brugervejledning F O R E R U N N E R X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED"

Transkript

1 brugervejledning F O R E R U N N E R X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

2 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger vedrørende brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter. Garmin, Garmin-logoet, Garmin Training Center, Forerunner, Auto Pause, Auto Lap og Virtual Partner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect, ANT, ANT Agent, ANT+, GSC 10 og USB ANT Stick er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerede eller uregistrerede varemærker tilhørende Firstbeat Technologies Ltd. Dette produkt blev fremstillet under følgende amerikanske patenter og deres udenlandske modstykker. EP (A1), US , EP (A1), US (B2) og U WO (A1) (anmeldt patent), EP (A1), US (B2), WO (A1) (anmeldt patent), EP (A1) (anmeldt patent), U (anmeldt patent) Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... i Mere information...i Produktregistrering...i Gratis software...i Kontakt Garmin...i Taster... ii Sådan kommer du i gang... 1 Opladning af batteriet...1 Aktivering af enheden...1 Modtagelse af satellitsignaler...2 Parring af pulssensoren (valgfrit)...3 Tilpasning af dine sportsindstillinger (valgfrit)...4 Start din træning!...4 Download af gratis software...5 Afsendelse af træningsdata til din computer...5 Låsning af tasterne...5 Forerunner baggrundsbelysning...5 Træning... 8 Om siden Træning...8 Sportstilstand...8 Auto Lap...8 Auto Pause...9 Automatisk rullefunktion...10 Puls...10 Virtual Partner Alarmer...12 Træning...13 Baner...16 Multisport-træning...17 Svømning med din Forerunner...19 Brug af nedtællingstimeren...20 Historik Lagring af historik...21 Visning af aktivitetshistorik...21 Visning af resultater...21 Sletning af historik...22 Brugervejledning til Forerunner 310XT

4 Navigation Tilføjelse af kortsiden...23 Markering af positioner...23 Finde og gå til en position...24 Redigering eller sletning af en position...24 Brug af Tilbage til Start...25 Visning af GPS-oplysninger...25 Indstillinger Datafelter...26 System...30 Brugerprofil...34 Om Forerunner...34 Brug af tilbehør Parring af tilbehør...35 Pulssensor...36 Fodsensor...37 GSC 10 cykelsensor...39 Cykeloplysninger...39 Datalagring...39 Energimåler...40 Appendiks Nulstilling af Forerunner...41 Sletning af brugerdata...41 Pleje af Forerunner...41 Opdatering af software til Forerunner med Garmin Connect...42 Batterioplysninger...42 Specifikationer...42 Softwarelicensaftale...44 Overensstemmelseserklæring...44 Fejlsøgning...45 Pulszonetabel...46 Indeks d Brugervejledning til Forerunner 310XT

5 Introduktion advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Mere information Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på eller ved at kontakte din Garmin-forhandler. Produktregistrering Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted. Introduktion Gratis software Gå til for at få oplysninger om den webbaserede software Garmin Connect eller computersoftwaren Garmin Training Center. Brug denne software til at gemme og analysere dine træningsdata. Kontakt Garmin Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din Forerunner. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til eller kontakte Garmin USA på telefon (913) eller (800) I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) Brugervejledning til Forerunner 310XT i

6 Introduktion Taster ➊ ➋ ➌ ➍ ➏ ➎ ➊ Tænd/sluk Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for Forerunner. Tryk for at tænde og justere baggrundsbelysningen. En statusside vises. Tryk for at parre med din ANT+ -vægt (side 32). ➋ mode Tryk for at få vist timeren og menuen. Kortet og kompasset vises også, hvis de er aktive. Tryk for at forlade en menu eller en side. Dine indstillinger gemmes. Tryk og hold nede for at skifte sportstilstand. ➌ lap/reset Tryk for at oprette en ny omgang. Tryk og hold nede for at nulstille timeren. ➍ start/stop Tryk for at starte eller stoppe timeren. ➎ enter Tryk for at vælge funktioner og bekræfte meddelelser. ➏ pile (op/ned) Tryk for at rulle gennem menuer og indstillinger. Tryk og hold nede for at rulle hurtigt gennem indstillingerne. Tryk for at rulle gennem træningssiderne under en træning. Tryk og hold nede for at justere farten for Virtual Partner på siden Virtual Partner. ii Brugervejledning til Forerunner 310XT

7 Sådan kommer du i gang Opladning af batteriet Advarsel: Du kan forebygge korrosion ved at tørre opladningskontakterne og det omkringliggende område før opladning. Tip: Forerunner kan ikke oplades, hvis temperaturen er under 0 C eller over 50 C (under 32 F eller over 122 F). 1. Sæt USB-stikket fra opladerclip'en i ACadapteren. 2. Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt. 3. Indstil opladerclip'en efter kontakterne bag på Forerunner. Sådan kommer du i gang Kontakter 4. Sæt opladeren sikkert fast på oversiden af Forerunner. Opladerclip Et fuldt opladet batteri holder op til 20 timer, alt afhængigt af anvendelsen. Aktivering af enheden Hold nede for at tænde for din Forerunner. Brugervejledning til Forerunner 310XT 1

8 Sådan kommer du i gang Konfiguration af Forerunner Forerunner anvender din brugerprofil til at beregne nøjagtige kaloriedata. Se side 7 for at få oplysninger om aktivitetsniveau og Sportsmand hele livet. 1. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere Forerunner og indstille din brugerprofil. 2. Tryk på for at få vist valgmuligheder og ændre standardvalgene. 3. Tryk på enter for at foretage et valg. Hvis du bruger en ANT+-pulssensor, skal du vælge Ja under konfigurationen, så pulssensoren kan parres (forbindes) med Forerunner. Se side 3 for at få flere oplysninger. Første gang, du tænder for Forerunner og fuldfører den første opsætning, kan du bruge tabellen på side 7 til at indstille dit aktivitetsniveau. Angiv, om du har været sportsmand hele livet. En sportsmand hele livet er en person, der har trænet intensivt i mange år (med undtagelse af mindre skader) og har en hvilepuls på 60 slag pr. minut (bpm) eller mindre. Modtagelse af satellitsignaler Det kan tage sekunder at finde satellitsignaler. Gå udendørs i et åbent område. Den bedste modtagelse fås ved at sikre, at forsiden af Forerunner peger mod himlen. Når Forerunner har modtaget satellitsignaler, vises træningssiden med satellitikonet ( ) øverst. Bemærk: Indstillingerne på din Forerunner opdaterer som standard tiden og den korrekte tidszone automatisk i henhold til satellitoplysningerne. Brugervejledning til Forerunner 310XT

9 Parring af pulssensoren (valgfrit) Når pulssensoren forsøger at oprette forbindelse til Forerunner første gang, skal du flytte dig væk (10 m) fra andre pulssensorer. Brug af pulssensoren Hjertefrekvensmonitoren står på standby og er klar til at sende data. Pulssensoren skal bæres direkte på huden, lige under brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er, under dit løb. Pulssensor-modul (forside) Fastgørelse Pulssensor-modul (bagside) Sådan kommer du i gang Elektroder Pulssensor-rem (bagside) 1. Fastgør den ene ende af remmen til pulssensoren. 2. Gør begge elektroderne bagpå pulssensorens rem våde for at sikre en stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen. 3. Spænd remmen rundt om din brystkasse, og fastgør den til den anden side af modulet. Bemærk: Garmin-logoet skal vende den højre side opad. 4. Bring Forerunner inden for rækkevidde (3 m) af pulssensoren. Bemærk: Hvis pulsdata er sporadiske eller ikke vises, er det muligvis nødvendigt at stramme remmen om brystet eller varme op i 5-10 minutter. Brugervejledning til Forerunner 310XT 3

10 Sådan kommer du i gang 5. Tryk på mode > vælg Indstillinger > Løbeindstillinger > Puls > ANT+ HR > Ja. Pulsindstillinger Du får de mest nøjagtige kaloriedata, hvis du angiver din maksimale puls og din hvilepuls. Du kan angive fem pulszoner til at måle og øge dit hjerte-kar-systems styrke. Hvis du har konfigureret din enhed i den første opsætning til at inkludere en pulssensor, er dette trin unødvendigt. 1. Tryk på mode > vælg Indstillinger > Løbeindstillinger > Puls > Pulszoner. 2. Følg vejledningen på skærmen. Bemærk: Tryk på og hold mode nede, og rediger sportsindstillingerne. Følg trin 1 og 2 for at konfigurere dine pulsindstillinger for cykel og andre sportstilstande. Tilpasning af dine sportsindstillinger (valgfrit) 1. Tryk på mode og hold den nede for at ændre sportstilstand. 2. Tryk på mode > vælg Indstillinger > Vælg sportsindstillingen. Vælg Datafelter for at tilpasse op til fire datasider for din aktivitet (side 26). Start din træning! 1. Tryk på mode for at se siden med træning. 2. Tryk på start for at starte timeren. 3. Tryk på stop, når du er færdig med din aktivitet. 4. Tryk og hold reset nede for at gemme din aktivitet og nulstille træningssiden. Brugervejledning til Forerunner 310XT

11 Download af gratis software 1. Gå til 2. Klik på Garmin Connect, og opret en gratis mygarmin -konto. 3. Følg vejledningen på skærmen. Afsendelse af træningsdata til din computer Bemærk: Du skal downloade den gratis software (side 5), så de nødvendige USBdrivere installeres, før du slutter USB ANT Stick til din computer. 1. Slut USB ANT Stick til en ledig USB-port på computeren. 2. Placer din Forerunner inden for din computers rækkevidde (5 m). Sådan kommer du i gang 3. Følg vejledningen på skærmen. 4. Sørg for, at parring er aktiveret. 5. Garmin Connect bruges til at vise og analysere data. Låsning af tasterne Du kan låse tasterne på din Forerunner. Det mindsker risikoen for at du ved et uheld kommer til at trykke på en tast, når du tager enheden på og af. 1. Tryk på mode og samtidigt for at låse tasterne. 2. Tryk på mode og samtidigt for at låse tasterne op. Forerunner baggrundsbelysning Tryk på for at tænde for baggrundslyset i 15 sekunder. Brug til at justere niveauet for baggrundslyset. Tryk på mode for at lukke siden med status for baggrundslyset. Denne side viser også andre statusikoner (side 6). Brugervejledning til Forerunner 310XT

12 Sådan kommer du i gang Ikoner GPS er tændt, og Forerunner modtager satellitsignaler. GPS er slukket for indendørs brug. Timeren kører. Pulssensoren er aktiv. Fodsensoren er aktiv. Hastigheds- og kadencesensoren er aktiv. Energisensoren er aktiv. Statusikoner Tryk på og slip for at se statusikonerne. Pulssensor aktiv Hastighed- og kadencesensor aktiv Fodsensor aktiv Energisensor aktiv Batteriniveau. Batteriet oplader. Denne enhed uploader data eller parres med fitnessudstyr. Brugervejledning til Forerunner 310XT

13 Trænings beskrivelse Tabel for aktivitetsniveau Trænings frekvens 0 Ingen motion - - Sådan kommer du i gang Træningstid pr. uge 1 Lejlighedsvis, let En gang hver 14. dag Under 15 minutter 2 motion 15 til 30 minutter 3 En gang om ugen Ca. 30 minutter 4 Regelmæssig 2 til 3 gange om ugen Ca. 45 minutter 5 motion og træning 45 minutter til 1 time 6 1 til 3 timer 7 3 til 5 gange om ugen 3 til 7 timer 8 Daglig træning Næsten daglig 7 til 11 timer 9 Daglig 11 til 15 timer 10 Mere end 15 timer Oplysningerne om aktivitetsniveau kommer fra Firstbeat Technologies Ltd., og dele af dem er baseret på Jackson et al. "Prediction of Functional Aerobic Capacity Without Exercise Testing," Medicine and Science in Sports and Exercise 22 (1990): Brugervejledning til Forerunner 310XT

14 Træning Træning Bemærk: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Du kan bruge din Forerunner til at indstille alarmer, træne med Virtual Partner, programmere intervaltræning eller brugerdefineret træning og planlægge baner på baggrund af eksisterende aktiviteter. Forerunner har mange træningsfunktioner og valgfri indstillinger. Om siden Træning Tryk på mode for at se siden med træning. Brug til at rulle gennem de tilgængelige sider. Sportstilstand Tryk på mode og hold den nede for at ændre sportstilstand. Alle indstillinger er specifikke for den aktuelle sport, du har valgt. Auto Lap Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang ved en bestemt position, eller når du har tilbagelagt en bestemt distance. Denne indstilling er nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur (f.eks. for hver 2 km eller hver større bakke). Bemærk: Auto Lap fungerer ikke under interval- eller brugerdefineret træning. 1. Tryk på mode > vælg Indstillinger > vælg sportsindstillinger (afhænger af din aktuelle sportstilstand) > Auto Lap. Hvis du vil tilpasse datafelterne på træningssiderne, skal du se side 26. Brugervejledning til Forerunner 310XT

15 2. I feltet Auto omgang registrer vælges Efter distance for at indsætte en værdi eller Efter position for at vælge en funktion: Omgang kun v/tryk aktiverer omgangstælleren, hver gang du trykker på lap, og hver gang du passerer en af disse positioner igen. Start og omg. aktiverer omgangstælleren ved den GPSposition, hvor du trykker på start, samt ved alle positioner under turen, hvor du har trykket på lap. Mærke og omg. aktiverer omgangstælleren ved den GPSposition, du markerer, når du vælger denne indstilling, samt ved alle positioner under turen, hvor du har trykket på lap. Bemærk: Når du løber en bane (se side 16), skal du bruge Efter position for at markere omgange ved alle de positioner, der er markeret på banen. Træning Auto Pause Auto Pause er nyttig, hvis der på din rute er lyskryds eller andre steder, hvor du skal sætte farten ned eller stoppe. Bemærk: Auto Pause fungerer ikke under interval- eller brugerdefineret træning. 1. Tryk på mode > vælg Indstillinger > vælg sportsindstillingen (afhænger af din aktuelle sportstilstand, se side 8). 2. Vælg Auto Pause. 3. Vælg en af følgende indstillinger: Fra Når stoppet sætter automatisk timeren på pause, når du holder op med at bevæge dig. Brugerdef.fart sætter automatisk timeren på pause, når din fart falder til under en angivet værdi. Brugervejledning til Forerunner 310XT

16 Træning Automatisk rullefunktion Brug den automatiske rullefunktion til at navigere automatisk gennem alle siderne med træningsdata, mens timeren kører. 1. Tryk på mode > vælg Indstillinger > vælg sportsindstillingen (afhænger af din aktuelle sportstilstand, se side 8). 2. Vælg Automatisk rullefunktion. 3. Vælg en visningshastighed: Langsom, Medium eller Hurtig. Puls 1. Tryk på mode > vælg Indstillinger > vælg sportsindstillingen (afhænger af din aktuelle sportstilstand, se side 8). 2. Vælg Puls. 3. Vælg ANT+HR for at aktivere parring med den valgfrie pulssensor. 4. Vælg Pulszoner for at starte guiden til konfiguration af pulszone. Pulszoner Advarsel: Tal med din læge for at fastlægge pulszoner/-mål, der passer til din kondition og sundhedstilstand. Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjerte-kar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszoner er nummereret 1-5 efter den øgede intensitet. Forerunner indstiller intervallerne for pulszonen (se tabellen på side 46) på baggrund af den maksimalpuls og hvilepuls, der er angivet i din brugerprofil (se side 34). 10 Brugervejledning til Forerunner 310XT

17 Du kan tilpasse dine pulszoner i din Garmin Connect-brugerprofil og derefter overføre data til din Forerunner. Hvordan påvirker pulszoner dine konditionsmål? Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre konditionen ved at forstå og anvende disse principper: Pulsen er en god indikator for træningens intensitet. Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at forbedre hjerte-karsystemets kapacitet og styrke. Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og nedsætte risikoen for skader. Træning Virtual Partner 1. Tryk på mode > vælg Indstillinger > vælg sportsindstillingen (afhænger af din aktuelle sportstilstand, se side 8). 2. Vælg Virtual Partner > Til. Din Virtual Partner er et enestående redskab til at hjælpe dig med at nå dine træningsmål. Virtual Partner konkurrerer med dig, hver gang du og timeren er i gang. Hvis du ændrer på tempoet for Virtual Partner, inden du starter timeren, er det de ændringer, der bliver gemt. Ændringer af tempoet for Virtual Partner, som foretages efter, at timeren er startet, anvendes kun på den aktuelle session og gemmes ikke, når timeren nulstilles. Hvis du foretager ændringer af Virtual Partner under en aktivitet, vil Virtual Partner anvende det nye tempo fra din position. Brugervejledning til Forerunner 310XT 11

18 Træning Indstilling af tempo for Virtual Partner 1. Tryk på mode for at se siden med træning. 2. Brug for at få vist siden Virtual Partner. Virtual Partner Dig 3. Tryk på og hold nede for at øge eller sænke VP-tempoet. 4. Hvis du vil gemme ændringerne, skal du trykke på mode for at afslutte eller vente på sidens timeout. Alarmer Brug dine Forerunner-alarmer til at træne mod bestemte mål for tid, distance og puls. Du kan indstille separate alarmer i hver sportstilstand. Bemærk: Alarmer fungerer ikke under intervaltræning eller brugerdefineret træning. 1. Tryk på mode > vælg Træning > vælg sportsindstillingen (afhænger af din aktuelle sportstilstand, se side 8). 2. Brug, og tryk på enter for at indtaste oplysninger for følgende alarmer: Tidsalarm gør dig opmærksom på, hvornår du har løbet i en bestemt tidsperiode. Distance alarm gør dig opmærksom på, hvornår du har løbet en bestemt distance. Kalorie alarm gør dig opmærksom på, hvornår du har forbrændt et bestemt antal kalorier. Pulsalarm gør dig opmærksom på, hvis din puls kommer over eller under et bestemt antal slag pr. minut (bpm). 12 Brugervejledning til Forerunner 310XT

19 Bemærk: Du skal have en Forerunner 310XT og en pulssensor for at bruge pulsalarmer. Kadence alarm gør dig opmærksom på, hvis din kadence kommer over eller under et bestemt antal omdrejninger af pedalarmen pr. minut (rpm). Bemærk: Du skal have en Forerunner 310XT og en fodsensor eller en sensor til cykelkadence for at bruge kadencealarmer. Energi alarm gør dig opmærksom på, hvis din energi kommer over eller under en bestemt værdi i Watt. Bemærk: Du skal have en Forerunner 310XT og en energimåler for at bruge energialarmer. Træning Træning 1. Tryk på mode > vælg Træning > Træning for at vælge den ønskede type træning. 2. Tryk på start. Bemærk: Når du udfører din træning, kan du trykke på for at få vist flere datasider. Når du har fuldført alle trin i din træning, vises beskeden "Træning afsluttet!". Oprettelse af intervaltræninger Du kan oprette en intervaltræning baseret på tid eller distance og hviletid fordelt på træningen. Du kan kun oprette én intervaltræning ad gangen. Hvis du opretter en ekstra intervaltræning, bliver den tidligere træning overskrevet. 1. Tryk på mode > vælg Træning > Træning > Interval. 2. Vælg typen af intervaltræning. Brugervejledning til Forerunner 310XT 13

20 Træning 3. Angiv en værdi for Varighed. 4. Vælg Type hvil. 5. Angiv en værdi for Varighed. 6. Vælg Flere, og indtast værdien for Gentagelser. 7. Vælg Opvarmning Ja og Nedkøling Ja (valgfrit). 8. Vælg Start træningen. 9. Tryk på start. Stop af en træning 1. Tryk på stop. 2. Tryk på reset, og hold den nede. Hvis du laver opvarmning eller nedkøling, skal du klikke på lap efter din opvarmning for at starte dit første interval. Ved slutningen af dit sidste interval starter Forerunner automatisk en nedkølingsomgang. Når du er færdig med nedkølingen, skal du trykke på lap for at afslutte din træning. Når du nærmer dig slutningen af intervallet, er der en alarm, der tæller ned, indtil et nyt interval begynder. Hvis du vil stoppe et interval tidligere, skal du trykke på knappen lap/reset. Oprettelse af brugerdefinerede træninger Brugerdefineret træning kan indeholde mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og kalorier. Brug Garmin Connect til at oprette og redigere træningsture, og overfør dem til din Forerunner. Du kan også planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect. Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på din Forerunner. Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om at overføre data til din Forerunner på side Tryk på mode > Træning > Træning > Brugerdefineret. 2. Vælg Ny. 3. Indtast et træningsnavn i det øverste felt. 4. Vælg 1. Åbn Intet mål, og vælg derefter Rediger trin. 14 Brugervejledning til Forerunner 310XT

21 5. Vælg, hvor længe dette trin skal vare, i feltet Varighed. Hvis du vælger Åben, kan du afslutte trinnet under træning ved at trykke på lap. 6. Indtast den værdi, hvor trinnet skal slutte, under Varighed. 7. I feltet Mål skal du vælge dit mål på dette trin (fart, puls, kadence, energi eller ingen). 8. Under Mål skal du indtaste en målværdi for dette trin (hvis det er nødvendigt). Hvis dit mål f.eks. er en bestemt puls, kan du vælge en pulszone eller indsætte et brugerdefineret interval. 9. Tryk på mode, når du er færdig med dette trin. 10. Vælg <Tilføj nyt trin>, hvis du vil tilføje et andet trin. Gentag trin Hvis du vil markere nogen af trinnene som pause, skal du vælge trinnet. Vælg derefter Marker som pause fra menuen. Pauserne noteres i din træningshistorik. Gentagelse af trin 1. Vælg <Tilføj nyt trin>. 2 Vælg Gentag i feltet Varighed. 3. Vælg det trin, du ønsker at gentage, i feltet Tilbage til trin. 4. Indsæt antallet af gentagelser i feltet Antal gentagelser. 5. Tryk på mode for at fortsætte. Træning Start en brugerdefineret træning 1. Tryk på mode > Træning > Træning > Brugerdefineret. 2. Vælg træning. 3. Vælg Start træningen. 4. Tryk på start. Når du er startet på en brugerdefineret træning, viser Forerunner hvert trin af træningen, herunder navnet på trinnet, målet (hvis der er valgt et) samt aktuelle træningsdata. Når du nærmer dig slutningen af hvert trin, er der en alarm, der tæller ned, indtil et nyt trin begynder. Brugervejledning til Forerunner 310XT 15

22 Træning Stop en brugerdefineret træning Tryk på lap/reset. Sletning af en brugerdefineret træning 1. Tryk på mode > Træning > Træning > Brugerdefineret. 2. Vælg træning. 3. Vælg Slet træning > Ja. Baner En anden måde at bruge Forerunner til tilpasset træning er at følge baner baseret på en tidligere registreret aktivitet. Du kan følge banen for at prøve at nå eller slå tidligere præstationer. Du kan også konkurrere med Virtual Partner, når du træner på baner. Oprettelse af baner med Garmin Connect Brug Garmin Connect til at oprette baner og banepunkter, og overfør dem til din Forerunner. Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om at overføre data til din Forerunner på side 5. Oprettelse af baner med din enhed 1. Tryk på mode > vælg Træning > Baner > Ny. 2. Fra siden Historik skal du vælge en post, som banen skal baseres på. 3. Indtast et navn til banen. 4. Tryk på mode for at afslutte. Start på en bane 1. Tryk på mode > vælg Træning > Baner. 2. Vælg en bane på listen. 3. Vælg Start på banen. 4. Tryk på start. Historikken registreres, selvom du ikke befinder dig på banen. Hvis du vil afslutte en bane manuelt, skal du trykke på stop > trykke på reset og hold den inde. 16 Brugervejledning til Forerunner 310XT

23 Opvarmning Du kan inkludere en opvarmning før banen. Tryk på start for at begynde på banen, og varm derefter op. Hold dig fra banen, mens du varmer op. Når du er klar til at starte din bane, skal du begive dig mod banen. Når du kommer ind på banen, viser Forerunner meddelelsen "På banen". Når du starter en bane, vil din Virtual Partner også starte banen. Hvis du varmer op og ikke er på banen, vil din Virtual Partner genstarte banen fra din aktuelle position, når du kommer ind på banen første gang. Hvis du forvilder dig væk fra banen, viser Forerunner meddelelsen "Afvigelse". Brug navigationssiden til at finde tilbage til banen. Træning Sletning af en bane 1. Tryk på mode > vælg Træning > Baner. 2. Vælg en bane på listen. 3. Vælg Slet banen. 4. Vælg Ja for at slette banen. 5. Tryk på mode for at afslutte. Multisport-træning Triatlon- og duatlonudøvere og andre multisport-konkurrenter kan drage fordel af Forerunners multisport-træning. Når du indstiller en multisport-træning, kan du skifte mellem sportstilstande og stadig se din samlede tid og distance for alle sportsaktiviteterne. Du kan f.eks. skifte fra tilstanden Cykling til Løb og få vist din samlede tid og distance for cykling og løb i løbet af hele træningen. Forerunner gemmer multisport-træning i historik og inkluderer samlet tid, distance, gennemsnitlig puls og kalorier for alle Brugervejledning til Forerunner 310XT 17

24 Træning sportsaktiviteterne i træningen. Den indeholder også bestemte detaljer for hver sportsaktivitet. Du kan bruge multisport-træning manuelt, eller du kan forudindstille multisporttræning for løb og andre begivenheder. Oprettelse af en manuel multisport-træning Du kan oprette en manuel multisporttræning ved at skifte sportstilstand under træningen uden at nulstille timeren. Når du skifter sportstilstande, skal du trykke på for at få vist siden Multisport Timer. 1. Start og gennemfør en træning i en hvilken som helst sportsaktivitet. Tryk på stop for at afslutte din træning, men undlad at nulstille timeren. 2. Tryk på og hold mode nede, indtil menuen Skift sport vises. 3. Vælg en anden sport. 4. Tryk på start for at starte din træning i den nye sport. Oprettelse af Automatisk multisport-træning Hvis du deltager i et løb eller en begivenhed, kan du indstille en automatisk multisport-træning, der indeholder hver sport i begivenheden. Du kan også medtage skiftetid fra én sport til en anden. Flyt uden problemer fra sport til sport ved at trykke på lap-knappen. 1. Tryk på mode > vælg Træning > Automatisk multisport. 2. Hvis du vil ændre en sportstilstand på listen, skal du vælge sporten. 3. Vælg en indstilling fra menuen. Rediger etape ændrer denne sportstilstand til en anden sport. Indsæt etape indsætter en anden sportstilstand før denne sport. Fjern etape fjerner denne sportstilstand fra listen. 4. Vælg <Tilføj sport> for at tilføje en sportstilstand sidst på listen. 18 Brugervejledning til Forerunner 310XT

25 5. Vælg Medtag skift for at medtage skiftetid mellem hver sportstilstand. 6. Vælg Start multisport for at starte din træning. Hvis du vil skifte fra én sportstilstand til en anden, skal du trykke på lap. Hvis du har medtaget skiftetid, skal du trykke på lap, når du er færdig med én sport for at starte skiftetiden. Tryk på lap igen for at afslutte skiftetiden og begynde den næste sport. Stop af Automatisk multisport Tryk på mode > vælg Træning > Stop multisport. Du kan også rydde en multisport-træning ved at trykke på stop og derefter trykke på og holde reset nede for at nulstille timeren. Træning Svømning med din Forerunner Forerunner er vandtæt til 50 m ved svømning nær overfladen. Brug timeren til at registrere din svømmetid. Bemærk: Forerunner registrerer kun GPS-data, når du svømmer crawl udenfor. Tip: Da GPS-signaler kan afbrydes, skal svømmere og triatleter placere enheden i en svømmehætte for at få de mest nøjagtige hastigheds- og distancedata. 1. Tryk og hold mode nede > vælg Andre. 2. Tryk på mode > vælg Indstillinger > Andre indstillinger > Svøm. 3. Vælg Aktiveret > Ja. Bemærk: Svømmeindstillingen skal være aktiveret for at få nøjagtige distancedata. 4. Tryk på start for at starte timeren. Brugervejledning til Forerunner 310XT 19

26 Træning 5. Når du er færdig med at svømme, skal du trykke på lap eller stop for at få vist din distance og gennemsnitshastighed i datafelterne. Du skal trykke på stop for at stoppe timeren. Bemærk: Sportsdykning med Forerunner kan skade produktet, og garantien vil bortfalde. Brug af nedtællingstimeren Du kan bruge nedtællingstimeren til automatisk at starte Forerunner-timeren efter en angiven nedtælling. Du kan f.eks. bruge en nedtælling på 30 sekunder, før du starter en tidsbestemt sprint. Du kan også angive en nedtælling på 5 minutter før starten på et bådløb. Bemærk: Under nedtællingen registreres historikken ikke. Svømmeindstillingen skal være deaktiveret, for at du kan få adgang til nedtællingstimeren. 1. Tryk og hold mode nede > vælg Andre. 2. Tryk på mode > vælg Indstillinger > Andre indstillinger > Nedtællingstimer. 3. Vælg Nedtællingstimer > Til. 4. Indtast nedtællingstiden. 5. Tryk på start for at starte nedtællingstimeren. Der lyder 5 bip, før timeren starter automatisk. 20 Brugervejledning til Forerunner 310XT

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe, Kansas

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING F R 6 0 brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Forerunner 620 Brugervejledning

Forerunner 620 Brugervejledning Forerunner 620 Brugervejledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01631-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Parring med din smartphone... 1 Opladning af enheden... 1 Oversigt over enheden... 1 Ikoner...

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM GARMIN EDGE 800 TILBUD ER GÆLDENE TIL OG MED LØRDAG D 01 JUNI 2013 VEJLEDENDE PRIS KLUBPRIS BEMÆRKNING GARMIN EDGE 800 2700,- 2400,- Edge 800

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brugervejledning September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

fēnix 3 Brugervejledning

fēnix 3 Brugervejledning fēnix 3 Brugervejledning Marts 2015 Trykt i Taiwan 190-01840-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Forerunner 920XT Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Edge 1000 Brugervejledning

Edge 1000 Brugervejledning Edge 1000 Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01694-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Oregon 600 serien Brugervejledning

Oregon 600 serien Brugervejledning Oregon 600 serien Brugervejledning August 2014 Trykt i Taiwan 190-01552-36_0D Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Sitemap - Garmin Oregon 450t. Udarbejdet af Søren P. Petersen, maj 2012

Sitemap - Garmin Oregon 450t. Udarbejdet af Søren P. Petersen, maj 2012 Sitemap - Garmin Oregon 450t Udarbejdet af Søren P. Petersen, maj 2012 Garmin Oregon 450t Sitemap Side 2 Sitemap Kort Vælg feltvisning {hvis de er valgte} Marker punkt på kort Kompas Opsætning af siden

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Sportsure 2014. Løb, multisport, svømning

Sportsure 2014. Løb, multisport, svømning Sportsure 204 Løb, multisport, svømning Kom i form i 204 Kom i form i 204 Indholdsfortegnelse Uanset om du løber for at holde formen, træner til et maraton eller er eliteudøver, så findes der en Garmin

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere