Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:"

Transkript

1 Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende vejledende timetal (samlet fra klasse). Dette vil med det nuværende antal elever og klasser betyder en udvidelse på 282,50 ugentlige lektioner. Med den nuværende ressourcemodels krav om at der skal læses 23 lektioner om ugen pr. lærer svarer det til 12,28 fuldtidsansat lærere. Understøttende undervisning i almenundervisningen: ud fra elevtallet for skoleåret 2013/ Ifølge den indgåede aftale indføres der understøttende undervisning svarende til 70,45 ugtl. lektioner (samlet fra 0. til 9. klassetrin) med varierende antal lektioner om ugen pr. klassetrin. Dette vil med det nuværende antal elever og klasser betyde en udvidelse på ugentlige lektioner. Der er jf. udmelding fra KL lagt en forudsætning ind om at de understøttende timer læses 50 % af lærer og 50 % af pædagoger. Dette er dog en kommunal beslutning som der skal tages stilling til. Det er jf. udmelding fra KL lagt en forudsætning ind om at en lærer kan læse understøttende timer om året. Dette svarer til 33,97 lektioner om ugen. Dette vil med det nuværende antal elever og klasser svare til 21,87 fuldtidsansatte lærere. Det er jf. udmelding fra KL lagt en forudsætning ind om at en pædagog kan læse understøttende timer om året. Dette svarer til 36,67 lektioner om ugen. Dette vil med det nuværende antal elever og klasser svare til 20,26 fuldtidsansatte pædagoger. Der er uenighed imellem KL og BUPL om tolkning af arbejdstidsreglerne for pædagogerne i den understøttende undervisning. BUPL mener at der skal afsættes særskilt tid til forberedelse, således at hver lektion afregnes med 1,3 klokketime mens KL ikke mener der skal afsættes særskilt tid til forberedelse. Der forhandles i øjeblikket og ifølge den seneste udmelding fra KL vil forhandlingerne sandsynligvis være tilendebragt i november måned. Der er derfor usikkerhed om den endelige udgift på dette område. Hvis BUPL får fuldt medhold i deres krav om forberedelsestid vil antallet af lektioner om ugen en pædagog kan læse falde til 27,25, hvilket vil betyde ekstra 6,94 fuldtidsansatte pædagoger svarende til en yderligere udgift på 2,8 mio. kr. ud fra elevtallet for skoleåret 2013/14. Denne er udvidet med en beregning på understøttende timer

2 Udgiftssiden - Almenområdet Lønstigning på baggrund af arbejdstidsaftalen i almenundervisningen: I forbindelse med indgrebet i arbejdstidsaftalerne blev der givet et løntillæg til lærerne på samlet 300 mio. kr. (heraf 225 mio. kr. vedrørende kommunerne) Dette udmøntes med et løntillæg til overenskomstansatte på kr. og til tjenestemænd på kr. (begge tal er grundbeløb inkl. regulering). Dette tillæg er pensions- og feriepenge givende. Der er ud fra data fra FLDløn for Jammerbugt Kommune lavet en beregning i forhold til det heri opgjorte antal tjenestemænd og overenskomstansatte antal lærere. Yderligere undervisningstillæg på baggrund af understøttende timer i almenundervisningen: KL har den 12. september udsendt en skrivelse om forventede øgede udgifter til undervisningstillæg. Ifølge denne skrivelse vil den del af de understøttende timer som lærerne varetager, kunne udløse undervisningstillæg. Der er dog usikkerhed om hvilke timer der vil kunne udløse undervisningstillæg, idet dette vil afhænge af de konkrete aktiviteter. Kl anbefaler at kommunerne budgetterer med øgede udgifter til undervisningstillæg og vil i det nye år udsende yderligere vejledning om håndtering af undervisningstillæg. Der er stor usikkerhed om den faktiske udgift til undervisningstillæg, da det dels afhænger af hvilke timer der reelt kommer til at udløse tillægget og dels afhænger det af den enkelte skoles planlægning af de enkelte medarbejders tid, hvor meget der udløser undervisningstillæg Vikarudgifter i almenundervisningen: I Jammerbugt Kommunes nuværende ressourcemodel udløses der ressourcer til vikardækning med 3 % af den samlede lønudgift. På baggrund af ovenstående udvidelse af udgiften til lønninger vil det medfører en yderligere tildeling til vikardækning på 3 % heraf. Heldagsskole i Fjerritslev: Der er taget udgangspunkt i at en lærer vil kunne undervise 1019 årlige understøttende timer timer: 0 kr./time timer: 35 kr./time >750 timer: 108 kr./time 450 t.*35 kr. = kr. 269 t. *108 kr. = kr. Samlet kr. pr. fuldtidsansat i undervisningstillæg. 21,87 fuldtids * kr. = kr. Der afsættes 1,0 mio. kr I forbindelse med budgetforlig 2013 blev der etableret forsøg med Heldagsskole i Fjerritslev Skole. Der blev overført kr. fra Fjerritslev SFO til Fjerritslev Skole. Da skolereformen indfører en længere skoledag for alle elever kan de tilførte tilbageføres. (På nedenstående beregninger på mindre åbningstid i SFO er der taget højde for at Fjerritslev SFO har en mindre åbningstid / normering end de øvrige SFO er. Der er dermed beregnet end mindre besparelse på SFO området, hvorfor de trækkes fra på skoleområdet som en mindre udgift Samlet udgift almenområdet

3 Udgiftssiden - Specialområdet Flere undervisningstimer i specialundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil der ske en udvidelse af undervisningstimerne med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende vejledende timetal (samlet fra klasse). Denne udvidelse af undervisningstimerne gælder også specialundervisningsområdet. Da ressourcemodellen for specialundervisningen ikke er opdelt i klasser mv. er der lavet en beregning på at de flere undervisningstimer i almenundervisningen udgør en stigning på ca. 4,2 %. Det er forudsat at udgiften også udgør 4,2 % på specialundervisningsområdet. Understøttende undervisning i specialundervisningen: for specialundervisningen ud fra elevtallet for skoleåret 2013/14. Der er lagt en stigning på 4,2 % ind på lærerressourcerne Ifølge den indgåede aftale indføres der understøttende undervisning svarende til 70,45 ugtl. lektioner (samlet fra 0. til 9. klassetrin) med varierende antal lektioner om ugen pr. klassetrin. Denne udvidelse af undervisningstimerne gælder også specialundervisningsområdet. Da ressourcemodellen for specialundervisningen ikke er opdelt i klasser mv. er der lavet en beregning på at de understøttende lektioner i almenundervisningen udgør en stigning på ca. 13,4 %. Det er forudsat at udgiften også udgør 13,4 % på specialundervisningsområdet. for specialundervisningen ud fra elevtallet for skoleåret 2013/14. Der er lagt en stigning på 13,4 % ind fordelt 50/50 på lærerressourcer / pædagogressourcer Der er ved den understøttende undervisning i specialundervisningen de samme usikkerheder som er beskrevet under almenområdet. Hvis BUPL får fuldt medhold i deres krav om forberedelsestid vil antallet af lektioner om ugen en pædagog kan læse falde til 27,25 På specialområdet vil det svare til en yderligere udgift på 0,4 mio. kr. Lønstigning på baggrund af arbejdstidsaftalen i specialundervisningen: I forbindelse med indgrebet i arbejdstidsaftalerne blev der givet et løntillæg til lærerne på samlet 300 mio. kr. (heraf 225 mio. kr. vedrørende kommunerne) Dette udmøntes med et løntillæg til overenskomstansatte på kr. og til tjenestemænd på kr. (begge tal er grundbeløb inkl. regulering). Dette tillæg er pensions- og feriepenge givende. Der er ud fra data fra FLDløn for Jammerbugt Kommune lavet en beregning i forhold til det heri opgjorte antal tjenestemænd og overenskomstansatte antal lærere

4 Udgiftssiden - Specialområdet Yderligere undervisningstillæg på baggrund af understøttende timer i specialundervisningen: KL har den 12. september udsendt en skrivelse om forventede øgede udgifter til undervisningstillæg. Ifølge denne skrivelse vil den del af de understøttende timer som lærerne varetager, kunne udløse undervisningstillæg. Der er dog usikkerhed om hvilke timer der vil kunne udløse undervisningstillæg, idet dette vil afhænge af de konkrete aktiviteter. Kl anbefaler at kommunerne budgetterer med øgede udgifter til undervisningstillæg og vil i det nye år udsende yderligere vejledning om håndtering af undervisningstillæg. Dette gælder også for specialområdet. Der er stor usikkerhed om den faktiske udgift til undervisningstillæg, da det dels afhænger af hvilke timer der reelt kommer til at udløse tillægget og dels afhænger det af den enkelte skoles planlægning af de enkelte medarbejders tid, hvor meget der udløser undervisningstillæg Vikarudgifter i specialundervisningen: Der er taget udgangspunkt i at en lærer vil kunne undervise 1019 årlige understøttende timer timer: 0 kr./time timer: 35 kr./time >750 timer: 108 kr./time 450 t.*35 kr. = kr. 269 t. *108 kr. = kr. Samlet kr. pr. fuldtidsansat i undervisningstillæg. 3,77 fuldtids * kr. = kr. Der afsættes 0,2 mio. kr I Jammerbugt Kommunes nuværende ressourcemodel udløses der ressourcer til vikardækning med 3 % af den samlede lønudgift. På baggrund af ovenstående udvidelse af udgiften til lønninger vil det medfører en yderligere tildeling til vikardækning på 3 % heraf. for specialundervisningen Samlet udgift specialområdet

5 Finansiering Ændringer i folkeskolen almen-området Mere undervisning gennem bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid almen-området: En konsekvens af den nye arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet er at det er muligt at udnytte lærernes arbejdstid til mere undervisningstid. I Jammerbugt Kommunes nuværende ressourcemodel på almen-området er det forudsat at alle lærer i gennemsnit skal undervise 23 lektioner om ugen Der er jf. udmelding fra KL forventet et gennemsnitligt timetal på 733 årlige timer, svarende til 24,43 ugentlige lektioner. Dette er en gennemsnitlig stigning på 2 timer mere om ugen. Der er her anvendt 750 årlige timer, svarende til 25,00 ugentlige lektioner. Mindre udgift til vikar pga. mere undervisning gennem bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid almen: I Jammerbugt Kommunes nuværende ressourcemodel udløses der ressourcer til vikardækning med 3 % af den samlede lønudgift. På baggrund af ovenstående bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid vil det medfører en mindre tildeling til vikardækning på 3 % heraf. for specialundervisningen Yderligere undervisningstillæg på baggrund af bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid almen:: KL har den 12. september udsendt en skrivelse om forventede øgede udgifter til undervisningstillæg. Ifølge denne skrivelse vil forudsætningen om at lærerne underviser 2 time mere om ugen medfører en stigning i udgiften til undervisningstillæg. Det er i reformen forudsat at særligt timetallet for de lærere, der underviser mindst, hæves. Da Jammerbugt Kommune i den nuværende ressourcemodel har forudsat et gennemsnit på 23 lektioner ligger lærerne i forvejen på et højt antal undervisningstimer i gennemsnit. Hvis det forudsættes at alle yderligere undervisningstimer vil medføre det høje undervisningstillæg vil det betyde en udgift på ca. 1,2 mio. kr. De indgåede akkordaftaler er til gengæld ophævet med den nye arbejdstidsaftale så de udbetalte akkordtillæg vil fremover kunne spares. Samlet forventes der en udgift på ca. 1,5 mio. kr. Der er stor usikkerhed om den faktiske udgift til undervisningstillæg, da det afhænger af den enkelte skoles planlægning af de enkelte medarbejders tid. Udvidelsen i undervisningstimerne udløser 282,50 yderligere lektioner om ugen. Dette svarer til en stigning på lektioner. Omregnet til timer svarer det til timer Hvis de alle udløser det høje undervisningstillæg koster det timer * 108 kr. = Afrundet til 1,0 mio. kr. Hertil kommer en udgift til yderligere undervisningstillæg på de lærer som vil komme over de 750 årlige timer. Endelig skal de bortfaldne akkordtillæg modregnes som en mindreudgift. Netto er dette sat til 0,5 mio. kr Samlet finansiering Ændring folkeskolen - Almen

6 Finansiering Ændringer i folkeskolen special-området Mere undervisning gennem bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid special-området: En konsekvens af den nye arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet er at det er muligt at udnytte lærernes arbejdstid til mere undervisningstid. I Jammerbugt Kommunes nuværende ressourcemodel på specialområdet er det forudsat at alle lærer i gennemsnit skal undervise 25 lektioner om ugen. Der er jf. udmelding fra KL forventet et gennemsnitligt timetal på 733 årlige timer, svarende til 24,43 ugentlige lektioner. Der er her anvendt 750 årlige timer, svarende til 25,00 ugentlige lektioner Det vil sige at der ikke er nogen besparelse på specialområdet, idet vi i forvejen udnytter arbejdstiden fuldt ud. Samlet finansiering - Ændring folkeskole - special 0 0 6

7 Finansiering Ændringer i almen SFO Reduktion i åbningstiden på baggrund af længere skoledag almen SFO: Skolereformen betyder at timetallet for klasse stiger til 30 timer om ugen det vil sige en skoledag på 6 timer om dagen ( ). Indtil et folketingsvalg er deltagelse i lektiecafe på 2 timer om ugen gjort frivillig, hvilket betyder at åbningstiden i SFO kan reduceres fra de nuværende 35 timer om ugen til 25 timer om ugen i 40 uger, mens åbningstiden i skoleferier bibeholdes på de nuværende 52,50 timer om ugen. Dette giver en gennemsnitlig reduktion i åbningstiden på 7,87 timer om ugen. Svarende til en reduktion i åbningstiden på 20,33 %. (Fjerritslev SFO er uændret, idet reduktionen i timetal allerede er sket på baggrund af forsøget med heldagsskole) Det er forudsat at Jammerbugt Kommunes forældrebetalingsandel på 49,7 % fastholdes uændret. for SFO samt takstberegningen og er med udgangspunkt i det budgetterede antal elever i almen SFO i Reduktion i elevtallet i SFO på baggrund af mindre åbningstid almen SFO: På baggrund af erfaringer fra forsøgsordninger både i Jammerbugt Kommune og andre kommuner så forventes det at indførelsen af det højere timetal i skolen og den deraf mindre åbningstid i SFO vil medføre en reduceret søgning til SFO. Ud fra erfaringerne i Jammerbugt Kommune og andre kommuner forventes der at søgningen til SFO reduceres med 1/3. (Fjerritslev SFO er uændret, idet den mindre søgning allerede er sket på baggrund af forsøget med heldagsskole) for SFO samt takstberegningen og er ud med udgangspunkt i det budgetterede antal elever i Det er forudsat at forældrebetalingsandelen på 49,7 % fastholdes uændret. Samlet finansiering ændringer i almen SFO

8 Finansiering Ændringer i special SFO Reduktion i åbningstiden på baggrund af længere skoledag special SFO: Skolereformen gælder også for special området. Det betyder at åbningstiden i Special SFO kan reduceres fra de nuværende 35 timer om ugen til 25 timer om ugen i 40 uger, mens åbningstiden i skoleferier bibeholdes på de nuværende 52,50 timer om ugen. Dette giver en gennemsnitlig reduktion i åbningstiden på 7,87 timer om ugen. Svarende til en reduktion i åbningstiden på 20,33 %. Det er forudsat at Jammerbugt Kommunes forældrebetalingsandel på 49,7 % fastholdes uændret. for Special SFO samt takstberegningen og er med udgangspunkt i det budgetterede antal elever i special SFO i Reduktion i Elevtallet i SFO på baggrund af mindre åbningstid special SFO: På baggrund af erfaringer fra forsøgsordninger både i Jammerbugt Kommune og andre kommuner så forventes det at indførelsen af det højere timetal i skolen og den deraf mindre åbningstid i SFO vil medføre en reduceret søgning til Special SFO. Da børnene i Special SFO er visiteret til tilbuddet og mange får friplads vurderes det at faldet i børnetallet i Special SFO vil være mindre end i almen SFO det vurderes derfor kun at udgøre 1/4 og ikke 1/3 som i almen SFO for Special SFO samt takstberegningen og er med udgangspunkt i det budgetterede antal elever i special SFO Det er forudsat at forældrebetalingsandelen på 49,7 % fastholdes uændret. Samlet finansiering ændringer i Special SFO

9 Finansiering Ekstern Bloktilskud: Ifølge økonomiaftalen for løftes bloktilskuddet med 204 mio. kr. i og 407 mio. kr. fra og frem. Jammerbugt Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 0,67 % Bloktilskud ekstraordinært -2017: Ifølge økonomiaftalen for løftes bloktilskuddet ekstraordinært med 300 mio. kr. i, 600 mio. kr. i og 2016 og 300 mio. kr. i Det ekstraordinære løft i bloktilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Tilskuddet for er udmeldt til at udgøre kr. Tilskuddet for er ikke udmeldt på nuværende tidspunkt. Der er forudsat at fordelingen i er ligesom i dvs /6*12 = afrundet 12 mio. kr. Vær opmærksomme på at der er tale om et skøn for. Størrelsen på tilskuddet for bliver først meldt ud i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for. Vær også opmærksomme på at der er tale om et ekstraordinært tilskud som efter de nuværende aftaler bortfalder fra sommeren som 0,67 % af 204/407 mio. kr Lønstigning på baggrund af arbejdstidsaftalen Bloktilskud: I forbindelse med indgrebet i arbejdstidsaftalerne blev der givet et løntillæg til lærerne på samlet 300 mio. kr. Kommunernes andel heraf udgør 225 mio. kr. (94 mio. kr. i ). Dette bliver kompenseret via bloktilskuddet. Jammerbugt Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 0,67 % som 0,67 % af 94/225 mio. kr Samlet finansiering eksternt

10 Samlet økonomi direkte konsekvenser af skolereform Samlet udgift til skolereformen indgået aftale Samlet finansiering i forhold til indgået aftale Nuværende resultat skolereform

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Økonomi- og Digitaliseringscentret

Økonomi- og Digitaliseringscentret NOTAT Økonomi- og Digitaliseringscentret 29-08- Økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen 1. Baggrund Folkeskolereformen indebærer betydelige ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen,

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen)

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen) Folkeskolereform En Viborg model sådan arbejder vi med implementeringen Velkommen! Program: 1. Velkomst (Jan Henriksen) 2. Præsentation af processen (Jan Henriksen) 3. Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Gør en god skole bedre. et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Tidsplan Proces fra udspil november 2012 til udmøntning august 2014 Nov. 2012 Forår 2013 Juni 2013 Oktober 2013 Ultimo 2013 Primo 2014 Aug. 2014 Reformudspil

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Hele kr priser

Hele kr priser Alle fagudvalg Øvrige ændringsforslag ØÆ1 I alt 22.081 27.161 27.161 24.761 Sundhed Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge.

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Budget 2014 - Skolereform

Budget 2014 - Skolereform Budget 2014 - Skolereform v. Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen Budgetseminar September 2013 ØKONOMI FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN - REFORM AF SKOLEN SKOLEÅR 2014 2015 2016 2017 Samlet forventet udgift

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 På Børne-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 5. blev det under pkt. 8 besluttet følgende: 1. at Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger om året i forhold

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Enhedspriser og produktivitet

Enhedspriser og produktivitet Enhedspriser og produktivitet Skoler // Børne- og Ungdomsforvaltningen Hovedkonklusioner København har faldende enhedspriser på skoleområdet. Enhedspriserne ligger nu under gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Opgørelsen viser, at undervisningens samlede

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie.

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den 24. januar 2006 Århus Kommune Børn og Unge Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. 1. Resume Med

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Herning, den 18. september 2013 Indledning Midt i juni blev et stort flertal på Christiansborg enige om en folkeskolereform, som træder i kraft august

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

Referat fra møde i GJUK s bestyrelse torsdag den 29. august 2013 kl. 19,00 Afbud: Dennis Larsen og Sonny Behrendt 1.Godkendelse af referatet fra

Referat fra møde i GJUK s bestyrelse torsdag den 29. august 2013 kl. 19,00 Afbud: Dennis Larsen og Sonny Behrendt 1.Godkendelse af referatet fra Referat fra møde i GJUK s bestyrelse torsdag den 29. august 2013 kl. 19,00 Afbud: Dennis Larsen og Sonny Behrendt 1.Godkendelse af referatet fra Referatet godkendt uden bemærkninger. mødet den 30.5.2013

Læs mere

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014 Skolereformen Byrådet 28. august 2014 Skolereform disposition Animationsfilmen Lærer/elev skema Understøttende undervisning Lektiecafe SFO og fritidsklubber Den åbne skole Kulturelt læringscenter Kompetenceudvikling

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen

Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Thomas Astrup Bæk Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Vejledning til skolerne om afholdelse af erstatningstimer og andre undervisningsrelaterede aktiviteter for 9. hhv. 10. klasse ved lockoutens ophør

Vejledning til skolerne om afholdelse af erstatningstimer og andre undervisningsrelaterede aktiviteter for 9. hhv. 10. klasse ved lockoutens ophør KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Vejledning til skolerne om afholdelse af erstatningstimer og andre undervisningsrelaterede aktiviteter for 9. hhv. 10. klasse ved lockoutens ophør

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere