FORSYNING HELSINGØR Affaldshåndbog 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSYNING HELSINGØR Affaldshåndbog 2016"

Transkript

1 FORSYNING HELSINGØR Affaldshåndbog 2016

2 2

3 3 Indhold Kære læser af affaldshåndbogen Hurtigt overblik over affaldsordningerne...6 Hjælp din skraldemand...7 Dagrenovation...8 Papir...10 Glas Storskrald...12 Haveaffald...14 Farligt affald...16 Sortering på genbrugsplads...17 Sorteringsguide...18 Sådan pakker du dit storskrald og haveaffald...20 Affaldskalender storskrald og haveaffald Affaldskalender papir Vejledning til manillamærker...43

4 4 Kære læser af affaldshåndbogen 2016 Forsyning Helsingør har fokus på kundeservice, og derfor indleder vi året 2016 med at udvide åbningstiderne på Skibstrup Affaldscenter. Det betyder længere åbningstider på genbrugspladsen i hverdage og weekender samt færre lukkedage. Vi håber, at du vil tage godt i mod de nye åbningstider. Du kan på side 17 læse mere om de nye åbningstider og vores lukkedage. Byrådet har vedtaget en ny affaldsplan. Planen dækker perioden Den kommer til at betyde mere genanvendelse af affaldet bl.a. for at sikre fremtidens udfordringer med stigende råvarepriser og færre ressourcer. Visionen med planen er et Helsingør uden affald. Vi vil nok aldrig opleve et Helsingør helt uden affald, men hvis vi bærer os klogt ad, så vil der kun være lidt tilbage til kommende generationer. Hovedtemaerne i forslaget er: Mere affald og flere affaldstyper skal genanvendes som ressourcer Miljøfarlige stoffer ud af affaldet Bedre service for borgere og erhverv Kommunen og Forsyning Helsingør skal vise det gode eksempel som grøn virksomhed Planen følger de nationale mål, som er udstukket af den tidligere regering, hvor 50 % af udvalgte dele af husholdningsaffaldet skal genanvendes senest i Der er sat ambitiøse mål for genanvendelsen af bl.a. papir, pap, glas, plast, træ, metal og madaffald. I Helsingør Kommune genanvender vi 33 % af husholdningsaffaldet. Derfor skal der initiativer til for at hjælpe til med at nå målet.

5 5 Forsyning Helsingør vil i første omgang skabe øget opmærksomhed om eksisterende ordninger. Indsamlingsordningerne for genanvendelse skal udbygges, så flere etageejendomme og Helsingør bykerne også bliver bedre dækket ind. Desuden skal der etableres nye indsamlingsløsninger, som er tilpasset den gamle bydel. Selve indholdet i affaldshåndbogen er som de tidligere år. Du kan orientere dig om affaldsordningerne, om placering af stativer og beholdere, om sortering af dit affald og ikke mindst om, hvornår vi kommer og henter det, og hvad du selv må afsted til genbrugspladsen med. Alle disse oplysninger finder du også i vores gratis app Affaldsportalen samt på vores hjemmeside, hvor du får et overblik over dine tømninger. Dem kan du printe ud som en pdf-kalender eller få dem indlæst i din kalender på din computer/tablet eller smartphone. Med venlig hilsen Forsyning Helsingør A/S Jette Skaarup Justesen Afdelingsleder for Affald & Ressourcer

6 6 Hurtigt overblik over affaldsordningerne Brug oversigten herunder og få hurtigt overblik over, hvad der hører til i de forskellige affaldsordninger. Dagrenovation s.8-9 Papir s.10 Storskrald s Glas s.11 Haveaffald s Farligt affald s.16

7 7 Hjælp din skraldemand Adgangsforholdene skal være i orden, når du skal have hentet dit affald. Derfor gælder følgende retningslinjer for adgangsvejen og placeringen af affaldsstativ og -beholder. Placering af stativ og beholder Sørg for, at stativ og beholder er placeret, så det er nemt at komme til. Stativet/beholderen skal stå på et vandret, jævnt og fast underlag af fx fliser eller asfalt. Der skal være tilstrækkelig plads til skraldemandens kærre og plads til, at han kan arbejde i oprejst stilling. Håndtaget på beholderen skal vende udad. Adgangsvejen til stativ og beholder Sørg for, at skraldemanden kan komme ind til stativ og beholder. Vejen skal have en frihøjde på 2,1 meter og en bredde på mindst 1 meter. Der må højst være 20 meter fra stativ/beholder til renovationsbilens mulige holdeplads. Vejen skal have et jævnt og kørefast underlag, fx fliser eller asfalt. Vejen skal være renholdt og må ikke være blokeret af fx cykler eller barnevogne. I vinterperioden skal der ryddes for sne, og der skal gruses eller saltes i nødvendigt omfang. Der må højst være én låge eller port, som skal kunne fastholdes i åben stilling. Skraldemanden tømmer fra kl om morgenen. Hvis han henter tidligt hos dig, bedes du tænde lyset udenfor i vinterhalvåret. Trapper og stigninger Adgangsvejen skal være uden trin og stigninger. Kontakt Forsyning Helsingør, hvis du er i tvivl. 2,1 m frihøjde 1 m fri bredde Håndtag udad Lys om vinteren Fast underlag Adgangsvej kortest mulig og uden trin eller stigninger Låger kan stå åbne

8 8 Dagrenovation Dagrenovation Dagrenovation er det affald fra din husholdning der ikke kan genanvendes. Det er madrester, indpakning og andet, man smider i skraldespanden. Affald til genanvendelse som fx glas, plast, flasker, papir og pap skal ikke i dagrenovationen. Bliver affaldet ikke hentet? Bliver affaldet ikke hentet, skal du kontakte vognmanden på telefon eller melde det ind på eller via app en Affaldsportal. Bor du til leje, eller er du med i en andelsbolig- eller ejerforening, skal du kontakte din udlejer eller administrator. Dagrenovation må ikke afleveres på genbrugspladsen. Ekstra sække og ekstra tømning Du kan bestille ekstra sække til dagrenovation hos vognmanden, der leverer sækkene på din adresse. Et bundt med fire stk. koster 100 kr. Prisen dækker også afhentning af de fyldte sække. Sækkene sælges også enkeltvis for 25 kr. pr. stk. på genbrugspladsen samt i Hornbæk i SuperBrugsen og Rema Har du behov for ekstra tømning hver uge, skal du eller ejeren af den ejendom, hvor du bor kontakte Forsyning Helsingør. Vedligehold af beholdere og stativer Ejer du en ejendom i Helsingør Kommune, ejer du også affaldsstativerne og beholderne. Du har pligt til at holde materiellet i god stand og skifte det ud, hvis det går i stykker. Du kan købe godkendte stativer og beholdere hos Forsyning Helsingør på

9 9 Dagrenovation I sommerhuset I sommerhuse med sommerhustømning hentes affaldet én gang om ugen i perioden 1. april september. I vinterhalvåret afhentes én gang om måneden. Hvis der er behov for afhentning hver uge hele året, skal ejendommens ejer kontakte Forsyning Helsingør. Hvis du lejer dit sommerhus ud, er det en god idé at indkøbe ekstra sække, som lejeren kan bruge. Dagrenovationen transporteres til Nor- Fors forbrændingsanlæg. TIP Batterier, småt el-skrot og el-sparepærer afhentes af skraldemanden, hvis du lægger det i separate, klare 4-liters plasticposer oven på låget af affaldsstativet. Alternativt skal du aflevere det på genbrugspladsen. Læs mere i afsnit om farligt affald på side 16. Du kan kompostere den grønne del af køkkenaffaldet som fx rester af frugt og grønt sammen med dit haveaffald. Forsyning Helsingør sælger beholdere til hjemmekompostering. Kontakt os for at høre nærmere. HUSK Pak aske, kattegrus og andet støvende eller fugtigt affald godt ind, før du kommer det i affaldssækken eller -beholderen. Det samme gælder for spidse og skarpe genstande. Dagrenovationen må ikke indeholde tørt og rent papir, plast, pap eller glas til genanvendelse.

10 10 Papir Papir Papiraffald er aviser, ugeblade, telefonbøger, reklametryksager, tidsskrifter, bøger med blød ryg og andet papir til genanvendelse. Man kan aflevere papir i containere i lokalområdet. Der er opstillet ca. 200 store containere til papiraffald rundt om i Helsingør Kommune. Er du i tvivl om, hvor du finder den nærmeste container, kan du finde svar på Bor du i en- eller tofamiliebolig uden for Helsingør indre by, vil vi opfordre dig til at tilmelde dig vores ordning for afhentning af papiraffald. Det er nemmere for dig, fordi vi henter papiret, hvor du bor. Det gavner miljøet, jo mere papir der bliver genanvendt. Du skal henvende sig til Forsyning Helsingør vedrørende en ny papirbeholder. Vi tømmer beholderen hver femte uge. Se, hvornår vi henter papir på din adresse fra side 31 eller ved at slå op på din adresse i Mit affald på Ved manglende afhentning skal du kontakte vognmanden på telefon Stort set alt det papir, der kommer ind gennem din brevsprække eller i din postkasse, må komme i papirbeholderen eller -containeren. Pap, vådt og snavset papir, bøger med ryg, plastbelagt papir, køkkenruller og lignende skal ikke i papircontaineren. Det indsamlede papir genanvendes og bliver til nyt papir.

11 11 Glas Glas Glasaffald er tomme vinflasker, engangsflasker, syltetøjsglas, ketchup og dressingflasker samt andet emballageglas. Man kan aflevere glas i containere i lokalområdet. Glascontainere i hele kommunen Der er opstillet ca. 200 store containere til glasaffald rundt om i Helsingør Kommune. Er du i tvivl om, hvor du finder den nærmeste container, kan du finde svar på Det skal ikke i glascontaineren Du må aldrig aflevere vinduesglas, keramik, stentøj, elpærer, porcelæn, krystalglas og andre typer affald i containerne. Det skal i glascontaineren Tomme vinflasker, engangsflasker, syltetøjsglas, ketchup- og dressingflasker samt andet emballageglas skal i glascontaineren. Glasset skal være tømt og rent, evt. skyllet. Etiketter og låg kan blive siddende. Glas og flasker rengøres og genbruges. Skår smeltes om til nye glasprodukter. TIP På vores hjemmeside finder du funktionen Mit affald. Her kan se, hvornår vi henter dagrenovation, storskrald, haveaffald og papir på din adresse.

12 12 Storskrald Storskrald Storskrald er større kasserede brugsgenstande fra hjemmet. Det er fx hårde hvidevarer, elektronik, cykler, møbler og rent pap. Hvornår henter vi? Vi henter storskrald fem gange om året: i januar, marts, maj, august og november. Ved hver afhentning må du aflevere så meget storskrald, du vil. Du kan se afhentningsdagene fra side 21 og på Det tager vi med Storskrald er større kasserede brugsgenstande fra hjemmet. Det er fx møbler, gulvtæpper, madrasser, hårde hvidevarer (køle- og fryseskabe, vaskemaskiner, tørretumblere og komfurer mm.), elektronikaffald (computere, printere, tv-apparater mm.) og genstande af jern og metal (cykler, barnevogne, griller, plæneklippere mm.) Storskrald skal være tømt for madvarer, olie, benzin mm. Pap til genanvendelse må komme til storskrald, hvis det er rent og tørt. Det skal foldes sammen og bundtes. Storskrald er større kasserede brugsgenstande fra hjemmet. Det er fx hårde hvidevarer, elektronik, cykler, møbler og rent pap. Brændbart affald som brædder og træplader må komme til storskrald. Det skal være uden søm og skruer. Brædder skal bundtes. Rødder, tykke grene og træstammer kan også komme til stor- skrald. Grenene må maks. veje 20 kg og skal være større end 10 cm i diameter. Mindre grene skal med haveaffaldet. Endelig må affald til deponering komme med storskraldet. Det er fx imprægneret træ uden søm og skruer, keramik og stentøj. Det tager vi ikke med Bygningsaffald og sanitet bliver ikke taget med som storskrald. Det samme gælder dele af biler, motorcykler, knallerter og fyringsanlæg. Brug i stedet Skibstrup Genbrugsplads. Dagrenovation, papir, glas som kan genanvendes og farligt affald må ikke komme ud til storskrald. Det kan afleveres gennem de affaldsordninger, som er beskrevet i denne bog, og på genbrugspladsen. Dog må dagrenovation ikke afleveres på genbrugspladsen. Sådan pakker du dit storskrald De enkelte affaldstyper skal stå klart adskilt fra hinanden. Mindre dele skal bundtes eller lægges i klare plasticsække. Storskrald i sorte affaldssække bliver ikke taget med. Brædder og træplader må maks. fylde 2 kvadratmeter i flademål. Se også side 20. Et bundt eller en sæk må maks. veje 20 kg og må maks. måle 50x50x200 cm.

13 13 Storskrald Sådan stiller du storskrald ud Affaldet skal stilles ud til skellet mellem ejendommen og fortovet/vejen tidligst 2-3 dage inden og inden kl. 7 om morgenen på afhentningsdagen. Bor du på en koteletgrund, skal affaldet stilles ud til fortovet/vejen. Hvis du sætter ting som fx cykler, barnevogne eller affaldsstativer ud, er det en god idé at mærke dem TIL STORSKRALD. Så er vi ikke i tvivl! HUSK Ring for afhentning På nogle veje i Helsingør indre by og i landdistrikter henter vi kun storskrald og haveaffald, hvis du ringer til vognmanden senest to arbejdsdage før afhentningsdagen og bestiller afhentning. Se de pågældende veje i kalenderen fra side 21. Er dit storskrald ikke blevet hentet? Storskrald afhentes af flere forskellige biler på afhentningsdagen. En bil henter det brændbare affald, en anden henter jern og metal osv. Du skal derfor ikke blive overrasket, hvis kun noget af dit affald er blevet afhentet midt på dagen. Hvis dit storskrald ikke bliver taget med, kan det være på grund af forkert sortering, forkert emballering, eller fordi affaldstypen ikke er med i storskraldsordningen. Så skal du fjerne det igen hurtigst muligt. Du er så nødt til at skaffe dig af med affaldet på genbrugspladsen eller pakke det om og stille det ud igen, til næste gang vi henter storskrald. TIP Få en sms eller mail, inden vi henter storskrald på din adresse. Tilmeld dig på hjemmesiden eller på app en Affaldsportal.

14 14 Haveaffald Haveaffald Haveaffald er fx blade, græs, planter og grene, som kan komposteres. Forsyning Helsingør anbefaler kompostering af haveaffald i egen have. Hvornår henter vi? Vi henter haveaffald fire gange om året: i april, juni, september og oktober. Du kan se afhentningsdagene fra side 21 og på Du kan aflevere 10 enheder haveaffald pr. gang. En enhed er fx et bundt grene eller en papirsæk med haveaffald. Grene og stammer må maks. være 10 cm i diameter og maks. 2 meter lange. Træ- rødder, jord og sten bliver ikke afhentet med haveaffaldet. Brug i stedet Skibstrup Genbrugsplads. Grene og trærødder uden jord kan du også sætte ud som storskrald. Affaldet skal bundtes med holdbar natursnor, fx bomuld eller sejlgarn. Det kan også lægges i papirsække. Se også side 20. Affaldet skal stilles ud til skellet mellem ejendommen og fortovet/vejen inden kl. 7 om morgenen på afhentningsdagen. Bor du på en koteletgrund, skal affaldet stilles ud til fortovet/vejen. Er dit haveaffald ikke blevet hentet? Hvis dit haveaffald ikke bliver taget med, kan det være på grund af forkert sortering, forkert emballering, eller fordi affaldstypen ikke er med i haveaffaldsordningen. Så skal du fjerne det igen hurtigst muligt. Du er så nødt til at skaffe dig af med haveaffaldet på genbrugspladsen eller pakke det om og stille det ud igen, til næste gang vi henter haveaffald.

15 15 haveaffald i papir Haveaffald Når du bruger vores indsamlingsordning for haveaffald, skal affaldet emballeres i papirsække. Du må IKKE bruge plastiksække, da haveaffaldet bliver komposteret, og derfor må det ikke indeholde plastik. Du kan købe papirsække i alle større supermarkeder. Haveaffald HUSK

16 16 Farligt affald Farligt affald Farligt affald er affald, der indeholder giftige og skadelige stoffer. Det er fx maling, terpentin, batterier, elektronik og medicinrester. Sådan afleverer du farligt affald Du må ikke aflevere farligt affald sammen med dagrenovationen, og du må ikke hælde farligt affald i kloakken. Farligt affald skal du aflevere i den originale emballage. Benytter du en anden emballage, skal den tydeligt mærkes med oplysning om indholdet. Maling og kemikalier I sorteringsguiden på side 18 og 19 kan du se en liste over farligt affald, og hvordan du kommer af med det. Blandt de mest almindelige typer farligt affald er olie- og kemikalieaffald, maling og terpentin. Det skal du aflevere på genbrugspladsen. Elektronikaffald og medicinrester Elektronikaffald kan du sætte ud til storskrald eller aflevere på genbrugspladsen. Medicinrester og lignende skal du aflevere til apotekerne eller på genbrugspladsen. Klinisk risikoaffald Du kan benytte Forsyning Helsingørs indsamlingsordning for at komme af med klinisk risikoaffald. Kanyler kan afleveres på apoteket eller til plejepersonale til videre foranstaltning eller på genbrugspladsen, såfremt de er forsvarligt emballerede i en dertil godkendt kanyleboks. Batterier, småt el-skrot og el-sparepærer Batterier, småt el-skrot og el-sparepærer afhentes af skraldemanden, hvis du bor i en en-eller tofamiliebolig. Du skal lægger batterierne i separate klare 4-liters plasticposer oven på låget af affaldsstativet. Alternativt skal du aflevere affaldet på genbrugspladsen. Batterier kan også afleveres i enkelte supermarkeder eller på ens ejendoms egen genbrugsplads.

17 17 Sortering på genbrugsplads Skibstrup Genbrugsplads tager imod mange forskellige typer affald fra borgere og virksomheder i Helsingør Kommune. Sortering Det kan du aflevere på pladsen På Skibstrup Genbrugsplads kan du bl.a. aflevere glas, papir, pap, plast, storskrald, haveaffald, farligt affald samt mindre mængder bygge og anlægsaffald. Følg personalets anvisninger om, hvordan du skal sortere dit affald. Du kan aflevere op til kg sorteret affald fra din husholdning pr. år. Du må ikke aflevere dagrenovation på genbrugspladsen. Hvis du bor i en større ejendom med egen genbrugsplads, må du kun benytte Skibstrup Genbrugsplads til aflevering af farligt affald. Afleverer du andet affald, skal der betales efter vægt. Adresse og åbningstider Skibstrup Genbrugsplads ligger på Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde. Genbrugspladsen har åbent fra kl til i hverdage og fra kl til i weekender. Genbrugspladesen holder lukket juleaftensdag, 1. og 2. juledag samt nytårsaftensdag og 1. nytårsdag. Virksomheder skal tilmelde sig hos Forsyning Helsingør for at kunne benytte genbrugspladsen. Tilmeldingen kan ske ved at gå ind på eller ved at ringe til kundeservice på telefon Adgang til pladsen Biler med en tilladt totalvægt op til kg (eksklusive evt. trailers vægt) har adgang til pladsen. Denne grænse er indført af hensyn til sikkerheden for de mennesker, der færdes på pladsen. Du kan læse mere om adgangsforholdene til pladsen og om pladsens indretning på eller kontakte Forsyning Helsingør. Skibstrup Genbrugsplads tager imod mange forskellige typer affald fra borgere og virksomheder i Helsingør Kommune. TIP Kører du affald på taget af bilen eller i en trailer? Så sørg for, at det er surret ordentligt fast.

18 18 Sorteringsguide I skemaet her kan du se, hvor forskellige typer affald hører hjemme. Finder du ikke svar her, kan du kontakte kundeservice på telefon eller hente app en Affaldsportal. Når der er sat en prik, betyder det, at affaldet håndteres som andet affald i kategorien. Når der er skrevet et tal, skal du læse her: 1 Batterier, småt el-skrot og el-sparepærer afhentes af skraldemanden med dagrenovationen hos en-eller tofamilieboliger, hvis det lægges i separate, klare 4-liters plasticposer oven på låget af affaldsstativet. 2 Kan afleveres i supermarkeder. 3 Kan afleveres i farvehandlere. 4 Kan afleveres hos el-installatører. 5 Jernbanesveller og trykimprægneret træ er farligt affald. Det skal derfor indsamles som affald til deponering ved storskraldsindsamlingen eller afleveres på genbrugspladsen. 6 Kan afleveres på apoteker. 7 Klinisk risikoaffald afhentes i indsamlingsordning. Kanyler kan afleveres på apoteket eller til plejepersonale til videre foranstaltning eller på genbrugspladsen, såfremt de er forsvarligt emballerede i en dertil godkendt kanyleboks. TIP Glas og papir: Omfatter indsamling af glas i kuber samt indsamling af papir både i kuber og ved husstanden. Storskrald: Der er regler for, hvor lang og hvor bred en enhed må være, når den skal afhentes ved storskrald. Se side 12. Dagrenovation Hjemmekompostering Glas og papir Storskrald Haveaffald Farligt affald Genbrugsplads Affaldsstativer Aluminium Asbest Aviser Batterier 1 2 Benzin, rense 3 Beton Bildele Blade fra træer Blomster, afskårne Brædder Brændeovne Bygningsaffald Bøger Computere Cykler Dæk, personbiler Døre uden glas Dåser, maling 3 Dåser, tomme malingsbøtter Edb-udstyr Elektriske apparater Elektronik 1 El-ledninger Elpærer, glødepærer Elpærer, sparepærer 4 Eternit Fjernsyn Flamingo Flasker Fliser Fortynder 3 Frugt Frysere Gift Glas, husholdnings Glas, vindues

19 19 Dagrenovation Hjemmekompostering Glas og papir Storskrald Haveaffald Farligt affald Genbrugsplads Grene, maks. 10 cm i diameter Gryder Græs Halogenpærer 4 Haveredskaber Haveslanger Isoleringsmaterialer Jern Jernbanesveller 5 5 Kanyler, emballerede 6 Kattegrus Kartoffelskræller Karton Kaustisk soda 3 Kemikalier Keramik Klaverer Klinisk risiko affald 7 Komfurer Kontormaskiner, el Kviksølv 6 Køleskabe Lak 3 Lamper Lysstofrør 4 Madrasser Madrester, kød og fisk Maling 3 Medicin 6 Metal Murbrokker Møbler Nedløbsrør Olie Opløsningsmidler 3 Opvaskemaskiner Pap Papir Parasolfod, beton Dagrenovation Hjemmekompostering Glas og papir Storskrald Haveaffald Farligt affald Genbrugsplads Pensler Plastic Plexiglas Porcelæn Printere Printerpatroner PVC Radiatorer Radioapparater Reklametryksager Salat Salmiakspiritus 3 Sanitet Skabslåger Sko Spejle Spraydåser 3 Spånplader Sten, diverse Stentøj Støvsugere Støvsugerposer Syrer 3 Telefonbøger Termometre 6 Termoruder Terpentin 3 Trykimprægn. træ 5 5 Tryksager Trærødder TV-apparater Tæpper Tøj til genbrug Tøj til forbrænding Tørretumblere Ukrudt Ukrudtsgifte Vaskemaskiner Vinduer uden glas

20 20 20 SÅDAN PAKKER DU DIT STORSKRALD FORKERT RIGTIGT Rigtigt: Mindre ting i bundter Klare sække Manillamærke eller seddel, hvis det ikke tydeligt er affald Forkert: Løst og usorteret Farligt affald Olierester Brædder med søm og skruer SÅDAN PAKKER DU DIT HAVEAFFALD FORKERT RIGTIGT Rigtigt: Bundtet med natursnor I papirsække Forkert: Stammer over 10 cm. i diameter med grene og lignende Trærødder, jord og sten

21 21 Affaldskalender storskrald og haveaffald På de følgende sider kan du se, hvornår storskrald og haveaffald bliver afhentet på de forskellige veje og gader. Bliver storskraldet eller haveaffaldet ikke hentet, skal du kontakte vognmanden på telefon Nogle veje og gader i Helsingør indre by og i landdistrikter er mærket med. Hvis du bor på en af disse gader eller veje, skal du senest to arbejdsdage før afhentningsdagen bestille afhentning af affald på telefon Ellers kommer bilerne ikke på afhentningsdagen. Alle ejendomme med mellem 1 og 6 boliger er med i ordningen for indsamling af storskrald og haveaffald. Ejendomme med flere end 6 boliger kan vælge at være med. Spørg din udlejer eller administrator. Hvis ejendommen ikke er med i ordningen, kan du aflevere affald på Skibstrup Genbrugsplads. Hvis du bor i en større ejendom med egen genbrugsplads, skal du benytte denne. STORSKRALD HAVE- AFFALD STORSKRALD HAVE- AFFALD A A.R. Friis Vej Abildgaardsvej Agatvej Agernvej Aggebogårdsvej Agnetevej Ahorn Allé Ahornvej Akacievej Alex Svedstrups Vej Alexander Foss Vej Allégade Alrunevej Ametystvej Anemonevej Anlæggets Allé Anna Anchers Vej Anna Queens Stræde (storskrald sættes ved Gyldenstræde) Annavej Antonievej Apperupvej Arnakhusvej Assegårdsvej Aurikelvej Axel Møllers Vej B Badevej Bag Præstegården Baggesensvej Bakkedraget Bakkegårdsvej Bakken Bakkevej Bakkevænget Baldersvej Barken Margrethes Vej Baroniet Belvederevej

22 22 STORSKRALD HAVE- AFFALD STORSKRALD HAVE- AFFALD Bentevej Bentsensvej Berberisvej Bergmansdalsvej Birkedalen Birkedamsvej Birkehavevej Birkehegnet Birkekrogen Birkestien Birkevangsvej Birkevej Birkevænget Birthevej Bjarkesvej Bjergegade Bjergvangen Blekingevej Blichersvej Blokhusvej Blommevej Blomstermarken Blåbærvej Blåmunkevej Bobakken Bodilvej Bohusvej Bonaventuravej Borsholmvej Borsholmvænget Borupgårdsvej Botoften Bovænget Boyesvej Bragesvej Bramstræde Bregnevej Bretagnevej Brombærvej Bronzevej Brorsonsvej Brostræde Brundams mindevej Brygger Heises Vej Brünnichesvej Buen Buxtehudes Stræde Bybjerggård Bybjergvej Bygmarken Bülowsvej Bødkervej Bøgebakken Bøgeskovvej Bøgevej Bøgevænget Bøghsvej Bøssemagergade Bøtterupvej C C. Mathildes Vej Carl Bødker Nielsens vej Carl Collatz Vej Carl Hansens Vej Carl Plougs Vej Carsten Hauchs Vej Chr. Rasmussens Vej Chr. Winthers Vej Claessensvej Cypresvej D Dagmarvej Dalen Dalevænget Dalsborgvej Dalvænget Damhusvej Danstrupvej Danstrupvej - fem huse i Tikøb De Mezas Vej Diamantvej Dortevej Drachmannsvej Drejervej Drosselvej Duevej Dyremosevej Dyresøvej E Eckersbergsvej Edenvej Edvard Munchs Vej Egebækhøj Allé Egegårdsvej Egelundsvej Egeskovvej Egevangsvej Egevej Egevænget Eirsvej Ejler Jensens Vej Ellebakkevej Elleborgvej Ellehammersvej Ellekildehavevej Ellekilden Ellevej Ellevænget Elmebakken

23 23 STORSKRALD HAVE- AFFALD STORSKRALD HAVE- AFFALD Elmevej Elsevej Emil Noldes Vej Enebærkrattet Enebærvej Engdalen Engen Enggårdsvej Engholmvej Engvej Enighedsvej Eremitvej Erik Gudmands Vej Erna Hagemanns Vej Esrum Søvej Esrumvej - nr , Esrumvej - nr. 2-88, Esrumvej - nr , Esrumvej - nr , Esrumvej - nr , Essingen Ewaldsvej Ewaldsvænget Exnersvej F Fabriksvej Falkenbergvej Falkenbergvænget Fanøvej Farversøvej Fasanhaven Femøvej Fenrisvej Fiolgade Fiskedamsvej Flynderborgvej Folden Folehavevej Fordamsvej Fr. Leyels Vej Fredensborgvej - nr , 1-29 Fredensborgvej - nr , Fredensvej Fredericiavej Fredskovvej Fredsvænget Frejasvej Freysvej Fridas Sidevej Fridasvej Frodesvej Fuglebakkevej Fuglevangsvej Fuglevej Fyrbakkevej Fyrrevej Færgevej G G.A. Hagemanns Vej Galschiøtsvej Gangspillet Garboesvej Gartnervej Gartnervænget Gefionsbakken Gefionsvej Gerdavej Gernersvej Gl. Banegårdsvej Gl. Brovej Gl. Færgestræde Gl. Havreholmvej Gl. Hellebækvej Gl. Hørhavevej Gl. Skovvej Gl. Strandvej Gl. Tennisvej Gl. Tibberupvej Glentevej Godthåbsvej Godthåbsvænget Gotlandsvej Granbovej Granhegnet Gransangervej Granvej Granvænget Gratiavej Grollowstræde Groskenstræde Grundtvigsvej Grænsestien Grøndalsvænget Grønnegangen Grønnehavevej Guldgravervej Guldsmedevej Guldvej Gurreholmvej Gurrevej - nr , Gurrevej - nr. 1-91, Gurrevej - nr ,

24 24 STORSKRALD HAVE- AFFALD STORSKRALD HAVE- AFFALD Gurrevej - nr , Gurrevej - nr , Gydestien Gydevej Gyldenstræde Gylfesvej Gymnasievej Gyvelvej Gæslingevej Gørlundevej Gørtlervej H H.C. Andersens Vej H.C. Brydesens Allé H.C. Ørsteds Vej H.P. Christensens Vej Haderslevvej Hallandsvej Halvdansvej Hamlets Vænge Hammermøllevej Hannevej Hans Paaskes Vej Harboesvej Harreshøjvej Harreshøjvej - I Tikøb by Hasselhøj Hasselvej Hathjulet Hattemagervej Hauchsvej Havnegade Havnepladsen Havnevej Havreholmvej Havremarken Havrevangsvej Hegnet Heimdalsvej Heimdalsvænget Hejreskovvej Helgavej Helgesvej Hellebakken Hellebjergvej Hellebo Park Hellebæk Stationsvej Hellebækvej Helsingørsvej Henriksparken Herluf Trolles Vej Herningvej Hestemøllestr Hindbærvej Hjaltesvej Hjortevænget Hobrovej Holbergsvej Holger Danskes Vej Holger Drachm. Vej Hollandske Vej Holmegårdsvej Holmenevej Holmevænget Holstebrovej Hornbæk Stationsvej Hornbækgårdsvej Hornbækvej Hornebakken Hornebyparken Hornebyvej Hornebyvænget Horsensvej Horserød Byvej Horserødvej Hostrupsvej Hovedgårdsvej Hovedvagtsstræde Hovgårdsparken Hovgårdsvej Hovvej - nr. 1-25, Hovvej - nr , Hvedemarken Hvidtjørnvej Hvilevej Hyacintvej Hybenhaven Hybenvej Hyldebakken Hyldevej Hymersvej Hyrdebakken Hyrdevej Hyrebakken Højbjergvej Højditsvej Højstrupvej Højvangen Højvænget Hørhavevej Hørmarken I I.L. Tvedes Vej Idrætsvej Industrivej Ingemannsvej Ingevej J Jasminvej Jernbane Allé

25 25 STORSKRALD HAVE- AFFALD STORSKRALD HAVE- AFFALD Jernbanestien Jernbanevej Jettevej Johannes Ewalds Vej Jollen Julianelund Jupitervej Jæmtlandsvej K K.A. Hasselbalchs Vej Kampergade Karenvej Karetmagervej Karinebækvej Karl Olsens Vej Karlsgårdsvej Kastanie Allé Kastanievej Kastanievænget Kastorvej Kathøjvej Kelleris Høj Kelleris Vang Kellerisvej Keplersvej Kernevænget Kierboesvej Kildebakkevej Kildeengen Kildegårdsparken Kildegårdsvej Kildekrogen Kildemosevej Kildestien Kildevej Kildevænget Kingosvej - nr. 4-66, Kingosvej - nr , Kircksvej Kirkestien Kirkestræde Kirkevej Kirsebærbakken Kirsebærvej Kleinsmedevej Klitvej Klokkestøbervej Klostergade Klostermosevej - nr , Klostermosevej - nr Klostermosevej - nr , 1-99 Klosterrisvej Kløvermarken Kløvervej Knudemosestien Knudemosevej Kobberdamsvej Kobbersmedevej Kofod Anchers Vej Koglevej Koldingvej Kometvej Kongelysvej Kongensgade Kongevejen - nr , Kongevejen - nr Kongevejen - nr Kongevejen - nr , Kongevejen - nr Krbg. Havebyvej Krbg. Ladegårds Vej Krbg. Ladegårds Vej nr Kristinehøjvej Krogebakke Krogen Krogenbergvej Krogerupvej Krondrevet Kræmmervej Krøyerparken Krøyersvej Kvistgård Stationsvej Kvistgårdsvej Kvædevej Kystvej Kærsangervej Kærsgårdvej Købkesvej Kølen L Langesøvej Laplandsvej Lappen Lappestensvej Lars Kuhlmanns Vej Leddet Ledgårdsvej Lerbakkevej Lergraven Lergravsvej Liljevej Lille Bakkegårdsvej Lille Ewalds Vej Lille Lundegade Lille Odinshøj Lille Skindersøvej

26 26 STORSKRALD HAVE- AFFALD STORSKRALD HAVE- AFFALD Lille Skovvej Lindahlstien Lindehøj Lindestien Lindevangen Lindevangsvej Lindevej Lisevej Lochersvej Lodsensvej Lokesvej Lokkerupvej Lonevej Lottesmindevej Lucernemarken Lundegade Lyngbakken Lyngvej Lysskovvej Lyøvej Lærkevej Læssøesvej Løntoften Løvdalsvej Løvsangervej Løvvænget M Mads Holms Vej Magdalenevej Magnolievej Malenevej Maltavænget Mariagervej Marianelundsvej Mariavej Mariehøj Marienlyst Allé Marievej Markskellet Marstrandsvej Marsvej Masten Math. Bruuns Vej Mejsevej Mellemvangsvej Merkurvej Meulenborg Park Midgårdsvej Mimersvej Mindevej Mindevænget Mirabellestien Mjølnersvej Montebello Allé Mosehusvej Moseskrænten Mosevej Multebærvej Munkegade Munkegårdsvej Munkesøvej Murergade Mælkevejen Møllebakken Mølledalen Møllehatten Møllestenen Møllevej Møllevænget Mørdrupvej - nr , A Mørdrupvej - nr ,1-51 Mørdrupvænget Mågevej Mågevænget Månevej N N.P. Jørgensens Vej N.W. Larsens Vej Naglersvej Nannasvej Nationernes Allé Neptunvej Niels Juels Vej Nordhavnsvej Nordlandsvej Nordlysvænget Nordre Strandvej fra Tredje Tangvej til kommunegrænsen Nordre Strandvej - nr , Nordre Strandvej - nr , 1-73 Nordre Strandvej - nr , Nordre Strandvej - nr , Nordre Strandvej - nr , Nordskov Møllevej Nordskovparken Nordskovvej Nordstjernevej Ny Strandvej Nybovej Nygade Nyvej Nøddestien Nøddevej Nørregårdsvej Nørreløkkevej Nørremarken Nørrerisvej

27 27 STORSKRALD HAVE- AFFALD STORSKRALD HAVE- AFFALD Nørrevej fra Klostermosevej til Rønnebær Alle Nørrevej fra Rønnebær Alle til Stubbedamsvej Nørrevænget Nålemagervej O Odinsdalen Odinshøjparken Odinshøjstien Odinshøjvej Odinsvej - nr. 2-50, Odinsvej - nr , Odsvej Olaf Rudes Vej Oldenvej Ole Piis Vej Ole Rømers Vej Olgasvej Olriksvej Oluf Høst Vænget Opalvej Opheliavej Orionvej Orøvej P P. Frandsens Stræde P.S. Krøyers Vej P.W. Tegners Vej Parallelvej Parkvej Peder Skrams Vej Per Bjørns Vej Peter Olsens vej Peter Willemoes Vej Piavej Pilegårdsvej Piletoften Pilevangen Pilevej Pilevænget Pinjevej Planetvej Plantagevej Plejeltvej Polluxvej Pontoppidansvej Poppelhaven Poppelvej Porthusvej Præstegårdsvej Præstevænget Pærevej R Rahbeksvej Randersvej Rantzausvej Ranunkelvej Rasmus Knudsens Vej Ravnebakkevej Ravnsbækvej Reerstrupvej Ribesvej Ribevej Riffsvej Ringgårdsvej Risbyvejen Ritavej Roarsvej Rogertsvej Rolf Krakes Vej Rolfsvej Roligheds Allé Rolighedsparken Rolighedsvej Roret Rosenbakken Rosendalsvej Rosenhaven Rosenhøjvej Rosenkildestien Rosenkildevej Rosenstandsvej Rosenvej Rosenvænget Rosmarinvej Rostgaardsvej Rubinvej Ryesvej Rytterstræde Ræveskiftet Rødbøgvej Rødegårdsvej Rødhalsvej Rødtjørnevej Rømøvej Rønnebær Allé - nr , kun nr.91 Rønnebær Allé - nr , Rønnebær Allé - nr , 1-51 Rønnedalen Rønnevej Rønnevænget Rørsangervej Rørtangvej Råbjergvej S Sabroesvej Safirvej

28 28 STORSKRALD HAVE- AFFALD STORSKRALD HAVE- AFFALD Samsøvej Sandagerhusvej Sandgaardsvej Sandvejen Saronvej Saturnvej Saunte Bygade Saunte Stationsvej Sauntevej - nr ,1-71 Sauntevej - nr , A Sauntevænget Sct. Anna Gade - nr B, 1-47 Sct. Anna Gade - nr , Sct. Georgs Have Sct. Georgs Vej Sct. Knuds Vej Sct. Olai Gade Sct. Olai Kirkeplads Sejerøvej Sennepsbakken Sennepsmarken Sigurd Swanes Vej Sigynsvej Siriusvej Sivsangervej Sjølundsparken Sjølundsvej Skansedalen Skansørevej Skellebækbakken Skellebækvej Skibsegen Skibstrup Stationsvej Skibstrupvej - nr , Skibstrupvej - nr , 1-17 Skindersøvej fra Krogebakke til Falkenbergvej Skindersøvej - nr , Skjoldsvej Skolealleen Skolebakken Skolestien Skovbakkevej Skovgaardsvej Skovhegnet Skovhusvej Skovskadevej Skovvej Skovvænget Skrænten Skydebane Allé Skyttenstræde (storskrald sættes ved Strandgade) Skættevej Skåningevej Slamatvej Slettemarksvej Slippen Slotsvej Sløjfen Slåenvej Smakkevej Smaragdvej Smedebakken Smedebakken Smedebakken - kun nr. 32 Smedemosevej Smedevænget Smålandsvej Snekkersten Stationsvej Snerlevej Snippen Solbærvej Solhøj Solkrogen Solkær Solsortvej Soltoften Solvej Solvænget Sommervej Sonjavej Sophie Brahes Gade Sortebrødrestræde Sortevej Spicavej Sprydet Spurvevej Spættevej Staget Stenbjerg Bakke Stenbæksvej Stenfeldtsvej Stengade Stenstrupvej Stenstrupvænget Stentevej Stentoften Stenvinkelsvej Sthensvej Stjernegade Stjernevej Stokholmsvej - nr. 1-51,

Til alle husstande i Helsingør Kommune AFFALDS- HÅNDBOGEN 2013

Til alle husstande i Helsingør Kommune AFFALDS- HÅNDBOGEN 2013 Til alle husstande i Helsingør Kommune AFFALDS- HÅNDBOGEN 2013 2 Indhold Velkommen til Affaldshåndbogen 2013.... 3 Hurtigt overblik over affaldsordningerne... 4 Hjælp din skraldemand.... 5 Dagrenovation....

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Kære læser af affaldshåndbogen 2015... 3. Hurtigt overblik over affaldsordningerne... 4. Hjælp din skraldemand... 5. Dagrenovation... 6. Papir...

Kære læser af affaldshåndbogen 2015... 3. Hurtigt overblik over affaldsordningerne... 4. Hjælp din skraldemand... 5. Dagrenovation... 6. Papir... AFFALDS- HÅNDBOGEN 2015 2 Indhold Kære læser af affaldshåndbogen 2015.... 3 Hurtigt overblik over affaldsordningerne... 4 Hjælp din skraldemand.... 5 Dagrenovation.... 6 Papir.... 8 Glas.... 9 Storskrald................................................................

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Vejfortegnelse for Helsingør Kommune Kommuneveje og Private fællesveje

Vejfortegnelse for Helsingør Kommune Kommuneveje og Private fællesveje Vejfortegnelse for Helsingør Kommune e og Private fællesveje Bilag til Teknik- og Forsyningsudvalgets møde d. 19. april 2007 Vejfortegnelse for Helsingør Kommune. e og private fællesveje 19. april 2007

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Helsingør Kommune REGULATIV

Helsingør Kommune REGULATIV REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. oktober 2011 Helsingør Kommune Side 2 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Dato: 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 2016 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Affaldshåndbog 2015. boliger

Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Affaldshåndbog 2015. boliger Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald Affaldshåndbog 2015 boliger Indhold Hjælp os til at blive endnu bedre side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4-5 Storskrald

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet Sorteringsgårde til storskrald Vejledning i at få orden på affaldet Orden på affaldet Denne pjece omhandler sorteringsgårde ved større bebyggelser. Disse gårde er med til at gøre affaldssorteringen bedre.

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

også Vi ta r skraldet affaldshåndbog 2004 K A L U N D B O R G K O M M U N E

også Vi ta r skraldet affaldshåndbog 2004 K A L U N D B O R G K O M M U N E affaldshåndbog 2004 også Vi ta r skraldet K A L U N D B O R G K O M M U N E også Vi ta r skraldet For fjerde år i træk samler vi alle vores informationer om affald, sortering og genbrug i en Affaldshåndbog.

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

2016 sortér for fremtiden

2016 sortér for fremtiden 2016 sortér for fremtiden Sortér for fremtiden Fremover skal vi blive meget bedre til at sortere affald til genbrug. Det slår regeringen fast i ressourcestrategien "Danmark uden affald". Det er nemlig

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK mer SMÅT ELEKTRONIK Vejledning I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. merne til kommunikationsmaterialer kan hentes til frit

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Affaldshæftet 2006 Inklusive storskraldskalender

Affaldshæftet 2006 Inklusive storskraldskalender Affaldshæftet 2006 Inklusive storskraldskalender Ølstykke Kommune Indhold Indledning........................... side 3 Dagrenovation........................ side 4 Afhentning af dagrenovation.............

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1 Information om affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune Affaldsordninger 1 INDHOLD VIGTIGE INFORMATIONER... 3-4 DAGRENOVATION... 5-6 GENANVENDELIGT AFFALD... 7-9 STORSKRALD... 10

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere