ZIN medlemskabs- og licensaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZIN medlemskabs- og licensaftale"

Transkript

1 ZIN medlemskabs- og licensaftale Denne medlemsskabs- og licensaftale ("Aftale") er aftalt og indgået mellem Zumba Fitness, LLC ("Zumba") og dig ("Instruktør") og skal anses for at være trådt i kraft på Instruktørens tilmeldingsdato til Zumba Instructor Network (ZIN) ("Ikrafttrædelses datoen") eller den 15. december 2011, hvis instruktøren var ZIN-medlem forud for den dato. Instruktøren accepterer at den klikbare aftale, der er nødvendig for at acceptere denne aftale, skal fungere som en original underskrift og vedkender, at han/hun har læst og forstået denne Aftale i dens helhed. Hvor Zumba ejer de følgende varemærker Zumba, Zumba Fitness, Ditch the Workout - Join the Party 1, Feel The Music, ZIN og følgende logoer tilknyttet dets grundlæggende Zumba fitnessprogram samt beklædnings- og tilbehørssortimenter, hvis varemærker og logoer der her henvises til som "Zumba varemærkerne": Yderligere ejer Zumba de følgende specialitetsvaremærker: Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in Circuit og følgende specialitetslogoer. Her henvises der til disse specialitetsvaremærker og -logoer som "Zumba Specialitetsvaremærker": Zumba bruger Zumba varemærkerne og Zumba specialitetsvaremærkerne (samlet "Varemærker"), sammen med copyright-beskyttede materialer, der er tilknyttet varemærkerne - dette copyright-beskyttede materiale kan fås gennem ZIN-portalen og er også autoriseret ifølge denne Aftale - i eller, i forbindelse med, uddannelsesydelser indenfor danse- og træningsområdet ("Ydelserne") Medlemsvaremærker, som inkorporerer "ZIN" eller "Zumba Instructor Network" ("ZIN varemærkerne") bruges til at indikere medlemskab af Zumba instruktørnetværket ("ZIN"). Instruktøren, der har fuldført et officielt Grundlæggende Zumba -instruktørkursus, og som ønsker at blive ZINmedlem og bruge Zumba varemærkerne til at markedsføre og undervise klasser i overensstemmelse med betingelserne i denne Aftale. Instruktøren, som er ZIN-medlem, og som har fuldført et instruktørkursus i et eller flere specialitetsprogrammer, indikeret ved Specialitetsvaremærkerne, ønsker at bruge Specialitetsvaremærkerne i overensstemmelse med betingelserne i denne Aftale. Instruktøren ønsker kun at bruge Zumba varemærkerne og Specialitetsvaremærkerne som tilladt af Zumba efter at have taget den tilhørende træning og kun til de formål at stille klasser til rådighed inden for det program, som sådanne varemærker er tilknyttet, eller til at sælge Zumba- 1 Dette mærke er betegnet med i Australien, EF varemærketerritorier, Island, Indien, New Zealand og Norge.

2 produkter som tilladt af denne Aftale, hvor sådanne produktsalg skal komme i anden række i forhold til Instruktørens undervisning af hold ved hjælp af de autoriserede varemærker. Så derfor, under hensyn til føromtalte præmisser, dvs. de gensidige løfter fremsat i det følgende og abonnementet på ZIN netværket og dertilhørende fordele, accepterer parterne som følger: 1. Bevilling af licens Zumba varemærker. Zumba bevilliger hermed Instruktøren en ikke-eksklusiv, ikke overdragelig licens, ("Licensen"), uden garanti, til at bruge Zumba varemærkerne til at markedsføre og undervise Instruktørens klasser og til at indikere, at Instruktøren er ZIN-medlem. Instruktøren accepterer licensen, i perioden hvor denne gælder, hvilket alle er underlagt betingelserne og vilkårene, som fremsættes heri. Til formål for denne Aftale kan betegnelsen Zumba varemærker også indbefatte andre Zumba varemærker, som Zumba kan designere fra tid til anden Specialitetsvaremærker. EFTER Instruktøren fuldfører en KOMPLET specialitetstræning (Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba in the Circuit, Zumba Gold-Toning), og så længe Instruktøren forbliver et velanset ZIN-medlem, tildeler Zumba Instruktøren en licens til kun at bruge Specialitetsvaremærket, der dækker den specialitetstræning ("Licens for specialitetsvaremærke"), som er underlagt restriktionerne i afsnit 1.1. For eksempel, når Instruktøren fuldfører Zumbatomic træningen, tildeles han/hun Zumbatomic licensen til at markedsføre og undervise hans/hendes Zumbatomic klasser Territorie. Licensen, der tildeles heri, er IKKE GYLDIG i Kina eller andre lande, som USA begrænser handel med, eller andre lande, hvor udnyttelsen af rettigheder under denne Licens ville overtræde en lokal lov eller bestemmelse. For mere information, besøg venligst siden: ZIN Licens og juridisk støtte på og vælg "Legal Compliance", eller log på ZIN Home og besøg siden: ZIN Licens og juridisk støtte. 2. Abonnementsgebyr Abonnementsgebyr. Instruktøren skal betale Zumba et abonnementsgebyr ("ZIN medlemsgebyret") på 30,00 US-dollars pr. måned, hvilket forfalder hver eneste måned under perioden herfor, og er underlagt betingelserne for underparagraf 2.2 nedenfor. ZIN medlemsgebyret kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt og ene og alene efter Zumbas eget skøn. Zumba forbeholder sig retten til at etablere, revidere, ændre eller rette fakturerings praksis, metoder og gebyrer, inklusive uden begrænsning opkrævningspraksis, betalingspraksis, supplerende gebyrer og separate gebyrer for indhold eller services, der tilvejebringes på Zumbas hjemmeside(r). Instruktøren indvilliger i at acceptere meddelelse om eventuelle ændringer, som Zumba slår op på Zumbas hjemmeside på et sted, der står regelmæssigt til rådighed for Instruktøren. Alle sådanne opslåede ændringer skal specifikt indkorporeres i denne Aftale. I tilfældet hvor Instruktøren protesterer imod et gebyr eller andre ændringer, er Instruktørens eneste middel og regres, frivilligt at opsige hans/hendes ZIN-medlemskab og opsige denne Aftale Ophævelse. Zumba kan på et hvilket som helst tidspunkt ophæve denne Aftale uanset årsag, inklusive manglende overholdelse af instruktionen fra ZIN-teamet for licenssupport eller Zumbas juridiske afdeling. Hvis Instruktøren ikke betaler til tiden anses det for en væsentlig misligholdelse af denne Aftale, hvilket giver Zumba lov til omgående at afvise eller annullere en hvilken som helst, eller alle, Instruktørens fordele og privilegier ved ZIN-medlemskabet og straks bringe denne Aftale til ophør. Instruktøren kan ophæve denne Aftale med 30 dages varsel uanset årsag. 3. Ejendomsret over varemærker. Instruktøren anerkender, at Zumba ejer varemærkerne. Instruktøren indvilliger i ikke at foretage sig noget, der strider imod Zumbas ejendomsret over varemærkerne. Instruktøren indvilliger i, at anvendelse af varemærkerne af Instruktøren skal være til fordel for og på vegne af Zumba. Instruktøren er enig i, at intet i denne Aftale giver Instruktøren nogen ret over, adkomst til eller interesse i Varemærkerne andet end retten til at anvende varemærkerne som tilladt heri. Instruktøren er enig i, at Instruktøren ikke vil bestride Zumbas adkomst til varemærkerne, varemærkernes gyldighed eller eksigibilitet eller angribe gyldigheden af denne Aftale.

3 4. Kvalitetsstandarder. Instruktøren er enig i, at karakteren og kvaliteten af al(le) Instruktørens markedsføring og Ydelser, som anvender varemærkerne, skal tilpasses de standarder, som fastlægges af Zumba (a) i de officielle Zumba instruktørkurser, (b) i Zumba instruktørmanualen, (c) på (d) i alle mærkeretningslinjer fremsat af Zumba, (e) denne Aftale og (f) som ellers dikteres af Zumba fra tid til anden. 5. Kvalitetsopretholdelse. Instruktøren er enig i at samarbejde med Zumba for at lette Zumbas kontrol med karakteren og kvaliteten af den markedsføring og de Ydelser, der tilbydes af Instruktøren under varemærkerne, at tillade observation af Instruktørens klasser, omgående at overholde alle instruktioner fra ZIN teamet for licenssupport eller Zumbas juridiske afdeling og at tilvejebringe beviser til Zumba, der bekræfter efterlevelsen af denne Aftale på anmodning herom. Instruktøren skal efterleve alle relevante lovgivninger og bestemmelser og opnå alle relevante regeringstilladelser, der angår tilvejebringelsen af Ydelserne samt markedsførelsen og annonceringen heraf. 6. Tilladt anvendelse af Varemærker. Instruktøren er enig i kun at anvende Varemærkerne, som han/hun har Licens til, i den form og på den måde, som fremsættes i denne Aftale. Instruktøren må IKKE ændre på formen og måden for Varemærkerne, der er vist ovenfor. Instruktøren skal følge Zumbas Vejledning for anvendelse af varemærker og retningslinjer for mærker samt instruktionen fra ZIN teamet for licenssupport eller juridisk afdeling. Uden på nogen måde at begrænse det generelle i de ovenfor anførte restriktioner skal Instruktørens anvendelse af Varemærkerne være begrænset som følger: 6.1. Trykte materialer og . (a) Markedsføringsmaterialer. Instruktøren må anvende Varemærkerne på brochurer, plakater, elektronisk post og trykte markedsføringsmaterialer, hvis eneste formål er at promovere Instruktørens Zumba eller specialitetsklasser, og ikke på nogen andre markedsføringsmaterialer. Al anvendelse af Varemærkerne på sådanne materialer skal være på den form og måde, der fremsættes i denne Aftale og skal indbefatte et varemærkesymbol ( or ), hvor det er passende. Instruktørens markedsføringsmaterialer skal indbefatte en tekst i den følgende form som skal referere til alle de Varemærker, der anvendes (f.eks. Zumbatomic, Zumba Gold, Aqua Zumba, Zumba Toning, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit, etc.): Zumba, [indsæt andre Varemærker] og Zumba Fitness logoerne er varemærker tilhørende Zumba Fitness, LLC, der anvendes under licens. Når Varemærkerne anvendes i elektronisk post, skal Instruktøren efterleve alle gældende love vedrørende reklamer og markedsføring. (b) Beskrivelse eller markedsføring af din Zumba-klasse. Instruktøren må ikke anvende Varemærkerne i kombination med andre personers eller enheders varemærker, servicemærker eller andre varemærker eller ændrede beskrivelser, medmindre dette tillades udtrykkeligt af Zumba. For eksempel må Instruktøren ikke referere til en klasse ved anvendelse af udtrykket "Zumba-Abs" eller "begynder-zumba" eller "Zumba-børn" eller "Zumba for pensionister" og lignende eller ved at foreslå forskellige sværhedsgrader for en Zumba -klasse. Som et andet eksempel må Instruktøren ikke indbefatte andre varemærker i det samme markedsføringsmateriale, med undtagelse af navnet eller mærket på stedet, hvor holdet afholdes (underlagt Varemærkerne), hvis stedet giver Instruktøren tilladelse hertil. Instruktøren skal ikke ændre formatet på varemærket, der anvendes til at beskrive en klasse. For eksempel må Instruktøren ikke ændre udseendet eller målene på Varemærkerne, der er vist ovenfor. I tilfælde hvor Instruktøren ønsker at bruge et andet Varemærke til et andet formål (f.eks. sponsorat), skal Instruktøren opnå skriftlig tilladelse til en sådan brug, efter anmodning mindst tredive (30) dage i forvejen. (c) Ingen nyhedsbreve eller publikationer. Instruktøren må ikke anvende nogen af Varemærkerne, fuldt eller delvist, som titlen på et nyhedsbrev eller anden trykt eller online publikation.

4 6.2. Domænenavn samt sociale medie- og netværkssider. Underlagt Zumbas behov eller ønske om at anvende et særligt domænenavn, må Instruktøren anvende "Zumba", som en del af Instruktørens domænenavn-adresse til en hjemmeside, der UDELUKKENDE markedsfører Instruktørens Zumba fitness klasser og dertilhørende, men underordnet salg af Zumba beklædning og tilbehør under disse retningslinjer og i overensstemmelse med afsnit 6.3 nedenfor: (a) Konkurrende produkter og ikke-forklejnelse. Instruktøren må ikke sælge, tilbyde at sælge, reklamere for eller markedsføre nogen ydelser eller varer med undtagelse af Instruktørens Zumba ydelser og Zumba varer på Instruktørens hjemmeside. Instruktøren må ikke indbefatte på hans/hendes hjemmeside nogen udsagn eller information, der udvander, miskrediterer eller på anden måde er skadelig for Varemærkerne eller Zumba-mærket eller -goodwill. Zumba skal efter eget og absolut skøn bestemme, om Instruktørens hjemmeside indeholder sådanne udsagn eller sådan information. (b) Overførsel til Zumba. I tilfælde hvor Zumba bestemmer, efter eget skøn, at det har behov for eller ønske om at anvende et bestemt domænenavn, som Instruktøren har registreret, og som inkluderer et Zumba varemærke, helt eller delvist, skal Instruktøren på Zumbas forespørgsel overføre et sådant domænenavn til Zumba, til gengæld skal Zumba godtgøre Instruktøren for rimelige faktuelle omkostninger, som Instruktøren rent faktisk har betalt for at registrere det domæne hos en registrator for domænenavne. Zumba kan ikke kræves, at godtgøre Instruktøren for udgifter, der har været forbundet med at designe Instruktørens hjemmeside, for oprettede markedsføringsmaterialer eller for nogen andre udgifter, der er blevet betalt til en anden tredjepart, som ikke er en registrator for domænenavne. (c) Identificering af ZIN-medlemmers hjemmeside og sociale medieside. Instruktørens juridiske navn skal være tydeligt anført på alle hjemmesider eller sociale mediesider, der drives eller kontrolleres af Instruktøren, så Instruktøren kan identificeres som ejeren eller kontrollanten af domænet eller den sociale medieside, herunder ved at opslå Instruktørens navn og et link til deres ZIN-profil på Zumba.com. Linket skal være inkorporeret på hjemmesiden og skal anføre: Denne hjemmeside [indsæt hjemmeside] ejes og drives af [indsæt Instruktørens navn], et autoriseret medlem af Zumba instruktørnetværket. Besøg venligst min profil på: [indsæt link til profilsiden]. (d) Inddækning af landenavne. En instruktør der ønsker at bruge domæner, der indeholder en kombination af et Varemærke og navnet på et land (f.eks. etc.), eller et topdomæne, skal søge Zumbas godkendelse af dette. Hvis der gives godkendelse, accepterer Instruktøren, der registrerer et sådant domæne eller opretholder registreringen af et sådant domæne, udtrykkeligt at overføre et sådant domæne til Zumba umiddelbart efter, at der anmodes herom. (e) Ingen domænenavne som varemærker. Instruktøren må ikke bruge et domænenavn, der indeholder et Varemærke som et forretningsnavn. For eksempel må Instruktøren ikke bruge domænenavnet, og derefter bruge ZUMBA CREW til at identificere Instruktøren eller en gruppe instruktører. (f) Titler på sociale medie- og netværkssider. Instruktøren skal opfylde alle krav til Domænenavne, Hjemmesider og Varemærker til sociale medie- og netværkssider (inklusive Facebook, YouTube og lignende sider) og titler på sociale mediesider med Instruktørens navn i titlen. I tilfælde med grupper af sociale mediesider skal alle Instruktører være ZIN-medlemmer, og alle ZIN-medlemmer skal være identificeret. Denne paragraf skal også gælde for sociale medie- og netværkssider for arrangementer.

5 6.3. Hjemmeside. Instruktøren må anvende Varemærkerne på en hjemmeside (indbefattet sociale medie- og netværkssider), hvor Instruktøren anvender Varemærkerne til at promovere Instruktørens Zumba klasser og under de følgende retningslinjer: (a) Varemærke notits Al anvendelse af Varemærkerne på Instruktørens hjemmeside skal være i den form og på den måde, der fremsættes i denne Aftale. Instruktørens hjemmeside skal indbefatte et varemærkesymbol ( eller ) sammen med hver anvendelse af et Varemærke, hvor det er relevant. Alle websider, hvorpå nogen af Varemærkerne forekommer, skal indbefatte et symbol i den følgende form (som skal henvise til alle de Zumba varemærker, der anvendes): "Zumba og Zumba Fitness logoer er varemærker tilhørende Zumba Fitness, LLC, der anvendes under licens." Hvis der anvendes et specialitetsvaremærke på hjemmesiden, pålægges Instruktøren at indbefatte specialitetsvaremærket i notitsen. For eksempel: Zumba, Zumbatomic, Zumba Toning og Zumba Fitness logoerne er varemærker tilhørende Zumba Fitness, LLC, der anvendes under licens. (b) Link til Zumba.com. Instruktørens hjemmeside skal inkludere et iøjnefaldende hyperlink på hjemmesiden til Zumbas officielle hjemmeside, (c) Varemærkeanvendelse. Foruden at overholde Afsnit 6.2(b) må Instruktøren ikke bruge Varemærkerne i kombination med en anden persons eller enheds varemærker, servicemærker, forretningsnavne, produkt- og programnavne eller andre benævnelser, med mindre det er godkendt på skrift af Zumba. (d) Musik. Instruktøren må anvende Zumbas originale kompositioner (tilgængelige på Zumba Fitness Original Sound track, Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe, Best of Exhilarate og Zumbatomic (forbrugerbokssæt) CD'en og sådanne andre originale lydspor, der frigives i fremtiden) som baggrundsmusik på en hjemmeside, der opfylder kravene i denne Aftale. Instruktøren må ikke anvende anden musik på en sådan hjemmeside, medmindre han/hun har opnået en gældende licens til at gøre dette. (e) Forklejnelse. Som med Afsnit 6.2(a) må Instruktøren ikke inkludere noget moralsk anstødeligt indhold på sin hjemmeside, eller indhold, som Zumba beslutter sig for, efter eget og absolut skøn, udvander, miskrediterer eller på anden måde er skadelig for Varemærkerne eller Zumba-mærket eller -goodwill. Zumba forbeholder sig retten til at kræve, og Instruktøren indvilliger i, at Instruktøren omgående fjerner alt sådant indhold fra Instruktørens hjemmeside efter instruktion fra ZIN teamet for Licenssupport eller Zumbas juridiske afdeling. (f) Ejendomsret. Instruktøren skal tydeligt identificere ejeren af hjemmesiden eller siden på det sociale netværk. (særligt skal det være tydeligt, at siden ejes af Instruktøren eller Virksomheden og ikke af Zumba Fitness, LLC.) Som påkrævet i Afsnit 6.2(c) er et link og udsagn, der identificerer Instruktøren, påkrævet. (g) AdWords og nøgleord. Instruktøren må ikke bruge nogen Varemærker som et AdWord eller nøgleord (eller lignende) eller til nogen anden søgemaskineoptimering eller til oprettelse af "sponsorerede links" uden skriftlig autorisation fra Zumba til at gøre dette Internetvideoer Instruktøren må fremstille en eller flere reklamevideoer på op til 2,5 minutter pr. video ("Reklamevideo"). En Reklamevideo skal vise Instruktøren, der demonstrerer en Zumba klasse eller Zumba motionsrutiner og må KUN anvendes til det formål at promovere Instruktørens Zumba hold. En Reklamevideo skal opfylde følgende betingelser og vilkår: (a) Lanceringer. Instruktøren må ikke inkludere klassedeltagere eller andre deltagere i en Reklamevideo, medmindre Instruktøren har opnået en passende skriftlig tilladelse, fra alle sådanne deltagere.

6 (b) Titel. Hvis Instruktøren anvender en titel til en sådan video, så skal titlen være væsentligt lig "Zumba klasse(r) med [Instruktørens navn]. Instruktørens navn skal være indbefattet i titlen, og alle Varemærker skal anvendes i henhold til denne Aftale. (c) Musik. En Reklamevideo skal indbefatte Zumbas originale kompositioner (tilgængelige på Zumba Fitness original sound track, Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe, Best of Exhilarate, Zumbatomic forbrugerbokssættet og den slags originale lydspor, som Zumba udgiver i fremtiden). Instruktøren anerkender, at de fleste af de musikalske kompositioner, der følger med Instruktørens ZIN-materialer, ikke er Zumba originale kompositioner, ikke er licenseret til offentligt brug og ikke må bruges i nogen videoer eller til noget andet reklameformål, med mindre lokale krav til licensudstedelse for musik er blevet opfyldt. Instruktøren må ikke dele ZIN-musikken på internettet eller noget andet sted. For yderligere oplysninger, besøg siden ZIN licens og juridisk support (eller gå til ZIN-startsiden, og klik på "Rabatter og ressourcer" under "Entreprenørskab" og dernæst "Musikressourcer"). (d) Streaming. Reklamevideoer, der er skabt ved efterlevelse af denne paragraf, må kun streames til Instruktørens egen hjemmeside eller sociale medie- eller netværksside, som efterlever betingelserne i denne Aftale. Instruktøren må ikke streame, offentliggøre eller distribuere nogen videoer, som viser en Zumba klasse, eller som på anden vis nævner Zumba eller Varemærkerne via et andet medie. (e) Ingen udvanding eller forklejnelse. Instruktøren må ikke inkludere noget indhold på internet videoer, der er moralsk anstødelige, eller som udvander, forklejner eller på anden måde er skadeligt for varemærkerne eller Zumba-mærket eller -goodwill. Zumba forbeholder sig retten til, efter Zumbas eget eller absolutte skøn, at få fjernet, eller kræve at Instruktøren fjerner, og Instruktøren indvilliger i omgående at fjerne alle Reklamevideoer eller andre videoer, der inkluderer eller refererer til Varemærkerne Radio og TV. Instruktøren skal kun gives tilladelse til at bruge Varemærkerne i radio- og TV- reklamer med Zumbas forudgående skriftlige samtykke, hvor samtykket kan trækkes tilbage efter Zumbas eget og absolutte skøn Nyhedsdækning bona fide. Instruktøren må markedsføre Instruktørens Zumba fitnessklasser via live nyhedsdækning eller trykte nyhedsmedier, såsom aviser, TV, radio og magasiner, ved en traditionel nyhedsorganisation eller et forlag. I det tilfælde, at Instruktøren markedsfører på denne måde, skal Instruktøren informere nyhedsorganisationen eller forlaget om Zumbas retningslinjer for korrekt anvendelse af varemærker og vejledningen til anvendelse af varemærker. Med hensyn til live nyhedsdækning må en sådan dækning ikke inkludere mere end ti (10) minutter af Zumba fitnessrutiner uden Zumbas forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke. Hvis Instruktøren kender til dækningen i forvejen, skal Instruktøren underrette Zumba om sådan dækning via til Hvis Instruktøren ikke kender til dækningen i forvejen, skal Instruktøren omgående underrette Zumba efter dækningen og, hvor det er muligt, give Zumba en kopi af artiklen eller optagelsen af sådan nyhedsdækning Salg af ægte Zumba produkter. Instruktører, som køber ægte Zumba produkter direkte fra Zumba eller en autoriseret videresalgsdistributør, må anvende Varemærkerne i overensstemmelse med denne Aftale til at identificere og markedsføre videresalget af sådanne produkter. Instruktørens anvendelse af Varemærkerne til videresælgelse af Zumba produkter skal være underlagt Instruktørens Zumba klasser, med undtagelse af at Instruktøren må videresælge originale produkter på online opslagstavler, forudsat at Instruktøren identificerer sig selv på sådanne lister. Hvor det er muligt, indvilliger Instruktøren i IKKE at sælge produkter udenfor den geografiske region, hvor disse produkter blev købt. For eksempel skal produkter, som Instruktøren købte i USA, videresælges i USA og ikke udbydes til salg udenfor USA ZIN varemærker. Under betingelserne af denne Aftale må Instruktøren udelukkende anvende ZIN varemærkerne til det formål at identificere Instruktøren som ZIN medlem eller ZIN instruktør.

7 6.9. Fundraisingydelser til velgørenhed. Efter opnåelse af en forudgående skriftlig tilladelse fra Zumba efter anmodning fra Instruktøren mindst tredive (30) dage på forhånd, må Instruktøren gennemføre Zumba fitnessklasser i forbindelse med fundraisingaktiviteter til velgørenhedsformål eller andre værdige formål under navnet og varemærket Zumbathon (med et i USA og et udenfor USA), inklusive dette design: hvor varemærket og designet derefter skal anses som et Varemærke herunder til denne begrænsede brug i forbindelse med velgørenhedsarrangementer. Aktiviteter, der anvender Zumbathon -varemærket eller -designet skal afholdes i henhold til gældende lov, og Instruktøren skal være ansvarlig for håndteringen og den passende udbetaling af alle fundraisingsmidler. Zumba forbeholder sig retten til, at forbyde Instruktøren at anvende Zumbathon og designet eller Varemærkerne i forbindelse med alle fundraisingsaktiviteter, som Zumba beslutter sig for, efter eget og absolut skøn, udvander, miskrediterer eller på anden måde er skadelig for varemærkerne eller Zumba-mærket eller -goodwill, eller som er i uoverensstemmelse med Zumbas virksomhedsformål eller interesser. For tilladelse til anvendelse af Zumbathon varemærket, besøg venligstwww.zumba.com, log på, gå til "Lokalsamfund" og vælg "Ansøg om at være vært for et Zumbathon velgørenhedsarrangement" Begivenheder, messer og universitetsklasser. Underlagt specifikke vilkår og betingelser og kun efter opnåelse af en forudgående skriftlig tilladelse fra Zumba mindst tredive (30) dage før, må Instruktøren holde Zumba klasser under samfunds begivenheder (markeder, festivaler m.m.), messer (fitness eller anden branche) eller til universitetsgodskrivning (dvs. som undervisning i sport). For tilladelse til anvendelse af Varemærkerne til begivenheder eller klasser, besøg venligst kontaktsiden på og vælg "Legal Compliance" eller følg andre instruktioner for begivenheder. En "begivenhed" er en aktivitet, der ikke er en Zumba klasse eller mesterklasse, som tilladt under denne Aftale. Når Instruktøren deltager i eller afholder klasser under en begivenhed, skal Instruktørens navn være anført i forbindelse med begivenhedens reklamematerialer. Instruktøren må ikke deltage i nogen begivenhed eller afholde nogen klasser, der detaljeret viser grundlæggende trin, eller som er designet til at træne andre instruktører eller offentligheden i de grundlæggende eller fundamentale elementer ved at være en Zumba -instruktør, og Instruktøren må heller ikke velvidende deltage i en begivenhed eller klasse, der anvender Varemærkerne, hvor alle de øvrige klasseundervisende deltagere ikke også er ZIN-medlemmer. 7. Begrænset anvendelse af Varemærkerne og andre forbudte aktiviteter. Uden at begrænse restriktionerne, der ellers pålægges Instruktørens anvendelse af Varemærkerne, må Instruktøren ikke anvende Varemærkerne eller tage del i nogen af de følgende aktiviteter: 7.1. Anvendelse af Zumba-logoer og stiliseret skrift. Instruktøren må ikke ændre formen eller fremtoningen af nogen som helst af Zumba logoerne, eller de stiliserede varemærker, uanset hvor disse anvendes, inklusive men ikke begrænset til proportionen, farven eller skrifttypen Salgsartikler. Instruktøren må ikke fremstille, generere eller distribuere nogen som helst salgsartikler (inklusive tøj) eller andre reklameartikler, der bærer nogen af Varemærkerne, eller noget der ligner eller er relateret til Varemærkerne ZIN-materialer. Instruktøren accepterer, at ZIN-materialer, som Instruktøren har modtaget takket være Instruktørens tilmelding i ZIN-programmet, udelukkende er til Instruktørens fordel og brug. Instruktøren må ikke kopiere, duplikere, sælge, distribuere eller på anden måde udbrede nogen materialer, som Instruktøren opnår ved at blive ZIN medlem, såsom, men ikke begrænset til, ZIN medlems velkomstpakke og dennes indhold,

8 træningsmanualer, ZIN koreografi-cd'er og DVD'er, og ZIN mega-mix CD'er. Instruktøren tillades ikke at spille ZIN DVD'er som del af en klasse eller at optræde offentligt med en Zumba video, inklusive Instruktørens egne klasser, med undtagelse af hvad der er specificeret i Afsnit 6.4. Hvis denne Aftale ophæves uanset årsag, accepterer Instruktøren at gemme Instruktørens ZIN-materialer, destruere dem eller returnere dem til Zumba og ikke sælge eller give dem væk eller bruge dem til noget andet formål med undtagelse af personlig, ikkekommerciel brug Anvendelse af Varemærker til andet end markedsføring af Zumba klasser. Instruktøren anerkender, at Zumba må anvende (eller give andre licens til at anvende) Varemærkerne (og andre varemærker) i forbindelse med varer og ydelser forskellige fra de heri nævnte Ydelser. Instruktøren skal IKKE have nogen ret til at anvende og må ikke anvende nogen Varemærker til det formål at markedsføre en workshop, træning, instruktion, koreografi-session eller anden aktivitet med undtagelse af Instruktørens egne Zumba klasser. Instruktøren skal ikke anvende nogen af varemærkerne til at identificere et motionscenter, et træningscenter, et forretningsnavn eller varemærke eller andre typer af faciliteter, programmer eller produkter, undtagen som udtrykkeligt autoriseret heri, uden det udtrykte, forudgående, skriftlige samtykke fra Zumba. For eksempel må Mærkerne ikke anvendes til at identificere en forretning eller virksomhed eller til at afholde andre forretningsaktiviteter end at markedsføre og afholde Instruktørens Ydelser Videoer/optagelser. Undtagen som udtrykkeligt fremført ovenfor, må Instruktøren ikke filme, optage, frembringe eller streame nogen optagelser, inklusive videoer eller DVD'er af en Zumba-klasse, eller som gengiver eller på anden måde imiterer Zumba/ZIN koreografi eller musik. Zumba fitnessvideoer og DVD'er er fuld beskyttet under copyright-lovene og enhver uautoriseret kopiering, fremvisning, distribuering eller anden anvendelse uden den udtrykkelige, forudgående, skriftlige tilladelse fra Zumba er streng forbudt. Ud over at være gyldig grund til terminering af denne Aftale, vil personer, der krænker copyright rettighederne blive retsforfulgt i lovens yderste udstrækning. Instruktøren indvilliger i at samarbejde med Zumbas håndhævelses- og anti-piratbestræbelser når anmodet herom, inklusive ved omgående at svare på anmodninger fra ZIN teamet for licenssupport eller Zumbas juridiske afdeling. 7.6 Instruktøren indvilliger i omgående at overholde alle licensudstedelseskrav, der er opslået på siden ZIN licens og juridisk support under "Licensudstedelseskrav", eller al instruktion fra ZIN teamet for licenssupport eller Zumbas juridiske afdeling. 7.7 Alle anmodninger om godkendelse under denne Aftale skal fremsættes for ZIN teamet for licenssupport mindst tredive (30) dage i forvejen via ZIN teamet for licenssupport (indenfor afdelingen for Legal Compliance) bortset fra, at Zumbathon begivenheder skal følge den metode, der er anført ovenfor. Instruktøren skal holdes informeret om nye processer for godkendelser i Der vil være information i ZIN nyhedsbrevet og på siden ZIN licens og juridisk support. 7.8 Alle rettigheder der ikke er specifikt tildelt her, forbeholdes Zumba. 7.9 Opslag af klasser. Instruktøren accepterer at gøre sig rimelige kommercielle bestræbelser på at opslå sine klasser på Find en klasse på Instruktøren anerkender, at det at kunne identificere legitime klasser på denne platform er vigtigt for Zumbas bestræbelser på at beskytte ZIN-medlemmer ved at identificere uautoriserede klasser. 8. Krænkelsesunderretning og retsforfølgelse. Instruktøren indvilliger i straks at underrette Zumba, hvis Instruktøren bliver klar over en hvilken som helst uautoriseret anvendelse af Varemærket af tredjepart. Zumba skal have eneretten til og ret til efter eget skøn, at bringe krænkelser eller unfair konkurrence for retten, hvor det angår Varemærket, og til at bibeholde provenu fra ethvert forlig eller genindvindelse i enhver sådan handling. Instruktøren indvilliger i at samarbejde med Zumba for at håndhæve og beskytte Varemærkerne.

9 9. Periode. Den initielle periode for denne Aftale skal være en periode på seks (6) måneder fra Ikrafttrædelsesdatoen (den "initielle periode") og vil automatisk blive fornyet i et uendeligt antal på hinanden følgende en-månedsperioder medmindre, eller indtil, Instruktøren bryder denne Aftale, eller opsiger hans/hendes medlemskab i overensstemmelse med denne Aftale ("Perioden"). Desuagtet det foregående kan Zumba annullere denne Aftale og Instruktørens medlemskab af ZIN på et hvilket som helst tidspunkt, med eller uden årsag, ved at give Instruktøren en skriftlig opsigelse. Ved terminering uden årsag vil alle ZIN medlemsgebyrer, der er betalt men ikke anvendt, blive returneret til Instruktøren. 10. Terminering med årsag. Zumba har retten til straks at bringe denne Aftale til ophør ved skriftlig opsigelse til Instruktøren, i tilfælde af overtrædelser af enhver af betingelserne heraf af Instruktøren, eller ved at foretage illegale handlinger eller anden opførsel, der af Zumba dømmes som værende skadelige for Zumba mærket. Zumba kan efter eget og absolut skøn tilvejebringe Instruktøren en mulighed for at rette enhver krænkelse af denne Aftale før terminering. 11. Konsekvens af terminering. Efter terminering af denne Aftale skal Instruktøren straks holde op med alle anvendelser af Varemærkerne (hvilket indbefatter anvendelse som del af et domænenavn), samt alle forvirrende lignende navne og varemærker. I tilfældet hvor Instruktøren har fremstillet uautoriserede trykte materialer, der indeholder ZUMBA varemærket, skal Instruktøren straks destruere alle sådanne trykte materialer. I tilfældet hvor Instruktøren har registreret et domænenavn, der indeholder ZUMBA varemærket, skal Instruktøren derefter, på Zumbas anmodning, overføre et sådant domænenavn til Zumba. Alle rettigheder til Varemærket og goodwill forbundet hermed skal forblive Zumbas ejendom 12. Opsigelse ("At forlade ZIN"). Instruktøren kan opsige denne Aftale og medlemskabet af ZIN på et hvilket som helst tidspunkt efter den initielle periode. Hvis Instruktøren opsiger sit ZIN medlemskab før udløb af den initielle periode, skal Instruktøren betale et termineringsgebyr svarende til 10,00 US $ for hver måned, der er tilbage af den initielle periode på seks (6) måneder. For eksempel, hvis et ZIN medlemskab opsiges efter to (2) måneder, skal Instruktøren betale Zumba et termineringsgebyr svarende til 40,00 US $. Udover det månedlige opsigelsesgebyr vil Instruktøren stadig være underlagt opsigelsesgebyrerne, der fremsættes nedenfor. Opsigelse fra Instruktørens side skal træde i kraft den sidste dag i den måned, hvor opsigelsen fandt sted, forudsat at opsigelsen meddeles og modtages af Zumba mindst to hverdage inden den sidste dag i måneden. For eksempel, hvis Instruktøren annullerer sit ZIN medlemsskab den 30. januar, vil Instruktøren blive faktureret for februar, og Instruktørens medlemsskab vil forblive aktivt til den sidste dag i februar. Instruktørens medlemsskab og online konto vil automatisk blive termineret den sidste dag i den måned, hvor opsigelsen er i kraft. Opsigelse gør straks Instruktørens rettigheder, som er tildelt under denne Licensaftale, hvilket indbefatter anvendelse af Varemærkerne (inklusive specialitetsvaremærkerne), copyright, logoer, domænenavne og andre Zumba markedsføringsmaterialer. Opsigelse terminerer ikke Zumbas rettigheder under denne Aftale eller nogen anden fordel for Zumba i denne Aftale. Hvis Instruktøren stadig er indenfor et år fra deres Zumba B1 eller B2 instruktørtræning, vil Instruktøren stadig have en grundlæggende begrænset Zumba instruktørlicens, som indikeret på bagsiden af B1-diplomet (et år, begrænset licens til at bruge "ZUMBA klasse" på klasseprogrammet, underlagt de andre vilkår og betingelser på bagsiden af Instruktørens originale diplom). Fra datoen for opsigelse af ZIN-medlemskabet, vil Instruktøren have et år til at vende tilbage til ZIN, indenfor hvilken tid alle licenser (Zumba Varemærker og Specialitetsvaremærker) automatisk vil blive genaktiveret, uden at instruktørtræningen skal gentages for samme kurser.

10 13. Fortolkning af Aftale; Håndhævelse. Denne Aftale skal tolkes i overensstemmelse med amerikanske love og love gældende i staten Florida. Parterne indvilliger i, at alle sagsanlæg, der opstår fra, eller relaterer sig til, denne Aftale kan bringes for retten i Broward County, Florida i USA. Hver part giver udtrykkeligt afkald på enhver udfordring af personlig jurisdiktion eller hjemting. Den sejrende part ved alle sådanne tiltag skal være berettiget til at få refunderet rimelige advokatomkostninger og udgifter. Parterne giver udtrykkeligt afkald på retten til en nævningeretsag i relation til denne aftale. Instruktøren indvilliger i, at alle kendelser fra en domstol under denne Paragraf vil være fuldt retsgyldige i det land, hvor Instruktøren bor. 14. Modifikationer af vilkår og betingelser. Instruktøren indvilliger i at vilkår og betingelser for denne Aftale kan opdateres og modificeres fra tid til anden på Zumbas eget og absolutte skøn. Sådanne ændringer kan effektueres ved at Zumba offentliggør en ændringsnotits eller en ny aftale på deres hjemmeside. Sådanne modificerede vilkår skal anses for inkorporeret heri og gjort til en del heraf. Zumba skal gøre sig kommercielt rimelige anstrengelser for at gøre Instruktøren opmærksom på sådanne ændringer før implementering. Retsgyldigheden af sådanne ændringer skal ikke anses som værende afhængige af reel underretning, forudsat at Zumba har opslået ændringerne på siden ZIN licens og juridisk support på ZIN startsiden. I tilfældet hvor Instruktøren ikke er enig i at efterleve vilkårene i Aftalen, som modificeret, skal Instruktørens eneste middel og regres være at terminere denne Aftale. 15. Relation mellem parterne. Den retsmæssige forhold mellem Zumba og Instruktøren skal være som licensgiver og licenshaver. Intet i denne Aftale skal opfattes således, at det udgøre en partnerskabs-, joint venture-, agentur-, franchise-, salgsrepræsentants- eller ansættelsesrelation mellem parterne, ej hellere skal Zumba anses for at handle som en betroet kapacitet med hensyn til Instruktøren. Instruktøren har ingen bemyndigelse til, at fremsætte eller acceptere nogen tilbud eller repræsentationer på Zumbas vegne, eller på nogen måde at binde Zumba. Instruktøren må ikke komme med udtalelser eller foretage sig handlinger i et hvilket som helst medie, inklusive, uden begrænsninger, elektroniske medier, trykte medier, trådløse medier eller på internettet, der med rette kan modsige relationen, som fremsættes i denne Paragraf, eller som med rette kan forvirre eller vildlede enhver person vedrørende karakteren af forholdet mellem licensgiver og licenshaver - mellem Zumba og Instruktøren. 16. Begrænsning af erstatningsansvar. Under ingen omstændigheder og under ingen retsmæssig eller rimelig teori, hvad enten under skadevoldende handling, kontrakt, objektivt ansvar eller på anden måde, skal Zumba eller enhver af deres datterselskaber, ansatte, direktører, funktionærer, agenter, forhandlere eller leverandører være ansvarlige overfor Instruktøren eller overfor nogen anden person, for nogen som helst indirekte, specielle, tilfældige eller påfølgende tab eller skader af en hvilken som helst art, som opstår på grund af, eller i forbindelse med, denne Aftale, inklusive uden begrænsninger, skader på grund af tabt fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, arbejdsnedlæggelse, nøjagtighed af resultater eller computernedbrud eller fejlfunktion, selv hvis en autoriseret repræsentant for Zumba er blevet gjort bekendt med, eller burde have kendt til muligheden for, sådanne skader. Under ingen omstændigheder skal Zumba være ansvarlig for nogen som helst skader, som overstiger gebyret, der er betalt af Instruktøren i henhold til denne Aftale, under den seks-måneders periode, der går forud for datoen for hvilken et krav opstår. 17. Skadeserstatning. Instruktøren skal yde erstatning, forsvare og holde Zumba og enhver af deres datterselskaber, og tillige deres direktører, funktionærer, ansatte og agenter skadesløs fra alle og ethvert tab, ansvar, skader og udgifter (inklusive rimelige advokathonorarer og omkostninger), som de kan komme til at lide under, som følge af ethvert krav, fordringer, handlinger eller andre retsprocesser, der fremføres eller iværksættes imod dem, som skyldes en krænkelse af instruktøren af en hvilken som helst bestemmelse i denne Aftale, eller på grund af enhver anden ulovlighed eller ikke-lovlighed begået af Instruktøren.

11 18. Ansvarsfraskrivelser. Zumba giver ingen fremstillinger eller garantier, udtrykte eller underforståede, til Instruktøren med hensyn til ZIN, Zumbas Ydelser eller nogen andre produkter, som sælges gennem ZIN (inklusive uden begrænsning, garantier for egnethed, salgbarhed, ikke-krænkelser) eller hvilke som helst underforståede garantier, der fremkommer som årsag af opfyldelses-, salgs- eller handelsanvendelse. Yderligere fremstiller Zumba ikke, at driften af Zumbas hjemmeside vil forekomme uforstyrret eller fri for fejl. Som sådan er Zumba ikke ansvarlig for konsekvenserne af nogen afbrydelser eller fejl, selvom Zumba indvilliger i, at gøre sig kommercielt rimelige anstrengelser for at rette fejl eller afbrydelser. 19. Karakteren af ZUMBAs ydelser. Instruktøren anerkender og indvilliger i, at som et resultat af den fysiske natur af Zumba fitnessklasser, kan Zumba være farlig eller uegnet for nogle. Instruktøren anerkender og indvilliger yderligere i, at enhver information, som Zumba må tilvejebringe til Instruktøren gennem en Zumba hjemmeside eller vedrørende sundhed og fitness, udelukkende er beregnet som en generel uddannelsesmæssigt hjælp og ikke kan træde i stedet for medicinsk eller sundhedsmæssig rådgivning. Instruktøren anerkender yderligere, at Instruktøren er blevet opfordret til at søge råd fra en læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale, hvis Instruktøren har oplevet nogen form for medicinsk lidelse, der kunne påvirke Instruktørens evne til at tilvejebringe Ydelserne. Zumba og deres datterselskaber og agenter påtager sig intet ansvar for enhver konsekvens, der relaterer direkte eller indirekte til enhver handling eller ikke-handling, som Instruktøren foretager sig, baseret på informationen, services eller andet materiale, der er tilgængeligt på en Zumba hjemmeside. Medens Zumba vil bestræbe sig på, at tilvejebringe fuldstændig, opdateret og nøjagtig information på deres hjemmesider, garanterer Zumba og deres datterselskaber og agenter ikke, og skal ikke være ansvarlig for, enhver skade eller tab, som er relateret til nøjagtigheden, fuldstændigheden eller betimeligheden af en sådan information. 20. Notitser. Enhver notits, henstilling, krav eller anden kommunikation krævet eller tilladt herunder, kan gives til enhver part på adresserne, som fremsættes nedenfor, eller som herefter kan blive specificeret i en notits, designeret som en ændring af adresse under denne paragraf. Enhver notits eller henstilling herunder skal gives via anbefalet eller certificeret post, med anmodning om modtagelseskvittering, håndoverlevering, post fra den ene dag til den anden, eller fax (bekræftet med post). Notitser og anmodninger skal være: (i) i tilfældet af håndoverlevering, anseet for at være givet, når de er leveret til den part, til hvilken de er adresseret (underbygget af bevis på overlevering), (ii) i tilfælde levering med anbefalet post, anses for at være givet tre (3) hverdage (indenfor USA) eller ti (10) hverdage (udenfor USA) efter datoen, hvor de blev afleveret i posten, (iii) i tilfælde af levering med post fra den ene dag til den anden, anses for at været givet en (1) hverdag (indenfor USA) eller fem (5) hverdage (udenfor USA) efter den dato, de blev afleveret til kureren og (iv) i tilfælde af eller fax levering, når disse bekræftes af Zumba. Hvis til Zumba: General Counsel & Vice President, Business Affairs Zumba Fitness, LLC 800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, FL 33009, USA Tlf.: Hvis til Instruktøren: Til Instruktørens -adresse angivet i ZIN registreringsblanketten. 21. Ingen frafaldelse. Zumbas undladelse eller aftale om ikke at håndhæve streng efterlevelse af enhver bestemmelse i denne Aftale i et givet tilfælde, skal ikke udgøre en frafaldelse af Zumbas ret til efterfølgende at håndhæve en sådan bestemmelse eller nogen som helst anden bestemmelse i denne Aftale.

12 22. Accept af betingelser. Instruktørens betaling af gebyrer i forbindelse med denne Aftale eller klikgennemgang af denne Aftale, efter at have logget på Zumbas hjemmeside eller ZIN startsiden, udgør Instruktørens accept af betingelserne heri. 23. Samlede Aftale. Denne Aftale skal erstatte enhver anden tidligere eller samtidigt frembragte dokumenter, diskussioner eller tilsagn, med hvilke den måtte være i strid, inklusive tidligere ZIN medlemsskab eller Licensaftaler mellem Instruktøren og Zumba. Denne Aftale kan ændres af Zumba på siden ZIN licens og juridisk support, hvis indhold er indkorporeret og gældende den dato, Zumba opslog den der. Instruktøren indvilliger i at overvåge denne side regelmæssigt for ændringer i denne Aftale. For at indsende spørgsmål eller anmodninger vedrørende dette Medlemskab og denne Licensaftale, besøg venligst kontaktsiden på og vælg "Legal Compliance" for at nå ZIN teamet for licenssupport.

Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet

Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet ZIN LICENSAFTALE Denne licensaftale ( Aftalen ) indgås imellem Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) og dig ( Instruktøren ) og træder i kraft på Instruktørens tilmeldingsdato til Zumba Instructor Network ( ZIN

Læs mere

VELKOMMEN TIL ZUMBA familien

VELKOMMEN TIL ZUMBA familien VELKOMMEN TIL ZUMBA familien Kære ZIN-medlem: Tillykke! Du har taget det vigtigst skridt i din karriere som Zumba instruktør. Det er en fornøjelse, at byde dig velkommen til Zumba instruktørnetværket (ZIN

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

"Slutbruger": En person eller enhed, der køber produkterne uden kommercielt videresalg for øje.

Slutbruger: En person eller enhed, der køber produkterne uden kommercielt videresalg for øje. Ved at klikke på "Acceptér og godkend" for disse B&O PLAY vilkår og betingelser for videresalg for autoriserede forhandlere, inklusive bilag, bekræfter jeg hermed, (i) at jeg har bemyndigelse til at indgå

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., ("OB"), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626.

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., (OB), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626. LEVERANDØRBETINGELSER Denne leverandøraftale ("Aftalen") finder anvendelse på producenters, handelsselskabers, forhandleres og importørers ("Leverandøren") upload og brug af informationer om produkter

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere