Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund"

Transkript

1 Munida KursusCenter E F T E R Å R 2010 F O R Å R 2011 Koran Arabisk Det islamiske trossamfund 1

2 Munida KursusCenter Viden, handling og broderskab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ærede brødre og søstre, Allah (subhanahu wa ta ala) sagde: Sig, vil de vidende være ligeværdige med de ikke-vidende? (39:9) Og profeten Mohammad (salla allahu alaihi wa sallam) sagde: Den som tager en vej, hvormed han søger viden, da vil Allah gøre vejen til Paradis let for ham Berettet af Abu ad-dardâ, samlet af Abu Dawud m.fl. Viden, handling og broderskab. Disse tre ord danner mottoet for hele vores arbejde i Det iske Trossamfund og i Muslimsk Ungdom i Danmark (MUNIDA). Og i forsøget på at leve op til det store ansvar det er at sørge for viden, handling og broderskab iblandt vores unge, har Kursuscentret under Wakf og Munida fornøjelsen af at lancere kursuskataloget for undervisningen i efteråret 2010 og foråret I det kommende år tilbyder vi en række kurser for begyndere og øvede i kernedisciplinerne islam, koran og arabisk. Alle kurserne udbydes på dansk og er især henvendt til unge muslimer i forskellige aldre. Vi har lagt vægt på, at kurserne har kompetente undervisere, samtidig med at de respektive kurser tager højde for deltagernes forskellige niveauer. Vigtig info! Du kan læse om de forskellige kurser i kursusbeskrivelserne på de følgende sider i dette katalog. Ønsker du at tilmelde dig et kursus bedes du gå ind på og klikke på knappen Gå til tilmelding. Har du spørgsmål eller brug for mere info kan du skrive til 2

3 Generel -undervisning - for brødre og Søstre Generel islam-undervisning for alle Spændende foredrag der handler om forskellige vigtige emner for unge muslimer. Mellem Kursusvarighed: September Maj Begyndelsesdato: Søndag d. 26. september Dag og tidspunkt: Søndag kl Den store moskésal Det iske Trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: Foredrag med PowerPoint præsentation med mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. Ansøgningsfrist: Ingen Max. 800 deltagere Generel islam-undervisning for alle At give den unge muslim svar på spørgsmål og dilemmaer fra hverdagen. At hjælpe de unge på vej mod styrkelsen af deres tro (Îmân) og øge broderskabet imellem dem. Alle (Brødre og søstre) Foredragene kan omhandle følgende emner: - Hjertets sygdomme (Had, vrede, jalousi, sorg, hykleri osv.) - Dilemmaer og spørgsmål fra hverdagen: o Broderskabet mellem muslimer o Halalslagtning o Hvordan forholder vi os til Khilafah (Khalifatet) Ikke defineret Kurset vil give deltageren et bredt indblik i forskellige relevante emner for en muslim, især i vesten. Eleven vil, med Allahs hjælp, udvikle sig på det personlige plan og få et stærkere forhold til sin gud, religion og til sine medmennesker. Ingen Ingen officiel bedømmelse. Mulighed for at få en personlig samtale med underviseren for at få vejledning om anden relevant islamisk undervisning. Kamran Shah m. fl. 3

4 Grundlæggende for nye muslimer - for brødre Grundlæggende for nye muslimer Et grundlæggende forløb om islams trosartikler, historie, bønnens udførsel mm. Begynder Kursusvarighed: 2. august 15. maj Ca. 35 gange Begyndelsesdato: Mandag d. 2. August Dag og tidspunkt: Mandag kl Biblioteket - Det iske Trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: Oplæg med PowerPoint præsentation Ansøgningsfrist: Tilmelding og start på holdet kan ske hele året. Max. 40 deltagere Grundlæggende for nye muslimer At bidrage med islamisk viden til nye muslimer, stabilisere deres start med broderskab, viden og hygge, samt introducere dem for Munida og Wakf. Nye muslimer eller interesserede mænd over 15 år. Der undervises i emner som bøn, islams artikler (de fem søjler) og historie. Der fokuseres på at imødekomme nye muslimers behov for basal viden på et niveau der kan implementeres i hverdagen. Ikke defineret Et indblik i de væsentligste elementer af islam En forudgående samtale med en af underviserne. Mundtlig personlig bedømmelse fra underviseren. Kennett Petersen og Dean Abdullah Chehalfi 4

5 Grundlæggende for nye muslimer - for søstre Grundlæggende for nye og kommende muslimer Et grundlæggende forløb om islams trosartikler, bønnens udførelse, islams historie, biografi af mænd og kvinder i samt forum hvor forskellige udfordringer drøftes. Begynder Kursusvarighed: 8 måneder ca. 35 gange. Begyndelsesdato: Tirsdag d. 21. september Dag og tidspunkt: Tirsdag kl. 18: Undervisningsmetoder: Ansøgningsfrist: Biblioteket - Det iske Trossamfund (Wakf) Oplæg med PowerPoint præsentation Tilmelding og start på holdet kan ske hele året. Max. 40 deltagere Grundlæggende for nye og kommende muslimer At bidrage med islamisk viden til nye muslimer, stabilisere deres start med søsterskab, viden og hygge, samt introducere dem for Munida og Wakf. Nye muslimske kvinder og kvinder over 15 år der overvejer at blive muslimer. Der undervises i emner som bøn, islams artikler (de fem søjler) og historie. Der fokuseres på at imødekomme nye muslimers behov for basal viden på et niveau der kan implementeres i hverdagen. Ikke defineret Et indblik i de væsentligste elementer af islam En forudgående samtale med en af underviserne. Mundtlig personlig bedømmelse fra underviseren. Zainap Saad, Hasna Ghziel og Hamida Naji 5

6 s trosartikler for nye muslimer - for brødre Kursusvarighed: Begyndelsesdato: Dag og tidspunkt: Undervisningsmetoder: Ansøgningsfrist: s trosartikler for nye muslimer Intensivt kursus i islams trosartikler Begynder let øvet 3 måneder gange Annonceres på inden kursets start. Annonceres på inden kursets start. Biblioteket - Det iske Trossamfunds (Wakf) Lektioner med PowerPoint præsentation 2 uger inden kursus start Max. 20 deltagere s trosartikler for nye muslimer At grundlægge deltagernes forståelse af troen (Aqeedah) for at de med Allahs vilje kan gå den rette vej. Mænd over 15 år (især nye muslimer) med behov for basisviden om islams trosartikler. Aqeedah (troen), Tawhiid (monoteisme) og trosartiklerne. Lektioner med PowerPoint præsentation, samt spørgsmål. Emnet er inddelt i troen på Allah, Englene, bøgerne, profeterne, dommedagen og skæbnen. Uddrag fra bøgerne: Tawhiid, grundlæggende principper, i Fokus m. fl. Ved afslutningen af kurset har eleven: - Et korrekt udgangspunkt til at holde sig på den rette vej - Et overordnet kendskab til islams trosartikler generelt. - Et solidt kendskab til den første trosartikel: Troen på Allah Have deltaget i kurset Grundlæggende for nye muslimer eller have et generelt kendskab til islam på begynderniveau. Skriftlig eksamen, små opgaver. Abdallah Abu Laban og Ibrahim Simsir 6

7 Profetens livshistorie - for brødre og Søstre Profetens livshistorie for alle En spændende gennemgang af profeten Mohammads (saws) livshistorie. Mellem Kursusvarighed: September Januar Begyndelsesdato: 25. september Dag og tidspunkt: Lørdag kl Biblioteket - Det iske Trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: Foredrag med PowerPoint præsentation med mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. Ansøgningsfrist: Ingen Max. 50 deltagere. Profetens livshistorie for alle At give den unge muslim et godt kendskab til profeten Mohammads livshistorie (må Allahs velsignelser være på ham), for at han/hun får en bedre forståelse af historiens største personlighed. Alle (Brødre og søstre) Foredragene vil omhandle følgende aspekter af profeten Mohammads liv: - Fødsel og barndom - Sit liv før han blev profet - Sit liv efter han blev profet o Udvandringen fra Makkah til Madinah o Den første islamiske stat o Profetens forhold til befolkningen o De store militære slag og meget mere. Bogen: Mukhtasar us-sîrah (Short Biography of The Prophet and His Ten Companions, af Imam 'Abdul-Ghani Al-Maqdisi) Ved kursets afslutning vil eleven være i stand til at redegøre for profetens livshistorie generelt, samt give en detaljeret redegørelse for nogle af de vigtigste begivenheder i profetens liv. Ingen Kurset afsluttes med en frivillig skriftlig eksamen. Shahid Mehdi 7

8 for unge (8-12 år) - for brødre for unge (8-12 år) for unge er undervisning for unge muslimer, hvor der gennemgås forskellige emner, såsom Dommedagens tegn, Profeternes historier og Profeten Muhammads liv og mange flere. Vi diskuterer hvorfor disse emner er vigtige for en ung muslim, og hvad man kan bruge disse ting til i sin dagligdag. Begynder - Mellem Kursusvarighed: Hele året Begyndelsesdato: Undervisningen kører hele året (også i sommerferien) Dag og tidspunkt: Søndag kl Det iske Trossamfunds bibliotek (Wakf) Undervisningsmetoder: Foredrag med PowerPoint præsentation med mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. Ansøgningsfrist: Tilmelding og start på holdet kan ske hele året. Intet loft for unge (8-12 år) At styrke unge muslimers kendskab til de grundlæggende islamiske emner Alle unge drenge mellem 8 og 12 år for unge er undervisning for unge muslimer, hvor der gennemgås forskellige emner, såsom Dommedagens tegn, Profeternes historier og Profeten Muhammads liv og mange flere. At få et grundlæggende kendskab til det pågældende emne Eleven skal kunne følge undervisningen, samt lave evt. hjemmearbejde AbdelKarim Khammal & Waseem Rana 8

9 for unge (13-17 år) - for brødre for unge (13-17 år) for unge er undervisning for unge muslimer, hvor der gennemgås forskellige emner, såsom Dommedagens tegn, Profeternes historier og Profeten Muhammads liv og mange flere. Vi diskuterer hvorfor disse emner er vigtige for en ung muslim, og hvad man kan bruge disse ting til i sin dagligdag. Begynder - Mellem Kursusvarighed: Hele året Begyndelsesdato: Undervisningen kører hele året (også i sommerferien) Dag og tidspunkt: Søndag kl Det iske Trossamfunds bibliotek (Wakf) Undervisningsmetoder: Foredrag med PowerPoint præsentation med mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. Ansøgningsfrist: Tilmelding og start på holdet kan ske hele året. Intet loft for unge (13-17 år) At styrke unge muslimers kendskab til de grundlæggende islamiske emner Alle unge brødre mellem 13 og 17 år for unge er undervisning for unge muslimer, hvor der gennemgås forskellige emner, såsom Dommedagens tegn, Profeternes historier og Profeten Muhammads liv og mange flere. At få et grundlæggende kendskab til det pågældende emne Eleven skal kunne følge undervisningen, samt lave evt. hjemmearbejde AbdelKarim Khammal & Waseem Rana 9

10 for unge (9-12 år) - for søstre for unge (9-12 år) for unge er undervisning for unge muslimer, hvor der gennemgås forskellige emner, såsom Dommedagens tegn, Profeternes historier og Profeten Muhammads liv og mange flere. Vi diskuterer hvorfor disse emner er vigtige for en ung muslim, og hvad man kan bruge disse ting til i sin dagligdag. Begynder - Mellem Kursusvarighed: September Maj Begyndelsesdato: 19. september Dag og tidspunkt: Søndag kl Klub D43 s mødelokale Det iske Trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: Foredrag med PowerPoint præsentation med mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. Ansøgningsfrist: Ingen. Tilmelding og start på holdet kan ske hele året. Intet loft for unge (9-12 år) At styrke unge muslimers kendskab til de grundlæggende islamiske emner Alle unge piger mellem 9 og 12 år for unge er undervisning for unge muslimer, hvor der gennemgås forskellige emner, såsom Dommedagens tegn, Profeternes historier og Profeten Muhammads liv og mange flere. At få et grundlæggende kendskab til det pågældende emne Eleven skal kunne følge undervisningen, samt lave evt. hjemmearbejde Aiysha Abu Laban 10

11 for unge (13-15 år) - for søstre for unge (13-15 år) for unge er undervisning for unge muslimer, hvor der gennemgås forskellige emner, såsom Dommedagens tegn, Profeternes historier og Profeten Muhammads liv og mange flere. Vi diskuterer hvorfor disse emner er vigtige for en ung muslim, og hvad man kan bruge disse ting til i sin dagligdag. Begynder - Mellem Kursusvarighed: September Maj Begyndelsesdato: 19. september Dag og tidspunkt: Søndag kl Klub D43 s mødelokale Det iske Trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: Foredrag med PowerPoint præsentation med mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. Ansøgningsfrist: Ingen. Tilmelding og start på holdet kan ske hele året. Intet loft for unge (13-15 år) At styrke unge muslimers kendskab til de grundlæggende islamiske emner Alle unge piger mellem 13 og 15 år for unge er undervisning for unge muslimer, hvor der gennemgås forskellige emner, såsom Dommedagens tegn, Profeternes historier og Profeten Muhammads liv og mange flere. At få et grundlæggende kendskab til det pågældende emne Eleven skal kunne følge undervisningen, samt lave evt. hjemmearbejde Aiysha Abu Laban 11

12 for unge (15-20 år) - for søstre for unge (15-20 år) for unge er undervisning for unge muslimer, hvor der gennemgås forskellige emner, såsom dommedagens tegn, ægteskab, profeternes historier, profeten Muhammads liv og mange flere. Vi diskuterer hvorfor disse emner er vigtige for en ung muslim, og hvad man kan bruge disse ting til i sin dagligdag. Begynder - Mellem Kursusvarighed: Uspecificeret Begyndelsesdato: 20. februar Dag og tidspunkt: Hver 2. søndag kl Klub D43 s mødelokale Det iske Trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: Foredrag med PowerPoint præsentation med mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. Ansøgningsfrist: Ingen. Tilmelding og start på holdet kan ske hele året. Intet loft for unge (15-20 år) At styrke unge muslimers kendskab til de grundlæggende islamiske emner, samt styrke deres søsterskab. Alle unge kvinder mellem 15 og 20 år for unge er undervisning for unge muslimer, hvor der gennemgås forskellige emner, såsom dommedagens tegn, paradiset, ægteskab, søsterskab, profeternes historier og profeten Muhammads liv og mange flere. At få et grundlæggende kendskab til det pågældende emne Eleven skal kunne følge undervisningen, samt lave evt. hjemmearbejde Sabrine Benmoumou m. fl. 12

13 13

14 Første skridt til Koran-læsning - for søstre Første skridt til Koran-læsning Et kursus hvor du lærer at læse koranen hvis du har svært ved det eller ikke kan læse Koran. Begynder Kursusvarighed: 4 måneder 15 lektioner Begyndelsesdato: 19. september 2010 Dag og tidspunkt: Søndag sal, 4. dør til højre Det iske Trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: - Undervisning med gennemgang af små mængder teori (individuel plan). - Lytte til Koran i fællesskab - Læse op af Koranen enkeltvis - Hjemmearbejde, f.eks. at øve oplæsning af bestemte vers fra Koranen. Ansøgningsfrist: 7.september 2010 Max. 20 deltagere KoranK Første skridt til Koran-læsning At lære elever som ikke kan tale eller læse arabisk, at udtale de arabiske bogstaver korrekt samt at læse Koranen. Alle (voksne og unge piger over 13 år) som har svært ved at læse Koranen på egen hånd eller ikke kan læse Koranen. I de første lektioner bliver eleven undervist i at læse de arabiske bogstaver og udtale dem korrekt. Herefter lærer eleven at læse ord sammensat af flere bogstaver. I den anden del af kurset bliver der fokuseret på at læse op fra Koranen, især de små vers og kapitler. Eleven vil komme til at lytte til underviserens oplæsning, samt selv blive trænet i at læse Koranen. Oplæsning af de arabiske bogstaver. Oplæsning korte arabiske ord. Oplæsning af de 10 sidste kapitler (Sura) af Koranen, dvs. ca. 4 sider. Ved afslutningen af kurset kan eleven: - Læse forskellige kapitler i Koranen med korrekt udtale. - Ved hjælp af de værktøjer han/hun har lært på kurset, være i stand til på egen hånd at øve sig på at læse Koranen hjemme. Det eneste krav i dette kursus er at eleven har viljen til at lære at læse Allahs velsignede bog, Koranen. Der vil blive afholdt en frivillig afsluttende mundtlig prøve, og eleven vil modtage et bevis på at have bestået kurset. Ruhina Abdullah 14

15 oran Første skridt til Koran-læsning - for brødre Første skridt til Koran-læsning Et kursus hvor du lærer at læse koranen hvis du har svært ved det eller ikke kan læse Koran. Begynder Kursusvarighed: 4 måneder 15 lektioner Begyndelsesdato: 19.september Dag og tidspunkt: Søndag kl Ring til underviser Younes Taibi på tlf for information om lokale. Det iske Trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: - Undervisning med gennemgang af små mængder teori (individuel plan). - Lytte til Koran i fællesskab - Læse op af Koranen enkeltvis - Hjemmearbejde, f.eks. at øve oplæsning af bestemte vers fra bogen. Ansøgningsfrist: 7.september 2010 Max. 12 deltagere Første skridt til Koran-læsning At lære elever som ikke kan tale eller læse arabisk, at udtale de arabiske bogstaver korrekt samt at læse Koranen. Alle (voksne og unge over 13 år) som har svært ved at læse Koranen på egen hånd eller ikke kan læse Koranen. I de første lektioner bliver eleven undervist i at læse de arabiske bogstaver og udtale dem korrekt. Herefter lærer eleven at læse ord sammensat af flere bogstaver. I den anden del af kurset bliver der fokuseret på at læse op fra Koranen, især de små vers og kapitler. Eleven vil komme til at lytte til underviserens oplæsning, samt selv blive trænet i at læse Koranen. Oplæsning af korte arabiske ord. Oplæsning af de 10 sidste kapitler (Sura) af Koranen, dvs. ca. 4 sider. Ved afslutningen af kurset kan eleven: - Læse de fleste arabiske ord med korrekt udtale. - Læse forskellige kapitler i Koranen med korrekt udtale. - Ved hjælp af de værktøjer han/hun har lært på kurset, være i stand til på egen hånd at øve sig på at læse Koranen hjemme. Det eneste krav i dette kursus er at eleven har viljen til at lære at læse Allahs velsignede bog, Koranen. Der vil blive afholdt en frivillig afsluttende mundtlig prøve, og eleven vil modtage et bevis på at have bestået kurset. Younes Taibi 15

16 KoranK Tajweed - Trin 1 (koran-læsningsteknik) - for søstre Tajweed - Trin 1 (Koran-læsningsteknik) Et kursus hvor du lærer de basale regler indenfor tajweed så du kan læse Koranen mere korrekt. Begynder Mellem Kursusvarighed: 5 måneder 18 lektioner Begyndelsesdato: 27. september 2010 Dag og tidspunkt: Mandag kl sal, 1.dør til højre - Det iske Trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: - Klassetimer med gennemgang af teori. - Lytte til vers blive læst op af underviser og gentage disse for at lære den præcise udtale af hver enkelt lyd. - Læse op af Koranen enkeltvis - Hjemmearbejde, f.eks. at øve oplæsning af bestemte vers fra Koranen. Ansøgningsfrist: 15. september 2010 Max. 12 deltagere Tajweed - Trin 1 (Koran-læsningsteknik) At lære elever, som kan læse Koranen, at læse den på en mere korrekt måde ved brug af de basale regler indenfor tajweed. Alle (voksne og unge søstre over 15 år) der i forvejen kan læse Koran. Hver gang vil der være ca. 30 minutters teori om de basale regler indenfor tajweed. Resten af tiden bruges på oplæsning for underviseren hvor reglerne vil blive øvet. Der vil også være sessioner hvor der bliver lyttet til Koranlæsning. Intro til Tajweed De basale regler indenfor tajweed - Ahkaam Anûn Assâkinah wa Attanwîn Læsning af dele af Koranen ved brug af de basale regler indenfor tajweed. Der tages udgangspunkt i noter, som vil blive uddelt af underviser. Ved afslutning af kurset kan eleven: - Opliste og forklare de basale regler indenfor tajweed. - Læse kapitler i Koranen med korrekt brug af de basale tajweed regler. - Vha. de værktøjer hun har lært på kurset, være i stand til på egen hånd at øve sig på at læse Koranen ved brug tajweed regler. Eleven skal kunne læse i Koranen. Det er en fordel hvis eleven har lært arabisk på begynderniveau. Der vil blive afholdt en frivillig afsluttende mundtlig og skriftlig prøve, og eleven vil modtage et bevis på at have bestået kurset. Asmaa Naji 16

17 oran Tajweed - Trin 1 (koran-læsningsteknik) - for brødre Tajweed - Trin 1 (koran-læsningsteknik) Et kursus hvor du lærer de basale regler indenfor Tajweed så du kan læse koranen mere korrekt. Begynder Mellem Kursusvarighed: 3 måneder 12 lektioner Begyndelsesdato: 19. september 2010 Dag og tidspunkt: Søndag kl Den lille moskésal - Det islamiske trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: - Klassetimer med gennemgang af teori. - Lytte til vers blive læst op af underviser og gentage disse for at lære den præcise udtale af hver enkelt lyd. - Læse op af Koranen enkeltvis - Hjemmearbejde, f.eks. at øve oplæsning af bestemte vers fra Koranen. Ansøgningsfrist: 7. september 2010 Max. Antal deltagere: 10 Tajweed - Trin 1 (Koran-læsningsteknik) At lære elever, som kan læse Koranen, at læse den på en mere korrekt måde ved brug af de basale regler indenfor tajweed. Alle (voksne og unge brødre over 15 år) der i forvejen kan læse Koran. Hver gang vil der være ca. 30 minutters teori om de basale regler indenfor tajweed. Resten af tiden bruges på oplæsning for underviseren hvor reglerne vil blive øvet. Der vil også være sessioner hvor der bliver lyttet til Koranlæsning. Intro til Tajweed De basale regler indenfor tajweed - Ahkaam Anûn Assâkinah wa Attanwîn Læsning af dele af Koranen ved brug af de basale regler indenfor tajweed. Der tages udgangspunkt i noter, som vil blive uddelt af underviser. Ved afslutning af kurset kan eleven: - Opliste og forklare de basale regler indenfor tajweed. - Læse kapitler i Koranen med korrekt brug af de basale tajweed regler. - Vha. de værktøjer han har lært på kurset, være i stand til på egen hånd at øve sig på at læse Koranen ved brug tajweed regler. Eleven skal kunne læse i Koranen. Det er en fordel hvis eleven har lært arabisk på begynderniveau. Der vil blive afholdt en frivillig afsluttende mundtlig og skriftlig prøve, og eleven vil modtage et bevis på at have bestået kurset. Mohammad Naji 17

18 Arabisk for begyndere - Trin 1 - for søstre Arabisk for begyndere Trin 1 Et kursus hvor du lærer det arabiske alfabet i udtale og skrift samt lærer at bruge og skrive enkle ord på arabisk. Begynder Kursusvarighed: 6 måneder ca. 20 lektioner Begyndelsesdato: 19. september 2010 Dag og tidspunkt: Søndag kl sal, 5.dør til højre Det iske Trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: Klassetimer med gennemgang på tavle samt opgaver/øvelser og lege. Ansøgningsfrist: 7. september 2010 Max. 20 deltagere Arabisk Arabisk for begyndere Trin 1 At give deltagerne et indgående kendskab til det arabiske alfabet samt gøre deltagerne i stand til at læse og skrive enkle arabiske ord og sætninger. Kvinder over 15 år der ikke kan læse eller skrive arabisk, og som ikke kender til det arabiske alfabet. Kurset er opdelt i to: Del 1: Det arabiske alfabet og dets tegnsæt. Del 2: Sammensætning af kortere og længere ord. The Key to Arabic Book 1 (inklusiv opgaver) og CD til Book 1. Ved afslutning af kurset har deltagerne opnået kendskab til hele det arabiske alfabet og dets tegnsæt både i udtale og skriveform. Deltagerne kan desuden læse og skrive enkle ord og kortere sætninger på arabisk. Kurset kræver ikke kendskab til arabisk i forvejen. Men det forventes at kursisten deltager aktivt i undervisningen. Undervejs i kursusforløbet vil deltagerne blive evalueret igennem træningsopgaver. Kurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen. Heidi Møller 18

19 For tilmelding, besøg Arabisk Arabisk for begyndere - Trin 2- for søstre Arabisk for begyndere - Trin 2 Et kursus hvor du lærer grundlæggende grammatik i det arabiske sprog samt lærer væsentlige vendinger og vigtige begrebsforhold i det nye sprog. Begynder Mellem Kursusvarighed: 6 måneder 20 lektioner Begyndelsesdato: 19. september 2010 Dag og tidspunkt: Søndag kl sal, 5.dør til højre Det iske Trossamfund (Wakf) Undervisningsmetoder: - Klassetimer med gennemgang på tavle samt opgaver/øvelser og lege Ansøgningsfrist: 7. september 2010 Max. 20 deltagere (Arabisk i begrænset omfang) Arabisk for begyndere - Trin 2 At give kursisterne et indgående kendskab i grundlæggende grammatiske regler i arabisk samt lære væsentlige vendinger og vigtige begrebsforhold i det nye sprog. Kvinder over 15 år, der har kendskab til det arabiske alfabet, og som kan læse og skrive enkelte ord og sætninger. I trin 2 gennemgås de grundlæggende grammatiske regler i arabisk. Undervejs i forløbet vil deltagerne præsenteres for aktuelle områder fra dagligdagen og turist livet. I kurset vil gennemgås følgende grammatiske regler: Navneords køn (han/hun), tillægsord, anvendelse af bestemt form. Nogle forholds- og bindeord. Bøjningsformer ved navneord i ental, dobbelt og flertal. Uregelmæssige bøjninger af navneord i flertalsform. The Key to Arabic Book 2 (inklusiv opgaver) Kendskab til grundlæggende grammatiske regler. Desuden har kursisten lært nogle væsentlige vendinger og vigtige begrebsforhold af det arabiske sprog, og dermed have opbygget en selvtillid og sikkerhed til sproget. Kurset kræver kendskab til det arabiske alfabet og dets tegnsæt. Det forventes derudover at kursisten deltager aktivt i undervisningen. Undervejs i kursusforløbet vil deltagerne blive evalueret igennem træningsopgaver. Kurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen. Dunia Al-mimar 19

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle -

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle - Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012 Indhold Side 1 Om at lære dansk når ens modersmål er tysk Side 3 Liv i lokalerne Side 4 Produktskrivning - et samspil Side 6 Sprogcentrets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu www.dansk.nu LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER Lærervejledning Sprog i Livet på www.dansk.nu

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere