Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning"

Transkript

1 Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning

2 Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens strategi og uddannelsesplaner sammen Med baggrund i virksomhedens strategi for de kommende 6 18 måneder, skal der identificeres forbedringer, som hvis de gennemføres, understøtter strategien på alle niveauer i organisationen På baggrund af de identificerede forbedringer skal der ske en kompetenceafdækning for at identificere, hvilke kompetencer medarbejderne med fordel kunne trænes i På baggrund af denne kompetenceafdækning identificeres kursusforløb og forbedringsforløb, som kædes sammen, så medarbejderne får omsat den nye viden gennem praktiske forbedringsprojekter, som understøtter strategien

3 Grafisk fremstilling af model Stand alone kurser

4 Screenings principper Screening består af 3 møder: Formøde med ledelse, hvor: Konceptet introduceres Tidspunkt for screening aftales Deltagere i screening fastlægges Det sikres at der kommunikeres bredt til medarbejderne Screeningsmøder som følger produktets vej igennem virksomheden. Der startes med Tilbagemeldingsmøde, hvor resultatet af screeningen (baseret på PowerPoint skabelon) præsenteres og sammenkædning imellem kursus indhold, forbedringsarbejde og strategi diskuteres

5 Screeningsværktøjer Tjeklister til: Formøde Præsentationsmøde SIPOC skemaer til medarbejder interview SIPOC Supplier Input Process Output Customer (Leverandør Input Proces Output Kunde) Kompetencematrix Lister med relevante kurser PowerPoint skabelon til præsentation af screeningsresultatet Indeholdt senere i denne præsentation

6 Tjeklister Formøde Inden mødet: Sikre at der deltager en leder, som kan træffe beslutninger om screening Sikre at der er deltagelse / opbakning fra tillidsrepræsentanter Sikre at der bliver kommunikeret til de som skal deltage i screening og øvrige medarbejdere Under mødet: Fastlæg dato og tidsplan for screening af ca. 6 medarbejdere fordelt fra ordremodtagelse til produktion og at der er timelønnede og ledere Indled alle screeninger med en kortfattet information om formål og indhold af screening Præsentationsmøde Inden mødet: Sikre at der deltager en leder, som har indgående kendskab til virksomhedens strategi og som kan indgå aftale om det videre forløb Under mødet: Gennemgå resultatet af screeningen tilpas resultatet med de kommentar der måtte komme, så der er enighed om resultatet af screeningen Sikre at der bliver taget beslutning om næste step Aftal næste møde, hvor selve kursusforløb skal fastlægges Sikre at der er ejerskab for de forbedringsprojekter, der skal gennmføres

7 Eksempel på SIPOC diagram SIPOC DIAGRAM - Overordnet niveau Projekt: Delproces: Dato: Sign: Supplier Input Process Output Customer Start: Antagelser: Slut: Læringssløjfer: Input: Triggers / Enablers: Smerte punkter: Proces: Cyklus tid: Kvalitetskritiske faktorer: Output: Nøgletal for:

8 Eksempel på kompetencematrix Opstilling maskine A Betjening maskine A Nedtagning maskine A Opstilling maskine B Betjening maskine B Nedtagning maskine B Opstilling maskine C Betjening maskine C Nedtagning maskine C Teambuilding Kunde - Leverandør Værdistrøms analyse Videndeling for operatører Kvalitetsbevids thed Problemløsnin g Medarbejder A P I I S I S P P P P P P Medarbejder B S P P P P P P P P P Medarbejder C S P S S P P P P P P Medarbejder D K S K K I K K S K P P P P P P Medarbejder E P K I K P P S I P P P P P P Medarbejder F P I P S P P P P P P Forklaring: Planlagt P Instrueret I Selvkørende S Kan instruere K

9 Konsulent arbejde / ansvar Det er konsulentens opgave at orientere virksomheden om forløbet og forventningerne til kobling af strategi og kompetenceudvikling Konsulenten skal sætte sig ind i virksomhedens situation og arbejdsfelt, f.eks. Via virksomhedens hjemmeside Under screeningen skal konsulenten notere sig, stemningen i virksomheden og afdække om virksomheden tidligere har gennemført tiltag i stil med dette Efter screeningen skal en præsentation udarbejdes jf. skabelon, som skal danne grundlag for en diskussion på mødet med virksomheden, hvor resultatet af screeningen fremlægges Efter præsentation for virksomheden, skal præsentationen rettes til og fremsendes, som grundlag for det videre arbejde

10 Virksomhedens arbejde / ansvar Virksomheden skal udpege relevante personer til screeningen, således at konsulenten kan få et retvisende billede af situationen i virksomheden Virksomheden skal aktivt deltage i at kæde strategi, til forbedringer, til kompetenceudvikling (kurser) Virksomheden skal stille ressourcer til rådighed til planlægning og koordinering af kursusforløbet Virksomheden skal frigøre tid til at gennemføre de aftalte forbedrings projekter, mellem uddannelsesmodulerne Virksomheden skal følge op på virkningen af forbedringerne i forhold til strategien

11 Screening af behov for efteruddannelse af medarbejdere på virksomhed xx A/S Uddannelsesplan Peter Jahn mobil:

12 Indhold Generelt indtryk af virksomhed Ønsker om udvikling baseret på interviews Ønsker om efteruddannelse baseret på interviews Kompetenceudviklingsbehov Forbedringspotentiale for virksomhed Maksimal udbytte af efteruddannelse Forslag til uddannelsesplan Kursusoversigt i uddannelsesplanen Næste step Tidsplan og ansvarsfordeling

13 Generelt indtryk Baseret på et formøde den dd. md med Z og samtaler den dd. md med: x y Virksomhedens udfordringer: Den største produktionsmæssige udfordring for virksomheden er,

14 Ønsker om udvikling De interviewede medarbejdere udtrykte behov for udvikling indenfor følgende områder:

15 Ønsker om efteruddannelse De interviewede medarbejdere udtrykte behov for forbedringer / efteruddannelse indenfor følgende områder: xx

16 Kompetenceudviklingsbehov Kompetencer på følgende områder ville med fordel kunne styrkes hos medarbejderne: xx

17 Forbedringspotentiale for virksomhed Langsigtet uddannelsesplan, som tilgodeser medarbejdere og virksomhed Xx yy Konkrete forbedringstiltag implementeres Starten på en medarbejderdrevet forbedringskultur, som rammer bundlinjen

18 Hvordan sikrer vi maksimal udbytte af efteruddannelse Projektet skal forankres hos medarbejderne, så der er ejerskab og vilje til at omsætte de nye kompetencer til forbedringer Processen skal støttes af ledelse og afdelingsledere, men aktiviteter skal styres af medarbejderne Der skal være en blanding af teori, øvelser og træning hjemme i egen virksomhed på så mange kursusmoduler, som muligt Der skal igangsættes tilpassede projekter på virksomheden i forlængelse af kursusaktivitet, for at anvende kompetencer til at skabe forbedringer Virksomhedens strategi skal være velkommunikeret og efteruddannelsen skal kobles til strategien Medarbejdere skal anerkendes for en god indsats i forbindelse med efteruddannelsen Efteruddannelse og effekten heraf skal være et fast punkt på medarbejdersamtaler

19 Forslag til uddannelsesplan Stand alone kurser

20 Kompetenceudvikling Opstilling maskine A Betjening maskine A Nedtagning maskine A Opstilling maskine B Betjening maskine B Nedtagning maskine B Opstilling maskine C Betjening maskine C Nedtagning maskine C Teambuilding Kunde - Leverandør Værdistrøms analyse Videndeling for operatører Kvalitetsbevids thed Problemløsnin g Medarbejder A P I I S I S P P P P P P Medarbejder B S P P P P P P P P P Medarbejder C S P S S P P P P P P Medarbejder D K S K K I K K S K P P P P P P Medarbejder E P K I K P P S I P P P P P P Medarbejder F P I P S P P P P P P Forklaring: Planlagt P Instrueret I Selvkørende S Kan instruere K

21 Kursusoversigt (eksempel) 45367: Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Tilbydes de medarbejdere, som får en rolle i planlægning og gennemførelse af kurser 45363: Kundeleverandørforhold for operatører Tilbydes samtlige medarbejdere 43938: Kortlægning af værdistrømme Kobles med kursus Effektiv kommunikation / Team building Tilbydes samtlige medarbejdere 45369: Videndeling og læring for medarbejdere Tilbydes relevante medarbejdere 45370: Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Tilbydes samtlige medarbejdere 43393: Systematisk problemløsning Tilbydes relevante medarbejdere og kobles til kursus 43393

22 Næste step (eksempel) Ledelsen skal formulere et mål for den løbende uddannelse Der skal være et langsigtet mål Der skal være et kortsigtet mål, som kobles op på strategien for de næste 6 12 måneder Ledelsen skal bryde strategien ned så afdelingsledere får mål og medarbejderne i afdelinger får mål, således at hvis medarbejderne gennemfører tiltag så de når de satte mål vil det påvirke strategi målene i den rigtige retning Der skal etableres en gruppe (uddannelsesudvalg) som skal formulere det kompetencemæssige udbytte man ønsker af uddannelsesforløbet Der skal etableres en gruppe, som skal sikre at de planlagte interne aktiviteter under uddannelsesforløbet bliver gennemført og at der holdes fokus på aktiviteterne til de er 100% implementeret Der skal ske en bred orientering til medarbejderne om uddannelsesplanerne og mulighederne for den enkelte

23 Tidsplan og ansvarsfordeling

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010 Datarapport Datarapport Resultater fra spørgeskemaundersøgelse vedrørende Effektive læringsformer, der skaber bedre

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere