Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl Mødeindbudte Klubrepræsentanter for Sydkredsens klubber, Kredsudvalg Syd og repræsentanter fra DOF Tilmelding klubledermøde 6/11 Klub Formand Deltagere i klubledermødet 6/11 OK West Søren Pedersen --- OK Esbjerg Rudolf Sørensen Louis Sørensen Ribe OK Niels C Andersen --- OK Gorm Grethe Buch Merete Larsen Pernille Buch OK Snab Henrik Jensen Henrik Jensen OK Fros Sven Madsen Sven Madsen Torben Hansen KOK Susanne Højholt Susanne Højholt Per Eg Henrik Sperling OK HTF Jørn Andersen Jørn Andersen Jens Peter Jensen AAIG Finn Hove Finn Hove Sønderborg OK Birger Jønsson Rasmus Ejlersen Hanne Ljungberg OK Melfar Helle Sørensen Helle Sørensen Odense OK Kim Kongsted OPI Faaborg OK Erik Damgaard Erik Damgaard Svendborg Bjørn Christoffersen Bjørn Christoffersen OK IF Skrydstrup Lars Thestrup Lars Thestrup A. Formalia 1. Registrering af de fremmødte (se ovenfor) 2. Referat af klubledermøde nr. 2, af 7. juni, 2012 blev godkendt 3. Dagsordenen for dette møde godkendt 1

2 B. Orientering og debatpunkter fremadrettet 1. Direktør Michael Sørensen, formand Helge Søgaard og Keld Gade orienterer og lægger op til debat. O-Service: Keld Gade Udvikling af O-Service. Efterspørgsel af udvidet brug af O-Service => godkendt Det bliver muligt at oprette andre aktiviteter i O-Service (fester, træningsløb etc.) med og uden tilmelding. Kalenderens filtre skal anvendes/udvikles, så man kun ser det relevante for den enkelte klubs medlemmer. O-Service bliver ligeledes udviklet, så det kan anvendes endnu mere til kommunikation. Mails, beskeder mm. kan sendes lettere fx mellem kasserer eller klubformænd etc. Udviklingsarbejdet med O-Service er i gang, der laves pilotforsøg. Det forventes frigivet primo Der vil være kursus for klubadministratorer i feb Der er et ønske om, at udlændinge skal kunne tilmelde sig via O-Service, dette er endnu ikke muligt. Budget ved Michael (se powerpoint) Masterplan for Elitearbejdet Dette punkt blev kort gennemgået af Michael, var egentlig ikke på deres dagsorden. Ingen kommentarer. Kort fortalt er DOF blevet opgraderet hos Team Danmark til verdensklasseforbund. Masterplanen beskriver elitearbejdet. Vision 2015 ved Helge (se powerpoint) Medlemsfremgang ved Helge (Se powerpoint Der er ikke nogen generel medlemsfremgang, HVORFOR? Der arbejdes jo meget med rekruttering i klubberne. Der arbejdes videre i HB. Kommentar fra Jønne: der skal være fokus på, at det er familievenligt. Ole: starte allerede i SFO, dvs. tidligere. Der blev lavet gruppearbejde omkring Vision Noter fra hver gruppe er vedlagt referatet. 2

3 2. Mødeplan 2013 Godkendt. Kredsudvalget sætter stor pris på den hjælp KOK, Snab og Fros har ydet ved at stå for det praktiske ved klubledermøderne og er glade for, at I vil fortsætte i MØDEKALENDER SYDKREDSEN 2013 Møde Tidspunkt Sted Klubledermøde Mandag d. 28/1 KOK s klubhus, Bøgelund Bramdrupskovvej 40, Kolding Kredsudvalgsmøde Mandag d. 15/4 Niels Skousvej 21, Vejle Klubledermøde Mandag d. 3/6 Snabs klubhus,vejle Atletikstadion, Helligkildevej 2, Vejle Kredsudvalgsmøde Mandag d. 16/9 Niels Skousvej 21, Vejle Klubledermøde Mandag d. 4/11 FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1 c, Fredericia Kredsudvalgsmøde Mandag d. 2/12 Niels Skousvej 21, Vejle 3. Terminslisten 2013 og langtidsterminslisten ved Mogens Nielsen. Kredsudvalget begrunder valg af arrangør af Påskeløbet 2016 og tydeliggør frister og muligheder for ansøgning om løb i 2015 (grp. 2) og 2017 (grp. 1) a. Div. match 11/8 droppes. b. Alternativ 4 vedtages ift. op/nedrykningsmatch 1./2. Division. c. Husk at sende ansøgningsskemaer til løb, ikke kun mail. Efterfølgende har Mogens udsendt revideret terminsliste for Sydkredsens nye hjemmeside præsenteres af webmaster Finn Hove. Vi beder klubrepræsentanterne kigge kritisk på hjemmesiden og medbringe ønsker om tilføjelser og rettelser. Finn gennemgik kort den nye hjemmeside. TC får ny hjemmeside, som der linkes til. Børne/unge, her anvendes den gamle med nyt design. Der var tak og gaver til Anette og Henrik Sperling for mange år som webmaster. 5. Børne- og ungearbejdet i Sydkredsen hvordan ser fremtiden ud? (Steen Holmegaard). Opgaver i Kredsudvaget under DOF er blevet uddelegeret til de forskellige medlemmer i børne- ungeudvalget. Det betyder at Steen får mange opgaver at påtage sig. Og samtidig 3

4 med at Jens Peter stopper, så efterlyser Steen hjælp til arbejdet i udvalget. Meld tilbage til Steen hvis der er interesse i klubberne ift. dette arbejde. Børn- og ungeudvalget takkede Jens Peter for hans flotte indsats med gave. Helle Sørensen informerer om møde i TC-syd 14/11. Vi skal have TC op at køre igen, mødet er for alle klubber i kredsen. Helle håber på god opbakning til dette møde. 6. Eftersnak erfaringsudveksling på de gode ideer og de gode oplevelser i forbindelse med efterårets arrangementer i Sydkredsen. Præmier til og 3. pladser ved løb til børn op til 17 år indføres generelt hos Sydkredsen. Helge Søgaard roser Fynsk Sprint Cup. Midgårdsormen: Erik Damgaard bad om tilbagemeldinger. Fællesstart nat? Godt med A, B, C niveauopdeling, måske et niveau mere? Udfordring med resultatformidling undervejs. Div. match Lohals, godt stævne. Skovkarlesamling rammer sammen med løb, men det må være op til Skovkarlene selv at arrangere og dermed undgå at ramme vigtige løb. 7. JFM-stafet. Klubbernes oplevelse i forhold til ideen/målet med ændringerne (jf forsalg fra Nordkredsen, der tidligere har været drøftet og er vedlagt som bilag). Evt. gode ideer til næste års arrangør OK West. Kate indhenter kommentarer fra Århus Ideen/målet med ændringerne var: a. Topholdene skal få en sjovere og mere intens stafetoplevelse med mange løbere omkring sig også på 2. og 3. tur b. Det skal blive sjovere for de lidt svagere hold at være med, og svagere løbere skal få mere mod på at melde sig til en tur på et stafethold. Forhåbentlig større deltagerantal. c. Det tekniske skal i højsæde frem for det fysiske. d. JFM skal blive mere interessant at følge som tilskuer. 4

5 Nye regler til JFM foreslået af Nordkredsen blev afprøvet i Mols Bjerge i august Sydkredsen synes ikke, at det er godt nok og vil udarbejde et forbedret forslag. Kredsudvalget laver et oplæg som godkendes på klubledermødet i januar 2013, inden det sendes til Nordkredsen. Klublederne bedes indsende forslag til forbedringer til C. Eventuelt Pokaler blev uddelt til vinderne af de forskellige divisioner. Det blev kort diskuteret omkring software programmer til EMIT, kan andet med fordel anvendes? Der var holdninger både for og imod. OK West og HTF indbyder til jubilæum henholdsvis 24/11 og 1/12 Pernille Buch og Kate Kanstrup 5

6 BILAG: Gruppearbejde om vision 2015 om de kommende år Løbsudvikling Flere enkle løb i nærområdet året rundt. Evt. over en fælles skabelon / vejledning, så det bliver lettere. Vigtigt det kommer ud i O-service. Ved enkle løb forstå noget i stil med Fynsk 5-daws o.lign. en mellemting mellem konkurrence og træningsløb. Om sommeren kunne det være på hverdage f.eks. torsdag. God ide med lange baner som er lette / mellemsvære for at tiltrække nye / motionsløbere. Husk begynderbaner (som virkelig er for begyndere). Der skal også være noget, for dem som vil have det svært, men ikke vil løbe langt. enkle løb findes allerede, men hvordan får vi flere til at komme? Lettere at komme i gang med orientering Der er ikke behov for at sætte fokus på at kvalitetsudvikle de større nationale arrangementer. De er gode nok og mere kvalitet vil øge startafgiften og det må ikke ske, for så kommer kun dem som er i toppen og bredden forsvinder. Ungdom: Vigtigt at få opbygget et socialt miljø for børn. Træningsløb med andre klubber er godt, så opnår man større fællesskab. Træning og leg skal gå hånd-i-hånd for børnene. Mentorordning til børn kan også være en god idé (kobling med et barn på samme alder med mere O-erfaring). Voksne: Når de unge flytter fra byen for at studere taber klubberne dem ofte. Men man kunne sørge for at klubberne, hvor de flytter hen fanger dem igen. God idé med et juniorkontingent til studerende. God idé med 5 x startkursus / begynderkursus for voksne med efterfølgende spisning, så de også får det sociale med. Mentorordning er vigtigt. Fælles kørsel til løb, så der er noget socialt, og man kan finde frem. En startpakke fra DOF (har vi allerede?) 6

7 Flere værktøjer til frivillige og klubberne Livet skal gøres let for frivillige og klubber, men hvad er det der er svært? Det er at få nye til at lave et træningsløb, det har man ikke fod på endnu, det er mange gange Condes det hænger på (de nye kan ikke Condes). Forslag om at de nye bliver føl på erfarne, når der laves træningsløb for på den måde at uddanne dem. Klubberne kan ofte godt tænke sig at lave noget et andet sted, men ofte hænger det på at korttegningsfolket ikke har tid lige nu, og tidshorisonten er lang til kortet er fremstillet. Var det muligt med en proff. Korttegnergruppe der kunne rekvireres fra? Var det muligt at det offentlige kunne give et tilskud til korttegning. Vi har ingen anlægsudgifter eller halleje, der år efter år tynger kommunens budgetter. Erfaringsudveksling skal alle klubber hver i sær opfinde den dybe tallerken, i alle aspekter, eller hvordan får vi formidlet de gode situationer, og meddelt om faldgrupper i andre situationer. Kunne der fra forbundets side oprettes konsulenter til vejledninger inden for brugen af: Condes, Korttegning i bredere grupper, It området. Forslag om at DOF (de ansatte) kunne hjælpe klubberne med at søge forskellige pulje og offentlige midler til deres arbejde / arrangementer / projekter. DOFakademiet Vigtigt at få formidlet, at der eksisterer et uddannelsestilbud, så folk kommer. Vi skal være dygtigere til at lave stævner af høj kvalitet og der skal være flere dygtige arrangører. Vi skal opdyrke muligheden for at lære på tværs af klubberne. Vigtigt at DOF-akademiet bliver opstart af netværk. Vi skal være opmærksomme på et kommende generationsskifte, da mange ledere og arrangører er +50. Det bør være obligatorisk af banelægger og stævneleder til A-stævner har deltaget i DOF-kurser, så kvaliteten sikres. Det vil være en god idé med en drejebog til stævner. Tidligere var der stævnelederhåndbogen, den vil DOF ikke lave mere. God idé at lave uddannelse for de unge med fokus på at det også er socialt. De har måske brug for mere / lyst til mere end bare en lørdag med kursus. Et rejsehold der kunne lære andre om EMIT og andet software ville være godt. 7

8 8

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Dansk Orienterings-Forbund 09 06 2013 Til Østkredsen klubber Kredsudvalg, Øst DOF, kontor Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Mødested Roskilde OK klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset Ordinær Generalforsamling i Odense Orienteringsklub Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset 36 stemmeberettigede tilstede. Ad 1 Valg af dirigent HV Jensen (HVJ) blev valgt med akklamation Ad 2. Bestyrelsens

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub * Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 44. årgang. nr. 228. juni 2015 Side 1 af 36 Vigtige adresser m.m. Formand Thomas Kokholm Kirsebærhegnet 9 8700 Horsens thomas@herbertkokholm.dk tlf. 21 99 60

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere