Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse"

Transkript

1 Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse

2 Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation, som har rigtig godt fat i en meget afgrænset kernemålgruppe. Gennemsnitsalderen blandt respondenterne er høj hele 60,6 år og der er en markant overrepræsentation af folk med en mellemlang og lang videregående uddannelse (37% hhv. 3). Samtidig er der blandt respondenterne stor tilfredshed med Folkeuniversitetet (9 er tilfredse eller meget tilfredse), stor loyalitet (i gennemsnit har deltagerne deltaget i 2,8 kurser inden for de seneste 3 år og 96% vil sandsynligvis deltage i et kursus igen) og stor vilje til at anbefale Folkeuniversitetet til andre (96% vil gøre dette). De mere detaljerede resultater fra kundeundersøgelsen findes i den sidste del af denne præsentation.

3 Svarstatistik 5207 invitationer er udsendt 3525 har ikke svaret (68%) 155 har ikke ønsket at deltage (3%) 252 har ikke fuldendt deres besvarelse (5%) denne gruppe er med i resultaterne på de spørgsmål, de har besvaret 1275 har gennemført hele undersøgelsen (24%) en rigtig flot deltagelse!

4 Er du... Mand 34% Kvinde 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

5 Hvad er din alder? >70 14% % % % % <30 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

6 Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? Grundskole Almengymnasial uddannelse 3% Erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse 9% Kort videregående uddannelse 8% Mellemlang videregående uddannelse 37% Bachelor 7% Lang videregående uddannelse 3 Forskeruddannelse/PHD. o. lign. 3% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

7 Hvad er din stilling? Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Lavere funktionær/tjenestemand (Ingen eller kort uddannelse) 3% Højere funktionær/tjenestemand (Mellemlang/lang uddannelse eller med personaleansvar) 2 Selvstændig 6% Studerende/lærling/elev Husmor/medhjælpende ægtefælle 0% Pensionist/efterløn 58% Arbejdsløs Andet 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

8 Hvad er din husstands samlede indkomst før skat? Under kr kr. 5% kr. 10% kr. 13% kr. 13% kr. 9% kr. 8% kr. 7% kr. 5% kr. Over % Det ønsker jeg ikke at oplyse 2 0% 5% 10% 15% 20% 25%

9 Hvad er din etniske oprindelse? Etnisk dansk oprindelse 93% Anden etnisk oprindelse end dansk 4% Det ønsker jeg ikke at oplyse 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10 Strategisk netværkskommunikation

11 Inden for hvilke områder har du deltaget i kurser ved Folkeuniversitetet? (Vælg gerne flere) Andet Økonomi Teologi og religion Sociologi Retorik og kommunikation Pædagogik Psykologi Samfundsfag Nærorienten Naturvidenskab Musikvidenskab Teater og film Litteratur og sprog Kunsthistorie Jura Idéhistorie Historie og kulturhistorie Geologi Forhistorisk arkæologi Filosofi Biologi Botanik Astronomi Arkitektur og design Antropologi og etnografi Antikken 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

12 Hvor mange kurser ved Folkeuniversitetet har du deltaget i inden for de sidste 3 år? > % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13 Hvornår har du sidst deltaget i et kursus ved Folkeuniversitetet? Forår % Efterår Forår % Efterår % Forår eller tidligere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

14 Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med Folkeuniversitetet? -3 Meget utilfreds % +1 8% +2 37% +3 Meget tilfreds 47% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

15 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende? Udbuddet af kurser 8% 14% 3 37% 6% Kursernes sværhedsgrad 6% 1 33% 43% 3% Prisen for kurserne 3% 6% % 19% Kursernes faglige indhold 7% 33% 53% De fysiske faciliteter (lokaler) 3% 7% 10% 19% 24% 24% 9% Underviserne 3% 8% 3 5 Undervisningsformatet 8% 13% 35% 29% 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -3 Meget utilfreds Meget tilfreds

16 Udbuddet af kurser -3 Meget utilfreds % +1 14% Meget tilfreds 37% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

17 Kursernes sværhedsgrad -3 Meget utilfreds % % +3 Meget tilfreds 43% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

18 Prisen for kurserne -3 Meget utilfreds -2 3% -1 6% % +3 Meget tilfreds 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

19 Kursernes faglige indhold -3 Meget utilfreds % +2 33% +3 Meget tilfreds 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

20 De fysiske faciliteter (lokaler) -3 Meget utilfreds 3% -2 7% -1 10% 0 19% +1 24% +2 24% +3 Meget tilfreds 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

21 Underviserne -3 Meget utilfreds % +1 8% Meget tilfreds 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

22 Undervisningsformatet -3 Meget utilfreds % +1 13% +2 35% +3 Meget tilfreds 29% 1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

23 I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af Folkeuniversitetet? Man får et godt fagligt udbytte af kurserne 4% 10% 35% 47% Der er en god stemning på holdene 0% 8% 16% 39% 33% Der er en god dialog mellem underviseren og kursusdeltagerne 7% 14% 35% 38% Der er god overensstemmelse mellem kursernes pris og kvalitet 3% 1 14% 35% 30% 5% Folkeuniversitetet lever op til mine forventninger 4% 1 38% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -3 Slet ikke I høj grad

24 Man får et godt fagligt udbytte af kurserne -3 Slet ikke % +1 10% +2 35% +3 I høj grad 47% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

25 Der er en god stemning på holdene -3 Slet ikke 0% -2 0% % +1 16% +2 39% +3 I høj grad 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

26 Der er en god dialog mellem underviseren og kursusdeltagerne -3 Slet ikke % +1 14% +2 35% +3 I høj grad 38% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

27 Der er god overensstemmelse mellem kursernes pris og kvalitet -3 Slet ikke % % +2 35% +3 I høj grad 30% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

28 Folkeuniversitetet lever op til mine forventninger -3 Slet ikke % % +3 I høj grad 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

29 Hvor sandsynligt er det, at du vil følge et af Folkeuniversitetets kurser igen? Meget sandsynligt 78% Sandsynligt 18% Usandsynligt Meget usandsynligt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

30 Vil du anbefale Folkeuniversitetet til andre? Ja, helt sikkert 79% Ja, sandsynligvis 17% Nej, sandsynligvis ikke Nej, helt sikkert ikke 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

31 Hvor hører du om Folkeuniversitetet og dets kurser? (Vælg gerne flere) Folkeuniversitetets postomdelte brochure 39% Folkeuniversitetets hjemmeside 57% Folkeuniversitetets Facebook-side Google-annoncer Familie, venner, kollegaer 34% Kursuskataloger på biblioteket 26% Kursuskataloger på Københavns Universitet Amager 10% Nyhedsbrev 37% Andre steder 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

32 Hvad er den/de primære årsager til, at du har deltaget i et af Folkeuniversitetets kurser? (Vælg gerne flere) Personlig interesse for et eller flere emner 90% Forberedelse til rejse eller anden begivenhed 15% Faglig interesse i kraft af min uddannelses- eller erhvervsretning 23% Opkvalificering i forbindelse med karriereskift eller jobsøgning 3% Som supplement til studier 6% For at få en oplevelse sammen med andre jeg kender (fx ægtefælle, kæreste, kammerat, kollega) 23% For at få en kulturel oplevelse 45% For at møde andre med samme interesser som mig selv 20% For at holde min hjerne i gang 54% Andet 0% 20% 40% 60% 80% 100%

33 Hvilke af følgende ord forbinder du især med Folkeuniversitetet? (Vælg gerne flere) Andet Socialt Udviklende Sjovt Professionalisme Kvalitet Kedeligt Spændende Spild af tid Lukket Åben Pligtbetonet Lystbetonet Lettilgængeligt Utilgængeligt Akademisk Gammeldags Fællesskab Inspiration Folkelighed Mangfoldighed Historisk Tradition Moderne Nysgerrighed Fordybelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

34 Hvem henvender Folkeuniversitetet sig til? Alder Unge 0% Voksne 36% Ældre 28% Alle uanset alder 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

35 Hvem henvender Folkeuniversitetet sig til? Uddannelse Folk uden uddannelse 0% Folk med kort uddannelse 8% Folk med lang uddannelse 33% Alle uanset uddannelse 53% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

36 Hvem henvender Folkeuniversitetet sig til? Køn Kvinder 7% Mænd Både kvinder og mænd 90% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

37 Hvilke barrierer oplever du i forhold til at deltage i Folkeuniversitetets kurser? (Vælg gerne flere) Jeg har ikke tid nok 19% Det er for dyrt 14% Det er for svært at følge med i undervisningen Afstanden fra min bopæl er for stor 13% Jeg har ikke nok viden om kursusudbuddet Der er ikke kurser inden for dét, jeg interesserer mig for 9% Jeg har ikke nogen at følges med Det er generelt ikke noget for mig Der er ingen barrierer 57% Andre barrierer 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

38 Har du gået til kurser eller foredrag hos andre virksomheder eller organisationer inden for de sidste 3 år? Ja 6 Nej 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

39 Hvilke andre kursusudbydere har du benyttet inden for de sidste 3 år? (Vælg gerne flere) AOF 23% AMU Folkeuniversitetet i Emdrup 14% Studieskolen 7% Politiken Plus 23% VEUD, GVU (Voksen Erhvervsuddannelse, Grunduddannelse for voksne) 0% VVU (Videregående Voksenuddannelser) 6% FOF 33% Andre 46% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

40 Hvad er din overordnede vurdering af Folkeuniversitetet sammenlignet med andre kursusudbydere? -3 Meget mindre attraktiv % +1 18% +2 36% +3 Meget mere attraktiv 16% 7% Har ikke anvendt andre kursusudbydere 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

41 Hvilke af følgende kursusudbydere forventer du at benytte i det kommende år? (Vælg gerne flere) AOF 13% Folkeuniversitetet i Emdrup 14% Studieskolen 4% Politiken Plus 2 AMU 0% VEUD, GVU (Voksen Erhvervsuddannelse, Grunduddannelse for voksne) 0% VVU (Videregående Voksenuddannelser) FOF 18% Folkeuniversitetet i København 74% Ingen 3% 15% Andre 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Rundspørge om Ledelsesinitiativer Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Klosterport 4E. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819. post@larsfriis.dk. www.larsfriis.dk 2. 1. professionel

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Udarbejdet af konsulent Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen, Danmarks Biblioteksskole Den 24.8. 2001.

Læs mere

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012 Museer og Tal Danskernes museumsvaner 2012 1 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S, Lene Bak. Marts 2013 Udarbejdet for: Organisationen Danske Museer Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

Medarbejderloyalitet 07/08

Medarbejderloyalitet 07/08 Medarbejderloyalitet 07/08 IT RESEARCH P A R T O F L O Y A L T Y G R O U P Indholdsfortegnelse Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08...2 Tak til...2 Om rapporten...2 Baggrund...4 Hvad er loyalitet og

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere