Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur"

Transkript

1 Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren

2 DATABLAD Serietitel: Rapport fra Dansk Akvakultur Titel: Fiskesygdomskurser Forfatter: Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur Institution: Dansk Akvakultur Finansiel støtte: Fødevareministeriet og EU. Journal nr Projekt: Afrapportering af projekt Fiskesygdomme Emneord: Hjælpestofkursus, medicinhåndteringskursus Forside: Forsider fra kursusmateriale Internetversion: 2

3 INDHOLD 1. BAGGRUND OG FORMÅL ORGANISERING RESULTATER... 5 Hjælpestofkurset Medicinhåndteringskurset PERSPEKTIVERING OG EFFEKTER... 7 BILAG 1:... 8 BILAG

4 1. BAGGRUND OG FORMÅL Viden om forebyggelse og behandling af fiskesygdomme er afgørende for opretholdelse af et rentabelt fiskeopdræt. Historisk set har emnet derfor altid været prioriteret højt hos de danske fiskeopdrættere. Forskningen indenfor området har i Danmark afspejlet behovet og har derfor også i mange år foregået på et meget højt internationalt plan. Ny viden på området er løbende blevet formidlet eksempelvis gennem meddelelser fra det tidligere Forsøgsdambrug, Nyhedsbreve fra Dansk Akvakultur og gennem projekttemadage. Formidlingen af viden om behandling af fiskesygdomme til akvakulturbrugere har gennem det seneste årti kun foregået fragmenteret og har især været styret af de til enhver tid igangværende projekter. Repetition, opdatering og perspektivering af viden på området er til stadighed nødvendig, ikke kun for de erfarne fiskeopdrættere, men i høj grad også for nye ansatte i erhvervet. Uddannelsestilbuddet til akvakulturbrugerne indenfor fiskesygdomsområdet herunder specifik anvendelse af mediciner og hjælpestoffer er i øjeblikket utilstrækkelig, hvilket er baggrunden for dette projekt. Projektets formål var: At udvikle og tilbyde en kursusrække indenfor fiskesygdomsområdet med primær fokus på forebyggelse og optimal anvendelse af mediciner (herunder vacciner) og hjælpestoffer. At de udviklede kurser medfører størst mulig viden hos fiskeopdrætterne om miljøvenlig anvendelse af medicin og hjælpestoffer. At målrette kursustilbuddet til akvakulturbrugere, og samtidig være relevant for konsulenter, rådgivere, sagsbehandlere o. lign., der er tilknyttet fiskeopdrætserhvervet. At der udarbejdes kursusmateriale, der har en kvalitet og udformning så materialet kan anvendes og danne baggrund for, at fiskesygdomskurser kan udbydes både under projektperioden og flere år efter. At formidle de mange forskningsresultater, der er opnået i de sidste år. Her vil der blandt andet blive lagt vægt på de opnåede erfaringer og resultater om fiskesygdomme i de nyere recirkulerede anlæg og miljøvenlig brug af medicin og hjælpestoffer. 2. ORGANISERING Projektet er gennemført i perioden maj 2011 til maj 2013 med et budget på lige under 1,0 mio. kr. Dansk Akvakultur har gennemført projektet i samarbejde med DTU-Aqua, DTU-Vet, KU-SUND, Fødevarestyrelsen og praktiserende fiskedyrlæger (Simon B. Madsen og Thomas Clausen). I forbindelse med kursusdage- 4

5 ne har der endvidere været indlæg fra Peder Nielsen (NC Consulting), Ultra-Aqua (UV og ozon-udstyr) samt akvakulturbrugerne Jens Grøn (Tingkærvad Dambrug) og Martin Vestergaard (Aquapri). 3. RESULTATER Der er i projektet gennemført to separate kurser. Et Hjælpestofkursus og et Medicinhåndteringskursus. Hjælpestofkurset. Hjælpestofkurset bestod af 2 kursusdage med undervisning fra begge dage. Kurset er gennemført i både foråret 2012 og foråret Begge gange på Ferskvandscentret i Silkeborg. Der har i alt deltaget ca. 75 kursister. Kursisterne har primært været akvakulturbrugere, men også repræsentanter fra fiskefoderfabrikanter, kommuner og forskningsinstitutioner har deltaget. Kurset blev udbudt via Dansk Akvakulturs Nyhedsbrev samt Dansk Akvakulturs hjemmeside ca. én måned før afholdelse af kurset. Kursusindholdet bestod af række foredrag af ca minutters varighed. Der var begge kursusdage indlagt tid til diskussion og erfaringsudveksling mellem foredragsholderne og kursusdeltagerne. I forbindelse med sammensætningen og gennemførelsen af kursus blev det prioriteret følgende: Underviserne skulle være Danmarks førende på deres områder Det faglige indhold skulle dække bredt og samtidig gå i dybden. Eks. blev følgende emner gennemgået: o Gældende lovgivning o Miljøeffekter o Arbejdsmiljø o Design af nye anlæg (betydning for behov, dosering, omsætning og udledning) o Parasitter (hvilke, livscyklus, diagnostik, betydning for gæller/hud osv.) o Anvendelse af stofferne, herunder stort fokus på nyeste viden fra andre projekter o Erfaringer fra dyrlægepraksis o Erfaringer fra akvakulturbruger o Andre alternativer (vandkvalitet, ler, UV, filtrering) Fokus på viden om de nyere miljø- og arbejdsmiljøvenlige hjælpestoffer Fokus på de nye recirkuleringsteknikker Power-point-undervisning med højst 50 kursister pr dag En løbende diskussion/dialog/vidensudveksling med kursisterne Sprog: Dansk Kursusmateriale som kursisten efterfølgende i dagligdagen kan anvende som opslag Et af hovedformålene med projektet var, at etablere et kursuskoncept som også i de kommende år kan anvendes. Kursusmaterialet blev på denne baggrund delt op i tre dele. Én mappe som blev udleveret på første 5

6 kursusdag. Denne mappe indeholder eksempelvis gældende lovgivning, kopier af de anvendte PowerPoints, datablade over de enkelte stoffer osv.. I alt ca. 100 sider. Mappens indhold er primært det stof, som løbende ændrer sig over tid, og som i de kommende år let vil kunne opdateres i forbindelse med nye kurser. Den anden del af kursus-materiale var udarbejdelse og udgivelse af en bog, som dækker emnet om hjælpestoffer generelt. Formålet med denne bog var at samle nyeste viden om hjælpestoffer i en let tilgængelig form som kan anvendes af alle fiskeopdrættere. Bogen med titlen Introduktion og ny viden om Hjælpestoffer i dansk akvakultur blev trykt i 500 eksemplarer og er efterfølgende udsendt til alle medlemmer af Dansk Akvakultur. Elektronisk version er offentlig tilgængelig på Dansk Akvakulturs hjemmeside. Den tredje og sidste del af kursusmateriale bestod af en bog om parasitter hos regnbueørred. Bogen hedder An Introduction to Parasitic Diseases of Freshwater Trout. Bogens forfattere er Kurt Buchmann, Jose Bresciani og Beth Beyerholm (illustrator). Denne bog blev valgt fordi den var relativ billig i anskaffelse og giver et hurtigt overblik over livscyklus for de mest almindelige forekommende parasitter på danske dambrug. Forståelse af parasitters livscyklus er afgørende for at kunne iværksætte optimal forebyggelse og behandling vha. hjælpestoffer. I bilag 1 kan ses eksempel på kursusudbydelse og program for Hjælpestofkurset. Samt forsiden af ovennævnte kursusmappe. Medicinhåndteringskurset. Medicinhåndteringskurset bestod af 1 kursusdag med undervisning fra Kurset er udbudt i både foråret 2012 og foråret Begge gange på Ferskvandscentret i Silkeborg. I 2012 blev kurset aflyst grundet for få tilmeldinger. I 2013 deltog 35 kursister. Alle kursister akvakulturbrugere. Kurset blev udbudt via Dansk Akvakulturs Nyhedsbrev samt Dansk Akvakulturs hjemmeside ca. én måned før afholdelse af kurset. Kursus-indholdet bestod af række foredrag af ca minutters varighed. Sammensætning af kurset var tilpasset Fødevarestyrelsens krav således, at kurset kunne opfylde kravene til det i Bek 780/ nævnte medicinhåndteringskursus. Fødevarestyrelsen har således godkendt kurset og kursister har efterfølgende fået tilsendt kursusbevis, som kvalificerer den til fremadrettet at kunne medicinere produktionsdyr. Alle indlægsholdere var dyrlæger. Dyrlægerne kom fra Dansk Akvakultur, Fødevarestyrelsen, praktiserende fiskedyrlæger og DTU-Vet. I kurset indgik blandt andet gennemgang af: Lægemidler generelt, typer, indgivelse og udskillelse Gældende medicinlovgivning Antibiotikaresistens Opbevaring, bortskaffelse Anvendelse lægemidlerne Tilbageholdelsestider Dokumentation Medicinrejseholdets arbejde Restkoncentrationsprogrammet 6

7 Vaccinering Sundhedsrådgivningsaftaler Emnerne blev gennemgået ud fra både et teoretisk og praktisk synspunkt. Kurset blev ligesom hjælpestofkurset også afholdt på dansk med PowerPoint-undervisning. Kursusmaterialet bestod af Kursusmappe indeholdende kopi af de på kurset gennemgået PowerPoints, kopi af gældende lovgivning på området samt datablade for de i DK normalt anvendte lægemidler til fisk. Kursusmappen blev lavet så den relativt simpelt vil kunne opdateres til nye medicinhåndteringskurser i de kommende år. I bilag 2 kan ses eksempel på kursusudbydelse og program for medicinhåndteringskurset. Samt forsiden af ovennævnte kursusmappe. 4. PERSPEKTIVERING OG EFFEKTER Projektets mål var at etablere og afholde kurser for akvakulturbrugere om henholdsvis hjælpestoffer og medicinhåndtering. Dette er gennemført med succes og projektet har dermed medført, at der nu foreligger et opdateret kursustilbud, som også i de kommende år kan anvendes til at undervise akvakulturbrugerne om seneste nye viden på medicin og hjælpestofområdet. Gennem projektet har der været et særdeles godt samarbejde mellem akvakulturbrugere, forskere, praktiserende fiskedyrlæger, myndighedsdyrlæger, udstyrsleverandører, og akvakulturbrugskonsulenter. Samarbejdet vil i de kommende år styrke vidensudveksling på området samt forbedre forståelse mellem aktørerne for eksempelvis nuværende lovgivning, nye forebyggelse- og behandlingsstrategier samt nye forskningsbehov. Hjælpestofkurset havde et primært mål om at formidle ny viden om muligheder for formalin-substitution. På både kort og længere sigt vil dette kunne få både miljø og især arbejdsmiljømæssige gavnlige effekter. Effekterne er endnu ikke direkte kvantificerbare, men i de kommende år vil de officielle opgørelser over akvakulturerhvervets forbrug af formalin kunne anvendes som indikator på effekterne. På medicinområdet medfører det nye kursus, at akvakulturbrugerne har mulighed for at blive opdateret på de mange og ofte komplicerede regler, som findes området. Målet er at medicin anvendes så korrekt som muligt, og at antibiotikaforbruget minimeres. Dette vil i de kommende år kunne kvantificeres i antallet af sager om ikke-korrekt anvendelse af medicin, samt i antibiotikaforbruget opgjort i det offentlige VetStat system. 7

8 Fiskesygdomskurser BILAG 1: 8

9 Fiskesygdomskurser 9

10 Fiskesygdomskurser 10

11 Forside til kursusmappe for Hjælpestofkurset 11

12 Fiskesygdomskurser BILAG 2 12

13 Fiskesygdomskurser 13

14 Forside til kursusmappe til Medicinhåndteringskursus 14

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Baggrund for projektet Projektet blev i foråret 2010 støttet af Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm. Projektet har til huse

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra

Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (I daglig tale: ØKOFISK-INFO) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-1 Økologi, akvakultur, dambrug,

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: 125604 Pulje: AMU 659 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: 080.05D.251 Evaluering af uddannelsesmål og uddannelsesstrukturer inden for stilladsområdet September 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere