Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011"

Transkript

1 Ny skriftlighed Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Bente Kristiansen Skrivekonsulent, ph.d. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1

2 I dag: Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser Hvad nyt? Bekendtgørelses-krav? Et fælles grundlag for fagene? Skriftlighed på universitetet Hvad kræves? 2

3 Ny skriftlighed Nytænkning af det skriftlige arbejde i f.m. Gymnasiereformen 2005 Evaluering af denne Ny skriftlighed i 2008, SDU: Udviklingsprojekter (2 runder) Efteruddannelseskurser 3

4 Evalueringsrapport fra SDU peger på: Ny skriftlighed indebærer fokus på: Skrivekompetence som led i studiekompetence - elevvinkel Skriftlighed som led i tilegnelse af faglig viden og kompetence - fagvinkel Mere opmærksomhed på skriftligt arbejde som lærings- og refleksionsmedium Mere opmærksomhed på procesorienteret skrivning Mere fælles ansvar (og kriterier) for udvikling af skrivekompetencer Progressionsplaner for det skriftlige arbejde Mere fokus på formative evalueringsformer 4 (Krogh, Ellen; Christensen, Torben Spanget; Hjemsted, Kirsten (2009): Ny skriftlighed? Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen. Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier).

5 Vidensproduktion Den faglige skrivning er nu vidensproducerende et afgørende kvalitetskriterium for moderne gymnasieundervisning at den ikke bare skaber rammer for reproduktion og dokumentation af viden, men også produktion af viden. (Krogh, 2010: 23-24) 5

6 Skriftlighed som kompetence Skriftlighed før: en færdighed efter indlæring af faglig viden dokumentation af at eleven har tilegnet sig viden Skriftlighed nu: en ressource til at skabe betydning et værktøj til at tænke, udforske, fastholde viden, kommunikere - til at lære rummer mange udtryksformer En kompetence: viden og færdigheder i nye kontekster 6

7 Literacy-begrebet At forstå, lære og udøve et fag kan ikke ses uafhængigt af det at skabe mening med sproget og andre resurser i faget. Del af moderniteten: øget krav til komplekse sprogfærdigheder i alle sektorer i samfundet (Berge, Kjell Lars (2009):Skriving som. i: Dansk Noter 3, 2009: 16) 7

8 Den faglige skrivning Skriftlige opgaver ikke skal dokumentere at man HAR lært, de skal bruges til at udvikle/ producere viden. (Krogh, 2010: 20) -> Eleverne skal kunne håndtere flere fags diskurser både sammen og hver for sig (enkelt- og flerfagligt) -> Eleverne skal bruge skrivning i faglig fordybelse og læring 8

9 Studieforberedende skrivekompetencer: bilag 4 Genrebevidsthed Sproglig korrekthed Problemformulering Disposition Argumentation Anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. Præsentation Relevante henvisninger Noteapparat Litteraturliste 9

10 Kundskabens bjerg. Paulsson (1999: 11)

11 Studerendes skrivekompetence Basiskompetence (retskrivning, sprogforståelse) Diskurskompetence (de fagspecifikke arbejds- og tænkemåder hvordan argumenterer vi for viden i dette fag?) Proceskompetence (håndtere deadlines, planlægge skriveprocessen, udnytte varierende skrivestrategier, modtage/bruge feedback mv.) (efter bl.a. Dysthe, Olga m.fl. (red.) (2006): Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå. Oslo, Abstrakt forlag

12 Et hjertesuk fra 1. års-underviser: Sproglig korrekthed (nutids-r, endelser, tegnsætning, stavning, sammenhæng mellem sætninger) Formalia (litteraturhenvisninger hvornår og hvordan) Opgavestruktur (argumentation, akademisk praksis)

13 Vidensproducerende tekster udtrykker sig inden for faglige diskurser Videnskab er en retorisk aktivitet hvor viden kun anerkendes hvis fremlæggelsen af resultaterne følger nærmere definerede retoriske regler for argumentation som er accepteret som forpligtende af fællesskabet. (Jensen, 2007:13) - Og hvad så når fællesskabet består af en lang fagrække med forskellige retoriske regler? 13

14 Argumentation er måske det fælles? Belæg -Faglige autoriteter -Andres undersøgelser -Egne undersøgelser Hjemmel De generelt anerkendte antagelser i faget teorier og metoder Påstand Konklusionen/ resultatet af videnproduktionen Hegelund og Kock 14

15 Argumentationsmodellen - eks. fra dansk Belæg Analyser af novellens billedsproglige virkemidler peger på dette tema Påstand Novellens hovedtema er overgangen fra barn til voksen Hjemmel En overbevisende analyse og fortolkning af novellens sproglige virkemidler retfærdiggør en bestemt tolkning af dens temaer. Christine Boas Dabelsteen, NørreG og Sine Frimer, Vordingborg Gymnasium

16 Argumentationsmodellen - eks. fra matematik Belæg Hvis vi antager det modsatte (altså er der er endeligt mange primtal) opdager vi, ved at gange alle dem findes, og addere 1 kan vi tilføje et nyt primtal til vores endelige liste, og vores antagelse var derfor forkert. Hjemmel Enten er der uendeligt mange primtal eller også er der ikke Påstand Der findes uendeligt mange primtal Christine Boas Dabelsteen, NørreG og Sine Frimer, Vordingborg Gymnasium

17 Kvalitetssikring Belæg -Faglige autoriteter -Andres undersøgelser -Egne undersøgelser Efter: Hegelund og Kock Hjemmel De generelt anerkendte antagelser i faget om hvordan viden produceres (metoder) Gendrivelse: hvilke usikkerhedsmomenter i denne undersøgelse? Rygdækning for hjemmel: teori dvs. de antagelser der gør at metoden generelt er pålidelig Påstand Konklusionen/ resultatet af videnproduktionen Styrkemarkør: Med hvilken styrke kan du fremsætte påstanden? I hvilken udstrækning gælder denne vidensproduktion?

18 Klassisk disposition Indledning: Hvad spørger jeg om og hvorfor Påstand Metode og teori: På hvilke præmisser undersøger jeg Hjemmel og rygdækning for hjemmel Undersøgelse: Hvad viser min undersøgelse/analyse Belæg Diskussion: Hvordan passer den til eksisterende viden og hvad kan den kritiseres for Gendrivelse Konklusion: på disse præmisser er svaret Styrkemarkør (Evt. perspektivering: og hva så?)

19 1. forsøgsrunde under UVM: Positive erfaringer med bl.a.: at fokusere på proces at bruge det konkrete som indgang til større enighed i lærergruppen at gøre det implicitte eksplicit giver større skrivelyst; Problemer med bl.a.: at få alle fag til at deltage at etablere et fælles ansvar at etablere fælles sprogbrug og forståelse af skriftlighed at administrere ændring af praksis om elevtid

20 Vanskeligheder ift. fagvinkel, bl.a.: - Samme terms betydning og anvendelse afhænger af den faglige diskurs - Problem at finde en fælles model for progression - Forskellig forståelse af genre og skriveproces - Fagenes fremstillingsformer skal italesættes. - Der er forskel på de forskellige fags forståelse af de taksonomiske niveauer - Argumentationsmodel kan supplere (og måske nogle gange erstatte) taksonomi

21 I gymnasierne? Realitet? Svært at tale/skrive på tværs af fagene. Mulig årsag? Det nye i gymnasiets skriftlighed er (jf Ellen Krogh) at teksterne skal være vidensproducerende. Det betyder (jf. bl.a. Leif Becker Jensen) at man skal følge fagdiskursen, fagets retoriske regler. Mulighed? Fokus på det fælles mellem fagenes diskurser: argumentation (jf. Hegelund og Kock).

22 Litteratur Becker, Leif (2004): Fra patos til logos. Videnskabsretorik for begyndere. Roskilde Universitetsforlag. Frederiksberg Booth,Wayne C., Colomb G. Gregory and William, Joseph M. (2008): The Craft of Research, 3rd edition, Chicago Brodersen, Ransi Benedikte m.fl. (2007): Tekstens autoritet tekstanalyse og skrivning i akademia. Oslo, Universitetsforlaget. Dysthe, Olga m.fl.(2001): Skrive for at lære faglig skrivning i de videregående uddannelser, KLIM Dysthe, Olga m.fl. (red.) (2006): Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå. Oslo, Abstrakt forlag. Hegelund, Signe: Akademisk Argumentation. Frederiksberg, Samfundslitteratur, Kristiansen, Bente (2010): Tekstproduktion og vidensproduktion, i: Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, årgang 5, nr. 9 Krogh, Ellen, red. (2010): Ny skriftlighed? Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen, Gymnasiepædagogik, 73, SDU Krogh, Ellen (red.) (2010): Videnskabsretorik og skrivedidaktik. Rapport om et forsknings- og udviklingsprojekt med deltagelse af Avedøre Gymnasium og Hf, Kongsholm Gymnasium og HF samt Syddansk Universitet.

Ny skriftlighed på tværs af fag og i danskfaget 1

Ny skriftlighed på tværs af fag og i danskfaget 1 Ny skriftlighed på tværs af fag og i danskfaget 1 Ellen Krogh, professor i danskfagets didaktik ved Syddansk Universitet Artiklen konstaterer at samfundet i de seneste årtier er blevet skriftliggjort i

Læs mere

master projek workshop

master projek workshop UNIVERSITET Kom godt fra start med masterprojektrapporten master projek workshop TILBUD TIL MASTERSTUDERENDE PÅ IUP Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning -

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver?

Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver? Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver? Signe Skov, cand.mag., skrivekonsulent, Akademisk Skrivecenter, Københavns Universitet, arbejder bl.a. med studerende med»ondt i skriftsproget«.

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik kriftlighed som omdrejningspunkt for et kommunalt udviklingsprojekt side 22 Fem prinsipper for god skriveopplæring side 60 krivekulturer i folkeskolens

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Argumentation og begrundelse

Argumentation og begrundelse Argumentation og begrundelse Indledning Begrundelse og argumentation o Erkendelsesteori o Begrundelse. o Slutningsformer. o Et indlæg vedrørende praktisk argumentation. Forelæsningsnote i videnskabsteori

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Forventninger og ambitioner i skriftlige projekter: erfaringer omkring to metaforer og en figur

Forventninger og ambitioner i skriftlige projekter: erfaringer omkring to metaforer og en figur Forventninger og ambitioner i skriftlige projekter: erfaringer omkring to metaforer og en figur Anker Helms Jørgensen, lektor i forskningsgruppen Innovative Communication på IT-Universitetet i København.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

OVERSIGT OVER 28 RAPPORTER OM FAGLIGHED OG

OVERSIGT OVER 28 RAPPORTER OM FAGLIGHED OG OVERSIGT OVER 28 RAPPORTER OM FAGLIGHED OG GYMNASIEFREMMEDE TIL UVM 2009 2010 Af Aase B. Ebbensgaard, Lars Ulriksen og Christine Holm Udg. 15-09-2010 Denne rapportoversigt omhandler de 28 fagrapporter,

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Til alle fag i. gymnasiet

Til alle fag i. gymnasiet Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet KOLOFON Sorø Kunstmuseum / www.sorokunstmuseum.dk Museet for Samtidskunst / www.samtidskunst.dk Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Mediedidaktik i Ny Skriftlighed

Mediedidaktik i Ny Skriftlighed Mediedidaktik i Ny Skriftlighed Nikolaj Frydensbjerg Elf Adjunkt, ph.d., IFPR, Syddansk Universitet www.nikolaj-frydensbjerg-elf.dk Spørgsmål i fokus Hvorfor er mediedidaktik relevant i denne sammenhæng?

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Multimodal argumentation: når tekst og billeder passer sammen

Multimodal argumentation: når tekst og billeder passer sammen : når tekst og billeder passer sammen Billedet begrænser teksten betydning, mens teksten forankrer billedets betydning. Den viden kan bruges praktisk i al visuel kommunikation. af Niels Heie, Mediehøjskolen

Læs mere