Stokerstyring PCT 258 ILT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stokerstyring PCT 258 ILT"

Transkript

1 Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Thyristor-styret udgange.

2 Indholdsfortegnelse. Beskrivelse... 1 Betjening... 1 Panel Daglig betjening... 1 Ved almindelig betjening:... 1 Styrefunktioner Opstart Almindelig drift... 2 Pausedrift Fast brændsel / affald Sikkerhed Kedelydelsen opdeles i 3 trin og et efterløb samt pause Korrektionsfaktor Avanceret betjening... 4 Skema for menu indstillinger:... 5 Fejlfinding Beskrivelse. Styringen trækker én en-faset blæser og en tre-faset stokermotor, samt vandrerist og evt. røgsuger og askesnegl. Stokeren aktiveres i korte step én til to gange i minuttet og finjusteres automatisk i forhold til kedelydelsen og iltindholdet (luftoverskuddet) i røgen. Blæseren har tre hastigheder. Betjening. Panel. Afbryder. Afbryder hovedstrømmen. Fungerer tillige ved overbelastning af stokermotoren. Bør indstilles på 1,1 A STOP Stopper stokersneglen. Benyttes, hvis der er for meget brændsel i brændkammeret. START Udløser stop funktionen. Manuel drift af stokersnegl. og Benyttes ved indstilling af værdierne under MENY MENY Benyttes til indstilling af kedeltemperatur, ilt-% i røg, valg af brændsel m.v. OPSTART Benyttes til opstart af kold kedel, når display viser STOP Daglig betjening. Styringen er selvjusterende, så den regulerer sig ind til optimal driftsform ved måling af kedeltemperaturen og røgens ilt-%. Når kedlen er indstillet til brændselstypen og den ønskede kedeltemperatur er sat m.v., bør yderligere betjening derfor undlades. Derefter består betjeningen i at fylde brændsel på anlægget, fjerne aske og rense røgrør. Ved almindelig betjening: Tryk på Menu For at vælge brændselstype program (PRG1 er træpiller og korn). Tryk igen på Menu for at stille pausetid, f.eks. 15 min. (pausefyring ved varm kedel). Tryk igen på Menu for at stille drifts temperaturen, helst ikke under 65 C. Tryk igen på Menu for at stille røgens ilt, f.eks. 9 %, som giver 7,5% / 11 % ved høj / lav ydelse. Yderligere betjening af panelet fremgår af skema for menu indstillinger på side 5.

3 Styrefunktioner. Kedeltemperaturen er bestemmende for anlæggets driftstilstand. Med en temperatur omkring den indstillede kedeltemperatur, er anlægget automatisk styret og regulerer kedelydelsen med henblik på at opretholde temperaturen. Hvis temperaturen falder 15 C under den indstillede kedeltemperatur, på grund af brændselsmangel eller fordi ilden af andre årsager er gået ud, stopper anlægget og display viser STOP. Opstart. For at genstarte, når der er tændt ild i nyt brændsel, trykkes på OPSTART, og display viser OPSTART. Styringen aktiverer derefter stokersnegl og blæser moderat, idet der ikke ønskes for stor ydelse, før brændkammeret er opvarmet. Når temperaturen kommer op på 10 C under den indstillede kedeltemperatur, indtræder automatisk drift. Opstart funktionen opretholdes kun i 30 minutter, hvorefter anlægget stopper, og display viser STOP. Ved stort varmeforbrug hvor temperaturen for automatisk drift ikke nås, selvom der er god ild i brændslet, kan det være nødvendigt, at indstille en lavere kedeltemperatur midlertidigt. Almindelig drift. Stokersneglen aktiveres med variable mellemrum fra 20 s til 50 s, hvilket styres af røgens iltindhold. Ved for høj ilt-% bliver intervallerne kortere, og ved for lav ilt-% bliver de længere. Stokersneglens driftstid varierer trinvis i forhold til kedelydelsen og er forvalgt i forbindelse med de 3 forskellige brændselsprogrammer. Hvis ilt-% er under 4, springes køretiden over. Hvis fyringsintervallet overstiger 50 s, springes køretiden ligeledes over. Stokeren kører dog en gang hver 3. minut, for at undgå tilbagebrand i sneglen. Ved start er stokerens driftsintervaller på 30 s, men hvis der efter en periode er blevet væsentlig længere eller kortere intervaller, bør brændselsmængden måske justeres, evt. ved valg af andet brændselsprogram. Pausedrift. Når anlægget stopper midlertidig ved lavt varmeforbrug, sker der periodevis en kort indfyring på 1 s, for at undgå tilbagebrand. Periodelængden mellem indfyringerne indstilles i menuens andet punkt (se Ved almindelig betjening side 1). Hvis der er risiko for tilbagebrand, bør pausen sættes ned til minutter, men normalt er 30 minutter eller mere tilstrækkeligt. Tilbagebrand forekommer i øvrigt let, hvis der trækker falsk luft gennem utætheder ved brændselslågen, eller hvis skorstenen er for stor og trækker for kraftigt. Fast brændsel / affald. Fastbrændsel, f.eks. brænde, kan anvendes i forbindelse med iltstyring, såfremt kedlen er beregnet til det. Brændslet antændes af flammerne fra brændehovedet, og når forbrændingen går i gang, forbruges ilt, hvorved stokeren kører mindre. I en periode kan stokeren holde helt stille, bortset fra en gang hver 3. minut. Når brændslet er ved at brænde ud, forbruges mindre ilt, og stokeren begynder igen at levere. Luften tilføres fortsat fra blæseren. Der må ikke åbnes for anden lufttilførsel, når der fyres med fast brændsel. Anden luft vil på et tidspunkt levere overskudsluft, så styringen forsøger at give for meget brændsel. Sikkerhed. Kedlen er forsynet med en overkogstermostat, som afbryder, hvis temperaturen stiger for meget. Brændselsmagasinet er forsynet med en kontakt, som afbryder, når lågen åbnes. Disse to sikkerhedsanordninger fører strøm (230 V) til styreprocessoren, og ved afbrydelse stopper al aktivitet og lyset i display går ud. Stokeren er forsynet med en vandslukning som sikrer imod tilbagebrand.

4 Kedelydelsen opdeles i 3 trin og et efterløb samt pause. Ydelses trin III: Fuld blæserydelse, ilt ca. 1 % under den indstillede værdi. Ydelses trin II: 60% blæserydelse, ilt på den indstillede værdi. Ydelses trin I: 25% blæserydelse, ilt på ca. 1 % over den indstillede værdi. Ydelses trin 0: Efterløb. Blæserydelse som i trin 1, men kun halv brændselsmængde. Pause: Blæseren slukket. Pausefyring (vedligehold) 1 s hver 15. minut (vælges på display). Ydelses trinnene vælges automatisk i forhold til kedeltemperaturen. Ved en valgt kedeltemperatur på 65 C er udgangsfunktionen for ydelses trinnene: Ydelses trin III Ydelses trin II Ydelses trin I Ydelses trin 0-efterløb 60 C 65 C Valgt temperatur 70 C 75 C Pause indtræder, når ydelsestrin 0 har været benyttet i mere end 12 minutter, eller hvis kedeltemperaturen overstiger den valgte temperatur med 10 C. Skift mellem ydelsestrin. Når temperaturen stiger, og der skiftes til et lavere ydelsestrin, stopper stokersneglen mens noget af brændslet brænder væk, og ilt-% stiger til niveauet for det lavere ydelsestrin. Derved kommer ydelsen hurtigere ned på det valgte niveau. Når temperaturen falder, og der skiftes til højere ydelsestrin, giver stokersneglen ekstra brændsel i 1 s, for at starte den højere ydelse. Der tilføres dog ingen ekstra brændsel indenfor 3 minutter siden sidste skift.

5 Korrektionsfaktor. For at regulere mellem alle ydelsestrinnene, så den valgte temperatur kan opretholdes, benyttes en korrektionsfaktor. Som udgangspunkt starter korrektionsfaktoren med værdien 0, hver gang anlægget har været standset. Derefter ændres den med +/- 1, hver gang stokersneglen har kørt 6 gange, afhængig af om kedeltemperaturen er mindre / større end den valgte temperatur. Yderligere går korrektionsværdien op / ned med 2, hvis temperaturen stiger / falder. Ydelsestrin ved forskellig temperatur og korrektion. Temperatur Korrektion C I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I II II 66 0 I I I I I II II II 65 I I I I I II II II II II III 64 I II II II II II III III 63 II II II II II III III III 62 II II II II III III III III 61 II II III III III III III 60 III III III III III III 59 III III III III III III Høj korrektionsfaktor vil ikke forekomme ved høj temperatur, ligesom den lave korrektionsfaktor ikke forekommer ved lav temperatur, fordi faktoren ændres. Avanceret betjening. Ud over den almindelige betjening af styrepanelet er der mulighed for at stille nogle grundværdier, som normalt ikke bør ændres efter anlæggets levering. Derved åbnes mulighed for at indstille styringen optimalt til afvigende brændselstyper. Ilt-% kan ændres i de forskellige ydelses trin, og brændselsfødningen kan tilpasses, f.eks. til fyring med lette spåner eller endnu lettere materiale, hvor stokersneglen skal aktiveres væsentligt mere end til normale brændsler. Ved evt. ændringer af stokersneglens driftstider til særligt brændsel, vil det være hensigtsmæssigt at det mindst benyttede brændselsprogram benyttes. Derved er anlægget fortsat parat til at anvende de øvrige brændsler. Indgangen til den avancerede betjening begynder efter indstilling af ilt, som vist under Ved almindelig betjening. Tryk samtidig på Menu og Opstart for at stille højere ilt-% i ydelsestrin I. Tryk igen på Menu for at stille lavere ilt-% i ydelsestrin III. Tryk igen på Menu for at stille brændselsmængden i ydelses trin 0. Tryk igen på Menu for at stille brændselsmængden i ydelses trin I. Tryk igen på Menu for at stille brændselsmængden i ydelses trin II. Tryk igen på Menu for at stille brændselsmængden i ydelses trin III. De indstillede brændselsmængder indstilles enkeltvis for de valgte brændselstyper (PRG1, PRG2 og PRG3). På næste side vises indstillingsmulighederne skematisk.

6 Skema for menu indstillinger: TRIN 2 Ilt 9 % TEMP 65 C PRG 1 PAUSE Ilt 16 % TEMP 8 C PRG 1 OPSTART Ilt 12 % TEMP 8 C PRG 1 STOP ILT 18 % TEMP 8 C PRG 1 BRAENDSELSTYPE TRAEPILLER PRG1 KEDELTEMP 65 C PAUSETID 15 min Ilt 09 % Program 1: Træpiller, korn og andet kompakt brændsel. Program 2: Blandet. Program 3: Flis, spåner og andet let brændsel. Vælg kedeltemperaturen Intervaller for fyring (vedligehold) i 1 s under pause. Valg af ilt-niveau (ydelses trin II, +/- tillæg i trin I/III). 9 % er normalt. + (opstart) Slut Retur ILTTRIN Skema 1: Motor 1 og 2: ILTTRIN 3-15 Snegl tr s Snegl tr s Snegl tr s Snegl tr 3 0,40 s eller + (opstart) Til Skema Til skema Højere ilt-% i ydelses trin I 20 er ca. 2 over 9 % = 11 % Lavere ilt-% i ydelses trin III 15 er ca. 1,5 under 9 %= 7,5% Vælg stokersneglens driftstid i Trin 0, 1, 2, og 3. Standard værdier for forskellige brændsler er: PRG 1, træpiller: 0,06s, 0,10s, 0,20s og 0,40s PRG 2, blandet: 0,10s, 0,20s, 0,40s og 0,70s PRG 3, flis: 0,20s, 0,40s, 0,80s og 1,40s

7 Mo1 on 01 off 01 Mo2 on 01 off 30 Motor 1, drift 1s, pause 1min. Motor 2, drift 1s, pause 30 min. (skift til næste tal) + (opstart) (Næste skema) (Ved sidste tal: Næste skema) Skema 2: Blæser (bør ikke ændres): BL1 022 BL2 045 BL3 080 Blæserdrift i tre ydelsestrin: 0/1, 2 og 3. (skift til næste tal) + (opstart) (Næste skema) (Ved sidste tal: Næste skema) Skema 3: Opstart: Obl 040 Oilt 10 Otid 30 UT 25 Obl: Blæserhastighed ved opstart. Oilt: Tilsigtet ilt-% ved opstart. Otid: max. opstarttid i minutter. Ut: Antal C under temperatur for driftsstop. (skift til næste tal) + (opstart) (Næste skema) (Ved sidste tal: Næste skema) Skema 4: Pausedrift: Pbl 080 BLt 30 Psn 1.00 Vp2 00 Pbl: Blæserhastighed ved pausefyring. BLt: Blæsertid ved pausefyring, s. Psn: Antal sek. for snegl ved pausefyring. Vp2 (01: Display viser intervaller for snegl). (skift til næste tal) + (opstart) (Næste skema) (Ved sidste tal: Næste skema) Skema 5: Ekstra sneglefødning: Psf 1.00s Sf 1.00 Ttr0 03 Ttr 02 Psf: Startfødning efter pause, s. Sf: Tvangsfødning ved skift til større ydelse, s. Ttr0: Antal min. i trin 0, før tvangsfødning i trin 1. Ttr: Antal min. i trin 1, før tvangsfødning i trin 2. (skift til næste tal) + (opstart) (Slut - Retur) (Ved sidste tal: Slut Retur)

8 Fejlfinding. Problem. Uforbrændt brændsel i asken. Kedlen bliver sodet. Ilt-% kommer ofte under 4 %, Fyringsintervaller over 40 s. Kedelydelsen er for lav, og ilt-% over 10-% ved høj ydelse i længere tid. Ingen lys i display. Blæseren kører ikke, selvom display viser Drift Stokeren kører ikke, display viser: SNEGL OFF Stokeren kører ikke, selvom display viser Drift. Motoren brummer. Display viser konstant 12 eller 13 %. Tilbagebrand Vedligehold Årsag / Løsning. 1. Falsk luft, så iltsonden måler forkert. Undersøg om der er åbne spjæld eller utætheder. 2. Der kræves mere luft til forbrændingen. Sæt højere ilt-%. 1. Falsk luft, så iltsonden måler forkert. Undersøg om der er åbne spjæld eller utætheder. 2. Iltsonden er lukket af skidt. Den skal skrabes ren. 3. Iltsonden dur ikke. Den skal udskiftes. 4. For lav kedeltemperarur. Sæt temperaturen på 70 C. 5. Kan desuden forekomme ved langvarig pausedrift, når forbruget er lille. For meget brændsel. Vælg et lavere brændselsprogram. Træpiller og korn benytter PRG1 med standard indstillinger for stokersneglen. For lidt brændsel. Vælg et højere brændselsprogram. 1. Manglende forsyning. Undersøg den elektriske forsyning. 2. Hovedafbryderen er afbrudt. Tryk på den grønne knap. 3. Brændselslågen er ikke lukket. Luk lågen og undersøg lågekontakten. 4. Overkogstermostaten har afbrudt. Tryk på knappen på termostaten. 5. Der er sprunget en sikring i styringen. Tilkald service. Der er sprunget en sikring i styringen. Tilkald service. stop knappen er aktiveret. Tryk på Start Der er sprunget en sikring i styringen. Tilkald service. Undersøg om stokersneglen er gået fast. Det kan være nødvendigt at afmontere brænderhovedet for at rengøre for slagger. Hvis den ikke sidder fast, men kun går stramt, skal motorværnet / hovedafbryderen justeres, så det afbryder før sikringerne springer. Iltsonden er i uorden. Tilkald service. 1. Brændselslåger er åben eller utæt. Efterse tætningslisterne i lågen. 2. Skorstenen trækker for meget. Anskaf en trækregulator. 1. lejet til sneglen skal smøres ca. en gang om måneden. Der sidder en smørenippel bagerst i magasinet i kl. 12 position. 2. Affald og slagger renses ud jævnlig, afhængig af hvad man fyrer med og hvor meget affald der er i brændslet. 3. Lufthullerne i brænderen rengøres og renses for snavs.

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

KC Stokerstyring PCT 241

KC Stokerstyring PCT 241 KC Stokerstyring PCT 241 - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Tyristor-styret

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk TM3010 brugermanual Revision: 1.01r3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Brugervejledning. KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Mobil.

Læs mere

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato:

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato: Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

MANUAL FOR DTC 9002 Styringen :

MANUAL FOR DTC 9002 Styringen : MANUAL FOR DTC 9002 Styringen : Styringen er udviklet til styring af træpille brænder med automatisk eltænding. For at kunne regulere ydelsen på fyret til det aktuelle behov måler styringen temperaturen

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning 2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning Indholdsfortegnelse Manuel Styring 1 Interval tider (drift) 2 Interval tider (pause) 4 Menu princip grafisk 5 Opsætning 6 Ventilator min. indstilling

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 8.0 STOKERANLÆG M20i M40i M80i Styring type TH2006 Nørrevangen 7 963 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over TWIN

Læs mere

Servicemanual for TM 3006

Servicemanual for TM 3006 Servicemanual for TM 3006 3/2005 Per Øster R/A 1 Denne manual er skrevet til det autoriserede servicefirmas teknikere. I manualen er beskrevet indstillinger, der har at gøre med grundlæggende funktioner

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

TM3012 brugermanual. Tel: Fax: Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Danmark

TM3012 brugermanual. Tel: Fax: Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Danmark Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Danmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk TM3012 brugermanual Revision: 5.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING Version 2 MONTERINGS VEJLEDNING Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( 16-30 kw modeller ) Hul

Læs mere

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation MONTERINGS VEJLEDNING PÅ COMFORT KEDLEN. Montering af brænder i Comfort kedlen:

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Brugervejledning til Stoker controller.

Brugervejledning til Stoker controller. Brugervejledning til Stoker controller. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse 1 Indstilling drift 2 Indstilling pause 3 Opsætning 4 Termostat 5 Statistik 6 Ilt regulering 8 Lavdrift 10 Forbrugs måling 12

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning INDHOLDSFORTEGNELSE. Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning INDHOLDSFORTEGNELSE. Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Teknisk manual for PELBURN (v ) PELBURN

Teknisk manual for PELBURN (v ) PELBURN Teknisk manual for PELBURN 16.02 (v18.01.08) PELBURN Indhold 1. Teknisk manual information 2. Adgang til tekniker menu 3. System parametre 4. Føler oversigt 5. Input og output status 6. Manuel test 7.

Læs mere

COMPACT STOKER. Betjeningsvejledning. Styring type TH2006. Udgave 3.0

COMPACT STOKER. Betjeningsvejledning. Styring type TH2006. Udgave 3.0 Betjeningsvejledning Udgave 3.0 COMPACT STOKER Styring type TH2006 Nørrevangen 7 9631 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over TWIN HEAT stoker

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Sæt pris med DB 16 H/V kedel kr.

Stokergården.dk. Tlf: Sæt pris med DB 16 H/V kedel kr. Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Sæt pris med DB 16 H/V kedel 29800 kr. 0-17 kw. Nem at installere kører på 220 volt. 100% modulerende ilt styring. Kan fyre med piller / korn / mini flis. Programmerbar tænding

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 2.0 STOKERANLÆG M20i-CS M40i-CS M80i-CS Styring type TH2006 Nørrevangen 7 963 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Betjening og

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 13 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag Tilslut skorsten til kedlen Tilslut fremløb og retur

Læs mere

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato:

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato: Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 7.0 STOKERANLÆG CS120i CS150i CS250i Styring type TH2006 Nørrevangen 7 9631 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Notat til Energistyrelsen. Opdatering af virkningsgradsberegner til standardløsning for biobrændselskedler

Notat til Energistyrelsen. Opdatering af virkningsgradsberegner til standardløsning for biobrændselskedler Notat til Energistyrelsen Opdatering af virkningsgradsberegner til standardløsning for biobrændselskedler Titel: Opdatering af virkningsgradsberegner til standardløsning for biobrændselskedler Udarbejdet

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 7.2 STOKERANLÆG M20i M40i M80i Styring type TH2006 Nørrevangen 7 963 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over TWIN

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

5 nemme trin - sådan tænder du op

5 nemme trin - sådan tænder du op www.exodraft.dk 5 nemme trin - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed:

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

TM3007 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: Fax:

TM3007 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: Fax: Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

NBE PILLEFYR. 100 trins modulerende Version 6.50

NBE PILLEFYR. 100 trins modulerende Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5: Stage 0 Side 6: Stage 1 Side 7-8: Stage 2 Side 9-12: Stage

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems.

NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds ( til det Tyske marked ) 2: Fremløb til

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 2.0 STOKERANLÆG ME20i ME40i ME80i Styring type TH2006 Nørrevangen 7 9631 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugermanual: Pasubio Baldo Vezzana Marmolada Cervino Pelmo Monviso.

Brugermanual: Pasubio Baldo Vezzana Marmolada Cervino Pelmo Monviso. Brugermanual: Pasubio Baldo Vezzana Marmolada Cervino Pelmo Monviso. Sessione 2013/2014 1 EN 14785:2006 Brændeovne er fremstillet med respekt for milø og natur Er godkendt efter EU direktivet: 2 Komponenter

Læs mere

TM3007 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: Fax:

TM3007 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: Fax: Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA.

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. Bio-comfort Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. MONTERINGS VEJLEDNING PÅ GAMMEL KEDEL Montering i kedlen: 1. Kontroller

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

TPK24 MK2 Scandpell Røgsuger bag pa kedlen

TPK24 MK2 Scandpell Røgsuger bag pa kedlen Side 1 TPK24 MK2 Scandpell Røgsuger bag pa kedlen Side 2 Content 1. LEVERING... 3 1.1 RØGSUGER MED STOR KAPACITET... 3 1.2 RØGSUGER STANDARD (KUBE)... 4 2. INSTALLATION... 6 2.1 INSTALLATION RØGSUGER MED

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Halmkedler BEKENDTGØRELSE/BYGNINGSREGLEMENT, MÅLEMETODER OG KRAV

Halmkedler BEKENDTGØRELSE/BYGNINGSREGLEMENT, MÅLEMETODER OG KRAV Halmkedler BEKENDTGØRELSE/BYGNINGSREGLEMENT, MÅLEMETODER OG KRAV Agenda Krav til halmkedler Hvem stiller krav Krav til emissioner og virkningsgrad Øvrige krav Målemetoder EN303-5 MEL blade Alternativ metode

Læs mere

Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste!

Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste! Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste! TWINHEAT en investering ind i fremtiden! TWINHEAT er en virksomhed, der siden 1979 udelukkende har udviklet og produceret fyringsanlæg og fuldautomatiske silosystemer

Læs mere

SLAP AF - TAG EN PILLE

SLAP AF - TAG EN PILLE Tekniske Data 20 35 45 60 Ydelsesområde v. flis (kw) 7,3-25 7,3-35 13,1-45 13,1-65 Ydelsesområde v. træpiller (kw) - 10,2-40 13,9-48 13,9-68 Mål (mm) SLAP AF - TAG EN PILLE TRÆ A1 Længde - total 1389 1389

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/10/18-08-2005 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 7.0 STOKERANLÆG CSE120i CSE150i CSE250i Styring type TH2006 Nørrevangen 7 9631 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

JA STOKERFYR. Model: ALFAHEAT BRUGSANVISNING. Indhold:

JA STOKERFYR. Model: ALFAHEAT BRUGSANVISNING. Indhold: Fabrikant: Ringe maskinfabrik Aps JA-STOKER V/Henrik Østerlid Industrivej 8A 5750 Ringe Tlf. 62621988-26225377 E-MAIL:ja-stoker JA STOKERFYR Model: ALFAHEAT BRUGSANVISNING Indhold: 1. Opbygning og funktion

Læs mere

5. Anlæg til gårde og institutioner

5. Anlæg til gårde og institutioner 5. Anlæg til gårde og institutioner Den nuværende anvendelse af halmfyring i landbruget begyndte i større omfang på grund af energikrisen i 1970 erne med deraf følgende tilskudsordninger og lempelige afskrivningsregler

Læs mere

1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4. 2.1 Træ pille brænderens hoveddele...4 2.2 Vigtige dele - brænder...5. 3. Installation...

1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4. 2.1 Træ pille brænderens hoveddele...4 2.2 Vigtige dele - brænder...5. 3. Installation... 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 2.1 Træ pille brænderens hoveddele...4 2.2 Vigtige dele - brænder...5 3. Installation... 6 3.1 Installation af brænderen...6 3.2 Installation med

Læs mere

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell,

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, lagertank O og ekstern VV beholder...5 3.2 Underlag...6

Læs mere

INSTALLATIONS- MANUAL - LAMBDA. TPK HS20 LAMBDA Side 1. Iltstyring TPK HS20

INSTALLATIONS- MANUAL - LAMBDA. TPK HS20 LAMBDA Side 1. Iltstyring TPK HS20 Side 1 Iltstyring TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. LEVERING... 3 2. INSTALLATION... 4 2.1 MONTAGE AF ILTSONDE... 4 2.2 MONTAGE AF ILTMODULET (ECOLAMBDA)... 4 3. OPKOBLING AF ELFORBINDELSER... 5 4.

Læs mere

COMPACT STOKER. Betjeningsvejledning. Udgave 2.1

COMPACT STOKER. Betjeningsvejledning. Udgave 2.1 Betjeningsvejledning Udgave 2.1 COMPACT STOKER Nørrevangen 7 9631 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over TWIN HEAT stoker type Cpi 12 År

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-3 Fyrrums indretning. Side 4: Monterings vejledning. Side 5: Justering efter vægt. Side 6 : Betjenings vejledning

Læs mere