Hvordan man udfører bønnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan man udfører bønnen"

Transkript

1 Hvordan man udfører bønnen [NB: Følgende beskrivelse er ifølge Mālikī retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens.] Hvordan man udfører én rak ah Man skal have wudu for at kunne udføre bøn (Ṣalāh). Vend ansigtet mod Qibla (bederetningen)- i retning af Makka. Hav intention (s: niyya) om at udføre den pågældende bøn, som du skal til at udføre for Allāhs alene. Løft dine hænder til skulderniveau og sænk dem så ned langs siden, idet du siger (med hørbar stemme) Dette kaldes Takbir al-ihrām og ved at sige det træder du ind i tilstanden af bøn. Stilling (postion) i Salāt 1. Qiyām Stående stilling Stå opret med dine fødder let adskilte med hovedet opretog med blikket mod jorden. (s: Der er to holdninger vedrørende hændernes position i qiyām-stillingen, inden for Mālikī retsskolen. Den mest kendte er at lade armene hænge ned langs siden. Den anden holdning er at placere den højre hånd på den venstres håndryg på brystet og nogle siger over navlen (ifølge Qādī Iyād). Begge holdninger er gyldige i retsskolen.) Hvad der reciteres (siges) Sūrat ul-fātiḥah (den første sūrah i Quranen) i hver rak ah: Al-ḥamdu li-llāhi Rab-bil- ālamin Ar-Raḥmānir-Raḥīm Maliki yawmid-dīn Iy-yāka na budu wa iy-yāka nasta īn Ihdinaṣ-Ṣirāṭal-Mustaqīm Ṣirāṭal ladhīna an amta alayhim Ghayril maghdūbi alayhim walad-ḍāl-līn. Betydning (meningsmæssig): Lovprisning tilhører Allāh, Verdenernes Herre Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertige Kongen på Afregningens Dag. Dig tilbeder vi og hos Dig søger vi hjælp. Led os ad den Lige Vej, Vejen for dem Du skænkede lykke, ikke for dem, hvorpå der er vrede og de vildfarne. Og dernæst siger du: Amīn (Lavmælt, bevægende læberne, men ikke hørbart Muwatta.com Side 1

2 2. Rukū foroverbøjet stilling Buk dig med din ryg parallel med jorden og med strakte ben, og grib om knæene med dine hænder. for andre i nærheden). [Bemærk: I Mālikī retsskolen reciteres Bismillāhir-Raḥmanir-Raḥīm ikke i al-fātiḥah i bønnen.] Anden recitation af Qurān (første 2 rak ah), Helst af en længde på mindst 3 āyāt. Du kan læse en af de korte sūrah er fra Qurānen såsom sūrat ul-ikhlās (sūrah nr.112): Qul huw Allāhu Aḥad Allāhu-ṣ-Ṣamad Lam yālid wa lam yūlad Wa lam yakul lahū kufu-an Aḥad Betydning (meningsmæssig): Sig: Han er Allāh den Ene Den Som Intet Behøver (og som alle skabninger er afhængige af) Han avler ikke og ej heller blev han avlet Og intet er Hans lige eller kan sammenlignes med ham. Dernæst: Subḥāna Rabbiyal- Adhim Betydning: Æret være min Herre, den Mægtige (3 gange). Så reciterer Imāmen i bøn i forsamling(eller du gør hvis du beder alene): Sami Allāhu liman hamidah Betydning: Allāh hører den som lovpriser ham. Så svarer muezzinen (s: den som kaldte adhan) eller du gør det selv, hvis du beder alene: Muwatta.com Side 2

3 3. Qiyām Stående postion 4. Sajdah Knælende stilling med ansigtet mod jorden. Du rører jorden med din pande, din næsetip, dine håndflader, dine knæ og med dine tæer pegende fremad. Allāhumma Rabbanā wa lakal-ḥamd Betydning: O Allāh, vor Herre, lovprisningen er Din. Subḥāna Rabbiyal-A lā Betydning: Æret være min Herre, Den Højeste. (3 gange) Så i siddende stilling (idet man går videre til næste stilling): 5. Julūs Siddende stilling Du sidder med den venstre fod inde under højre skinneben og lår, idet din højre fod forbliver oprejst ved siden af dit højre lår. Dine hænder hviler på lårene eller på dine knæ. 6. Sajdah Knælende stilling med ansigtet mod jorden Som før. 7. Qiyām Stående stilling Efter den første og tredje rak ah, undtagen i Maghrib-bønnen (hvor den tredje rak ah er den afsluttende. 8. Julūs Siddende stilling Efter anden og sidste rak ah Betydning: Allāh er Større Allāhumma ghfirlī wa rhamnī Betydning: O Allāh, tilgiv mig og vær mig nådig. Mens du så går videre til sajdah igen: Betydning: Allāh er Større Subḥāna Rabbiyal-A lā Betydning: Æret være min Herre, Den Højeste. (3 gange) Mens du rejser dig op igen: Sūrat al-fātiḥah (i hver rak ah) Anden recitation af Qurān (fx små sūraher) kun første og anden rak ah mindst 3 ayats længde. Der læses at-tashahhud i den anden og i den afsluttende rak ah: Muwatta.com Side 3

4 At-taḥiyyātu lillāhi-z-zakiyyātu lillāhi-ṭ- ṭayyibātu-ṣ-ṣalawātu lillāh. As-salāmu alayka ayyuha-n-nabiyyu wa raḥmatu-llāhi wa barakātuh. As-salāmu alayna wa alā ibādi-llāhi-ṣ- ṣaliḥīn. Ash-hadu an lā ilāha illā Allāhu wahdahu lā sharīka lah, wa ash-hadu anna Muḥammadan abduhu wa rasūluh. Betydning: Hilsner og renhed tilhører Allāh de bedste bønner tilhører Allāh. Allāhs Fred, Nåde og Velsignelser være med dig O Profet. Fred være med os og de oprigtige af Allāhs slaver. Jeg bevidner at der ikke er nogen gud undtagen Allāh og jeg bevidner at Muḥammad er Hans slave og sendebud. Salat ala-n-nabiy læses kun i den sidste rak ah: Allāhumma ṣalli alā Muḥammadin wa alā āli Muḥammad, kamā ṣallayta alā Ibrāhīma wa alā āli Ibrāhīm. Wa bārik alā Muḥammadin wa alā āli Muḥammad, kamā bārakta alā Ibrāhīma wa alā āli Ibrāhīm. Fil- ālamīn, innaka Hamīdun Madjīd. Betydning: O Allāh velsign Muḥammad og Muḥammads familie, ligesom du velsignede Ibrāhīm (Abraham) og Ibrāhīms familie. Og overøs Muḥammad og Muḥammads familie med barakah ligesom du overøste Ibrāhīm (Abraham) og Ibrāhīms familie med barakah. Muwatta.com Side 4

5 I alle verdenerne, er du sandelig den Lovpriste og Ærede. (N.B. Medens man sidder i Julūs og læser Tashahhud, sidder man med venstre hånd fladt på venstre lår og med højre hånd knyttet med tommelfingeren ovenpå og pegefingeren udstrakt. Pegefingerens yderste halvdel bevæges frem og tilbage under hele Tashahhud. [1]). Tilslut drejer du hovedet til højre og siger: As-salāmu alaykum Betydning: Fred være med dig. (N.B. Det er for imāmen og den der beder alene. Beder man bag en imām siger man det samme én gang til højre, en gang lige ud (mod imāmen) og én gang til venstre, hvis nogen bad på ens venstre side. SB). Fodnote: [1] Se punkt 12 under bønnens Faḍīlah (anbefalede) aspekter i Qāḍi Iyāḍs bog om Islams fundamenter ifølge Ahl al-madīnah. Bemærk at denne artikel er en grundindføring i udførelsen af bøn (Ṣalāh) og vi anbefaler at man refererer til mere udførlige Fiqh-manualer for yderligerere detaljer. Se evt. e-books-sektionen på Kilde: Islam Starter Kit af Shaykh Abdalhaqq Bewley på Aisha Bewley s Islamic Homepage. [Dansk oversættelse Muwatta.com / Said Bak 2006] Muwatta.com Side 5

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Y!r Prayer Made Easy. Salah på dansk. Udtalelsen af bønnen. For nye muslimer og de som ikke kan læse arab#k. www.loveforquran.com.

Y!r Prayer Made Easy. Salah på dansk. Udtalelsen af bønnen. For nye muslimer og de som ikke kan læse arab#k. www.loveforquran.com. Y!r Prayer Made Easy. Salah på dansk Udtalelsen af bønnen For nye muslimer og de som ikke kan læse arab#k www.loveforquran.com As-salaam-mu-alay-kum wa-roh-ma-tul-law Formålet med dette dokument er at

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere