Funktionelle lidelser / Somatisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionelle lidelser / Somatisering"

Transkript

1 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik A-kursus skulder- og albuekirurgi Herlev Hospital, Funktionelle lidelser / Somatisering Hvordan undgår man at operere de forkerte patienter? Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Key points Vær opmærksom på funktionelle tilstande (Du risikerer at skade patienten) Giv det et navn (Forbudt at sige: du fejler ikke noget ) Behandlingsmuligheder og samarbejde (Vær tilbageholdende med operative indgreb foreslå behandling, der aktivt inddrager patienten) Kasuistik 1 - Henvisning Kasuistik 1 Sygdomsanamnese 40-årig kvinde henvist mhp. second opinion vedr. bevægeaparatsproblematik Socialt: maler i 18 år, sygemeldt de sidste 6 måneder Problemstilling: igennem 4-5 år konstante smerter lokaliseret til nakke-skulderregion primært hø. skulder bevægeindskrænkning ved bevægelse over horisontalniveau For et par år siden ved arbejdet som maler fået en bjælke (5-8 kg) i baghovedet Efterfølgende kvalme, opkastninger, hovedpine, 1 uge senere dobbeltsyn (indlagt på neurologisk afdeling) Siden konstant smerte sv. til nakkeregionen I løbet af de sidste måneder tilkommet smerter lokaliseret til glutealregion og knæled Kasuistik 1 Tidligere undersøgelser / forløb CTC og MR-cerebrum i.a. Røntgen col. cervicalis: udrettet cervical lordose, ellers i.a. Speciallæge neurologi: ingen tegn på cervical prolaps Arbejdsmiljømedicinsk afdeling: cervicobrachialt syndrom dxt. (ingen tegn på inflammatorisk sygdom) Fysioterapi, i alt 23 behandlinger, uden stor effekt Reumatolog: Langvarig overbelastning af skulderloftet, Whiplash lignende tilstand, tertiært udviklet betydelige myogene forandringer; ikke tale om somatisering Blokadebehandling subakromialt uden effekt; smertebehandling uden effekt problemstillingen yderst kompleks, sag ved arbejdsskadestyrelsen anbefales genoptaget! Hvad ville du gøre? Kasuistik 1 Forløb på ortopædkirurgisk afdeling Røntgen og ultralyd hø. skulder: i.a. Nyt fysikalisk trainingsforløb inkl. neurodynamiske øvelser uden effekt MR-artrografi af hø. skulder: lette synovitforandringer, ellers i.a. ingen operationsindikation Afsluttes under diagnosen M24.9 Ledlidelse uden specifikation 1

2 Kasuistik 1 Journalgennemgang ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Myoser og symptomer fra nakke-/skulderåg angives ved egen læge en del år før arbejdsulykken påvirkede dengang ikke arbejdsfunktionen Forud for arbejdsskaden har patienten været meget belastet, følte sig nedslidt. Faderen (som er chefen) var på dette tidspunkt indlagt med AMI Bjælken vejede kun 2-3 kg; ifølge neurologisk journal ingen sammenhæng mellem (formentlig virusbetinget) abducensparese og hovedtraumet Kasuistik 1 Neuropsykiatrisk interview Multiple symptomer fra flere organsystemer igennem flere år: hovedpine, kvalme, ømhed i nakke og skulder, sure opstød, ondt i maven, lændesmerter, svimmelhed, træthed mv. Emotionelle symptomer: Tendens til bekymring, øget irritabilitet, nedsæt selvtillid, søvnbesvær, grådlabilitet, lettere tvangssymptomer Dispositioner: mormoder og 2 mostre har fået diagnosen fibromyalgi Diagnose: F45.0 Somatiseringstilstand / Bodily Distress Syndrome, multi-organ type Kasuistik 1 12 mdr. opfølgning Fået tildelt fleksjob Fysisk funktionsniveau yderligere nedsæt Dagligt meget stærke smerter Psykisk meget påvirket af tilstanden Overbevist om, at tilstanden skyldes arbejdsskaden Funktionelle lidelser: Begrebsafklaring, Epidemiologi, Diagnose Definition af funktionelle lidelser MUS somatisering Funktionelle lidelser er tilstande, hvor patienten er plaget af kropslige symptomer eller overdreven sygdoms-bekymring, og hvor man trods grundige undersøgelser ikke kan påvise et adækvat organisk eller patofysiologisk grundlag. (Fink 1999 / 2005) Farvel til Descartes og mind-body-dualismen Dualisme: Enten psykisk eller fysisk Fx fibromyalgi eller somatoform smertetilstand? reumatolog eller psykiater? Klassifikationssystemer kilde: Multifaktoriel ætiologi af funktionel sygdom - biopsykosocial sygdomsmodel Biologisk: arvelighed, central sensibilisering, CNS-forandringer (funktionelle og strukturelle), endokrine og immunologiske forandringer Psykologisk: symptomperception og opmærksomhed, sygdomsforståelse, sygdomsbekymring, personlighed, depression Social: modesygdomme (f. eks. MCS), sygdomsadfærd i kulturen / familien, konsultationsproces, erstatningssager, traumatisering 2

3 Positive / negative forventninger: OR 4.2 for recovery Er funktionelle sygdomme hjernesygomme? Forekomst af almindelige fysiske symptomer i den danske normalbefolkning (sidste 2 uger) % (N=4668) M M M M M F F F F F Total Alder Males - severe disturbing symptoms Females - severe disturbing symptoms DIKE 95 Forekomst af 10 almindelige symptomer i 1000 ambulante medicinske patienter Brystsmerter Træthed Svimmelhed Hovedpine Ødem Rygsmerter Vejrtrækningsbesvær Søvnbesvær Mavesmerter Føleforstyrrelse Kroenke & Mangelsdorff Am J Med 1989 % Organic cause Total Funktionelle sygdomme (syndromdiagnoser) Physical symptoms that lack an obvious organic basis (Mayou 1991) Funktionelle symptomer - et spekrum Normal fysiologisk reaktion Akutte eller subakutte funktionelle symptomer Kronisk bodily distress Gastroenterologi Gynækologi Reumatologi Kardiologi Lungemedicin Infektionsmedicin Neurologi Tandlæger ØNH Allergologi Ortopædkirurgi Anæstesiologi Irritabel tyktarm (IBS), funktionel dyspepsi Bækkenløsning, kroniske bækkensmerter Fibromyalgi, kroniske rygsmerter Non-kardiogene brystsmerter Hyperventilationssyndrom Kronisk træthedssyndrom (CFS, ME) Spændingshovedpine, non-epileptiske anfald Temporomandibular joint dysfunction (TMD) Globus syndrom Duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) Kronisk piskesmæld Kroniske smertetilstande => Disse diagnoser stilles ofte ved mere kroniske tilstande. De overlapper betydeligt, og deres validitet er tvivlsom. Der diskuteres aktuelt om klassifikationen kan forenkles. 3

4 Muligheder for screening Screening for funktionelle lidelser Skalaer: F. eks. Whitely-7-index (Fink et al. J Psychosom Res 1999) F. eks. SCL-90, somatization subscale F. eks. SCL-8, screening for angst og depression Praktisk løsning: CMDQ Udviklet til brug i almen praksis Kan frit benyttes Elektronisk udgave kan downloades fra nettet: => For fagfolk => Diagnostisk hjælp Christensen KS, Fink P, Toft T, Frostholm L, Ornbol E, Olesen F. A brief case-finding questionnaire for common mental disorders: the CMDQ. Fam Pract 2005;22: Health Service Use and Somatization Differentialdiagnose: Hvordan får man mistanken? Før konsultationen bør overvejes % high utilizers Whitely-7 >0,7 general hospital admissions / year Health insurance costs / year > 2000 dkr Hansen MS et al 2001 Lignende symptomer tidligere? - er der et repetitivt mønster? Symptomer fra andre organsystemer / parallel andre udredningsforløb? Ved positive fund kan de forklare funktionsnedsættelsen / omfang af smerteproblematikken? Tegn på / oplysninger om tidligere psykiske forstyrrelser eller sygdom? Har patienten en lav tærskel for at søge læge? Er tilstanden kronisk? Giv det et navn! (lidt om kommunikation) 4

5 Assumptions about patients with MUS Mismatch of expectations and experiences Assumptions Reality What the patients want What the patients get The explanation for MUS lies in the patient MUS is also a product of the consultation To know the cause No diagnosis They deny psychological factors and somatise psychological distress They seek cure Patients are open to psychological explanations and report psychological distress Patients want support & explanations Explanations and information Advice and treatment Poor explanations that do not address their needs and concerns Indadequate advice They get physical intervention because they demand it To avoid physical intervention, doctors should help patients appreciate psychological factors Doctors provide physical intervention although patients do not seek it To avoid physical intervention, doctors should provide effective support & explanation Modified after: Salomon P, 2004 Reassurance To be taken seriously by a sympathetic and competent doctor Lack of reassurance A feeling that the doctor is uninterested or believes that symptoms are unimportant Price J & Leaver L. BMJ 2002 Giv det et navn men hvordan? Der er fra starten mange barrierer for en vellykket kommunikation, når lægen møder en patient med en kronisk funktionel tilstand Risikoen for, at patienten vil føle sig afvist eller tænker her er heller ingen hjælp at hente er stor Kan det gøres bedre? P. Portegijs, 1996 Patientens opfattelse af lægens forklaring på symptomer uden organisk grundlag Afvisning Laissez-faire holdning Kvalificerende forklaring ( empowerment ) (P. Salmon et al, 1999) Hvad siger man til den funktionelle patient? (1) 1. Klar besked om, at der ikke er fundet tegn på organisk sygdom eller defekter Efter min bedste overbevisning har du en funktionel smertetilstand / kompleks smertetilstand / funktionel lidelse Jeg ved ikke med sikkerhed, hvorfor du har disse symptomer, men de skyldes ikke skader af din skulder. En operation vil ikke hjælpe dig. Men jeg er ikke i tvivl, at du har meget ondt. Jeg vil skrive til din egen læge, at jeg anbefaler en tværfaglig genoptræning (f.eks. fysioterapi, smertebehandling, psykologsamtaler) 5

6 Hvad siger man til den funktionelle patient? (2) 2. Aktiv indsats fra patientens side vil give det bedste resultat (vær optimistisk!)* Genoptraining kan lyde uoverkommeligt, når man har så ondt men du vil opnå det bedste resultat, hvis du aktivt går ind i et behandlingsforløb. Det kan slide på psyken, når man har daglige smerter. Har du med din egen læge talt om en henvisning til en psykolog eller psykiater? Din egen læge er velkommen til at ringe til mig, hvis han har spørgsmål vedr. mine anbefalinger. Hvordan taler man med den funktionelle patient? Teknik under samtalen: Empati Undgå konfrontationer Svaj af (Rope-a-dope) Understøt selvhjælp (empowerment) * Busch AJ, Barber KA, Overend TJ, Peloso PM, Schachter CL. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;(4):CD Henningsen P, Zipfel S, Herzog W. Management of functional somatic syndromes. Lancet 2007;369(9565): Folks opfattelse af forskellige betegnelser Betegnelse Psykisk symptom Hysterisk Psykosomatisk Medicinsk uforklarlig Depressionsrelateret Stressrelateret Kronisk træthed Funktionel Slagtilfælde Dissemineret sklerose % der opfatter betegnelsen som stødende Sharpe, M. Reading, writing and revalidation. BMJ 2002 Behandling af medicinsk uforklarede symptomer afhængig af sværhedsgrad og prævalens (stepped care) Behandlingsmuligheder og samarbejde Kroniske tilstande (specialistbehandling) Principper for håndtering Specifikke behandlingsmetoder f.eks. kognitiv adfærdsterapi Moderate tilstande (almen praksis) TERM-modellen Lette / akutte tilfælde (alle specialer) Beroligelse / normalisering Bio-psyko-social tilgang Rosendal et al. 2007, Henningsen et al. Lancet

7 Specialistbehandling i Danmark (Henvisningsmuligheder) Smerteklinikker (lang ventetid) Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center Bispebjerg Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Århus Universitetshospital Privatpraktiserende psykiatere og psykologer, som har specialviden om funktionelle tilstande Arbejdsmedicinske eller socialmedicinske klinikker Lokale projekter (f.eks. Rygprojekt i Silkeborg) Ved mistanke om psykisk sygdom: Psykiatrisk tilsyn, eller psykiatrisk vurdering ved psykiatrisk afdeling eller privatpraktiserende psykiater Ortopædkirurgens rolle i behandlingen af patienter med funktionelle tilstande Ekskluder (inden for rimelighedens grænser) fysisk sygdom eller skader, der kan behandles Giv på empatisk måde patienten klar besked om, at der ikke er fundet tegn på sygdom inden for ens eget speciale Forklar patienten, at der ikke er lægelig indikation for flere somatiske undersøgelser eller operationer Stil diagnosen funktionel tilstand (eller lignende betegnelse) Undgå at påføre patienten skader eller gøre denne mere syg Koordiner behandlingen med egen læge og evt. andre behandlere patienten er i kontakt med Overvej henvisning til psykiatrisk vurdering eller specialenhed Key points Vær opmærksom på funktionelle tilstande (Du risikerer at skade patienten) Giv det et navn (Forbudt at sige: du fejler ikke noget ) Behandlingsmuligheder og samarbejde (Vær tilbageholdende med operative indgreb foreslå behandling, der aktivt inddrager patienten) Tak for opmærksomheden! 7

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde Temporomandibulær Hovedpine Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv - En case rapport. Udarbejdet af: Vejleder Organisation Tanja Lund og Nicolaj Iversen Annette Jørgensen

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED

Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Læge for jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Arbejde og helbred Den praktiserende

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Sommer 2011 Indledning Mennesker med alvorlig eller kronisk sygdom har øget risiko for at få en psykisk

Læs mere

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Et kvalitativt studie med 8 interview af mænd med iskæmisk hjertesygdom The experience of barriers

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale 2007 VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale Vurdering og visitation af selvmordstruede Rådgivning

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat Center for Arbejdsfastholdelse Arbejdsmedicinsk Klinik Hillerød Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat konkrete redskaber til arbejdsfastholdelse Denne rapport er udarbejdet af: Overlæge,

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN PSYKIATRI

AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN PSYKIATRI AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN PSYKIATRI Torsdag d. 3. januar 2013 kl. 09.00-13.00 Lokale: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C Hjælpemidler:

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 3 Review af evidens og anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering DANSKE AKUPUNKTØRER Kan akupunktur betale sig? Læs sundhedsøkonomens vurdering side 8 Politisk interesse Flere partier ser nu velvilligt på offentligt tilskud til akupunktur side 5 Tema Stort tema om terapiforhindringer

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

Branchevejledning om PISKESMÆLD

Branchevejledning om PISKESMÆLD Branchevejledning om PISKESMÆLD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD PISKESMÆLD WHIPLASH 2 Definition 2 Skaden og dens mulige følger 2 Årsager til smerter og føleforstyrrelser 3 Symptomer 3 Årsager til den kroniske

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 1 Praktiske anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc Inge Ris

Læs mere