Asyl Dialog Tanken: Center Kongelunden & Center Sandholm et brugerstyret kursus i to dele om asylansøgeres livsvilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asyl Dialog Tanken: Center Kongelunden & Center Sandholm et brugerstyret kursus i to dele om asylansøgeres livsvilkår"

Transkript

1 Asyl Dialog Tanken: Center Kongelunden & Center Sandholm et brugerstyret kursus i to dele om asylansøgeres livsvilkår v. Morten Goll (initiativtager og facilitator), Joachim Hamou (co-facilitator) og Tone Olaf Nielsen (teoriformidler og projektkoordinator) Dato: Center Kongelunden, januar 2009 Center Sandholm, februar 2009 Kursusbeskrivelse: Der har i de senere år været rejst megen kritik af den måde, hvorpå de danske asylcentre fungerer. Talrige debatter i Folketinget såvel som offentligt og på græsrodsniveau har diskuteret problemerne på asylcentrene, men ingen har imidlertid spurgt beboerne selv om deres mening. Asyl Dialog Tanken ønsker at gøre netop det. Gennem en række workshops på Center Kongelunden og Center Sandholm i januar og februar 2009, sigter kurset på, gennem et samarbejde med studerende fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og beboere fra centrene, at udvikle idéer til forbedring eller alternativer til asylcentrene. Til hver af de to forløb inviteres 5-10 studerende fra Kunstakademiet, 5-10 asylcenterbeboere og et antal løsgængere fra andre uddannelsesinstitutioner (f.x. interesserede studerende fra den Sociale Højskole, Journalisthøjskolen etc.). Under hvert kursusforløb er der plads til max. 20 deltagere. Intentionen er at prøve at lade asylcentrenes beboere udvikle alternativer til centrenes sociale design i samarbejde med socialt engagerede kunstnere og kulturproducenter og dermed forsøge at forbedre livsvilkårene for asylcenterbeboere i Danmark. Asyl Dialog Tanken er således et socialt eksperiment: I de 6 uger forsøget varer, vil vi behandle beboerne som eksperter og medmennesker med samme rettigheder som danskere. Hvilke kreative kræfter venter på at blive udløst under disse omstændigheder? Vi kommer ikke for at hjælpe beboerne, men fordi vi har brug for deres hjælp. Kursusforløbene på henholdsvis Center Kongelunden og Center Sandholm består hver af tre elementer: Videoworkshop, Dialog Tank og Præsentation. Videoworkshoppen og første del af Dialog Tanken afholdes i første kursusuge. I anden kursusuge holdes der en tænkepause, kun afbrudt af en fælles ekskursion for alle kursusdeltagere. I tredje kursusuge afholdes anden del af Dialogtanken, som udmønter sig i en afsluttende offentlig Præsentation af kursets tre elementer (for datoer, se kursusprogram nedenfor). Videoworkshoppen har til formål at introducere deltagerne for hinanden og forberede dem på den efterfølgende Dialog Tank. Deltagerne deles op i mindre grupper, som samarbejder om kreative besvarelser af tre spørgsmål: Beskriv din dagligdag lige nu?, Den bedste dag i din barndom? og Drømmen om fremtiden: Hvor er jeg om 10 år? Disse spørgsmål har til formål at engagere deltagerne i en kritisk refleksion over deres umiddelbare situation og at kontekstualisere den senere Dialog Tank. Asyl Dialog Tanken stiller kameraer og redigeringsudstyr til rådighed, og grupperne bestemmer selv, hvordan de vil bruge udstyret, samt i hvilken form de vil besvare spørgsmålene. Det forventes, at hver deltagers færdigredigerede indslag varer 1-5 min. Dialog Tanken har til formål at analysere forholdene på det pågældende asylcenter og udvikle alternative løsninger. Den deles op i en fase med problemformulering og en fase med problemløsning. Problemformuleringsfasen består af en brainstormingsession, hvor deltagerne deles op i grupper, som brainstormer skiftevis på de fire temaer: Lovgivning, Asylcenter, Beboer, Omgivende samfund (se vedlagt liste med spørgsmål til temaerne). I den anden fase af Dialog Tanken leder vi efter svar på de problemer, som brainstormen har blotlagt. I denne fase arbejder grupperne på at udvikle alternativer til de eksisterende modeller for asylophold, der p.t. begrænser sig til en diskussion om bibeholdelse af asylcentrene eller en afskaffelse af dem. Den tredje og sidste fase består af en offentlig Præsentation af Videoworkshoppen og Dialog Tankens konklusioner og løsningsmodeller på det pågældende asylcenter. De enkelte grupper bestemmer selv formatet for deres præsentation: det kan være alt fra PowerPoint til performance, installation eller video, modelbyggeri eller tekst, aktion eller intervention, osv. Efter den afsluttende præsentation på henholdvis Center Kongelunden og Center Sandholm samles Asyl Dialog Tankens resultater i en publikation til offentliggørelse udenfor asylcentrene og Kunstakademiet. Som en yderligere dokumentation arbejder TV-producer Axel Boisen på at lave en dokumentarfilm om hele processen til DR2.

2 Kursusprogram Center Kongelunden: Første kursusuge (5.-9. januar 2009): Mandag Introduktion til kurset v. Morten Goll. Deltagerintroduktion v. deltagerne selv. Gennemgang af problemstillinger i nyere dansk asylpolitik- og lovgivning v. Morten Goll Kunstneriske, aktivistiske og kulturelle modtræk til den danske asylpolitik v. Tone Olaf Nielsen. Introduktion til Gayatri C. Spivaks subaltern -begreb og Giorgio Agambens Homo Sacer - begreb. v. Tone Olaf Nielsen. Diskussion spørgsmål svar. Tirsdag Introduktion til Video Workshoppen, kamerateknik og opgaver Videoproduktion i grupperne. Onsdag Videoproduktion og redigering i grupperne Videoproduktion og redigering i grupperne. Torsdag Dialog Tankens første fase: Brainstorming af de fire temaer Lovgivning, Asylcenter, Beboer, Omgivende Fortsat brainstorming af de fire temaer Lovgivning, Asylcenter, Beboer, Omgivende Fredag Fortsat brainstorming af de fire temaer Lovgivning, Asylcenter, Beboer, Omgivende Afslutning af Dialog Tankens første fase samt organisering og præsentation af resultat. Anden kursusuge ( januar 2009): Intermission mandag til onsdag. De film, der ikke er blevet færdige, redigeres og tekstes af Joachim Hamou og Morten Goll i samarbejde med enkelte deltagere i løbet af ugen. Torsdag Ekskursion til Kunstakademiet, de studerende viser selv rundt Frokost på akademiet Ekskursion til Integrationsministeriet. Tredje kursusuge ( januar 2009): Mandag Dialog Tankens anden fase starter med fokus på problemløsning. Plenum, diskussion om gruppernes funktioner, uddelegering af specifikke temaer til de enkelte grupper Grupperne går i gang med at diskutere, hvordan de kan angribe problemstillingen. Tirsdag Plenum, gruppearbejde, løsningsdesign. Onsdag Plenum, gruppearbejde. Torsdag Plenum, gruppearbejde, der arbejdes mod den afsluttende præsentation af løsningsmodeller Afsluttende produktion og display. Fredag Afsluttende produktion og display Plenum, konklusion. Søndag Offentligt arrangement på Center Kongelunden med reception og udstilling af Asyl Dialog Tankens resultater.

3 Kursusprogram Center Sandholm: Første kursusuge ( februar 2009): Mandag Introduktion til kurset v. Morten Goll. Deltagerintroduktion v. deltagerne selv. Gennemgang af problemstillinger i nyere dansk asylpolitik- og lovgivning v. Morten Goll Kunstneriske, aktivistiske og kulturelle modtræk til den danske asylpolitik v. Tone Olaf Nielsen. Introduktion til Gayatri C. Spivaks subaltern -begreb og Giorgio Agambens Homo Sacer - begreb. v. Tone Olaf Nielsen. Diskussion spørgsmål svar. Tirsdag Introduktion til Video Workshoppen, kamerateknik og opgaver Videoproduktion i grupperne. Onsdag Videoproduktion og redigering i grupperne Videoproduktion og redigering i grupperne. Torsdag Dialog Tankens første fase: Brainstorming af de fire temaer Lovgivning, Asylcenter, Beboer, Omgivende Fortsat brainstorming af de fire temaer Lovgivning, Asylcenter, Beboer, Omgivende Fredag Fortsat brainstorming af de fire temaer Lovgivning, Asylcenter, Beboer, Omgivende Afslutning af Dialog Tankens første fase samt organisering og præsentation af resultat. Anden kursusuge ( februar 2009): Intermission. De film, der ikke er blevet færdige, redigeres og tekstes af Joachim Hamou og Morten Goll i samarbejde med deltagerne i løbet af ugen. Torsdag Ekskursion til Kunstakademiet, de studerende viser selv rundt Frokost på akademiet Ekskursion til Integrationsministeriet. Tredje kursusuge (23. februar -1. marts 2009): Mandag Dialog Tankens anden fase starter med fokus på problemløsning. Plenum, diskussion om gruppernes funktioner, uddelegering af specifikke temaer til de enkelte grupper Grupperne går i gang med at diskutere, hvordan de kan angribe problemstillingen. Tirsdag Plenum, gruppearbejde, løsningsdesign. Onsdag Plenum, gruppearbejde. Torsdag Plenum, gruppearbejde, der arbejdes mod den afsluttende præsentation af løsningsmodeller Afsluttende produktion og display. Fredag Afsluttende produktion og display Plenum, konklusion. Søndag Offentlig arrangement på Center Sandholm med reception og udstilling af Asyl Dialog Tankens resultater.

4 Spørgsmål til de fire temaer: Lovgivning Hvordan virker loven på en asylansøger? Er en asylansøger beskyttet af loven? Hvad er efter jeres mening lovens overordnede formål? Er den til for jeres skyld? Føler i jer velkomne? Hvordan hjælper lovgivningen en asylansøger? Føler i at i bliver behandlet godt? Er der specifikke problemer ved den lovgivning som gælder i dag? Hvordan skal loven ændres? Hvis i skulle skrive loven om hvem der må få asyl i Danmark, hvordan skulle det så lyde? Hvordan skulle ventetiden organiseres? Arbejdstilladelse? Mere/mindre undervisning? Asylcenter Hvad er en asyllejr? Hvad er en Røde Kors medarbejder? Hegn, låse, placering i landskabet, bygninger, og faciliteter. Luk lejren? Byg den om? Flyt den? Hvordan gør arkitekturen livet lettere/sværere for beboerne? Hvad irriterer mest? Køkkenerne? Hvordan fungerer det? Opholdsrum? Udendørsarealer? Placering? Hvordan fungerer kommunikationen med Røde Kors medarbejderne? Hvordan fungerer undervisningen? Underholdning? Fritidsaktiviteter? Udbetaling af underhold? Fritidsaktiviteter? Arbejde? Beboer Hvad er en beboer på et asylcenter? Hvad er formålet med at bo i en asyllejr? Forstår systemet hvem man er? Forstår de andre beboere hvem man er? Er der plads til at man kan være andet end beboer Beskriv forløbet, ankomst, indkvartering, opholdsansøgning, ventetid, afslag, rejse osv -Hvor går det galt i forløbet. Har beboerne brug for hinanden? Gennemgå en tilfældig dag på et asylcenter: hvilke funktioner er der, hvilke processer skal man igennem. Hvad får beboeren ud af at bo i en lejr? Omgivende samfund Hvad er et land? Hvor tæt på samfundet skal asylansøgere placeres? Kan man tale med danskere? Hvad er integration? Er integration ønskværdigt? Hvordan bliver man godt integreret? Hvad forhindrer integration? Hvordan kommer man ind i det danske samfund? Hvordan skulle asylansøgerne fastholde et netværk hvis de blev spredt for alle vinde? Er det ønskværdigt?

5 Kompendium: Kompendiet er sammensat med henblik på at give de studerende fra Kunstakademiet en fælles kontekst og forståelse for de problemstillinger, som diskuteres og bearbejdes under forløbet. Interesserede beboere kan også få det udleveret: 1. Birthe Rønn Hornbech: Udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. august 2007, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 8. juli 2008, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=120712#kap5. 2. Giorgio Agamben: What Is a Camp?, i Means Without End Notes on Politics, University Minnesota Press, 2000, side Giorgio Agamben: What Is a People?, i Means Without End Notes on Politics, University Minnesota Press, 2000, side Bülent Diken og Bagge Laustsen: Terror og Lejrene: Eksklusion og Selveksklusion, Minority Report En udfordring af intolerancen i dagens Danmark_ station 4: bogen, 2004, Side Pablo Henrik Llambias: Et supplement til den danske velfærdsstat, Minority Report En udfordring af intolerancen i dagens Danmark_ station 4: bogen, 2004, side Viktor Papanek: Rebel with a cause, Design for the Real World, Human Ecology and Social Change, Thames & Hudson,1985, side Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak?, Marxism and the Interpretation of Culture, edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg, 1988, side Hito Steyerl: The Subalterns' Present", (ca. 4 sider) Spørgsmål rettes til Morten Goll: /

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT TEC Teknisk Erhvervsskole Center Jette Egeskov Nossell (red.) Peter Bombæk Olsen Juni 2011 Indhold Indledning...

Læs mere

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG 9TEKNIKKER - TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG LÆRENDE MØDER På de fleste konferencer og møder er der for mange præsentationer og deltagerne er for passive. Her er ni teknikker, hvormed mødedeltagerne kan

Læs mere

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler Studie cirkler Manual til ledere af studiecirkler Forord Formålet med denne manual er at give studiecirkelledere et værktøj til brug for arbejdet i åbne studiecirkler, herunder kort om baggrunden for disse.

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Fælles forståelse af kerneopgaven

Fælles forståelse af kerneopgaven modul 1 tema 1 Fælles forståelse af kerneopgaven Øvelsen kort fortalt I skal arbejde med at definere jeres fælles kerneopgave. I skal ende ud med en fælles forståelse af kerneopgaven, som alle medarbejdere

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere