier, udtrykte eller underforståede, til Instruktøren med hensyn til ZIN, Zumbas Ydelser eller nogen andre produkter, som sælges gennem ZIN (inklusive uden begrænsning, garantier for egnethed, salgbarhed, ikke-krænkelser) eller hvilke som helst underforståede garantier, der fremkommer som årsag af opfyldelses-, salgs- eller handelsanvendelse. Yderligere fremstiller Zumba ikke, at driften af Zumbas hjemmeside vil forekomme uforstyrret eller fri for fejl. Som sådan er Zumba ikke ansvarlig for konsekvenserne af nogen afbrydelser eller fejl, selvom Zumba indvilliger i, at gøre sig kommercielt rimelige anstrengelser for at rette fejl eller afbrydelser. 19. Karakteren af ZUMBAs ydelser. Instruktøren anerkender og indvilliger i, at som et resultat af den fysiske natur af Zumba fitnessklasser, kan Zumba være farlig eller uegnet for nogle. Instruktøren anerkender og indvilliger yderligere i, at enhver information, som Zumba må tilvejebringe til Instruktøren gennem en Zumba hjemmeside eller vedrørende sundhed og fitness, udelukkende er beregnet som en generel uddannelsesmæssigt hjælp og ikke kan træde i stedet for medicinsk eller sundhedsmæssig rådgivning. Instruktøren anerkender yderligere, at Instruktøren er blevet opfordret til at søge råd fra en læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale, hvis Instruktøren har oplevet nogen form for medicinsk lidelse, der kunne påvirke Instruktørens evne til at tilvejebringe Ydelserne. Zumba og deres datterselskaber og agenter påtager sig intet ansvar for enhver konsekvens, der relaterer direkte eller indirekte til enhver handling eller ikke-handling, som Instruktøren foretager sig, baseret på informationen, services eller andet materiale, der er tilgængeligt på en Zumba hjemmeside. Medens Zumba vil bestræbe sig på, at tilvejebringe fuldstændig, opdateret og nøjagtig information på deres hjemmesider, garanterer Zumba og deres datterselskaber og agenter ikke, og skal ikke være ansvarlig for, enhver skade eller tab, som er relateret til nøjagtigheden, fuldstændigheden eller betimeligheden af en sådan information. 20. Notitser. Enhver notits, henstilling, krav eller anden kommunikation krævet eller tilladt herunder, kan gives til enhver part på adresserne, som fremsættes nedenfor, eller som herefter kan blive specificeret i en notits, designeret som en ændring af adresse under denne paragraf. Enhver notits eller henstilling herunder skal gives via anbefalet eller certificeret post, med anmodning om modtagelseskvittering, håndoverlevering, post fra den ene dag til den anden, eller fax (bekræftet med post). Notitser og anmodninger skal være: (i) i tilfældet af håndoverlevering, anseet for at være givet, når de er leveret til den part, til hvilken de er adresseret (underbygget af bevis på overlevering), (ii) i tilfælde levering med anbefalet post, anses for at være givet tre (3) hverdage (indenfor USA) eller ti (10) hverdage (udenfor USA) efter datoen, hvor de blev afleveret i posten, (iii) i tilfælde af levering med post fra den ene dag til den anden, anses for at været givet en (1) hverdag (indenfor USA) eller fem (5) hverdage (udenfor USA) efter den dato, de blev afleveret til kureren og (iv) i tilfælde af eller fax levering, når disse bekræftes af Zumba. Hvis til Zumba: General Counsel & Vice President, Business Affairs Zumba Fitness, LLC 800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, FL 33009, USA Tlf.: Hvis til Instruktøren: Til Instruktørens -adresse angivet i ZIN registreringsblanketten. 21. Ingen frafaldelse. Zumbas undladelse eller aftale om ikke at håndhæve streng efterlevelse af enhver bestemmelse i denne Aftale i et givet tilfælde, skal ikke udgøre en frafaldelse af Zumbas ret til efterfølgende at håndhæve en sådan bestemmelse eller nogen som helst anden bestemmelse i denne Aftale.

12 22. Accept af betingelser. Instruktørens betaling af gebyrer i forbindelse med denne Aftale eller klikgennemgang af denne Aftale, efter at have logget på Zumbas hjemmeside eller ZIN startsiden, udgør Instruktørens accept af betingelserne heri. 23. Samlede Aftale. Denne Aftale skal erstatte enhver anden tidligere eller samtidigt frembragte dokumenter, diskussioner eller tilsagn, med hvilke den måtte være i strid, inklusive tidligere ZIN medlemsskab eller Licensaftaler mellem Instruktøren og Zumba. Denne Aftale kan ændres af Zumba på siden ZIN licens og juridisk support, hvis indhold er indkorporeret og gældende den dato, Zumba opslog den der. Instruktøren indvilliger i at overvåge denne side regelmæssigt for ændringer i denne Aftale. For at indsende spørgsmål eller anmodninger vedrørende dette Medlemskab og denne Licensaftale, besøg venligst kontaktsiden på og vælg "Legal Compliance" for at nå ZIN teamet for licenssupport.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale 1. Forord Flavon Group Polska sp. z o.o. i det følgende kaldet Flavon Group distribuerer produkter

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere