KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat UB4 26/ Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael Pedersen (MP) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Kredsformand kreds 11: Willy Pedersen (WP) Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanouw Pedersen (KIP) Kredsformand kreds 14: Jan Heilmann (JH) Formand for disciplinærudvalget: Anni Sørensen (AS) TUR-formand: Mikael Juul Jensen Suppleant: Ulrik Hogrefe Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (AFBUD) Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (AFBUD) Kredsformand kreds 17: Kim Jacobsen (AFBUD) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB 3) 4. Meddelelser a. Formanden i. Forbundsbestyrelsesmøde ii. Idrætskonference iii. Strukturarbejde DBwF iv. Ny hjemmeside til KBU (se bilag 1) b. Kredsene c. Disciplinærudvalget i. Dommernes indgriben i Slow bowling ii. Dommerkursus 2 (se bilag 4a) 5. Medlemsrekruttering a. Kulturhavn 2010 (se bilag 2) b. Forøget indsats på medlemsrekrutteringsområdet (se bilag 4b) 6. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 28/ (se bilag 3) b. Betalingsform ligarunder 7. Senior 8. Ungdom 9. Turnering :46 / bm Side 1

2 a. Nye emner til TUR-formand b. Status på protest fra KingPins (se bilag 4c) c. Effektivisering af arbejdsgange (se bilag 4d) 10. Repræsentantskabsmøde 2010 a. Eventuelt forslag til ændringer af love, ordens- eller spilleregler b. Valgsituation til FU c. Formandssituationen (se bilag 4e) 11. Eventuelt :46 / bm Side 2

3 Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4a i Ad 4a ii Ad 4a iii Ad 4a iv MW bød velkommen og bad IS om at lede mødet. Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden yderligere tilføjelser. Der var ingen kommentarer til referatet, som tidligere var blevet godkendt. Der har ikke været afholdt møde i forbundsbestyrelsen siden sidste FU møde Unionsbestyrelsen var ved idrætskonferencen repræsenteret af MW, MP, AA, AS, LM og BM. Der var klar enighed om, at idrætskonferencen havde været rigtig god og der var blevet sat en masse tanker i gang hos alle. Et gennemgående tema på idrætskonferencen var, at vi skulle være bedre til at profilere vores sport. I den forbindelse ser MW en ide i, at KBU afvikler et stævne, hvor vi dels forsøger at hive folk ind fra gaden og giver den en bowlingkugle i hånden og vi dels støtter en god sag. Tanken er, at dem som ønsker at spille vil blive opkrævet 25 øre for hver kegle de vælter. Præmier skal skaffes fra sponsorer og deltagerbetaling skal ubeskåret gå til Kræftens Bekæmpelse. Planen er, at stævnet skal afvikles den første weekend i juni 2010 hvor der ikke er andre KBU/DBwF arrangementer. Der var generel enighed om, at Idrætskonferencen var en god mulighed for at få folk til at tale sammen på tværs af unionerne. MW er indkaldt til møde den kommende lørdag i Århus. Her er planen, at man vil gennemgå strukturplanen og få sat tal på de forskellige aktiviteter. Det var en klar udmelding fra deltagerne i det strukturmøde der blev afholdt i KBU tidligere på ugen, at man simpelt hen mangler nogle økonomiske beregninger på den nye struktur, for at kunne tage stilling til den. MW har været i kontakt med et firma som lover, at de uden beregning vil designe en ny hjemmeside til KBU. MW giver udtryk for, at han ikke mener at KBUs hjemmeside er spændende nok den bør ændres, så den i stil kom til at ligne den hjemmeside de har i Jylland. IS undrer sig over hvad der er galt med den hjemmeside vi har i dag. BM melder klart ud, at dette for hende vil betyde et stop som webmaster. Meningen med den hjemmeside vi har i dag, har altid været, at det skulle være et sted hvor bowlerne hurtigt og enkelt kunne finde den information som der var behov for. Hvis det ikke er godt nok, så må andre træde til også med den efterfølgende vedligeholdelse og ajourføring, som der til enhver tid vil være - også selv om vi får et professionelt firma til at designe vores hjemmeside. KIP mener at vi skal takke nej til dette tilbud. LM mener ikke, at vi i det som tilbydes kan få de funktioner som vi har i dag. Det pågældende firma gør det ikke gratis det vil mindst koste mindst 100 arbejdstimer. MP mener at der skal lægges en masse arbejde i en ny hjemmeside, og dem der administrere hjemmesider er lige nu ude og give en masse tilbud for at overleve. Det kan godt være at det som udgangspunkt er gratis, men ikke på sigt. Mange af vores bowlere er glade for den hjemmeside vi har. Grundlæggende mener jeg vi skal holde fast i den hjemmeside vi har :46 / bm Side 3

4 MW konkluderer at, at han må tage kommentarerne til efterretning, og takke nej til den nye hjemmeside. Ad 4b Kreds 11: Det går godt i kredsen, der sker ikke det helt store lige nu. Hallen slås dog stadig med at få lov til at blive. AS spørger om, hvor længe man forventer at hallen eksisterer. Inden for kort tid, skal man til at placere arrangementer for den næste sæson. WP enten bliver vi der, eller også finder vi et andet sted at spille det bliver afklaret inden for få måneder (det sidste forligsforslag løber frem til 2015 men det bliver med en forhøjet husleje). Der har været afholdt møde med Københavns kommune men der er endnu ikke kommet et resultat, og alle går spændt og venter. Kreds 12: Vi har haft forbundsmesterskab for OBG, og det gik fantastisk godt. Jesper Nielsen fra Rødovre har åbnet en bowlingshop i Tårnby (det er dog Jesper Agerbo står som daglig leder). Der er indtil videre åbent mandag og onsdag. Kreds 13: Der har været repræsentantskabsmøde i den selvejende institution, og det gik stille af. De nye maskiner er ved at være på plads, og alle kan betjene dem. KIP undskylder desuden at kreds 13 ikke mødte op til kredskampene. MW fortæller at han var til stede ved repræsentantskabsmødet hvor der var én der udvandrede, fordi generalforsamlingen ikke var lovlig indkaldt. KIP fortæller, at grunden til dette var, at bestyrelsens beretning var kommet for sent ud man valgte dog at gennemføre mødet med den begrundelse, at en korrekt indkaldelse nok ikke havde trukket flere medlemmer til repræsentantskabsmødet. Kreds 14: JH fortæller kort om kredsens problemer med at få leveret en resultatliste efter KBUs åbningsstævnet. Baggrunden for dette var, at alle data lå på en computer der tilhørte seniorlederen i kredsen, som det var umuligt at få kontakt til. Diskussionen gik herefter på, om hver kreds burde have en computer til brug ved afvikling af diverse arrangementer. WP ser et problem i vedligeholdelse af de programmer, som ligger på mange forskellige computere. WP erindrer at der har været problemer med programmet til f.eks. OBG, hvor der er blevet pillet ved formlerne. MP ser ikke dette som et problem, da programmerne ude i kredsene altid vil kunne geninstalleres. Efter en længere diskussion om dette konkluderede JH, at kreds 14 i hvert fald vil løse problemet med en computer som tilhører kredsen. Kreds 15: Var ikke repræsenteret. Kreds 16: IS fortæller at kredsen har afviklet kredskamp, som gik rigtig godt specielt set i lyset af de problemer der var inden stævnet i forbindelse med lukning af restauranten, og man derfor var nødt til at få maden udefra. Det var damerne fra kreds 16, og herrerne fra kreds 17 der vandt. WP mener at stævnet har overlevet sig selv, når man skal ned til nr. 12 eller 13 på ranglisten for at kunne stille hold. CO mener at det er OK, at det absolut ikke er elitespillere der deltager :46 / bm Side 4

5 MP mener at det er kredsene der skal træffe beslutning om stævnet skal fortsætte i den nuværende form. MW er i tvivl om, hvilke spillere der kan deltage hertil svarer WP, at hver kreds kan stille med 1 B-spiller, 1 C-spiller og 2 D-spillere MW mener klart at det er noget vi skal bakke op omkring, da vi dermed også har et hold man kan blive udtaget til også for de lavere rangerende spillere. Kreds 17: Her har der været afholdt OBG og 4xunionsstævne, som begge gik godt. MW giver udtryk for ærgrelse over, at 4xunionsstævnet ikke er snittællende. LM mener klart, at det for de spillere der stiller op for KBU også er et snittællende stævne. MP lover at undersøge dette MP fortæller videre, at 4xunionsstævnet var et godt arrangement, hvor man fik snakket med de øvrige unioner blandt andet omkring sammenlægningen mellem FKBU og KFIU. I den forbindelse planlægger man et afsluttende 25 års jubilæumsstævne i juni, som formodentlig vil koste lidt mere end de tidligere stævner. LM mener, at denne forventede udgift må tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne. Ad 4C i Ad 4c ii Ad 5a AS kender ikke noget til punktet Slowbowling. MW fortæller, at det drejer sig om en kamp mellem Pin-Crackers og BK Næstved, hvor Pin-Crackers i alle serier var færdig 2 ruder før BK Næstved uden at dommere på noget tidspunkt brød ind. MW mener ikke at dommeren var kvalificeret til at dømme en kamp i danmarksserien. LM fortæller, at sagen ikke lander hos disciplinærudvalget når problemet ikke beskrives i dommerrapporten. AS gør opmærksom på, at klubberne skal sende en meddelelse til discpilinærudvalget (med dommerens navn), hvis dommeren begår en fejl som skal behandles. Ellers kan disciplinærudvalget ikke tage stilling til problemet. Der har været afholdt et dommerkursus 1, men der er stadig problemer med at få afviklet dommerkursus 2. Daisy V. Møller har haft fat i Jørgen Ravnholt, men der er stadig ikke noget resultat af denne kontakt. CO mener at der må ske noget nu i kreds 12 har de indtil flere dommere, som ikke kan få det sidste kursus, og dermed få lov til at fungere som dommer. CO kan simpelt hen ikke se hvorfor man skal være halv psykolog for at kunne være dommer. MP det står i unionens love det er derfor UB der skal dispensere hvis vi skal have dommere som ikke har dommerkursus 2 KIP Kan vi så ikke dispensere, så de kan dømme nu, men være forpligtet til at gennemgå kurset når det engang bliver udbudt. MW jeg mener at vi skal dispensere så vi kan få de nye dommere ud. CO mener at vi skal vurdere, om det virkelig er nødvendigt med et dommerkursus 2 LM vi har besluttet at de ikke er færdiguddannet før det har fået det sidste kursus hvis vi vil ændre på dette, så kræver det en lovændring. Forbundets breddekonsulent Tenna har kontaktet klubber og kredse vedrørende deltagelse i kulturhavn Dette blev diskuteret, og UB mener ikke at dette er et klub- /kredsanliggende men et :46 / bm Side 5

6 unionsanliggende. Vi ønsker at der er KBU der deltager, og arrangere en fælles indsats på tværs af klubber og kredse. MW meddeler dette til Tenna. Der var dog enighed om, at vi skal være helt anderledes forberedt end vi var sidste år, hvor vi på det nærmeste blev kastet ind i arrangementet. På den anden side af nytår kontakter vi klubberne og nedsætter en arbejdsgruppe som skal planlægge vores aktivitet. Ad 5b MW fortæller om det arrangement som han er ved at planlægge sammen med forbundets nye marketingschef Gitte Christensen, hvor man dels vil skabe opmærksomhed om bowlingsporten og dels støtte Kræftens bekæmpelse. Arrangementet skal dels skaffe nye medlemmer og dels skaffe PR. KIP fortæller om bowlingens dag i Rødovre, som skaffede 2 nye medlemmer til klubberne. WP under sig over, at bowling ikke bliver omtalt i pressen vi har mange spillere der gør det rigtig godt ude i den store verden. MW mener at Gitte vil hjælpe meget på dette problem. CO er enig i, at der skal ske noget på forbundsniveau men det er ikke nok. Der skal også ske noget her i lokalområdet. Vi har i kreds 12 haft god erfaring med bowlingens dag, som efterfølgende blev omtalt i lokalavisen. MW vil invitere Gitte til vores næste UB møde (den 8/2), og vi må se om vi den vej kan få gang i noget. WP mener at det er et problem, at klubberne kun er interesseret i deres træningsaftner de kommer aldrig ned i hallen når alle løsbowlerne kommer fredag og lørdag. Det er måske der vi skal finde vores nye medlemmer? MW foreslår at kredsene laver en folder, som vi kunne få hallen til at udlevere ved forskellige fødselsdagsarrangementer og lignende. Alle kom med input til, hvad man gør eller ikke gør i de forskellige klubber/kredse. LM erkender, at der kun er afsat kr i budgettet til medlemsrekruttering. Det er primært for at vise, at vi er indstillet på at støtte noget sådan økonomisk. Hvis der kommer en god ide, så skal vi nok finde midler til at støtte det også selv om det ikke kan holdes inden for budgettet. Mener derimod ikke at vi får flere aktiviteter fordi der er budgetteret en større sum penge det vigtigste er, at der er én der kommer med en god ide. CO konkluderer, at vi skal gå hjem til klubberne og få dem til at lave et arrangement. WP mener at det skal meldes ud, at der er mulighed for penge, hvis der er en god ide. Ad 6a Der er inden mødet udsendt en budgetkontrol, hvor det lige nu ser ud til at der er et overskud på kr Man skal dog være opmærksom på, at der mangler en del :46 / bm Side 6

7 udgifter, som først forfalder i december. Men regnskabet skal nok slutte med et overskud. Ad 6b Ad 7 Ad 8 MW fortæller at ligaklubberne har modtaget et brev fra forbundet, om at betaling for ligarunder skal betales til forbundet inden kampen afvikles. Forbundet sørger herefter for betaling af baneleje og afgifter til unionerne. MW mener at det er OK, men ikke rimeligt at beløbet trækkes 1-2 måneder i forvejen. LM mener, at Forbundsmesterskabet for OBG var det første stævne hvor skulle betale på internettet inden stævnet. MW fortæller, at DM Trio skal betales senest den 4/1 og stævnet først afholdes den 16/ CO mener at det er åbenlyst urimeligt at man trækker beløbet lang tid i forvejen. Der er afholdt 3 stævner i OBG turneringen, men der mangler at blive offentliggjort en samlet resultatliste efter de tre stævner. Der er afholdt kredskamp tak til kredsen. Der har været afholdt 4xunionkamp i Glostrup. KFIU manglede et damehold. Vi ser frem til jubilæumsstævnet i juni. I forbindelse med 4xunionskamp fortæller AS, at de øvrige unioner har foreslået at SBwU kan være med, så man også fremover er 4 unioner (når FKBU + KFIU bliver slået sammen). AS fortæller at der har været foretaget lodtrækning til KBU cuppen og der vil blive lagt startlister på hjemmesiden i den kommende uge. 1. runde afvikles den 3/ i henholdsvis Rødovre og BBC. Der har været afholdt KM Mix med færre antal hold end sidste år formodentlig fordi stævnet blev afviklet i efterårsferien. Der har været afholdt U-Træf 1 i Glostrup, hvor der var 17 tilmeldte. Der afholdes julestævne i Grøndal den 19/12 Der er afholdt et ungdomsledermøde, men der er endnu ikke skrevet et referat. Vedrørende Puslinge alternativ, så ønsker man større tilskud fra KBU, så der kan købes større præmier. LM fortæller, at KBU betaler baneleje, og deltagerbetaling går til præmier. LM mener ikke vores almindelige drift skal gå til præmier men kun til baneleje. Man ønsker et andet navn end puslinge alternativ. Man vil gerne fastholde aldersinddelingen til KBU-cuppen. Men gerne ændrede propositioner hvor man fraviger princippet og derved kan trække én puslingespiller op. Det vil give mulighed for at skabe flere hold. Der ønskes slutspil i puslinge og ungdom 1+2. Efter slutspillet skal der være tid til sjov og ballade. Man ønsker at der skal udarbejdes regler for hvordan unionskampen for ungdom skal foregå (blandt andet fælles overnatning), og hvornår der kan gives dispensation. Man skal sikre, at UDM for juniorer ikke ligger i en konfirmationsweekend. Man vil gerne ændre KM Mix, så et hold består af 1 pige og 2 drenge :46 / bm Side 7

8 Med hensyn til placering af aktivitet i efterårsferien, så fortæller AS at det er et problem der skal tages op i forbundsbestyrelsen og beder derfor MW om at sørge for at efterårsferien fremover friholdes for arrangementer. Ad 9 Der er kommet nye slagsedler, og alle kredse fik dem udleveret ved strukturmødet. Der har været en del kampflytninger rundt omkrig, hvor enkelte har skabt problemer. I Grøndal kan man fremover kun booke elektronisk og det er svært at komme i kontakt med hallen. Vi har svært ved at overskue hvilke baner der er booket og hvilke baner der er til rådighed. Der har ikke været mange kampflytninger i almindelighed. AS henleder opmærksomheden på 4 kampflytninger fra den 14/11 i forbindelse med kampe med bornholmerhold. Der bliver fremsendt nye datoer til hjemmesiden når de er fastlagt. Hvad gør vi med baneleje fra Rødovre? LM fortæller, at hallen ikke har opkrævet baneleje på de baner som det lykkedes at udleje. Ved de nye kontraktforhandlinger skal vi forsøge at få et eller andet omkring vejforhold ind i kontrakten Atter blev muligheden for afvikling af telefonkamp diskuteret, og det blev besluttet at problematikken skal diskuteres på det kommende repræsentantskabsmøde. Ad 9a Det giver store problemer for unionen, at vi har en ikke fungerende TUR-formand. LM konstaterer at TUR-formanden efter lovene er på valg på førstkommende repræsentantskabsmøde. Vi skal og må finde en ny kandidat, for den nuværende situation er ikke holdbar. AS mener, at det er svært at finde en person som vil tage posten og komme til møderne det er derimod ikke noget problem at få arbejdet udført, der sidder mange personer i turneringsudvalget, som gerne vil påtage sig de praktiske opgaver. Er det muligt at ændre lovene, så turneringen rent organisatorisk ligger under seniorlederen? WP spørger til hvilke opgaver der reelt ligger under TUR-formanden, hvortil AS svarer: I april måned skal der gøres klar til fordeling af medalje Der skal sendes indbydelse ud til den kommende holdturnering Holdtilmelding skal bekræftes Holden skal fordeles i de enkelt serier/rækker Turneringsplanlægningen i april, maj og juni kræver uden tvivl noget tid. FU må fortsætte diskussionen omkring posten TUR-formand. Ad 9b FU har tilbage i august modtaget en henvendelse fra KingPins (Claus Olsen) hvor han protesterer over ændring af antal hold i Københavnsserien. FU havde dengang den holdning, at antallet af hold i de forskellige serier/rækker ikke er en beslutning der træffes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet træffer kun beslutning om en ny turnering :46 / bm Side 8

9 CO påpeger i sin protest, at der er sket en ulovlig nedrykning. FU kunne på daværende tidspunkt konstatere, at op- og nedrykning var foretaget korrekt ifølge spillereglerne. Derudover var der foretaget en ekstraordinær nedrykning på grund af det ændrede holdantal i rækker og serier. FU sendte et foreløbigt svar til KingPins med lovning om et mere fyldestgørende svar fra TUR-formanden. Turneringsudvalget formulerede herefter et svar til KingPins, som MJJ blev bedt om at fremsende. CO undrer sig nu over, at FU ikke finder at der er overtrådt nogle regler. LM påpeger atter, at det øverste hold er rykket op, og det nederste hold er rykket ned, og mener derfor stadig ikke at der er overtrådt nogle regler. CO mener ikke, at det er rimeligt at der er rykket 3 hold ned. Mener at det havde været mere korrekt hvis man havde bibeholdt 10 hold i de øverste serier og kun 5 hold i de nederste serier. AS påpeger, at det på repræsentantskabsmødet var et ønske fra de fremmødte at der skulle spilles færre kampe. CO fortæller, at han ikke snakker om færre kampe, men at holdene skal bibeholde deres plads i turneringen. LM påpeger, at man kun kan komme til at spille færre kampe ved at reducere antallet af hold i de enkelte serier / rækker. CO mener ikke at den benyttede fremgangsmåde fremmer sporten da det er helt tilfældigt hvem der rykker ud. MW konkluderer, at problemet er, at vi har valgt at få fra 10 til 8 hold i de fleste serier og rækker. MP fortæller, at det ændrede antal hold blev varslet allerede ved holdtilmeldingen tilbage i april CO slutter med at slå fast, at han endnu ikke har modtaget det fyldestgørende svar, som han blev lovet tilbage i august. CO efterlyser efterfølgende en effektivisering af arbejdsgangen omkring tilmelding til stævner specielt omkring betaling af stævnegebyr. MW slår fast, at vores hjemmeside er skruet sammen på en måde, som ikke kan håndtere dette. BM korrigerer, at det ikke har noget at gøre med hvordan hjemmesiden er skruet sammen, men at det vil kræve noget udvikling, som der ikke er ressourcer til pt. CO mener at det er spild af tid, at der skal sidde 2 personer og modtage penge ved afvikling af et stævne. LM mener at det vil være lige så meget spild af tid, hvis hjemmesiden kan håndter indbetaling til stævner, og det derfor pludselig var ham der skal holde styr på, hvem der betaler denne vej, og hvem der skal opkræves i hallen. Der skal under alle omstændigheder sidde en person i hallen og udlevere slagsedler. Ad 10a BM fortæller, at der inden nytår kommer en tidsplan ud omkring selve udarbejdelsen af repræsentantskabsmappen. FU skal til næste møde have overblik over ønskede ændringsforslag til lovene (feks krav om dommerkursus 2) :46 / bm Side 9

10 Ad 10b Ad 10c Ad 11 Der skal som udgangspunkt findes en ny TUR-formand Ungdomslederen genopstiller Den fungerende formand vil gerne tilbage som næstformand det vi sige, at der skal peges på en ny formand. Der skal vælges 2 suppleanter og en suppleant for seniorlederen Frank Rasmussen har stillet sig som rådighed som formand, men med det ene formål at unionen skal nedlægges. MW er på nuværende tidspunkt - efter strukturmødet i KBU, ikke sikker på, at KBU lige nu er klar til en nedlæggelse af unionen. WP mener at det kommer til at koste bowlerne dyrt, hvis vi fremover skal have lønnede medarbejdere til at udføre alt det arbejde der lægges op til. Er fuldstændig enig i den pointe Torben Andersen kom frem med ved strukturmødet, at vi skal starte nedefra. JH mener at udgangspunktet fra Forbundet var, at vi med den nye struktur skulle bruge færre frivillige ledere på nuværende tidspunkt ser det ud til at blive lige omvendt. Der var enighed om, at Forbundet for et år siden fik besked på at kigge på den lokale struktur og økonomien. Men der er ikke sket noget ved disse to punkter siden. Der var ingen punkter til diskussion under eventuelt Mødet sluttede kl Referat: Bente :46 / bm Side 10

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

! #$%$&%'& (!!! !##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!899!!..///##.'3. #! ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! 12 3 +! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! 4 5 + +!! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,; !,-.-/,!!

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere