I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt"

Transkript

1 Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms) (Sta.æn) (Ult) Der medregnes beløb fra kasseregistrering og efterposteringer Der medregnes beløb fra ultimo balance minus primo balance Der medregnes beløb fra ultimo (I primokolonnen i balancen medregnes beløb fra primo balance) 1. Resultatopgørelse Note Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr. 1 Nettoomsætning Kun i landbrug (Korn) X (Oms) 3880 (sp 10) 3883 (sp 10-29) (Frøafgrøder) X (Oms) (sp 30-34) (Handelsroer) X (Oms) 3883 (sp 35-39) (Kartofler) X (Oms) 3883 (sp 40-44) (Raps) X (Oms) 3883 (sp 45-49) (Ærter mv.) X (Oms) (sp 50-54) (Andre industriafgrøder mv.) X (Oms) (sp 55-64) (Gartneriafgrøder) x (Oms) 3883 (sp 65-69) (Grovfoder) x (Oms) (Energiafgrøder mv.) x (Oms) af 19

2 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr (sp 70-74) (Mælk) x (Oms) 3880 (sp 11) 3884 (sp 80-89) (Kvæg) x (Oms) (sp 12) 3884 (sp 90-99) (Svin) x (Oms) (sp 13) 3885 (sp 00-09) (Fjerkræ) x (Oms) 3594 (sp 10-19) 3599 (sp 10-19) 3880 (sp 14) 3885 (sp 10-19) (Pelsdyr) x (Oms) 3594 (sp 20-29) 3599 (sp 20-29) 3885 (sp 20-29) (Får) x (Oms) 3594 (sp 30-39) 3599 (sp 30-39) 3880 (sp 15) 3885 (sp 30-39) (Husdyr i øvrigt) X (Oms) (sp 00-09) 3594 (sp 40-99) (sp 00-09) 3599 (sp 40-99) 3880 (sp 16) 3885 (sp 40-79) (Maskinstationsindtægter HE) x 3804 (Oms) (Skov, råstoffer mm. HE) X (Oms) (Andet hovedområde HE) X 3839 (Oms) (Anden virksomhed 1) X 5000 (Saldo) (sp 81) (rel.til ) 5001 (sp 81) (Anden virksomhed 2) X 5000 (Saldo) (sp 82) (rel.til ) 5001 (sp 82) 2 af 19

3 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr. (Anden virksomhed 3) X 5000 (Saldo) (sp 83) (rel.til ) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) X 5000 (Saldo) (sp 84) (rel.til ) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) X 5000 (Saldo) (sp 85) (rel.til ) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) X 5000 (Saldo) (sp 86) (rel.til ) 5001 (sp 86) (Anden virksomhed 7) X 5000 (Saldo) (sp 87) (rel.til ) 5001 (sp 87) (Udlejning) X 5000 (Saldo) (sp 88) (rel.til ) 5001 (sp 88)??? ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) (Afrunding) 4759 (Oms) 1 Nettoomsætning Kun i forretning (Varesalg) X (Oms) (Varesalg 2) X (Oms) (Varesalg 3) X (Oms) 3886 (sp 50-67) (Engrossalg) X (Oms) (Engrossalg 2) X (Oms) (Engrossalg 3) X (Oms) 3886 (sp 80-89) (Arbejde efter regning) X (Oms) (Arbejde efter regning 2) X (Oms) (Entreprise) X (Oms) (Entreprise 2) X (Oms) (Tilbudsarbejde) X (Oms) (Tilbudsarbejde 2) X (Oms) (Arbejde i øvrigt) X (Oms) (Kørsel) X (Oms) 3 af 19

4 Var For- Kontonummer Type Sp. Nr. Txt tegn (Kørsel 2) X (Oms) (Honorar, salær, provision m.v.) X (Oms) (Maskinstationsindtægter HE) X 3804 (Oms) (Skov, råstoffer mm. HE) X (Oms) (Andet hovedområde HE) X 3839 (Oms) (Anden virksomhed 1) X 5000 (Saldo) (sp 81) (rel.til ) 5001 (sp 81) (Anden virksomhed 2) X 5000 (Saldo) (sp 82) (rel.til ) 5001 (sp 82) (Anden virksomhed 3) X 5000 (Saldo) (sp 83) (rel.til ) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) X 5000 (Saldo) (sp 84) (rel.til ) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) X 5000 (Saldo) (sp 85) (rel.til ) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) X 5000 (Saldo) (sp 86) (rel.til ) 5001 (sp 86) (Anden virksomhed 7) X 5000 (Saldo) (sp 87) (rel.til ) 5001 (sp 87) (Udlejning) X 5000 (Saldo) (sp 88) (rel.til ) 5001 (sp 88)?? ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) (Afrunding) 4759 (Oms) 2 Ændring i varelager (Ændring i flerårige afgrøder) (Sta.æn) (Ændring i varer under fremstilling) (Sta.æn) (Stambesætning) x (Sta.æn) (sp 10) 1580 (sp 15) (Handelsbesætning) x (Sta.æn) af 19

5 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr (sp 00-09) 1580 (sp 11-14) 1580 (sp 16-99) (Ændring i fremstillede varer) (Sta.æn) Konjunktur besætning (Saldo) 3 Private indtægter X (Saldo) 4 Andre driftsindtægter (Tilskud) (Oms) (Saldo) (Sygedagpenge) (Saldo) (Maskinstationsindtægter) X (Oms) (Skov og råstoffer) X (Oms) (Lejeindtægter) x (Oms) (Saldo) (Anden virksomhed 1 fri) X 5000 (Saldo) (sp 00-69) (Anden virksomhed 2 fri) X 5001 (Saldo) (sp 00-69) (sp 00-90) 5080 (sp 99) (Anden virksomhed 1) X 5000 (Saldo) (sp 71) (rel.til ) 5001 (sp 71) (Anden virksomhed 2) X 5000 (Saldo) (sp 72) (rel.til ) 5001 (sp 72) (Anden virksomhed 3) X 5000 (Saldo) (sp 73) (rel.til ) 5001 (sp 73) (Anden virksomhed 4) X 5000 (Saldo) (sp 74) 5 af 19

6 Var For- Kontonummer Type Sp. Nr. Txt tegn (rel.til ) 5001 (sp 74) (Anden virksomhed 5) X 5000 (Saldo) (sp 75) (rel.til ) 5001 (sp 75) (Anden virksomhed 6) X 5000 (Saldo) (sp 76) (rel.til ) 5001 (sp 76) (Anden virksomhed 7) X 5000 (Saldo) (sp 77) (rel.til ) 5001 (sp 77) (Udlejning) X 5000 (Saldo) (sp 78) (rel.til ) 5001 (sp 78) (Anden indtjening) (Oms) (sp 00-09) 3880 (sp 17-99) (sp 00-09) (kun i forretning) 3883 (sp 10-74) 3883 (sp 75-99) 3884 (sp 00-79) (kun i forretning) 3884 (sp 80-99) (kun i forretning) 3885 (sp 00-79) 3885 (sp 80-99) 3886 (sp 00-49) (kun i landbrug) 3886 (sp 50-67) 3886 (sp 68-79) (kun i landbrug) 3886 (sp 80-89) 3886 (sp 90-99) (Saldo) Omkostninger til råvare og hjælpematerialer Kun i landbrug (Omkostninger mark) (Oms) (sp 00-39) (Indkøb besætning) ((Kvæg)) (Oms) (Omkostninger husdyr) (Oms) 4895 (sp 80-89) 1634 (sp 40-49) (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) X (Oms) 6 af 19

7 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr (sp 50-99) (Ændring i indkøbt varelager) (Sta.æn) Omkostninger til råvare og hjælpematerialer Kun i forretning (Vare- og materialekøb) (Oms) 1630 (Råvarekøb) (Oms) 1631 (sp 00-49) (Køb af halvfabrikata) (Oms) 1631 (sp 50-99) (Hjælpematerialer) (Oms) (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) X (Oms) (sp 50-99) (Ændring i indkøbt varelager) (Sta.æn) Andre eksterne omkostninger Kun i landbrug: (Maskinstation mv.) X (Oms) 1633 Kun i forretning: (Tjenesteydelser til videresalg) X (Oms) 1633 (sp 00-19) (Underentreprenører) X (Oms) 1633 (sp 20-99) (Garanti- og serviceomkostninger) X (Oms) (Div.vedr. varekøb og materialer) X 4430 (Oms) 1634 (sp 00-99) (Tab på debitorer) X 4750 (Oms) (Salgsomkostninger og produktudv) X (Oms) 1638 (sp 30-39) (Vedligeholdelse) X (Oms) (sp 10-19) 4899 (sp 03) (Investeringer over driften) X 4680 (Oms) 7 af 19

8 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr. (Energi) X (Oms) 4899 (sp 10-12) 4899 (sp 18) 4895 (sp 40-79) 1635 (Lejeudgifter) X (Oms) 4896 (sp 00-09) 1638 (sp 20-29) (Forsikringer) X (Oms) 4899 (sp 14) 4896 (sp 10-19) 1638 (sp 10-14) (Kontor, administration mv.) X (Oms) 4895 (sp 20-39) 4899 (sp 05-07) (Skatter mv.) X (Oms) (sp 15) 4896 (sp 20-29) 1638 (sp 15-19) (Diverse omkostninger) X (Oms) (sp 00-02) 4899 (sp 04) 4899 (sp 08-09) 4899 (sp 13) 4899 (sp 16-17) 4899 (sp 19-99) 4895 (sp 00-09) 4895 (sp 90-99) 4896 (sp 30-39) 4896 (sp 40-49) 4896 (sp 50-99) 1638 (sp 40-99) Bruttoresultat Personaleomkostninger (Lønninger) X (Oms) (kun sum) (Værdi af kost og logi) X (Oms) (Tilskud til personale) X (Oms) (Pensioner) X 4725 (Oms) (sp 10-19) (Andre omkostninger til social sikring) X (Oms) 4725 (sp 00-09) 4725 (sp 20-99) af 19

9 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr. (Øvrige personaleomkostninger) X (Oms) (sp 00-09) Heraf løn bestyrelse X (Oms) (sp 80-89) Heraf løn direktion X (sp 90-99) Gennemsnitligt antal ansatte (1 dec.) SupOpl 8 Af- og nedskrivning anlægsaktiver (Afskrivning immaterielle aktiver) 4948 (Oms) 1639 (sp 00-09) (Afskrivning af materielle anlægsaktiver) 4950 (Oms) (sp 00-19) 4950 (sp 21-99) (sp 10-89) (sp 00-09) (sp 00-10) (Saldo) (Nedskrivning immaterielle aktiver) (neg) 4930 (Oms) (sp 20-99) (Nedskrivning materielle aktiver) (neg) 4930 (Oms) (sp 00-19) (neg) (neg) 4950 (sp 20) (Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver) (pos) 4930 (Oms) (sp 20-99) (Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver) (pos) 4930 (Oms) (sp 00-19) (pos) (Oms) (pos) 4950 (sp 20) 9 Gevinst, tab salg af anlægsaktiver (Gevinst ved salg af anlægsaktiver) (Oms) (Tab ved salg af anlægsaktiver) (Oms) 4991 (sp 10-99) 4998 (sp 11-99) 10 Andre driftsomkostninger x 4758 (oms) 25 Nedskrivninger skat (Saldo) Driftsresultat Indtjening tilknyttet virksomhed (Anden virksomhed 1) X 5000 (Saldo) (sp 91) (rel.til ) 5001 (sp 91) 5080 (sp 91) 9 af 19

10 Var For- Kontonummer Type Sp. Nr. Txt tegn (Anden virksomhed 2) X 5000 (Saldo) (sp 92) (rel.til ) 5001 (sp 92) 5080 (sp 92) (Anden virksomhed 3) X 5000 (Saldo) (sp 93) (rel.til ) 5001 (sp 93) 5080 (sp 93) (Anden virksomhed 4) X 5000 (Saldo) (sp 94) (rel.til ) 5001 (sp 94) 5080 (sp 94) (Anden virksomhed 5) X 5000 (Saldo) (sp 95) (rel.til ) 5001 (sp 95) 5080 (sp 95) (Anden virksomhed 6) X 5000 (Saldo) (sp 96) (rel.til ) 5001 (sp 96) 5080 (sp 96) (Anden virksomhed 7) X 5000 (Saldo) (sp 97) (rel.til ) 5001 (sp 97) 5080 (sp 97) (Udlejning) X 5000 (Saldo) (sp 98) (rel.til ) 5001 (sp 98) 5080 (sp 98) 12 Finansielle indtægter (Renteindtægter) X (Saldo) (oms) (sp 90-94) (Aktieudbytte) X (Saldo) (Realiseret gevinst/tab finansaktiver) x (pos) (Saldo) (pos) Ekskl. sp. 30,36,39-44 (pos) (pos) (Realiseret gevinst/tab gæld) X (pos) (Saldo) (Urealiseret regulering finansaktiver) (pos) (Saldo) sp. 30,36, Finansielle omkostninger (Renteudgifter) X (Saldo) (oms) (sp 95-99) (Prioritetsomkostninger) X (Saldo) (Realiseret gevinst/tabgæld) X (neg) (Saldo) 10 af 19

11 Var For- Kontonummer Type Sp. Nr. Txt tegn (Realiseret gevinst/tab finansaktiver) X (neg) (Saldo) (neg) Ekskl. sp. 30,36,39-44 (neg) (neg) ?? (Urealiseret regulering finansaktiver) X (neg) (Saldo) sp. 30,36,39-44 Årets skattepligtige resultat Resultatdisponering: Udbytte for regnskabsåret 7185 (Saldo) Reserve for opskrivning indre værdi s metode 7186 (Saldo) (sp 10-14) Øvrige reserver 7186 (Saldo) (sp 00-09) 7186 (sp 15-99) Overført overskud (neg) 7180 (Saldo) (sp 00-89) 7180 (sp 91-99) Overført underskud (pos) 7180 (Saldo) (sp 00-89) 7180 (sp 91-99) Balance Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. 16 Immaterielle anlægsaktiver (Rettigheder, udvikling mv.) 9088 (Ult) vf 9059vf af 19

12 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. (Projekter under udførelse) (Ult) 17 Offentlig vurdering mm i alt 1000 (Ult) vf vf Produktionsanlæg, driftsmateriel og Inventar 9438 (Ult) Flerårige afgrøder (Ult) 17 Stambesætning (Ult) Flyttes til handelsbesætning, hvis ja til dette (sp 10) 1580 (sp 15) 17 Øvrige materielle aktiver 1650 (Ult) (sp 00-89) (sp 00-89) (pos) (pos) Projekter under udførelse (Ult) Materielle anlægsaktiver Andel i tilknyttet virksomhed 1651 (Ult) (sp 90-99) Værdipapirer (Ult) af 19

13 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. 18 Pensioner (Ult) Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer (Ult) Varer under fremstilling (Ult) 21 Fremstillede varer (Ult) Øvrig varelager (Ult) 23 Handelsbesætning Stambesætning flyttes hertil, hvis ja til dette (Ult) (sp 00-09) 1580 (sp 11-14) 1580 (sp 16-99) Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser ((Tilgodehavende)) (V-kd=1) (pos) (Ult) (pos) (pos) (pos) (pos) ((Moms og afgifter)) (pos sum (Ult) af alle 8403 (sp 00-98) moms konti) Hensættelse til tab på tilgodehavende 2269 (Ult) 25 Igangværende arbejde (Ult) 26 Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed (pos) 2180 (Ult) (sp 00) (pos) (sp 00-49) 13 af 19

14 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. 27 Tilgodehavende hos virksomheds deltagere og ledelse 2189 (Ult) (sp 00-49) (pos) 2180 (sp 01-99) 28 Periodeafgrænsningsposter (pos) (Ult) (pos) (pos) (pos) Tilgodehavende selskabsskat (pos) 2747 (Ult) (pos) Udskudt skatteaktiv (pos sum) (Ult) Tilgodehavender Værdipapirer (Ult) Likvide beholdninger (pos) (Ult) (pos) Omsætningsaktiver Aktiver Virksomhedskapital vf 2270 (Ult) (Sp 00-79) 2271 Overkurs ved emission vf 2270 (Ult) (Sp 80-99) Reserve for opskrivninger vf 2272 (Ult) vf 2273 (sp ) vf 2273 (sp ) Reserve efter indre værdi s metode vf 2273 (Ult) (sp ) Øvrige lovpligtige reserver vf 2273 (Ult) (sp ) Vedtægtsmæssige reserver vf 2273 (Ult) (sp ) Øvrige reserver vf 2273 (Ult) (sp ) vf 2273 (sp ) vf 2273 (sp ) vf 2273 (sp ) vf af 19

15 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. Overført overskud eller underskud vf 2273 (sp 40-49) vf (Ult) Egenkapital Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat vf (neg sum) (Ult) Andre hensatte forpligtelser vf (Ult) vf vf vf vf Andre hensatte-ikke erhvervsmæssige 36 Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital vf 2305 (Ult) vf 2391 (sp 02) vf 2391 (sp 65-69) Realkreditinstitutter vf (Ult) vf 2391 (sp 00-01) vf 2391 (sp 03-64) Pengeinstitutter vf (Ult) vf vf 2391 (sp 70-74) vf 2773 vf 2777 Pante- og gældsbreve vf (Ult) vf 2391 (sp 75-79) vf 2774 Anden langfristet gæld vf (Ult) vf vf 2391 (sp 80-84) vf vf 2778 Leasingforpligtelser vf (ult) vf 2391 (sp 90-99) Øvrig gæld vf (Ult) (sp 00-89) vf vf vf 2391 (sp 85-89) vf Langfristet gældsforpligtelse af 19

16 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. 38 Kortfristet del af langfristet gæld vf 2391 (Ult) 39 Pengeinstitutter vf (neg) (Ult) vf (neg) Leverandører af vare tjenesteydelser vf (neg) (Ult) 41 Gæld til tilknyttet virksomhed vf (neg) 2180 (Ult) (sp 00) vf (neg) vf 2188 (sp 50-99) 42 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse vf (neg) 2180 (Ult) (sp 01-99) vf 2189 (sp 50-99) 43 Selskabsskat vf (neg) 2747 (Ult) (sp 00-89) vf (neg) Anden gæld (Anden gæld) vf (neg) (Ult) vf (neg) vf (neg) vf vf vf (neg) vf (neg) (Moms og afgifter) vf (neg sum (Ult) vf af alle 8403 (sp 00-98) vf moms vf konti) Periodeafgrænsningsposter vf (neg) (Ult) vf (neg) vf (neg) vf (neg) vf (neg) vf (neg) vf (neg) Forslag til udbytte for regnskabsåret vf (neg) 2747 (Ult) (sp 90-99) Kortfristet gældsforpligtelse Gældsforpligtelser Passiver i alt Eventualforpligtelser Tekstnoter 49 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Tekstnoter 50 Nærtstående parter Tekstnoter 51 Ejerforhold Tekstnoter 52 Øvrige forhold Tekstnoter 16 af 19

17 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. 3. Kapitalforklaring Egenkapital primo Skattepligtig indkomst Kontonummer TYpe Sp.nr. jf. ovenfor 500 Tilbageførsel af indkomstregulering (Saldo) Skattefri indtægter (Saldo) Indtægter, der påvirker balancesummen. 525 Ikke fradragsberettigede udgifter 7361 (Saldo) Skatter (Saldo) Udbytte for regnskabsåret 7185 (Saldo) Udgifter, der påvirker balancesummen Værdiændring fast ejendom 1000 (Saldo) vf vf vf (Sp 00-19) vf vf vf 4940 (Sp 00-19) vf 4941 vf 4943 (Sp 00-19) vf 4944 vf (Sp 20-89) (Oms) af 19

18 Konjunktur besætning (Saldo) 555 Konjunktur andre aktiver (Saldo) Konjunktur aktiver anden virksomhed 1020 (Saldo) vf (Sp 90-99) 4950 (Sp 90-99) 4955 (Sp 90-99) 4960 (Sp 90-99) 4996 (Sp 90-99) Konjunktur finansaktiver (Saldo) Kursændringer gæld (Saldo) (Sp 90-99) 2305 (Sp 90-99) (Sp 90-99) (Sp 90-99) (Sp 90-99) (Sp 90-99) Konjunkturændringer til balancesummen Ind- og udbetaling af egenkapital Vf 2270 (Sta.æn) (Sp 00-86) Vf 2270 (Sp 90-99) Ændringer til balancesum i alt Overført til balancen (Saldo) Nettoændringer udbyttehensættelser 2275 (Sta.æn) (Sp 90-99) 18 af 19

19 590*) Egenkapital ultimo *) Note 590 indeholder en specifikation af egenkapitalen af 19

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition årsrapport B, drift

Definition årsrapport B, drift Definition årsrapport B, drift Dato: 27-11-2009 I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser:

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: Definition årsrapport B, landbrug, forretning (Udkast) Dette afsnit indeholder definition af kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 17.11.2017 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. S:\7600-Oekonomisystemer\7690 Nyt regnskab\opstilling A Definition parameter\v_fg_drft_landbr_a_def 03.doc Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A,

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. juni 2015 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSKOV VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DANSKOV VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DANSKOV VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Gunnar Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

INTERNATIONAL TECH ApS

INTERNATIONAL TECH ApS INTERNATIONAL TECH ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2013 Torben Madsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Døstrup Betonentreprise ApS Årsrapport

Døstrup Betonentreprise ApS Årsrapport Døstrup Betonentreprise ApS CVR: 33384122 1. januar 2013-31. december 2013 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 19. maj 2014 Dirigent: Henrik Nielsen side 2 Indhold

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Selskab, årsrapport ekstern (C6)

Selskab, årsrapport ekstern (C6) Selskab, årsrapport ekstern (C6) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den eksterne årsrapport for et selskab. Rapporten specificerer bruttoresultatet. Der er noter til alle

Læs mere

DEA KUDIBAL A/S. Herluf Trolles Gade 23, st th 1052 København K. Årsrapport 1. januar december 2015

DEA KUDIBAL A/S. Herluf Trolles Gade 23, st th 1052 København K. Årsrapport 1. januar december 2015 DEA KUDIBAL A/S Herluf Trolles Gade 23, st th 1052 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Henning

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Revisionskontoret v/annette B. Nielsen, Tøndervej 10, 6500 Vojens tlf Mail

Revisionskontoret v/annette B. Nielsen, Tøndervej 10, 6500 Vojens tlf Mail Revisionskontoret v/annette B. Nielsen, Tøndervej 10, 6500 Vojens tlf 74547310 Mail rev@mail.dk Anpartsselskabet Søren Larsen VVS Borggårdsparken 39 7080 Børkop ÅRSRAPPORT 1. maj 2011 til 30. april 2012

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KLH Algerens IVS Sorøvej Fuglebjerg. CVR-nr Årsrapport

KLH Algerens IVS Sorøvej Fuglebjerg. CVR-nr Årsrapport Multi Revision - Hos os er du i centrum KLH Algerens IVS Sorøvej 34 4250 Fuglebjerg CVR-nr. 36074744 Årsrapport 01-07-2015-30-06-2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere