VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015

2 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget medicin CTL overstiger kr. (2015) Det svarer til en egenbetaling på kr., når tilskuddet er trukket fra Egen læge ansøger Lægemiddelstyrelsen. Kan først søges når CTL beløbet er nået

3 Merudgifter Serviceloven 100: Nødvendige merudgifter. Muligheden for at leve så normalt som muligt, uanset nedsat funktionsevne. Varigt og væsentlig nedsat funktionsevne Ikke ubetydelige hjælpeforanstaltninger Én eller flere lidelser? En samlet vurdering. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

4 Merudgifter Ex. medicin, creme, transport, kurser, vask, varme, særlige sko/tøj, håndsrækninger. OBS snitflader til andre SS 83, 96, 97,112 Dækker ikke behandlingsudgifter; fysioterapeut, akupunktur, tandbehandling Kræftens Bekæmpelse maj 2015

5 Hjælp i særlige tilfælde Lov om aktiv socialpolitik : 82 sygebehandling nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet 82a tandpleje Forudsætning: ydelse svarende til kontanthjælp og egenbetaling kr Herefter tilskud på 65% Der skal ALTID ansøges før udgiften afholdes

6 Rehabiliteringsteam Deltagere: repræsentanter fra Jobcentret, Socialcentret, Sundhedsområdet og Regionen. Borger og sagsbehandler deltager. Indstillingsret: ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

7 Fleksjob: (fra 1/1 2013) Varige og væsentlige begrænsninger Ikke kan opnå/fastholdes på normale vilkår Aktuel meget begrænset arbejdsevne => udvikles indenfor en rimelig periode Alle relevante tilbud skal afprøves forinden - med mindre åbenbart formålsløst

8 Fastholdelsesfleksjob På hidtidige arbejdsplads - kun hvis borger forinden har været ansat i min. 12 mdr. under overenskomstens sociale kapitler Skriftlig aftale ml. arbejdsgiver og arbejdstager Dokumenteret at arbejdsgiver har gjort reel forsøg på vedvarende ustøttet job Undtagelse: akut opstået skade el. formålsløst

9 Midlertidig fleksjob < 40 år, bevilges for 5 år af gangen. Jobcentret skal herefter vurdere berettigelsen til en ny 5 årig periode > 40 år, 1. gang for 5 år. Herefter varigt hvis berettiget Opfølgninger ved personlig samtale hver 2 ½ år. Arbejdsgiver inddrages efter behov

10 Løn og arbejdsvilkår Løn for reel arbejdsindsats + fleksløn-tilskud. Fleksløn-tilskud kan højst udgøre et beløb svarende til 98% af højeste understøttelse Løn og fleksløn-tilskud tilsammen kan max. udgøre lønnen for fuldtidsarbejde. Løn og vilkår efter overenskomst Særlige vilkår for selvstændige

11 Uændrede fleksjobregler eller nye?? Uændrede: Skånebehov eller timetal ændres Ændring i jobbeskrivelse, ex forfremmelse men ellers ikke ændret opgaver Skift af tjenestested fordi arbejdsopgaverne bliver flyttet til nyt tjenestested

12 Nye: Uændrede fleksjobregler eller nye?? Stopper i nuværende job, kontrakten ophører/ afskedigelse Skifter fra en arbejdsgiver til en anden Skifter til nyt ansættelsesområde hos samme arbejdsgiver. Opgaver, løn og vilkår ændres

13 Ledighedsydelse Betingelser (for 89% af understøttelsen): At personen på tidspunktet for visitationen til fleksjob modtog: - sygedagpenge/ barselsdagpenge - revalideringsydelse / løntilskud - var i ustøttet beskæftigelse Opfyldes de krav ikke, kan man få ledighedsydelse med en sats svarende til kontanthjælp

14 Revurdering Efter sammenlagt 12 mdr. på ledighedsydelse Er der forsøgt praktik eller andet tilbud? Hvordan har man forsøgt at anvende borgerens ressourcer? Er borgerens arbejdsevne fortsat varigt nedsat? Det skal vurderes, om der kan være grundlag for at påbegynde en sag om førtidspension.

15 Førtidspension Arbejdsevnen er varigt nedsat Nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset støttemuligheder ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde < 40 år strammes kravet; hjerneskade, udviklingshæmmet, kort levetid, alvorlig lidelse uden behandlingsmuligheder

16 Førtidspension Borgeren rejser selv pensionsansøgning 17: Personer, som ønsker, at kommunen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension Afgøres på den foreliggende dokumentation

17 Betingelse for pension Når det må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende Kommunen kan beslutte at sagen gen-vurderes på et senere fastsat tidspunkt. Rehabiliteringsteamet skal først behandle sagen og komme med en indstilling til kommunens pensionsnævn

18 Foretræde inden der træffes afgørelse om førtidspension, har borgeren mulighed for at møde den eller de personer, der skal træffe afgørelsen.

19 SENIORFØRTIDSPENSION 5 år før folkepensionsalder kan ansøges Der iværksættes ikke tilbud for at udvikle arbejdsevnen Der kan indhentes nye oplysninger til brug for sagen Ansøgningen forelægges Rehabiliteringsteamet

20 Tilskudsmuligheder Arbejdsredskaber / arbejdspladsindretning/ mentor når hjælpen er af afgørende betydning for fastholdelse/ansættelse, udover forventeligt. Personlig assistance v/ behov for særlig personlig bistand. uanset ansættelsestype; fleksjob, ordinært

21 Øget transportfradrag Ligningslovens 9 D Hvis den pågældende på grund af en fysisk, eller for så vidt også psykisk lidelse, ikke er i stand til af anvende offentlige transportmidler.

22 Tak for i aften Spørgsmål????

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere