Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk"

Transkript

1 Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

2 Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge, socialrådgiver, sygeplejerske, psykolog, politibetjent, jurist, jordemoder, gynækolog, sundhedsplejerske, psykiater, sagsbehandler, studievejleder, lærer, pædagog, sexolog, sundhedsvejleder, tandlæge eller har et helt andet fagområde. Uanset hvilket fagområde, du har, kan det være din hjælp, der er afgørende for, hvordan en person kommer videre efter et seksuelt overgreb. Hvordan du hjælper er vigtigt. Måske er du den første person, hun/han fortæller, hvad der er sket, og den måde du reagerer på og håndterer situationen er derfor afgørende for personen og for det videre forløb. Eller måske er du en af de fagpersoner, der hjælper vedkommende senere i processen, og din hjælp kan derfor have stor indflydelse på, hvordan personen kan komme videre i sit liv og lægge overgrebet bag sig. Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Vi kan hjælpe dig med at hjælpe. Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Projektleder Stine Schou Kvistgaard Forsidesbillede: Modelfoto, istock.com/webphotographeer Copyright Center for Voldtægtsofre, Skadestuen Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C 1. udgave, 2. oplag 2014 Tryk: Grafisk Service, Region Midtjylland CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE ISBN (papir): ISBN (pdf):

3 Hvorfor er det vigtigt at få hjælp efter et seksuelt overgreb? En voldtægt eller et seksuelt overgreb er en traumatisk hændelse, og følgerne heraf kan være langvarige. For nogle voldtægtsramte er traumet så stort, at personen efterfølgende udvikler PTSD (posttraumatisk stressyndrom). Det er en helt naturlig reaktion ikke at ville tale om overgrebet, og mange ramte vil have lyst til at glemme det, der skete. Men det hjælper næsten altid at tale om det. I nogle tilfælde kan man få det bedre, hvis man har god støtte fra sine omgivelser, men i mange tilfælde er dette ikke tilstrækkeligt, og der er behov for professionel hjælp. Efter seksuelt overgreb, kan man bl.a. opleve følgende reaktioner: angst depression øget stress søvnbesvær eller mareridt flashbacks fra overgrebet frygt for at gå ud frygt for at være sammen med andre mennesker koncentrationsbesvær eller hukommelsesproblemer seksuelle problemer familiemæssige eller økonomiske problemer Disse problemer er ofte et tegn på, at der er brug for hjælp. Et seksuelt overgreb kan lede til posttraumatisk stressyndrom

4 Hvordan taler jeg med en person, der har været udsat for seksuelt overgreb? Tag altid vedkommende alvorligt og lyt uden at afbryde. Vis at du tror på det, personen fortæller - også hvis du kan være i tvivl om, hvad der er sket. Udtryk empati og forståelse og vær rolig. Undgå at sætte spørgsmålstegn ved den adfærd og de reaktioner, personen har haft før, under og efter overgrebet. Accepter hvis historien ikke hænger sammen, og vis at du kan holde ud at høre den. Respekter personens grænser for, hvad hun/han har lyst til at fortælle. Respekter hendes/hans beslutning om, hvordan hun/han vil håndtere det, eller hvem det skal fortælles til (medmindre vedkommende stadig er truet eller vil skade sig selv, eller hvis du har underetningspligt). Opfordr hende/ham til at kontakte Center for Voldtægtsofre. Kontakt eventuelt personen ind imellem for at høre, hvordan det går. Voldtægtsramte kan have en tendens til at trække sig socialt. Signalér klart: Det er ikke din skyld. Jeg tror dig

5 Godt at vide om reaktioner på seksuelle overgreb Folk reagerer forskelligt Der er vidt forskellige måder at reagere på, hvis man har været udsat for overgreb, og alle reaktioner er lige naturlige. De fleste forestiller sig, at man efter et overgreb vil reagere ved at blive meget ked af det, vred eller gå i en form for choktilstand. Dette forekommer også ofte, men lige så normalt er det f.eks., at den ramte virker ganske uberørt af situationen. Der er i disse situationer en stor fare for, at omverdenen ikke tror på den ramte eller betragter det, der skete, som noget der ikke var særlig alvorligt. Som fagperson er det vigtigt ikke at sætte spørgsmålstegn ved den ramtes reaktioner, men at vide, at man reagerer vidt forskelligt på traumatiske hændelser. Der er forskellige måder at reagere på. Alle reaktioner er naturlige reaktioner på en unaturlig hændelse. Ikke alle bruger ordet voldtægt Ikke alle definerer det, de har været udsat for, som en voldtægt, på trods af at det i lovens forstand er det, der er fundet sted. En del tror, at en voldtægt altid er voldelig og tænker derfor ikke, at det er det, de har været udsat for. Måske bruger de derfor ikke selv ordene voldtægt eller overgreb, men betragter blot det, der skete, som noget der var grænseoverskridende eller noget, de ikke kunne lide. Det kan også være en måde at beskytte sig selv på, ved at tænke det var ikke så slemt. Som fagperson er det vigtigt, at man er klar over, at personer, der ikke selv mener, at de har været udsat for et overgreb, godt kan have været det alligevel.

6 En del voldtægtsramte søger ikke professionel psykologhjælp, fordi de ikke definerer det som et overgreb. I stedet opsøger de andre fagpersoner omkring andre problematikker (f.eks. en læge omkring fysiske symptomer eller stress, en socialrådgiver omkring familiemæssige problemer, en gynækolog eller sexolog omkring problemer med underlivet eller seksuelle vanskeligheder, eller en jordemoder eller sundhedsplejerske omkring fødselsangst eller psykiske problemer efter fødslen). Når det er en voldtægt eller et seksuelt overgreb, der ligger til grund for disse problemer, kan der i nogle tilfælde være behov for psykologhjælp i forhold til at bearbejde overgrebet. Uberettiget skyldfølelse Selv om man som voldtægtsramt aldrig selv bærer skylden for, at andre begår et overgreb imod én, kan mange ramte alligevel føle, at de på en eller anden vis selv var skyld i det, der skete. Dette er en normal traumereaktion. Det er vigtigt, at pårørende eller fagpersoner ikke bebrejder ofrene for deres adfærd, inden overgrebet, idet det kan øge denne skyldfølelse. Voldtægtsramte bliver ofte mødt med bebrejdelse, der direkte eller indirekte indikerer, at de selv var skyld i det der skete, f.eks. fordi de tidligere havde flirtet med personen, var gået med personen hjem, eller for at de var meget berusede. Bebrejdelser som disse kan medvirke til yderligere traumatisering af den ramte. Omverdenens reaktioner er afgørende Hvordan personerne omkring den ramte reagerer på det, vedkommende fortæller, har stor betydning. Fagpersoner kan uden at ville det gøre meget skade. En amerikansk undersøgelse viser, at den måde omverdenen, og især fagpersoner, møder ofrene på, i mange tilfælde bliver opfattet som mere traumatiserende end nogle af omstændighederne omkring overgrebet. Dette sker eksempelvis, hvis fagpersoner ikke viser forståelse for den ramtes adfærd eller indikerer, at

7 de ikke tror på den ramte. Ikke at blive taget alvorligt eller forstået efter at have været udsat for så traumatisk en begivenhed kan altså være direkte skadende. Det er derfor vigtigt, at være tydeligt støttende, når man taler med én der har været udsat for et overgreb. Som fagperson kan man hjælpe ved at fortælle eller signalere over for den ramte, at det ikke var hans eller hendes egen skyld. Kæmp, flygt eller frys! Når man oplever at blive truet, som man gør under en voldtægt eller et seksuelt overgreb, kan man ikke på forhånd vide, hvordan man vil reagere. Mange har en forestilling om, at man vil gøre modstand eller flygte. Kroppen reagerer imidlertid helt automatisk, og for nogle vil reaktionen være, at man bliver helt lammet, og at kroppen så at sige fryser. Dette kan være meget hensigtsmæssigt i nogle situationer, da situationen ellers kan eskalere eller blive mere voldelig, hvis man forsøger at gøre modstand. Men efterfølgende kan det være svært at håndtere, hvis man ikke har handlet i situationen, og mange bebrejder sig selv herfor. Her er det vigtigt, at omverdenen ikke forstærker denne i forvejen svære selvbebrejdelse, eksempelvis ved at stille spørgsmålstegn ved hvordan den ramte handlede under overgrebet. Derimod kan man hjælpe ved at forklare, at det var en naturlig måde at reagere på, og at det netop kan være hensigtsmæssigt i forhold til at beskytte sig selv.

8 Hvordan spotter man, at der er brug for hjælp? Det kan være rigtig svært at vide, om en person har været udsat for voldtægt eller seksuelt overgreb, da man kan reagere på vidt forskellige måder. Der er imidlertid en række tegn på, at der kan være noget galt. Vær dog opmærksom på, at tegnene også kan skyldes andre problemer, som påvirker personens adfærd og personlighed. Tegn på noget er galt: Indesluttethed, vrede og/eller voldsomme humørsvingninger Afvisning af venner og social isolation (Øget) alkohol- eller stofmisbrug Øget fravær Selvskadende adfærd og selvmordstanker Ændringer i vedkommendes seksualadfærd (f.eks. mere udadfarende eller opsøgende i sin seksualitet, opsøgende over for dårlige relationer) Søvnproblemer Klage over kropslige gener (gynækologiske gener, mavepine, hovedpine, kvalme mv.) Øget vagtsomhed og tendens til at blive forskrækket ved pludselige lyde eller bevægelser Personen begynder at undgå bestemte steder, personer og relationer eller bliver bange for ting, personen ikke tidligere var bange for (f.eks. mænd, mørke, at færdes ude, at være alene mv.) Ring til os på tlf , hvis du har brug for vejledning eller sparring.

9 Hvordan spørger jeg, hvis jeg har mistanke om, at der er sket et overgreb? Man kan f.eks. sige: Nogle gange kan man få det skidt i en længere periode, hvis man har oplevet noget rigtig ubehageligt. Har du oplevet noget, der var rigtig ubehageligt, på et tidspunkt? Tal eventuelt med personen omkring vedkommendes relation til det modsatte køn, kærester, sexliv osv. og kom ind på emnet denne vej. Hvis kontakten med personen er god, eller det forgår i en klinisk kontekst, kan der spørges mere direkte til, om personen har været udsat for grænseoverskridende hændelser eller overgreb. Hjælp til selvhjælp for den ramte Hvis muligt, brug familie og de nærmeste som støtte tal med nogen Genetabler så vidt muligt hverdagen Lav en liste over ting, du plejer at gøre, som tidligere har hjulpet dig, når du har haft det svært Prøv at finde en balance mellem at give plads til reaktioner og vende tilbage til hverdagen Accepter at du reagerer på det, der er sket, og at det tager tid Søg professionel behandling hvis symptomer ikke er aftaget efter 3-6 måneder også meget gerne før Vær opmærksom på, at du som fagperson har underretningspligt, hvis personen er under 18 år.

10 Underretningspligt Fagpersoner, der i deres arbejde møder børn og unge under 18 år, har underretningspligt, hvis der er tale om overgreb eller mistanke herom. Den 1. oktober 2013 trådte en lovgivning til beskyttelse af børn mod overgreb i kraft, i folkemunde kaldet overgrebspakken. I den nye lovgivning blev underretningspligten yderligere præsiceret og skærpet i forhold til fagpersoner, der får kendskab til eller har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb. Selve underretningspligten er personlig og indtræder straks, når man som fagperson får kendskab til eller grund til at tro, at et barn eller en ung har været udsat for vold eller andre overgreb. Dette er jf. Servicelovens 153. Som fagperson skal man derfor ikke afvente, om man selv kan løse problemet, men lade kommunen vurdere, hvordan man bedst kan hjælpe og støtte barnet eller den unge. Underretningspligten i Servicelovens 153 påhviler alle offentlig ansatte og andre med offentlige hverv. Underretningspligten har forrang for andre regler. Servicelovens regler om underretning vil derfor altid gå forud for regler om tavshedspligt.

11 Ansatte og samarbejdspartnere fra Center for Voldtægtsofre i Aarhus.

12 Viden om voldtægt. Vidste du at: DET ANSLÅS, at der sker FLERE END voldtægter om året i Danmark. Unge er mest i risiko for voldtægt. 55% af CFV s* klienter er mellem 13 og 20 år. 26 % er mellem 21 og 30 år. Voldtægt sker oftest mellem personer der kender hinanden. Ca. 2/3 af CFV s klienter har været udsat for dette mange definerer ikke selv det, der skete, som et overgreb. Dette kan afholde dem fra at søge hjælp, selv om de har brug for det. *CFV= Center for Voldtægtsofre i Aarhus

13 Mænd bliver også voldtaget. kun få søger hjælp. Cfv modtog 4 mandlige patienter i Pårørende bliver også ramt og kan opleve reaktioner, der minder om ofrenes. mellem 400 og 600 anmelder voldtægt om året. CFV i aarhus havde 341 patienter i behandling i hver femte pige i 9. klasse har haft uønskede seksuelle oplevelser.

14 Hvordan du hjælper - opsummering. Signalér klart: Det er ikke din skyld. Stil ikke spørgsmålstegn ved personens adfærd før, under og efter overgrebet. Voldtægtsramte reagerer forskelligt. Vid at alle reaktioner er lige naturlige. Vid at der kan være brug for professionel hjælp og hjælp med at formidle kontakten. Vis at du tror på det, den ramte fortæller. Ring til CFV, hvis du er i tvivl om, hvad du kan gøre for at hjælpe. husk din underretningspligt, hvis personen er under 18 år.

15 CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE Aarhus Universitetshospital Fælles AKUT afdeling Center for Voldtægtsofre Skadestuen Nørrebrogade Aarhus C Tlf. modtagelse: Tlf. rådgivning:

16 På Center for Voldtægtsofre er der gode muligheder for hjælp På Center for Voldtægtsofre hjælper vi mænd, kvinder og unge over 12 år, der har været udsat for voldtægt, voldtægtsforsøg eller andre former for seksuelle overgreb. Tilbudet er gratis, og gælder uanset hvor længe siden overgrebet er sket. Hvis overgrebet lige er sket: Kontakt centret hurtigst muligt. Bed vedkommende komme til undersøgelse på centret. Der kan foretages sporsikring op til 72 timer efter overgrebet. Bed vedkommende om at udlade at tage bad, gå på toilettet, skifte tøj og børste tænder. Vi tilbyder: Lægeundersøgelse og sporsikring inden for de første 72 timer Samtaler med en psykolog eller socialrådgiver Støttende samtaler til pårørende Gruppeforløb Sexologisk rådgivning Alle tilbudene er gratis man behøver IKKE Det er Gratis at DET er aldrig for anmelde overgrebet FÅ hjælp hos os SENT at få hjælp I tvivl om, hvordan du hjælper bedst? Ring til os på tlf eller send en mail til os på Vi tilbyder også rådgivning, supervision og undervisning til både fagpersoner og skoleelever. Find os på

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5 De forskellige

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl.

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere