Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis"

Transkript

1 Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1

2 Indhold 1. Baggrund for følgende undervisningsmateriale Kort beskrivelse af forløbene på de tre årgange Mål for 1.g Mål for 2.g Mål for 3.g Undervisning af 1.g Mål med undervisningen Indhold Vejledning til undervisning af 1.g elever Introduktion Praktisk information om folkebiblioteket Hvor kan eleverne informationssøge? Kildekritik hvordan og hvorfor? Plagiering Afrunding Undervisning af 2.g Mål Indhold Vejledning af 3.g Mål Indhold...12 Bilag 1 PowerPoint: Undervisningsmateriale til 1.g elever...13 Bilag 2 - Indmeldelsesblanket til biblioteket...16 Bilag 3 Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside/søgebase Bilag 4 Faktalink...19 Bilag 5 Infomedia...20 Bilag 6 Litteratursiden

3 Bilag 7 Informationssøgningsskema...22 Bilag 8 - Global Issues in Context...23 Bilag 9 Library Press Display...24 Bilag 10 Student Resources in Context...25 Bilag 11 Forfatterweb...27 Bilag 12 Litterature Ressource Center...28 Bilag 13 Bibliotek.dk...29 Bilag 14 Netbøger

4 1. Baggrund for følgende undervisningsmateriale Følgende materiale er et produkt af projektet Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis, som er gennemført i et samarbejde mellem Aarhus Kommunes Biblioteker, Viby Gymnasium og Syddansk Universitetsbibliotek. Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis udspringer af et tidligere samarbejde mellem Aarhus Kommunes Biblioteker og Aarhus gymnasierne omkring AT-opgaven i foråret 2010 på STX og omkring SRP/SSO i efteråret 2010 på STX, HTX og HF i Aarhus. Desuden trækker projektet også på erfaringer fra Syddansk Universitets Bibliotek, der har stor erfaring i formidling af viden om informationskompetencer til studerende og bibliotekarer. Yderligere har erfaringerne fra de forskellige og uafhængige tiltag ved de forskellige biblioteker/gymnasier været med til at give ny viden og danne baggrund for de nye professionelle aktiviteter, som følgende materiale er en del af. Formålet med projektet Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis er at styrke bibliotekernes spidskompetencer og kvalificere tilbuddet til gymnasierne m.h.t. udvikling af informationskompetencer samt øge samarbejdet mellem gymnasierne og bibliotekerne. Desuden skal projektet bidrage til udviklingen af en best practice, der kan bruges i en evt. national strategi, der involverer DEFF, UVM og BM. Projektet og følgende materiale henvender sig til elever og lærere/rektorer ved de almene gymnasier (STX) samt bibliotekernes personale. Gennem dette projekt skal udvalgte lærere og alle tre årgange i gymnasiet gennemgå kompetencegivende undervisning og vejledning, med det formål at styrke og øge elevernes informationskompetencer. For at sikre progressionen i undervisningsforløbene, skal eleverne gennemgå undervisning og vejledning i løbet af deres treårige uddannelse, hvor de på hver årgang skal opnå nye og udvidede informationskompetencer. Forud for udarbejdelsen og gennemførelsen af følgende materiale har udvalgt personale på bibliotekerne deltaget i et kompetencegivende kursus i didaktik, med henblik på at give bibliotekarerne nogle pædagogiske værktøjer til anvendelse i forbindelse med undervisning af lærere og elever. Følgende undervisningsmateriale skal ses som et vejledende manuskript til gymnasielærere. Det kan bruges i forbindelse med gennemførelse eller tilrettelæggelse af undervisning af 1.g eleverne på STX i forbindelse med undervisning i informationssøgning. Dog er selve indholdspunkterne i følgende materiale forpligtende. Disse er afgørende for, at eleverne opnår de kompetencemål, som er vedtaget i forbindelse med dette projekt. Hovedvægten i det følgende undervisningsmateriale ligger på undervisningen i informationskompetence i 1.g, som gymnasielærerne varetager. Derudover er indholdet af undervisning og vejledning af henholdsvis 2.g og 3.g elever, som bibliotekerne varetager, kort skitseret. 4

5 2. Kort beskrivelse af forløbene på de tre årgange 2.1 Mål for 1.g Eleverne skal opnå basisviden om, hvor de kan få hjælp - både fysisk på biblioteket og elektronisk. Desuden skal de opnå en basisviden omkring anvendelse af enkelte netbaser og få en grundlæggende forståelse for plagiering og kildekritik. Hvordan: Lærerne har ansvaret for at undervise 1.g eleverne i basis informationssøgning ud fra følgende undervisningsmateriale udarbejdet af bibliotekerne. 2.2 Mål for 2.g Eleverne opnår dels almen viden om hvor og hvordan de kan finde brugbare informationer, herunder både fysiske og elektroniske materialer, dels færdigheder i at vurdere disses relevans og troværdighed (kildekritik). Yderligere skal eleverne præsenteres for informationssøgningsredskaber, som kan hjælpe dem i informationssøgningsprocessen. Gennem undervisningen skal 2.g eleverne således opnå et udvidet kendskab til gode og sikre søgesteder og få en større forståelse for vigtigheden af at være kildekritisk og for hvordan de kan/må anvende informationerne i deres opgave. Hvordan: Bibliotekerne underviser 2.g ere i almen informationssøgning, ud fra de konkrete opgaver som eleverne er i gang med. Undervisningen tager udgangspunkt i relevante netbaser og kommer omkring faserne i informationssøgning, kildekritik og relevansvurdering. Gennem undervisningen får eleverne redskaber til at skabe overblik over informationssøgningen, bl.a. ved hjælp af et informationssøgningsskema. 2.3 Mål for 3.g Eleverne skal opnå færdigheder i målrettet informationssøgning og i at reflektere over deres søgninger samt få et udvidet kendskab til deres søgemuligheder. I 3.g fokuseres der i højere grad på hjælp til selvhjælp, da målet med vejledningen i 3.g er, at guide og vejlede eleven i den konkrete informationssøgningsproces, så eleven derefter er klar til selv at arbejde selvstændigt med sin informationssøgning. Hvordan: Gennem individuel vejledning af en bibliotekar i forbindelse med større opgaver. Vejledningen foregår sideløbende med lærernes vejledning af eleverne. Tanken er, at eleverne først vejledes af læreren, som normalt, hvorefter eleven har mulighed for at få vejledning af bibliotekaren i forbindelse med informationssøgning til det konkrete emne, som eleven har fået godkendt af læreren. 5

6 3. Undervisning af 1.g Følgende undervisningsmateriale er tiltænkt, som undervisningsmateriale for gymnasielærere, til implementering i undervisningen af 1.g elever. 3.1 Mål med undervisningen Målet med undervisningen af eleverne i 1.g er, at eleverne opnår kendskab til de ressourcer som stilles til rådighed via gymnasiets egen hjemmeside, samt via det lokale bibliotek både fysisk og elektronisk. Gennem undervisningen skal eleverne endvidere opnå en basisviden i anvendelsen af enkelte netbaser og en grundlæggende forståelse for plagiering og kildekritik. 3.2 Indhold Praktisk information om folkebiblioteket o Lånerkort o Hvor ligger biblioteket o Bibliotekets hjemmeside Hvor kan eleven informationssøge o Gymnasiets egne ressourcer, skoda (husk skole-login) o Folkebiblioteket Faktalink Infomedia o Litteratursiden.dk Introduktion til kildekritik og plagiering 3.3 Vejledning til undervisning af 1.g elever Følgende afsnit er ment som et vejledende undervisningsmateriale, der følger foregående oversigt (afsnit 3.2) vedr. indholdet i undervisningen af 1.g. eleverne. Du kan bruge følgende materiale, som det er, blot bruge udsnit af det eller kombinere det med dine egne erfaringer. Til følgende undervisningsstruktur er der udarbejdet en PowerPoint, som du kan bruge til at understøtte din undervisning (se bilag 1) Introduktion (Vis evt. PowerPoint s.2 bilag 1) Giv evt. eleverne en kort introduktion til undervisningen ved f.eks. at: skitsere for eleverne, hvad målet med undervisningen er. vise dagsorden for undervisningen. 6

7 3.3.2 Praktisk information om folkebiblioteket (Vis evt. PowerPoint s.3 bilag 1) Lånerkort er gratis og udleveres på biblioteket. Man skal vise legitimation i form af det gule sundhedskort eller et kørerkort. o Hvis du er under 18 skal dine forældre underskrive en indmeldelsesblanket (se evt. bilag 2). Blanketten kan også hentes og printes her: o Hvor ligger det lokale bibliotek. Bibliotekets hjemmeside o o o Hvis du bor i en anden kommune har du ikke adgang til alle netbaser hjemmefra. Du kan dog altid benytte dem på biblioteket. Ellers kan du måske en låne en ven eller kærestes lånerkort Hvor kan eleverne informationssøge? (Vis evt. PowerPoint s.4 bilag 1) I 1.g er der fokus på at eleverne får kendskab til de ressourcer som gymnasiet og folkebiblioteket stiller til rådighed i forbindelse med informationssøgning. Start med det du kender. Lærebøger, undervisningsmaterialer, kompendier. Kig i indholdsfortegnelser, litteraturlister og stikordsregistre for at få inspiration til dit emne og til litteratur du kan bruge. Hvad har eleverne adgang til via gymnasiet? Er der et bibliotek? Abonnerer gymnasiet på Skoda-pakken? (Husk: skole-login) Hvordan finder eleverne adgangen til Skoda via gymnasiets hjemmeside? Besøg det lokale folkebibliotek. Ved at besøge det fysiske bibliotek kan eleverne få hjælp af en bibliotekar til at finde materialer til deres opgave, både fysiske bøger og elektroniske materialer. Via folkebibliotekets søgebase (www.aakb.dk) kan eleverne: (Vis evt. PowerPoint s.5 bilag 1) Låne og reservere bøger, film, musik, tidsskrifter, cd-rom er, både som fysiske og digitale materialer. (se evt. bilag 3) 7

8 Foruden biblioteksbasen bør eleverne i 1.g præsenteres for nogle af de netbaser, som folkebibliotekerne stiller til rådighed via (Vis evt. PowerPoint s.6 og s.7 bilag 1) På baggrund af en faglig vurdering skal eleverne præsenteres for følgende tre netbaser, som de både kan få adgang til via folkebibliotekets netbaser og Skoda. (Der kan evt. suppleres med andre netbaser efter behov). Faktalink. (Se evt. bilag 4) (Vis evt. PowerPoint s. 8 bilag 1) o Faktalink er tilgængelig på biblioteket eller hjemmefra, hvis du har et lånerkort, eller via Skoda med dit gymnasie-login. o Faktalink er en bred netbase, som er et godt sted at starte. o Faktalink er god, hvis du ønsker overblik over et emne. Giver hjælp til videre læsning via kildehenvisninger. Søg på emne, tema eller brug søgefunktionen. Infomedia. (Se evt. bilag 5) (Vis evt. PowerPoint s.9 bilag 1) o Infomedia er tilgængelig på biblioteket, men ikke hjemmefra. Brug evt. dit login til Skoda via gymnasiet i stedet. o Infomedia indeholder mere end 30 mio. artikler, anmeldelser og nyheder fra danske aviser og tidsskrifter. o Infomedia er god når du skal bruge en avisartikel, interview eller anmeldelse. Eller hvis dit emne er meget aktuelt og der ikke findes så mange bøger om det. (Se evt. bilag 6) (Vis evt. PowerPoint s.10 bilag 1) o Litteratursiden er tilgængelig for alle. o Litteratursiden dækker dansk litteratur og forfattere fra 1930 erne og frem. Omhandler både værker og tidsperioder f.eks erne. o Litteratursiden er god at bruge hvis du skal skrive om et bestemt værk eller en tidsperiode. 8

9 3.3.4 Kildekritik hvordan og hvorfor? (Vis evt. PowerPoint s.11 bilag 1) Her anskueliggøres det for eleverne, hvordan de skal forholde sig til det materiale, som de kan finde via henholdsvis gymnasiets egen hjemmeside, bibliotekets ressourcer og via div. søgemaskiner på nettet. 1. Gymnasiets hjemmeside De baser, links og bøger som eleverne kan bruge via gymnasiets bibliotek/hjemmeside er blevet godkendt til undervisning. De er udvalgt så de specifikt passer til gymnasieelevers niveau og fagområder. Eleverne kan som udgangspunkt stole på disse kilder. 2. Bibliotekets ressourcer Bibliotekets materialer, herunder netbaser har gennemgået en særlig materialevurdering og er ligeledes troværdige. Men eleverne skal være opmærksom på, om de passer til deres faglige niveau. Som udgangspunkt kan de baser, som præsenteres for eleverne under denne undervisning anbefales. 3. Søgemaskiner på nettet På nettet skal eleverne altid være kildekritiske når de informationssøger. Alle kan lægge information ud og påstå hvad som helst. Eleverne skal også vurdere om materialet passer til deres faglige niveau, er det for svært eller for let? Når eleverne søger på nettet skal deres overordnede kildekritiske spørgsmål være: Hvem siger hvad og hvorfor? 1. Hvem Eleverne skal altid forholde sig til, hvem websidens afsender er? Er det en enkelt person, en organisation, et firma eller f.eks. en institution? Hvad er deres faglige baggrund for at kunne udtale sig om emnet? Eksempelvis har en matematikprofessor nok mere forstand på andengradsligninger end Andreas fra 1.g. Hvornår er siden sidst opdateret? Er det en død hjemmeside eller er informationerne up to date? 2. Hvad Hvad er websidens formål? Har den politiske eller religiøse holdninger? Er der sammenhæng mellem formål og indhold? Er der kontaktoplysninger, f.eks. om os eller hvem er vi? Er det dokumenterede informationer, i form af referencer eller andet? Er der mange reklamer på websiden? Er der en sammenhæng mellem det der reklameres for og indholdet på siden? 3. Hvorfor Eleverne skal være opmærksomme på falske websider: hadesider, fupsider og parodier. 9

10 Eksempler på falske hjemmesider o o o o Plagiering (Vis evt. PowerPoint s.12 bilag 1) For at eleverne kan forstå konsekvenserne ved plagiering, er det nødvendigt også at forklare dem, hvad plagiering er. Plagiering er, at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger. Dette gælder ikke kun direkte citater men også omskrivning af passager med egne ord. Eksempler på plagiering: Hvis du køber eller låner en opgave og afleverer den som din egen. Hvis du kopierer fra en tekst uden at lave kildehenvisninger. Hvis din omskrivning af teksten ligner det du har omskrevet for meget. På kan eleverne læse mere og teste deres viden om plagiering. Suppler med at fortælle eleverne: Hvad sker der her på gymnasiet hvis eleven bliver taget i plagiat? Lærerne tjekker opgaverne f.eks. ved hjælp af udkund.se? Afrunding (Vis evt. PowerPoint s. 13 bilag 1) Hvad skal eleverne huske: Brug gymnasiets ressourcer. Brug folkebiblioteket fysisk og digitalt. (Få et lånerkort). Vær kildekritisk når du informationssøger. Lad være med at plagiere husk dine kildehenvisninger. 10

11 4. Undervisning af 2.g Følgende materiale er tiltænkt undervisning af 2.g elever på STX. Desuden er det tiltænkt, at det er personale fra folkebibliotekerne som skal stå for gennemførelsen af følgende undervisning. 4.1 Mål Målet for eleverne i 2.g er, at eleverne opnår viden om hvor og hvordan de kan finde brugbare informationer og opnår færdigheder i at vurdere disses relevans og troværdighed, samt at bruge informationerne i deres opgave. 4.2 Indhold Kort repetition fra 1.g omkring praktiske ting: Lånerkort, medbring evt. en stak indmeldelsesblanketter. Hvor ligger biblioteket? Gymnasiets hjemmeside, skole-login m.m. Bibliotekets hjemmeside. Forståelse for informationssøgningsprocessen: Redskaber til informationssøgning. Find nøgleord, synonymer. Lære at skabe og reflektere over søgeord. Brug informationssøgningsskema (bilag 7). Mere udspecificeret kendskab til bibliotekernes ressourcer, forankret i de fag der skrives opgave i. Infomedia (Se evt. bilag 5) Global Issues in Context (Se evt. bilag 8) Library Press Display (Se evt. bilag 9) Student Ressources in context (Se evt. bilag 10) Forfatterweb (Se evt. bilag 11) Litterature Resources center (Se evt. bilag 12) Litteratursiden(Se evt. bilag 6) Bibliotek.dk (Se evt. bilag 13) Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Afrunding 11

12 5. Vejledning af 3.g I 3.g vil eleverne blive tilbudt individuel vejledning af en bibliotekar i forbindelse med større opgaver. Vejledningen foregår sideløbende med lærernes vejledning af eleverne og tanken er, at eleverne først vejledes af læreren, som normalt, hvorefter der er mulighed for at få hjælp til informationssøgning af en bibliotekar. Det er vigtigt at bibliotekaren er til at få øje på, og befinder sig tæt på der, hvor lærerens vejledning foregår; meget gerne i det samme lokale som læreren. Eleverne vil få mest muligt ud af vejledning hos bibliotekaren, hvis de på forhånd har gjort sig nogle tanker omkring nøgleord til deres emne. Derfor anbefales det, at eleverne forud for vejledningen er blevet opfordret til at udfylde informationssøgningsskemaet (se bilag 7), eller får tid til at udfylde det mellem vejledning hos læreren og bibliotekaren. 5.1 Mål Eleverne skal opnå færdigheder i målrettet informationssøgning og i at reflektere over søgninger samt få et udvidet kendskab til andre søgemuligheder. I 3.g fokuseres der på, at det er hjælp til selvhjælp. 5.2 Indhold Alt efter elevens behov, vil bibliotekaren vejlede i brugen af de ressourcer som biblioteket stiller til rådighed, men med særligt fokus på bibliotekets hjemmeside, netbaser og netbøger. Global Issues (bilag 8) Library Press Display (bilag 9) Student Ressources in Context (bilag 10) Literature Ressource Center (bilag 12) Bibliotek.dk (bilag 13) Netbøger (bilag 14) o Ebrary o Safari I 3.g kan der yderligere være behov for, at eleven informationssøger udover bibliotekets og gymnasiet ressourcer, derfor vil bibliotekaren også guide eleven til at udvide sin søgning og evt. øge elevens kendskab til andre søgemuligheder. 12

13 Bilag 1 PowerPoint: Undervisningsmateriale til 1.g elever 13

14 Bilag 1 forsat - PowerPoint: Undervisningsmateriale til 1.g elever 14

15 Bilag 1 forsat - PowerPoint: Undervisningsmateriale til 1.g elever 15

16 Bilag 2 - Indmeldelsesblanket til biblioteket 16

17 Bilag 3 Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside/søgebase. Hvordan får du adgang? Hvad indeholder Biblioteksbasen? Biblioteksbasen indeholder over materialer, som bl.a. omfatter bøger, cd er, tidsskrifter, cd-rom er og dvd er. Derudover indeholder biblioteksbasen netmedier, hvorfra du har adgang til netfilm, netmusik, netbøger, netlydbøger og netbaser, som er materiale du kan downlåne direkte til din computer derhjemme. Hvordan søger du? 1. Skriv dit søgeord i søgefeltet og klik søg. På baggrund af dit søgeord, vil siden automatisk foreslå relaterede emner/ord Når du har klikket på søg kan du specificere din søgning. Du kan afgrænse søgningen ved at vælge mellem emne, forfatter, materialetype, år eller sprog. 3. Klik evt. på pilene, for at se flere valgmuligheder. 4. Klik på den ønskede titel, for at få mere at vide om det enkelte materiale. 17

18 5. Du kan nu vælge reserver nu eller tilføj til kurv (låne). Husk - hvis du ønsker at benytte dig af funktionerne tilføj til kurv el. reserver nu skal du først logge ind med dit lånerkortnummer eller cpr.nr. og pinkoden til dit lånerkort. 5 Hvornår er Biblioteksbasen god? Når du ønsker dybdegående information om et emne. Når du ønsker forskellige medier (bøger, lydbøger, tidsskrifter, film, musik m.v.) om et specifikt emne. 18

19 Bilag 4 Faktalink Hvordan får du adgang? Via - tilgængelig på biblioteket, eller hjemmefra med lånerkort og pinkode. (Eller SkoDa) Hvad indeholder Faktalink? Faktalink er en samling af elektroniske artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner, som har bred interesse. Her finder du artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter over 400 artikler, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger. Hvordan søger du? 1. Lad dig inspirere ved f.eks. at klikke på Emner, Artikler a-å eller Temaer. 2. Søger du efter et specifikt emne, er det en god idé at anvende søgefunktionen. 2 1 Hvorfor er Faktalink god? Du får et struktureret overblik over et emne og får belyst forskellige aspekter af emnet. Du får hjælp til videre læsning via kildehenvisninger. Du kan finde artikler om emner, der ikke er skrevet så meget om i bogform. 19

20 Bilag 5 Infomedia Hvordan får du adgang? På biblioteket via eller hjemmefra via SkoDa Hvad indeholder Infomedia? Infomedia indeholder mere end 30 mio. artikler, anmeldelser og nyheder fra danske aviser og tidsskrifter. Alle findes i fuldtekst. Hvordan søger du? 1. Vælg udvidet søgning på forsiden. 2. Skriv dine søgeord i søgefeltet Præcisér din søgning ved at bestemme ordenes rækkefølge, og hvor i artiklen de skal stå. 4. Afgræns kilder f.eks. ved at vælge de landsdækkende dagblade. Du skal først fravælge alle kilder, inden du kan afgrænse til de kilder du ønsker Vælg tidsperioden der søges automatisk på de seneste 30 dage Klik på søg. Hvornår er Infomedia god? Når du ønsker danske avisartikler i deres fulde længde. Når du har brug for anmeldelser, interviews, baggrund mv. til opgaver. Når du søger informationer, der ikke er skrevet så meget om i bogform, eller hvis du ønsker informationer om helt aktuelle emner/begivenheder. 20

21 Bilag 6 Litteratursiden Hvordan får du adgang? Litteratursiden.dk er en landsdækkende biblioteksservice, som du kan tilgå via uanset hvilken kommune du bor i. Hvad indeholder litteratursiden? Litteratursidens overordnede formål er at oplyse om nye og gamle stemmer i litteraturens univers. På baggrund af en lettilgængelig formidling kan du på litteratursiden finde relevant information og baggrundsviden om forfattere og deres værker, samt læse fyldige anmeldelser af forfatternes værker. Hvordan søger du? 1. Søger du viden om en enkelt forfatter kan du med fordel klikke på Forfattere, hvorunder du har mulighed for at søge mellem en lang række forfattere. a. Mangler du hjælp til at finde en klassiker kan du med fordel klikke på Forfattere og derefter Klassikere. Her finder du en grundig gennemgang af en lang række danske og udenlandske forfatterskaber, som er mere end 50 år gamle. 2. Klik på Analyser hvorunder du finder en oversigt over danske romaner, noveller og digtsamlinger fra 1930 og frem til i dag samt en beskrivelse af tidsperioder og analyser af enkeltstående værker

22 Bilag 7 Informationssøgningsskema 1. Emnebeskrivelse Skriv en overskrift/arbejdstitel til dit emne. Notér i hvilken sammenhæng dit emne indgår. Giv en kort beskrivelse af, hvad du vil beskæftige dig med i din opgave. Din beskrivelse vil hjælpe dig med ord, du kan anvende i din søgning efter informationer. Du kan f.eks. stille dig selv spørgsmål ud fra: Hvor? Hvordan? Hvem? Hvorfor? 2. Nøgleord/synonymer Skriv konkrete nøgleord. Overvej også synonymer og oversæt eventuelt ordene til engelsk. Lad dig inspirere af emneord, du støder på i dine søgninger. Nøgleord Synonymer Engelsk 3. Vælg søgeredskaber Det er vigtigt at komme godt fra start. Og det kræver bl.a. at du anvender de rigtige søgeredskaber. Valg af søgeredskaber afhænger først og fremmest af dit enmeområde og hvilken type information du skal bruge. Brug som udgangspunkt biblioteksbasen på Derudover kan du anvende Aarhus Kommunes Bibliotekers netbaser: Noter selv flere gode søgebaser i forhold til dit valg af emne. 22

23 Bilag 8 - Global Issues in Context Hvordan får du adgang? Via - tilgængelig på biblioteket, eller hjemmefra med lånerkort og pinkode. Hvad indeholder Global Issues in Context? Her får du aktuel information om verdens brændpunkter, politisk, socialt, militært, økonomisk, miljømæssigt, sundhedsmæssigt og kulturelt. Global Issues in Context er generelt et godt udgangspunkt, hvis du søger viden om internationale og samfundsvidenskabelige emner. Global Issues in Context indeholder primærkilder, og der er links til videoer, billeder, podcasts og websites. Hvordan søger du? 1. Skriv dit søgeord i søgefeltet. Husk søgesproget er engelsk. 2. Hvis du ikke er helt sikker på dit emne, kan du også lade dig inspirere af de ord du finder under de 8 emneindgange. 3. Søgeresultater klik på den ønskede overskrift, for at læse hele artiklen. 4. Anvend evt. listen over relaterede emner Hvornår er Global Issues in Context god? Hvis du søger et samfundsorienteret emne. Hvis du ønsker uddybende information.

24 Bilag 9 Library Press Display Hvordan får du adgang? Via - tilgængelig på biblioteket, eller hjemmefra med lånerkort og pinkode. Hvad indeholder Library Press Display? Library Press Display er din online adgang til ca aviser fra 92 lande på 48 sprog. Aviserne er tilgængelige via Library Press Display, den samme dag, som avisen udgives i hjemlandet. Via Library Press Display kan du f.eks. læse aviser fra USA, Norge, Spanien, Tyrkiet og mange andre lande. Hvordan søger du? 1. Klik på det land, hvorfra du ønsker at læse avis. 2. Tryk derefter på den avis du ønsker at læse. 3. Avisen er nu klar til at blive læst på din pc. Tryk evt. på den ønskede artikel for at forstørre teksten. 4. Klik på pilene nederst på siden for at bladre Hvornår er Library Press Display god? Hvis du søger nyhedsartikler i fuldtekst fra de seneste 3 måneder. Hvis du skriver om en aktuel sag, som der ikke findes noget om i trykte bøger. 24

25 Bilag 10 Student Resources in Context Hvordan får du adgang? Via - tilgængelig på biblioteket, eller hjemmefra med lånerkort og pinkode. Hvad indeholder Student Resources in Context? Student Resources in Context er en engelsksproget søgebase, der indeholder over en million artikler i fuld tekst. Student Resources in Context, er et godt sted at starte sin informationssøgning, da det er en god all-round netbase, som emnemæssigt dækker meget bredt. Du kan bl.a. finde emner indenfor historie, litteratur, naturvidenskab og geografi. Hvordan søger du? 1. Skriv dine søgeord i søgefeltet og tryk søg. Husk søgesproget er engelsk. 2. Vælg Advanced Search hvis du har brug for flere søgefelter og flere afgrænsningsmuligheder Du kan vælge at få vist resultaterne sorteret efter bl.a. tidsskrift, akademisk tidsskrift, multimedia (herunder billeder og taler) mv. 4. Du kan klikke på den enkelte titel og få vist hele artiklen på skærmen. 25

26 I Student Ressources in Context skal du være opmærksom på, at alle artikler mv. er inddelt efter sværhedsgrad; basic, intermediate og advanced. Det er i søgningen muligt at afgrænse i forhold til sværhedsgrad. Basic og intermediate er for gymnasielever. Hvorimod advanced, mere henvender sig til universitetsniveau. Hvornår er Students Resources in Context god? Når du ønsker information, der kan være svær at finde på dansk. Når du søger information om såvel brede som specifikke emner. Bemærk: Hvis du ikke finder det du søger vedr. et samfundsrelateret emne i Student Resources in Context, kan du prøve netbasen Global Issues in Context. 26

27 Bilag 11 Forfatterweb Hvordan får du adgang? Via - tilgængelig på biblioteket, eller hjemmefra med lånerkort og pinkode. (Eller SkoDa) Hvad indeholder Forfatterweb? Forfatterweb er et elektronisk forfatterleksikon over danske og udenlandske forfattere som omfatter både afdøde og nulevende forfattere. Forfatterweb indeholder ca. 550 portrætter. Heraf ca. 100 børne- og ungdomsforfattere samt illustratorer. Udvalget er bredt og der medtages såvel klassiske forfatterskaber som debuterende forfattere inden for alle genrer. Alle portrætter opdateres løbende og mængden af nye forfattere øges med ca. 50 årligt. Hvordan søger du? 1. Søger du viden om en bestemt forfatter, anbefales det, at du anvender søgefunktionen på Forfatterweb. 2. Forfatterweb er inddelt i to menuer Forfattere og Temaer, som er anvendelige hvis du søger inspiration til dit emne , a 3. Forfattere giver adgang til en liste over de forfattere, som du kan finde portrætter af i Forfatterweb.dk. a. Under de enkelte portrætter kan du anvende venstre menuspalte til at navigere frem og tilbage i portrættets enkelte afsnit. 4. Temaer giver adgang til en liste over en række temaer, hvorunder du kan se de forfattere som knytter sig til de enkelte temaer. 27

28 Bilag 12 Literature Ressource Center Hvordan får jeg adgang? Via - tilgængelig på biblioteket, eller hjemmefra med lånerkort og pinkode. Hvad indeholder Literature Resource Center? Omfattende litteraturvidenskabelig database med information om forfattere og deres værker inden for alle genrer og alle perioder. Omfatter primært skønlitterære forfattere men også faglitterære forfattere og journalister. Sigtet er internationalt, men der er vægt på amerikanske litterærpersoner. Hvordan søger du? 1. Skriv dit søgeord i søgefeltet. Husk søgesproget er engelsk. 2. Ønsker du at søge på en specifik forfatter så vælg Person Search. 3. Søgeresultatet vises og du kan præcisere din søgning ved hjælp af emneordne i venstre side. 4. Du kan vælge at få sorteret søgeresultaterne efter: Litteraturkritik, Biografier, Emner og Værkoversigter, Kritiske anmeldelser og Nyheder, Primære kilder og Litterære værker samt Multimedier. 5. Du kan klikke på den enkelte titel og få vist hele artiklen Hvornår er Literature Resource Center god? Når du søger viden om amerikanske eller verdenskendte forfattere. Når du søger specifik viden og supplerende oplysninger om en given forfatter eller et værk. 28

29 Bilag 13 Bibliotek.dk Hvordan får jeg adgang? Hvad indeholder bibliotek.dk? En database hvor du kan se hvilket materiale, der findes på danske biblioteker. Via bibliotek.dk kan du bestille det ønskede materiale eller se hvilket bibliotek, der har materialet hjemme. Send en bestilling til et selvvalgt bibliotek (uanset hvilket bibliotek der ejer materialet). Du skal selv hente materialet på det bibliotek, du har valgt. Hvordan søger du? 1. Du kan vælge at søge på Forfatter, Titel, Emne eller Fritekst. Indtast dit/dine søgeord i søgefelterne og klik søg. 2. Du kan evt. vælge at søge specifik under noder eller netdokumenter ved at klikke på et af ikonerne i venstre side. 3. Når du har klikket søg får du en liste med de titler, som matcher din søgning. 4. Klik på den ønskede titel for at få mulighed for at bestille eller reservere det ønskede materiale Hvornår er bibliotek.dk god? Når du ikke kan finde det ønskede materiale på dit lokale bibliotek. Når du søger efter specifikke emner. Hvis du ønsker at foretage en artikelsøgning efter emne. 29

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! En undersøgelse af tre 7. klassers kendskab til informationssøgning, kildekritik, e-ressourcer og brugeradfærd i Fredensborg Kommune FREDENSBORG MODELLEN

Læs mere

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning Denne guide er skrevet til alle, der starter på en ungdomsuddannelse og skal i gang med et alment

Læs mere

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Abstrakt: Opgavens formål er at belyse, hvordan ansatte og brugere fra de 10 udvalgte institutioner, folkebiblioteker,

Læs mere

Kildekritisk kompetence på internettet

Kildekritisk kompetence på internettet Kildekritisk kompetence på internettet Billede: Maggie Smith Professionsbachelor Udarbejdet af Rasmus Jager Meldgaard Andersen Via university college læreruddannelsen i Aarhus 2011 Indhold 1 Indledende

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Digital trendspotting Konceptkatalog

Digital trendspotting Konceptkatalog Digital trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog 1. udgave 2010 ISBN 978-87-89860-97-8 Projekt udarbejdet af bibliotekerne i Århus, København,

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Evaluering Projekt MIX

Evaluering Projekt MIX Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede

Læs mere

Kritisk it-læsning på internettet

Kritisk it-læsning på internettet Kritisk it-læsning på internettet Trin: Fag: Tid: 8.-9. klasse Kristendomskundskab Samfundsfag Projektopgaven 4 lektioner Dette forløb er tænkt som et kort input, der viser eleverne, hvor meget det kan

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere