AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering"

Transkript

1 AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: Mail: Business Developer Lars Vestergaard Jensen, Bureau Veritas Telefon Mail:

2 Program for workshoppen Præsentation, baggrund og formål for workshoppen Del 1 - Status på forskning og standarder Standarder for arbejdsmiljøledelsessystemer og psykosocialt arbejdsmiljø Nye guidelines/standarder på det psykosociale område (PAS 1010 og den Nationale Canadiske Standard) Del 2 - Erfaringer og praksis Virksomhedernes inddragelse af det psykiske arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Model for audit af trivsel og psykisk arbejdsmiljø Udfordringer Del 3 - Diskussion i grupper og plenum Hvilke udfordringer står vi overfor, og hvad kan de nye standarder bidrage med i en dansk sammenhæng? AM Workshop nr mandag d. 10. november

3 DEL 1: STATUS PÅ FORSKNING OG STANDARDER A M 2014 V. PERNILLE HOHNEN

4 Struktur i forskeroplægget 1. Standarder som reguleringsredskab - udfordringer for komplekse arbejdsmiljøproblematikker 2. OHSAS som standard set i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø 3. Specifikke standarder på det psykosociale arbejdsmiljøområde: PAS 1010 og Den Canadiske nationale standard

5 CERPA : Fokus på sociale mekanismer ved standarder som reguleringsinstrument OHSAS analyseres her i et bredt perspektiv med fokus på generiske mekanismer v. standarder som reguleringsform Formålet er at forstå nogle mere grundlæggende reguleringsmæssige konsekvenser af at anvende internationale standarder Fokus på hvilke strukturelle og indholdsmæssige forudsætninger standarder sætter for den type af viden og logik man interesserer sig for?

6 I. Standarder som reguleringsredskab Sociologiske reguleringstyper: Direktiver (hierarkisk) Normer (internaliserede regler) Standarder (eksplicitte regler) Definition: Standarder er regler, der i princippet er frivillige, og som viser tilbage til en konkret kilde (en tekst, hvor kravene i standarden er nedfældet) og som er eksplicitte. (Brunsson & Jakobsson 2000:13)

7 Hvilke udfordringer rejser standarder? Standarder er per definition abstrakte og skaber derfor et stort fortolkningsrum/variationer Standarder har tendens til fokus på tekniske problemer, viden og løsninger (mono-kausale) Standarder er baseret på procedurer (bl.a. Audits) hvilket indebærer fokus på arbejdsmiljøarbejdet snarere end fokus på selve arbejdsmiljøet Standarder bygger på en forståelse af arbejdsmiljøproblemer, årsager og løsninger på virksomheden som objektivt identificerbare og kontekstuafhængige

8 Særlige udfordringer ved Psykisk Arbejdsmiljø Psykiske arbejdsmiljøproblemer Har ofte mere end en årsag Er knyttet til individuelle oplevelser og fortolkninger Knytter sig til en række forhold fx produktionsprocessen, ansættelsesforhold, organisering af arbejdet etc. (HR og AM) Kan være knyttet til områder under ledelsesretten samt strukturelle forhold (organisering af arbejdet) Kontekstafhængige Årsager er ikke altid direkte identificerbare (fx i en risikoanalyse)

9 II. OHSAS Psykosocialt arbejdsmiljø er indeholdt i overordnede arbejdsmiljøtermer Psykosocialt/mentalt arbejdsmiljø nævnes ét sted Psykosociale problematikker har vist sig vanskelige at adressere i praksis og afhænger af de enkelte virksomheders traditioner og ledelsesmæssige fokus

10 III. Nye standarder på det psykosociale område PAS 1010: 2011 Guidance on the management of psychosocial risks in the workplace. British Standard Institution BNQ/CSA (2013) Psychosocial health and safety in the workplace. Prevention, Promotion and guidance to staged implementation. Standards Council of Canada

11 Mod mere specifikke standarder på det psykosociale arbejdsmiljøområder? Baseret på Plan-do-check-act (kompatibel med OHSAS 18001) Præcisering og synliggørelse af psykosociale problematikker Managementsystem, der har fokus på psykosocialt arbejdsmiljø Anderkendelse af psykosociale arbejdsmiljøproblemer som multi-kausale og indbyrdes afhængige No quick fix solutions Inddragelse af medarbejdere som eksperter Fokus på organisation, strukturelle forhold samt kontekst

12 Eksempel på psykiske arbejdsmiljøområder og psykosociale risici, der indgår i ledelsessystemet (Den Canadiske Standard og Pas 1010) Psykiske arbejdsmiljøområder Psykologisk støtte Organisationskultur Klar ledelse og klare forventninger Høflighed og respekt Psykologiske krav i arbejdet Udvikling og belønning Inddragelse og indflydelse Arbejdsbelastning (ledelse af) Involvering Arbejdsliv/familieliv (balance) Psykologisk beskyttelse mod vold, mobning og trusler Beskyttelse af fysisk sikkerhed og andre kroniske stressorer, som identificeres af medarbejderne Psykosociale risici Jobindhold Arbejdsbelastning og arbejdstempo Arbejdstider Kontrol i og over arbejdet Arbejdsmiljø og arbejdsredskaber Organisationskultur og organisering af arbejdet Interpersonelle relationer på arbejdspladsen Rolle(u)klarhed i organisationen Karriereudvikling Hjem/arbejdsliv interface

13 Psykosociale arbejdsmiljøfaktorer defineres som Interaktionen mellem indhold i arbejdet, arbejdets organisering og ledelse samt andre miljømæssige og organisatoriske forhold og medarbejderens kompetencer og behov (Nationale Canadiske Standard p. 2)

14 Forskelle mellem OHSAS og Pas 1010 og Canadisk standard PAS Den canadiske Standard Inkluderer ledelse og organisering af arbejdet Participatorisk tilgang hvor medarbejderne er eksperter Anerkender flere metoder til dataindsamling Psykosociale risici er Anderkendt som komplekse - multi-kausale og typisk ikke direkte synlige Kontekstspecifikke Subjektivt oplevet og erfaret - subjektiv form for viden Målbare i den canadiske standard

15 Del 2: Erfaringer og praksis AM2014 Business Developer Lars Vestergaard Jensen, Bureau Veritas Telefon Mail:

16 Udviklingsaktiviteter - Bureau Veritas Bureau Veritas Certification s aktiviteter om psykisk arbejdsmiljø Erhvervs Ph.d. om "Audit af psykosocialt arbejdsmiljø i praksis" Deltagelse i CERPA og i CAVI-netværket Træning af egne auditorer og af virksomhedernes interne auditorer Fokus på psykisk arbejdsmiljø på vores auditbesøg hos vores kunder Kurser, temadage, workshops og oplæg om psykisk arbejdsmiljø og ledelsessystemer Netværksgruppe om "Arbejdsmiljøledelse og psykisk arbejdsmiljø" Deltage i udviklingsprojekter sammen med virksomheder Deltagelse i revisionsarbejdet omkring OHSAS (til ISO-standard) Initiativ til international netværksgruppe i Bureau Veritas Certification AM Workshop nr mandag d. 10. november

17 Inddragelse af det psykiske arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer - vores erfaringer Eksempler/kendetegn: proaktiv centrale/fælles tiltag styring af forandringer daglig fokus og nærværende ledelse Primær forebyggelse forebyggende handlinger ud fra kendt viden om psykisk arbejdsmiljø og risici Erfaringer: alle gør noget - evt. gennem HR få gør det systematisk svært ved at koble det til den nuværende praksis for ledelsessystemet viden om psykisk arbejdsmiljø er ikke kendt/erkendt? Eksempler/kendetegn: reaktiv lokale tiltag ledelse, der gør det nødvendige Sekundær forebyggelse problemløsning, når de opstår Erfaringer: alle kortlægger mange har svært ved at omsætte kortlægninger til nødvendige handlinger Eksempler/kendetegn: centrale/lokale tiltag psykologisk krisehjælp/-støtte krisestyring Tertiær forebyggelse beredskab når skaden er sket Erfaringer: alle har et beredskab bruger mange ressourcer på individuelle behandlingstilbud mangler ofte organisatorisk læring af hændelser AM Workshop nr mandag d. 10. november

18 Model for audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Opgave/rolle/ansvar (eks.): fastlæggelse af målsætning og systematik for arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø System (rammen for arbejdet med psykisk arbejdsmiljø (system, politikker, HR) Fokuspunkter: organiseringen af og strukturen for arbejdsmiljøarbejdet beskrivelsen af opgaver, roller og ansvar opstille mål afsætte ressourcer sikre kompetencer evaluere, støtte, justere nærværende ledelse proaktivitet og handling åbenhed og dialog inddragelse ifm. forebyggelse, problemløsning og trivselsundersøgelser følge op på handlingsplan samarbejde med kolleger og ledelse give sin mening til kende sige til og fra Overordnet ledelse, AMU, SU Daglig ledelse Arbejdsmiljøgrupper Medarbejdere kompetencer og ressourcer mål og indsatser overblikket over arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet håndteringen af arbejdsmiljøet håndteringen af arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen vurderinger i arbejdsmiljøet håndteringen af det systematiske arbejdsmiljøarbejde oplevelsen af arbejdsmiljøet oplevelsen af håndteringen af arbejdsmiljøarbejdet AM Workshop nr mandag d. 10. november

19 Udfordringer Proaktiv ledelsesfokus Klarhed omkring opgaver, roller og ansvar Dialog om koblingen og snitfladerne mellem HR og Arbejdsmiljø Sikre nødvendig viden og kompetencer til håndtering af opgaverne på alle niveauer i virksomheden Bevidsthed om hvordan det psykiske arbejdsmiljø indgår i ledelsessystemet Overblik over væsentlige risici og gennemføre risikovurderinger Komme videre fra kortlægning til handling Opstille mål og gennemføre systematisk opfølgning Auditere i emnet - på alle niveauer Udgangspunkt i praksis og metoder til håndtering af det fysiske arbejdsmiljø i ledelsessystemer Reaktioner på forbedringsforslag/afvigelser AM Workshop nr mandag d. 10. november

20 Del 3: Diskussionsspørgsmål 1. Hvordan er opgaverne for arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø beskrevet og organiseret i jeres virksomhed(er)? Hvem har opgaverne i organisationen? Hvilke forhold inddrages? 2. Hvilke erfaringer har I vedrørende certificering og psykosocialt arbejdsmiljø, og hvor ser I særlige udfordringer? 3. De nye standarder opfatter psykisk arbejdsmiljø som et område, hvor traditionelle HR områder (ledelse og organisation) inddrages, og hvor medarbejdere ses som eksperter i eget arbejdsmiljø. Hvordan tænker I dette er/kan inddrages i OHSAS 18001/i jeres arbejdsmiljøledelsessystem? 4. Er der behov for et særskilt ledelsessystem/særskilte standarder for det psykiske arbejdsmiljø - eller kan det rummes i de eksisterende standarder for arbejdsmiljøledelse? Hvorfor - hvorfor ikke? AM Workshop nr mandag d. 10. november

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Anbefalinger fra HIRES (Health in Restructuring Innovative Approaches and Policy Recommendations) et europæisk

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Mellem papiret & virkeligheden

Mellem papiret & virkeligheden JOHNNY DYREBORG Mellem papiret & virkeligheden - Institutionalisering af sikkerhed i byggebranchen Ph.d. afhandling Institut for Miljø, Teknologi og Samfund Roskilde Universitetscenter & Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Risiko og forebyggelse i det nye arbejdsliv set i et arbejdsmiljøperspektiv

Risiko og forebyggelse i det nye arbejdsliv set i et arbejdsmiljøperspektiv Risiko og forebyggelse i det nye arbejdsliv set i et arbejdsmiljøperspektiv Hans Jørgen Limborg Arbejdslivet er under omfattende forandring, kravene til fleksibilitet øges og dermed ændres arbejdsmiljøet

Læs mere