Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING"

Transkript

1 Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center Inge Holm

2 KORT OM INGE HOLM Organisationspsykologisk konsultation og psykoterapeutisk praksis (siden 2009) Mindfulness instruktør (MBSR) (2014) Neuroaffektiv psykoterapi (1-årig efteruddannelse hos Susan Hart) Terapi, coaching og supervision Konsulentarbejde Mindfulness og MBSR forløb Kurser og workshops Forfatter og foredragsholder Psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut (MPF) (2012) Master i organisationspsykologi fra RUC (2008) PED fra IMD i Schweiz (lederuddannelse) (1999) Cand. merc. fra CBS (1993)

3

4 DAGENS PROGRAM - FIRE CENTRALE BEGREBER 1. Hierarki 2. Hovedopgave 3. Rolle 4. Autoritet

5 MENNESKET ER ET FLOKDYR DER ORGANISERER SIG I STATUSHIERARKIER En klar og tydelig rangorden giver størst overlevelse og reducerer konflikter og stress mest muligt.

6 ORGANISATIONER ER SOCIALE HIERARKIER En organisation er ikke et demokrati men et socialt hierarki. Alle, der træder ind i en organisation må deponere noget af deres personlige autonomi til gengæld for en plads i fællesskabet. Der er altid nogen, der bestemmer over nogle andre som har mere indflydelse og mere status. Alle er ikke lige meget værd for organisationen. Mennesker vil altid både arbejde for at bevare og udfordre den hierarkiske orden. Det skaber vedvarende dynamik i organisationen.

7 HOVEDOPGAVEN ER SAMMENHÆNGSKRAFTEN Hovedopgaven er den sammenbindende kraft i en organisation. Det organisationens medlemmer er sammen om. Der er behov for et nogenlunde klart og sammenhængende billede af organisations hovedopgave et billede som deles af både medlemmer og ikkemedlemmer. Hovedopgaven er organisationens magnetfelt Der vil altid være forskellige blikke på og opfattelser af hovedopgaven. Den grundlæggede hovedopgave i et system vedrører dets formål og de kriterier efter hvilke, det kan afgøres om systemet fungerer godt eller dårligt Den dynamiske hovedopgave er den opgave en system til en hver tid må give førsteprioritet for at overleve.

8 OPGAVE- OG RELATIONSNIVEAUET Alle organisationer fungerer simultant på to niveauer: Et opgaveniveau, hvor energien er rettet mod den opgave, der skal løses i fællesskab, og et relationsniveau, hvor organisationens medlemmer undersøger forholdet imellem sig og tolker på de informationer, som hver enkelt sanser i forbindelse med organisationens interageren. Opgaveniveauet kan ikke fungere uafhængigt af relationsniveauet, til gengæld kan relationsniveauet tage helt over, hvilket betyder, at organisationen ophører med at fokusere på hovedopgaven, og i stedet helt og aldeles bliver optaget af forholdet imellem gruppens medlemmer. Der åbnes for forestillinger og fantasier.

9 ROLLEBEGREBET ORGANISATION Hovedopgave, struktur, arbejdsdelinger, metoder, normer, værdier, retningsliner og kultur PERSON Personen formet af arv (gener) og miljø (livsvilkår) ROLLE Rollen er et samlingspunkt, der muliggør kontakt mellem person og organisation

10 ROLLEUKLARHED Hvem er det egentlig, der bestemmer over hvem og hvad og på hvilken måde? Mange roller i den moderne organisation er uklare og uden en klart mandat uden en entydig autorisation. Det skaber usikkerhed, frustration, tab af fokus på hovedopgaven, rivalisering og stress.

11 TYDELIGHED GIVER STABILITET OG FOKUS Jo mere tydeligt mandatet for rollen er, jo mere præcis information får man om, hvad man skal gøre, hvornår, med hvem, i hvilket omfang, inden for hvilket område og med hvilken rækkevidde. Dette giver af gode grunde masser af sikkerhed, tryghed, stabilitet og fokus på hovedopgaven.

12 AUTORITETSTOMRUM NÅR LEDERROLLEN IKKE FYLDES UD MED AUTORITET

13 AUTORITET Den rollebårne autoritet - autoritet udefra Kommer fra rollen og gives fra oven - ledelsen fra neden - medarbejderne fra siden - kollegerne Autoritet er retten til at træffe beslutninger, der er bindende for andre. Autoritet udøves altid i en relation. Autorisationsprocessen er en udveksling af magt og tillid mellem lederen og den, der giver følgeskab. Man kan både få og tage autoritet. Og man kan også miste den igen. Den personbårne autoritet - autoritet indefra Kommer indefra og relaterer sig til individet og dets personlighed

14 DEN PERSONLIGE AUTORITET At være en autoritet i kraft af sin egen person, den man er og det man kan At kunne føle sig komfortabel med at være en autoritet og dermed have magt, indflydelse og ansvar At turde at træffe de nødvendige beslutninger og modstå fristelsen til at gøre alle tilfredse At kunne stå alene, bære ensomheden og udholde andres projektioner At kunne udholde sin egen og medarbejdernes angst og usikkerhed, når vigtige beslutninger skal tages

15 HØJSTATUS-LEDER En højstatus leder er karakteriseret ved at: Tage initiativ til møder og samtaler Definere opgaver, spilleregler og sociale normer Melde klart ud Kommunikere sammenhængende Samle andre omkring sig Beskytte andre og give omsorg Have magt og indflydelse Gå ind i konflikter Reparere brudte relationer Sige tydeligt ja eller nej Sætte klare grænser Invitere til samarbejde Tage ansvar og beslutte Have en rank og åben kropsholdning Tage øjenkontakt

16 LAVSTATUS- LEDER En lavstatus-leder er karakteriseret ved at: Trække sig fra vanskelige situationer Altid lede efter fælles synspunkter Stille sig hjælpsomt til rådighed Søge bekræftelse og beskyttelse Tale indirekte og utydeligt Undskylde sig selv og andre Udtrykke sig forsigtigt og generelt Bakke op omkring andres meninger, men sjældent udtrykke egne Opgive let Undgå konkurrence Have underdanige kropsudtryk ( smile, slå blikket ned, dukke sig, falde i med tapetet, bøje sig sammen) Undgå øjenkontakt

17 DEN NØDVENDIGE KONFRONTATION At handle autoritativt er at vedkende sig den asymmetriske relation og det faktum, at man er øverst i relationen ud fra en grundtone af venligsindet bestemthed. Konfrontation er en form for insisterende kontakt, der ikke er til at komme udenom. At konfrontere er at trække linjerne klart og tydeligt op; man tydeliggør og afklarer, man kommunikerer klart og man er fuldt og helt personligt engageret. Man giver tydeligt udtryk for forventninger, ønsker og krav. Man sætter grænser og drager konsekvenser af manglende tilslutning. Man bruger som leder sin autoritet og udfylder sit ledelsesrum.

18 FEM TING AT ARBEJDE VIDERE MED Skab tydelighed omkring hovedopgaven Stil klare roller til rådighed Definer ledelsesrummet og de øvrige rollerum reflekter løbende herover Sørg for at lederen kan udfylde lederrollen med autoritet Lad ikke medarbejdere eller ledere, der ikke kan udfylde deres rolle forblive i dem

19 SLUT

NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE

NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE Hvad sker der, når organisationens stærkeste ressource, ledergruppen, ikke formår at løse sin hovedopgave, men bruger kræfter på fjendtlige diskussioner eller kedsommelige

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kronik JP 8 juni 05 Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Den danske ligheds-

Læs mere