Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014"

Transkript

1 Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014

2 2 Hvad sker fra centralt hold Leo Larsen: Offensiv virksomhedsservice

3 3 Formålet med det koordinerede virksomhedsberedskab Det koordinerede virksomhedsberedskab skal sikre: en koordinering af serviceleverancer til virksomhederne på tværs af aktører og kommune- og regionsgrænser at beskæftigelsessystemet får opsøgt og hjulpet virksomheder med fremtidige rekrutteringsbehov at beskæftigelsessystemet fremstår som én sammenhængende og effektiv serviceleverandør over for virksomhederne Disse mål forfølges gennem tre overordnede spor. Opsøgende indsats overfor virksomhederne Overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet Understøtte jobcentrenes opbygning af et professionelt og kundeorienteret virksomhedsservice

4 Virksomhedsberedskabet Hotline på Brsyddanmark.dk Beskæftigelsesregion Syddanmark

5 5 Beskæftigelsesregionens Virksomhedsberedskab Oprettelse af hjemmeside og hotline Overvågning af arbejdsmarkedet Synliggørelse af jobcentrene virksomhedsservice Opfølgning på jobcentrenes og A- kassers leverancer til virksomhederne Sikring og koordinering af rekrutteringsopgaver på tværs af kommuner og regioner Understøtning af større rekrutteringsopgaver, hvor flere parter er involveret (JC, A-kasser, Brancheorg. VEU mv.)

6 6 Når virksomheden kontakter os Tværkommunal og regional rekruttering Virksomhed BR Øst BR Syd BR Midt BR Nord Tovholderjobcenter Virksomhed JC1 JC2 JC3 JC4 JC5 JC6 JC7 A- kasser

7 Når virksomheden kontakter os JC aktiviteter 24 timer 72 timer JC udsøger kandidater Tovholder JC kontakter relevante JC Ordre afleveres JC kontakter virksomhed for Ordre uddybning afleveres Aftale om videre proces JC udsøger kandidater Tovholder JC kontakter relevante JC JC er sender kandidater til tovholder JC Ordre afleveres Aftale om videre proces JC følger op på virksomhed BRS modtager jobordre BRS kontakter JC BRS udpeger tovholder JC BR følger op på jobordre BR følger op på tværgående proces Nedsættelse af projektgruppe (JC, BR, VEU mv) BRS aktiviteter

8 Hvad kommer der mere af Virksomhedsservice styrkes Viden om arbejdsmarkedet: Hjemmeside målrettet virksomhedsservice på Dataark med viden om ledighed, beskæftigelse, jobåbninger, pendling, arbejdsmarkedsbalance etc. Overvågningsredskaber: Opsamling på viden og indsats i jobcentrene og Beskæftigelsesregion Opsamling på viden via branchenetværk og VEU-netværk Medieovervågning

9 9 Status på det koordinerede serviceberedskab. Serviceberedskabet ( hotline og hjemmeside) åbnede den 1. april Der har den første måned været 17 henvendelser fra virksomhederne. De 17 henvendelser har efterspurgt 136 medarbejdere. Henvendelserne fordeler sig på 5 brancher : Service, industri, handel, hotel og restauration samt landbrug og fiskeri. Rekrutteringen har været succesfuld eller der er fundet alternative løsninger.

10 Beskæftigelsesregionerne Jobrotation VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart 2. maj 2014

11 Jobrotation Jow Vi arbejder med jobrotation her i virksomheden. Vi har for nylig flyttet Henrik fra den maskine derovre og til den maskine der står ved døren. Det er sådan set gået meget godt.

12 Jobrotation i fokus Velfærdsforliget 2007 Der er et generelt behov for et højere uddannelsesniveau i Danmark. Der er brug for et initiativ, der hviler på to ben : Uddannelsespolitik og Beskæftigelsespolitik. Dels et styrket uddannelsesniveau og øget konkurrenceevne gennem kompetenceløft af ansatte medarbejdere kombineret med opkvalificering af arbejdssøgende, skabelse af jobåbninger og tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Svaret blev den forenklede og permanente rotationsordning. En let ordning især til fordel for virksomheder, som skal ruste beskæftigede til omstillinger på arbejdsmarkedet og samtidig skabe jobs til ledige. En svær start. Rambøll laver i 2008 en rapport om den nye jobrotationsordning. De finder kun 3 små projekter på landsplan. Finansloven 2012 : Stærkt politisk fokus, afsætning af trecifret millionbeløb, regeringsaftale med KL om mindste 1000 pladser, AMS koordinatorer på finansloven. Finanslov 2013 : Stærkt-stærkt politisk fokus, akutpakke 1-2-3, forhøjelse af tilskud til private virksomheder, akademikere omfattes af den særlige pulje, kommunalpolitisk indsatsområde, forsøgsbekendtgørelse medio marts, time-out på rotationsordninger med elever og lærlinge, betydelig presseopmærksomhed. Carsten Koch anbefalinger om målretning af rotation (fra 3 til 6 måneders ledighed) Status pr. 2/ : Jobrotation i Syddanmark er i stor vækst: 605 rotationsprojekter fordelt på 427 private og 178 offentlige. Det betyder at der lige nu er 7400 ansatte på efteruddannelse og 1300 ledige, der er vikarer.

13 Hvad er jobrotation? Jobrotation betyder, at en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. Virksomheden modtager økonomisk støtte fra staten (176,20 kr. pr. time 2014, midlertidigt forhøjet takst til private 198,34 frem til 1. juli 14), når forudsætningerne er opfyldt. Medarbejderen får sin normale løn Vikaren ansættes ordinært med alt, hvad det indebærer: Overenskomstmæssig løn Sociale omkostninger, feriepenge, pension Opsigelsesvarsler mv. Sygdom

14 Utallige muligheder 3 eksempler KURSUS KURSUS KURSUS VIRKSOMHED VIRKSOMHED VIRKSOMHED VIRKSOMHED VIRKSOMHED VIRKSOMHED Mange medarbejdere på korte kurser 1 vikar Én eller flere medarbejdere på lange uddannelser samme antal vikarer Flere virksomheder på samme uddannelse samme antal vikarer Rekruttering og evt. opkvalificering Rekruttering og evt. opkvalificering Rekruttering og evt. opkvalificering

15 Regler og økonomi Time-til-time relation mellem uddannelsestimer og vikartimer Man kan pulje uddannelsestimerne: Vikaren kan lave, hvad virksomheden har brug for, så længe det holder sig indenfor virksomhedens gængse arbejdsområde Tidsmæssigt fleksibelt med et vist tidsmæssigt sammenfald mellem uddannelsesperioder og vikarperioder Virksomheden bestemmer uddannelsen Privat eller offentlig udbudt uddannelse

16 Jobrotation parterne i et rotationsprojekt Virksomheden Uddannelsesinstitutionen Den arbejdssøgende Jobcentret: Myndighed Rekruttering af vikarer Hjælp med udfyldelse af blanketter Jobcenter A-kasse Privat/offentlig virksomhed Ledig Uddannelsesinstitutioner Koordinering og tilrettelæggelse af større projekter på tværs af afdelinger

17 Eksempel: 2 butiksmedarbejdere i jobrotation

18 Hvad kan man bruge jobrotation til? Eksempler på kompetenceløft i virksomhederne Implementering af nyt udstyr eller it, så man kan høste de planlagte produktivitetsforbedringer af investeringer i ny teknik Vedligeholdelsestræning i kundefokus, mersalg, produktkendskab Fornyelse af diverse certifikater, beviser mv. Almen dansk, matematik, sprog, it Diplomuddannelser Teambuilding, kommunikation mv.

19 Win-Win : Gensidig motivation for jobrotation Set fra virksomheden Virksomhederne bestemmer selv hvilken uddannelse, medarbejderne skal have : Udbudt offentlig eller privat udd. Virksomheden bestemmer selv hvilke vikarer, de ønsker (min. 3 måneders ledighed) Rotationstilskuddet nedbringer udgifterne til efteruddannelse Set fra vikaren Vikaren får en ordinær ansættelse, en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed et netværk Vikaren får et kompetenceløft og en bedre mulighed for senere fastansættelse Vikaren bruger ikke af sin dagpengeperiode

20 Beregningsskema Link til beregningsskema

21 Jobrotation mere information Beskæftigelsesregionerne:

22 Cabi virksomhedsnetværk SLUT?

23 . Klik på hjælp til nye medarbejdere Beskæftigelsesregion Syddanmark

24 24 Carsten Koch Styrket fokus på virksomhedernes behov Systematisk opsøgende virksomhedskontakt fra jobcentrene baseret på viden om arbejdsmarkedet Systematisk styrkelse af sagsbehandleres viden om arbejdsmarkedet Bedre og lettere hjælp fra jobcentrene til virksomhedernes rekruttering af ledig arbejdskraft samt opkvalificering og fastholdelse af eksisterende medarbejdere (herunder voksenlærlinge og jobrotation) Styrket samarbejde på tværs af kommuner Etablering af én indgang for landsdækkende virksomheder med rekrutteringsbehov Årlige oversigter over igangværende og kommende infrastrukturprojekter og andre større anlægsarbejder

25 25 Virksomhedsberedskabet - Hvad er serviceniveauet Ved henvendelse til Virksomhedsberedskabet kan virksomhederne forvente følgende serviceniveau: virksomheden kontaktes senest 24 timer én arbejdsdag efter, at de har kontaktet hotlinen, af det relevante jobcenter. Virksomheden vil her blive præsenteret for en dækkende løsning på virksomhedens ordre. Virksomhedens behov skal så vidt muligt været dækket inden for 72 timer tre arbejdsdage efter henvendelsen til virksomhedsberedskabet.

26 Hovedinstrumentet er Arbejdsmarkedsbalancen Læs mere om Arbejdsmarkedsbalancen på På siderne om balancen er der under kategorierne link til hvordan balancen er udarbejdet mm. Herunder også Ufaglærte-listen Under menupunktet viden om arbejdsmarkedet findes bla. Publikationen Arbejdsmarkedsoverblik med overblik over balancens resultater...og her finder I også Beskæftigelsesregionens prognoser/fremskrivninger for beskæftigelsen og ledigheden

27 27 Hvad gør beskæftigelsesregionen på den korte bane Udover Virksomhedsberedskabet Tager på virksomhedsbesøg som RBR Strategidag for jobcentrechefer mhp. udvikling af strategi for virksomhedsservicen (i regi af Udvikling Syd) Samarbejde med brancheorganisationer Dansk Byggeri Dansk Erhverv DOA (off-shore industrien) Samarbejde med VEU-centre Fast netværk for chefer med ansvar for virksomhedsservice 12. juni 2014, 18. september 2014 og 19. september 2014 Temadag for virksomhedsservicemedarbejdere 8. maj 2014

28 Eksempel: 2 butiksmedarbejdere i jobrotation

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere